DE TOAN CHUONG 3 HINH 11 GV TTTLAN

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 12:44

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG HÌNH HỌC Người soạn: Thái Thị Tuyết Lan Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại Người phản biện: Nguyễn Hoàng Tuấn Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại Câu 3.5.1.TTTLan Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a Biết SA vng góc với mặt đáy, cạnh SB  2a Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) A B *Dùng pitago tính chọn A C D S *Do khơng ý chọn B *Dùng công thức sai chọn C *, chon D C A B Câu 3.5.2.TTTLan Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, biết SA  ( ABCD ), AB  a, AD  2a Góc hợp SD (SAB) 300 Tính khoảng cách hai đường thẳng AD SB A B C * Trong tam giác SAB kẻ đường cao AH, chọn A Sai lầm *Học sinh nhầm lẫn khoảng cách cần tìm AB nên chọn B *Học sinh nhầm lẫn khoảng cách SA nên chọn C *Học sinh nhầm lẫn nên tính AH chọn đáp án D D S H A B D C Câu 3.4.1.TTTLan Cho hình chóp S.ABCD có vng góc Đường cao hình chóp S.ABCD đường ? A B C D * chọn A * chọn C *chọn D * Học sinh suy nghĩ ,cùng vng góc suy SB, SC, SA vng góc với (ABCD), suy khơng thể có đáp án đúng, chọn B Câu 3.5.1.TTTLan Cho điểm M nằm mặt phẳng (P) Trên (P) lấy hai điểm H K cho tam giác MHK vuông H Chọn khẳng định A Khoảng cách từ M đến (P) khoảng cách từ M đến hình chiếu M (P) B Khoảng cách từ M đến (P) lớn đoạn MH C Khoảng cách từ M đến (P) độ dài đoạn MH D Khoảng cách từ M đến (P) MK  HK * Theo lí thuyết chọn A *Học sinh hiểu khoảng cách khơng phải MH mà đoạn khác lớn nên chọn B *Học sinh nhầm MH vng góc với (P) nên chọn C * Học sinh nhầm MH vuông góc với (P) nên dùng pitago tính, chọn D Câu 3.5.2.TTTLan Cho hình chóp S.ABCD có SA vng góc với đáy đáy hình vng cạnh a Biết góc hợp đường thẳng SD mặt phẳng (ABCD) 300 Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) A B C D *Ta có chọn A Sai lầm *Học sinh nhầm khoảng cách SA nên chọn C *Học sinh nhầm xác định sai góc Tính chọn B *Học sinh nhớ nhầm công thức chọn D S H A D B C Câu 3.4.2.TTTLan Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh bên cạnh đáy a Gọi O tâm hình vng ABCD Tính độ dài SO A B C D * chọn A *áp dụng sai công thức chọn B *Nhầm sử dụng sai công thức chọn C * Nhầm sử dụng sai công thức chọn D S A D O B C Câu 3.4.2.TTTLan Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng đáy tam giác ABC vng B Góc hai mặt phẳng góc phẳng sau ? � A SBA � B SCA � C SCB � (I trung điểm BC) D SIA *Ta có Suy góc SBA góc cần tìm Chọn A *Học sinh nhầm lẫn tìm hình chiếu SC lên (ABC), chọn B *Học sinh nhầm lẫn BC hình chiếu SC, chọn C *Học sinh nhầm lẫn AI, SI vng góc BC, chọn D S C A B Câu 3.5.1.TTTLan Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính khoảng cách AB CD A B C D *Gọi H,K trung điểm CD, AB chọn A *Học sinh nhầm khoảng cách BC nên chọn B * Học sinh nhầm khoảng cách BH nên chọn C *Học sinh tính sai A K D B H chọn D C Câu 3.5.3.TTTLan Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng cách đường thẳng BD’ B’C A B C D *Gọi I giao điểm B’C BC’, kẻ IK vng góc với BD’ Ta có: �B ' C  BC ' � B ' C  (ABC'D') � B'C  IK � �B ' C  AB Vậy, IK đoạn vng góc chung BD’ B’C nên khoảng cách đường thẳng BD’ B’C độ dài đoạn IK Tam giác BIK BD’C’ đồng dạng nên a a IK BI D ' C '.BI a  � IK   D ' C ' BD ' BD ' a *Nhầm tam giác BIK BC’D’ đồng dạng nên chọn B *Nhầm khoảng cách BC nên chọn C *Nhầm khoảng cách B’D’ nên chọn D Câu 3.5.3.TTTLan Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Khi đó: d (S;(ABC)) A B C D �BC  SM � BC  (SAM) � BC  SG � BC  AM � * Gọi M trung điểm BC ta có: Chứng minh tương tự ta được: AC  SG � SG  (ABC) � d ( S , (ABC))  SG �a � 9b  3a d (S;(ABC))  SG  SA  GA  b  � �3 � � � � Vậy, chọn A * Tính sai chọn B 2 *Tính sai Chọn C *Dùng sai cơng thức chọn D ... (P) nên dùng pitago tính, chọn D Câu 3. 5.2 .TTTLan Cho hình chóp S.ABCD có SA vng góc với đáy đáy hình vng cạnh a Biết góc hợp đường thẳng SD mặt phẳng (ABCD) 30 0 Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng... nên chọn B * Học sinh nhầm khoảng cách BH nên chọn C *Học sinh tính sai A K D B H chọn D C Câu 3. 5 .3. TTTLan Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính khoảng cách đường thẳng BD’ B’C A B C... BC’D’ đồng dạng nên chọn B *Nhầm khoảng cách BC nên chọn C *Nhầm khoảng cách B’D’ nên chọn D Câu 3. 5 .3. TTTLan Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: DE TOAN CHUONG 3 HINH 11 GV TTTLAN , DE TOAN CHUONG 3 HINH 11 GV TTTLAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay