SKKN một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non họa mi

23 59 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2018, 13:58

SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÚP NÂNG CAO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Những ngày qua, báo chí khơng ngừng chia sẻ câu chuyện đau lòng học sinh hành giáo viên lớp Kĩ sống môi trường học đường dừng lại câu từ mà chưa áp dụng chân thực thực tế sống em học sinh Ta thường nói, “Uốn từ thuở non/ Dạy từ thuở bi bơ” Trẻ em non, muốn khơn lớn trưởng thành ngày nhỏ cần uốn nắn, dạy dỗ Kĩ sống học đường đời cho em sống, cách cư xử với người với thân Mọi lứa tuổi cần trau dồi kĩ sống mầm non giai đoạn hồn hảo để bắt đầu hành trình Theo UNESCO, tuổi trễ để giáo dục KNS Khi đến độ tuổi này, trẻ hình thành cho phần lớn giá trị, khơng có thay đổi sâu sắc trải nghiệm đời khó mà lĩnh hội thêm giá trị sau độ tuổi Trẻ từ tuổi bắt đầu tiếp thu từ môi trường sống xung quanh, giọng nói người lớn trò chuyện với trẻ, cách thức tiếp xúc với trẻ…tất tác động đến phát triển trẻ Trong hành trình học hỏi không ngừng ấy, trẻ học hỏi điều hay, lẽ phải bên cạnh học lớp, phát triển lực để ứng phó, vượt qua thách thức Những kiến thức cần thiết giúp trẻ lựa chọn giá trị sống tích cực, phòng tránh hành động theo cảm tính gây nguy hiểm đời thường Giáo dục KNS nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, tồn diện nhân cách KNS học sống cụ thể hóa thành hành động trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước tình huống, giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực…Giáo dục KNS cho trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi mầm non giúp trẻ có kinh nghiệm sống, biết điều nên làm không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động biết cách xử lý tình sống, khơi gợi khả tư sáng tạo trẻ, đặt tảng cho trẻ trở thành người có trách nhiệm có sống hài hòa tương lai Bên cạnh đó, kỹ sống thúc đẩy phát triển xã hội Do đó, giáo dục KNS cho trẻ mầm non vơ cần thiết Để có KNS trẻ cần phải có thời gian, q trình rèn luyện thường xuyên với hỗ trợ chuyên môn phối hợp nhiều yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội Nhu cầu học KNS trẻ em dấu hiệu đáng mừng xã hội Điều thể quan tâm bậc phụ huynh đến việc giáo dục KNS, giáo dục phẩm chất đạo đức, nhân cách cho em Tuy nhiên việc giáo dục KNS trường mầm non hạn chế, khả lồng ghép KNS vào hoạt động chưa thường xuyên, liên tục bản.Giáo viên cứng nhắc việc giáo dục KNS cho trẻ, không thông qua chương trình tích hợp để truyền tải kiến thức cho trẻ Để đạt điều đó, người lớn phải tạo cho trẻ có mơi trường để trải nghiệm, thực hành Nhưng thực tế, xã hội gia đình thường trọng đến việc học kiến thức trẻ mà không ý đến phát triển kỹ cho trẻ, bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, khơng quan tâm đến người khác kỹ sống hạn chế Khó khăn cho trẻ việc có tình bất ngờ xảy Trong cương vị người quản lý, nhận thức sâu sắc trách nhiệm việc đạo, hướng dẫn giáo viên thay đổi cách giáo dục KNS cho trẻ trường mầm non Vì lẽ đó, tơi trăn trở định thực đề tài“Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non Họa Mi" Đề tài đề biện pháp nhằm đổi phương pháp dạy KNS cho trẻ, giúp hiệu giáo dục nâng cao rõ rệt Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Trên sở thực trạng KNS trẻ độ tuổi Mầm non ảnh hưởng lớn đến việc phát triển tồn diện trẻ sau này, chăm sóc cho đứa trẻ trở thành người có ích cho xã hội, thân tơi tìm tòi đề giải pháp dạy KNS cho trẻ mầm non nhằm tạo chuyển biến tích cực mặt phát triển trẻ đơn vị công tác nói riêng góp phần phát triển hệ trẻ lứa tuổi mầm non nói chung trở thành người vừa cóđạo đức vừa có trí tuệ, sức khỏe để trở thành chủ nhân tương lai đất nước Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Giới hạn đề tài - Nội dung: nghiên cứu số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi - Đối tượng khảo sát: 18/18 giáo viên học sinh độ tuổi Mầm non Họa Mi - Thời gian: Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, nghiên cứu - Phương pháp luyện tập, thực hành - Phương pháp kiểm tra, đánh giá - Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp - Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm II Phần nội dung Cơ sở lý luận Trong hệ thống giáo dục, giáo dục Mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng việc đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học tiếp theo.Giáo dục KNS cho trẻ lứa tuổi Mầm non Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi nhằm góp phần hình thành nhân cách trẻ, đào tạo chủ nhân tương lai đất nước phát triểnmột cách toàn diện Kỹ sống tập hợp kỹ mà người có thơng qua giảng dạy kinh nghiệm trực tiếp sử dụng để xử lý vấn đề, câu hỏi thường gặp sống hàng ngày người.Đối với trẻ Mầm non, hiểu đơn giản KNS thao tác hành động, nhận thức – tình cảm sử dụng hàng ngày để đáp ứng nhu cầu thân xử lý tình phát sinh sống.Kỹ sống trẻ bao gồm nhiều kỹ năng: Kỹ giao tiếp ứng xử, kỹ vệ sinh, kỹ thích nghi với mơi trường sống, kỹ hợp tác chia sẻ Giáo dục KNS q trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức thái độ, giúp cá nhân có ý thức thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực công việc, ứng phó hiệu với yêu cầu thách thức sống hàng ngày… Căn hướng dẫn số: 463/BGDĐT-GDTX V/v hướng dẫn triển khai thực giáo dục kỹ sống sở GDMN,GDPT GDTX, Chỉ thị số: 2699/CT-BGDĐT BGDĐT ngày 08 tháng năm 2017 Năm học 2017 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực thắng lợi Nghị số 29NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị số 44/NQ-CP Chính phủ đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo, Nghị số 88/2014/QH13 Quốc hội, Quyết định số404/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ đạo Thủ tướng Chính phủ Căn tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thị toàn ngành Giáo dục quán triệt phương hướng tập trung thực nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2017 - 2018, cụ thể sau:Tăng cường nếp, kỷ cương, dân chủ nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi lực người học; trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên Một nghiên cứu gần phát triển trí não trẻ cho thấy khả giao tiếp, khả biết tự kiểm soát, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp biết tự cách giải vấn đề cách tự lập quan trọng trẻ Chính vậy, việc sâu lồng ghép dạy KNS cho trẻ phù hợp với độ tuổi từ lứa tuổi Mầm non vô cần thiết quan trọng hàng đầu Thực trạng vấn đề nghiên cứu Một cá nhân có đầy đủ kiến thức sống lại chưa có kỹ sống biết sử dụng linh hoạt kỹ khơng đảm bảo cá nhân đưa định hợp lý, giao tiếp có hiệu có mối quan hệ tốt với người Kỹ sống lực tâm lý xã hội để đáp ứng đối phó yêu cầu thách thức sống ngày Biết giới thiệu thân gia đình trước đám đơng, biết học lớp nào, thích điạ nhà đâu Nhận biết ưu khuyết điểm thân Biết cách ứng xử với người xung quanh Học cánh lắng nghe người đối đáp Nhận biết hồn cảnh khơng an tồn, cách giữ an tồn cho nơi cơng cộng sân trường, công viên, siêu thị, gặp người lạ… Để việc nghiên cứu đạt hiệu quả, từ đầu năm học làm khảo sát nhằm đánh giá vốn KNS trẻ trước thực đề tài mức độ kiến thức dạy KNS cho trẻ giáo viên Bảng khảo sát trẻ vốn kỹ sống Kết Số Nội dung khảo sát lượng Tỷ lệ Trẻ mạnh dạn, tự tin 125/350 35,7% Kỹ vệ sinh cá nhân Kỹ giao tiếp, lễ phép 102/350 135/350 29,1% 38,6% Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Kỹ tự lập Kỹ hợp tác, chia sẻ 89/350 81/350 25,4% 23,1% Bảng khảo sát đội ngũ giáo viên kiến thức dạy kỹ sống cho trẻ trước thực đề tài Nội dung khảo sát Mạnh dạn, tự tin giao tiếp trước đám đông Nắm rõ kỹ sống trẻ mầm non Biết tổ chức hoạt động lồng ghép giáo dục kỹ sống Kết Số lượng 7/18 Tỷ lệ 38,9% 8/18 44,4% 6/18 33,3% Nhìn vào bảng khảo sát đầu năm ta thấy trẻ đến trường nhút nhát, chưa tự lập, giao tiếp chưa mạnh dạn, kỹ hợp tác, chia sẻ hạn chế Đội ngũ giáo viên số giáo viên lớn tuổi chậm việc đổi phương pháp giáo dục trẻ, số giáo viên trẻ thiếu kinh nghiệm, chưa mạnh dạn, chưa dám đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ KNS Đứng trước tình hình thực trạng đơn vị Làm để nâng cao chất lượng giáo dục KNS cho trẻ, tốn khó khăn cho tơi.Bên cạnh điều kiện sở vật chất nhà trường hạn chế nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ điều kiện Để góp phần nhỏ bé vào cơng đổi đất nước, thực Nghị Trung ương VIII (khóa XI) “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Tôi mạnh dạn đề xuất số biện pháp đạo nâng cao kỹ sống cho trẻ nhà trường Nội dung hình thức giải pháp: Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi a Mục tiêu giải pháp Giúp giáo viên nhận thức sâu sắc việc dạy trẻ KNS từ đưa phương pháp thích hợp để dạy KNS cho trẻ Xác định kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi mầm non Cụ thể hóa nội dung kỹgiáo viên cần dạy trẻ Trẻ nắm vững kỹ bản, cần thiết phù hợp lứa tuổi b Nội dung cách thức thực giải pháp Biện pháp 1: Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tự bồi dưỡng rèn luyện Người giáo viên trước hết phải nhà giáo dục, có tác động tích cực đến học sinh thơng qua thân nhân cách Bản thân nhân cách người giáo viên có vai trò lực tổng hợp Bên cạnh người giáo viên cần có lực nghề nghiệp Kết hợp với lực truyền thống như: lực phát nhận biết đầy đủ, xác kịp thời phát triển học sinh, nhu cầu giáo dục học sinh Đối với giáo viên mầm non lực đặc biệt quan trọng phát triển mặt trẻ lứa tuổi mầm non diễn nhanh, lại không đồng đều; lực đưa nội dung biện pháp giáo dục đắn, kịp thời, phù hợp với nhu cầu người học yêu cầu mục tiêu giáo dục, lực nhìn nhận thay đổi nhận thức, kỹ thái độ tình cảm học sinh Năng lực đánh giá giúp nhìn nhận tính đắn chẩn đoán đáp ứng, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với phụ huynh học sinh quan hệ với học sinh, lực tiến hành dạy học giáo dục Căn vào mục đích nội dung giáo dục dạy học quy định, lại phù hợp với đặc điểm đối tượng, lực tạo nên điều kiện thuận lợi cho giáo dục nhà trường từ sống bên nhà trường Cán quản lý trước hết phải gương tiêu biểu trình bồi dưỡng tự bồi dưỡng Quan trọng phải ln khẳng định trình độ lực chun mơn tập thể sư phạm nhà trường Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Trong thực tế, có tự học có điều kiện giúp học tập thường xuyên suốt đời Tự học cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu Bản thân tơi trăn trở tìm tòi, sưu tầm loại tài liệu hướng dẫn dạy KNS cho trẻ Mầm non để nghiên cứu Hàng ngày tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm tòi sách để nghiên cứu, lên mạng internet để học hỏi cách giáo dục KNS cho trẻ lứa tuổi mầm non Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên thực tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học Đầu năm học thành lập tổ chuyên môn, đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ năm học kế hoạch hàng tháng theo nhiệm vụ trọng tâm năm học nhấn mạnh đến việc lồng ghép kỹ sống vào dạy học Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt theo định kỳ đặn, hàng tháng có kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, Ban giám hiệu nhà trường duyệt trước triển khai sinh hoạt; qua giúp giáo viên hiểu chương trình học khố thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hố suốt năm học, thực tế trẻ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kỹ nhận thức, cảm xúc xã hội Vì thế, trẻ tiếp thu kỹ giao tiếp xã hội hành vi ứng xử nhóm bạn, trẻ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá cách tốt Biện pháp 3: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức KNS lập kế hoạch giáo dục KNS vào chủ đề Bồi dưỡng thực hành cho giáo viên Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường việc làm thường xuyên, liên tục theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần Ban giám hiệu nhà trường Đặc điểm lao động sư phạm giáo viên mang tính đặc thù đối tượng, phương tiện, thời gian sản phẩm lao động Lao động sư phạm người giáo Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi viên phức tạp, tinh tế, đầy khó khăn sứ mạng nặng nề đào tạo hệ tương lai cho đất nước Vì đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tự bồi dưỡng, có trình độ đạt chuẩn chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn nghiệp vụ Nhu cầu nhu cầu người giáo viên Xác định việc muốn nâng cao chất lượng giáo dục KNS cho học sinh trước tiên giáo viên phải có nhận thức hết nội dung dạy trẻ, để giúp giáo viên có vốn kinh nghiệm nhận thức sâu sắc việc dạy KNS cho trẻ việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng việc làm thiếu Ngay từ đầu năm học giáo viên phải lập kế hoạch giáo dục KNS lồng ghép vào chủ đề cho phù hợp Muốn giáo viên dạy trẻ KNS đòi hỏi thao tác giáo viên phải chuẩn mực có thống nhất, kỹ phải cô giáo hướng dẫn giống khơng có lệch lạc lớp hướng dẫn kiểu khó cho việc kế thừa từ lớp nhỏ đến lớp lớn Phát đĩa dạy trẻ kỹ tự phục vụ cho giáo viên quan sát Cho giáo viên tập thực hành thao tác để dạy trẻ giống đĩa Đối với tâm sinh lý trẻ em sáu tuổi có nhiều kỹ quan trọngtrẻ cần phải biết trước tập trung vào học Thực tế kết nhiều nghiên cứu cho thấy kỹ quan trọng trẻ phải học vào thời gian đầu năm học là KNS như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu giao tiếp Việc xác định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ Cụ thể hóa nội dung giáo dục KNS cho trẻ mầm non gồm có nội dung: + Kỹ sống tự tin: Một kỹgiáo Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác KNS giúp trẻ ln cảm thấy tự tin tình nơi, lúc Mỗi trẻ tự giới thiệu thân trước bạn lớp, nói sở thích, gia đình mình, địa cho bạn nghe + Kỹ lao động tự phục vụ: Đối với trẻ mầm non trước trẻ học cách tự phục vụ trẻ vụng về, cho trẻ ăn bố, mẹ giáo thấy trẻ lúng túng lại đút cho trẻ ăn để tránh rơi vãi, giáo viên phải xác định cách trẻ học làm người lớn, trẻ tự cần thìa xúc cơm ăn, lúc đầu chưa quen sau trẻ thành thục việc tự phục vụ cho ăn uống Biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, ngồi ngắn, ăn hết suất, biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa, biết trải nệm, cất nệm ngủ … Hình ảnh: Trẻ trải đệm ngủ + Kỹ vệ sinh cá nhân: Trẻ tự súc miệng, đánh rửa mặt Dạy trẻ cách rửa tay trước bữa ăn, sau vệ sinh nhận biết quần áo bị bẩn cần phải giặt, biết để dạy trẻ thói quen tóc tai ln gọn gàng chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, biết giúp người lớn 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi dọn dẹp, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh Hình ảnh trẻ rửa tay, nhặt rác + Kỹ hợp tác: Bằng trò chơi, câu chuyện, thơ, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, hợp tác với người q trình chơi, cơng việc không nhỏ trẻ lứa tuổi Khả hợp tác giúp trẻ biết cảm thông làm việc với bạn Giúp trẻ hiểu tầm quan làm việc có chia sẻ ủng hộ người khác… Đối với trẻ tuổi làm cơng việc đơn giản tự xếp gọn đồ chơi thật ngăn nắp Mục đích việc dạy trẻ cách trân trọng có ý thức trách nhiệm với thứ Trẻ biết hợp tác chơi, không tranh giành đồ chơi + Kỹ khám phá: Đây kỹ quan trọng cần có trẻ vào giai đoạn khát khao học, tìm hiểu, thích khám phá, tìm tòi, trẻ thích trải nghiệm để phát nhiều điều lạ xung quanh trẻ Giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khêu gợi tính tò mò tự nhiên trẻ Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khêu gợi trí não nhiều thứ đốn trước + Kỹ giao tiếp: Đây kỹ quan trọng đối 11 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi với trẻ Kỹ có vị trí yếu so với tất kỹ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Giáo viên cần phải dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Nếu trẻ cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hay kiến đó, trẻ trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ Đây yếu tố cần thiết để giúp trẻ sẵn sàng học thứ + Giáo dục lễ giáo cho trẻ: Ngay từ bé, cô nên dạy trẻ chào hỏi người lớn, biết nói cảm ơn xin lỗi hồn cảnh phù hợp Ví dụ: Khi thấy người lạ vào lớp trẻ phải chào, cho q biết cảm ơn, làm sai phải biết xin lỗi + Kỹ bảo vệ thân: Trẻ vốn hiếu động, hiếu kỳ muốn khám phá điều lạ Trong sống ngày nay, xã hội ngày đại, phát triển mối nguy hiểm cho trẻ ngày nhiều Những nguy hiểm xảy với trẻ tiềm ẩn khơng gia đình, trường học, ngồi đường mà đâu sống Dạy cho trẻ biết mối nguy hiểm kỹ ứng phó với nguy hiểm mà trẻ gặp phải gia đình, trường học ngồi xã hội phù hợp với lứa tuổi trẻ Cô cảnh báo với trẻ nơi nguy hiểm không nên lại gần cách cho trẻ xem tranh ảnh, video Ví dụ: Cơ phải đặt nhiều tình cho trẻ xử lý có người lạ muốn dẫn trẻ cháu phải làm gì? (cơ dạy trẻ khơng theo người lạ, người lạ bắt cháu la thật to để người đến cứu ) Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên thực dạy trẻ KNS lúc, nơi Muốn dạy trẻ biết KNS bản, trước hết người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử cơng với trẻ đảm bảo an tồn cho trẻ Tạo điều kiện tốt cho trẻ vui chơi 12 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Thông qua đón trả trẻ, thơng qua hoạt động học, thơng qua hoạt động ngồi trời tham quan dã ngoại, thông qua hoạt động ăn, hoạt động vui chơi, lao động chăm sóc vật ni, trồng, hoạt động vệ sinh Vì trẻ chơi trò chơi có vai trò quan trọng việc rèn KNS Trẻ lớn lên, học hành khám phá thông qua trò chơi, hành động chơi đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ, giải vấn đề, thực hành ý tưởng Giáo viên cần tranh thủ đọc sách cho trẻ nghe tình hoạt động góc nhóm nhỏ, dạo chơi trời, đọc sách trẻ nghe trưa trẻ khó ngủ Tăng cường kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích qua rèn luyện đạo đức cho trẻ, giúp trẻ hồn thiện mình, biết đọc sách, dạy trẻ yêu thương bạn bè, yêu thương người Tạo hứng thú cho trẻ nhỏ qua truyện tranh tùy theo lứa tuổi, gợi mở tính tò mò, ham học hỏi, phát triển khả thấu hiểu trẻ Dạy trẻ kỹ phát biểu trước đám đông Cô giáo phải động viên, khuyến khích trẻ nói lên ý tưởng mình, tạo hội cho trẻ bày tỏ, gợi ý cho trẻ nói chuyện với thành viên lớp cảm giác lựa chọn mình, cần giúp trẻ hiểu nên có thơng số để theo mà lựa chọn, giáo viên khơng trích định trẻ Việc hình thành kỹ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Cô giáo cần giúp trẻ phát triển sở thích, ý thích người lớn cung cấp thêm phương tiện để trẻ thực ý thích Cụ thể: Trẻ làm quen với đồ dùng, vật dụng khác nhau, (bộ đồ bếp, đồ ăn, đồ uống) Sự sẽ, gọn gàng, thói quen nề nếp, đặt ngăn nắp, ngắn đồ dùng, vật dụng, thái độ, ăn uống từ tốn, khơng vội vã, khơng khí cởi mở, thoải mái đầm ấm, trao đổi nhẹ nhàng, dễ chịu… tất yếu tố giúp trẻ có thói quen tốt để hình thành kỷ tự phục vụ ý nghĩa kỹ sống tự lập sau 13 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Hình ảnh trẻ chăm sóc xanh Biện pháp 5: Tuyên truyền cho bậc cha mẹ cộng đồng KNS Việc phối hợp gia đình nhà trường nhiệm vụ thiết thực, tạo liên kết thống nhà trường cha mẹ trẻ nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục trẻ lớp gia đình Đây điều kiện thuận lợi để nhà trường thực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng nhằm giúp trẻ có phát triển tồn diện thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngơn ngữ, giao tiếp ứng xử góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục mà nhiệm vụ năm học đề Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, thực có hiệu mối quan hệ nhà trường cha mẹ học sinh Mối quan hệ xây dựng mật thiết theo kế hoạch, biện pháp cụ thể, gắn chặt với hoạt động chuyên môn nhà trường 14 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung cần tuyên truyền thể chương trình học kỳ, năm học, tháng Kế hoạch xây dựng cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế nhà trường Tuyên truyền đến bậc phụ huynh văn đạo, sách, chế độ liên quan đến công tác giáo dục mầm non Trong đặc biệt quan tâm đến nội dung giáo dục KNS cho trẻ Tuyên truyền phong trào thi đua, vận động Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Phòng Giáo dục, địa phương tổ chức triển khai thực Những phong trào, vận động nhà trường - giáo viên tuyên truyền trao đổi tới phụ huynh thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm, năm cuối năm Các bậc phụ huynh tham gia bổ sung đóng góp ý kiến cho nhà trường, cho lớp có biện pháp phối hợp giáo dục trẻ trình trẻ học trường Nhà trường tổ chức hoạt động để phụ huynh học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh Đóng góp xâydựng,cải tạotrường, lớp, cơng trình vệ sinh, theo quy định theo thỏa thuận Phụ huynh tham gia hoạt động ngoại khóa, buổi lễ nhà trường Việc nhà trường yêu cầu phụ huynh tham gia vào kế hoạch hoạt động khơng mang tính chất thơng báo mà quan trọng coi cha mẹ học sinh kênhthông tin hữu hiệu để giúp nhà trường có thêm thơng tin góp phần vào hoạt động nhà trường Trao đổi thường xuyên, ngày nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh qua điện thoại trao đổi trực tiếp thơng qua đón trẻ, trả trẻ Nhà trường tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho bậc cha mẹ, tuyên truyền phòng số bệnh nguy hiệm, thường gặp trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng Xây dựng góc tuyên truyền bậc cha mẹ nhóm lớp, nội dung giáo dục lễ giáo phải thay đổi theo chủ đề, tháng, hình thức hấp dẫn để tạo ý phụ huynh đưa đến lớp Biện pháp 6: Hướng dẫn giáo dục KNS cho trẻ gia đình 15 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ cảm xúc xã hội cách tạo mối liên kết bạn bè gia đình Cha mẹ hỏi trẻ muốn mời nhà chơi? Mối quan hệ trẻ trì đến trường, có mối liên kết với trẻ lớp, mối quan hệ khác hình thành cách dễ dàng Tuyên truyền để cha mẹ trẻ có niềm tin với hướng dẫn giáo viên khiếu tò mò bẩm sinh trẻ, trẻ lĩnh hội kinh nghiệm nhằm giải vấn đề quan trọng, đọc, làm toán, thử nghiệm số kỹ khoa học chơi với Cha mẹ trẻ cần phối hợp với giáo viên cách chặt chẽ hợp lý việc tham gia tình nguyện vào trình giáo dục nhà trường Cha mẹ nên tham gia vào buổi trao đổi với giáo viên, tham gia buổi họp nhà trường dự số học, dự hoạt động ngoại khoá; cách thơi cha mẹ giúp trẻ hiểu học phải học đời Cần giáo dục để trẻ cảm thấy thoải mái tự tin tình sống Nếu cha mẹ muốn giáo dục trẻ biết tự giữ kỷ luật, trước hết cần đánh thức tự ý thức trẻ, cố gắng khơi gợi để trẻ nghĩ thân cách tích cực đừng phá suy nghĩ tích cực thân trẻ Trong gia đình, việc dạy trẻ nghi thức văn hóa ăn uống cần thiết Để trẻkỹ xảo, thói quen sử dụng đồ dùng cách xác thục khéo léo, khơng đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, mà phải đáp ứng nhu cầu trẻ, cung cấp cho trẻ mẫu hành vi văn hóa, hành vi đúng, đẹp, văn minh cha mẹ người xung quanh trẻ Biện pháp 7: Giúp trẻ phát triển KNS qua việc tổ chức hoạt động tập thể, ngoại khóa lành mạnh nhà trường Đầu năm có kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh 16 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Căn vào nội dung trên, tơi có kế hoạch thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ giáo viên nhà trường Nhà trường tổ chức hội thi an tồn giao thơng, hội thi tiếng hát dân ca, hội thi bé vẽ tranh, tổ chức cho trẻ viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm cánh đồng lúa… Những hoạt động giúp trẻ trải nghiệm có thêm KNS cho mình, trẻ tham gia hứng thú Hình ảnh trẻ viếng nghĩa trang liệt sĩ Biện pháp 8: Xây dựng môi trường giáo dục KNS cho trẻ Việc xây dựng mơi trường giáo dục quan trọng, góp phần thực đạt tiêu kế hoạch đề Tôi trọng đến công tác xây dựng môi trường nhằm giáo dục KNS cho trẻ Trước lớp học có bẳng tuyên truyền bậc cha mẹ vớ tiêu đề “Những điều phụ huynh cần biết” gồm có nội dung như: Danh sách trẻ, kết theo dõi cân đo hàng tháng, định kỳ, kết khám sức khỏe, nội dung tuyên truyền dịch bệnh, giáo dục kỷ sống theo chủ đề Các nội dung trang trí đẹp mắt bật gây ý bậc phụ huynh đưa đón trẻ Trong lớp, đạo giáo viên trang trí góc mở cho trẻ trải nghiệm tham gia hoạt động Chỉ đạo tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ vào cuối chủ đề lớp, tổ chức giao lưu lớp với nhau, tổ chức mừng sinh nhật 17 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi nhóm trẻ Qua trẻ hứng thú thơng qua hoạt động nhằm giáo dục kỹ sống cho trẻ cách nhẹ nhàng có hiệu Đối với góc khác lớp, tơi cho giáo viên xây dựng dạng mở trẻ khám phá, trải nghiệm giúp trang trí Biện pháp 9: Kiểm tra đánh giá giáo viên thực lồng ghép nội dung kỹ sống cho trẻ trường mầm non Thường xuyên kiểm tra đột xuất đón trả trẻ, kiểm tra đánh giá học sinh vào đợt kiểm tra định kỳ, đánh giá giáo viên qua đợt hội giảng, thao giảng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ day KNS cho trẻ từ có điều chỉnh cho phù hợp c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Các biện pháp đưa có khác chúng hỗ trợ, bổ sung cho từ việc lập kế hoạch đến dạy trẻ KNS trình lâu dài, cần có hợp tác cơ, trẻ cha mẹ trẻ cách hài hòa, mơi trường cở sở vật chất nhà trường thuận lợi tạo điều kiện tốt để trẻ phát triển toàn diện d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Qua trình thực biện pháp với hợp tác trường ủng hộ cha mẹ học sinh đạt kết sau: Bảng khảo sát kỹ sống trẻ Nội dung khảo sát Trẻ mạnh dạn, tự tin Kỹ vệ sinh cá nhân Kỹ giao tiếp, lễ phép Kỹ tự lập Kỹ hợp tác, chia sẻ Kết Số lượng Tỷ lệ 250/350 71,4% 301/350 324/350 267/350 295/350 86% 92,6% 76,3% 84,3% 18 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Bảng khảo sát đội ngũ giáo viên kiến thức dạy kỹ sống cho trẻ sau thực đề tài Mạnh dạn, tự tin giao tiếp trước đám đông Kết Số lượng Tỷ lệ 12/18 66,7% Nắm rõ kỹ sống trẻ mầm non 15/18 83,3% Biết tổ chức hoạt động lồng ghép giáo dục kỹ 14/18 sống 77,8% Nội dung khảo sát Sau trình thực biện pháp, nhìn vào bảng khảo sát ta thấy vốn KNS trẻ tăng lên rõ rệt Trẻ mạnh dạn tự tin hơn, khả tự lập, giao tiếp, hợp tác, chia sẻ trẻ III Phần kết luận, kiến nghị Kết luận: Giáo dục mầm non đề cao mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục tồn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ Đây tảng, sở hình thành nên nhân cách người XHCN Việt Nam chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Môi trường học tập tốt môi trường vun đắp cho trẻ kiến thức quý báu để phát triển não gieo trồng hạt giống tâm hồn tốt lành Đó nơi tất trẻgiáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, rèn luyện khả sẵn sàng học tập trường hiệu ngày cao Trẻ lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; qua hoạt động hàng ngày củng cố kỹ xã hội, kỹ cảm xúc, giao tiếp, hòa thuận với bạn bè tuyệt đối không xảy bạo lực học đường Nhờ đó, trẻ biết yêu thương, chia sẻ, chăm sóc, lắng nghe, trình bày diễn đạt ý nhóm bạn Cảm giác tự tin tiếp nhận thử thách chìa khóa để trẻ thành cơng hành trình khơn lớn mai sau 19 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Mối liên kết bậc cha mẹ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống ngày chặt chẽ qua nhiều hình thức Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, khơng chiều chuộng, khơng hình ảnh mẹ sau xách cặp cho con, ngược lại xuất nhiều hình ảnh trẻ tự đeo cặp, tự để đồ dùng ngắn …Tình bạn trẻ củng cố sâu sắc nhờ hành động đẹp trường học Sau trình kết hợp chặt chẽ từ yếu tố trên, công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo khơng khó khăn Những thói quen thái độ hành vi tốt hình thành,sự tự tin vào thân trẻ nâng cao, trẻ mạnh dạn có tinh thần trách nhiệm với hành động Kỹ sống tốt nguồn nước mát lành, nuôi dưỡng đứa trẻ trở thành người công dân tốt cho xã hội Kiến nghị: Mua sắm thêm trang thiết bị nhằm nâng cao cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ, tạo điều kiện tốt để trẻ phát triển toàn diện Mở lớp tập huấn kỹ sống cho giáo viên học tập Người viết sáng kiến Nguyễn Thị Trang NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Trần Thị Thu Huyên 21 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………… 22 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Mục lục 23 Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang ... nghiên cứu Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi Giới hạn đề tài - Nội dung: nghiên cứu số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi - Đối... đạo, hướng dẫn giáo viên thay đổi cách giáo dục KNS cho trẻ trường mầm non Vì lẽ đó, tơi trăn trở định thực đề tài Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ sống cho trẻ trường mầm non Họa. .. Trang SKKN: Một số biện pháp đạo giúp nâng cao giáo dục KNS cho trẻ trường MN Họa Mi lực người học; trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ sống ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên Một
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non họa mi , SKKN một số biện pháp chỉ đạo giúp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non họa mi , b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp., III. Phần kết luận, kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay