Ôn thi kinh tế vĩ mô 1 NEU

23 200 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 09:44

1 B Vận dụng hình: I, hình AS – AD: • Các kí hiệu hình: - Y: GDP thực tế hay gọi thu nhập quốc dân, sản lượng quốc dân - P: mức giá chung KT, sử dụng để đo lường lạm phát - VL: viết tắt việc làm Khi Y ↑ => 𝑉𝐿 ↑ ngược lại - U: tỷ lệ thất nghiệp - Wr = W/P : tiền lương thực tế = tiền lương danh nghĩa chia cho mức giá chung * Khi tổng cầu hay tổng cung tăng làm đường dịch phải ngược lại • Tổng cầu AD thay đổi: Y ↑ => 𝑉𝐿 ↑ => 𝑈 ↓ AD↑ => ⃗⃗⃗⃗⃗ AD => { P ↑ = Wr ↓ - Nguyên nhân: C↑, I↑, G↑, X↑, IM↓ => AD↑ Đồ thị: Trên đồ thị đường ⃗⃗⃗⃗⃗ AD (AD0→AD1) đưa KT chuyển trạng thái từ A→B • Tổng cung thay đổi (AS↑) Y ↑ => 𝑉𝐿 ↑ => 𝑈 ↓ AS↑ => ⃗⃗⃗⃗ AS => { P ↓ = Wr ↑ - Nguyên nhân: + Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào(giá dầu điển hình)↓ => Chi phí sx↓ => AS↑ + Chính phủ giảm thuế đầu vào nhập => Chi phí sx↓ => AS↑ (lưu ý: thuế đầu vào nhập k phải thuế hàng tiêu dùng nhập nên k tác động đến AD qua IM mà đánh thẳng vào AS) + Chính phủ hỗ trợ DN vay vốn lưu động => Chi phí sx↓ => AS↑ (lưu ý: vốn để mua nguyên vật liệu sản xuất k phải vốn đầu tư lâu dài nên tác động trực tiếp vào AS k tác động đến AD qua I) - ⃗⃗⃗⃗ (AS0→AS1) đưa KT chuyển trạng thái từ A→B Đồ thị: Trên đồ thị đường AS II, Thị trường ngoại hối: • • Ký hiệu hình: M: lượng USD giao dịch E: giá USD USD đổi VNĐ SUSD: cung ngoại tệ DUSD: cầu ngoại tệ (Ngoại tệ xem xét hình USD) Các vấn đề xoay quanh thay đổi cung cầu USD a, Cung USD: USD chảy vào nước thông qua xuất khẩu, kiều hối chảy nước, đầu tư nước vào nước, NHNN bán USD MUSD ↑ + Tiền USD chảy vào nước tăng => SUSD↑ => đường S⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ USD => { E↓ + Tiền USD chảy vào nước giảm => SUSD↓ => đường ⃖⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ SUSD , chuyện ngược lại b, Cầu USD: USD chảy nước ngồi thơng qua nhập khẩu, nhà đầu tư nước mang tiền nước đầu tư, NHNN mua USD Tiền USD chảy nước tăng => DUSD↑ , tiền chảy vào nước giảm => SUSD↓ => M ↑ đường ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ DUSD => { USD E↑ ⃖⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + Tiền USD chảy nước giảm => DUSD↓ => đường D USD , chuyện ngược lại C, Đ/S giải thích: GDP GNP + GDP: Tổng thu nhập tất chủ thể kinh tế năm tính lãnh thổ + GNP: tổng thu nhập mà công dân nước kiếm năm  Đặc điểm phân biệt: GDP tính theo lãnh thổ, GNP tính theo quốc tịch - VD1: Sai Lợi nhuận công ty Nhật tạo Việt Nam tính vào GDP Việt Nam tính vào GNP Nhật - VD2: Sai Theo cách tiếp cận chi tiêu khoản mục triệu USD tính vào xuất ròng NX, cụ thể hạng mục nhập IM - VD3: Sai Xuất từ năm trước khơng tính vào GDP năm GDP tính giá trị chi tiêu năm hành Tốc độ tăng trưởng: + Tốc độ tăng trưởng kinh tế = tốc độ tăng trưởng GDP thực tế = Tốc độ tăng GDP danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát + Tốc độ tăng trưởng thực tế GDP đâu ngừoi= Tốc độ tăng GDP danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát(chính tốc độ tăng CPI tốc độ tăng số giá điều chỉnh GDP) – tốc độ tăng dân số + Quy tắc 70: Một đại lượng tăng trưởng bình quân x% giai đoạn tăng lên gấp lần sau 70/x giai đoạn - VD1: Đúng Tốc độ tăng GDP thực tế /đấu người = 12% - 4% - 1% = 7%  Sau 70/7 = 10 năm tăng gấp đơi - VD2: Sai Tốc độ tăng GDP thực tế đầu người = 5% - 1% = 4% >  GDP thực tế bình quân đầu người năm 2014 tăng so với năm 2013 10 - hình AS – AD: VD1: Đúng Xuất ròng = Xuất – Nhập (NX = X – IM) + Việt Nam tăng trưởng nhanh => Thu nhập quốc dân Y↑ => Nhập IM↑ + Các nước nhập hang VN lâm vào suy thoái => Xuất X↓  Xuất ròng NX↓ - VD2: Sai Cú sốc cung bất lợi làm giảm tống cung AS qua làm giảm sản lượng Muốn đưa đưa sản lượng trở lại mức ban đầu buộc phải tăng tổng cầu AD Muốn làm AD↑ phải sử dụng CSTT mở rộng, tức NHTW cần tăng cung tiền Cơ chế việc sau: MS↑ => r↓ => I↑ => AD↑ => Y↑ hình số nhân: • Các số nhân hình + Số nhân chi tiêu: Cho biết chi tiêu phủ G đầu tư I tiêu dùng C xuất ròng NX thay đổi lượng khiến sản lượng cân Y thay đổi lượng m= 1−MPC(1−t)+MPM với MPC xu hướng tiêu dùng cận biên, MPM xu hướng nhập cận biên, t thuế suất biên(thuế đánh theo %) Đối với kinh tế đóng k có hoạt động xuất – nhập nên MPM =0 Nếu thu thuế cố định thuế suất biên t=0 + Số nhân thuế: Cho biết thuế T thay đổi lượng khiến sản lượng cân Y thay đổi lượng mT = - MPC*m - VD1 (Nền KT đóng): Đúng Số nhân chi tiêu: m= 1−MPC = 1−0,6 = 2,5 Khi tăng chi tiêu thêm 30 tỉ sản lượng thay đổi lượng: ∆Y = m* ∆G = 2,5 * 30 = 75(tỉ) Số nhân thuế: mT = - MPC*m = −MPC 1−MPC = −0.6 1−0,6 = -1,5 11 Đổ sản lượng cân không đổi phải giảm sản lượng cân lượng lượng tăng lên tăng G  Cần phải thay đổi tổng chi tiêu lượng tăng thuế ∆Y= -75(tỉ) ∆Y = mT* ∆T => ∆T = -75/(-1,5) = 50 (tỉ)  Vậy cần tăng thuế thêm 50 tỷ - VD2 (Nền KT mở): Đúng Số nhân chi tiêu : m= 1−MPC(1−t)+MPM = 1−0,8(1−0,2)+0,14 =2 Khi tiêu dùng tự định tăng 50 tỉ => sản lượng cân tăng ∆Y = m* ∆G = 2*50 =100(tỉ) Sự thay đổi thành phần: C = 100 + 0,8(Y-T) = 100 + 0,8(Y- 20 – 0,2Y) = 84 + 0,64Y ∆Y =100(tỉ) => ∆C = 0,64 * 100 = 64(tỉ)  Tiêu dùng tăng 64 tỉ T = 20 + 0,2Y ∆Y =100(tỉ) => ∆T = 0,2*100 =20(tỉ) IM = 10 + 0,14Y ∆Y =100(tỉ) => ∆IM = 0,14*100 =14(tỉ)  Nhập tăng 14 tỉ bối cảnh xuất không đổi => Xuất ròng giảm 14 tỉ Hiệu sách tiền tê, tài khóa: Cả sách tác động vào tổng cầu AD dùng để thực mục tiêu kích cầu nhằm tăng (Y↑) trưởng kiềm chế lạm phát P↓ Chính sách cho hiệu có tác động làm Y↑) nhiều P↓ nhiều + CSTK: G↑ => AD↑ => { Y↑ P↑ + CSTT: MS↑ => r↓ => I↑ => AD↑ => { Y↑ P↑ 12 - VD1: Sai MS↑ => r↓ => I↑ => AD↑ => Y↑ +Khi MD co giãn với lãi suất việc MS↑ làm r↓ nhiều (1) + Khi I nhạy cảm với r r↓ làm I↑ nhiều (2) Từ (1) (2) => việc MS↑ làm Y↑ nhiều => Chính sách kích cầu có hiệu lớn - VD2: Đúng - G↓ => AD↓ => { Y↓ P↓ + MPC lớn => số nhân chi tiêu m lớn => G↓ làm AD↓ nhiều (1) + AS thoải => AD↓ làm P↓ nhiều (2) Từ (1) (2) => việc G↓ làm P↓ nhiều => Chính sách kiềm chế lạm phát có hiệu lớn - Thị trường tiền tệ xác định lãi suất ( kí hiệu i r nhau) VD: Sai Y ↑ => 𝑀𝐷 ↑ } => i không xác định MS ↑ +Nếu MS↑ nhiều MD↑ i↓ +Nếu MS↑ MD↑ i↑ 13 14 Lạm phát: - Cán cân toán tỷ giá hối đoái: VD1: Sai Nếu nhập VN tăng mạnh => DUSD↑ => SUSD < DUSD => thiếu hụt USD Đề giữ tỷ giá USD không đổi, NHNN cần bán USD thị trường VD2: Chẳng hiểu ý đề muốn hỏi gì? CA = −3 } => BP = CA + KA = 2> =>cán cân toán thặng dư =>SUSD>DUSD=> E↑ KA =  Tỷ giá USD tăng - VD3: Đúng - Đồng VNĐ lên giá khiến hàng hóa Việt Nam loại đắt lên tương đối so với hàng nước ngồi => Tính cạnh trnah hàng Việt Nam giảm  Bất lợi xuất hàng háo nước yếu hàng nhập 15 A, Bài tập: Chương 2: Bài 2.2 Ta có bảng sau (đơn vị: tỉ) Sản phẩm cuối Công ty Cao su Lốp xe Xe đạp Thép Xe đạp Đại lí Nơng dân Gạo Siêu thị - Chi phí trung gian 1200 6600 10000 3600 Doanh thu 1200 2600 4000 10000 11200 3600 4000 Giá trị gia tăng 1200 1400 4000 3400 1200 3600 400 Tính GDP Tính theo phương pháp chi tiêu (hiểu bỏ tiền mua sản phẩm cuối cùng) GDP = 11200 + 400 =15200(tỉ) - Tính theo phương pháp : (cộng giá trị gia tăng có q trình sản xuất) GDP = 1200 +1400 +4000 +3400 +1200 + 3600 +400 = 15200(tỉ) Sự thay đổi GDP theo cách tính có biến động xảy a, Đại lí bán 10000 tỉ tiền xe đạp  Tính theo chi tiêu lúc GDP = 10000+4000 = 14000(tỉ) Cách tính lại khơng bị ảnh hưởng giá trị gia tăng sản xuất không đổi b, Công ty cao su bán cho công ty lốp 1200 tỉ 300 tỷ tồn kho Tính theo sản xuất lúc GDP = 300 + 1200 +1400 +4000 +3400 +1200 + 3600 +400 = 15500(tỉ) 16 Bài 2.3 Năm 2013 2014 2015 A Giá 10 11 Lượng 90 100 110 B Giá 14 15 16 Lượng 190 200 210 Tính GDP danh nghĩa GDP thực tế: - GDP danh nghĩa(GDPn): GDPn = ∑𝐏𝐡𝐢ệ𝐧 𝐡à𝐧𝐡 ∗ 𝐐𝐡𝐢ệ𝐧 𝐡à𝐧𝐡 + Năm 2013: GDPn = 9*90 + 14*190 = 3470 + Năm 2014: GDPn = 10*100 + 15*200 = 4000 + Năm 2015: GDPn = 10*110 + 16*210 = 4570 Do năm 2014 năm sở nên tính GDP thực tế (GDPr) lấy giá năm 2014 làm giá gốc tức PA =10 PB =15 làm sở tính tốn - GDP thực tế(GDPr): GDPr = ∑𝐏𝐠ố𝐜 ∗ 𝐐𝐡𝐢ệ𝐧 𝐡à𝐧𝐡 + Năm 2013: GDPr = 10*90 + 15*190 = 3750 + Năm 2014: GDPr = 10*100 + 15*200 = 4000 + Năm 2015: GDPr = 10*110 + 15*210 = 4250 Tính số giá điều chỉnh GDP (DGDP): lấy GDP danh nghĩa / GDP thực tế + Năm 2013: DGDP = 3470/3750 = 0,925 + Năm 2014: DGDP = 4000/4000 = + Năm 2015: DGDP = 4570/4250 =1,075 Tỷ lệ lạm phát (π) tính theo số giá điều chỉnh: lấy (chỉ số giá điều chỉnh năm sau – năm trước)/ năm trước *100% + Năm 2013: khơng có số liệu năm 2012 nên khơng tính + Năm 2014: π = (1-0,925)/0,925 *100% = 8,069% + Năm 2015: π =(1,075 -1)/1*100% = 7,5% 17 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: lấy(GDPr năm sau - GDPr năm trước)/GDPr năm trước *100% + Năm 2013: khơng có số liệu năm 2012 nên khơng tính + Năm 2014: g = (4000 - 3750)/3750 = 6,667% + Năm 2015: g = (4250 – 4000)/4000*100% = 14,25% Bài 2.4 Năm 2013 2014 2015 A Giá 10 11 B Giá 14 15 16 Lượng 90 100 110 Lượng 190 200 210 Tính CPI năm: coi CPI năm sở 100 CPI tính theo cách: CPI = ∑𝑷𝒉𝒊ệ𝒏 𝒉à𝒏𝒉 ∗ 𝑸𝒈ố𝒄 ∑𝑷𝒈ố𝒄 ∗ 𝑸𝒈ố𝒄 *100 Do năm 2014 năm sở nên tính GDP thực tế (GDPr) lấy giá năm 2014 làm giá gốc tức QA =100 QB =200 làm sở tính tốn + Năm 2013: CPI = 9∗100+14∗200 10∗100+15∗200 *100 = 92,5 + Năm 2014(năm gốc): CPI =1 + Năm 2015 : CPI = 11∗100+16∗200 10∗100+15∗200 *100 = 107,5 Tỷ lệ lạm phát (π) tính theo CPI: lấy (CPI năm sau – CPI năm trước)/CPI năm trước *100% + Năm 2013: khơng có số liệu năm 2012 nên khơng tính + Năm 2014: π = (100 – 92,5)/92,5*100% = 8,108% + Năm 2015: π = (107,5 – 100)/100*100% = 7,5% Tốc độ tăng thu nhập thực tế = tốc độ tăng thu nhập dnah nghĩa – tốc độ lạm phát + Năm 2014: (240 – 200)/200 *100% - 8,108% = 11,892% + Năm 2015: (264 – 240)/240 *100% - 7,5% = 2,5% 18 Chương 7: Bài 7.2 C = 215 + 0,8(Y-T) = 215 + 0,8(Y- 0,2Y - 27,5) = 0,64Y + 193 Hàm tổng chi tiêu: AE = C+I+G = 0,64Y + 193 + 322 + 385 = 0,64Y + 900 Nền KT cân khi: Y=AE  Y = 0,64Y + 900  Y0 = 2500 Khi thuế suất biên 0,25 => Hàm thuế : T’= 0,25Y + 27,5  C’ = 215 + 0,8(Y - 0,25Y - 27,5) = 0,6Y + 193  AE’ = C’+ I +G = 0,6Y + 193 + 322 + 385 = 0,6Y + 900 Lúc KT cân : Y= AE’  Y = 0,6Y + 900  Y1 = 2250 ΔY = Y1 – Y0 = - 250 1 25 a Số nhân chi tiêu m = = = 1−MPC(1−t) 1−0.8∗(1−0,2) Ta có m*ΔG = ΔY => ΔG = ΔY/m = - 90  Cần giảm chi tiêu 90 25 *(- 0,64) = - Ta có mT*ΔT = ΔY => ΔT = ΔY/mT = -250/(-4) = 62,5 b Số nhân thuế: mT = m*(-MPC) =  cần tăng thuế 62,5 Sự thay đổi yếu tố trường hợp 4a: - Thay đổi chi tiêu tự định: giảm 90 - Thay đổi chi tiêu phụ thuộc thu nhập: - 250 * 0.64 =-160 tức giảm 160 - Thay đổi tiêu dùng: ΔC = - 250 * 0.64 = -160 tức giảm 160 - Thay đổi thuế: ΔT = 0,2*(-250) = -50 => Cán cân ngân sách ΔBB = ΔT–ΔG= -50 + 90 =40 tức cán cân ngân sách thặng dư 40 Đồ thị: 19 Bài 7.3 C = 21 + 0,9(Y-T) = 21 +0,9(Y - 10 - 0,2Y) = 12 + 0,72Y NX = X – IM = 20 – 0,12Y Hàm tổng chi tiêu: AE = C+I+G+NX = 12 + 0,72Y + 18 +70 +20 - 0,12 Y = 120 + 0,6Y Nền KT cân : Y=AE  Y = 0,6Y +120  Y0 = 300 1 Số nhân chi tiêu : m = =m= = 2,5 1−MPC(1−t)+MPM 1−0,9(1−0,2)+0,12 Khi giảm chi tiêu phủ 18 => ΔG = -18  ΔY = m*ΔG = -18*2,5 = - 45  Sản lượng cân KT lúc : Y1 = 300 - 45 = 255 Số nhân thuế : mT = - MPC* m = - 0,9 * 2,5 = -2,25 Ta có mT*ΔT = ΔY => ΔT = ΔY/mT = - 45/-2,25 = 20 Vậy cần tăng thuế thêm 20 Sự thay đổi Bài : - Thay đổi chi tiêu tự định: giảm 18 - Thay đổi chi tiêu phụ thuộc thu nhập: -18*0,6 = -10,8 tức giảm 10,8 - Thay đổi tiêu dùng : ΔC = -45 *0.9 = -40,5 tức giảm 40,5 - Thay đổi thuế: ΔT = 0,2*(-45) = -9 tức giảm => Cán cân ngân sách ΔBB =ΔT–ΔG= -9+18 = tức cán cân ngân sách thặng dư thêm - Thay đổi nhập : ΔIM = 0,12*(-45) = -5,4 => Xuất ròng tăng 5,4(do xuất không đổi) => Cán cân thương mại thặng dự thêm 5,4 Đồ thị : 20 Chương 8: Bài 8.2 cr = 20% = 0,2 rr = 10% = 0,1 Số nhân tiền: mM = 1+cr cr+rr = 1+0,2 0,2+0,1 =4 Cung tiền kinh tế: MS = B*mM = 1000 *4 = 4000(tỉ) Cung tiền giảm 1000 => cung tiền MS = 3000(tỷ)  Khi số nhân tiền mM = 3000/1000 = 1+0,2  = => rr = 0,2 tức 20% 0,2+rr Nếu sử dụng nghiệp vụ thị trường mở thay điều chỉnh dự trữ bắt buộc số nhân tiền khơng đổi mM =4 Lúc sở tiền phải mức 3000/4 = 750(tỉ)  Phải giảm sở tiền lượng 250 tỉ  NHTW cần bán 250 tỉ trái phiếu thị trường Hàm cầu tiền MD = (0,5Y – 100i)*P = (0,5*5600 – 100i)*2 = 5600 - 200i Thị trường tiền tệ cân MS = MD + Ban đầu: MS = 4000 => 4000 = 5600 - 200i => i = + Sau cung tiền giảm: MS =3000 => 3000 = 5600 – 200i => i = 13 • Đồ thị: 21 Chương 6: Các hộ gia đình bi quan vào triển vọng thu nhập tương lai  C↓ => AD↓ Các doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng thị trường tương lai  I↑ => AD↑ Các nước nhập chủ lực Việt Nam tăng trưởng mạnh => họ nhập hàng Việt Nam nhiều  X↑ => AD↑ Giá xăng dầu tăng mạnh thị trường giới=>chi phí sản xuất tăng => AS↓ Giá nguyên nhiên vật liệu mà DN Việt Nam nhập giảm mạnh => AS↓ Chính phủ giảm thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập  IM ↑ => NX↓ => AD↓ Chính phủ miễn giảm thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập => Chi phí sản xuất giảm => AS↑ Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn mua nguyên vật liệu => Chi phí sản xuất giảm => AS↑ Chính phủ giảm thời gian miễn thuế cho dự án đầu tư năm  I↓ => AD↓ 10 Chính phủ tăng thuế thu nhập cá nhân => thu nhập khả dụng giảm  C↓ => AD↓ 11 Chỉ số giá cổ phiếu liên tục điểm => Thu nhập người dân giảm  C↓ => AD↓ 12 Đông đảo người dân ủng hộ người VN dùng hàng VN  C↑ IM↓ => AD↑ * Từ tình ta liệt kê kết sau: ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ => {𝐘 ↑ => 𝑉𝐿 ↑ => 𝑈 ↓ + (1), (2),(3),(12) => AD↑ => 𝐀𝐃 𝐏 ↑ = 𝐖𝐫 ↓ 22 + (6), (9), (10), (11) => AD↓ => ⃖⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐀𝐃 => {𝐘 ↓=> 𝑉𝐿 ↓ => 𝑈 ↑ 𝐏 ↓ = 𝐖𝐫 ↑ 𝐘 ↑ => 𝑉𝐿 ↑ => 𝑈 ↓ + (7), (8) => AS↑ => ⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐀𝐒 => { 𝐏 ↓ = 𝐖𝐫 ↑ (4), (5) => AS↓ => ⃖⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐀𝐒 => {𝐘 ↓=> 𝑉𝐿 ↓ => 𝑈 ↑ 𝐏 ↑ = 𝐖𝐫 ↓ 23 ... 2 014 làm giá gốc tức QA =10 0 QB =200 làm sở tính tốn + Năm 2 013 : CPI = 9 10 0 +14 ∗200 10 10 0 +15 ∗200 *10 0 = 92,5 + Năm 2 014 (năm gốc): CPI =1 + Năm 2 015 : CPI = 11 10 0 +16 ∗200 10 10 0 +15 ∗200 *10 0 = 10 7,5... trước *10 0% + Năm 2 013 : khơng có số liệu năm 2 012 nên khơng tính + Năm 2 014 : π = (1- 0,925)/0,925 *10 0% = 8,069% + Năm 2 015 : π = (1, 075 -1) /1* 100% = 7,5% 17 Vĩ mô Tốc độ tăng trưởng kinh tế: lấy(GDPr... tính tốn - GDP thực tế( GDPr): GDPr = ∑
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi kinh tế vĩ mô 1 NEU, Ôn thi kinh tế vĩ mô 1 NEU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay