TRAO DOIDONDE THI toan 12h ki 2

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2018, 10:00

VÀI LỜI TRAO ĐỔI CÙNG ĐỒNG NGHIỆP K.thưa đồng nghiệp: việc đưa tài liệu lên thư viện Bạch kim, khơng phải điểm, khơng phải lợi nhuận kinh tế Tôi thiết nghĩ rằng: Mỗi người làm công tác đào tạo hệ trẻ để gánh vác nghiệp xây dựng Tổ quốc người có tâm hồn cao thượng, biết khiêm tốn biết học hỏi, cần có tính sáng tạo cao nghành nghề cần sáng tạo, để khơng phải người sau đồn người tiến bước Tôi học hỏi nhiều từ bạn tham gia vào thư viện Bạch kim này! Hiện riêng đơn vị mà đơn vị bạn, khối lớp 12 hẳn phải nhiều giáo viên dạy để người trước giúp đỡ người sau, nói thật ln : “Tre già,măng mọc” Thực tế gặp nhiều trường hợp thiếu công việc đánh giá điểm cho học sinh, bỡi nhiều giáo viên dạy khối lớp, chưa nói đến mặt tiêu cực khác Tơi thấy: học sinh gặp phải giáo viên học sinh tiên tiến,nhưng gặp giáo viên khác chưa học sinh trung bình Ở khơng phải tính tiêu cực giáo viên mà tính cảm nhận người, ràng buộc tiêu này, nọ?! Việc làm tơi mang tính chất tạm thời để đỡ bớt phần khơng thể hay, điểm thi học kỳ so với điểm loại kiểm tra lại Tuy nhiên cố gắng đỡ nhiêu Chính lẽ xin giới thiệu bạn đề thi đơn vị, có đề thi tơi gửi lên thư viện Bạch kim.(Đề thi có đáp án) Ngồi có đề thi thứ hai giáo viên dạy lớp 12 trường.(không có đáp án), thơng qua hai đề tơi biên soạn đề ơn tập chung cho tồn học sinh khối 12 trường để tránh tình trạng may, rủi việc chọn lựa đề người làm công tác quản lý, mặt khác để học sinh ôn tập Tài liệu mong muốn trao đổi bạn, chân thành cảm ơn!(Tơi khơng ngại việc lộ đề thi phương án giả thiết, có nhiều đề thi khác, em học sinh trường có truy cập gặp phải tài liệu đừng nên cho đề thi thật Phải có tư tưởng lớn cần phải học để làm gì?) o0o -TRƯỜNG THPTVÂN CANH TỔ TOÁN – LÝ o0o - ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC : 2008-2009 MƠN TỐN LỚP 12 Bài I: (3 điểm ) Cho hàm số : y   2x  x 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số : y   2x  x 2) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -x -3 1) Đường thẳng (d) qua I(-1;2) có hệ số góc k a) Tìm giá trị k để (d) (C) cắt hai điểm A, B phân biệt thuộc hai nhánh khác (C) b) Chứng minh tiếp tuyến với (C) hai điểm A B song song với Bài II: (3 điểm) 1) Giải phương trình bất phương trình sau: x x a)    14 ; b) log  x  1 log ( x  1)   c)    2 x 1     2 x 1 2x  x  0 ; d) log x  x 18 2) Tính tích phân :a) I = x2  x  x 1 e dx ; b) J = (2 x  3) ln xdx 5 c) K = x ln(2 x  1)dx ; d) H = x  x 1  x dx 3) Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số : a) f ( x )  x  x  24 x    ; 3 ; b) f ( x)  x    x Bài III: (1 điểm) 1) Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy ABCD hình thoi có cạnh đáy a, góc ABC 600 góc tạo bỡi cạnh SC mặt đáy 300 Biết SA vng góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a 2) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Góc  tạo bỡi cạnh bên mặt đáy có tan  = Tính diện tích xung quanh hình chóp thể tích khối chóp tương ứng Bài IV: (2 điểm) A) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình x  y  z  0 ; đường  x 1  t  thẳng (d) :  y 5  t điểm M(2;-1;3)  z 3  2t  1) 2) 3) 4) Tìm điểm A thuộc đường thẳng (d) cho khoảng cách từ A mặt phẳng (P) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa M (d) Tìm tọa độ hình chiếu vng góc điểm M mặt phẳng (P) Viết phương trình mặt cầu (S), biết mặt cầu (S) có tâm M mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn (C) có bán kính B) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm : A(1;3;3) , B(-2;3;2) , C(1;-2;-2) , D(4;-1;-2) 1) Chứng minh ABCD tứ diện tính chiều cao tứ diện vẽ từ D Tìm hình chiếu vng góc điểm D mặt phẳng (ABC) 2) Tính góc hai đường thẳng BD AC Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD 3) Viết phương trình mặt phẳng (  ) song song với hai đường thẳng BD AC đồng thời cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính r = Bài V: (1 điểm) 1) Tìm cặp số thực x y thỏa mãn : x  xi  y  x  i  y  2i    2) (4  3i )(2  i )   2i  4i -Hết SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009 Trường THPT Vân Canh MƠN THI: TỐN; LỚP 12 (cơ bản) ( Thời gian làm 150 phút ) ĐỀ THI: Bài I: (3 điểm ) 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số : y  2x   x 1 2) Đường thẳng (d) qua I(1; -2) có hệ số góc k Tìm giá trị k để (d) (C) cắt hai điểm A, B phân biệt thuộc hai nhánh khác (C) Chứng minh tiếp tuyến với (C) hai điểm A B song song với Bài II: (3 điểm) x2 1 dx 1) Tính tích phân : I  � x 1 2) Tìm giá trị lớn nhỏ Hàm số y  x   10  x   x 1   x 1 3) Giải phương trình :    18 Bài III: (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Góc tạo bỡi mặt bên mặt đáy 600.Tính diện tích xung quanh hình chóp thể tích khối chóp tương ứng Bài IV: (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm : A(1;0;0) , B(0;1;0) , C(0;0;1) , D(2;3;-1) 1) Chứng minh ABCD tứ diện tính chiều cao tứ diện vẽ từ D 2) Tính góc hai đường thẳng BD AC Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD Bài V: (1 điểm) Tìm cặp số thực x y thỏa mãn : x  y  x  i  y  i   (i  1) x -Hết   SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II : 2008-2009 Trường THPT Vân Canh MƠN: TỐN; LỚP 12 (c bn) Ô ( Thời gian làm 150 phút ) ĐÁP ÁN: Bài I: (3 điểm ) 1) ( điểm) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số : y   TXĐ: R\ 1  Sự biến thiên: * Chiều biến thiên : y’= 2x   x 1 (0,25 điểm) (1,25 điểm)  ; x 1 Hàm số đồng biến khoảng (   x  1 ; y’ ;1) ; (1;) * Cực trị : khơng có * Giới hạn tiệm cận: lim y lim y   đường thẳng y = -2 tiệm cận ngang (C) x   x   lim y  ; lim y   đường thẳng x = tiệm cận đứng (C) x  1 x  1 * Bảng biến thiên: x y’ -  + y + + -2 -2 -  Đồ thị: * Điểm cắt trục hoành (1/2;0); điểm cắt trục tung (0;-1) * Tâm đối xứng : I (1; -2) (đồ thị hình vẽ) (0,5 điểm) y x -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 -8 2) (1 điểm) * Tìm k : (d): y = k(x- 1) – (d) cắt (C) hai điểm phân biệt A, B phương trình sau có hai nghiệm x1,x2 thỏa : x1
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAO DOIDONDE THI toan 12h ki 2 , TRAO DOIDONDE THI toan 12h ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay