khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty máy tính đông á

144 76 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 16:31

Phần 1. MỞ ĐẦU1.1.Lý do chọn đề tàiMột doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì chất lượng thông tin kế toán chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong công tác quản lý với chức năng theo dõi, phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo doanh nghiệp. Bên cạnh đó kế toán còn nhiệm vụ quan trọng nữa là xác định kết quả kinh doanh.Thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lí biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả như thế nào và từ đó đưa ra các chiến lược định hướng phát triển trong tương lai.Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng hóa là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng nhất trong quá trình luân chuyển hàng hóa. Kết quả của quá trình bán hàng phản ánh toàn bộ công sức và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong kỳ kế toán. Có bán được hàng hóa thì mới đảm bảo được sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, thu vốn đã bỏ ra và tăng tích lũy nhanh.Trong tình hình kinh tế năng động như hiện nay, kết quả tiêu thụ hàng hóa không đơn thuần là việc thực hiện các giao dịch bán hàng mà đó còn là kết quả của việc phản ánh và ghi chép một cách khoa học, hệ thống toàn bộ các nghiêp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ quá trình bán hàng. Điều này đã nói lên vai trò vô cùng quan trọng của kế toán trong việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng. Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lí ở doanh nghiệp. Nhằm hiểu được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng, em đã chọn đề tài : “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử tin học Đông Á ” để làm khoá luận tốt nghiệp của mình với mong muốn hiểu sâu về phần kế toán này, nắm được thực tế công tác kế toán trong doanh nghiệp từ đó tìm ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và thúc đẩy quá trình tiêu thụ thành Phần MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển kinh tế thị trường chất lượng thơng tin kế tốn chiếm vị trí vơ quan trọng cơng tác quản lý với chức theo dõi, phản ánh q trình sản xuất kinh doanh tổ chức cơng tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo doanh nghiệp Bên cạnh kế tốn nhiệm vụ quan trọng xác định kết kinh doanh Thông tin kết kinh doanh quan trọng vào nhà quản lí biết trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu từ đưa chiến lược định hướng phát triển tương lai Trong đơn vị kinh doanh thương mại, bán hàng hóa khâu cuối khâu quan trọng q trình ln chuyển hàng hóa Kết q trình bán hàng phản ánh tồn cơng sức nỗ lực tập thể cán công nhân viên kỳ kế tốn Có bán hàng hóa đảm bảo tồn lâu dài doanh nghiệp, thu vốn bỏ tăng tích lũy nhanh Trong tình hình kinh tế động nay, kết tiêu thụ hàng hóa không đơn việc thực giao dịch bán hàng mà kết việc phản ánh ghi chép cách khoa học, hệ thống toàn nghiêp vụ kinh tế phát sinh nhằm quản lý chặt chẽ trình bán hàng Điều nói lên vai trò vơ quan trọng kế toán việc tổ chức quản lý hoạt động bán hàng Với chức cung cấp thông tin, kiểm tra hoạt động kinh tế doanh nghiệp nên cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu việc quản lí doanh nghiệp Nhằm hiểu tầm quan trọng hệ thống kế tốn nói chung kế toán xác định kết kinh doanh nói riêng, em chọn đề tài : “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á ” để làm khố luận tốt nghiệp với mong muốn hiểu sâu phần kế toán này, nắm thực tế cơng tác kế tốn doanh nghiệp từ tìm ngun nhân để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện thúc đẩy q trình tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp tốt Qua nhằm củng cố thêm kiến thức học hoàn thành tốt báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á - Đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác kế toán bán hàng xác định KQKD Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định KQKD Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: kế toán bán hàng kế toán xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh mặt hàng công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á - Thời gian nghiên cứu: thời gian thực tập từ ngày 26/01/2015 đến ngày 05/4/2015 - Nguồn số liệu: Các số liệu lấy vào thời gian tháng 12 năm 2014 (từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014) Nội dung phương pháp nghiên cứu 4.1 Nội dung nghiên cứu - Cơ sở khoa học tổng quan tài liệu kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp - Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH điện tử- tin học Đơng Á - Giải pháp hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thâp số liệu từ bảng cân đối kế toán bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Phương pháp quan sát, trò chuyện - Phương pháp thống - Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Xây dựng hệ thống lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài nêu ưu nhược điểm cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty, tìm nguyên nhân từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bán hàng, giúp hoàn thiện kế toán bán hàng xác đinh kết kinh doanh Ngồi ra, thơng qua đề tài nghiên cứu giúp cho thân người nghiên cứu nắm bắt cố kiến thức học được, tìm hiểu sâu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, so sánh lý luận thực tế từ rút kinh nghiệm giúp ích cho cơng việc sau Cấu trúc đề tài: Đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở khoa học tổng quan tài liệu kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở khoa học kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Những vấn đề chung bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng quy trình bên bán chuyển giao quyền sở hữu hàng bán cho bên mua để từ thu tiền quyền thu tiền bên mua Bán hàng giai đoạn cuối hoạt động thương mại, trình bán hàng diễn tiền vốn doanh nghiệp chuyển từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ, doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hóa nhận quyền sở hữu tiền tệ, quyền thu tiền hay quyền sở hữu loại hàng hóa khác 1.1.1.2 Vai trò bán hàng Đối với kinh tế sản xuất hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm hay bán hàng có vai trò quan trọng, nhìn nhận hai bình diện: bình diện vĩ mơ (tức tổng thể kinh tế) bình diện vi mơ (đối với doanh nghiệp) Đối với doanh nghiệp, bán hàng đóng vai trò quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp Khi sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ tức người tiêu dùng chấp nhận, người tiêu dùng sẵn sàng trả cho lựa chọn Sức tiêu thụ sản phẩm thể uy tín doanh nghiệp, chất lượng thích ứng nhu cầu, hoàn thiện dịch vụ, sở để đánh giá trình độ tổ chức quản lý hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên phạm vi tồn kinh tế, bán hàng có vai trò đặc biệt, vừa điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội vừa cầu nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, phản ánh gặp cung cầu hàng hố, qua định hướng cho sản xuất, tiêu dùng 1.1.1.3 Khái niệm kết kinh doanh Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường kết kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp thời kì định, biểu số tiền lãi hay lỗ 1.1.1.4 Ý nghĩa nhiệm vụ công tác hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh a Ý nghĩa Kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu bán hàng nói riêng cơng cụ quản lý khơng thể thiếu Nó cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản trị doanh nghiệp, đối tượng có lợi ích kinh tế trực tiếp, gián tiếp với doanh nghiệp, giúp họ biết tình hình tiêu thụ kết bán hàng doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát định kịp thời phục vụ cho mục tiêu Kế toán doanh thu bán hàng xác định kết bán hàng không cung cấp thông tin tiêu tổng quát mà qua đối tượng sử dụng thơng tin nhận biết thơng tin chi tiết, cụ thể doanh thu, giá vốn, kết loại hàng bán Các quan nhà nước, quan thuế biết tình hình thực tiêu, nghĩa vụ với nhà nước Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, hiệu khoản chi phí, tăng doanh thu tiêu thụ nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận b Nhiệm vụ kế tốn bán hàng xác đinh kết kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng việc thu nhận, xử lý cung cấp thông tin hoạt động bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám sát tồn hoạt động Để thực vai trò đó, kế tốn bán hàng xác đinh kết kinh doanh phải thực nhiệm vụ sau: + Theo dõi, phản ánh giám sát chặt chẽ trình bán hàng, ghi chép đầy đủ khoản doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng + Theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình tốn cơng nợ khách hàng, đơn đốc đảm bảo thu đủ tiền bán hàng Xác định xác kết bán hàng, phản ánh đôn đốc việc thực nghĩa vụ nhà nước + Cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận có liên quan, định kì tiến hành phân tích kinh tế phận bán hàng kết kinh doanh + Phản ánh tính tốn xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động + Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định kết kinh doanh 1.1.1.5 Mối quan hệ bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hố hay khơng Do nói bán hàng xác định kết kinh doanh có mối quan hệ mật thiết Kết kinh doanh mục đích cuối doanh nghiệp, bán hàng “ phương tiện” trực tiếp để đạt mục đích 1.1.2 Nội dung kế tốn bán hàng 1.1.2.1 Các hình thức bán hàng a Phương thức bán buôn - Bán buôn hàng qua kho: thành phẩm sản xuất, hàng hóa mua dự trữ kho sau xuất bán Có cách giao hàng: + Bên bán giao hàng kho bên bán: người đại diện bên mua nhận hàng kho bên bán, ký vào hóa đơn bán hàng nhận hàng với hóa đơn dành cho bên mua Khi giao hàng xong kế toán bên bán ghi nhận doanh thu bán hàng, trách nhiệm hàng hóa, chi phí thuộc bên mua + Bên bán giao hàng địa điểm bên mua quy định thỏa thuận hợp đồng: bên bán xuất hàng bán gọi hàng gởi bán chưa ghi vào doanh thu Hàng đường trách nhiệm hàng hóa chí phí thuộc bên bán, kế toán ghi nhận doanh số bán hàng thời điểm giao hàng cho bên mua theo số thực tế giao, bên mua chấp nhận mua ký tên vào hóa đơn bán hàng - Bán bn vận chuyển thẳng: Đây trường hợp tiêu thụ hàng hoá bán cho khách hàng không qua nhập kho doanh nghiệp Doanh nghiệp mua hàng hoá bên cung cấp để bán thẳng cho người mua b Phương thức bán lẻ - Bán hàng thu tiền tập trung: Đây hình thức bán hàng mà đó, tách rời nghiệp vụ thu tiền người mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách; viết hố đơn tích cho khách để khách đến nhận hàng quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca bán hàng, nhân viên bán hàng vào hố đơn tích giao hàng cho khách kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ngày lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ - Bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo phương thức này, nhân viên bán hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm vật chất số hàng nhận để bán quầy hàng, trực tiếp thu tiền hàng cho khách hàng mua chép vào thẻ quầy hàng Nghiệp vụ bán hàng hoàn thành trực diện với người mua thường không lập chứng từ cho nghiệp vụ bán hàng - Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý bán lẻ quầy hàng, cuối ca, cuối ngày định kỳ ngắn, nhân viên bán hàng kiểm lượng hàng hố quầy hàng dựa vào quan hệ cân đối hàng luân chuyển ca, ngày để xác định số lượng hàng bán mặt hàng, lập báo cáo bán hàng ca, ngày Tiền bán hàng hàng ngày nhân viên bán hàng vào giấy nộp tiền để nộp cho thủ quỹ DN - Bán hàng theo phương thức gửi hàng đại lý, ký gửi Đây phương thức bán hàng mà doanh nghiệp giao hàng cho sở đại lý, ký gửi sở trực tiếp bán hàng Bên nhận làm đại lý ký gửi trực tiếp bán hàng, toán tiền hàng hưởng hoa hồng đại lý bán Số hàng chuyển giao cho sở đại lý, ký gửi thuộc doanh nghiệp doanh nghiệp sở đại lý, ký gửi toán tiền hay chấp nhận tốn thơng báo số hàng bán được, doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng - Bán hàng theo phương thức trả góp Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua toán lần đầu thời điểm mua Số tiền lại người mua chấp nhận trả dần kỳ chịu tỷ lệ lãi suất định Theo phương thức bán này, mặt kế toán giao hàng cho khách xem bán thực chất doanh nghiệp quyền sở hữu số hàng - Phương thức hàng đổi hàng: Là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp đem sản phẩm vật tư, hàng hoá để đổi lấy vật tư, hàng hoá khác không tương tự Giá trao đổi giá hành vật tư, hàng hoá tương ứng thị trường 1.1.2.2 Thuế bán hàng a Thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT loại thuế gián thu, tính khoản giá trị tăng thêm sản phẩm, hàng hố, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Trong khâu tiêu thụ, thuế GTGT biểu phần doanh nghiệp thu hộ Nhà nước từ người tiêu dùng bán hàng Thuế suất thuế GTGT: Theo chế độ hành, mức thuế suất thuế GTGT áp dụng 0%, 5% 10% tuỳ theo loại hàng hoá, dịch vụ - Phương pháp khấu trừ + Ghi nhận thuế đầu ghi nhận doanh thu bán hàng + Doanh thu không bao gồm thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào xác định sau: Thuế GTGT đầu = Giá tính thuế hàng hố dịch vụ bán chịu thuế x Thuế suất thuế GTGT hàng hố, dịch vụ * Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế xác định sau: Đối với hàng hóa, dịch vụ sở sản xuất kinh doanh bán ra: Giá bán chưa có GTGT Đối với hàng hóa, dịch vụ có thuế TTĐB: Giá bán có thuế TTĐB, chưa có thuế GTGT Đối với hàng xuất khẩu: Giá xuất cửa ( FOB) + Thuế XK (nếu có) + Thuế TTĐB ( có) - Phương pháp trực tiếp + Ghi nhận thuế phải nộp vào cuối kì trừ vào doanh thu bán hàng + Doanh thu bán hàng bao gồm thuế Thuế GTGT Giá trị gia tăng = Đầu ( Giá bán – Giá vốn) b Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế suất thuế x GTGT Thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế gián thu tính giá bán số mặt hàng đặc biệt mà Nhà nước khơng khuyến khích tiêu dùng như: bia, rượu, thuốc lá, lá, vàng mã,…Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tất tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hoá kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Giá tính thuế TTĐB xác định sau: + Đối với hàng xuất nước: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt Giá bán chưa có thuếgiá trị gia tăng = + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt c Thuế xuất Thuế xuất loại thuế tính giá trị hàng hố, dịch vụ bán cho khách hàng nước ngồi thơng quan Đối tượng chịu thuế xuất sản phẩm, hàng hoá dịch vụ phép xuất qua cửa khẩu, biên giới, kể hàng hoá từ thị trường nước tiêu thụ khu chế xuất Căn tính thuế xuất giá tính thuế thuế suất thuế xuất Thuế xuất = Khẩu phải nộp Số lượng hàng chịu thuế ghi x tờ khai Giá tính thuế xuất x Thuế suất thuế xuất Theo quy định, giá tính thuế xuất giá bán cho khách hàng cửa (FOB), không bao gồm phí vận tải, phí bảo hiểm theo hợp đồng bán hàng 1.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.3.1 Khái niệm doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu 1.1.3.2 Đo lường doanh thu bán hàng - Doanh thu đo lường sở giá gốc Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu Trong thực tế, giá trị thõa thuận doanh nghiệp với người mua hình thức giá bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thể hóa đơn Tại thời điểm ghi nhận, doanh thu xác định theo công thức sau: Doanh thu = Số lượng sản phẩm tiêu thụ x Đơn giá bán hóa đơn Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đơn giá bán cơng thức đơn giá bán chưa có thuế GTGT Các khoản giảm trừ ngồi hóa đơn Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại loại trừ đo lường doanh thu Các loại thuế phát sinh tiêu thụ như: thuế GTGT (trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khơng tính vào doanh thu Giá trị lợi ích kinh tế cuối doanh nghiệp thu từ giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ gọi doanh thu xác địn sau: 10 nghiệp Tuy nhiên cơng ty số vấn đề chưa hoàn toàn hợp lý chưa thật tối ưu Với góc độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến nhằm cải thiện cơng tác kế tốn cơng ty sau: 3.2.1 Giải pháp cơng tác kế tốn 3.2.1.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bán hàngcông ty kinh doanh bên bán hàng tháng có nhiều nghiệp vụ phát sinh cần phải ghi chép mà cơng việc kế tốn chủ yếu tiến hành excel công thức tính tốn chép từ sheet sang sheet khác bị sai lệch dòng dẫn đến sai lệch báo cáo tài cơng ty nên áp dụng phần mềm kế toán Ưu điểm việc sử dụng phần mềm giảm bớt sai sót kế tốn giảm bớt khối lượng cơng việc kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời tình hình tài cơng ty.Việc sử dụng phần mềm đem lại tính xác số liệu so với kế tốn thủ cơng, ngồi tính bảo mật phần mềm cao nên khó xảy tình trang mật thơng tin Do vậy, cần thiết phải sử dụng phần mềm kế toán giảm bớt khối lượng ghi chép tính tốn 3.2.1.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty nên trách lập dự phòng để đảm bảo cho phù hợp doanh thu chi phí kỳ Kế tốn sử dụng tài khoản 139 “ Dự phòng phải thu khó đòi” để phản ánh việc lập xử lý khoản dự phòng phải thu khó đòi vào cuối niên độ kế toán Nội dung TK 139 sau: Bên nợ: Hồn nhập số dự phòng phải thu khó đòi Bên có: Trích lập khoản phải thu khó đòi tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Dư có: Số dự phòng phải thu khó đòi tính lại cuối kỳ Căn vào dự phòng lại số dư TK 139 so với số dự phòng cần trích lập cho năm Nếu số dự phòng phải trích lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập năm trước doanh nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch giữ số phải trích lập cho năm sau so với số dự phòng trích lập năm trước, hạch toán sau: 130 Nợ TK 642 Có Tk139 Ngược lại, số dự phòng phải trích cho năm sau thấp số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp phải hoàn nhập vào thu nhập khác khoản chênh lệch số dư dự phòng năm trước với số dư dự phòng phải trích năm sau: Nợ Tk 139 Có TK 642 Xử lý có khoản nợ khơng thu hồi tiến hành xóa sổ: Nợ TK 139 Nợ TK 642 Có TK 131,138 Đồng thời ghi nợ TK 004 Nếu thu hồi số nợ xóa sổ doanh nghiệp hoạch tốn sau: Nợ TK 111,112 Có TK 711 Đơng thời ghi có TK 004 Để tính tốn mức dự phòng phải thu khó đòi, cơng ty đánh giá khả toán, khách hàng phần trăm sở số nợ thực tỷ lệ có khả khó đòi tính dự phòng nợ thất thu Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng chi tiết để làm hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp Phương pháp tính dự phòng khoản phải thu khó đòi: 131 Số dự phòng phải thu khó đòi khách = Số nợ phải thu hàng 3.2.1.3 Về sách marketing khách hàng Tỷ lệ ước tính X khơng thu Cơng ty đẩy mạnh hoạt động marketing, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa hình ảnh thương hiệu công ty ngày phổ biến gần gũi với khách hàng 3.2.2 Giải pháp kế toán bán hàng 3.2.2.1 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Là việc tính trước để đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh phần giá trị có khả bị giảm xuống thấp so với giá trị ghi sổ hàng tồn kho Việc trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho biện pháp bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật tư, hàng hóa tồn kho bị giảm giá đơng thời để phản ánh giá trị thực hàng tồn kho nhằm đưa hình ảnh trung thực tài sản doanh nghiệp lập báo cáo tài cuối kỳ hạch tốn - Để giảm mức tối thiểu rủi ro mà công ty gặp phải vấn đề hàng tồn kho Cơng ty cần phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cơng thức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Số vật tư, hàng = hóa bị giảm giá thời điểm lập Giá đơn vị X ( ghi sổ kế toán Giá đơn vị - thị ) trường Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Căn vào bảng tổng hợp mức dự phòng giảm giá loại vật tư, hàng hóa duyệt, thẩm định người có thẩm quyền cơng ty, tốn ghi: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán ( Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 132 - Theo quy định tài chính, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế tốn năm với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn năm trước khơng phải trích lập - Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết, kế tốn ghi nhận khoản chênh lệch Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán ( Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn năm trước, kế tốn ghi nhận khoản chênh lệch: Nợ TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho CóTK 632: Giá vốn hàng bán ( Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) 3.2.2.2 Về cách phân công công việc Sự kiêm nhiệm nhiều cơng việc dễ dẫn đến tình trạng sai sót nhầm lẫn Vì theo em, Cơng ty nên phân cơng nhiệm vụ kế tốn tổng hợp cho kế toán viên, người giúp KTT tổng hợp số liệu lên BCTC sau chuyển sang cho KTT xem xét kiểm tra Như thế, hạn chế sai sót, cơng việc kế tốn trưởng vất vả hiệu Ngồi ra, cần tách bạch cơng tác kế tốn kế tốn quản trị Cần phân cơng kế toán quản trị để cung cấp số liệu phân tích cách thường xuyên 3.2.2.3 Về sách bán hàng Để khuyến khích sức mua khách hàng, Cơng ty nên xây dựng sách chiết khấu hợp lý cho khách hàng chiết khấu toán khách hàng cam kết trả nợ sớm sách chiết khấu thương mại khách hàng mua với số lượng nhiều nhằm khuyến khích khách hàng toán tiền mua trước thời hạn để vốn doanh nghiệp không bị ứ đọng lại chỗ, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn, tránh tình trạng nợ kéo dài, tồn đọng vốn cho doanh nghiệp Điều góp phần làm tăng khả thu hồi nợ, tăng doanh thu cơng ty Khi đưa sách chiết khấu để sách chấp nhận 133 phía cơng ty lẫn khách hàng dựa số sở để xác định tỷ lệ chiết khấu sau: + Điều kiện để khách hàng chấp nhận mức chiết khấu khoản thu lợi từ chiết khấu lớn chi phí hội vốn mà khách hàng bỏ + Về phía cơng ty chi phí chiết khấu phải nhỏ lợi ích công ty thu Tất nhằm tạo thoải mái cho khách hàng tiếp cận với công ty, tìm kiếm thêm khách hàng tiềm để tăng lợi nhuận công ty tạo lợi cạnh tranh cho công ty 3.2.2.4 Phương thức bán hàng Phương thức bán hàng công ty chủ yếu bán bn bán lẻ, cân mở rộng them phương thức bán hàng qua đại lý để làm tăng khả tiêu thụ sản phẩm thị trường 3.3.3 Các giải pháp khác 3.3.3.1 Về hạch toán xác định kết kinh doanh Trong kinh tế cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường đòi hỏi nhà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần phải giám sát, đạo hoạt động kinh doanh diễn đơn vị mình, khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm Để thực tốt vấn đề ban lãnh đạo Công ty cần phải lên kế hoạch, vạch phương hướng cho nhân viên kinh tế cho bán nhiều hàng có lợi nhuận nhiều 3.3.3.2 Về sách giảm chi phí Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lợi nhuận Chi phí phương tiện để đạt mục tiêu đó, nhân tố chủ yếu tác động đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Chính vậy, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm, kiểm sốt chi phí quan trọng Do đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cần phải theo dõi, hạch toán chặt chẽ, mức độ hoạt động bình thường chi phí thường thay đổi, vượt mức độ hoạt động chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên đáng kể, điều ảnh hưởng đến kết kinh doanh Những khoản chi phí phát sinh cơng ty tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, internet…nên tiết kiệm lại để khoản chi không cần thiết Tiền điện, nước, điện thoại bàn phải kêu gọi tinh thần tự giác 134 thành viên công ty sử dụng tiết kiệm, nhằm tránh khoản vượt định mức 3.3.3.3 Theo dõi kiểm soát giá bán Cơng ty thuộc loại hình kinh doanh thương mại, mua bán lại, khơng phải tự sản xuất hàng hóa để bán nên tự xác định giá bán cho mà phải vào giá bán nhà sản xuất, nhà cung ứng Do ban lãnh đạo công ty phải thường xuyên cập nhập giá bán thị trường đối thủ cạnh tranh để xác định giá bán cho phù hợp, tránh tình trạng đẩy giá cao không bán hàng để giá thấp khiến lợi nhuận lỗ Căn xác định giá bán phải kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình hình thị trường 3.3.3.4 Dự toán Dự toán tiêu thụ tảng dự tốn tổng thể doanh nghiệp, dự tốn xác lập mục tiêu doanh nghiệp so với thị trường, với môi trường Tiêu thụ đánh giá khâu thể chất lượng hoạt động doanh nghiệp Hơn nữa, mặt lý thuyết tất dự toán khác doanh nghiệp suy cho dựa vào dự toán tiêu thụ Dự toán tiêu thụ chi phối đến dự toán khác, xây dựng khơng xác ảnh hưởng đến chất lượng dự tốn tổng thể doanh nghiệpcơng ty nên xây dựng dự tốn tiêu thụ vơ cần thiết Dự toán doanh = thu Dự toán sản X Đơn giá bán phẩm tiêu thụ theo dự toán Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2014 xác định dựa vào số lượng sản phẩm tiêu thụ năm trước theo tính tốn phòng kế hoạch kinh doanh sản lượng tiêu thụ năm tăng 10% so với năm trước Cụ thể: Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2014= Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2013 X 10% Năm 2013 Năm 2014 Số lượng sp tiêu thụ (SP) Đơn giá (đồng) Doanh thu (đồng) 135 3.3.4 Phương hướng phát triển thời gian tới - Tiếp tục trì cố hoạt động kinh doanh tạo uy tín khách hàng, tăng cường biện pháp quản lý, thực tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh - Quan tâm đến việc bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên doanh nghiệp, điều kiện phép xây dựng khối đoàn kết thống công ty việc thực tôt “ Dân chủ hóa xây dựng sở xây dựng mơi trường văn hóa kinh doanh lành mạnh” - Từng bước đầu tư cách hợp lý vào việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kiến thức kinh doanh tren thi trường nhằm tiếp tục nâng cao nhân tố người mặt hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 136 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.KẾT LUẬN Với phát triển xã hội ngày có nhiều cơng ty, doanh nghiệp mọc lên cạnh tranh ngày gay gắt muốn ổn đinh phát triển doanh nghiệp, cơng ty cần xây dựng kế hoạch định hướng cho phát triển lâu bền Một điều quan trọng phải có đội ngũ nhân viên có trình độ kỹ luật cao thêm vào có hướng dẫn đơn đốc cấp Qua q trình phân tích việc kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh cơng ty cho thấy kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh có vai trò thiếu công tác quản lý doanh nghiệp Hạch toán kết kinh doanh đắn biện pháp tích cực có hiệu góp phần thúc đẩy q trình hồn thành vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh ngày mở rộng Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh khâu quan trọng ảnh hưởng tới tình hình hoạt động chung công ty định đến tồn phát triển công ty Với thời gian thực tập khơng nhiểu, kiến thức thân hạn chế, tiếp xúc với cơng tác kế tốn nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy để khóa luận em hồn thiện 137 2.KIẾN NGHỊ Trong thời gian thực tập công ty TNHH Điện Tử- Tin Học Đông Á hạn chế thời gian, kiến thức tình hình thực tiễn đề tài tập trung nghiên cứu kế tốn bán hàng XĐKQKD số mặt hàng cơng ty có thời gian điều kiện nghiên cứu đy sau em nghiên cứu thêm để có nhìn tổng quan hoạt động bán hàng cơng ty để từ giúp em có nhìn nhận mặt mạnh hạn chế để có biện pháp khắc phục từ kết nghiên cứu trình tiếp cận với thực tế công ty Em xin đưa số kiến nghị sau: - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, thành lập phận maketing - Khuyến khích người mua hàng việc tăng cường sách bán hàng chiết khấu thương mại, chiết khấu tốn - Hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết kinh doanh sổ sách chứng từ tôt chức luân chuyển chứng từ cho hợp lý - Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, cãi thiện điều kiện làm việc thu nhập cho tồn cơng nhân viên - Đẩy mạnh việc công tác nghiên cứu thị trường - Phát động phong trào thi đua toàn thể cán công nhân viên để nâng cao suất, chất lượng, hiệu 138 MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nội dung phương pháp nghiên cứu 4.1 Nội dung nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Cấu trúc đề tài: Đề tài gồm có chương: Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .4 1.1 Cơ sở khoa học kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh .4 1.1.1 Những vấn đề chung bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng 1.1.1.2 Vai trò bán hàng 1.1.1.3 Khái niệm kết kinh doanh 1.1.1.4 Ý nghĩa nhiệm vụ công tác hạch tốn q trình bán hàng xác định kết kinh doanh .5 a Ý nghĩa .5 1.1.1.5 Mối quan hệ bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.2 Nội dung kế toán bán hàng 1.1.2.1 Các hình thức bán hàng 1.1.2.2 Thuế bán hàng 1.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng 10 1.1.3.1 Khái niệm doanh thu 10 1.1.3.2 Đo lường doanh thu bán hàng .10 1.1.3.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 11 1.1.3.4 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng .11 139 1.1.3.5 Tài khoản sử dụng 12 1.1.3.6 Chứng từ sử dụng 12 1.1.3.7 Phương pháp kế toán 13 1.1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 15 1.1.4.1 Chiết khấu thương mại 15 1.1.4.2 Giảm giá hàng bán .16 1.1.4.3 Hàng bán bị trả lại 17 1.1.4.4 Phương pháp kế toán cho khoản giảm trừ doanh thu 17 1.1.5 Kế toán giá vốn hàng bán .18 1.1.5.1 Các phương pháp tính giá xuất kho 18 1.1.5.2 Tài khoản sử dụng 19 1.1.5.4 Chứng từ sử dụng 19 1.1.5.4 Phương pháp kế toán 20 1.1.6 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài 20 1.1.6.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài .20 1.1.6.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 22 1.1.7 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1.1.7.1 Kế tốn chi phí bán hàng .25 1.1.7.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 27 1.1.8 Kế tốn thu nhập, chi phí khác 30 1.1.8.1 Kế toán thu nhập khác 30 1.1.8.2 Kế tốn chi phí khác .32 1.1.9 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34 1.1.9.1 Nội dung 34 1.1.9.2 Phương pháp tính thuế 34 1.1.9.3 Tài khoản sử dụng 35 1.1.9.4 Chứng từ sử dụng 36 1.1.9.5 Phương pháp kế toán 36 1.1.10 Kế toán xác định kết kinh doanh 36 1.1.10.1 Nội dung 36 1.1.10.2 Tài khoản sử dụng .38 1.1.10.3 chứng từ sử dụng 38 1.1.10.4 Phương pháp kế toán 39 1.2 Tổng quan tài liệu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 39 140 1.2.1 Những nghiên cứu liên quan đến đề tài kế toán bán hàng xác định kết doanh 39 1.2.2 Nhu cầu nghiên cứu đề tài kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 40 CHƯƠNG .41 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á 41 2.1 Khái quát chung công ty TNHH điện tử - tin học Đông Á 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 41 2.1.1.1 Q tình hình thành cơng ty 41 2.1.1.2 Q trình phát triển cơng ty 41 2.1.2 Chức nhiệm vụ hoạt động công ty .43 2.1.2.1 Chức hoạt động công ty .43 2.1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn công ty 43 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy công ty .44 2.1.3.1 Sơ đồ máy quản lý công ty 44 2.1.3.2 Chức phòng ban 44 2.1.4 Tổ chức công tác máy kế tốn cơng ty 45 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 45 2.1.4.2 Chức phận .45 2.1.5 Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng cơng ty 46 2.1.5.1 Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán .46 2.1.5.2 Trình tự ghi chép sổ cơng ty 48 2.1.5.3 Phương pháp kế tốn áp dụng cơng ty 48 - Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 48 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH tin học – điện tử Đông Á 48 2.2.1 Các phương thức bán hàng toán doanh nghiệp .48 2.2.1.1 Các phương thức bán hàng 48 2.2.1.2 Các phương thức toán .49 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 49 2.2.2.1 Nội dung 49 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 49 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng 49 2.2.2.4 Phương pháp kế toán 50 2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 65 141 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán .65 2.2.4.1 Nội dung 65 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 65 2.2.4.3 Chứng từ sử dụng 65 2.2.4.4 Phương pháp toán 65 2.2.5 Chi phí bán hàng .72 2.2.5.1 Nội dung .72 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng .72 2.2.5.3 Chứng từ sử dụng 72 2.2.5.4 Phương pháp kế toán 72 2.2.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 84 2.2.6.1 Nội dung 84 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 84 2.2.6.3 Chứng từ sử dụng 84 2.2.6.4 Phương pháp sử dụng 84 2.2.7 Kế toán doanh thu hoạt động tài 94 2.2.7.1 Nội dung 94 2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 94 2.2.7.3 Chứng từ sử dụng 94 2.2.7.4 Phương pháp hạch toán .94 2.2.8 Kế tốn chi phí HĐTC .99 2.2.8.1 Nội dung 99 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng 99 2.2.8.3 Chứng từ sử dụng 99 2.2.8.4 Phương pháp kế toán 99 2.2.9 Kế toán thu nhập khác 104 2.2.9.1 Nội dung 104 2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 104 2.2.9.3 Chứng từ ghi sổ 104 2.2.9.4 Phương pháp kế toán 104 2.2.10 Chi phí khác 110 2.2.10.1 Nội dung 110 2.2.10.2 Tài khoản sử dụng 110 2.2.10.3 Chứng từ sử dụng .110 2.2.10.4 Phương pháp kế toán .110 2.2.11 toán thuế TNDN 115 142 2.2.11.1 Nội dung .115 2.2.11.2 Tài khoản sử dụng .115 2.2.11.3 Chứng từ sử dụng 115 2.2.11.4 Phương pháp kế toán 115 2.2.12 Kế toán xác định kết kinh doanh 119 CHƯƠNG .125 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á 125 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông 125 3.1.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn 125 3.1.1.1 Ưu điểm 125 3.1.1.2 Nhược điểm 125 3.1.2 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á 126 3.1.2.1 Ưu điểm 126 3.1.2.2 Nhược điểm 127 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác bán hàng xác định kết 127 3.2.1 Giải pháp cơng tác kế tốn 128 3.2.1.1 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bán hàng .128 3.2.1.2 Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 128 3.2.1.3 Về sách marketing .130 3.2.2.1 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 130 3.2.2.2 Về cách phân công công việc .131 3.2.2.3 Về sách bán hàng 131 3.2.2.4 Phương thức bán hàng 132 3.3.3 Các giải pháp khác 132 3.3.3.1 Về hạch toán xác định kết kinh doanh .132 3.3.3.2 Về sách giảm chi phí 132 3.3.3.3 Theo dõi kiểm soát giá bán 133 3.3.3.4 Dự toán 133 3.3.4 Phương hướng phát triển thời gian tới .134 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135 1.KẾT LUẬN 135 143 2.KIẾN NGHỊ 136 144 ... kế toán bán hàng xác định kết doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định... học kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1 Những vấn đề chung bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng quy trình bên bán chuyển giao quyền sở hữu hàng bán cho... kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á - Giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á 4.2 Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty máy tính đông á, khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty máy tính đông á, Cấu trúc của đề tài:, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Kết cấu và nội dung của tài khoản này như sau:, - Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào ( kèm theo tờ khai thuế GTGT), - Chứng từ về thuế TNDN, - Tên giao dịch: DONG A COMPUTER, - Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, Ngày 31 tháng 12 năm 2014, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á., 1 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông á., Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nhà doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần phải giám sát, chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị của mình, nhất là khâu bán hàng tiêu, Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay