So sánh các hình thức kiểm toán

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 10:09

Kiểm toán Nhà nước Khái niệm Là hệ thống máy chuyên môn nhà nước thực chức kiểm tốn tài sản cơng Bộ máy tổ Trong quan hệ với chức máy nhà nước: - Có thể độc lập với hệ thống lập pháp hành pháp - Trực thuộc phía hành pháp lập pháp Khách thể Bao gồm tất đơn kiểm toán vị, cá nhân có sử dụng NSNN như: Các DNNN, dự án cơng trình Ngân sách đầu tư Kiểm toán nội Kiểm toán độc lập Là máy thực chức kiểm toán phạm vi đơn vị, phục vụ yêu cầu quản lý nội đơn vị Hai mơ hình bản: - Hội đồng hay phận kiểm toán nội - Giám định viên kế toán Là tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn theo yêu cầu khách hàng Bao gồm phận cấu thành đơn vị; hoạt động, chương trình, dự án cụ thể đơn vị; cá nhân đơn vị Hai mô hình bản: - Văn phòng kiểm tốn tư - Cơng ty kiểm tốn Bao gồm: - Khách thể bắt buộc: DN có vốn đầu tư nước ngồi, tổ chức có hoạt động tín dụng, ngân hàng, quỹ hỗ trợ phát triển v…v - Khách thể tự nguyện: Các DN xí nghiệp tư; chương trình, dự án có nguồn kinh phí từ bên ngồi NSNN v…v Lĩnh vực Chủ yếu kiểm toán Chủ yếu kiểm toán Chủ yếu kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài hoạt động báo cáo tài kiểm tốn tn thủ Tính chất Có tính pháp lý cao Phục vụ cho hoạt động Có tính pháp lý cao pháp lý nhất, phục vụ mục tiêu quản trị nội doanh sử dụng rộng rãi quản lý vĩ mô nghiệp Là hình thức kiểm tốn Là hình thức kiểm tốn Là hình thức kiểm tốn có thu phí khơng thu phí khơng thu phí Khái niệm gian lận sai sót – Mối quan hệ gian lận sai sót Gian lận Sai sót Khái niệm Gian lận hành vi cố ý làm sai Sai sót hành vi sai phạm lệch thông tin kinh tế, tài chính, khơng cố ý, thường nhầm giấu diếm xuyên tạc thật với lẫn bỏ sót khơng chủ ý mục đích tư lợi hay nhiều người Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhân viên, bên thứ thực làm ảnh hưởng đến BCTC - Biển thủ tài sản - Ghi chép thiếu bỏ sót Một số hình thức biểu - Các yếu tố ảnh hưởng - - - Giống Khác Về mặt ý thức Mức độ tinh vi Tính nghiêm trọng Làm giả, sửa chữa chứng từ Giấu diếm hồ sơ, tài liệu bỏ sót nghiệp vụ Ghi chép nghiệp vụ khơng có thật Cố tình làm sai chế độ kế tốn Các yếu tố quản lý: tham vọng độc quyền quản lý, hiệu lực giám sát, bất lực quan lieu quản lý tài chính… Các yếu tố kinh doanh: gặp nhiều rủi ro, khó khăn ngành nghề sản phẩm đương thời… Các yếu tố thuộc nghiệp vụ tài xảy ra: nghiệp vụ bất thường, toán chậm, nợ kéo dài… - khoản mục, nghiệp vụ không cố ý Lỗi số học lỗi ghi chép tài liệu kế toán Áp dụng sai chế độ kế toán Năng lực cán kế toán Lối sống người kế tốn Do áp lực cơng việc mặt khơng gian, thời gian tâm lý Đều hành vi sai phạm, làm lệch lạc thông tin, phản ánh sai thực tế Cố ý Khơng cố ý Khó phát Dễ phát Luôn hành vi nghiêm trọng Tùy thuộc vào quy mô lặp lại nghiệp vụ ... ra: nghiệp vụ bất thường, toán chậm, nợ kéo dài… - khoản mục, nghiệp vụ không cố ý Lỗi số học lỗi ghi chép tài liệu kế toán Áp dụng sai chế độ kế toán Năng lực cán kế toán Lối sống người kế tốn... tốn Các yếu tố quản lý: tham vọng độc quyền quản lý, hiệu lực giám sát, bất lực quan lieu quản lý tài chính… Các yếu tố kinh doanh: gặp nhiều rủi ro, khó khăn ngành nghề sản phẩm đương thời… Các. . .thức biểu - Các yếu tố ảnh hưởng - - - Giống Khác Về mặt ý thức Mức độ tinh vi Tính nghiêm trọng Làm giả, sửa chữa chứng từ Giấu
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh các hình thức kiểm toán, So sánh các hình thức kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay