khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty xe máy

72 121 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 16:29

A. MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sử dụng kế toán là một công cụ đắc lực và sắc bén nhất để quản lý nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Với chức năng thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại là một công việc phức tạp và chiếm tỉ trọng lớn trong toán bộ công việc kế toán. Các thông tin kế toán cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản trị đánh giá được chất lượng toán bộ hoạt động kinh doanh của nghiệp. Từ đó, có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Mặt khác các thông do kế toán cung cấp là cơ sở cho việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình thực hiện pháp luật và chế độ quản lý kinh tế Nhà nước.Ngoài ra sự cấn thiết của công tác kế toán kế toán bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh còn xuất phát từ bản thân mỗi doanh nghiệp. Do thực trạng kế toán nước ta hiện nay, hầu hết chưa thực hiện hết nhiệm vụ của mình trong hoạt đọng sản xuất kinh doanh nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng còn thụ động, còn thụ động, chỉ dừng lại ở mức ghi số cung cấp thông tin mà chưa có sự tác động tích cực, chủđộng đối với quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Trước yêu cầu của công tác quản lý trong nền kinh tế thị trường, công việc của người kế toán không chỉ dừng lại ở việc phán ảnh ghi chép, tổng hợp số liệu từ các chứng từ kế toán, vào số kế toán và trình bay các thông tin trên báo cao tài chính nữa mà còn phải biết phân tích báo cao kế toán. Thông qua đó kế toán phải có những kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh và dưa ra các giải pháp hữu hi, các quyết định thích hợp cùng với các nhà quản trị lựa chọn phương pháp điều hành quản lý, phương pháp phát triển của doanh nghiệp mình. Hơn nữa việc không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng cũng là việc hoàn thiện tốt chức năng phản ánh giám sát các hoạt động, cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo để quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Xuất phát từ những vai trò quan trọng nêu trên tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài : “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM DV Quốc tiến Quảng Nam ”2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống cơ sơ lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực sắc bén để quản lý nghiệp vụ bán hàng xác định kết kinh doanh Với chức thu nhập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn góp phần giải vấn đề phát sinh doanh nghiệp Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại công việc phức tạp chiếm tỉ trọng lớn tốn cơng việc kế tốn Các thơng tin kế toán cung cấp giúp cho nhà quản trị đánh giá chất lượng toán hoạt động kinh doanh nghiệp Từ đó, phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư cho có hiệu Mặt khác thơng kế tốn cung cấp sở cho việc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng vốn, tình hình thực pháp luật chế độ quản lý kinh tế Nhà nước Ngoài cấn thiết cơng tác kế tốn kế tốn bán hàng xác đinh kết kinh doanh xuất phát từ thân doanh nghiệp Do thực trạng kế toán nước ta nay, hầu hết chưa thực hết nhiệm vụ hoạt đọng sản xuất kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng thụ động, thụ động, dừng lại mức ghi số cung cấp thông tin mà chưa có tác động tích cực, chủđộng q trình bán hàng xác định kết kinh doanh Trước yêu cầu công tác quản lý kinh tế thị trường, cơng việc người kế tốn không dừng lại việc phán ảnh ghi chép, tổng hợp số liệu từ chứng từ kế toán, vào số kế tốn trình bay thơng tin báo cao tài mà phải biết phân tích báo cao kế tốn Thơng qua kế tốn phải có kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh dưa giải pháp hữu hi, định thích hợp với nhà quản trị lựa chọn phương pháp điều hành quản lý, phương pháp phát triển doanh nghiệp Hơn việc khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng việc hồn thiện tốt chức phản ánh giám sát hoạt động, cung cấp thông tin cho nhà lãnh đạo để quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu Xuất phát từ vai trò quan trọng nêu tơi chọn nghiên cứu đề tài : “ Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam ” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống sơ lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh - Giúp tiếp cận thực tế, học hỏi làm quen với chuyên môn đào tạo để trao dồi kiến thức, kỹ kinh nghiệm cho thân - Vận dụng kiến thức học để nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề số giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chun đề cơng tác kế tốn bán hàng công ty TNHH & DV Quốc Tiến Quảng Nam kế toán xác định kết kinh doanh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu : năm 2015 ( Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 ) - Địa điểm Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng nam Số 89 – 91 Phan Bội Châu, Thành phố Tam kỳ, Tỉnh quảng Nam Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu bao gồm : Phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo: Phương Pháp dựa nguồn thông tin sơ cấp thứ cấp thứ cấp thu thập từ tài liệu nghiên cứu trước để xây dựng sở lý luận; Phương pháp thu thập số liệu cách điều tra – vấn – trả lời; Sử dụng phương pháp nhật ký ghi chép để thu thập số liệu - Phương pháp phân tích : phương pháp phân tích số liệu thu thập - Phương pháp so sánh : So sánh lý thuyết học nhà trường sách báo với thực tế cơng việc donah nghiệp sau rút nhận xét đánh giá thân sinh viên thực tập Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1.Ý nghĩa khoa học đề tài Nâng cao kiến thức nghiên cứu kết hoạt đông kinh doanh công ty cho bạn sinh viên trường 5.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Hiểu rõ cách hoạch toán, cách xác định phân tích kết hoạt động tài cơng ty Qua nhằm đề biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công Ty 6.Cấu trúc khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận khố luận gồm có chương: Chương 1: Khái quát chung Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác cơng tồn bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM 1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH TM DV Quốc Tiến Quảng Nam 1.1.1 Lịch sử hình phát triển Cơng ty TNHH TM DV Quốc tiến Quảng Nam Công ty TNHH TM DV Quốc tiến Quảng Nam thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước Việt Nam thông qua ngày 26/11/2009 văn hưởng dẫn luật doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng Nhận Đăng ký kinh doanh ngày 06/11/2009 Tên cơng ty : CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM TÊN viết tắt : QUOC TIEN QNC Trụ sở Công ty : 89-91 Phan Bội Châu, TP Tam kỳ, Quảng Nam Điện thoại : 05106256779 Mã số thuế : 4000698631 Vốn điều lệ công ty 1.500.000.000 đồng với hai thành viên sáng lập ông lê trường Giang bà Nguyễn Thị Thanh Hà Lĩnh vực hoạt động : Mua bán, sữa chữa, bảo trì mơ tơ, xe máy, ôtô phụ tùng loại Công ty thành lập từ 11/2009 đầu tư xây dụng nhà xưởng, Nhà bán hàng văn phòng trụ cơng ty đến tháng năm 2010 Hoàn thành vào hoạt động Mặc dù vào hoạt động vào năm gần đầy, công ty làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm tốt tính cạnh tranh cao Cơng ty ln xác định niềm tin khách hàng hết vấn đề giữ vững thị trường vấn đề sống đảm cho tốn phát triển cửa cơng ty Chính vậy, cơng ty ln nổ lực không ngừng đẩy mạnh việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm, ngày mở rộng hợn mối quan hệ hợp tác với nhiều khu vực Hiện tại, Công ty TNHH TM DV Quốn tiến Quảng Nam thực hai lĩnh vực thương mại dịch vụ Với phát triển kinh tế cố gắng nổ lục toàn cán công nhân viên công ty, Quốc tiến Quảng Nam bước đưa sản phẩm đến gần với thị trường hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng thời điểm Với mục tiêu công ty mong muốn đem đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt với giá cạnh tranh 1.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.1.2.1 Chức Hiện chức chủ yếu công ty : - Kinh doanh mua bán, sữa chữa, bảo trì mơ tơ, xe máy phụ tùng loại Nghiên cứu tổ chức tiếp cận thị trường nắm bắt nhu cầu khách hàng Tổng chức quản lý chặt chẽ sở vật chất, tiền vốn lưu động chấp hành tốt chế độ sách quản lý kinh tế, chế độ tài chính, 1.1.2.2 Nhiệm vụ - Tổ chức kinhHội doanh cácThành mặt hàng theo chức công ty Đồng Viên - Tổ chức quản lý tốt hoạt động công ty - Đảm bảo phát triển vốn, tạo lập quỹ để phân phối tái mở rộng thị trường Ban KIểm Soát - Thực đẩy đủ nghĩa vụ với nhà nước; -Chăm lo đời sống cho cán công nhân viên, đảm bảo công tác an toàn lao đọng, Giám Đốc đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ làm việc cho nhân viên, nâng cao trình độ quảng lý cơng nhân viên công ty - Chấp hành nghiêm chỉnh quỹ định pháp luật liên quan đến hoạt dộng kinh doanh Phòng Phòng 1.1.3 Cơkế cấu tổ chức quản lý công ty HoạchSơ- đồ tổ chức Tài 1.1.3.1 máy quản lý Phòng Bộ Phận kinh Kho Bảo Doanh Hành Bán Chính Kế Hàng Tốn Chi Chi Chi Chi Nhánh Nhánh Nhánh Nhánh Miền Bắc Miền Miền Miền Tây Trung Nam Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 1.1.3.2 Chức nhiệm vụ phân - Hội đồng thành viện : Là tập hợp tất sáng lập viên có tên Đăng ký kinh doanh công ty - Giám đốc : Là người đại diện theo phát luạt công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày cơng ty - Phòng kế hoạch – Bán hàng : Là phòng tham mưu cho Ban giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiềm nhằm mục đích sinh lợi cho cơng ty, bên cạnh phòng kế hoạch- bán hàng có nhiệm vụ : + Giới thiệu quảng cáo hành ảnh công ty phương tiện đại chứng + Trực tiếp giao dịch, quan hệ, đảm phán với nhà cung cấp đơn vị có quan hệ để tiến hành cơng việc thuê mặt bằng, nhập sản phẩm ngoại nước + Đưa kế hoạch chiến lược bán hàng thị trường xe máy thông tin đối thủ cạnh tranh, để xuất giải pháp cho thị trường xe máy + Tổ chức hội chợ thương mại thị trường nước + Phối hợp với phận kinh doanh đưa chiến lược phát triển kênh phân phối - Phòng Tài chính- Kế tốn: + Tổ chức quản lý cơng tác kế tốn cơng ty + Đảm bảo hạch tốn đẩy đủ xác số liệu kế tốn, nắm vững tình hình cơng nợ thu – chi, lập kế tốn tài để đảm bảo đử vốn cho hoạt động kinh doanh nộp ngân sách Tính tốn kết hoạt động kinh doanh phân tích hoạt động kinh doanh tài cơng ty - Phòng kinh doanh : + Tổ chức tìm kiếm theo dõi thơng ty lĩnh vực điện giá dụng,các đối tác quan hệ kinh doanh, trì mối quan hệ với khách hàng thân thuộc, khách hàng lớn uy tín + Lập hợp động kinh tế, đảm bảo quyền lợi hai bên + Phối hợp với phận liên quan kế toán, kế hoạch- đầu tư, bội phận khobảo hành nhằm mang đến dịch vụ đẩy đủ cho khách hàng - Bộ phận Kho – Dịch vụ bảo hành: + Thực sách bảo hành sản phẩm cho khách hàng + Bảo đảm giữ gìn trì tốt số lượng, chất lượng sản phẩm thời gian lưu kho Hạn chế hư hỏng, ,mất mát gây tổn thất nghiêm trọng + Cập nhật đẩy đủ số liệu, chứn từ, cung cấp số liệu cần thiết cho phòng ban chức tình hình nhập, xuất, tồn sản phẩm - Các chi nhánh công ty : + Chi nhánh thành lập nhằm thực khâuphân phối hàng hóa đến khách hàng nên chức chủ yếu chi nhánh tiêu thụ, phân phối hàng hóa cho cơng ty Các hiệu Làm mà sản phẩm đến người tiêu dùng, nhiều người biết đến nhắm giữ vững, tăng thị phần cho công ty, Chủ động áp dụng hình thức phân phối để Kế tốn trưởng nâng cao hiệu tiêu thụ sảm phẩm + Thực viêc ghi chép, lập báo cáo nội xác cho cơng ty Kế tốn Bán hàng Kế tốn Thuế Kế toán Tiền lương Thủ quỹ + Tuân thủ quy định pháp luật quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên mội trường +Thu thập thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để báo cáo cơng ty + Triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm công ty + Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường + Tìm kiếm Xác định nhu cầu cần thiết, cần thỏa mản nhu cầu khách hàng nhằm để xuất với lãnh đạo công ty đưa sản phẩm phù hợp, tham mưu cho lãnh đạo bảo bệ thi phần, phát triển thị trường 1.1.4 Cơ cấu sơ đồ cơng tác kế tốn cơng ty 1.1.4.1 Sơ đồ máy kế tốn Kế toán trưởng Kế toán tiền Lương – Các khoản trích theo lương Kế tốn vốn tiền – Thanh toán Kế toán kho TSCĐ Thủ Quỹ Sơ đồ 1.2: sơ đồ máy kế toán 1.1.4.2 Chức nhiệm vụ phận a Kế toán trưởng Kế toán trưởng người bổ nhiệm đứng đầu phận kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật công ty việc tổ chức thực thu thập, ghi chép, tổng hợp hạch toán kế tốn tồn hoạt động kinh doanh công ty theo đứng quy định, chế độ tài kế tốn, đảm bảo tính xác, trung thực, kịp thời, Phối hợp ban tham mưu giúp giám đốc cơng ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, để xuất giải pháp nâng cao hiệu an toàn sử dụng vốn hoạt động kinh doanh Kế toán trường trực tiếp hướng dẫn, đạo, kiểm tra, điều chỉnh công việc mà kế toán viên cho hợp lý Lập báo cáo tài theo kỳ theo yêu cấu đột xuất Giám đốc b Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Hoạch tốn tiến lương tồn nhân viên cơng ty khoản Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh Phí Cơng Đồn phải nộp c Kế toán vốn bắng tiền – toán Theo dõi vốn tiền loại Theo dõi đối chiếu tốn cơng nợ với khách hàng nhà cung cấp Hàng tháng báo cáo số dư tiền gửi lập kế hoạch vay Trả nợ ngân hàng khách hàng e Kế toán kho TSCĐ - Thực nhập xuất hàng hóa, cơng cụ dụng cụ hàng tháng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 - Lập báo cáo nhập - xuất – Tồn tháng đối chiếu với phận kho - Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ - Định kỳ, tiến hành trích khấu hao TSCĐ phân bổ CCDC vào chí phí hoạt động kinh doanh f Thủ quỹ Quản lý quỹ tiền mặt, thực nhiệm vụ thu chi theo chế độ quy định Lập sổ báo cáo quỹ hàng tháng, kiểm đối chiếu sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối tháng 1.1.5 Hình thức kế tốn cơng ty Cơng ty TNHH TMDV Quốc Tiến Quảng Nam áp dụng hình thức kế toán: chứng từ ghi sổ theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ Để thuậc lợi cho cơng tác kế tốn, Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán máy áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006 QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ tài việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán hoạc bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiển trả, dùng làm ghi sổ, xác định tài khoản ghi nợ Tài khoản ghi có để nhập dũ liệu vào máy vi tính thơng qua phần mềm kế tốn Máy tính tự động xử lý số liêu theo nguyên tắc kế toán Cuối tháng ( vào thời điểm cần thiết ), kế toán thực thao tác khóa sổ lập báo cáo tài Việc đối chiếu sổ liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thơng tin nhập kỳ Kế tốn kiểm tra, đối chiếu giữi số kế tốn với báo cáo tài sau in giấy Kỳ kế toán năm : 01/01-31/12 Đơn vị tiền tệ : Đồng Việt Nam PP kế toán hàng tồn kho : PP khai thường xun PP tính giá hàng bán : Bình quản kỳ dự trữ PP khấu hao TSCĐ : Khấu hao theo đường thẳng PP Kế toán thuế GTGT : Theo PP khấu trừ Chứng từ gốc (chứng từ kế toán) Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sơ đồ 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ 1.1.6 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới Phương hướng hoạt đọng công ty khơng ngừng phát triển, tiết kiệm chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động, thực đẩy đủ nghĩa vụ với Nhân sách nhà nước, phát triển công ngày lớn mành, bền vững Với mục tiêu khách hàng tồn phát triển công ty nên Quốc Tiến ý thức phải tự hồn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, giá hợp lý thức phục vụ tốt hướng tới lợi ích khách hàng Do đó, cơng ty ln nghiên cứu phát triển đa dạng dòng sản phẩm treong ngoại nước để nhập phân phối sản phẩm đến hệ thống Shorwoom Xây dựng sách giá, chết khấu phù hợp với tình hình thị trường,nâng cao lợi cạnh tranh, phát huy tự chủ, góp phần bình ổn thị trường đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh Xây dựng cơng ty có hệ thống tổ chức gọn nhẹ-chủ động – hiệu phân công – phân nhiệm hợp lý – khoa học hoạt động hoàn chỉnh từ khâu nhập hang, vận tải, lưu kho, đến phân phối Chú trọng đến yếu tổ người, nâng cao đời sống người lao động, tạo gắn bó giữi người lao động cơng ty Duy trì mối quan hệ tốt với quan ban ngành địa phương đồng thời mờ rộng quan hệ với đối tác thương mại có uy tín khu vực miền trung Đề mục tiêu thời gian tới sơ có hướng phát triển 1.2.Chề độ kế toán áy dụng công ty - Công ty áp dụng chế độ kế tốn theo định 48 Phương pháp tính khấu hao Theo phương pháp đường thẳng Phương pháp tình thuế Theo phương pháp khấu trừ 10 với số lượng lớn thương xuyên kế toán đảm báo theo dõi phản ánh sát hoạt động bán hàng công ty Cùng với đội ngủ nhân viên động, nhạy bén, cấu tổ chức gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu kinh doanh doanh nghiệp Ban lãnh đạo doanh nghiệp hàng năm xây dựn kế hoạch đặt phương hướng, mục tiêu, phần đấu cụ thể, động thời có đối sách phù hợp, kịp thời đám báo cho hoạt động kinh doanh thuận lợi 3.1.2 Nhược điểm Bân cạnh ưu điểm đạt cơng ty có mặt tồn cần phải khắc phục là: Về tổ chức máy kế tốn số bất hợp lỳ số lượng nhân viên nên đã vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm kế toán Kế toán bán hàng động thời kế tốn cơng nợ để thuận lợi cho viêc ghi chép theo dõi kiểm tra thu hồi nợ Cơng việc kế tốn bán hàng vốn có nhiều phát sinh lại thêm áp lực đôn đốc thu hồi nợ khiến cho công ty bị chồng chéo, việc tập hợp doanh thu đơi chậm Cơng việc tập hợp chứng từ gốc ghi sổ kế toán chi tiết thực hàng ngày Song việc lên chứng từ ghi sổ lại làm vào cuối tháng, số chứng từ gốc tập hợp không lưu trữ cẩn thân dễ mát, công việc bị dồn vào cuối tháng, không áp dụng thức ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi số lên chứng từ ghi sổ hàng ngày có nghiệp vụ kinh tế phát sinh Về cơng tác kế tốn hàng tồn kho khoản nợ phải thu khó đòi, cơng ty chưa có quỹ dự phòng cho cơng ty kế tốn Do rủi ro thu hồi vốn cao Là doanh nghiệp thương mại, kinh doanh nhiều loại hàng hóa phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh lớn tập hợp ký không phần bổ cho loại hàng bán mà tính chung vào chi phí quản lý kinh doanh cơng ty Như công ty không xác định lợi thuân kinh doanh mà mặt hàng đem lại, thông tin cho việc định giảm đốc chưa đủ xác 58 3.2 Nhận xét tình hình hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam 3.2.1 Về công tác phản ánh doanh thu Doanh thu cơng ty có nghĩa quan trọng tồn hoạt động kinh doanh cơng ty Trước doanh thu nguồn tài quan trọng để đảm báo trang trải khoản chi phí kinh doanh, nguồn để cơng ty thực nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước nộp khoản thuế, phí lệ phí theo quy đinh Trường hợp doanh thu khơng đủ đảm báo chi phí bỏ ra, cơng ty gặp khó khăn mặt tài Nếu tình trạng kéo dài làm cho công ty không đủ sức cạnh tranh thị trường tất yếu dẫn đến phá sản Sổ chi tiết bán hàng phản ánh doanh thu chi tiết loại hàng hóa hóa đơn bán hàng giúp cho việc theo dõi xác định xác doanh thu bán hàng mặt hàng Mang lại thông tin xác cho việc định giảm đốc Hiện nay, qua bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, công ty đạt đoanh số bán hàng cao, điều thấy tình hình hoạt động kinh doanh công ty vào nề nếp bước phát triển, đáp ứng với khách hàng Sở dĩ, công ty đạt doanh thu phần công ty tạo uy tin thị trường có bứt phá việc bán hàng Doanh thu cơng ty ngày cao, điều có ý nghĩa tình hình tài cơng ty ổn định đảm báo tự trang trải khoản chi phí kinh doanh giảm bớt khoản vay khơng cần thết 3.2.2 Về sách bán hàng Ngày chế thị trường ngày phát triển, doanh nghiệp phải đối đầu , cạnh tranh lẫn để tồn tại, vươn lên lự khẳng định Trong kinh doanh thương mại, để đẩy mạnh tiêu thụ tối đa, công ty xây dựng cho sách bán hàng hợp lỳ chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, giời thiệu sản phẩm chăm sóc khách hàng để tăng doanh số bán Nhưng công ty chưa có sách này, đề mà công ty cần xem xét Và công ty khơng sách 59 bán hàng dầu dần làm cho hàng hóa bán giảm lượng hàng tồn kho tăng cao, vốn lưu động bị ứ đọng, chậm thu hồi vốn cơng ty nên có sách để thu hút khách hàng thường xuyên khách hàng nhằm tiêu thụ hàng hóa nhiều , làm tăng doanh thu tiêu thụ 3.2.3 Về chi phí quản lý kinh doanh Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp lại không phân cho mặt hàng, nhóm hàng xuất bán mà đến cuối kỳ hai loại chi phí tập hợp tính vào chi phí hoạt động kinh doanh chung kỳ Do việc hạch tốn chi phí chung nên dẫn đến việc xác định kết kinh doanh kết chung mặt hàng, mặt hàng kinh doanh có hiệu Chính khơng xác xác kết kinh doanh cho mặt hàng 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam 3.3.1 Một số ý kiến, đề xuất chung Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình hoạt động cơng ty việc tổ chức bán hàng xác định kết kinh doanh, kết hợp kiến thức ban học trường em nên số vấn đề mà theo ý kiến chủ quan em hạn chề cần phải khắc phục để công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tốt Thơng qua đó, em xin đề xuất số ý kiến nhằm bổ sung hoàn thiện cơng tác kế tốn bán hàng kết hoạt động kinh doanh Đề việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh có tính khoa học thả thi cơng ty vần vận dụng kế toán cho phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành đặc biệt Bảm đảm thống nhiều mặt : đánh giá hàng tồn kho, thống tài khoản sử dụng , phương pháp ghi sổ Về vi phạm nguyên tắc bất kiem nhiệm phận kế toán phải chuyển phần hành kế toán cơng nợ sang phần hành kế tốn khác cơng ty tuyển 60 thêm nhân viên kế tốn nhằm đảm bảo u cầu cơng việc nâng cao tính hiệu Việc phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chứng từ ghi sổ cần thực hàng ngày phát sinh, không nên để cuối tháng ghi sổ lần Cơng việc kế tốn trải tháng, hạn chề sai sót hay thất lạc chứng từ gốc Các khoản thu bán hàng khoản chi phát sinh lớn công ty nên áp dụng hình thức tốn chuyển khoản, đảm bảo an tồn tránh mát sảy Để dự phòng tổn thất gặp phải hàng tồn kho, khoản thu khó đòi đảm bảo vốn chủ động cho kinh doanh, công ty nên trích lập quỹ dụ phòng phải thu khó đòi ( TK 1592 ), dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( TK 1593 ) Công ty nên xem xét việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại mặt hàng để co thể xác định kết kinh doanh chi tiết hỗ trợ tốt cho việc định giảm đốc Tổ chức công tác kế toán phận bán hàng nên lập bảng tổng hợp ghi có tài khoản 511 phản ánh doanh bán hàng phát sinh kỳ Việc đem lại thuận lợi cho việc lên chứng từ ghi sổ số doanh thu bán hàng, tiết kiệm thời gian, không bỏ sót nghiệp vụ, thuận lợi việc kiểm tra đối chiếu sổ sách 3.3.2 Các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ 3.3.2.1 Xây dựng sách bán hàng Trong hoạt động kinh doanh, công ty nên quan tâm đến sách bán hàng khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu toán cần thiết phải giảm giá bán để tăng sức mua khách hàng Cụ thể khách hàng mua hàng hóa với số lượng lớn, cơng ty nên có sách chiết khấu thương mại để giảm khoản tiền thích hợp giá bán khách hàng với sách làm kích thích cho khách hàng mua hàng hóa nhiều hơn, trành tính trạng hàng hóa bị ứ đọng Còn với sách chiết khấu tốn cơng ty cho khách hàng hưởng khoản hóa hồng thích đáng nhằm 61 khuyền khích khách hàng tốn trước thời hạn, làm tăng vòng quay vốn, trang trải khoản chi phí phát sinh hàng ngày Các sách nhân tổ tạo điều kiện cho công ty thực tốt việc tiêu thụ hàng hóa, thị trường có cạnh tranh, hàng hóa đa dạng phong phù, nghiệp buộc phải nông cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ phải tìm biện pháp để cho việc tiêu thụ hàng hóa nhanh Việc chiết khấu thương mại, chiết khấu toán khoản giảm giá hàng bán tạo lợi cho doanh nghiệp tronh cạnh tranh Mật khác, sách biện pháp bản, lâu dài trực tiếp làm tăng lợi nhuận cơng ty Chính cơng ty cần nên xây dụng sách cho sách bán hàng hợp lý để hoạt động kinh doanh có hiệu tốt 3.3.2.2 Giá việc quản lý chi phí Việc định giá bán sản phẩm định quan trọng nhà quản lý phải thực hiện, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh công ty Công ty cần phải xây dựng cho bảng giá linh hoạt hợ với tinh hình thực tế, giai đoạn cụ thể tồn phát triển Mặt khác, công ty phải định giá bán hàng cho phù hợp với chi phí thực tế bỏ ra, Vì vậy, việc quản lý chi phí điều kiện cần thiết để công ty tăng sức cạnh tranh thương trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận đạt hiệu kinh doanh mong muốn Đồng thời có biện pháp quản lý tốt khoản chi phí phát sinh phận bán hàng chi phí lại, ăn uống 3.3.2.3 Gia tăng nỗ lực mạng lưới bán hàng Cơng ty cần trì khách hàng truyền thống đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng vùng phụ cận giáp Từ khơng ngừng gia tăng mạng lưới bán hàng việc xây dựng lòng tin vào chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ Đưa cơng ty đến gần với khách hàng sẵn sàng “ Trở thành lựa chọn hoàn mỹ cho khách hàng ” 62 KẾT LUẬN Kế tốn có vai trò quan trọng cơng tác quản lý kinh tế, bao gồm: quản lý vĩ mô vi mô Đặc biệt điều kiện phát triển không ngừng kinh tế thị trường nay, thông tin kinh tế giữ vai trò quan trọng định thành cơng hay thất bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phận thiếu công tác kế tốn doanh nghiệp Nó cung cấp số liệu kịp thời cho nhà quản lý donah nghiệp tình hình kinh doanh phản ánh kịp thời, đầy đủ kết cuối doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc quản lý hoạt động Nhận thấy tầm quan trọng đó, năm qua cơng ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam khơng ngừng đổi hồn thiện để bắt nhịp với biết động kinh tế, bước kinh doanh có hiệu quả, khẳng định vị trí thương trường chữ tín với khách hàng Góp phần vào thành cơng phải kể đến vai trò kế tốn nói chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh thực trở thành công cụ đắc lực việc phản ánh giám sát tình hình biến động hàng hóa, q trình bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Qua thời gian thực tập, tiếp cận với thực tiễn giúp em nhiều việc củng cố kiến thức, học hỏi kinh nghiệm thực tế Qua đợt thực tập cho em thấy rõ tầm quan trọng công tác tốn doanh nghiệp nói chung Cơng Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam nói riêng Thơng tin kế tốn cung cấp sở để biết tình hình sử dụng nguồn lực phản ánh hiệu kinh doanh doanh nghiệp Từ giúp nhà quản lý đưa phương hướng, định kịp thời, đắn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, chuyên đề dừng lại việc tập trung nghiên cứu lý luận chung kế toán bán hàng vad xác định kết kinh doanh; Tìm hiểu máy hoạt động tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty; Từ đề xuất số ý 63 kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng vá xasxc địng kết kinh doanh với công ty Trên thực tế, chuyên đề nghiên cứu bước đầu giải vấn đề ý luận chung: Tìm hiểu rõ thực trạng đưa giải pháp thiết thực Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO [ 01 ] Bộ tài ( 2008 ), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội [ 02 ] Bộ tài chinh chế độ kế toán Việt Nam ( 2009 ), Hệ thống tài khoản kế toán ( tập ), NXB thống kê, Hà Nội [ 03 ] Bộ tài ( vụ chế độ kế tốn kiểm tốn ) (2006 ), Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán sơ đồn kế toán chủ yếu ( Quyển ), NXB tài chính, Hà Nội [ 04 ] Đại học kinh tế Quốc Dân ( 2007 ), Ngun lỳ kế tốn, NXB tài chính, Hà Nội [ 05 ] TS Trần Thanh Dũng ( 2009 ), Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh [ 06 ] TS Trần Thị Tài ( 2009 ), Bài giảng kế toán doanh nghiệp [ 07 ] Cơng ty TNHH SX TM Hồn Mỹ ( 2015 ), Sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài [ 08 ] Bộ tài ( 2006 ), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa MỤC LỤC 65 CHƯƠNG .3 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM CHƯƠNG 11 TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM 11 HÓA ĐƠN (GTGT) 14 19.954.000 .14 HÓA ĐƠN (GTGT) 14 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 17 BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI 17 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 18 BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI 18 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 19 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 20 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG .20 Bộ phận:………………………………… 22 PHIẾU NHẬP KHO 22 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 23 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 24 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 27 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 27 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 28 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 29 PHIẾU NHẬP KHO 29 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 30 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 31 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 32 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 33 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 34 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 35 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 36 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 37 66 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 38 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 40 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 41 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 44 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 45 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 46 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 47 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 48 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 48 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 49 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 51 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 51 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 52 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 54 Địa chi: 89-91 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, QN 55 CHƯƠNG 3: 56 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH & DV QUỐC TIẾN QUẢNG NAM 56 KẾT LUẬN .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 67 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Sơ đồ 1.2 Sơ đồ máy kế tốn Sơ đồ 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng Trang 12 từ ghi sổ 68 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn: Các thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Quảng Nam, người tận tình giảng dạy, hướng dẫn, cho em kiến thức chuyên sau kế toán kinh nghiệm sống quý báu, thực hữu ích cho thân em thời gian thực tập sau Cô TrầnThị Tài hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em từ chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn thực tập đến hồn chỉnh khóa luận Các cơ, chú, anh, chị nhân viên phòng Kế tốn cơng ty TNHH TM & DV Quốc Tiền Quảng Nam tạo điều kiện cho em tìm hiểu tiếp cận với kiến thức thực tế công ty, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến nghiên cứu, giúp em hoàn thành thời gian, nội dung quy đinh Một lần em xin chân thành cảm ơn! 69 DANH VIẾT BTC CT CCDC DV GTGT PC PP TK TNDN TNHH TM TSCĐ QĐ QH Bộ tài Chương trình Cơng cụ dụng cụ Dịch vụ Giá trị gia tăng Phiếu chi Phương pháp Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tài sản cố định Quyết định Quốc hội MỤC TẮT 70 UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày…tháng… năm 2017 PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên : Malaykham Phommahaxay Mã SV :2113010267 Lớp : DT13KT001 Ngành học : Kế toán Tên đề tài thực tập : Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam Nhận xét GVHD: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 71 72 ... doanh công ty TNHH TM DV Quốc tiến Quảng Nam 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng a Bán hàng qua đại lý, ký gửi: Ngày 10/01/2015 công ty xuất bán cho công ty Quảng Nam số mặt hàng sau: 12 Ngân hàng. .. sản xuất xe máy phụ tùng xe máy, dẫn đầu số lượng kim ngạch 11 2.1.2 Phương thức bán hàng công ty Công ty TNHH TM DV Quốc Tiến Quảng Nam sử dụng hình thức bán hàng sau: - Phương thức bán hàng trực... theo lương Kế tốn vốn tiền – Thanh toán Kế toán kho TSCĐ Thủ Quỹ Sơ đồ 1.2: sơ đồ máy kế toán 1.1.4.2 Chức nhiệm vụ phận a Kế toán trưởng Kế toán trưởng người bổ nhiệm đứng đầu phận kế toán, chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty xe máy, khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng công ty xe máy, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM, 1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM và DV Quốc Tiến Quảng Nam, TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH & DV QUỐC TIẾN QUẢNG NAM, 2 Nhận xét tình hình hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay