ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ dầu đến NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ nước ở VIỆT NAM12

58 32 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA TÀI CHÍNH CƠNG  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ DẦU ĐẾN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Sinh viên : Bùi Ngọc Phương Lớp : CQ51/18.01 Giảng viên hướng dẫn : TS.Nguyễn Trọng Hoà SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ việc tìm hiểu tài liệu liên quan đến đề tài Tác giả luận văn Bùi Ngọc Phương SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG .7 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG QUAN VỀ GIÁ DẦU THÔ, THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ I Lý luận chung thu ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước: 1.1 Khái niệm: 1.2 Đặc điểm ngân sách nhà nước: 1.3 Vai trò Ngân sách Nhà nước: .7 1.4 Chức Ngân sách Nhà nước: 1.5 Bản chất Ngân sách Nhà nước: Thu Ngân sách Nhà nước: 2.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung thu Ngân sách Nhà nước 2.1.1 Khái niệm: .8 2.1.2 Đặc điểm: 2.1.3 Các khoản thu Ngân sách Nhà Nước: 10 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước 12 II Tổng quan dầu thị trường xăng dầu 13 Khái niệm 13 1.1 Dầu thô 13 1.2 Xăng .14 Đặc điểm chung sản phẩm từ dầu 16 Đặc điểm thị trường dầu thô .16 SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.1: Đặc điểm thị trường dầu thô giới .16 3.2: Đặc điểm thị trường dầu thô Việt Nam 18 3.2.1 Tổng quan: 18 3.2.2 Những khó khăn thuận lợi: 18 CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ DẦU TỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCVIỆT NAM 20 I Biến động thị trường dầu thô giới 20 II Thu NSNN hàng năm giai đoạn 2010- 2015 23 Thu NSNN giai đoạn 2010- 2015 23 Nhận xét 24 III Sử dụng mơ hình để phân tích ảnh hưởng giá dầu thơ trung bình hàng năm đến kết thu NSNN hàng năm 27 Mơ hình thực nghiệm 27 Lựa chọn biến mơ hình sở dữ liệu phục vụ việc phân tích .27 Kiểm định tính dừng chuỗi dữ liệu 28 Xác định độ trễ tối ưu cho biến mơ hình 30 Kết hàm phản ứng đẩy 32 Kết hàm phân rã phương sai .33 Kết luận 33 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 35 I Dự báo diễn biến giá dầu 35 II Một số định hướng, mục tiêu NSNN Việt Nam năm tới 35 Một số nhận định .35 Một số giải pháp giảm tác động giá dầu đến thu NSNN 37 2.1 Giải pháp tình thế: 37 2.2 Giải pháp chiến lược: 39 PHẦN KẾT LUẬN .43 SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC 47 SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN NHNN Ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước BTC Bộ Tài Chính OPEC Hiệp hội nước xuất khẩu dầu mo TCTK Tổng cục thống kê COP Thu Ngân sách Nhà nước COP Giá dầu thô GDP Tổng sản phẩm quốc nội VAT Thuế giá trị gia tang VAR Mơ hình vecto tự hời quy VND Việt Nam đồng USD Đô la Mỹ SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG Hình Cân sản xuất- tiêu thụ nhiên liệu hóa long, (triệu thùng/ngày) Hình Tỷ trọng thay đởi sản lượng nhiên liệu long theo vùng năm 2015 (%) Hình Cơ cấu ba nguồn thu chính ngân sách, 2011-2015 (tỷ đồng) Bảng 2.1: Biến ký hiệu sử dụng mơ hình Bảng 2.2: Kiểm định ADF tại sai phân bậc biến LnCOP Bảng 2.3: Kiểm định ADF tại sai phân bậc biến LnSBR Bảng 2.4: Xác định đợ trễ mơ hình Bảng 2.5: Kết mơ hình Var Bảng 2.6: Kết hàm phản ứng đẩy Bảng 2.7: Đồ thị hàm phản ứng đẩy Bảng 2.8: Kết phân rã phương sai SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngân sách nhà nước nơi tập trung quỹ tiền tệ lớn kinh tế, có mối quan hệ chặt chẽ với tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân cùng mối quan hệ khăng khít với tất khâu hệ thống tài chính Ngân sách nhà nước công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo cho chi tiêu Nhà nước, công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế, đảm bảo cho ổn định phát triển đồng giữa thành phần kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân Bên cạnh đó, những vấn đề bất cập cấu thu Ngân sách Nhà nước có nguy thiếu bền vững cấu thu Ngân sách Nhà nước chưa hợp lý nguồn thu Ngân sách Nhà nước trước tiên chủ yếu dựa vào khoản thu từ loại thuế, loại phí lệ phí, từ hoạt động khai thác tài nguyên hoạt động xuất - nhập khẩu, những lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường quốc tế, đồng thời làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, dầu mo…) Nửa cuối kỷ XX, giới chứng kiến bứt phá chiếm lĩnh vị trí thống soái dầu mo với công nghiệp dịch vụ xã hội, bo xa nhiên liệu hóa thạch truyền thống than đá Và dầu mo một những nguồn nhiên liệu đầu vào quan trọng q trình sản xuất mợt kinh tế đại SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngày nay, dầu mo được khai thác từ nhiều mo khác nhau, chúng phân bố ở những nơi khác đặc điểm địa lý tự nhiên, bởi mỗi loại dầu thô ở mỗi mo có khác biệt định Theo tính toán chuyên gia kinh tế lượng, dầu mo chiếm khoảng 40% cán cân lượng giới Với tốc độ tiêu thụ trữ lượng dầu mo có, nguồn lượng nhanh chóng bị cạn kiệt vòng vài chục năm nữa Thế kỷ XX - kỷ dầu mo loại nhiên liệu tái sinh được chưa thể bị thay hoàn toàn bởi khí đốt hay loại nhiên liệu khác như: điện, lượng hạt nhân, lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, bởi 80% lượng được tạo bởi dầu mo Đối với nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi phong phú việc khai thác xuất khẩu tài nguyên đem lại nguồn thu to lớn cho Ngân sách Nhà nước.Theo kinh nghiệm nước cho biết: tỷ trọng xuất khẩu dầu mo khoáng sản chiếm 20% tởng kim ngạch xuất khẩu tỷ suất thu Ngân sách cao có khả tăng nhanh.Với cùng một điều kiện phát triển kinh tế, quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu dầu mo khống sản lớn tỷ lệ đợng viên vào Ngân sách Nhà nước lớn hơn.Tuy nhiên, những năm gần ( đặc biệt những tháng cuối năm 2014 đầu năm 2016) giá dầu lại có xu hướng giảm dẫn đến việc phải đối mặt với nhiều tác động trực tiếp, gián tiếp đến ngân sách Nhà nước đời sống kinh tế-xã hội Quan điểm chung cho thấy giá dầu giảm thấp những xáo trợn đời sống kinh tế-xã hợi lớn nhiêu.Điển Việt Nam chúng ta, một quốc gia chuyên xuất khẩu dầu thô, đồng thời nhập khẩu dầu tinh, việc giá nguyên liệu biến động liên tục ảnh hưởng không nho tới thu ngân sách tăng trưởng kinh tế toàn bộ kinh tế Việt Nam SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Rõ ràng vai trò khai thác xuất khẩu dầu thô kinh tế giảm xuống, kéo theo tỷ trọng thu NSNN từ dầu thô có xu hướng giảm rõ rệt với tốc độ giảm có chậm hơn, song khai thác xuất khẩu dầu thô nói chung, thu NSNN từ dầu thô nói riêng, đóng vai trò quan trọng, chí cứu cánh một số giai đoạn phát triển đất nước Tuy nhiên, tổng thu NSNN có thể đạt dự toán có thêm khoản thu khác bù đắp cho hụt thu từ khai thác xuất khẩu dầu thô Giá dầu thô giảm,kéo theo giá xăng dầu giảm có tác động tích cực tới phục hồi kinh tế Việt Nam, hỗ trợ tích cực cho thực mục tiêu kiềm chế lạm phát năm 2015 5%, nhờ đó, thu NSNN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu phi dầu thô có thể tăng bù đắp cho khoản hụt thu từ khai thác xuất khẩu dầu thô từ nhập khẩu xăng dầu thành phẩm.Thậm chí, nhờ lạm phát có xu hướng giảm, nên tỷ lệ thu NSNN cấu giá nhiều hàng hoá dịch vụ có điều kiện tăng lên Tuy nhiên, vấn đề bất cập cấu thu NSNN lại được đặt thể nguy thiếu bền vững cấu thu NSNN chưa hợp lý nguồn thu NSNN dựa lớn vào thu từ khai thác tài nguyên hoạt động xuất nhập khẩu, những lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường quốc tế, đồng thời làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên lẫn tài nguyên sức lao động nguồn lực tài chính Rõ ràng, tính bền vững thu NSNN tăng lên cấu thu NSNN chuyển dịch dựa chủ yếu vào thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nước SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG III: MỢT SỚ KHUYẾN NGHỊ I Dự báo diễn biến giá dầu Thị trường dầu thô giới chứng khiến những biến động phức tạp Áp lực thị trường tiếp tục gia tăng từ khu vực OPEC triển vọng kinh tế Trung Quốc kinh tế nổi khác có xu hướng xấu Tốc độ điều chỉnh sản lượng khai thác ngành dầu khí Hoa Kỳ dấu hoi lớn Trong trường hợp không có những đột biến theo hướng tích cực xảy thị trường dầu mo, giá dầu ở ngưỡng 40 USD nguồn thu ngân sách bị tác động tương đối nặng nề Điều cảnh báo nguy lặp lại những khó khăn Chính phủ việc tạo lập cân tài khóa đã xảy năm 2015 Khuyến nghị công tác lập dự toán ngân sách cần được thực dựa những kịch phù hợp, có đợ an tồn cao, tránh gây rủi ro cho kỷ luật tài khóa Xu hướng diến biến bất lợi thị trường dầu thô năm 2016 tạo những áp lực lớn lên mục tiêu giữ mức thâm hụt ngân sách mức 5% GDP Điều đòi hoi những biện pháp, tâm chính trị mạnh mẽ cắt giảm chi ngân sách, đặc biệt chi thường xuyên vốn được mở rộng nhanh chóng những năm gần II Một số định hướng, mục tiêu của NSNN Việt Nam năm tới Một số nhận định Diễn biến giá dầu thô có ảnh hưởng trực tiếp đến kết thu NSNN Trong bối cảnh giá dầu suy giảm mạnh chưa có dấu hiệu phục hồi,Chính Phủ đã triển khai giải pháp để chống đỡ sụt giảm giá dầu thô như: chuyển đổi cấu tổ chức, cắt giảm đầu tư, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng quản lý chuỗi giá trị, sử dụng công cụ tài chính đồng thời đưa giải pháp ứng phó giúp vượt qua giai đoạn biến động bất thường giá dầu thô SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Biến đợng trực tiếp quy mơ cấu thu NSNN năm 2015 ảnh hưởng khả giá dầu thô xăng dầu giảm sâu gây hậu xấu bối cảnh nhiệm vụ chi theo dự tốn khơng thể trì hoãn Nhu cầu chi tăng lên, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên lẫn chi trả nợ Muốn bảo đảm nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán năm 2015 đồng thời không làm tăng quy mô thâm hụt NSNN đã được Quốc hội phê duyệt, gánh nặng khai thác nguồn thu đủ bù đắp khoản hụt thu giảm giá dầu thô xăng dầu được đặt lên vai Chính phủ Bộ Tài chính Trong chưa có chiến lược kế hoạch cấu lại ng̀n thu NSNN chuyển dịch cấu thu NSNN bị động năm 2015 buộc quan chức phải tìm kiếm giải pháp đối phó Trước hết, Bộ Tài chính cần lập phương án quy mô hụt thu khác tương ứng với giả định giá dầu thô giá xăng dầu năm 2015, giá bình quân giá cho giai đoạn theo tháng theo quý Thứ hai, Bộ Tài chính phối hợp quan có liên quan phân tích đánh giá toàn diện tác động phương án giá dầu thô (và giá xăng dầu thành phẩm) đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nước, tới hoạt động xuất nhập khẩu, tới tiêu dùng nước để xây dựng phương án thu NSNN cụ thể dựa dự báo tổng nguồn thu chuyển dịch cấu nguồn thu Thứ ba, sở dự báo quy mô tiến độ hụt thu chính xác tốt, Bộ Tài chính chủ động đề xuất phương án bù đắp thiếu hụt nguồn thu tạm thời không tạm thời từ khai thác nguồn thu khác, kể tăng cường chống thất thu NSNN đồng thời điều chỉnh tiến độ chi NSNN cho phù hợp Thứ tư, Bộ Tài chính phối hợp quan chức tính toán lấy lợi ích quốc gia làm trọng thông qua giảm sản lượng khai thác xuất khẩu dầu thô, tại những địa điểm có chi phí khai thác cao so với giá xuất SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khẩu để tránh bán rẻ nguồn tài nguyên quý giá tái tạo đất nước Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Ðầu tư, Bộ Công thương cần trình Chính phủ phương án tranh thủ lúc giá dầu thấp để tích trữ xăng dầu thành phẩm, từ nguồn nhập khẩu lọc hóa dầu nước phục vụ lợi ích quốc gia Dĩ nhiên, phương án phải dựa những phân tích dự báo thị trường chuẩn xác, có độ tin cậy cao đờng thời khơng giá dầu giảm mà buông long quản lý việc sử dụng xăng dầu tiết kiệm hiệu Tóm lại, biến động giá dầu yếu tố khách quan từ thị trường giới Việt Nam chịu tác động với vai trò nhà xuất khẩu dầu thô lẫn nhà nhập khẩu sản xuất xăng dầu thành phẩm Tác động tổng hợp biến động giá dầu giới tới kinh tế nước ta nói chung, tới thu NSNN nói riêng, cần được tính toán nghiêm túc, cụ thể, dựa sở khoa học thật sự, tránh cảm tính, kể cảm tính tích cực, bốc đồng tiêu cực, hoảng hốt thái Thêm một lần nữa có hội thúc đẩy cấu lại thu NSNN đảm bảo tính bền vững Dường đó chính khía cạnh quan trọng thu NSNN năm 2015 năm Nhiều câu hoi đã được đặt ra, với tốc độ lao dốc giá dầu thị trường giới Việt Nam phải tăng sản lượng khai thác để bù vào phần hụt thu ngân sách hay giảm sản lượng để không lãng phí tài nguyên? Một số giải pháp giảm tác động giá dầu đến thu NSNN 2.1 Giải pháp tình thế: Để thực thành cơng dự tốn thu NSNN đã được phê duyệt cần thiết phải tổ chức thực tốt một số giải pháp sau đây: *Mợt là, hồn thiện hệ thống chính sách thu NSNN theo hướng chính sách cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh Triển khai thực tốt Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài đởi), Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế thu nhập cá nhân với nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng *Hai là, tổ chức tốt công tác quản lý thuế Triển khai thực có hiệu luật quản lý thuế văn hướng dẫn Chính phủ, Bộ Tài chính Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt việc kê khai thuế tổ chức, cá nhân, phát trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời Đẩy mạnh xử lý dứt điểm khoản nợ đọng thuế Chấn chỉnh cơng tác hồn thuế, đẩy mạnh kiểm tra, phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật thu NSNN Giám sát chặt chẽ việc rà sốt, bãi bo mợt số quy định phí, lệ phí, huy động đóng góp nhân dân không quy định ở cấp, ngành địa phương *Ba là, tích cực huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đó tập trung ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển cơng trình sở hạ tầng, tập trung nguồn lực để thực công tác xóa đói giảm nghèo, thực tốt chính sách an sinh xã hợi *Bốn là, hồn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển đồng bộ thị trường, đẩy mạnh việc thực quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có quản lý điều tiết Nhà nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp đối tượng thụ hưởng; góp phần xóa bao cấp tràn lan, chống buôn lậu, khuyến khích thực hành tiết kiệm *Năm là, đẩy mạnh việc xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Tập đồn, Tởng cơng ty nhà nước theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đờng thời, mở rợng hình thức chuyển đởi sở hữu khác nhằm nâng cao hiệu lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước Có chế giám sát tài chính chặt chẽ tập đoàn kinh tế, SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tởng công ty nhà nước, định hướng đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn lớn *Sáu là, áp dụng linh hoạt chính sách tiền tệ, tỷ giá nhằm khuyến khích tối đa tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường để tăng sản xuất nước một số mặt hàng có mạnh lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu, tăng nguồn thu cho NSNN Như vậy, biến động giá dầu yếu tố khách quan từ thị trường giới Việt Nam chịu tác động với vai trò nhà xuất khẩu dầu thô lẫn nhà nhập khẩu sản xuất xăng dầu thành phẩm Tác động tổng hợp biến động giá dầu giới tới kinh tế nước ta nói chung, tới thu NSNN nói riêng cần được tính toán nghiêm túc, cụ thể, dựa sở khoa học thật sự, tránh cảm tính, kể cảm tính tích cực, bốc đồng tiêu cực, hoảng hốt thái Thêm một lần nữa có hội thúc đẩy cấu lại thu NSNN để bảo đảm tính bền vững 2.2 Giải pháp chiến lược: *Bù đắp hụt thu từ tăng thu nội địa đẩy mạnh công tác thu Thuế Để chủ động ứng phó việc giảm thu NSNN giá dầu thô giảm, giữ vững cân đối thứ trưởng Bộ Tài chính bà Vũ Thị Mai đã cho xây dựng kịch điều hành NSNN theo mức giá dầu dao động từ 30-60$/thùng chủ động đưa những giải pháp xử lý cụ thể Hơn nữa, tỷ trọng thu trực tiếp gián tiếp liên quan dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu NSNN) không những phủ định lợi ích việc giá xăng dầu giảm đến kinh tế bù đắp từ thu nội địa xuất nhập khẩu Ngành tài chính đề xuất giải pháp thu NSNN phải chủ yếu dựa vào sức sản xuất hàng hoá, dịch vụ nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, dần dần hạn chế phụ thuộc vào dầu thô Theo Tổng cục Thuế, dự toán thu NSNN được Quốc hội Chính phủ giao, Tổng cục đã phát động SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài phong trào thi đua phấn đấu hồn thành vượt mức dự tốn thu NSNN, đờng thời đạo cục thuế địa phương giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho phòng, chi cục thuế vượt ít 8% dự toán pháp lệnh như: - Tích cực nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo thường xuyên theo dõi tình hình thu nắm nguồn thu số lượng người nộp thuế địa bàn - Phân tích, đánh giá dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo địa bàn cụ thể lĩnh vực thu bao gồm thu từ xăng dầu để theo dõi sát, với thực tế phát sinh đồng thời xác định cụ thể nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý hiệu - Chú trọng tra, kiểm tra thuế rà soát, phân loại những ngành nghề có rủi ro cao, kịp thời đưa biện pháp đấu tranh với hành vi gian lận Tổ chức tra, kiểm tra chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực trọng điểm mặt hàng nhạy cảm tập trung vào lĩnh vực còn thất thu; đẩy mạnh tra hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử lĩnh vực ngân hàng, dự án đất đai, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dược phẩm, Ngồi ra, chủ đợng rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất giải pháp thu bản, đổi chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững cho NSNN, góp phần giảm lệ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô *Tạo lập một môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp tham gia thị trường - Cần xem xét, đánh giá lại để xác định số doanh nghiệp đầu mối hợp phù hợp, có đủ tiềm lực, làm nòng cốt lực lượng để Nhà nước bình ởn định thị trường mọi tình SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Khâu phân phối bán lẻ, cần khuyến khích thương nhân tham gia phát triển hệ thống cửa hàng theo quy hoạch, phát triển đồng vùng miền vùng sâu xa để đem lại cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn dịch vụ có chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh - Cơ chế quản lý giá bán xăng dầu cần hướng tới mục tiêu sau: Sự bình ởn giá, ngăn ngừa tác đợng tự phát giá xăng dầu thị trường giới vào hệ thống giá xăng dầu nước, đẩy giá bán nước lên cao hoặc giảm thấp không hợp lý; khuyến khích cạnh tranh giá;  Ngăn ngừa hạn chế tình trạng bn lậu xăng dầu qua biên giới Doanh nghiệp người tiêu dùng; doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu phải có trách nhiệm nộp đủ khoản thu ngân sách Nhà nước theo luật định (theo mức thuế mà Nhà nước công bố) *Cơ chế điều hành với thuế nhập khẩu Các khoản thu NSNN chủ yếu qua thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (mặt hàng xăng); khoản thu còn lại gồm thuế VAT, phí xăng, dầu, thuế thu nhập doanh nghiệp được thu ở khâu bán Trong tình hình giá xăng dầu thị trường giới xuống thấp ta tận thu nguồn NSNN Tuy nhiên, thuế nhập khẩu cao (tối đa 40%) không khuyến khích nhà máy lọc dầu hạ thấp chi phí được bảo hợ thơng qua thuế nhập khẩu cao, dễ dẫn đến nguy thiếu nguồn cung nhập khẩu không cạnh tranh được Cụ thể giải pháp thuế được đề xuất sau: (1) Thuế nhập khẩu: đề nghị khung thuế nhập khẩu 0% - 5% thay cho khung 0% - 40%, phần còn lại (sau trừ 5%) thu ở khâu nhập khẩu, chuyển sang thu theo số tuyệt đối ở khâu bán có thể gọi “Thuế sử dụng xăng dầu”; SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài (2) Thuế tiêu thụ đặc biệt: nên chuyển sang thu khâu bán ra, thu theo số tuyệt đối; (3) Phí xăng dầu không phân biệt từ nguồn sản xuất nước hay từ nguồn nhập khẩu, thu 100% ở khâu bán nay; đối tượng kê khai nộp phí xăng dầu doanh nghiệp đầu mối vừa bảo đảm tập trung, dễ kiểm soát, tránh gian lận * Cơ chế Phòng ngừa rủi ro giá dầu Nhà nước tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu hộ sản xuất sử dụng nhiều xăng dầu (than, điện, xi măng, sắt thép ) có điều kiện áp dụng chế “PHỊNG NGỪA RỦI RO GIÁ DẦU” thơng qua phương thức mua bán xăng dầu phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm ổn định đầu vào sản xuất, bình ởn thị trường nước trước biến đợng khó lường giá dầu giới *Đối với doanh nghiệp - Doanh nghiệp chủ lực khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác thu hut nguồn vốn cho hoạt động đầu tư thăm dò dự án lọc hóa dầu tại Việt Nam, đặc biệt lĩnh đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường - Đồng thời cải tiến quản lý sản xuất, tái cấu bộ máy, tiết giảm chi phí sản xuất; tích cực cải tiến, phát huy sáng kiến để giảm giá thành; rà sốt lại tởng thể chi phí mo, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành chi phí quản lý phân bổ; cân đối sản lượng giá thành mo để điều chỉnh sản lượng - Rà sốt hạng mục cơng việc, hạng mục chi phí Cắt giảm hạng mục không cần thiết hoặc ưu tiên hạng mục quan trọng SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN KẾT ḶN Dầu thơ ngun liệu lượng chiến lược quốc gia trữ lượng dầu Việt Nam có hạn Chúng ta phải đối diện với cân cung cầu dự báo một vài năm nữa, phải nhập khẩu lượng Chính vậy, mục tiêu chiến lược phải dự trữ sử dụng tiết kiệm nguồn lượng hóa thạchh dầu thô, than Việc giảm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch dầu thô, than được đưa vào chiến lược phát triển ngành lượng Vì vậy, một đường hiển nhiên phải tăng cường nhà máy chế biến dầu để xuất dầu thô để gia tăng giá trị dầu, bớt việc phải nhập khẩu sản phẩm từ dầu Càng giữ lại được dầu thơ tốt cho tương lai nhiêu • Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế giá dầu thô, sở thực điều chỉnh thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu nhập khẩu ở mức phù hợp, khung thuế suất đã quy định để đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước • Về Ngân sách nhà nước: để thu ngân sách nhà nước bền vững, số thu ởn định đạt mức dự tốn đề ra, cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát nợ đọng Cụ thể: - Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ chính sách tài khố để kiểm sốt lạm phát, ởn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đath vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề - Tăng cường quản lý thu, phấn đấu tăng thu; quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm hiệu Qua đề tài nghiên cứu, đã phần có nhìn sâu sắc ảnh hưởng giá xăng dầu tới thu ngân sáchViệt nam những năm gần SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Tìm hiểu nguyên nhân, phân tích yếu tố nhằm tìm biện pháp kiểm sốt thu NSNN, góp phần hoạch định chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Bợ tài chính- BC tình hình thu chi ngân sách tháng (nhiều năm) Bộ tài chính- Cân đối dự toán NSNN (nhiều năm) http://mof.gov.vn http://gso.gov.vn http://chinhphu.vn http://baodauthau.vn/thoi-su/do-tac-dong-cua-gia-dau-thap-den-nen-kinh-te17117.html http://cafebiz.vn http://www.vietdata.vn http://petronews.vn/tin-tuc/nang-luong/8550/tac-dong-gia-dau-kho-dn-hutngan-sach.html http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28891302-ap-luc-lon-chocong-tac-thu-ngan-sach.html http://www.petrolimex.com.vn/nd/ncptchuyennganh/tong_quan_thi_truong_xang_dau_viet_nam_va_dinh_huong_ph at_trien.html http://petronews.vn/tin-tuc/nang-luong/8550/tac-dong-gia-dau-kho-dn-hutngan-sach.html http://xangdau.net/ http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bienkien-nghi/thu-ngan-sach-nhin-tu-dau-tho.html https://luattaichinh.wordpress.com/2009/03/26/thu-nsnn-v-ccgi%E1%BA%A3i-php-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-trongnam-2009/ http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-thu-ngan-sach-nha-nuoc-cua-nuoc-ta-giaidoan-hien-nay-20726/ SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài http://xangdau.net/tin-tuc/thi-truong-xang-dau-viet-nam.html http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-11-14/quochoi-thong-qua-nghi-quyet-phan-bo-ngan-sach-nam-2015-15160.aspx http://baochinhphu.vn/ http://nangluongvietnam.vn/ SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài PHỤ LỤC BẢNG SỚ LIỆU: T 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 SV: Bùi Thị Phương COP 85.4 89 84.8 96 115.6 132.3 127.7 123.7 138.3 126.3 124.5 124.6 127.9 116.8 124.12 123.7 123.6 125.05 113.6 83 61.43 66.35 52 50.8 SBR 76055 239893 114588 157892 112163 327820 139436 142385 164835 145083 137082 287883 136300 220220 239810 232018 195070 218530 222400 241697 180300 265900 194220 349270 Lớp: CQ51/18.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Em mong kết hợp đồng bộ đã được đưa ra, đề tài có ý nghĩa thực tế, góp phần vào thành công việc quản lý nguồn thu NSNN ở Việt Nam Trong suốt thời gian thực tập ở đơn vị thực tập, em đã có hội học hoi, nắm bắt được nhiều vấn đề trình nghiên cứu, phân tích tài chính Đây học bổ ích cho công tác sau em Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn anh chị tại Viện nghiên cứu kinh tế chính sách (VEPR) Em xin chân thành cẩm ơn thầy cô giáo chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính, đặc biệt cảm ơn thầy giáo Nguyễn Trọng Hoà đã nhiệt tình hướng dẫn em thời gian thực tập vừa qua Luận văn còn nhiều thiếu sót, em mong nhận được đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài được hồn thiện Tác giả luận văn Bùi Ngọc Phương SV: Bùi Thị Phương Lớp: CQ51/18.01 ... LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG QUAN VỀ GIÁ DẦU THÔ, THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ I Lý luận chung về thu ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước: 1.1 Khái niệm: Ngân sách nhà nước... tở chức cá nhân ở nước ngồi; khoản thu khác theo quy định pháp luật thu từ di sản Nhà nước được hưởng, thu khoản tiền phạt, tịch thu, thu hồi dự trữ nhà nước Mặc dù những khoản thu. .. viện Tài 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu Ngân sách Nhà nước -Thu nhập GDP bình qn đầu người: Tởng GDP phản ánh quy mô kinh tế, từ đó định đến tởng thu NSNN, còn GDP bình qn đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ dầu đến NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ nước ở VIỆT NAM12 , ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ dầu đến NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ nước ở VIỆT NAM12 , CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG QUAN VỀ GIÁ DẦU THÔ, THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ., Ngân sách nhà nước:, Thu Ngân sách Nhà nước:, II. Tổng quan về dầu và thị trường xăng dầu., 2: Đặc điểm thị trường dầu thô Việt Nam., CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ DẦU TỚI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM., CHƯƠNG III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ., Một số giải pháp giảm tác động của giá dầu đến thu NSNN., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay