de cuong luan van : Dân ca trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Trà Vinh.

13 86 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 02:38

Dân ca là một phần của hồn thiêng dân tộc một phần của sông núi quê hương. Thật là thiếu xót khi chúng ta chưa hiểu và chưa yêu cái hồn thiêng của mảnh đất này qua dân ca cũng như các giá trị văn hóa khác. Bởi chưa hiểu và chưa yêu nên lâu nay cái hồn thiêng ấy cứ bị mai một dần trước những làn gió văn minh phương Tây. Rồi mai này thế hệ con cháu của chúng ta, lại lớn lên cùng các tiết tấu ngoại lai vô cùng xa lạ. Tâm hồn nhân cách Việt Nam; Tâm hồn nhân cách Trà Vinh sẽ phát triển theo chiều hướng nào khi các giá trị hồn thiêng quê hương, sông núi ấy cứ phai nhạt dần theo thời gian. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu Dân ca của người Khmer ở Trà Vinh sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về văn hoá tinh thần của người Khmer trên mãnh đất này 1 PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trà Vinh tỉnh nằm sông Tiền sông Hậu thuộc miền Tây Nam Bộ Đây vùng đất tụ cư lớn dân tộc Khmer đồng sơng Cửu Long Tồn tỉnh có 300.000 người Khmer, chiếm 1/3 dân số Là dân tộc có chữ viết riêng từ lâu đời, người Khmer biết ghi chép tri thức dân gian buông (Satra), giấy xếp (Kờ răng) Bên cạnh Văn học dân gian truyền miệng giữ vai trò quan trọng đời sống, phong phú thể loại lẫn đề tài, tồn hầu hết sinh hoạt người dân, lao động sản xuất, hội hè vui chơi, sinh họat lễ nghi, phong tục… tồn ngày Nói đến văn học dân gian người Khmer, có lẽ không nhắc đến dân ca đậm đà màu sắc dân tộc Đó khơng câu hát ngắn dài với nhịp điệu say đắm, thiết tha nhằm làm ngi ngoai cảnh sống nhiều khó khăn, vất vả mà nội dung ý nghĩa sâu sắc mang tính nhân văn rõ nét, thông qua sinh hoạt, phong tục tập quán, quan niệm sống phản ánh tác phẩm Dân ca Khmer hệ nghệ nhân quần chúng sáng tạo nên, chắt chiu gìn giữ lưu truyền cho đời đời cháu trình khai phá thiên nhiên, chiến đấu chống kẻ thù, lao động xây dựng q hương đất nước Vì nói dân ca Khmer gương suốt phản chiếu toàn diện đời sống vật chất tinh thần nhân dân địa phương trải qua nhiều hệ Dân ca phần hồn thiêng dân tộc phần sông núi quê hương Thật thiếu xót chưa hiểu chưa yêu hồn thiêng mảnh đất qua dân ca giá trị văn hóa khác Bởi chưa hiểu chưa yêu nên lâu hồn thiêng bị mai dần trước gió văn minh phương Tây Rồi mai hệ cháu chúng ta, lại lớn lên tiết tấu ngoại lai vô xa lạ Tâm hồn nhân cách Việt Nam; Tâm hồn nhân cách Trà Vinh phát triển theo chiều hướng giá trị hồn thiêng quê hương, sông núi phai nhạt dần theo thời gian Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu Dân ca người Khmer Trà Vinh giúp tơi hiểu rõ văn hố tinh thần người Khmer mãnh đất Xuất phát từ thực tế cách nhìn nhận trên, luận văn vào việc sưu tầm nghiên cứu “Dân ca đời sống văn hóa tinh thần người Khmer Trà Vinh Đây cách góp thêm tiếng nói vào việc giữ gìn, bảo tồn nét đẹp sắc văn hoá dân tộc Khmer Trà Vinh Lịch sử vấn đề Những cơng trình có viết văn hóa, văn học dân gian Khmer Nam Bộ Trà Vinh chia thành hai giai đoạn lớn: trước 1975 sau 1975 đến Trước năm 1975: - Tìm hiểu văn hóa xã hội người Việt gốc Miên nhà nghiên cứu Thạc Nhân in tạp chí Văn hóa Nguyệt san số 1, T8,1965 – Nhà Văn hóa - Tổng Văn hóa xuất Bài viết gồm 22 trang viết lịch sử, văn hóa, ngày lễ tết năm người Việt gốc Miên (người Khmer) tư liệu nói làm sở cho việc nghiên cứu người Khmer sau Nhưng viết này, nhà nghiên cứu Thạc Nhân đề cập đến tín ngưỡng dân gian người Khmer sơ lược Nhưng dù sao, tư liệu quý cho thấy việc nghiên cứu người Khmer Việt Nam nhà nghiên cứu người Việt quan tâm - Người Việt gốc Miên Lê Hương xuất Sài Gòn năm 1969 nói cơng trình trình bày đầy đủ cơng phu người Khmer Việt Nam từ phong tục, tập quán, tín ngưỡng nghề thủ cơng truyền thống đan lát, làm đường nốt… Trong đó, ông có đề cập đến người Khmer tỉnh Vĩnh Bình (tỉnh Trà Vinh nay) Sau năm 1975: - Người Khơ Me Cửu Long Viện văn hoá phối hợp với Sở Văn hố thơng tin Cửu Long năm 1987, thực chuyên khảo người Khmer tỉnh Trà Vinh Vĩnh Long nay, Trong cơng trình này, tác giả có dành chương (chương III: từ trang 109 đến trang 158 - Huỳnh Ngọc Trảng viết) để viết văn học nghệ thuật người Khmer Nam Bộ, có phần dành cho văn học dân gian sơ sài chưa thể coi đại diện cho toàn thể văn học dân gian Khơ Me Nam Bộ - Văn hoádân Đồng sơng Cửu Long (1990) nhóm tác giả Nguyễn Cơng Bình, Lê Xn Diệm, Mạc Đường chủ biên tiếp cận nghiên cứu người Khmer Nam Bộ dân số, dân cư, kinh tế-xã hội, văn hoá vật chất đời sống tinh thần, đó, phần viết người Khmer viết xen kẽ với người Hoa, Chăm, Kinh dân tộc khác Riêng phần văn học dân gian người Khmer chưa ý nhiều, thấy xuất dân ca Khơ Me phần viết phong cách ứng xử người nông dân dân tộc Nam Bộ - Văn hố người Khơ Me Đồng sơng Cửu Long (1993) giáo sư Trường Lưu chủ biên công trình có giá trị việc nhận diện biến đổi văn hoá người Khmer sau gần 30 năm kể từ cơng trình Lê Hương Trong sách này, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, người phụ trách phần viết văn học Khmer Nam Bộ, dành đến 73 trang sách (từ trang 150 đến trang 223) cho phần văn học, phần văn học dân gian tác giả viết sâu sát có nhiều kiến giải có giá trị - Người Khơ Me Kiên Giang Đồn Văn Nơ (1995) cơng trình tài liệu tham khảo có giá trị việc nghiên cứu người Khmer Kiên Giang Phần viết văn học (18 trang, từ 91-109) tư liệu tham khảo có giá trị cho người viết Ca dao dân ca Nam Bộ nhóm tác giả Bảo Định Giang – Nguyễn Tấn Phát - Trần Tấn Vĩnh - Bùi Mạnh Nhị sưu tầm, giới thiệu Công trình hồn tồn bỏ qn mảng ca dao, dân ca Khmer Nam Bộ mà chủ yếu đề cập, nghiên cứu giá trị nội dung, nghệ thuật ca dao dân ca người Kinh vùng Nam Bộ Những công trình sưu tầm, nghiên cứu sâu vào thể loại dân ca vùng Nam Bộ Ở nhóm cơng trình này, kể đến sưu tập cơng phu Dân ca Kiên Giang nhóm tác giả Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa (1985), Dân ca Hậu Giang nhóm tác giả Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Minh Luân (1986), Dân ca Cửu Long Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang – Thạch An (1986) Dân ca Trà Vinh Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang – Thạch An (2005) Với bốn cơng trình qui mơ, tác giả có đóng góp đáng kể cho việc giới thiệu, phổ biến dân ca người Khmer Tây Nam Bộ đến với công chúng Gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hoa bỏ 30 năm lặn lội miền Tây Nam Bộ sưu tầm 100 dân ca, có nhạc lời Khmer, có lời dịch tiếng Việt Nhìn cách tổng thể, bốn cơng trình giới thiệu nhiều dân ca so với cơng trình có từ trước chủ đề dân ca phong phú, đa dạng Xét lĩnh vực viết chuyên sâu dân ca Khmer Trà Vinh, chưa phát Nhưng góc độ khác, số tác giả đề cập đến thể loại dân ca người Khmer Trà Vinh qua viết dân ca Nam Bộ nói chung Cụ thể, năm 2007 với nghiên cứu Diện mạo văn học dân gian Khmer Nam Bộ đưa lời nhận xét bao quát dân ca Khmer: “Sinh hoạt ca hát dân gian người Khmer đặc biệt phổ biến, sân chơi cho cộng đồng, già trẻ, lớn bé, gái trai tham gia Hoạt động ca hát không diễn vào dịp hội hè (Chol chnam Thmay, hay Ok Om Bok) mà sinh hoạt nghi lễ - phong tục, lao động sản xuất, ngồi đồng ruộng, sơng rạch gia đình để bày tỏ tâm tình hay xua tan nỗi mệt nhọc, vất vả lao động” [27, tr 74 – 75] Đặc biệt, tác giả đưa nhận định vô quan trọng: “Một điều đặc biệt cần nhấn mạnh nghiên cứu văn học dân gian Khmer Nam Bộ gắn bó chặt chẽ số tích truyện ca dao – dân ca với hình thức diễn xướng sân khấu dân gian, lễ hội dân gian thực tế sống ngày người Khmer Nam Bộ” [27, tr 75] Ở viết Các dạng tồn quan sát văn học dân gian Khmer Nam Bộ, tác giả Lê Trung Vũ đưa ý kiến có tính chất tổng hợp: “Hoạt động nhiều mặt người lao động Khmer Nam Bộ tiền đề vật chất để sáng tạo nhiều đề tài dân ca” [65, tr 3] Dựa vào đặc điểm này, Lê Trung Vũ phân chia dân ca Khmer Nam Bộ thành ba loại: hát lao động hát nghề nghiệp, hát phong tục - nghi lễ, hát trữ tình - sinh hoạt với vài nét phác họa đặc điểm Một vài thể loại văn học dân gian đồng Sơng Cửu Long Châu Ơn, 1981 lại phân biệt ca hát (châmriêng) với dân ca (Bât châmriêng) Theo ý ông, ca hát lời ca gắn với điệu dân ca tiếc ông không đưa cách hiểu dân ca Tổng quan văn học dân gian Khmer Nam Nguyễn Thị Kiều Tiên đăng tạp chí Đại học Sài gòn số chun đề bình luận văn học (2011) khẳng định “đặc điểm quan trọng dân ca Khmer có mối quan hệ với dạng thức lao động Điều ảnh hưởng nhiều đến nội dung dân ca Khmer Dường có phân định rạch ròi hình thức nghi lễ với hình thức diễn xướng hoàn cảnh khác’ 6 Tuy ý kiến trình bày có khác thống quan điểm đề cao thể loại dân ca người Khmer nói chung, thừa nhận phong phú đa dạng tính thực tiễn loại hình nghệ thuật dân gian Những nhận định sở quan trọng để tiếp cận, phân tích dân ca Khmer bước quan trọng góp phần khẳng định giá trị thể loại kho tàng văn học dân gian Khmer nói riêng, đời sống văn hóa tinh thần Người Khmer Trà Vinh nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích: Trên sở kế thừa tài liệu khoa học công bố người Khmer Nam nói chung, người Khmer Trà Vinh nói riêng, luận văn thực nhằm mục đích hệ thống lại dân ca người Khmer sử dụng Trà Vinh Trên tảng đó, chúng tơi vào phân tích để tìm hiểu đặc điểm nội dung văn hóa, nghệ thuật biểu đạt dân ca Khmer nhằm nhận diện thực trạng đời sống văn hoá tinh thần phong phú cộng đồng người Khmer tỉnh Trà Vinh 3.2 Nhiệm vụ: Tập hợp tài liệu dân ca Khmer cơng bố từ trước đến Song song tiến hành sưu tầm, điền dã số địa phương có đơng đồng bào Khmer sinh sống nhằm hệ thống lại nguồn dân ca Khmer tồn tỉnh Trà Vinh Tiến hành phân tích, đánh giá tồn tư liệu có để tìm đặc điểm dân ca Khmer mặt thể loại nét độc đáo đặt bối cảnh văn hóa mơi trường sống Khảo sát diễn hóa loại hình đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại với hoạt động tinh thần người Khmer Trà Vinh Từ hiểu thêm tương đồng, dị biệt loại hình hệ thống thể loại dân ca dân tộc Như nói mục tiêu luận văn hướng tới khơng biểu hình thức loại hình mà tập trung ý đời sống đích thực dân ca lĩnh vực hoạt động tinh thần người Khmer Trà Vinh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng luận văn sáng tác trữ tình dân gian người Khmer tồn đời sống sinh họat ngày mang đặc điểm thể loại dân ca dân gian Tỉnh Trà Vinh Để thấy rõ giá trị, ý nghĩa dân ca Khmer Trà Vinh, luận văn có so sánh vài phương diện nội dung nghệ thuật dân ca dân tộc Việt, dân tộc Hoa Trà Vinh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn khu vực có đơng đồng bào Khmer sinh sống tỉnh như: Thành phố Trà Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, Cầu Kè Về tư liệu, luận văn sử dụng tư liệu thành văn cơng trình cơng bố văn hóa, văn học dân gian người Khmer Nam Bộ xuất tiếng Việt lưu hành Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê: thu thập tư liệu thành văn, tư liệu điền dã, hệ thống, xử lý phân tích nguồn thông tin liên quan dân ca người Khmer Nam Bộ nói chung tỉnh Trà Vinh nói riêng Phương pháp phân tích: nhằm bảo tồn pháp huy giá trị văn hóa tinh thần dân ca người Khmer Trà Vinh Phương pháp so sánh, đối chiếu để tìm hiểu tương đồng khác biệt dân ca Khmer Trà Vinh với dân ca Khmer Sóc Trăng Kiên Giang 8 Phương pháp điền dã: Ngồi kế thừa cơng trình nghiên cứu, tư liệu điền dã thu thập qua việc áp dụng phương pháp quan sát tham dự, vấn sâu, vấn hồi cố…trong cộng đồng người Khmer Trà Vinh tác giả nguồn tài liệu để hoàn thành luận văn Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành ba chương viết: Chương 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Chương 2: Đặc điểm dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh phương diện ngôn từ Chương 3: Diễn xướng, chức sinh hoạt văn hóa dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh Thực trạng kiến nghị Tài liệu tham khảo Phần phụ lục luận văn có số tranh ảnh, đồ minh hoạ 9 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU       Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu I.1 Người Khmer Trà Vinh - Đặc điểm địa lí – dân cư - Đặc điểm xã hội - Đặc điểm văn hóa tinh thần I.2 Khái niệm dân ca vấn đề phân loại - Khái niệm dân ca - Phân loại I.3 Khái quát dân ca Khmer dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh - Tình hình tư liệu - Giới thiệu số điệu dân ca Khmer tiêu biểu Chương II: Đặc điểm dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh phương diện ngôn từ II.1 Nội dung văn hóa dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh - Tình yêu lao động, thiên nhiên, xứ sở - Tình cảm gia đình, cộng đồng, làng xóm - Tình u lứa đơi II.2 Nghệ thuật biểu đạt dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh - Các biện pháp nghệ thuật biểu đạt qua việc xây dựng hình tượng - Kết cấu 10 - Thể thơ - Đóng góp cơng việc dịch lời thơ II.3 So sánh số phương diện nội dung nghệ thuật dân ca Khmer với dân ca dân tộc Việt, dân tộc Hoa Trà Vinh từ góc nhìn văn hóa tộc người Chương III: Diễn xướng, chức sinh hoạt văn hóa dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh Thực trạng kiến nghị III.1 Diễn xướng chức sinh hoạt văn hóa nhóm dân ca – từ góc nhìn thực tiễn III.1.1 Nhóm dân ca lao động – sản xuất III.1.2 Nhóm dân ca nghi lễ - phong tục III.1.3 Nhóm dân ca sinh hoạt III.2 Dân ca đời sống văn hóa người Khmer Trà Vinh – số kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan An (2009), Dân tộc Khmer Nam bộ, NXB Chính trị Quốc gia 11 Trần Văn Bính (2004), Văn hoá dân tộc Tây Nam Bộ thực trạng giải pháp, Nxb KHXH Trần Văn Bính (2006), Đời sống văn hóa dân tộc thiểu số trình cơng nghiệp hóa đại hóa, Nxb Lí Luận Chính trị Trần Văn Bổn (2002), Phong tục Lễ nghi vòng đời người Khmer Nam bộ, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Khắc Cảnh (1998), Phum, sóc Người Khmer Đồng sơng Cửu long, NXB Giáo dục Nguyễn Mạnh Cường (2002), Vài nét người Khmer Nam bộ, NXB KHXH Chu Xuân Diên (Chủ biên) (2002), Văn học dân gian Sóc Trăng, NXB Tp Hồ Chí Minh Bảo Định Giang – Nguyễn Tấn Phát - Trần Tấn Vĩnh - Bùi Mạnh Nhị sưu tầm, Ca dao dân ca Nam Bộ Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa (1985), Dân ca Kiên Giang Sở VHTT Kiên Giang 10 Lê Giang – Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Minh Luân (1986), Dân ca Hậu Giang, Sở VHTT Hậu Giang 11 Vũ Minh Giang (2006), Lược sử vùng đất Nam Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội 12 Cao Tấn Hạp (1973), Địa phương chí tỉnh Vĩnh Bình 13 Lê Hương (1969), Người Việt gốc Miên, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn 14 Nguyễn Văn Hoa (2004), 100 điệu dân ca Khmer, NXB Trẻ 15 Sơn Phước Hoan (1999), Chuyện kể Khơme, NXB Giáo Dục, Hà Nội 16 Sơn Phước Hoan (chủ biên), Sơn Ngọc Sang, Danh Sên (2002), Các lễ hội truyền thống đồng bào Khmer Nam Bộ, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Đinh Gia Khánh (chủ biên), Văn học dân gian Việt Nam NXB Giáo dục 18 Phạm Tiết Khánh, (2007), Luận Văn thạc sĩ Khảo sát truyện kể Dân gian Khmer Nam bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 12 19 Đinh Gia Khánh (1993), Văn hoá dân gian Việt Nam bối cảnh văn hố Đơng Nam Á, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 20 Khoa Ngữ văn Báo chí Đại học KHXH NV TPHCM (2005), Văn học dân gian Bạc Liêu, NXB Văn Nghệ TPHCM 21 Đặng Văn Lung (1996), Giữ gìn phát triển văn nghệ truyền thống dân tộc thiểu số Việt Nam, Tạp chí Văn học, Hà Nội, số 9, tr 23-28 22 Huỳnh Lứa (1987), Lịch sử Khai phá vùng đất Nam bộ, NXB TPHCM 23 Trần Hồng Liên (chủ biên) (2002), Vấn đề dân tộc tơn giáo Sóc Trăng, NXB KHXH 24 Đồn Văn Nơ (1995), Người Khmer Kiên Giang, NXB Văn hố Dân tộc, Hà Nội 25 Thạc Nhân (1965), Bài viết Tìm hiểu văn hóa xã hội người Việt gốc Miên, Nhà Văn hóa - Tổng Bộ Văn hóa 26 Nhiều tác giả (1986), Tìm hiểu Kiên Giang, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Kiên Giang 27 Nhiều tác giả (1990), Văn hóadân đồng sơng Cửu Long, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 28 Nhiều tác giả (2006), Dân ca Việt Nam - Những điễu dân ca phổ biến, NXB Âm Nhạc 29 Nhiều tác giả (1993), Văn hoá người Khơ Me vùng đồng sơng Cửu Long, NXB văn hố dân tộc, Hà Nội 30 Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam, NXB Khoa học xã hội 31 Châu Đạt Quan (1973), Chân lạp phong thổ ký, NXB Kỷ Nguyên Mới, Sài Gòn 32 Đào huy Quyền (2009), Nghệ thuật diễn xướng người Khmer Nam bộ, tạp chí khoa học xã hội Việt Nam 33 Lý Minh Trân (2010), Luận văn Thạc sĩ Dân ca lễ hội người Khmer Sóc Trăng, Trường Đại học Cần Thơ 34 Hoàng Túc (2011), Diễn ca Khmer Nam Bộ, NXB Thời đại 35 Huỳnh Thanh Tuấn (1997), Luận văn Thạc sĩ Diện mạo văn học dân gian Khmer Trà vinh, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 13 36 Lê Trung Vũ, viết Các dạng tồn quan sát văn học dân gian Khmer Nam Bộ 37 Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang – Thạch An (1986), Dân ca Cửu Long, Sở VHTT Cửu Long 38 Lư Nhất Vũ – Nguyễn Văn Hoa – Lê Giang, (2005), Dân ca Trà Vinh, Sở VHTT Trà Vinh 39 Phạm Thu Yến (chủ biên) (2002), Văn học dân gian Việt Nam, (Giáo trình dùng cho ĐHTX), NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 40 Viện văn hoá phối hợp với Sở Văn hố thơng tin Cửu Long (1987), Người Khơ Me Cửu Long, NXB Văn hóa thơng tin ... dung nghệ thuật dân ca Khmer với dân ca dân tộc Việt, dân tộc Hoa Trà Vinh từ góc nhìn văn hóa tộc người Chương III: Diễn xướng, chức sinh hoạt văn hóa dân ca Khmer lưu truyền Trà Vinh Thực trạng... văn hóa nhóm dân ca – từ góc nhìn thực tiễn III.1.1 Nhóm dân ca lao động – sản xuất III.1.2 Nhóm dân ca nghi lễ - phong tục III.1.3 Nhóm dân ca sinh hoạt III.2 Dân ca đời sống văn hóa người Khmer. .. phân tích: nhằm bảo tồn pháp huy giá trị văn hóa tinh thần dân ca người Khmer Trà Vinh Phương pháp so sánh, đối chiếu để tìm hiểu tương đồng khác biệt dân ca Khmer Trà Vinh với dân ca Khmer Sóc
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong luan van : Dân ca trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Trà Vinh., de cuong luan van : Dân ca trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer Trà Vinh., Bố cục của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay