skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng việt và tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số

35 89 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 14:06

UBND HUYỆN KRƠNG ANA PHỊNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Tên đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng Việt tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Họ tên tác giả: Vũ Thị Lợi Đơn vị: Trường Mầm non Sơn Ca Dray Sáp, tháng 01 năm 2018 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Phần mở đầu Lý chọn đề tài: Ngơn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc hình thành phát triển trẻ Ngôn ngữ công cụ tư duy, chìa khóa để nhận thức giới xung quanh vũ khí để chiếm lĩnh kho tàng kiến thức dân tộc nhân loại Ngôn ngữ phương tiện quan trọng để giao tiếp chiếm lĩnh tri thức Để nắm bắt kiến thức giáo viên truyền đạt, trẻ dân tộc khơng cần nói rõ tiếng mẹ đẻ mà thiết phải biết nói sử dụng tiếng Việt thành thạo.Trẻ dân tộc thiểu số sinh lớn lên, hình thành phát triển ngơn ngữ cách tự nhiên môi trường ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cộng đồng dân tộc Khi đến trường, Tiếng Việt ngôn ngữ thứ hai trẻ, trẻ gặp nhiều khó khăn việc nghe, hiểu nói Tiếng Việt Dẫn đến thực tế trẻ khơng thể lĩnh hội kiến thức, kỹ mà cô giáo hướng dẫn, tạo “rào cản ngôn ngữ” lớn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mục tiêu chung giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ cần phải ý từ năm đầu đời, đặc biệt với đối tượng trẻ mầm non dân tộc thiểu số Việc dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số quan tâm song chưa thực thấu đáo Một số cán bộ, giáo viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề Hoặc nhận thức rõ chưa có trang bị kiến thức cần thiết hình thức phương pháp dạy Tiếng Việt cho trẻ ngơn ngữ thứ hai Vì tơi chọn nghiên cứu lí luận thực trạng việc nghe, hiểu, nói Tiếng Việt trẻ dân tộc thiểu số, đặc biệt trẻ – tuổi, để từ đưa biện pháp thích hợp để dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ cách khoa học, có hệ thống, đạt hiệu cao, áp dụng cho thân đồng nghiệp việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non dân tộc Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số thiểu số Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài * Mục tiêu: - Phân tích, đánh giá mức độ nghe, hiểu, nói Tiếng Việt trẻ - tuổi dân tộc thiểu số - Đưa số phương pháp, biện pháp, kinh nghiệm việc dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Trong trình tổ chức hoạt động giáo dục lớp, sử dụng phương pháp nghiên cứu để phân tích, đánh giá trình độ Tiếng Việt trẻ - Đưa biện pháp vào thực nghiệm nhóm lớp quan sát, đánh giá để tổng hợp kết thực - Nghiên cứu sở lý luận vai trò ngơn ngữ phát triển tâm lý trẻ - Nghiên cứu việc hình thành ngôn ngữ thứ cho trẻ: Đặc điểm phát triển, tiếp thu ngơn ngữ, biện pháp, phương pháp, hình thức, nội dung để phát triển ngôn ngữ thứ cho trẻ Đối tượng nghiên cứu: - Kết áp dụng biện pháp, giải pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số nhóm lớp phụ trách - Các hoạt động tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số - Trẻ mầm non 5-6 tuổi Trường Mầm non Sơn Ca Giới hạn đề tài - Nghiên cứu thực trạng việc nghe, hiểu, nói Tiếng Việt kết áp dụng biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số nhóm lớp phụ trách - Từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2017 - Lớp mẫu giáo – tuổi Phương pháp nghiên cứu Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Muốn đề tài thành công sử dụng phương pháp sau: a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc sách, phân tích, chọn lọc tổng hợp tư liệu b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát sư phạm, sử dụng phiếu điều tra, vấn, ghi chép, phân tích, đánh giá, tổng hợp… - Phương pháp dự giờ: Tôi luôn học hỏi đồng nghiệp thông qua buổi dự giờ, thao giảng, dự chuyên đề… Tìm biện pháp để áp dụng phù hợp với lớp c) Nhóm phương pháp thống kê toán học: - Phương pháp xử lý số liệu… II Phần nội dung Cơ sở lý luận Tiếng mẹ đẻ ngôn ngữ mà người ta thừa hưởng thời thơ ấu, khơng giảng dạy thức trường học Trong thời thơ ấu, có tiếp xúc đầy đủ, người ta nói phần lớn tiếng mẹ đẻ Một ngôn ngữ không xem tiếng mẹ đẻ, thông thường gọi ngôn ngữ thứ hai Việc tiếp nhận ngơn ngữ thứ hai thường khó khăn tiếng mẹ đẻ để trì kiến thức họ, cần thiết phải tiếp tục sử dụng thường xun Theo nhà ngơn ngữ học tiếng mẹ đẻ thừa hưởng, ngơn ngữ thứ hai học tập để giao tiếp, tiếp thu kiến thức Như vậy, trẻ dân tộc thiểu số, tiếng mẹ đẻ tiếng nói đặc trưng cộng đồng dân tộc sinh sống Ví dụ: Người dân tộc Ê Đê: Tiếng mẹ đẻ tiếng Ê Đê, người dân tộc H mông: Tiếng mẹ đẻ H mông…Khi đến trường, Tiếng Việt xem ngôn ngữ thứ hai trẻ dân tộc thiểu số Sự phát triển ngôn ngữ thứ hai trẻ tương tự phát triển ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: - Yếu tố sinh lý Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Sự phát triển ngôn ngữ trẻ phụ thuộc vào phát triển hài hòa tất quan thể, có số quan tham gia trực tiếp vào q trình phát triển ngơn ngữ trẻ: Bộ máy phát âm (khoang miệng, quản, khoang mũi): quan tạo cấu âm để phát âm, thực trực tiếp trình phát âm - Cơ quan thính giác: trẻ học nói thơng qua đường bắt chước cách nghe cách phát âm, cách diễn đạt, cách sử dụng từ…thực trực tiếp trình nghe phân biệt âm Tri giác nghe đóng vai trò quan trọng, trẻ khơng nghe khơng học nói - Vùng ngôn ngữ bán cầu đại não: Điều khiển trình học nói - Dây thần kinh hướng nội, hướng ngoại: tham gia thực q trình học nói Tất đóng vai trò quan trọng q trình học nói trẻ nên người lớn cần giúp trẻ bảo vệ rèn luyện Thường xuyên cho trẻ xem nghe người lớn phát âm, tạo môi trường âm chuẩn mực phong phú - Yếu tố tâm lý Sự phát triển ngôn ngữ trẻ có mối quan hệ qua lại chặt chẽ phát triển trình tâm lý như: tư duy, trí tuệ, khả nhận thức, nhanh nhạy hệ thần kinh, ý chí trẻ, phát triển hài hòa tình cảm… Ví dụ: Trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp ngơn ngữ phát triển trẻ khác Vì vậy, giáo viên cần tổ chức tốt hoàn cảnh, khuyến khích trẻ tham gia vào hoạt động giao tiếp ngơn ngữ để trẻ tự khẳng định - Yếu tố xã hội Ngôn ngữ tượng xã hội, khơng tồn bên ngồi xã hội khơng mang tính di truyền Trẻ học nói chủ yếu thơng qua qua trình bắt chước Vì yếu tố xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng q trình hình thành phát triển ngơn ngữ trẻ Đối với trẻ dân tộc thiểu số, điều Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số kiện cư trú, thường sống tập trung buôn làng…nên trẻ thường giao tiếp với tiếng dân tộc (mơi trường ngơn ngữ tiếng mẹ đẻ), trẻ tiếp xúc biết giao tiếp tiếng mẹ đẻ nên việc dạy tiếng Việt trẻ gặp nhiều khó khăn Yếu tố xã hội phạm vi ngôn ngữ thứ hai có mơi trường trường mầm non, chủ yếu giáo, có trường hợp có giáo nói tiếng Việt Vì cần tạo mở rộng “Môi trường ngôn ngữ tiếng Việt” để trẻ học tốt Tiếng Việt Tóm lại: Điều kiện để trẻ học nói ngơn ngữ thứ hai nói chung tiếng Việt nói riêng có thể phát triển bình thường mặt sinh lý, tâm lý rèn luyện, giao tiếp môi trường ngôn ngữ Nếu trẻ dân tộc thiểu số nói phần nhiều tiếng mẹ đẻ tức trẻ hồn tồn có đủ yếu tố sinh lý, tâm lý để học tiếng Việt môi trường ngôn ngữ tổ chức tốt Khi trẻ mầm non tiếp xúc với ngơn ngữ thứ hai (Tiếng việt), trẻtảng vốn tiếng mẹ đẻ, đồng thời đặc điểm tâm lý, sinh lý trẻ phát triển mức độ định Vì khơng phân chia phát triển ngôn ngữ theo độ tuổi trẻ học tiếng mẹ đẻ mà phân chia giai đoạn theo trình tiếp xúc, mức độ nghe, hiểu nói tiếng Việt trẻ - Giai đoạn đầu: Trẻ chưa biết tiếng Việt Giai đoạn trẻ bắt đầu nhận biết ngữ điệu giọng nói ngơn ngữ thứ hai, hiểu số từ Tiếng Việt tên gọi người, vật, hành động Nói câu đơn có 2- từ Câu đơn có cụm C – V, câu đơn mở rộng thành phần - Giai đoạn hai: Trẻ thông hiểu phần lớn hoàn cảnh giao tiếp, từ, mẫu câu thường dùng mơi trường lớp học Trẻ nói câu có nhiều thành phần hơn, nói câu ghép hình thức đơn giản, diễn đạt ý đơn giản Có khả nói liên kết câu - Giai đoạn ba: Nghe hiểu tiếng Việt, có vốn từ Tiếng Việt bản, phong phú, có khả nói ngữ cảnh, ngữ pháp, nói mạch lạc Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Vận dụng từ ngữ nhiều hồn cảnh phù hợp Tóm lại, ngơn ngữ Tiếng Việt trẻ dân tộc thiểu số phát triển theo hai hướng bản: - Tiếp tục hồn thành việc thơng hiểu Tiếng Việt - Tích cực hóa vốn tiếng Việt * Tầm quan trọng việc dạy Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Xin đưa bảng so sánh khả học trẻ (Mầm non, tiểu học) học ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ trẻ học ngôn ngữ thứ hai (đều học Tiếng Việt) sau: Trẻ học ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ Trẻ học ngôn ngữ thứ hai (Tiếng Việt) - (Tiếng Việt) Vốn Tiếng Việt khoảng 3000 - - 4.000 từ - Việt Tư trực tiếp tiếng - Việt nên tiếp cận tiếng Việt - Tư gián tiếp dẫn đến tiếp cận Tiếng Việt áp đặt cách tự nhiên - Không biết biết tiếng - Tiếp thu hạn chế khơng hình Tiếp thu ngơn ngữ hiệu quả: thành liên hệ âm Từ nghe, nói  đọc, viết - chữ viết, âm – ngữ Có tác động tích cực gia nghĩa, ngữ pháp đình, cộng đồng sống - Ít nhận tác động tích cực mơi trường nói tiếng gia đình, cộng đồng sống Việt mơi trường nói tiếng mẹ đẻ (khơng phải tiếng Việt) Từ cho thấy, trẻ dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn việc tiếp thu kiến thức tiếng Việt Sự bất đồng ngôn ngữ người học người dạy, giáo viên nói trẻ khơng hiểu diễn phổ biến Trẻ không sử dụng thành thạo tiếng Việt tất yếu khó nắm kiến thức từ chương trình Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số học Chất lượng giáo dục thấp, đồng thời cháu không theo kịp với chương trình dẫn đến tâm lý chán nản, khơng muốn học Vì vậy, trọng dạy Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số việc làm cần thiết nhằm nâng cao chất lượng học cho trẻ Ngoài ra, theo kết nghiên cứu năm Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ Cornell, học sớm ngôn ngữ thứ hai giúp trẻ tập trung ý tốt học so với trẻ biết tiếng mẹ đẻ Ngồi ra, ngơn ngữ thứ hai hỗ trợ tiếng mẹ đẻ hình thành phát triển tốt giới thiệu sớm phương pháp phù hợp Việc học ngôn ngữ thứ hai giúp trẻ diễn đạt tiếng mẹ đẻ ngữ pháp, rõ ràng, mạch lạc Nghiên cứu đưa chứng lợi ích khác: • Trẻ phát triển tốt kỹ xã hội, kỹ giao tiếp linh hoạt tâm tự tin • Trẻ phát âm tốt (cả tiếng mẹ đẻ lẫn ngôn ngữ thứ 2) • Khả quan sát đối chiếu, so sánh linh hoạt trẻ chuyển dịch từ ngơn ngữ qua ngơn ngữ • Từ sinh tới tuổi giai đoạn thích hợp cho việc học ngôn ngữ thứ hai Qua giai đoạn phải cố gắng nhiều hơn, hiệu * Các nhiệm vụ phát triển Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số - Dạy trẻ vốn tiếng Việt bản, tối thiểu để trẻ có khả giao tiếp tiếng Việt dạng ngơn ngữ nói (nghe – hiểu, nói) mơi trường lớp học - Chuẩn bị cho việc học, đọc viết vào lớp 1:  Trẻ nhận biết phát âm 29 chữ hệ thống nguyên âm tiếng ViệtDạy trẻ số kĩ cần thiết cầm bút, ngồi tư đúng, cầm sách, mở sách, biết cách chép chữ theo mẫu, tô theo dấu chấm mờ, cách đọc từ trái qua phải (cách đưa mắt) Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số - Thông qua việc tập nghe, nói tiếng Việt, hình thành trẻ hứng thú học tiếng Việt, thích giao tiếp tiếng Việt tập luyện cho trẻ số nề nếp, thói quen thích nghi với sinh hoạt, vui chơi, học tập, hoạt động tập thể… nhà trường * Hình thức dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số - Dạy nói tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động học tập  Hoạt động Khám phá Khoa học – xã hội: Thông qua hoạt động trẻ tiếp xúc với vật, tượng môi trường xung quanh theo chủ đề giáo dục Trẻ biết tên gọi, hình dáng…từ rèn luyện kĩ nói vật, tượng, điều kiện để rèn luyện khả phát âm, mở rộng từ, xếp từ thành câu  Hoạt động Làm quen với Tác phẩm văn học: Gồm có hoạt động đọc thơ cho trẻ nghe, dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe, dạy trẻ kể lại truyện, từ giúp trẻ tăng cường khả phát âm, mở rộng vốn từ, khả diễn đạt mạch lạc, kĩ tái tác phẩm văn học, kĩ cảm thụ tác phẩm văn học  Hoạt động Làm quen chữ cái: Trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái, nhận biết chữ riêng lẻ từ, mở rộng số từ ngữ, làm quen với cách tô chữ theo mẫu, tư ngồi, cầm bút đúng… Ngoài ra, hoạt động Làm quen biểu tượng ban đầu toán, Giáo dục âm nhạc, Làm quen chữ cái, hoạt động Tạo hình…cũng có tác dụng rèn luyện phát triển ngữ âm, có thêm nhiều từ mới, hiểu nghĩa nhiều từ, rèn luyện ngữ pháp cho trẻ - Dạy nói tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động khác - Tổ chức dạy nói qua hoạt động vui chơi: gồm có trò chơi đóng vai theo chủ đề, trò chơi đóng kịch, trò chơi học tập để phát triển Tiếng Việt - Tổ chức dạy nói qua hoạt động lao động Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số - Tổ chức dạy nói qua hoạt động dạo chơi, tham quan: qua dạo chơi tham quan trẻ có điều kiện mở rộng thêm vốn từ môi trường tự nhiên, xã hội Vì dạo chơi, tham quan giáo viên cần lên kế hoạch cụ thể, chọn nội dung tham quan đáp ứng nhu cầu sở thích trẻ Cần chuẩn bị câu hỏi đàm thoại để khuyến khích trẻ trả lời điều mắt thấy, tai nghe Tổ chức dạy nói qua hoạt động sinh hoạt ngày * Nội dung dạy Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số - Rèn lực phát âm cho trẻ: dạy trẻ biết phát âm đúng, rõ ràng âm thanh, ngôn ngữ để trẻ phát âm tốt tiếng Việt - Phát triển vốn từ cho trẻ: giúp trẻ mở rộng, củng cố tích cực hóa vốn từ cho trẻ - Dạy trẻ nói ngữ pháp, nói mạch lạc: rèn luyện cho trẻ thói quen nói ngữ pháp, khả diễn đạt có logic, có trình tự Trước hết dạy trẻ câu đơn giản giao tiếp hàng ngày hoạt động lớp học * Các phương pháp giáo dục công tác phát triển Tiếng Việt cho trẻ - Phương pháp dựa vào chế bắt chước Trẻ mầm non học ngơn ngữ nói chủ yếu Trẻ học ngôn ngữ thông qua hoạt động bắt chước thực hành Vì người dạy tổ chức hoạt động cho trẻ bắt chước Cụ thể: người dạy nói tích cực, mạnh mẽ, thể rõ cấu tạo âm ngữ điệu lời nói; người học nghe nhắc lại, bắt chước lời nói người dạy, cố gắng nhập tâm hoạt động ngôn ngữ hiểu ý nghĩa Phương pháp thể thủ pháp khác nhau: - Quan sát vật thật, tranh ảnh, tình huống, hành động thật việc cho trẻ khám phá tự nhiên – xã hội kèm với lời nói Cuối trẻ bắt chước lời nói - Trò chơi: Trong q trình chơi hoạt động đóng vai theo chủ đề, trẻ bắt chước lời nói bạn bắt chước lại lời nói người lớn mà trẻ Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số * Dạy trẻ số kĩ cần thiết cầm bút, ngồi tư đúng, cầm sách, mở sách, biết cách tô chữ theo mẫu, cách đọc từ trái qua phải (cách đưa mắt) - Thông qua việc tập nghe, nói tiếng Việt, hình thành trẻ hứng thú học tiếng Việt, thích giao tiếp tiếng Việt tập luyện cho trẻ số nề nếp, thói quen thích nghi với sinh hoạt, vui chơi, học tập, hoạt động tập thể… nhà trường Từ ta nhận thấy trẻ chưa biết vốn tiếng Việt, để trẻ tiếp thu kiến thức kĩ suốt năm học, trước hết ta cần cung cấp cho trẻ vốn từ nhất, liên quan mật thiết đến việc trẻ thực nề nếp lớp, từ ngữ đồ vật, thao tác đơn giản để bước đầu trẻ hiểu hợp tác với yêu cầu cô, từ tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục khác Dự thảo kế hoạch sau: STT Thời Công việc cần làm Phương thực gian pháp Kết Tuần1 Dạy trẻ từ ngữ - Cô làm mẫu Tuần đơn giản liên quan đến hành động đạt nề nếp, vận động cá kèm theo lời nói nhân, đến vật, yêu cầu trẻ tượng môi trường xung bắt chước lặp quanh… lại nhiều lần - Những từ vận động thể: đứng lên, ngồi xuống, vỗ tay, vào lớp, lớp, cầm bút, làm theo cô… - Những từ ngữ đồ vật xung quanh trẻ: Vũ Thị Lợi 20 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số bàn, ghế, sách, vở, bút, bảng, dép, cặp, mũ, quần áo… - Những từ ngữ liên quan đến phận thể: Mắt, mũi, tay, chân, đầu… Tuần - Tiếp tục củng cố 3,4,5 từ ngữ học - Học thêm từ - Cô trực theo chủ đề tiếp vào đồ vật - Tập cho trẻ nói câu tranh, ảnh đơn có cụm chủ vị phát âm, yêu - Đọc thơ cầu trẻ chủ đề phát âm lại - Làm quen nét tô nhiều lần Cách cầm bút - Đặt câu tư ngồi viết hỏi để trẻ trả lời, trẻ chưa trả lời cô trả lời yêu cầu trẻ nhắc lại câu trả lời cô Tuần - Tiếp tục củng cố - Cô tiếp tục sử 6,7,8 từ ngữ học dụng phương - Học thêm từ pháp bắt chước theo chủ đề - Cho trẻ làm quen với Vũ Thị Lợi 21 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số từ có ý nghĩa so sánh… - Đặt câu hỏi: - Sử dụng Cao hơn? Thấp hơn? phương pháp - Tập cho trẻ nói câu đàm thoại đơn có cụm chủ vị Khuyến khích trẻ tự diễn đạt câu… - Đọc thơ chủ điểm - Làm quen chữ a, ă, â … … ……………………… ……………… ……………… Khi đưa kế hoạch xem xét cách kĩ lưỡng hợp lý, cô giáo tiến hành thực kế hoạch đề Trong trình thực hiện, thường xun đánh giá kết để có điều chỉnh kế hoạch hợp lý, đạt mục tiêu đề * Biện pháp Phối hợp linh hoạt phương pháp, biện pháp hoạt động dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Để hoạt động dạy tăng cường tiếng Việt trẻ đạt hiệu cao, giáo viên cần cân nhắc trường hợp, mức độ nghe hiểu trẻ mà lựa chọn phương pháp, biện pháp thích hợp như: ** Phương pháp trực quan hành động Đây phương pháp dựa thực tế học tiếng mẹ đẻ để học Tiếng Việt: học từ, trẻ quan sát hoạt động thực tế, bắt chước người lớn gọi hoạt động Từ ngữ lặp lại nhiều lần để khắc sau: Mỗi lần lặp lại có hành động, người thật, vật thật kèm theo Việc học từ câu kết tổng hợp Nghe, Quan sát Thực hành Vũ Thị Lợi 22 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Đây phương pháp thường dùng giai đoạn đầu học Tiếng Việt Đối với thời gian đầu trẻ đến trường, nhiều thứ lạ lẫm mẻ, lại lần đầu tiếp xúc với Tiếng Việt, vốn từ khơng có Vì vậy, tơi thường ý sử dụng phương pháp việc cung cấp vốn từ liên quan đến thân trẻ, đến hành động thể, đồ dùng cá nhân, đồ chơi, đồ dùng học tập trường, lớp học mầm non * Các bước thực phương pháp trực quan hành động: Cô giới thiệu từ ngữ Cô thể mẫu - Cô thể hành động nhiều lần - Cô vừa hành động vừa phát âm từ ngữ Trẻ thực hành lặp lại nhiều lần - Trẻ vừa hành động vừa phát âm từ - Cơ nói từ, trẻ hành động - Trẻ nói từ: Cô hành động trẻ khác hành động * Các dạng phương pháp trực quan hành động: Dùng hoạt động thể giới thiệu từ ngữ Từ ngữ thích hợp là: - Động từ: Đi, đứng, ngồi, mở, đóng… - Tính từ: Phải, trái, sau, trước… - Danh từ phận thể: Đầu, cổ, tay, chân Ví dụ: Để trẻ hiểu “đứng lên”, “ngồi xuống” hay “vỗ tay”, “khoanh tay chào cơ”…thì giáo vừa nói đồng thời thực hành động khuyến khích trẻ bắt chứơc theo lời nói, hành động cô Để trẻ làm quen với tên gọi phận thể, cô trẻ chơi “Thi nhanh”, ban đầu cô vào phận thể gọi tên Khi trẻ thành thạo, cô gọi tên phận, trẻ gọi tên nhanh vào phận Ở mức độ cao hơn, nói tên phận cố tình sai vào phận khác Vũ Thị Lợi 23 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số thể, trẻ phải tự nghe xác định tên phận mà cô nhắc đến vào phận Dùng đồ vật thật giới thiệu từ ngữ Cô thông qua hoạt động cụ thể giới thiệu đồ vật thật Vừa hoạt động vừa nói từ ngữ mới: Ví dụ: Cơ cầm cam đặt lên bàn nói: Quả cam Cơ cầm cam bỏ vào giỏ nói “quả cam”… Để trẻ biết tên gọi tiếng Việt vật dụng cá nhân, đồ dùng, đồ chơi lớp cô vào đồ vật đó, đồng thời nói tên, yêu cầu trẻ nói lặp lặp lại tên đồ vậtt nhiều lần Dùng tranh giới thiệu từ ngữ Cô tranh thể từ mới, đồng thời nói từ ngữ Trẻ nghe lặp lại theo Tranh ảnh minh hoạ tranh liên hoàn thể liên tiếp hành động vật cụ thể Dùng câu chuyện để khắc sâu từ ngữ Cô chuẩn bị trước câu chuyện nội dung giản dị, có nhiều hành động đồ vật kiện cụ thể Ví dụ: Chuyện “Đôi bạn nhỏ” Cô vừa hành động vừa kể câu chuyện Cô kể nhiều lần, tốc độ kể chậm kèm theo ngữ điệu, điệu để trẻ dễ hiểu cảm nhận Trẻ nghe, quan sát bắt chước cô đồng thời học từ ngữ, câu Phương pháp giúp trẻ học từ ngữ nhanh dễ khắc sâu Trẻ có từ ngữ dùng giao tiếp, gây hứng thú học Tiếng Việt Rất hiệu học từ ngữ bản, mẫu câu bản, học ngữ hoạt động giao tiếp trẻ Kết hợp tốt với phương tiện phi lời nói giao tiếp ** Phương pháp giao tiếp Vũ Thị Lợi 24 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Đây phương pháp học cách dùng ngơn ngữ nói giao tiếp hàng ngày Tiến trẻ đo theo khả xử lí độc lập tình giao tiếp, thể qua giai đoạn khắc phục lỗi Kết đạt lực giao tiếp tiếng Việt tăng dầntăng cường đa dạng hóa hoạt động giao tiếp cô với trẻ, trẻ với trẻ thông qua trò chuyện ngày, qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, diễn kịch, kể sáng tạo câu chuyện…Cô khuyến khích trẻ ln sử dụng tiếng Việt chơi, nói chuyện với Ban đầu trẻ nói nhiều lỗi phát âm, nói vấp váp, ngập ngừng, mắc nhiều lỗi ngữ pháp, nhiên hoàn thiện dần thơng qua q trình sửa lỗi giáo, trẻ khác Ngồi phương pháp, biện pháp khác sử dụng trò chơi, câu chuyện vào hoạt động dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ, trẻ học mà chơi, chơi mà học, đạt hiệu tốt Ngồi ra, tơi học, tích lũy số vốn từ tiếng mẹ đẻ trẻ mầm non dân tộc thiểu số để dùng trường hợp cần thiết (trong giai đoạn đầu trẻ đến trường) để dịch từ tiếng Việt tiếng mẹ đẻ Bước đầu giúp trẻ hiểu tận dụng hiểu biết trẻ khuôn khổ tiếng mẹ đẻ * Biện pháp Tạo môi trường tiếng Việt để trẻ học nói Dựa vào sở lý luận nêu, ta thấy để trẻ dân tộc thiểu số học tốt tiếng Việt cần: • Cho trẻ tiếp xúc thường xuyên môi trường Tiếng Việt • Tạo nhiều hội cho trẻ nghe tiếng Việt ngữ cảnh ngày giống tiếng mẹ đẻ Nghe kỹ quan trọng việc học ngôn ngữ Ngôn ngữ bắt đầu học từ nghe - nói - đọc - viết Ngồi học, trẻ xem tivi, nghe thơ, chuyện, hát qua băng catset Trẻ nghe giáo nói chuyện • Trẻ khơng thiết phải hiểu chúng nghe Ngữ điệu, âm thanh, cảm xúc lời nói…cũng giúp ích nhiều Trẻ khơng hiểu hết ngữ Vũ Thị Lợi 25 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số nghĩa, chúng phân biệt Tiếng Việt với tiếng mẹ đẻ dùng khả suy đốn để hiểu ý chính: lệnh, đặt câu hỏi, vui…Ngoài ra, từ lặp lại nhiều lần với trợ giúp hình ảnh, ngữ cảnh giúp bé hiểu ý nghĩa thực chúng VD: đứng lên, ngồi xuống, cầm lấy, chó Đó điều kiện tốt để học tốt Tiếng Việt Kỹ suy đốn giúp trẻ học nhanh nhiều thứ, có ngôn ngữ Do vậy, cô thường xuyên giao tiếp nhiều với trẻ, tạo nhiều tình để trẻ nghe phát âm, ngữ điệu…trong tình khác Tuyên truyền với cha mẹ trẻ tầm quan trọng việc học tiếng Việt Từ vận dụng vốn tiếng Việt cha mẹ trẻ nỗ lực tạo môi trường tiếng Việt rộng cho trẻ, không trường mà nhà * Biện pháp Tạo môi trường chữ viết lớp học Tạo môi trường chữ viết lớp học nhằm để trẻ tri giác bước đầu làm quen, hình thành biểu tượng hình dáng chữ Đối với sách, vở, ly, khăn cá nhân cô quy định ký hiệu riêng chữ cho trẻ Trẻ tự lấy đồ dùng, sách nhớ ký hiệu chữ nhớ ln ký hiệu bạn Từ đó, gia tăng cường độ tiếp xúc trẻ với chữ Giúp trẻ dễ dàng nhận biết phát âm 29 chữ Trang trí lớp học cờ tam giác nhiều màu sắc có gắn chữ cái, góc chơi có ghi tên chữ, kệ đồ dùng có chữ ghi ơ, tranh ảnh treo có kèm chữ phía Các thơ in chữ to, dán góc thư viện lớp theo chủ điểm giáo dục Ví dụ: Chủ đề động vật: Mèo câu cá, Nàng tiên ốc… Chủ đề giao thông: Xe ca xe lu, Cô dạy con,… Chủ đề Quê hương – đất nước – Bác Hồ: Ảnh Bác, Bác Hồ em… Tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt hoạt động vui chơi, giáo dục trường mầm non Vũ Thị Lợi 26 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số * Biện pháp Thiết kế góc Thư viện hấp dẫn phát huy hiệu cao đối với trẻ việc tiếp thu tăng cường Tiếng Việt - Các góc thư viện nơi để trẻ xem hình ảnh, tranh truyện, trẻ vừa xem, vừa nói tên vật tượng, từ củng cố vốn từ, đặc điểm vật tượng - Trong góc thư viện nên tạo album vật, tượng theo chủ điểm giáo dục, tranh ảnh có ghi từ, tạo nên góc thư viện phong phú cho trẻ, trẻ vừa củng cố vốn hiểu biết, vừa tăng cường tiếng Việt - Sưu tầm hình ảnh để trẻ làm sưu tập theo chủ đề nhánh * Biện pháp Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy Tiếng việt cho trẻ Nên tìm hiểu thiết kế giảng điện tử phù hợp với trẻ, nhằm mục đích dạy tăng cường Tiếng việt cho trẻ Thiết kế giảng điện tử có ưu điểm đưa tranh, ảnh, đoạn video, âm vào giảng giúp trẻ vừa tri giác, vừa phát âm, rèn luyện khả nghe, hiểu Tiếng Việt, giúp trẻ ghi nhớ lâu từ vừa học * Biện pháp Công tác tuyên truyền Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh nhận thức tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho vào lớp Tổ chức họp tuyên truyền phụ huynh tích cực hợp tác với nhà trường, thống dạy tiếng Việt cho trẻ lúc nơi Đặc biệt trẻ nhà thành viên gia đình cần dùng tiếng Việt giao lưu với trẻ thường xuyên Cần trao đổi để phụ huynh nắm bắt tình hình học tập đặc biệt không quên cho phụ huynh biết khả tiếp thu kiến thức học ngôn ngữ Tiếng việt cháu từ khuyến khích phụ huynh tăng cường nói tiếng Việt với em nhiều Tuyên truyền tác dụng việc tổ chức dạy tiếng Việt cho trẻ để đông đảo phụ huynh hưởng ứng đồng tình ủng hộ Vũ Thị Lợi 27 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số * Biện pháp Tạo môi trường thân thiện, tình cảm với trẻ Tạo mơi trường thân thiện để trẻ tham gia, tạo động “mỗi ngày đến lớp ngày vui”; Tăng cường dạy tiếng cho trẻ em dân tộc thơng qua hình thức vui chơi, vận dụng phương pháp dạy học Tiếng Việt với tư cách ngôn ngữ thứ hai; Tăng thời gian luyện nói cho học sinh, tăng cường cho học sinh lớp để trẻ tham gia hoạt động tập thể từ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp; Ln tạo tình vui nhộn để lôi trẻ vào học giọng nói lúc trầm lúc bổng để gây ý, khơi gợi tính tò mò trẻ, tạo tâm cho trẻ trước vào học tiến hành vào học ngơn ngữ giới thiệu hấp dẫn từ ngữ thật gần gũi, thật dễ hiểu trẻ, Phải có trách nhiệm gần gũi trò chuyện với trẻ kết hợp với cử chỉ, hành động để trẻ dần làm quen với tiếng Việt cách tự nhiên khơng gò bó Ln gần gũi, quan tâm, chăm sóc trẻ để trẻ tự tin giao tiếp, rút ngắn khoảng cách cô trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an tâm bên Khuyến khích trẻ q hay thưởng tràng pháo tay động viên để trẻ hứng thú c Mối liên hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp tơi đưa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhằm tăng cường khả nghe hiểu sử dụng Tiếng Việt trẻ dân tộc thiểu số Các giải pháp thực cách đồng đảm bảo đạt hiệu cao d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Tôi áp dụng biện pháp vào lớp học năm học 2016 – 2017 Sau đó, tơi tiến hành đánh giá khả nghe hiểu, nói tiếng Vũ Thị Lợi 28 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Việt trẻ so sánh với kết nghe hiểu Tiếng Việt trẻ cuối năm học trước – chưa thực biện pháp tăng cường Tiếng Việt Cụ thể, bảng so sánh kết đánh giá khả nghe hiểu Tiếng Việt trẻ sau: Kết đánh giá đầu năm học 2016 – 2017/33 trẻ/ 5- tuổi STT Nội dung đánh giá SL Trẻ Yếu TB Khá Tốt Khả nghe – hiểu 33 21 Khả nói 22 3 Chuẩn bị cho việc học đọc, 15 viết (nhận biết, phát âm chữ cái, tô chữ…) Kết đánh giá cuối năm học 2016 – 2017/33 trẻ/ 5- tuổi STT Nội dung đánh giá SL Trẻ Yếu TB Khá Tốt Khả nghe – hiểu 33 17 Khả nói 18 Chuẩn bị cho việc học đọc, 15 10 viết (nhận biết, phát âm chữ cái, tô chữ…) Kết quả: So với thời điểm năm học trước, trẻ có nhiều tiến rõ rệt 80 % trẻ thông hiểu số yêu cầu, mệnh lệnh cố Hiểu giải thích dễ hiểu, súc tích, ngắn gọn Đa số trẻ có vốn từ vựng môi trường xung quanh theo chủ đề Đã có vốn từ để tiếp thu kiến thức thông thường Đa số trẻ nói câu đơn, câu đơn nhiều thành phần 90 % trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái, hình thành số kĩ cần thiết cho việc học đọc, viết Sau khảo nghiệm, thông qua kết thu nhận thấy: Vũ Thị Lợi 29 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Vào cuối năm học 2016 - 2017, đa số trẻ hiểu yêu cầu đơn giản, giải thích ngắn gọn, dễ hiểu Vốn từ vựng mở rộng theo chủ đề giáo dục Trẻ phát âm xác từ, âm vị tiếng Việt Đa số nhận biết phát âm 29 chữ Có thể nói câu đơn có cụm C – V Đọc thơ dài Kể câu chuyện ngắn, có lời thoại đơn giản Mức độ nghe, hiểu tiếng Việt trẻ tăng lên rõ rệt, khả nói, diễn đạt tăng lên đáng kể Trẻ có mức nghe – hiểu trung bình yếu giảm, trẻ có mức nghe – hiểu- nói giỏi tăng lên III Phần kết luận, kiến nghị 1.Kết luận Trong kho tàng văn học Việt Nam có nhiều thơ, ca, truyện hay mà qua tác phảm rèn luyện cho trẻ kỹ nghe, hiểu tiếng phổ thông Cũng qua giáo dục trẻ tình u thương gia đình, yêu người xung quanh Khi tham gia đọc, chơi đồng giao trẻ phát triển ngơn ngữ, mà phát triển thể chất Việc dạy tăng cường vốn Tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số cơng việc đòi hỏi nhiều kĩ giáo dục, lập kế hoạch, tổ chức kế hoạch…Người giáo viên phải nỗ lực bền bỉ học hỏi sáng tạo không ngừng nhằm ngày hồn thiện trình độ chun mơn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục nói chung Bên cạnh giáo viên phải thật kiên nhẫn, yêu thương gần gũi trẻ Luôn tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiệt, gắn bó để khuyến khích trẻ giao lưu trò chuyện với cơ, nghe hiểu lời nói Khuyến khích động viên trẻ thích học thích nói tiếng Việt Kiến nghị - đề xuất Là giáo viên trực tiếp giảng dạy nơi có hồn cảnh khó khăn, số phụ huynh chưa quan tâm đến tình hình học tập cháu Vũ Thị Lợi 30 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số Rất mong nhận quan tâm cấp lãnh đạo công tác dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số - Cần nhân rộng đồ dùng trực quan dễ kiếm, dễ làm, dễ sử dụng - Đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc để tích cực hỗ trợ trẻ việc phát triển ngôn ngữ - Tạo điều kiện để cô tập huấn kĩ dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ - Cung cấp sở vật chất, tài liệu hỗ trợ đến việc dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số - Đặt yêu cầu phù hợp với khả trẻ, nhìn nhận đánh giá mức kết việc dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ - Có giải pháp nhằm khắc phục chênh lệch bất hợp lý trình độ trẻ yêu cầu chương trình giáo dục mầm non thực tiếp thu tốt Dray sáp ngày 20 tháng năm 2018 Người viết Vũ Thị Lợi Vũ Thị Lợi 31 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Vũ Thị Lợi 32 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non – Trường Cao đẳng Sư Phạm Mẫu giáo TW2 – tài liệu lưu hành nội - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ (do địa phương biên soạn) - Các báo viết việc Dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số - Các báo viết lợi ích việc dạy ngôn ngữ thứ hai cho trẻ, cách tạo môi trường để trẻ học tốt ngôn ngữ thứ hai - Hướng dẫn tăng cường tiếng việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số sở giáo dục mầm non.( Tài liệu dành cho cán quản lý, giáo viên mầm non) - Bồi dưỡng thường xuyên Vũ Thị Lợi 33 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số MỤC LỤC I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu: Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung sở lý luận Thực trạng việc dạy Tiếng Việt tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số lớp – tuổi 11 Nội dung hình thức giải pháp 17 PHIẾU ĐÁNH GIÁ 17 III Phần kết luận, kiến nghị 30 Kết luận 30 Kiến nghị - đề xuất 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 Vũ Thị Lợi 34 Trường Mầm Non Sơn Ca ... ngôn ngữ trẻ Đối với trẻ dân tộc thiểu số, điều Vũ Thị Lợi Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số kiện... thống nguyên âm tiếng Việt Vũ Thị Lợi 19 Trường Mầm Non Sơn Ca Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy Tiếng việt tăng cường Tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số * Dạy trẻ số kĩ cần thiết... pháp để Dạy tiếng Việt tăng cường Tiếng Việt cho trẻ Khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, đưa số giải pháp việc nâng cao chất lượng việc dạy tăng cường Tiếng Việt nói riêng nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng việt và tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng việt và tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số , Cơ sở lý luận, Thực trạng việc dạy Tiếng Việt và tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số tại lớp 5 – 6 tuổi., Nội dung và hình thức của giải pháp, Kiến nghị - đề xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay