9 một số bài TOÁN TỔNG hợp HAY và KHÓ (vận DỤNG vận DỤNG CAO) đề NHÓM 9 xong

6 84 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2018, 09:43

Nhóm Đề file word Chuyên đềOXYZ CHUYÊN ĐỀ MŨ – LOGARIT DẠNG CÁC BÀI TỐN HAY KHĨ CỦA MŨ - LOGARIT Câu Cho n số nguyên dương, tìm n cho loga 2019 + 22 l og a 2019 + 32 log3 a 2019 + + n2 logn a 2019 = 10082 × 20172 loga 2019 A n = 2016 B log n = 2017 n = 2018 C mx − 6x3 + 2log −14x2 + 29x − = ( ) Câu Phương trình biệt khi: ) có nghiệm thực phân 19 < m< B ( m > 39 n = 2019 39 19 < m< 39 C D  x x+1  log5 = 2log3  −  2 x÷ ÷ x   x = a+ b Câu Biết phương trình có nghiệm a, b a+ b số ngun Tính ? −1 A B C D A m< 19 ( D ) log4 x + + = log ( − x + log8 + x ) Câu Phương trình có nghiệm ? A.Vô nghiệm B.1 nghiệm C.2 nghiệm D.3 nghiệm Câu Số lượng vi khuẩn ban đầu 3000 con, tăng 20% ngày Đồ thị sau mô tả hàm số lượng vi khuẩn sau t ngày? Đồ thị A Đồ thị Đồ thị Đồ thị B Đồ thị C.Đồ thị log3 x + x + = x( − x) + log3 x ( ) Đồ thị D Đồ thị Câu Phương trình có nghiệm A Vơ nghiệm B.1 nghiệm C.2 nghiệm D.4 nghiệm Câu Cường độ trận động đất M (Richter) cho công thức M = log A − log A0 A0 , với A biên độ rung chấn tối đa biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8,3 độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ là: 8,9 A 33,2 B C 2,075 D 11 x f (x) = x , x∈ ¡ P = ff(sin2 10°) + (sin2 20°) + + f (sin2 80°) +3 Câu Cho hàm số Tính A.3 B.4 C.8 D.9 Trang | Nhóm Đề file word Nhóm Đề file word Chuyên đềOXYZ (THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh – Lần 1): Sự tăng trưởng loại vi khuẩn S = A.ert r A tuân theo cơng thức , số lượng vi khuẩn ban đầu, tỉ lệ tăng ( r > 0) t trưởng , thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ) Biết số vi khuẩn ban 100 300 đầu sau có Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau A 20 phút B.3 phút C 40 phút D phút Câu 10 (Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 1): Ông Việt dự định gửi vào ngân hàng số tiền với lãi suất 6,5% năm Biết rằng, sau năm số tiền lãi nhập vào x∈ ¥ x vốn ban đầu Tính số tiền tối thiểu (triệu đồng, ) ông Việt gửi vào ngân hàng để sau năm số tiền lãi đủ mua xe gắn máy trị giá 30 triệu đồng A 140 triệu đồng B 154 triệu đồng C 145 triệu đồng D.150 triệu đồng m Câu 11 (Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 1): Hỏi có giá trị nguyên để bất x ∈ ( 0; + ∞ ) log2 x + mlog2 x − m≥ phương trình nghiệm với giá trị A Có giá trị nguyên B.Có giá trị nguyên C Có giá trị nguyên D Có giá trị nguyên Câu f ( x) = e m n ( 2) ff( 3) ( 2017) = e m− n = 2018 Câu 13 + ( x+1) m,n Biết rằng: m n với số tự nhiên m− n = −2018 m− n2 = B C A x2 (Sở GD&ĐT Hà Nội – Lần 1): Cho Câu 12 ff( 1) 1+ m− n2 tối giản Tính m− n2 = −1 D (THPT Hà Huy Tập – Hà Tĩnh – Lần 1):Tìm tất giá trị tham số ( ) log2 x − log x + m= để phương trình m ( 0;1) có nghiệm thuộc khoảng  1 1   1 m∈  0;  m∈  ; +∞ ÷ m∈  −∞;  m∈ ( −∞;0 4  4 4   A B C D m Câu 14 (THPT Chuyên Quang Trung– Bình Phước – Lần 3): Tìm để bất phương 2 1+ log5 ( x + 1) ≥ log5 ( mx + 4x + m) x∈ ¡ trình: thỗ mãn với −1< m≤ −1< m< < m≤ < m< A B C D Câu 15 (THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – Lần 3): Cho hàm số e 3x − ( m -1) e x +1   y= ÷  2017  Tìm 3e + 1≤ m< 3e + A Trang | m ( 1;2) để hàm số đồng biến khoảng m≥ 3e4 + B Nhóm Đề file word Nhóm Đề file word Chuyên đềOXYZ 3e2 + 1≤ m≤ 3e3 + m< 3e2 + C D . -Câu 16 Anh Hưng làm lĩnh lương khởi điểm 3.000.000/ tháng Cứ năm, lương anh Hưng lại tăng thêm 7%/1 tháng Hỏi sau 36 năm làm việc, anh Hưng nhận tất bao nhêu tiền? (kết làm tròn đến hàng nghìn đồng) A.1.287.968.000 đồng B.1.931.953.000 đồng C 2.575.937.000 đồng D.3.219.921.000 đồng 220 Câu 17 (THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG – LẦN 1) Ông A vay ngân hàng triệu 1,15% 1 đồng trả góp vòng năm với lãi suất tháng Sau tháng kể từ ngày vay, ơng hồn nợ cho ngân hàng với số tiền hoàn nợ tháng nhau, hỏi tháng ông A phải trả tiền cho ngân hàng, biết lãi suất ngân hàng không thay đổi thời gian ông A hoàn nợ 220.( 1,0115) 0,0115 220.( 1,0115) 12 ( 1,0115) A 12 ( 1,0115) −1 55.( 1,0115) 0,0115 (triệu đồng) B 12 C (triệu đồng) D 12 −1 220.( 1,0115) 12 (triệu đồng) 12 (triệu đồng) m (THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG – LẦN 1) Tìm giá trị tham số để 1;3  log23 x + log23 x + − 2m− =   phương trình có nghiệm đoạn m∈ ( −∞; −2 ∪ 0; +∞ ) −  2; +∞ ) A B m∈ ( −∞;0) m∈ −2;0 C D axy + log54 168 = a, b, c log7 12 = x log12 24 = y bxy + cx Câu 19 Cho , , số S = a+ 2b+ 3c nguyên Tính giá trị biểu thức S= S = 19 S = 10 S = 15 A B C D ( 0; +∞ ) y = xα , y = xβ α ,β Câu 20 Cho số thức Đồ thị hàm số khoảng cho hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? < β < 1< α A β < < 1< α B < α < 1< β C α < < 1< β D Câu 18 Trang | Nhóm Đề file word Nhóm Đề file word Chuyên đềOXYZ f ( x) = e 1+ x2 + ( x+1) ( SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI – LẦN 1) Cho Biết m m ff( 1) ( 2) ff( 3) ( 2017) = en m,n m− n2 n với số tự nhiên tối giản Tính 2 m− n = 2018 m− n = −2018 m− n = m− n2 = −1 A B C D Câu 22 ( THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ - LẦN I) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét H 1, H hai hình , xác định sau: Câu 21 { ( ) H = M ( x, y) / log 1+ x2 + y2 ≤ 1+ log ( x + y) Gọi S1,S2 } { ( ) H = M ( x, y) / log + x2 + y2 ≤ + log ( x + y) ; H1, H } S2 S1 diện tích hình Tính tỉ số 99 101 102 A B C D 100 Câu 23 (Chuyên Sư phạm – Lần 2): Cho số thực dương a, y = loga x; y = logb x b, c khác Đồ thị hàm số b< a< c A a< b< c B a< c < b C c < a< b D a,b a> b> Câu 25 (Đề thử nghiệm Bộ GD 2017)Xét số thực thỏa mãn  a P = log2a a2 + 3logb  ÷ Pmin  b b Tìm giá trị nhỏ biểu thức Pmin = 19 Pmin = 13 Pmin = 14 Pmin = 15 A B C D Câu 26 (Đề thử nghiệm Bộ GD 2017)Tìm tập hợp tất giá trị tham 6x + ( 3− m) 2x − m= ( 0;1) m số để phương trình có nghiệm thuộc khoảng  3;4  2;4 ( 2;4) ( 3;4) A B C D Câu 27 Cường độ trận động đất M (richter)được cho công thức M = log A − log A0 A0 , với A biên độ rung chấn tối đa biên độ chuẩn (hằng số) Đầu kỷ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8,3 độ Richter Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ là: 33,2 8,9 2,075 11 A B C D ( ) Trang | Nhóm Đề file word Nhóm Đề file word Chuyên đềOXYZ S = Aer t Câu 28.Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tn theo cơng thức , A số r>0 lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng ( ), t thời gian tăng trưởng Biết số vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số ban đầu gần với kết kết sau: A phút B 10 phút C.3 40 phút D phút 226 Câu 29 Cho biết chu kì bán rã chất phóng xạ radi Ra 1602 năm (tức lượng Ra226sau 1602 năm phân hủy lại nửa) Sự phân hủy tính S = A.ert r A theo cơng thức , lượng chất phóng xạ ban đầu, tỉ lệ phân r
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 một số bài TOÁN TỔNG hợp HAY và KHÓ (vận DỤNG vận DỤNG CAO) đề NHÓM 9 xong , 9 một số bài TOÁN TỔNG hợp HAY và KHÓ (vận DỤNG vận DỤNG CAO) đề NHÓM 9 xong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn