TINH KHÍ HUYẾT tân DỊCH và hội CHỨNG BỆNH lý

7 68 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 15:54

TINH KHÍ HUYẾT TÂN DỊCH HỘI CHỨNG BỆNH Đại cương - Học thuyết tinh khí quan điểm triết học cổ đại ảnh hưởng lớn đến YHCT “Khí" bao hàm tồn vật chất vơ hình khơng ngừng vận động - Hoạt động sống tổng hợp hoạt động sinh tạng phủ- kinh lạc với khíhuyết- tinh - tân dịch - Khí huyết- tinh- tân dịch sở vật chất hoạt động sinh thể, tạo nên từ chức hoạt động tạng phủ thông qua hệ thống kinh mạch để phân bố tồn thân Khí huyết tinh tân dịch 2.1 Khí 2.1.1 Khái niệm - Chức hoạt động sinh tổ chức tạng phủ, thông qua hoạt động tạng phủ mà phản ánh ra: tâm khí, phế khí, tỳ khí - Lưu thông bên tạng phủ để trì vật chất tinh vi cho hoạt động sống thể: tinh khí đồ ăn uống, khí hơ hấp, doanh khí, vệ khí - Ngồi phạm vi ứng dụng "khí" rộng rãi + Nhân tố gây bệnh: hàn khí, thấp khí thuộc khái niệm "tà khí" + Hiện tượng bệnh lý: rối loạn cơng tạng phủ gây nên khí hư, khí nghịch + Hoặc để phương pháp điều trị bổ khí, hành khí 2.1.2 Nguồn gốc phân loại a Nguồn gốc - Tinh khí tiên thiên: bẩm thụ từ cha mẹ, tức tinh khí thận - Tinh khí tỳ vị hóa sinh: tinh khí thức ăn - Tinh khí phế hơ hấp: khí tự nhiên Ba loại khí quan hệ mật thiết, tạo nguồn sinh khí tồn thân Dưới tác dụng "khí hóa" thận hình thành nên loại khí cần thiết cho sống b Phân loại - Nguyên khí: + Là khí tiên thiên, nguồn gốc bố mẹ truyền lại cho Ngun khí tàng trữ thận, ni dưỡng khí hậu thiên để phát huy tác dụng + Tác dụng: thúc đẩy công hoạt động phủ tạng, trì phát triển bình thường thể sinh trưởng, phát dục.Nếu bệnh lâu ngày làm hao tổn nguyên khí làm cho tạng phủ hư suy, khả chống đỡ thể với bệnh tật sút - Tơng khí: + Tơng khí phế hơ hấp khí tự nhiên kết hợp với "tinh khí thủy cốc" tỳ vị hóa sinh tạo thành Tơng khí vận động lưu hành tồn thân, loại khí khác ni dưỡng + Tác dụng tơng khí Giúp phế quản hơ hấp: khả hít thở, tiếng nói to hay nhỏ, mạnh hay yếu có quan hệ chặt đến thịnh suy tơng khí Giúp tâm hành huyết: vận hành khí huyết, chi thể ấm hay lạnh có mối quan hệ đến tơng khí - Vệ khí: hãn khí + Vệ khí chất tinh đồ ăn uống hóa sinh nên, phận dương khí thể ; vận chuyển nhanh, thành mạch, phân bố khắp toàn thân + Tác dụng: Vệ khí phần có tác dụng ơn dưỡng tạng phủ; phần biểu có tác dụng ơn dưỡng nhục, nhuận nhàng da lơng đóng mở lỗ mồ Sở dĩ gọi vệ khí có tác dụng phòng ngừa xâm nhập ngoại tà - Doanh khí + Doanh khí " tinh khí" phần tinh đồ ăn thức uống hóa sinh nên, sau chạy lòng mạch + Tác dụng: hóa sinh huyết dịch, ni dưỡng tồn thân Nó phận huyết dịch, tác dụng huyết dịch nên thường gọi "doanh huyết" Ngun khí- tơng khí hợp lại gọi "chân khí" Chân khí lưu hành tồn thân, động lực để trì hoạt động sống 2.1.3 Chức khí - Tác dụng kích thích phát triển: kích thích tổ chức sản sinh hoạt động sinh Như thúc đẩy vị tiêu hóa hấp thu, sinh tinh khí đồ ăn uống; thúc đẩy thận xúc tiến công phát dục- sinh trưởng- sinh sản thể - Tác dụng ơn ấm: trì nhiệt dộ định thể - Tác dụng phòng ngự: Vệ khí phân tán khắp thể để bảo vệ chống lại xâm nhập tà khí - Tác dụng cố nhiếp: làm cho huyết dịch vận chuyển lòng mạch, tân dịch vận chuyển bình thường mà khơng bị ngồi - Tác dụng khí hóa: Khí hóa thơng qua vận động khí mà sản sinh loại biến hóa Tác dụng khí hố liên quan đến tồn q trình sản sinh, trao đổi chuyển hóa khí, huyết, tinh tân dịch 2.1.4 Bệnh - Khí hư: khí bất túc gây nên Biểu hiện: khó thở, âm nhỏ yếu, mệt mỏi, ngại nói, sắc mặt ám vàng trắng bệch, ăn kém, đại tiện lỏng nát, sợ lạnh, dễ bị ngoại cảm - Khí hãm: Thường trung khí hạ hãm Nguyên nhân dương khí tỳ vị khơng thăng vận, làm cho nội tạng hạ hãm Biểu hiện: sa dày, con, gan, trĩ - Khí trệ : Khí thể vận hành khơng thơng, đình trệ nơi mà gây nên bệnh Triệu chứng: đau căng trướng tức ngực, sưng tuyến vú, trướng bụng, bí tiểu tiện - Khí nghịch: Biểu hiện: Phế khí thượng nghịch gây nên ho, khó thở, thở nhanh nơng Vị khí nghịch gây buồn nơn, nơn, nấc, ợ chua 2.2 Huyết 2.2.1 Khái niệm - Huyết tuần hành lòng mạch nhờ tác động thúc đẩy khí để thành dịch thể mầu hồng ni dưỡng toàn thân - Huyết vật chất trọng yếu để trì hoạt động sống 2.2.2 Nguồn gốc - Do tinh tiên thiên kết hợp với chất tinh vi đồ ăn uống hóa sinh nên Thơng qua việc tiêu hóa hấp thu, chất tinh vi đồ ăn uống phân bố lên tâm phế, nhờ tác dụng khí hóa nhập vào mạch hóa sinh thành huyết - Ngồi có thuyết tinh huyết đồng ngun: thận tàng tinh chủ cốt sinh tủy, tinh tủy hóa sinh thành huyết Vì thế, huyết chất tinh vi đồ ăn uống - doanh khí- tinh tủy hóa sinh nên; tỳ - thận- vị- tâm- phế thơng qua tác dụng khí hóa mà hình thành nên huyết 2.2.3 Vận hành - Vận hành huyết cần dựa vào thúc đẩy tâm khí mà vận chuyển tồn thân Cho nên nói "tâm chủ huyết mạch" - Huyết dịch tồn thân thơng qua kinh mạch mà hội tụ phế, thông qua tác dụng hô hấp trọc phế mà thông suốt vào mạch để phân bố toàn thân - Can có tác dụng tàng trữ điều tiết huyết dịch, nói "can tàng huyết" - Tỳ nguồn sinh huyết, có tác dụng thống nhiếp huyết dịch vận chuyển lòng mạch mà khơng ngồi gọi "tỳ thống huyết" Vì có phối hợp hoạt động tâm- phế- can- tỳ mà huyết vận hành bình thường 2.2.4 Chức - Huyết vật chất trọng yếu để nuôi dưỡng thể - Tâm chủ thần chí, chủ huyết mạch, huyết dưỡng tâm, nhờ có ni dưỡng tâm huyết trì tư duy- ý thức Nếu tâm nuôi dưỡng, nhẹ gây hồi hộp trống ngực, hay quên; nặng gây đau tức ngực, mê - Huyết trì bình âm dương Huyết thiếu âm hư, âm hư khơng khống chế dương nên dễ sinh nhiệt chứnghuyết vật chất trọng yếu trì cân âm dương 2.2.5 Bệnh - Huyết hư + Nguyên nhân: ngủ nhiều, sinh huyết không đủ dinh dưỡng kém, công hấp thu tỳ vị yếu, thận tinh hao hư khơng thể sinh tủy hóa huyết + Lâm sàng: sắc mặt ám vàng, móng chân tay trắng nhợt, khơng tươi, hoa mắt chóng mặt, nhìn vật mờ, mệt mỏi, tê chân tay, phụ nữ thống kinh, bế kinh kinh nhạt màu, số lượng giảm, mạch vi nhược vô lực, chất lưỡi nhạt, rêu trắng - Huyết ứ + Nguyên nhân: huyết dịch vận hành không thông, huyết dịch trệ tắc kinh mạch- tạng phủ- tổ chức, huyết rời khỏi kinh mạch khơng ngồi + Lâm sàng: đau lâu ngày, đau dội, đau cố định, chỗ ám tím khối, sắc mặt ám tối, phụ nữ thống kinh- bế kinh- đau bụng kinh, mơi tím, móng chân tay tím, chất lưỡi ám tím có ban ứ huyết - Xuất huyết: huyết không vận chuyển kinh mạch mà ngồi + Ngun nhân ngoại thương, hỏa nhiệt, âm hư hỏa vượng huyết vong hanh, khí hư khơng nhiếp huyết, can uất không tàng huyết, huyết ứ nội trệ làm huyết khơng quy kinh, tình chí hóa hỏa làm huyết theo khí mà thượng nghịch lên + Lâm sàng: chóng mặt, nơn, ho máu, đại tiểu tiện máu, xuất huyết bụng ngực, xuất huyết tứ chi 2.3 Tinh 2.3.1 Khái niệm - Tinh vật chất yếu cấu tạo nên thể sống trì hoạt động sống thể người - Căn vào nguồn gốc mà nói, phân tinh loại: tinh tiên thiên- tinh hậu thiên - Căn vào chức phân thành tinh sinh dục - tinh trì hoạt động sống 2.3.2 Nguồn gốc chức a Tinh tiên thiên - Là vật chất ban đầu, bố mẹ truyền lại cấu tạo nên thể sống - Cơ thể người tinh lưỡng tính kết hợp với nhau, sau hình thành bào thai, hình thành thể hồn chỉnh Nói chung nam nữ thời kỳ trưởng thành có khả sản sinh tinh tiên thiên, tinh sinh dục b Tinh hậu thiên - Nguồn gốc từ chất tinh vi đồ ăn uống hóa sinh tạo nên Nó thơng qua huyết mạch để nuôi dưỡng tạng phủ, không ngừng chuyển hóa thành tinh tạng phủ; thành khí huyết, từ mà trì cơng hoạt động tạng phủ làm cho thể phát triển - Tinh hậu thiên ngồi việc trì hoạt động sống thể ra, phần lại tàng trữ thận thành tinh tiên thiên 2.3.3 Bệnh - Bệnh chủ yếu tinh tinh hao Vì tinh hóa khí, khí sung túc thần tỉnh táo - Lâm sàng: đoản khí, dễ mệt, hư phiền, ăn uống kém, miệng khô, đại tiện táo, mạch vô lực Nếu thận tinh hao hư, nam giới thấy đau lưng, mỏi gối, giảm trí nhớ di tinh, tảo tiết, không thụ thai được; nữ giới thấy thống kinh, bế kinh, không thụ thai 2.4 Tân dịch 2.4.1 Khái niệm - Tân dịch tồn hệ thống thủy dịch bình thường thể, chủ yếu dịch thể, bao gồm dịch mắt, xoang rỗng khiếu, dịch vị, dịch ruột mồ hôi, nước tiểu - Trong chất tương đối lỗng gọi tân, chất tương đối đặc đục gọi dịch Nhưng nói chung thường gộp lại gọi tân dịch 2.4.2 Nguồn gốc-phân bố- tiết - Q trình chuyển hóa tân dịch có quan hệ đến tỳ- vị- phế- tâm- thận- tam tiêu - Thức ăn sau tỳ vị tiêu hóa hấp thu chuyển lên phế Một phần chất tinh vi tân dịch tun phát tồn thân, phần thơng qua thủy đạo chuyển xuống thận- bàng quang, tiến hành khí hóa, phân tiết trọc, đêm phần tinh hoa trọc khí chuyển lại lên phế, đem phần trọc trọc khí hình thành nên nứơc tiểu chuyển xuống bàng quang mà tiết 2.4.3 Tác dụng - Tân lỗng mà nhẹ, tính lưu động cao, chủ yếu thấm nhuận nhục bì phu, có tác dụng ni dưỡng - Dịch đặc mà nặng, tính lưu động hơn, chủ yếu khớp xương, não, tủy, ngũ quan có tác dụng hoạt nhuận xương khớp, tư dưỡng lỗ khiếu đồng thời làm trấn tinh bổ tủy - Tân dịch có tác dụng trì cân thủy dịch thể Nó phân bố khắp tồn thân, từ tạng phủ da lông phải dựa vào tân dịch để ni dưỡng Tân dịch chuyển hóa điều tiết lẫn Ví thể thiên nhiệt mồ nhiều, thiên hàn tiểu tiện lại nhiều, ăn uống nhiều tiểu tiện nhiều 2.4.4 Bệnh a Thương tân thương âm - Tân dịch bất túc mức độ nhẹ gọi thương tân, độ nặng gọi thương âm - Nguyên nhân + Thu nhiếp bất túc tỳ vị hóa sinh hấp thu trở ngại + Ra mồ hôi nhiều, nôn nhiều, đại tiện lỏng nát, xuất huyết nhiều + Sốt cao, trúng thử, âm hư nội nhiệt - Biểu lâm sàng: miệng khát, họng khô, môi táo, da lông khô, đại tiện bí, tiểu tiện ít, lưỡi khơ tân, mạch vi sác vơ lực Thương âm thấy chất lưỡi hồng giáng, khô b Thủy thũng - Thủy thũng tân dịch không vận chuyển tiết được, làm cho thủy thấp tụ lại bên gây nên Nguyên nhân phế tuyên giáng, thông điều thủy đạo được, tỳ kiện vận, thủy thấp đình lưu, thận dương khí hóa bất lợi, nước tiểu giảm, thủy thấp lan tràn - Lâm sàng: mặt - tứ chi phù thũng, tích nước ổ bụng Kết luận - Học thuyết tinh khí quan điểm triết học cổ đại ảnh hưởng lớn đến YHCT “Khí" bao hàm tồn vật chất vơ hình không ngừng vận động - Hoạt động sống tổng hợp hoạt động sinh tạng phủ- kinh lạc với khíhuyết- tinh - tân dịch - Khí huyết- tinh- tân dịch sở vật chất hoạt động sinh thể, tạo nên từ chức hoạt động tạng phủ thông qua hệ thống kinh mạch để phân bố toàn thân - Trên lâm sàng cần nắm biểu bệnh khí huyết tinh tân dịch để biện chứng đưa pháp điều trị cho phù hợp Câu hỏi ôn tập Khái niệm phân loại khí? Biểu lâm sàng bệnh khí? Nguồn gốc chức sinh huyết? Biểu lâm sàng bệnh huyết? ... biểu bệnh lý khí huyết tinh tân dịch để biện chứng đưa pháp điều trị cho phù hợp Câu hỏi ôn tập Khái niệm phân loại khí? Biểu lâm sàng bệnh lý khí? Nguồn gốc chức sinh lý huyết? Biểu lâm sàng bệnh. .. hóa sinh thành huyết - Ngồi có thuyết tinh huyết đồng nguyên: thận tàng tinh chủ cốt sinh tủy, tinh tủy hóa sinh thành huyết Vì thế, huyết chất tinh vi đồ ăn uống - doanh khí- tinh tủy hóa sinh... Doanh khí " tinh khí" phần tinh đồ ăn thức uống hóa sinh nên, sau chạy lòng mạch + Tác dụng: hóa sinh huyết dịch, ni dưỡng tồn thân Nó phận huyết dịch, tác dụng huyết dịch nên thường gọi "doanh huyết"
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH KHÍ HUYẾT tân DỊCH và hội CHỨNG BỆNH lý, TINH KHÍ HUYẾT tân DỊCH và hội CHỨNG BỆNH lý

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay