Báo cáo

49 60 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:21

KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế m nh Việt Nam năm gần đưa doanh nghiệp vào m ột th ời đại - thời đại hội đầy canh tranh thách th ức Đ ặc biệt, nay, đứng trước ngưỡng cửa WTO, doanh nghi ệp Việt Nam cần tự hoàn thiện nâng cao lực v ề m ọi m ặt để có th ể phát triển mơi trường đầy tiềm Bởi h ội nh ập hoàn toàn vào kinh tế giới sân chơi gặp nhiều khó khăn khó khăn lớn mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt việc xóa bỏ hàng rào thuế quan, m ậu dịch Như để tồn đứng vững thị tr ường, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ ch ức sản xu ất kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao có th ể Cũng nh bao doanh nghiệp khác kinh tế Việt Nam nay, Công ty TNHH C Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa quan tâm tới việc tổ ch ức sản xuất kinh doanh tổ chức kế toán nhằm thu lợi nhuận lớn cho Công ty Đáp ứng yêu cầu Học viện yêu cầu th ực tế đ ối v ới sinh viên kế tốn thực tập với giúp đỡ Cơng ty TNHH C Nhi ệt Điện Lạnh Bách Khoa với hướng dẫn th ầy cô giáo em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo bao g ồm phần sau: Phần 1: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CƠ NHI ỆT ĐIỆN L ẠNH BÁCH KHOA Phần 2: TỔ CHỨC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TỐN CƠ BẢN TẠI CƠNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Mặc dù cố gắng Báo cáo th ực tập tốt nghiệp em nhiều thiếu sót trình độ hạn chế, em r ất mong đ ược đóng góp ý kiến thầy giáo mơn k ế tốn nh c cán phòng kế tốn Cơng ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa đ ể Báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Chương I: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CH ỨC VÀ QU ẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐI ỆN LẠNH BÁCH KHOA 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH C Nhi ệt Điện Lạnh Bách Khoa 1.1.1 Giới thiệu Công ty Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa (POLYCO) thành lập năm 1995 theo giấy phép thành lập số 1823/GP - UB UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 5/5/1995 Công ty hoạt động theo gi đăng ký kinh doanh số 054705 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội c ấp ngày 14/5/1995, thay đổi lần thứ 16 ngày 16 tháng 10 năm 2013 v ới mã s ố doanh nghiệp 0100520122 - Tên gọi thức: Cơng ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa - Tên giao dịch quốc tế: POLYTECHNICAL, MECHANICAL, THERMAL, ELECTRICAL AND REFRIGERATION ENGINEERING CO, LTD (POLYCO) - Tên viết tắt: POLYCO - Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng ( Một trăm ba m ươi lăm tỷ đ ồng ) - Ban lãnh đạo: Các thành viên Hội đồng thành viên gồm: + Ông Đinh Văn Thuận -Chủ tịch + Bà Phạm Thị Cẩn-Thành viên + Bà Đinh Phương Thảo-Thành viên + Ông Đinh Văn Vinh-Thành viên + Ông Đinh Văn Thành-Thành viên Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc bao gồm: Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP + Ông Đinh Văn Thành- Tổng Giám đốc + Bà Phạm Thị Cẩn - Kế toán trưởng - Địa trụ sở chính: Số 24 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội - Điện thoại : 04.38217780 , 04.38217781 , 04.38217782 - Fax: 04.3974.2385 - Email : polyco@fpt.vn - Ngồi ra, cơng ty có chi nhánh văn phòng đ ại diện: + Chi nhánh Đà Nẵng: số 77 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam + Văn Phòng Đại Diện: số 28/15 Phan Đình Giót, Ph ường 2, Qu ận Tân Bình,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Số tài khoản: 1300311000218 chi nhánh Ngân hàng nông nghi ệp phát triển nông thôn Thăng Long - Hà Nội - Ngành nghề sản xuất: Chuyên nghiên cứu, tư vấn, thiết kế,chế tạo lắp đặt hệ thống dây chuyền thiết bị thuộc ngành th ực ph ẩm, l ạnh, áp lực lò 1.1.2 Các mốc quan trọng q trình phát triển công ty - Giai đoạn 1996-2001: Đây giai đoạn công ty m ới thành l ập nên nhiều khó khăn việc tiếp cận thị trường bạn hàng Vì quy mơ hoạt động cơng ty nhỏ phạm vi nghành ngh ề h ạn h ẹp Từ năm 2001 cơng ty đầu tư nhiều máy móc thiết bị cơng nghệ đại , diện tích nhà xưởng kho bãi không ng ừng đ ược m r ộng, hoạt động cơng ty ngày hiệu quả, m ức n ộp ngân sách ngày cao - Giai đoạn 2001- đến nay: Giai đoạn công ty phát tri ển v ượt b ậc v ề lực sản xuất, chất lượng sản phẩm thị tr ường tiêu th ụ, Trong năm cơng ty tích cực đổi thiết bị công ngh ệ, tri ển khai áp dụng thành công mã số, mã vạch hệ thống quản lý ch ất l ượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 hệ thống phân tích, xác đ ịnh Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆP kiểm sốt chặt chẽ Công ty đầu tư gần 37 tỷ đ ồng cho máy móc thi ết bị, nhà xưởng, mơi trường, văn phòng cơng trình phúc l ợi Chính q trình sản xuất giới hóa tự động hóa nên ch ất lượng sản phẩm công ty không ngừng tăng lên khẳng định v ị trí thị trường Hiện cơng ty có vốn điều lệ 135 tỷ đồng Số lượng lao động đến năm 2014 860 người, có 80 ng ười làm cơng tác quản lý Cơ sở vật chất đại, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Trong nhiều năm qua công ty liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch, đón nhận nhiều huân chương lao động, cờ thi đua khen thành phố, ngành, Tiêu biểu là: - Giải thưởng Hồ Chí Minh Khoa học Công nghệ(2005) - Giải thưởng huy chương vàng Tổ chức sở hữu trí tuệ giới(2004) - giải Nhất giải thưởng khoa học công nghệ VIFOTECH (2000;2004) - Huân chương lao động hạng Nhất (2014) - Huân chương lao động hạng Nhì (2009) - Huân chương lao động hạng Ba (2006) - Sản phẩm chủ lực TP Hà Nội (2007-2010) - Cờ thi đua xuất sắc Chính phủ trao tặng (2007;2012) 1.1.3 Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua m ột s ố năm Bảng 1.1 Số lượng trình độ cơng nhân viên cơng ty năm 20122014 Đvt: người Chỉ tiêu Số lượng lao động + Đại học + Cao đẳng–trung c ấp Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Năm 2012 805 130 178 Page Năm 2013 846 150 166 Năm 2014 860 150 167 KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆP + Cơng nhân + Lao động khác Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 497 Page 530 543 KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Bảng 1.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 20112013 Đvt: VNĐ TT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh thu BH cung cấp 206.424.573.95 644.222.560.13 837.369.087.34 DV Các khoản giảm trừ DT Doanh thu - - - 206.424.573.955 195.488.440.54 644.222.560.132 837.369.087.348 617.575.775.04 804.299.477.46 10.936.133.41 26.646.785.08 33.069.609.88 14.022.394.37 11.835.851.43 11.184.853.39 1.762.835.165 19.342.324.19 779.185.340 25.661.935.66 12.041.515.51 12.848.323.06 10 11 12 13 14 15 16 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp DT hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí QLDN 1.213.955.135 30.192.185.08 LN từ hoạt động KD 3.853.368.429 Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 104.642.943 104.642.943 Tổng lợi nhuận trước thuế 3.958.011.372 Thuế TNDN phải nộp 989.502.843 2.968.508.52 1.797.382.439 2.508.722.748 10.480.557.1 14.326.125.6 35 Lợi nhuận sau thuế 236.424.063 236.424.063 12.277.939.57 4.161.466.377 174.941.031 3.986.525.346 16.834.848.40 59 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa 1.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh Công ty Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Khảo sát thiết kế, trang bị lắp đặt sửa chữa chuyển giao công ngh ệ thu ộc lĩnh vực nhiệt điện lạnh, tự động hóa, thiết bị đo l ường, máy th ực phẩm - Buôn bán tư liệu sản xuất - Sản xuất bia, rượu nước giải khát - Chế tạo thiết bị, máy móc thuộc ngành cơ, điện l ạnh, đo l ường, t ự đ ộng hóa chế biến thực phẩm - Xử lý môi trường, nước thải loại chất thải sinh hoạt, công nghi ệp - Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, th ủy l ợi, san lấp mặt bằng, hạ tầng sở - Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại thất 1.2.2 Các hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Sản phẩm công ty tương đối đa dạng, sản ph ẩm có th ể phân loại theo lĩnh vực sau: - Thiết bị áp lực: Thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị áp lực, bình tách dầu, bình tách lỏng, bình chứa gas, bình ch ứa khí nén, tank lên men bia, bồn chứa, thiết bị trao đổi nhiệt - Lò hơi: Thiết kế, chế tạo lắp đặt lò đốt dầu t ự động, lò đốt than cơng suất nhỏ, vừa lớn - Lạnh công nghiệp: Thiết kế, chế tạo lắp đặt hệ thống lạnh có cơng suất đến hàng triệu kcal/h cho nhà máy bia, nhà máy s ữa, h ệ thống cấp đông nhanh nhà máy sản xuất nước đá - Thiết bị chế biến thực phẩm: Thiết kế, chế tạo lắp đặt tồn thiết bị chuyển giao cơng nghệ (theo phương th ức chìa khố trao tay) cho nhà máy bia, cồn, rượu, sữa, hoa quả, ch ế bi ến th ực ph ẩm - Điều hồ khơng khí: Thiết kế, chế tạo lắp đặt hệ thống điều hồ khơng khí thơng gió cho nhà hàng, khách s ạn, nhà cao t ầng, h ội trường nhà máy xí nghiệp Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - Điện, đo lường tự động hoá: Thiết kế, chế tạo lắp đặt hệ thống điện, đo lường tự động hoá cho hệ th ống máy l ạnh, điều hồ khơng khí, dây chuyền sản xuất bia, chế biến thực ph ẩm - Các lĩnh vực khác: Thiết kế, chế tạo lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải, hệ thống khí nén, hệ thống thu hồi CO2 h ệ thống chiết chai số lĩnh vực khác (theo đơn đặt hàng) 1.3 Công nghệ sản xuất số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu 1.3.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Công ty Do sản phẩm công ty tương đối đa dạng nên không đ ề cập hết quy trình chế tạo tất sản phẩm Quy trình chế tạo thiết bị áp lực đề cập sau làm đại diện cho nhóm sản phẩm bình, bồn chứa (có quy trình cơng nghệ gia cơng ch ế t ạo tương tự nhau) sau: Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Hình 1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty Không đạt Chuẩn bị vật liệu, phôi để chế tạo sản phẩm Đạt Kiểm tra Kiểm tra chất lượng chế tạo chứng từ kèm theo Không đạt Làm (đánh bóng, mài….) Đạt Kiểm tra Gá lắp hàn đính bán thành phẩm KhơngKiểm đạt tra dung sai gá lắp, hoàn chỉnh việc gá lắp Đạt Kiểm tra Thực việc hàn khử bỏ ứng suất dư, tránh tạo vết nứt Kiểm tra kích thước hình học, mối hàn chất lượng mối hàn Không đạt Đạt Kiểm tra Xuất xưởng bàn giao hồ sơ lý lịch cho đơn vị Chụp X-Ray, thử áp lực, kiểm tra xuất xưởng Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆP 1.3.2 Giải thích bước quy trình cơng nghệ Khi có hợp đồng cung cấp thiết bị, Công ty tiến hành sản xuất để thực hợp đồng Các sản phẩm cần chế tạo biểu diễn qua vẽ kỹ thuật, bảng dự trù vật tư tài liệu khác có liên quan Khi phân xưởng chế tạo thực bước theo quy trình trên: - Vật liệu, phơi để chế tạo sản phẩm: Bộ phận vật tư cung cấp đủ vật liệu cho phận sản xuất (các vật liệu thép CT3, inox), chuẩn bị máy công cụ để chế tạo - Làm (đánh bóng, mài…): Từ vật liệu có, tiến hành vệ sinh vật liệu để tránh tạp chất ảnh hưởng tới trình gia công - Kiểm tra chất lượng chế tạo chứng từ vật liệu kèm theo: Kiểm tra chất lượng vật liệu sau vệ sinh, kiểm tra ch ứng t nh ận t nhà cung cấp, hoàn tất công việc trước tiến hành chế tạo đ ể tránh tạo phế phẩm vật liệu chất lượng - Gá lắp hàn đính bán thành phẩm: Tiến hành triển khai chế tạo theo vẽ thiết kế: tuân thủ thông số kỹ thuật nh đ ường kính, chiều dài, độ cơn, độ tròn, sử dụng máy cơng cụ cần thiết nh máy hàn, máy khoan, máy tiện cho sản phẩm phù h ợp - Kiểm tra dung sai gá lắp, hoàn chỉnh việc gá lắp: Sau chế tạo bán thành phẩm, ln có kiểm tra, đánh giá ch ất l ượng theo bước chế tạo để có hành động khắc phục cần thiết - Thực việc hàn khử bỏ ứng suất dư, tránh tạo vét nứt: Tiến hành hoàn thiện thiết bị, tuân thủ quy định chế tạo, yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam cho sản xuất - Kiểm tra kích thước hình học, mối hàn chất lượng mối hàn: Sau chế tạo sản phẩm đủ điều kiện cho xuất x ưởng l ắp đặt, ban KCS tiến hành kiểm tra thông số kỹ thuật chế tạo nh kích thước hình học, mối hàn chất lượng mối hàn qua việc quan sát - Siêu âm mối hàn, chụp X-Ray, thử áp lực, kiểm tra xu ất x ưởng: Kiểm tra máy dò siêu âm, chụp X-Ray để phát khuy ết t ật, n ếu Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 10 2.3.4 Ghi sổ kế tốn: CƠNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA BẢNG KÊ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU XUẤT CƠNG TRÌNH: Lắp đặt thiết bị động lực phụ trợ cho nhà máy sữa Dielac II Tháng 03 năm 2014 ĐVT: đồng Chứng từ SH Ngày Tên vật tư Mã số C D Đơn vị Số lượng Thành tiền E F G tính A B PXK0 01/0 Van chặn khí DN 80 100 200.000.00 PXK0 01/0 Cóc ngưng DN 20 300 165.000.00 PXK0 01/0 Con thu DN 125/100 200 10.000.000 PXK0 02/0 Quai nhê kẹp ống f114 35 350.000 PXK0 02/0 Khí hàn argon 30 6.600.000 PXK0 02/0 Que hàn innox 2.4m 300 15.900.000 PXK0 03/0 pin lọc hệ lạnh DN 80 80 81.474.000 Cộng x X 479.324.00 Ngày 31/03/2014 Người lập phiếu Kế toán trưởng Đã ký Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Đã ký Page 35 2.3.5 Ảnh minh họa phần mềm kế toán: Chọn phần hành Hàng tồn kho giao diện (Hình 2.9) Sau chọn mục Phiếu nhập kho, ta bảng phiếu nhập kho Muốn thêm ấn F4, muốn sửa chọn phiếu nhập kho cần sửa cách click chuột vào ấn F3 Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 36 2.4 Kế toán Tài sản cố định: 2.4.1 Khái niệm đặc điểm: - Khái niệm : Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 37 TSCĐ doanh nghiệp tư liệu lao động chủ yếu tài sản khác có giá trị lớn , tham gia vào trình sản xuất kinh doanh DN giá trị chuyển dần dần,từng phần vào giá trị sản phẩm dịch vụ sản xuất chu kỳ sản xuất Tiêu chuẩn để ghi nhận TSCĐ : + Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản + Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy + Có thời gian sử dụng từ năm trở lên + Có giá trị theo quy định hành (theo quy định từ 30.000.000 đồng trở lên) - Đặc điểm : + Tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh + TSCĐ bị hao mòn giá trị dịch chuyển phần vào chi phí sản xuất kinh doanh kì + TSCĐ giữ nguyên hình thái ban đầu lúc hư hỏng - Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán TSCĐ: Phản ánh kịp thời số có, tình hình biến động thứ loại , nhóm TSCĐ tồn doanh nghiệp đơn vị sử dụng ,đảm bảo an toàn vật, khai thác sử dụng đảm bảo hết cơng suất có hiệu - Nguyên tắc quản lý : + Phải lập hồ sơ cho TSCĐ có DN Hồ sơ bao gồm : Biên giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ chứng từ khác có liên quan + Tổ chức phân loại, thống kê, đánh số, lập thẻ riêng theo dõi chi tiết theo đối tượng ghi TSCĐ sổ theo dõi TSCĐ phòng kế tốn đơn vị sử dụng + TSCĐ phải quản lý theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế giá trị lại sổ kế tốn + Định kỳ vào cuối năm tài DN phải tiến hành kiểm kê TSCĐ Mọi trường hợp thiếu hay thừa phải lập biên tìm nguyên nhân xử lý Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 38 - Nhiệm vụ : + Tổ chức ghi chép ,phản ánh ,tổng hợp số liệu xác ,đầy đủ, kịp thời số lượng , trạng giá trị TSCĐ có, tình hình tăng giảm di chuyển TSCĐ nội doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu tư, bảo quản sử dụng TSCĐ + Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ q trình sử dụng, tính tốn phản ánh xác số khấu hao chi phí kinh doanh kỳ đơn vị có liên quan + Tham gia lập kế hoạch sửa chữa dự tốn chi phí sửa chữa TSCĐ + Tham gia công tác kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường, đánh giá lại TSCĐ trường hợp cần thiết Tổ chức phân tích , tình hình bảo quản sử dụng TSCĐ doanh nghiệp 2.4.2.Phân loại đánh giá TSCĐ - Phân loại TSCĐ: Là việc xếp TSCĐ doanh nghiệp thành loại , nhóm TSCĐ có tính chất, đặc điểm theo tiêu thức định * Phân loại dựa theo hình thái biểu : + TSCĐ hữu hình : tài sản có hình thái vật chất cụ thể, thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ + TSCĐ vơ hình: tài sản khơng có hình thái vật chất cụ thể, thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ * Phân loại theo quyền sở hữu : + TSCĐ tự có + TSCĐ th ngồi * Phân loại theo nguồn hình thành : + TSCĐ mua sắm, xây dựng vốn cấp + TSCĐ mua sắm, xây dựng nguồn vốn tự bổ sung + TSCĐ nhận vốn góp liên doanh + TSCĐ mua sắm, xây dựng nguồn vốn vay * Phân loại theo cơng dụng tình hình sử dụng + TSCĐ dùng doanh nghiệp Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 39 +TSCĐ chờ xử lý + TSCĐ bảo quản, nhận giữ hộ - Đánh giá TSCĐ: + TSCĐ mua sắm : Nguyên giá =Giá mua + Chi phí thu mua,lắp đặt chạy thử - Các khoản giảm trừ + TSCĐ cấp: Nguyên giá = (nếu có) Giá trị ghi biên gốc (biên giao nhận TSCĐ) + Chi phí tiếp nhận + TSCĐ tự xây dựng tự chế: Nguyên giá = Giá thành thực tế TSCĐ + Chi phí trực tiếp liên quan đến viêc đưa vào sử dụng 2.4.3 Chứng từ tài khoản sử dụng: - Chứng từ sổ sách kế toán TSCĐ sử dụng: Biên giao nhận TSCĐ Mẫu số 01- TSCĐ Biên lý TSCĐ Mẫu số 02-TSCĐ Biên bàn giao TSCĐ sửa chữa hoàn thành Mẫu số 03-TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04-TSCĐ Biên kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05-TSCĐ Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06-TSCĐ Ngoài mẫu chứng từ cơng ty sử dụng chứng từ khác phục vụ cho việc quản lý TSCĐ như: hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, thuê mướn TSCĐ, phiếu thu, phiếu chi… - Tài khoản sử dụng: Theo chế độ kế tốn hành, để hạch tốn tình hình có, biến động tăng, giảm TSCĐ BĐSĐT ngun giá, giá trị hao mòn, kế tốn đơn vị sử dụng TK kế toán sau: + TK211: “TSCĐ hữu hình” + TK 214: “ Hao mòn TSCĐ” Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 40 + TK 213: “TSCĐ vơ hình” 2.4.4 Trình tự hạch tốn: - Hạch tốn tình hình biến động TSCĐ * Kế toán tăng TSCĐ + Khi mua sắm tài sản cố định vào Hóa đơn GTGT, biên giao nhận tài sản cố định kế toán ghi: Nợ TK 211: Nguyên giá TSCĐ tăng Nợ TK 1332: Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK: 111,112, 331… Tổng giá trị tốn + Phát sinh chi phí q trình thu mua kế tốn ghi: Nợ TK 211 Nợ TK 1331: Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111,112,331: Chi phí thu mua + Đồng thời kết chuyển nguồn hình thành tài sản: Nợ TK 353: Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ TK414: Quỹ đầu tư phát triển Có TK 411: Nguồn vốn kinh doanh * Kế tốn giảm TSCĐ +Khi nhượng bán, lý TSCĐ: Nợ TK 111,112,131: Tổng giá tốn Có TK 711: Thu nhập bất thường Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp + Nếu phát sinh chi phí Nợ TK 811: Chi phí bất thường Có TK 111, 112, 331: Chi phí nhượng bán + Đồng thời vào biên giao nhận TSCĐ kế toán đơn vị xoá sổ ghi: Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 41 Nợ TK 214: Hao mòn tài sản cố định Nợ TK 811: Giá trị lại Có TK 211 Ngun giá tài sản cố định - Hạch toán khấu hao TSCĐ công ty Phương pháp khấu haoTSCĐ mà công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Theo quy định hành việc trích khấu hao hay thơi khơng trích khấu hao TSCĐ bắt đầu thực từ ngày TSCĐ tăng ngừng tham gia vào q trình sản xuất kinh doanh Do TSCĐ biến động nên số khấu hao tháng khác tháng trước trường hợp có biến động tăng giảm TSCĐ + Cơng thức: Mức trích khấu hao TSCĐ bình qn hàng năm Mức trích khấu hao tháng Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 = = Page 42 Nguyên giá Thời gian sử dụng Mức trích khấu hao năm 12 tháng Giá trị hao mòn TSCĐ: Khấu hao TSCĐ phải trích tháng Số khấu Khấu hao hao TSCĐ TSCĐ = + trích tăng tháng trướ c thể sau: tháng - Hạch toán khấu hao đơn vị cụ - Khấu hao TSCĐ giảm tháng + Tài khoản sử dụng: TK 214: “Hao mòn TSCĐ” + Trình tự hạch tốn nghiệp vụ chủ yếu: Hàng tháng (định kỳ) vào bảng phân bổ tính khấu hao kế tốn tính vào chi phí sản xuất chung chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp CóTK 214: Hao mòn TSCĐ - Hạch tốn sửa chữa TSCĐ Khi phát sinh chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ hữu hình sau ghi nhận ban đầu: Nợ TK 241 : XDCB dở dang Nợ TK 133: Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111, 112, 331… Khi cơng việc hồn thành, TSCĐ đưa vào sử dụng: + Nếu thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá Nợ TK 211: TSCĐ hữu hình Có TK 241: XDCB dở dang + Nếu không thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá Nợ TK 623,627,642 Có TK 241: XDCB dở dang Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 43 Biểu 2.10: Trích bảng phân bổ khấu hao số TSCĐ CÔNG TY TNHH CƠ NHIÊT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 3/2014 Số Chỉ tiêu ĐVT: đồng Nơi sử dụng năm TK 627 – Chi TK 642 – Chi sử dụng Nguyên giá phí SXC phí quản lý DN 94.592.209 4.356.055 1.896.420 653.730 476.612 766.128 1.130.342 653.730 476.612 766.128 766.128 - - - Khấu hao I Số khấu hao trích tháng trước II Số khấu hao tăng tháng 3/2014 _ Máy bảo ôn tank SV4 _ Máy lốc tơn _ Máy điều hồ III.Số khấu hao gỉảm 5.183.627.942 98.948.264 165.916.236 năm 62.758.080 10 năm 57.193.450 năm 45.964.706 tháng 3/2014 IV Số khấu hao trích - tháng 3/2014 5.349.544.178 100.844.684 Người lập biểu 2.4.5 Ảnh minh họa phần mềm: Chọn phần hành TSCĐ & CCDC giao diện Hình 2.11: Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 44 95.722.551 5.122.183 Ngày 31 tháng năm 2014 Kế toán trưởng + Hạch toán tăng, giảm Tài sản cố định vào mục Quản lý tài sản + Quản lý cách tính khấu hao tài sản vào mục Tính khấu hao tài sản cố định + Hạch toán khấu hao Tài sản cố định vào mục Chứng từ khấu hao TSCĐ Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 45 2.5 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.5.1 Đặc điểm: Việc tính tốn khoản phải trả cho người lao động Cơng ty thực phòng hành Khi Cơng ty ký kết hợp đồng lao động với nhân viên có thỏa thuận rõ mức lương cụ thể, phòng hành vào cuối tháng tính lương cho nhân viên cơng ty Hiện nay, cơng ty sử dụng hình thức trả theo thời gian Trả lương theo thời gian: tiền lương phải trả cho người lao động tính dựa số ngày làm việc thực tế (căn vào bảng chấm công), mức lương ngày, hệ số lương Công thức tính sau: Tiền lương phải trả theo thời gian Mức lương ngày = X Số ngày công làm việc thực tế Cuối tháng vào bảng chấm công, phòng hành lập bảng tốn tiền lương để trả cho công nhân viên công ty Công ty áp dụng mức lương tối thiểu là: 4,500,000 đồng/tháng Và áp dụng chế độ tài hành khoản trích theo lương Mức trích sau: Các khoản trích theo lương Doanh nghiệp nộp Người nộp lao động Tổng Bảo hiểm xã hội (BHXH) 18% 8% 26% Bảo hiểm y tế (BHYT) 3% 1,5% 4,5% Kinh phí cơng đồn (KPCĐ) 2% Bảo hiểm thất nghiệp( BHTN) 1% 1% 2% Tổng 24% 10,5% 34,5% 2.5.2 Chứng từ sử dụng: - Chứng từ gốc - Bảng chấm cơng Cơng ty - Bảng tốn lương tồn Công ty Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 46 2% - Bảng phân bổ lương BHXH - Chứng từ ghi sổ - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ TK 334, TK 338 - Minh họa: Hình 2.12: Bảng chấm cơng Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 47 Ngày tháng STT Họ tên CN trực tiếp sản xuất Bùi Minh Khải Nguyễn Hồng Sơn Trần Duy Thảo Lê Văn Tồn Đặng Văn Bích 34 Ngun Văn Quang 35 Nguyễn Xuân Kiên 36 Hồ Đức Cảnh 57 Đỗ Trọng Nhã 58 Nguyễn Văn Tiến Cấp bậc CV Đội trưởng Đội phó Lắp máy Thợ gò Thợ gò … Thợ hàn Thợ điện Thợ điện Bảo ôn Thợ phụ + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + …… 26 27 28 29 + + + + + + 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + + + 0 + + + + Mẫu số 01a - LĐTL (Ban hành theo QĐ15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 trưởng BTC CÔNG TY TNHH CƠ NHIÊT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 03 năm 2014 Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 48 2.5.3.Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 334 “Phải trả người lao động - Tài khoản 338 “Phải trả phải, nộp khác” 2.5.4 Ảnh minh họa phần mềm: Công ty Polyco sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính lươ Sinh viên: Đặng Ngọc Thái Lớp: CQ49/21.04 Page 49 ... - Hệ thống Báo cáo kế toán: Hàng quý, kế toán viên phụ trách phần hành kế toán tổng hợp Công ty Polyco phải tiến hành lập Báo cáo tài theo quy định Bộ Tài chế độ lập trình bày Báo cáo tài bao... số 21, để nộp cho quan quản lý Nhà nước +Bảng cân đối kế toán +Báo cáo kết kinh doanh +Báo cáo lưu chuyển tiền tệ +Thuyết minh báo cáo tài Ngồi ra, để phục vụ tốt cho nhu cầu quản lý tình hình... chuyển Đồng thời, báo cáo kế toán kết xuất từ số liệu ban đầu sau số thao tác cần thiết phần mềm sử dụng Cuối kỳ kế toán thời điểm cần thiết nào, kế toán muốn kiểm tra lập báo cáo kế tốn bút tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo , Báo cáo , 3 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay