CÁC yếu tố TAM GIÁC PHÂN CHIA 4 mức độ

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 15:07

... tam giác cho A B ( 0; ) , C ( 4; 0 ) B ( –6; -2 ) , C ( 2;6 ) B B ( 0; 4 ) , C ( 4; 0 ) B ( –6; - ) , C ( 2; –6 ) C B ( 0; 4 ) , C ( 4; 0 ) B ( –6; ) , C ( 2; –6 ) D B ( 0; 4 ) , C ( 4; 0...  t = –6 Vậy B ( 0; 4 ) , C ( 4; 0 ) B ( –6; ) , C ( 2; –6 ) Câu Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC vuông A , có đỉnh C ( 4; 1) , phân giác góc A có phương trình x + y –... 3; 4 ) làm vector pháp tuyến Đường thẳng BC : 3x – y + 16 = Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh B ( 4; 1) , trọng tâm G ( 1; 1) Suy S ABC = Câu đường thẳng chứa phân giác
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC yếu tố TAM GIÁC PHÂN CHIA 4 mức độ , CÁC yếu tố TAM GIÁC PHÂN CHIA 4 mức độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay