MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout)

43 163 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 18:04

MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout) MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout) MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout) MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout) MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout) ĐỒ ÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG REMOTE Đồ án MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Nguyên lý hoạt động CHƯƠNG 2.1 TÌM HIỂU CÁC LINH KIỆN .6 Các linh kiện sử dụng 2.1.1 Điện trở 2.1.2 Tụ điện 2.1.3 EPP 24C04 2.1.4 Thạch anh .8 2.1.5 Mắt thu IR 2.1.6 Nút nhấn .8 2.1.7 Vi điều khiển 8051 .9 2.1.8 Remote 2.2 Vi điều khiển 805 2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.2 Sơ đồ chân chức chân vi điều khiển 8051 11 2.2.2.1 Sơ đồ chân 11 2.2.2.2 Chức chân vi điều khiển 8051 11 2.2.3 EEPROM 24C04 13 2.2.3.1 Sơ đồ chân 13 2.2.3.2 Nguyên lý .13 2.2.4 Mắt thu IR 14 Đồ án 2.2.4.1 Sơ đồ chân 14 2.2.4.2 Chức .14 CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 15 3.1 Sơ đồ khối 15 3.2 Sơ đồ nguyên lý mạch 17 3.2.1 Mạch nguyên lý 17 3.2.2 Sơ đồ layout .19 3.2.3 Sơ đồ layout 3D 20 3.2.4 Mạch in 22 3.2.5 Mạch thực tế .22 3.3 Module kênh 23 3.3.1 Sơ đồ nguyên lý 23 3.3.2 Mạch in 24 CHƯƠNG THỰC THI TRÊN PHẦN MỀM 25 4.1 Lưu đồ giải thuật 25 4.2 Code chương trình 26 CHƯƠNG TỔNG KẾT 44 5.1 Quá trình thực .44 5.1.1 Quá trình thiết kế 44 5.1.2 Q trình thi cơng mạch .44 5.1.3 Quá trình viết chương trình 44 5.2 Ưu điểm, nhược điểm 44 5.2.1 Ưu điểm .44 Đồ án 5.2.2 Nhược điểm 44 5.3 Hướng phát triển đề tài .45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 DANH MỤC HÌNH Ả Hình 1-1: Cấu trúc hệ thống điều khiển từ xa Hình 2-1: Các loại điện trở .6 Hình 2-2: Các loại tụ điện Hình 2-3: EEPROM 24C04 Hình 2-4: Thạch anh Hình 2-5: Mắt thu IR Hình 2-6: Nút nhấn Hình 2-7: Vi điều khiển 8051 Hình 2-8: Remote hồng ngoại Hình 2-9: 8051 Internal Block Diagram 10 Hình 2-10: Sơ đồ chân vi điều khiển 8051 .11 Hình 2-11: Sơ đồ chân EEPROM 24C04 .13 Hình 2-12: Nguyên lý hoạt động 24c04 13 Hình 2-13: Sơ đồ chân mắt thu IR 14 Hình 3-1: Sơ đồ khối 15 Hình 3-2: Sơ đồ nguyên lý .18 Hình 3-3: Sơ đồ layout 19 Hình 3-4: Layout 3D mặt trước 20 Hình 3-5: Layout mặt sau .21 Hình 3-6: Mạch in 22 Hình 3-7: Mạch thực tế 23 Hình 3-8: Sơ đồ nguyên lý module kênh .23 Hình 3-9: Mạch in module kênh 24 Hình 4-1: Lưu đồ giải thuật 25 Đồ án BẢNG BIỂU Y Bảng 1: Bảng chức Port3 .13 Đồ án CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu chung Điều khiển từ xa hệ thống điều khiển thiết bị từ khoảng cách xa Ví dụ điều khiển sóng vô tuyến, Bluetooth, Wifi, tia hồng ngoại,… Cấu trúc chung hệ thống Hình 1-1: Cấu trúc hệ thống điều khiển từ xa  Thiết bị phát: biến đỏi lệnh điều khiển thành tin hiệu tương tự để truyền  Đường truyền: đưa tin hiệu từ phát sang thu  Thiết bị thu: nhận tin hiệu từ đường truyền qua trình chuyển đổi truyền đến cấu chấp hành  Cơ cấu chấp hành: nhận lệnh từ khối xử lý tin hiệu thực công việc điều khiển Ngày nay, điều khiển từ xa tia hồng ngoại có vai trò thống trị tất thiết bị dân dụng gia đình như: tivi, quạt, máy điều hòa, thiết bị chiếu sáng, …Đây loại điều khiển từ xa có vai trò “ thống trị” hầu hết thiết bị gia đình Một điều khiển IR gồm phận nằm hộp nối cáp kỹ thuật số sau: Các nút bấm ; bảng mạch tích hợp; núm tiếp điểm; đi-ốt phát quang (đèn LED) Thật tiện lợi việc ngồi chỗ để điều khiển tát thiết bị theo ý muốn Đồ án 1.2 Nguyên lý hoạt động Nguyên lý loại điều khiển từ xa sử dụng ánh sáng hồng ngoại quang phổ điện từ mà mắt thường không thấy để chuyển tín hiệu đến thiết bị cần điều khiển Nó đóng vai trò phát tín hiệu, phát xung ánh sáng hồng ngoại mang mã số nhị phân cụ thể Khi ta ấn nút phía bên ngồi vận hành chuỗi hoạt động khiến thiết bị cần điều khiển thực lệnh nút bấm Đồ án CHƯƠNG TÌM HIỂU CÁC LINH KIỆN 2.1 Các linh kiện sử dụng 2.1.1 Điện trở Hình 2-2: Các loại điện trở 2.1.2 Tụ điện Hình 2-3: Các loại tụ điện Đồ án 2.1.3 EPP 24C04 Hình 2-4: EEPROM 24C04 2.1.4 Thạch anh Hình 2-5: Thạch anh Đồ án 2.1.5 Mắt thu IR Hình 2-6: Mắt thu IR 2.1.6 Nút nhấn Hình 2-7: Nút nhấn 2.1.7 Vi điều khiển 8051 Hình 2-8: Vi điều khiển 8051 Đồ án 4.2 Code chương trình #include /* Các lenh dinh nghia giao tiep i2c*/ #define SCL P1_0 #define SDA P1_1 #define tb1 #define tb2 #define tb3 #define tb4 #define tb5 #define tb6 #define tb7 #define tb8 P2_0 P2_1 P2_2 P2_3 P2_4 P2_5 P2_6 P2_7 sbit IR_pin = P3^2; unsigned int IR_dodai,trangthaiIR; unsigned long giatri,g; unsigned char g1,g2,g3,g4; unsigned char hoclenh; unsigned char ghi=1,doc=0; //////////////////////// Cac Ham thiet lap LCD/////////////////////////////////// //void delay_us(unsigned int t) // Ham tre micro giay //{ // unsigned int i; // for(i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout), MẠCH điều KHIỂN THIẾT bị BẰNG REMOTE DÙNG 89s52 (có code và layout), CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU CÁC LINH KIỆN, 1 Các linh kiện sử dụng, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠCH, 2 Sơ đồ nguyên lý mạch chính, CHƯƠNG 4. THỰC THI TRÊN PHẦN MỀM, 1 Lưu đồ giải thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay