Đề Kiểm tra học kỳ II Toán 8 (08-09) hay

2 630 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:28

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐÔNG ANH TRƯỜNG THCS XUÂN CANH -----------***------------ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 2008 – 2009 Thời gian làm bài 90 phút Đề số 1 I - Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Bài 1: S ={1} là tập nghiệm của phương trình nào? A. (x – 1)(x + 1) B. (x – 1)(x 2 + 1) C. x + 3 = 2 D. x 2 = 1 Bài 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn? A. 2x 2 > x + 1 B. 0.x + 3 C. 2 1 x + 1 > 0 D. x 1 + x < 1 Bài 3: Độ dài các đoạn thẳng được cho như hình vẽ biết AD là đường phân giác của ∆ABC. Độ dài cạnh AC là: A. 9 B. 10 C. 15,1 D. một kết quả khác. Bài 4: Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? A. x < -3 B. x > - 3 C. x ≤ - 3 D. x ≥-3 Bài 5: Bất phương trình 2x – 1 > 3x tương đương với bất phương trình nào? A. x > 1 B. x < 1 C. x > -1 D. x < -1 Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 6cm và chiều cao là 5cm. Thể tích của hình hộp đó là: A. 240cm 2 B.140cm 3 C. 19 cm 3 D. 240cm 3 II - Tự luận (7 điểm) Bài 7 (2 điểm): Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số a) 6 112 3 3 2 2 −− − − xxx  b) (x + 2)(x + 4) > (x – 2)(x + 8) + 26 Bài 8 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 50km/h. Khi về người đó đi quãng đường ngắn hơn lúc đi là 24 km nhưng với vận tốc 60km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 1 giờ. Tính quãng đường AB lúc đi. Bài 9 (3 điểm): Cho ∆ABC cân tại A, AB = 10cm, BC = 12 cm. Trên đường cao AH lấy điểm K sao cho KH = 2 AK, kẻ đường thẳng d ⊥AH tại A, đường thẳng BK cắt đường thẳng d tại M. a) Chứng minh ∆AKM đồng dạng với ∆HKB. b) Tính độ dài AH và AM. c) Tính diện tích ∆AKM A B C D 4 5 x 8 /////////////////// -3 0 [ Đáp án đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 8 – Năm học 2008 – 2009 Đề 1: I - Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm: Bài 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C B D D D II - Tự luận Bài 7: Giải đúng mỗi câu được 0,75 điểm; biểu diễn tập nghiệm đúng mỗi câu được 0,25 điểm a) x < 11 b) 0.x > 2. Bất phương trình vô nghiệm. Bài 8: Gọi quãng đường AB lúc đi là x (km), điều kiện x > 0 (0,25 điểm) Ta có phương trình: (1 điểm) 1 60 24 50 = − − xx (0,5 điểm) Giải ra ta được: x = 180 Kết luận: Quãng đường lúc đi dài 180 km (0,25 điểm) Bài 9: Vẽ hình, ghi GT, KL (0,5 điểm) a) ∆AKM đồng dạng ∆HKB (1 điểm) b) Tính AH = 8cm (0,25 điểm) AM = 3cm (0,5 điểm) c) Tính diện tích ∆AKM = 4 cm 2 (0,75 điểm) . diện tích ∆AKM A B C D 4 5 x 8 /////////////////// -3 0 [ Đáp án đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 8 – Năm học 20 08 – 2009 Đề 1: I - Trắc nghiệm: Mỗi câu. XUÂN CANH -----------***------------ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 8 – NĂM HỌC 20 08 – 2009 Thời gian làm bài 90 phút Đề số 1 I - Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Kiểm tra học kỳ II Toán 8 (08-09) hay, Đề Kiểm tra học kỳ II Toán 8 (08-09) hay, Đề Kiểm tra học kỳ II Toán 8 (08-09) hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn