Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

25 109 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 12:30

Chương trình toán rất rộng và đa dạng, các em được lĩnh hội nhiều kiến thức. Trong đó có một nội dung kiến thức theo các em trong suốt quá trình học tập là phương trình. Ngay từ những ngày mới cắp sách đến trường, học sinh đã được giải phương trình. Đó là những phương trình rất đơn giản dưới dạng điền số thích hợp vào ô trống và dần dần cao hơn là tìm số chưa biết trong một đẳng thức và cao hơn nữa các em phải làm một số bài toán phức tạp. Đến lớp 8 các đề toán trong chương trình đại số về phương trình là bài toán có lời. Các em căn cứ vào lời bài toán đã cho phải tự mình thành lập phương trình và giải phương trình. Kết quả tìm được không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng giải phương trình mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thành lập phương trình. Đó là dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Dạng toán này tương đối khó và mới mẻ, nó mang tính trừu tượng rất cao, đòi hỏi học sinh phải có các kiến thức về số học, đại số, hình học, vật lí và phải biết tìm mối liên hệ giữa các yếu tố của bài toán đã cho với thực tiễn đời sống. Nhưng thực tế cho thấy phần đông học sinh không đáp ứng được những khả năng trên nên không giải được các dạng của bài toán lập phương trình. Chính vì thế, việc giúp cho học sinh giải được dạng toán này là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với giáo viên. Và đó là một vấn đề trăn trở nên tôi đã nghiên cứu, tìm tòi “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH”. www.thuvienhoclieu.com MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH I/- LỜI NĨI ĐẦU : Lý chọn đề tài : a Cơ sở lý luận : Mục tiêu giáo dục nói chung, nhà trường nói riêng đào tạo xây dựng hệ học sinh trở thành người phát triển tồn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, lực, trí tuệ để đáp ứng với yêu cầu thực tế Để thực mục tiêu đó, trước hết phải biết áp dụng phương pháp dạy học bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề, rèn luyện thành nề nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến, phương tiện đại vào trình dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh Đồng thời thân giáo viên phải tự tìm phương pháp mới, khắc phục lối truyền thụ chiều, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh môn học, đặc biệt mơn tốn b Cơ sở thực tiễn : Trong thời đại nay, giáo dục nước ta tiếp cận với khoa học đại Các mơn học đòi hỏi tư sáng tạo đại học sinh Đặc biệt môn tốn, đòi hỏi tư tích cực học sinh, đòi hỏi học sinh tiếp thu kiến thức cách xác, khoa học đại Vì để giúp em học tập mơn tốn có kết tốt giáo viên khơng có kiến thức vững vàng, tâm hồn đầy nhiệt huyết, mà điều cần thiết phải biết vận dụng phương pháp giảng dạy cách linh hoạt, sáng tạo truyền thụ kiến thức cho học sinh cách dễ hiểu Chương trình tốn rộng đa dạng, em lĩnh hội nhiều kiến thức Trong có nội dung kiến thức theo em suốt trình học tập phương trình Ngay từ ngày mi cp sỏch n trng, hc sinh ó Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com giải phương trình Đó phương trình đơn giản dạng điền số thích hợp vào ô trống cao tìm số chưa biết đẳng thức cao em phải làm số toán phức tạp Đến lớp đề toán chương trình đại số phương trình tốn có lời Các em vào lời toán cho phải tự thành lập phương trình giải phương trình Kết tìm khơng phụ thuộc vào kỹ giải phương trình mà phụ thuộc nhiều vào việc thành lập phương trình Đó dạng tốn giải tốn cách lập phương trình Dạng tốn tương đối khó mẻ, mang tính trừu tượng cao, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức số học, đại số, hình học, vật lí phải biết tìm mối liên hệ yếu tố toán cho với thực tiễn đời sống Nhưng thực tế cho thấy phần đông học sinh không đáp ứng khả nên không giải dạng tốn lập phương trình Chính thế, việc giúp cho học sinh giải dạng toán nhiệm vụ khó khăn giáo viên Và vấn đề trăn trở nên nghiên cứu, tìm tòi “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH” Sơ lược lịch sử vấn đề : Hầu hết em học sinh lớp ngại giải dạng tốn cách lập phương trình Mặc dù em biết cách giải dạng toán đố tiểu học, toán số học lớp 6, 7, dạng phương trình lớp Nhưng gặp tốn giải cách lập phương trình em lại thấy khó em nắm quy tắc chung (các bước giải) Có nhiều em nắm rõ bước giải lại vận dụng vào giải tập em khơng biết xuất phát từ đâu để tìm lời giải khơng biết tìm liên quan đại lượng để lập phương trình Mà dạng tốn dạng toán bản, thường xuất kiểm tra học kỳ Nhưng đại đa số học sinh bị điểm không nắm cách giải, có học sinh biết cách làm khơng đạt điểm tối đa thiếu nhiều ý Có em biết giải tập mà giáo viên giải lớp, gặp toỏn khỏc thỡ li khụng gii Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trờng THCS www.thuvienhoclieu.com Đó số giáo viên sửa tập cho học sinh học lớp mà chưa ý đến việc giảng dạy cho học sinh kỹ giải tốn cách lập phương trình Phạm vi đề tài : Đề tài nghiên cứu giảng dạy cho học sinh trung học sở sở tiết dạy giải toán cách lập phương trình chương III phần đại số tốn tập II/- THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ : Thực trạng tình hình : Việc giải tốn cách lập phương trình học sinh THCS việc làm mẻ Đề cho phương trình có sẵn mà đoạn văn mô tả mối quan hệ đại lượng, học sinh phải chuyển đổi mối quan hệ đại lượng mô tả lời văn sang mối quan hệ toán học Hơn nữa, nội dung tốn này, hầu hết gắn bó với hoạt động thực tế người, xã hội tự nhiên,… Do q trình giải học sinh thường quên, không quan tâm đến yếu tố thực tiễn dẫn đến đáp số vô lý Một đặc thù riêng loại toán hầu hết toán gắn liền với nội dung thực tế Chính mà việc chọn ẩn số thường số liệu có liên quan đến thực tế Do giải tốn học sinh thường mắc sai lầm ly thực tế Từ lý mà học sinh ngại làm loại toán Mặc khác, q trình giảng dạy lực, trình độ giáo viên dạy cho học sinh mức độ truyền thụ tinh thần sách giáo khoa mà chưa biết phân loại toán, chưa khái quát cách giải cho dạng Kỹ phân tích tổng hợp học sinh yếu, cách chọn ẩn số, mối liên hệ liệu toán, dẫn đến việc học sinh lúng túng gặp nhiều khó khăn vấn đề giải loại toán Đối với việc giải tốn cách lập phương trình em học nên chưa quen với dạng tốn tự làm phương trình Xuất phát từ thực tế nên kết học tập em chưa cao Nhiều em nắm lý thuyết chắn ỏp dng Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt ThuËn – www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com giải tập lại khơng làm Do việc hướng dẫn giúp em có kỹ lập phương trình để giải tốn, ngồi việc nắm lý thuyết, em phải biết vận dụng thực hành, từ phát triển khả tư duy, đồng thời tạo hứng thú cho học sinh học nhằm nâng cao chất lượng học tập Xuất phát từ thực tế em học sinh ngại khó giải tốn, tơi thấy cần phải tạo cho em có niềm yêu thích say mê học tập, ln tự đặt câu hỏi tự tìm câu trả lời Khi gặp tốn khó, phải có nghị lực, tập trung tư tưởng, tin vào khả trình học tập Để giúp học sinh bớt khó khăn cảm thấy dễ dàng việc“Giải tốn cách lập phương trình” lớp 8, thấy cần phải hướng dẫn học sinh cách lập phương trình giải phương trình cách kỹ càng, yêu cầu học sinh có kỹ thực hành giải toán phần cẩn thận Việc hướng dẫn học sinh tìm phương pháp giải tốn phù hợp với dạng vấn đề quan trọng, phải tích cực quan tâm thường xun, khơng giúp em nắm lý thuyết mà phải tạo cho em có phương pháp học tập cho thân, rèn cho em có khả thực hành Nếu làm điều chắn kết học tập em đạt mong muốn “Giải tốn cách lập phương trình” , dạng toán lập phương trình mà lớp tiền đề để em làm quen dạng đơn giản, sở cho toán phức tạp lớp Nên đòi hỏi phải hướng dẫn cụ thể để học sinh nắm cách chắn Chính vậy, giáo viên không truyền thụ cho học sinh kiến thức sách giáo khoa (SGK) mà dạy cho học sinh cách giải tập Giáo viên hướng dẫn cho học sinh giải toán dạng phải dựa quy tắc chung là: yêu cầu giải toán, quy tắc giải tốn cách lập phương trình, phân loại dạng toán, làm sáng tỏ mối quan hệ đại lượng dẫn đến lập phương trình dễ dàng Và lập phương trình đòi hỏi phải giải cho xác, tìm kết ri sau cựng mi kt Giáo viên : Trần Thị Hun Trang ViƯt Thn – www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com luận toán Đây bước đặc biệt quan khó khăn khơng học sinh mà giáo viên Do giáo viên khơng cố gắng rèn luyện cho học sinh cách giải mà cần khuyến khích học sinh tìm hiểu cách giải để học sinh phát huy khả tư linh hoạt, nhạy bén tìm lời giải tốn, tạo lòng say mê, sáng tạo, ngày tự tin, khơng tâm lý ngại ngùng việc giải tốn cách lập phương trình Những thuận lợi khó khăn : a Thuận lợi : - Trường THCS Đơng Hưng A ln có quan tâm giúp đỡ cấp lãnh đạo Đảng Nhà Nước, Phòng Giáo dục Đào tạo Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm tới tất hoạt động trường, tạo điều kiện để giáo viên làm tốt công tác - Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, trẻ, khoẻ, nhiệt tình hăng say cơng việc - Hầu hết em học sinh giỏi thích học mơn tốn b Khó khăn : - Trường THCS Đông Hưng A điểm trường thuộc vùng sâu, giao thơng lại khó khăn, đa số học sinh khơng thể tự học nhà em phải phụ giúp gia đình kiếm sống - Một số em khơng có kiến thức tốn học - Khả nắm kiến thức em chậm - Kỹ vận dụng lý thuyết vào tập em hạn chế III/- GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ : Giải pháp : Từ khó khăn học sinh yếu tố khách quan khác, tơi cố gắng tìm giải pháp khắc phục nhằm đạt hiệu cao cơng tác Nắm bắt tình hình học sinh ngại khó giải tốn cách lập phương trình nên tơi đưa dạng tập khác để phân loại cho phù hợp với khả nhận thức đối tượng Các Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com tập dạng từ thấp đến cao để em nhận thức chậm làm tốt toán mức độ trung bình, đồng thời kích thích tìm tòi sáng tạo học sinh Bên cạnh tơi thường xuyên hướng dẫn, sửa chữa chỗ sai cho học sinh, lắng nghe ý kiến em Cho học sinh ngồi làm việc cá nhân phải tham gia trao đổi nhóm cần thiết Tơi u cầu học sinh phải tự giác, tích cực, chủ động, có trách nhiệm với thân tập thể Mặc dù khả nhận thức suy luận học sinh lớp chưa đồng giải toán cách lập phương trình tất phải dựa vào quy tắc chung: Đó bước giải tốn cách lập phương trình Cụ thể sau : * Bước 1: Lập phương trình (gồm công việc sau): - Chọn ẩn số ( ghi rõ đơn vị ) đặt điều kiện cho ẩn; - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn đại lượng biết; - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ đại lượng * Bước 2: Giải phương trình:Tuỳ phương trình mà chọn cách giải cho ngắn gọn phù hợp * Bước 3: Trả lời (Kiểm tra xem nghiệm phương trình, nghiệm thỏa mãn điều kiện ẩn, nghiệm không kết luận) Lưu ý: Trước thực bước 1, học sinh cần phải đọc kỹ đề bài, nhận dạng toán dạng toán nào, sau tóm tắt đề giải Bước có tính chất định Thường đầu hỏi số liệu ta đặt ẩn số Xác định đơn vị điều kiện ẩn phải phù hợp với thực tế sống Tuy có quy tắc người giáo viên trình hướng dẫn cần đảm bảo cho học sinh thực theo yêu cầu sau : * Yêu cầu : Lời giải khơng phạm sai lầm khơng có sai sót nhỏ Để học sinh khơng mắc phải sai lầm người giáo viên phải hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề tốn Do trước giải giáo viên phải yêu cầu học sinh đọc thật kỹ đề bài, đọc lại đề nhiều lần, cõu, tng ch bi Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trờng THCS www.thuvienhoclieu.com nắm đề cho gì, u cầu tìm Từ giúp học sinh hiểu kỹ đề tốn q trình giảng giải khơng có sai sót nhỏ khơng phạm sai lầm Việc hiểu kỹ nội dung đề tiền đề quan trọng việc giải tập tốn Nó giúp học sinh nhiều việc chọn ẩn, đặt điều kiện ẩn, suy luận, lập luận logic, kỹ tính tốn, … Giáo viên phải rèn cho học sinh thói quen đặt điều kiện cho ẩn đối chiều với điều kiện ẩn cho thích hợp để tránh việc sai sót kết luận tốn Ví dụ : Bài tập 34 SGK toán tập - trang 25 Mẫu số phân số lớn tử số đơn vị Nếu tăng tử mẫu thêm đơn vị phân số Tìm phân số ban đầu ? Giải : Gọi tử số phân số ban đầu x ( điều kiện x > 0, x ∈ N) Mẫu số phân số ban đầu x + Phân số ban đầu Phân số x x+3 x+2 x+2 = x +3+ x +5 Theo ta có phương trình: x+2 = x+5 ⇔ (x+2) = x +5 ⇔ 2x +4 = x +5 ⇔ 2x - x = - ⇔ x =1 Vậy : Phân số ban đầu là: (Sau tìm x = 1, giáo viên lưu ý học sinh đối chiếu với điều kiện, x=1 thoả mãn điều kiện toán nên tử số 1, mẫu số 1+3 = 4) * Yêu cầu : Lời giải phải có xác Gi¸o viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Khi giải toán cách lập phương trình, giáo viên cần lưu ý học sinh lập luận phải có phải xác, khoa học Vì câu lập luận giải liên quan đến ẩn số kiện cho đề tốn Do giáo viên cần phải giúp học sinh hiểu đâu ẩn số, đâu kiện cho toán, để từ dựa vào yếu tố mối liên quan đại lượng cho ẩn số để lập luận lập nên phương trình Vì thế, trước hướng dẫn học sinh giải tốn cách lập phương trình, giáo viên nên hướng dẫn học sinh luyện tập phương pháp biểu diễn tương quan đại lượng biểu thức chứa ẩn, ẩn số đại diện cho đại lượng chưa biết Học sinh sử dụng cách lập bảng (có thể viết ngồi giấy nháp) để biểu diễn đại lượng chưa biết biểu thức ẩn với quan hệ chúng Ví dụ : Bài tốn SGK tốn tập - trang 27 Một xe máy khởi hành từ Hà Nội Nam Định với vận tốc 35 km/h Sau 24 phút, tuyến đường đó, tơ xuất phát từ Nam Định Hà Nội với vận tốc 45 km/h Biết quãng đường Nam Định - Hà Nội dài 90 km Hỏi sau bao lâu, kể từ xe máy khởi hành, hai xe gặp nhau? Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tốn : Hai đối tượng tham gia vào tốn tơ xe máy, đại lượng liên quan vận tốc (đã biết), thời gian quãng đường (chưa biết) Đối với đối tượng, đại lượng quan hệ với theo công thức s = v.t Nếu chọn đại lượng chưa biết làm ẩn, chẳng hạn, gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp x giờ, ta lập bảng để biểu diễn đại lượng toán sau (trước hết đổi 24 phút thành Xe máy Vận tốc (km/h) 35 Ơ tơ 45 Thời gian (h) x Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận x- – www.thuvienhoclieu.com giờ) : Quãng đường (km) 35x 45(x - ) Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Hai xe (đi ngược chiều) gặp nghĩa đến lúc tổng quãng đường hai xe quãng đường Nam Định - Hà Nội Do phương trình lập : 35x + 45(x - ) = 90 Lời giải : - Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc hai xe gặp x (h) Điều kiện thích hợp x x > - Trong thời gian đó, xe máy qng đường 35x (km) Vì tơ xuất phát sau xe máy 24 phút (tức gian x - giờ) nên ô tô thời 2 (h) quãng đường 45(x - ) (km) 5 Đến lúc hai xe gặp nhau, tổng quãng đường chúng quãng đường Nam Định - Hà Nội (dài 90 km) nên ta có phương trình 35x + 45(x ⇔ ) = 90 35x + 45x - 18 = 90 ⇔ 80x ⇔ x = 108 = 108 27 = 80 20 - Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn Vậy thời gian để hai xe gặp 27 giờ, tức 21 phút, kể từ lúc xe máy khởi hành 20 Trong ví dụ trên, chọn ẩn số theo cách khác : Gọi x (km) quãng đường từ Hà Nội đến điểm gặp hai xe Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Xe máy 35 x Ơ tơ 45 90 - x Khi phương trình lập Thời gian (h) x 35 90 − x 45 x 90 − x − = 35 45 Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Qua ta thấy chọn ẩn qng đường phương trình khó giải so với chọn ẩn thời gian Do giải cần ý đến việc chọn ẩn * Yêu cầu : Lời giải phải đầy đủ mang tính tồn diện Giáo viên giảng dạy cho học sinh giải loại toán cần phải ý đến tính tồn diện giải Nghĩa lời giải tốn phải đầy đủ, xác, không thừa không thiếu Phải sử dụng hết tất kiện đề bài, khơng bỏ sót kiện, chi tiết dù nhỏ Và sử dụng hết tất kiện toán, lập phương trình, giải tìm kết cuối em phải ý đối chiếu kết với điều kiện ẩn thử lại kết để trả lời, kết luận tốn cho xác Có thể tính đầy đủ tồn diện Ví dụ : Bài tập 48 sách tập toán tập 2- trang 11 Thùng thứ chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo Người ta lấy từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy từ thùng thứ Hỏi có gói kẹo lấy từ thùng thứ nhất, biết số gói kẹo lại thùng thứ nhiều gấp hai lần số gói kẹo lại thùng thứ hai ? Giải Gọi số kẹo lấy từ thùng thứ x (gói, x nguyên dương, x < 60) Số kẹo lấy từ thùng thứ hai 3x (gói) Số gói kẹo lại thùng thứ : 60 - x (gói) Số gói kẹo lại thùng thứ hai : 80 - 3x (gói) Số gói kẹo lại thùng thứ nhiều gấp hai lần số gói kẹo lại thùng thứ hai, nên ta có phương trình : 60 - x = (80-3x) ⇔ 60 -x = 160 - 6x ⇔ ⇔ 5x = 100 x = 20 (thỏa mãn điều kiện) Trả lời : Số gói kẹo lấy thừ thùng thứ l 20 gúi Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang ViÖt ThuËn – 10 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com * Yêu cầu 4: Lời giải toán phải đơn giản Bài giải phải đảm bảo yêu cầu không sai sót, có lập luận, mang tính tồn diện phù hợp kiến thức, trình độ học sinh, đại đa số học sinh hiểu làm Ví dụ: Bài toán cổ SGK toán tập - trang 24 Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu Một trăm chân chẵn Hỏi có gà, chó? Hướng dẫn : Với toán giải sau: Gọi số gà x (0 A t1 = 30 phút = 3,5 giờ; B t2 = 30 phút = 2,5 v2 lớn v1 20km/h (v2 v1 = 20) Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang ViƯt Thn – 15 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Tính quãng đường AB=? - Các đối tượng tham gia :(ô tô- xe máy) - Các đại lượng liên quan : quãng đường , vận tốc , thời gian - Các số liệu biết: + Thời gian xe máy : 30’ + Thời gian ô tô :2 30’ + Hiệu hai vận tốc : 20 km/h - Số liệu chưa biết: vxe máy? vôtô? sAB ? Cần lưu ý : Hai chuyển động quãng đường không đổi Quan hệ đại lượng s, v, t biểu diễn công thức: s = v.t Như toán có đại lượng chưa biết, mà ta cần tính chiều dài đoạn AB, nên chọn x (km) chiều dài đoạn đường AB; điều kiện: x > Biểu thị đại lượng chưa biết qua ẩn qua đại lượng biết Vận tốc xe máy : x 3,5 (km/h) Vận tốc ôtô : x 2,5 (km/h) Dựa vào mối liên hệ đại lượng(v2 – v1 = 20) x x = 20 2,5 3,5 - Giải phương trình ta x = 175 Giá trị x phù hợp với điều kiện Vậy ta trả lời chiều dài đoạn AB 175km Sau giải xong, giáo viên cần cho học sinh thấy : Như ta phân tích tốn có vận tốc xe chưa biết, nên việc chọn quãng đường ẩn, ta chọn vận tốc xe máy vận tốc ôtô ẩn - Nếu gọi vận tốc xe máy x (km/h) : x > Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang ViƯt Thn – 16 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Thì vận tốc ơtơ x + 20 (km/h) - Vì qng đường AB khơng đổi nên biểu diễn theo hai cách (quãng đường xe máy ơtơ đi) - Ta có phương trình : 3,5 x = 2,5 (x + 20) Giải phương trình ta được: x = 50 Đến học sinh dễ mắc sai lầm dừng lại trả lời kết toán : Vận tốc xe máy 50 km/h Do cần khắc sâu cho em thấy tốn u cầu tìm qng đường nên có vận tốc phải tìm quãng đường - Trong bước chọn kết thích hợp trả lời, cần hướng dẫn học sinh đối chiếu với điều kiện ẩn, yêu cầu đề Chẳng hạn toán trên, ẩn chọn vận tốc xe máy, sau tìm tích 50, khơng thể trả lời toán vận tốc xe máy 50 km/h, mà phải trả lời chiều dài đoạn đường AB mà đề đòi hỏi Tóm lại : Khi giảng dạng tốn chuyển động, có nhiều đại lượng chưa biết, nên bước lập phương trình ta tùy ý lựa chọn đại lượng chưa biết làm ẩn Nhưng ta nên chọn trực tiếp đại lượng tốn u cầu cần phải tìm ẩn Nhằm tránh thiếu sót trả lời kết Song thực tế ta chọn trực tiếp đại lượng phải tìm ẩn mà phải chọn đại lượng trung gian ẩn - Cần ý điều gọi vận tốc ơtơ x (km/h) điều kiện x>0 chưa đủ mà phải x > 20 dựa vào thực tế tốn vận tốc ơtơ lớn vận tốc xe máy 20 (km/h) * Dạng : Dạng tốn cơng việc làm chung, làm riêng - Bài tốn : Hai đội cơng nhân sửa mương hết 24 ngày Mỗi ngày phần việc làm đội 1 phần việc đội làm Nếu làm mình, đội sửa xong mương ngày? Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận 17 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com - Hướng dẫn giải: + Trong ta coi tồn cơng việc đơn vị công việc biểu thị số + Số phần công việc ngày nhân với số ngày làm - Lời giải: Gọi số ngày đội phải làm để sửa xong mương x ( ngày) Điều kiện x > Trong ngày đội làm công việc 1 x Trong ngày đội làm = Trong ngày hai đội làm (công việc ) 2x công việc 24 Theo ta có phương trình: + = x x 24 ⇔ 24 + 36 = x ⇔ x = 60 thoả mãn điều kiện Vậy, thời gian đội làm sửa xong mương 60 ngày Mỗi ngày đội làm = công việc 2.60 40 Để sửa xong mương đội làm 40 ngày Chú ý: Ở loại toán , học sinh cần hiểu rõ đề bài, đặt ẩn, biểu thị qua đơn vị quy ước Từ lập phương trình giải phương trình * Dạng : Dạng toán suất lao động Ví dụ : Trong tháng đầu hai tổ cơng nhân xí nghiệp dệt 800 thảm len Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%, tổ vượt mức 20% nên hai tổ dệt 945 thảm len Tính xem tháng thứ hai tổ dệt thảm len Hướng dẫn : Trong toán số thảm len hai tổ dệt trang tháng đầu tháng thứ hai biết Số thảm len t dt c Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang ViÖt ThuËn – 18 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com tháng đầu, tháng thứ hai chưa biết Ta chọn x số thảm len mà tổ I dệt tháng đầu Theo mối quan hệ đại lượng đề ta có bảng sau : Số thảm len Tháng đầu Tổ I x Tháng thứ hai 115x 100 Tổ II 800 - x 120( 800 − x ) 100 Cả hai tổ 800 945 Cơ sở để lập phương trình tổng số thảm len hai tổ dệt tháng thứ hai 945 Giải : Gọi số thảm len tổ I dệt tháng đầu x (x ∈ Z+, x < 800) Trong tháng đầu hai tổ dệt 800 thảm len nên số thảm len tổ II dệt tháng đầu (800 - x) Tháng thứ hai tổ I dệt x + 15 115 x x= (tấm thảm) 100 100 Tháng thứ hai tổ II dệt (800 − x) + 20 120(800 − x ) (800 − x) = (tấm thảm) 100 100 Theo đề tháng hai hai tổ dệt 945 thảm nên ta có phương trình : 115 x 120(800 − x) + = 945 100 100 Giải phương trình, tìm x = 300 (thỏa mãn điều kiện) Vậy : Trong tháng thứ hai tổ I dệt dệt 115 300 = 345 (tấm thảm len), tổ II 100 120.(800 − 300) = 600 (tấm thảm len) 100 Chú ý : Bài tốn u cầu tìm số thảm len tổ I, tổ II dệt tháng thứ hai, cách giải ta không chọn đại lượng làm ẩn mà chọn số thảm len tổ I dệt tháng đầu làm ẩn Cách chọn ẩn giúp ta lập giải phương trình cách dễ dàng hơn, từ suy i lng cn tỡm Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang ViÖt ThuËn – 19 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Như vậy, giải tốn cách lập phương trình, thơng thường tốn u cầu tìm đại lượng nên chọn đại lượng làm ẩn (chọn ẩn trực tiếp) có chọn đại lượng khác làm ẩn (chọn ẩn gián tiếp) cách chọn ẩn giúp ta giải toán cách thuận lợi * Dạng : Dạng toán tỉ lệ chia phần Ví dụ : Hai đội cơng nhân tham gia lao động công trường xây dựng Số người đội I gấp hai lần số người đội II Nếu chuyển 10 số người lại đội I người từ đội I sang đội II số người đội II Hỏi lúc đầu đội có người? Giải : Gọi số người đội II lúc đầu x ĐK : x nguyên dương Số người đội I lúc đầu 2x Sau chuyển 10 người từ đội I sang đội II số người lại đội I 2x - 10 (người), số người đội II x + 10 (người) Theo đề số người đội II số người đội I nên ta có phương trình : x + 10 = (2x - 10) Giải phương trình, tìm x = 30 (thỏa mãn điều kiện) Trả lời : Lúc đầu đội I có 60 người, đội II có 30 người * Dạng : Dạng tốn có liên quan hình học Ví dụ : Lan có miếng bìa B AB = 3cm Lan tính cắt từ cm hình tam giác ABC vng A, cạnh miếng bìa hình chữ nhật có cm chiều dài 2cm hình bên hình A C chữ nhật có diện tích nửa diện tích miếng bìa ban đầu Tính độ dài cạnh AC tam giác ABC Giải : Gọi x độ di cnh AC (x Z+, cm) Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận 20 www.thuvienhoclieu.com Trờng THCS www.thuvienhoclieu.com 3x (cm2) Diện tích hình chữ nhật ADEG chiều rộng hình chữ nhật B 3x cm2 cm Diện tích tam giác ABC E D cm 3x 3x :2 = cm G A Diện tích hình chữ nhật tổng diện tích hai tam giác BDE CEG ta có phương trình : SADGE = SBDE + SCEG  3x  3x x = 2 −  + ( x − )   ⇔ 3x 3x − +3=0 16 ⇔ x  3 − 1 = 4  ⇔ x=4 Vậy : Cạnh AC tam giác ABC có độ dài 4cm * Dạng : Dạng tốn có nội dung vật lý, hóa học Để lập phương trình, ta phải dựa vào công thức, định luật vật lý, hóa học liên quan đến đại lượng có đề tốn Ví dụ : Biết 200g dung dịch chứa 50g muối Hỏi phải pha thêm gam nước vào dung dịch để dung dịch chứa 20% muối? Giải : Gọi x lượng nước cần pha thêm vào dung dịch cho (x > 0, g) Khi lượng dung dịch nước 200 + x Nồng độ dung dịch 50 200 + x Theo đề ta có phương trình : 50 20 = 200 + x 100 ⇔ 20(150 + x) = 5000 ⇔ x = 100 Vậy : Lượng nc cn pha thờm l 100 g Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận 21 www.thuvienhoclieu.com Trờng THCS C www.thuvienhoclieu.com * Dạng : Dạng tốn có chứa tham số Ví dụ : Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất tháng a% (a số cho trước) lãi tháng tính gộp vào vống cho tháng sau a Hãy viết biểu thức biểu thị : + Số tiền lãi sau tháng thứ nhất; + Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có sau tháng thứ nhất; + Tổng số tiền lãi có sau tháng thứ hai b Nếu lãi suất 1,2% (tức a = 1,2) sau tháng tổng số tiền lãi 48,288 nghìn đồng, lúc đầu bà An gửi tiền tiết kiệm? Giải : a Số tiền lãi sau tháng gửi với lãi suất a% với tiền gửi x nghìn đồng ax Số tiền có (cả gốc lẫn lãi) sau tháng thứ : x + ax = x (1 + a) nghìn đồng Số tiền lại sau hai tháng : L = ax + ax(1+a) = x(a2 + 2a) b Thay a = 1,2% L = 48,288 ta : 24   144 x +  = 48,288 nghìn đồng  1000000 1000  ⇒ x = 2000000 đồng Trên dạng toán thường gặp chương trình tốn Mỗi dạng tốn có đặc điểm khác chia thành dạng nhỏ dạng Tuy nhiên, dạng lấy ví dụ điển hình để giới thiệu, hướng dẫn cụ thể cách giải, giúp học sinh có kỹ lập phương trình tốn Kết đạt : Tơi tự tìm phương pháp thực nghiên cứu học sinh lớp 8A năm học 2009 - 2010 Đầu năm học, tơi nhận thấy lớp 8A có nhiều học sinh yếu, đặc biệt mơn tốn, điều làm băn khoăn, trăn trở Cụ thể qua kiểm tra khảo sát mơn tốn đầu năm lớp 8A, ghi nhận kết sau : Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt Thuận – 22 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Điểm Sĩ số Giỏi Khá T Bình Yếu Kém = 6,5 % 18 = 58% 11 = 35,5% Lớp 8A 31 Sang đến học kỳ II, học đến chương III (phương trình bậc ẩn), phần giải tốn cách lập phương trình, tơi thực khảo sát học sinh lớp 8A kết : Điểm Sĩ số Giỏi Khá T Bình Yếu Kém Lớp 8A 31 = 12,9 % 19 = 61,3% = 25,8% Qua kết khảo sát tơi cố gắng giảng dạy cho em, thấy tiến học sinh qua việc giải tập Tơi nhận thấy hầu hết em biết trình bày toán dạng Phần lớn học sinh có hứng thú giải tốn cách lập phương trình Các em khơng lúng túng lập phương trình Các em biết chuyển đổi vấn đề từ ngôn ngữ văn học sang ngôn ngữ tốn học thơng qua phép tốn, biểu thức, phương trình Nhiều em giỏi tìm cách giải hay ngắn gọn phù hợp Tuy bên cạnh kết đạt số học sinh học yếu , lười học, chưa có khả tự giải tốn cách lập phương trình Đối với em yếu, việc thực khó khăn Một phần khả học toán em hạn chế, mặt khác dạng tốn lại khó, đòi hỏi tư nhiều em Cụ thể kết đạt kiểm tra học kỳ II sau : Điểm Sĩ số Giỏi Khá T Bình Yếu Kém = 6,5% Lớp 8A 31 = 25,8% 10 = 32,2 % 11 = 35,5% Giáo viên : Trần Thị Huyền Trang Việt ThuËn – 23 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Kết bất ngờ thân Tôi không dám chắn biện pháp mà đưa tối ưu nhất, hiệt nhất, kết mà học sinh đạt qua q trình tơi giảng dạy thật niềm vui, niềm hứng thú công tác IV/- KẾT LUẬN : Tóm lược giải pháp : Từ thực tế nghiên cứu giảng dạy, nhận thấy việc giảng dạy giải tốn cách lập phương trình có ý nghĩa thực tế cao Nó rèn luyện cho học sinh tư logic, khả sáng tạo, khả diễn đạt xác nhiều quan hệ tốn học, … Do giải dạng tốn lớp 8, giáo viên vần lưu ý học sinh đọc kỹ đề bài, nắm mối quan hệ biết chưa biết đại lượng để lập phương trình Các tốn, ví dụ nêu lên chủ yếu toán bậc nhất, nghĩa tốn dẫn đến phương trình quy bậc Lên đến lớp việc giải tốn cách lập phương trình tn theo bước lớp phương trình quy phương trình bậc hai hệ phương trình Vì giáo viên cần phân tích kỹ bước giải, lưu ý rõ cho học sinh yêu cầu giải dạng toán để học sinh có kiến thức vững phục vụ cho việc giải toán lớp Bên cạnh đó, giáo viên tạo hứng thú cho học sinh học, hướng dẫn học sinh cách học bài, làm cách nghiên cứu trước nhà Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, tìm chỗ học sinh bị hổng để phụ đạo Điều đòi hỏi người giáo viên phải có lòng u nghề, u thương học sinh phải có lượng kiến thức vững chắc, có phương pháp truyền thụ phù hợp với đối tượng học sinh Phạm vi áp dụng đề tài : Đề tài “ Một số kinh nghiệm giảng dạy giải tốn cách lập phương trình” áp dụng cho mơn tốn lớp trường THCS Đơng Hưng Ahuyện An Minh áp dụng cho tất c cỏc trng THCS khỏc Giáo viên : Trần Thị Hun Trang ViƯt Thn – 24 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS www.thuvienhoclieu.com Bài học kinh nghiệm, kiến nghị : Trên số kinh nghiệm thân việc giảng dạy giải toán cách lập phương trình chương trình tốn lớp Cùng với giúp đỡ tận tình Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ chuyên môn, đồng nghiệp học sinh tơi hồn thành đề tài “ Một số kinh nghiệm giảng dạy giải toán cách lập phương trình” Tuy tơi có nhiều cố gắng chắn nhiều thiếu sót Tơi xin trân trọng tất ý kiến phê bình, đóng góp cấp đồng nghiệp để đề tài tơi ngày hồn thiện áp dụng rộng rãi ngành Tôi xin chân thành cảm ơn! Việt Thuận, ngày 17 tháng 05 năm 2012 Người viết SKKN Trần Thị Huyền Trang Giáo viên : Trần Thị Hun Trang ViƯt Thn – 25 www.thuvienhoclieu.com Trêng THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay