XE tự HÀNH (có code)

20 169 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 18:04

XE tự HÀNH (có code) ..............................................................................XE tự HÀNH (có code) ..............................................................................XE tự HÀNH (có code) ..............................................................................XE tự HÀNH (có code) ..............................................................................XE tự HÀNH (có code) ..............................................................................XE tự HÀNH (có code) .............................................................................. ĐỒ ÁN Trang 1/22 ĐỒ ÁN XE TỰ HÀNH Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 2/22 MỤC LỤC Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 3/22 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ HÌNH 2-1: SƠ ĐỒ CHÂN ATMEGA328 HÌNH 2-2: SENSOR KHOẢNG CÁCH HC-SR05 HÌNH 4-1: MẠCH MƠ PHỎNG .13 HÌNH 4-2: MẠCH IN 13 HÌNH 4-3: SẢN PHẨM THỰC TẾ 14 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 4/22 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG HC-SR05 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 5/22 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 6/22 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 7/22 1.1 Sơ đồ khối hệ thống Khối Động Cơ DC Khối Cảm Biến ( bánh xe) Siêu Âm Khối Điều Khiển ( Atmega328) Khối Nguồn (5 V) 1.2 Tìm hiểu linh kiện 1.1.1 SENSOR KHOẢNG CÁCH HC- SR05 1.1.1.1Giới thiệu Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 8/22 HC-SR05 sử dụng để đo khoảng cách Tầm đo khoảng từ 2cm – 300cm, với độ xác cao Thơng số kỹ thuật: Các thơng số: - Nguồn làm việc 3.3V – 5V - Dòng tiêu thụ 2mA - Tín hiệu đầu xung HIGH (5V), LOW (0V) - Độ xác 0.5cm 1.1.1.2Chức chân HÌNH 2-1: SENSOR KHOẢNG CÁCH HC-SR05 VCC Trig Cấp nguồn 5V Chân digital (OUTPUT), có nhiệm vụ phát sóng siêu âm từ cảm biến Echo Chân digital (INPUT), nhận sóng siêu âm phản xạ từ vật GND Nối đất cho cảm biến BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG HC-SR05 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 9/22 1.1.1 ATMEGA328 1.1.1.3Giới thiệu 1.1.1.4Sơ đồ chân Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 10/22 HÌNH 2-1: SƠ ĐỒ CHÂN ATMEGA328 CHƯƠNG THIẾT KẾ CHI TIẾT 1.3 Lưu đồ giải thuật Bắt đầu Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 11/22 Khởi tạo hệ thống Kiểm tra hệ thống Đúng Đi thẳng Sai Đo khoảng cách So sánh khoảng cách Đi theo khoảng cách so sánh dài Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 12/22 CHƯƠNG THI CÔNG MẠCH Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 13/22 1.4 Thi công mạch 1.1.2 Mạch mô HÌNH 4-1: MẠCH MƠ PHỎNG 1.1.3 Mạch in HÌNH 4-2: MẠCH IN Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 14/22 1.1.4 Sản phẩm thực tế HÌNH 4-3: SẢN PHẨM THỰC TẾ CHƯƠNG KẾT LUẬN - 1.5 Nhận xét Các linh kiện dễ tìm kiếm Thiết kế mạch chạy ổn định Không phức tạp để phát triển thêm Ứng dụng vào thực tế cao Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 15/22 - 1.6 Khả ứng dụng Có thể gắn nhiều cảm biến vào phát triển vào hệ thống tự giám sát nơi người khó tiếp cận: o Kiểm tra ống cống o Tìm kiếm nạn nhân nơi vừa xảy thiên tai( động đất, sóng thần,…) o Dùng để khám phá nơi người khơng thể tiếp cận( hành tinh ngồi vũ trụ, núi lửa,…) TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] http://www.arduino.vn [2] http://www.codientu.org [3] http://www.dientuchiase.vn Tiếng Anh: [4] http://www.adruino.com [5] http://www.electroshem.com [6] http://www.arduinotcu.wordexpress.com [7] http://www.youtube.com Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 16/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 17/22 PHỤ LỤC Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 18/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 19/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 20/22 Xe tự hành ... http://www.youtube.com Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 16/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 17/22 PHỤ LỤC Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 18/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 19/22 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 20/22 Xe tự hành ... TẾ 14 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 4/22 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG HC-SR05 Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 5/22 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang... giải thuật Bắt đầu Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 11/22 Khởi tạo hệ thống Kiểm tra hệ thống Đúng Đi thẳng Sai Đo khoảng cách So sánh khoảng cách Đi theo khoảng cách so sánh dài Xe tự hành ĐỒ ÁN Trang 12/22
- Xem thêm -

Xem thêm: XE tự HÀNH (có code), XE tự HÀNH (có code), CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 2 Tìm hiểu linh kiện, 3 Lưu đồ giải thuật, CHƯƠNG 4. THI CÔNG MẠCH, 6 Khả năng ứng dụng, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay