Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng nhựa

76 254 5
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2018, 20:46

Đất nước ta đang trong công cuộc công nhiệp hoá, hiện đại hoá. Nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng trưởng không ngừng đi cùng với quá trình phát triển kinh tế. Do đó đòi hỏi rất nhiều công trình cung cấp điện. Đặc biệt rất cần các công trình có chất lượng cao, đảm bảo cung cấp điện liên tục, phục vụ tốt các ngành trong nền kinh tế quốc dân.Trong đó có lĩnh vực công nghiệp là một trong các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước, được Nhà nước và Chính phủ ưu tiên phát triển vì có vai trò quan trọng trong kế hoạch đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Để thiết kế cung cấp điện cho ngành này đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữ yếu tố kinh tế và kỹ thuật phải bao gồm: độ tin cậy trong cung cấp điện, độ an toàn cao, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa khi gặp sự cố và phải đảm bảo chất lượng điện năng nằm trong giới hạn cho phép, tổn thất điện năng thấp. Hơn nửa, hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai với chi phí dầu tư nhỏ. Phụ tải của ngành phần lớn là phụ tải hộ loại 1, 2 đòi hỏi độ tin cậy cung cấp điện cao.Vì những lí do trên em đã chọn đề tài: “ Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất nhựa”, dưới sự hướng dân của Thầy Trần Văn Hải.Nội dung đề tài gồm 6 chương: Tính toán phụ tải phân xưởng. Lựa chọn máy biến áp và phương án đi dây. Chọn dây dẫn và khí cụ bảo vệ. Kiểm tra tổn thất điện áp và tính tổn thất công suất và tổn thất điện năng. Thiết kế chiếu sáng. Thực hành lắp ráp mô hình trang bị điện. Đây là một đồ án có tính thực tiễn rất cao, chắc chắn sẽ giúp ích cho em rất nhiều ứng dụng công tác sau này.Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã nhận được sự chỉ bảo rất tận tình của thầy Thầy Trần Văn Hải cùng các thầy cô trong khoa CNKT ĐiệnĐiện tử. ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta công công nhiệp hoá, đại hoá Nhu cầu điện lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sinh hoạt tăng trưởng không ngừng với trình phát triển kinh tế Do đòi hỏi nhiều cơng trình cung cấp điện Đặc biệt cần cơng trình có chất lượng cao, đảm bảo cung cấp điện liên tục, phục vụ tốt ngành kinh tế quốc dân Trong có lĩnh vực công nghiệp ngành kinh tế trọng điểm đất nước, Nhà nước Chính phủ ưu tiên phát triển có vai trò quan trọng kế hoạch đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Để thiết kế cung cấp điện cho ngành đòi hỏi kết hợp hài hòa giữ yếu tố kinh tế kỹ thuật phải bao gồm: độ tin cậy cung cấp điện, độ an toàn cao, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa gặp cố phải đảm bảo chất lượng điện nằm giới hạn cho phép, tổn thất điện thấp Hơn nửa, hệ thống cung cấp điện phải đảm bảo cho việc mở rộng phát triển tương lai với chi phí dầu tư nhỏ Phụ tải ngành phần lớn phụ tải hộ loại 1, đòi hỏi độ tin cậy cung cấp điện cao Vì lí em chọn đề tài: “ Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất nhựa”, hướng dân Thầy Trần Văn Hải Nội dung đề tài gồm chương: - Tính tốn phụ tải phân xưởng - Lựa chọn máy biến áp phương án dây - Chọn dây dẫn khí cụ bảo vệ - Kiểm tra tổn thất điện áp tính tổn thất cơng suất tổn thất điện - Thiết kế chiếu sáng - Thực hành lắp ráp mơ hình trang bị điện Đây đồ án có tính thực tiễn cao, chắn giúp ích cho em nhiều ứng dụng cơng tác sau Trong q trình thực đồ án, em nhận bảo tận tình thầy Thầy Trần Văn Hải thầy khoa CNKT Điện-Điện tử Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2017 SVTH Nguyễn Ngọc Trung SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2017 Giáo viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG GVHD: TRẦN VĂN HẢI Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tp.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2017 Giáo viên phản biện (ký ghi rõ họ tên) SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN : .3 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÍNH TỐN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG .6 1.1 Giới thiệu sơ phân xưởng 1.1.1 Bảng chia nhóm thiết bị phân xưởng nhựa .6 1.1.2 Sơ đồ mặt phân xưởng .7 1.2 Tính tốn phụ tải phân xưởng 1.2.1 Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng nhựa Phụ tải tính tốn động lực phân xưởng Xác định phụ tải tính tốn chiếu sáng cho tồn phân xưởng .10 Phụ tải tính tốn tồn phân xưởng .11 1.3 Xác định tâm phụ tải nhóm thiết bị phân xưởng .11 Tâm phụ tải nhóm I .11 Tâm phụ tải nhóm II 12 Chọn ví trí đặt tủ phân phối phân cho nhóm phụ tải phân xưởng 14 CHƯƠNG II: LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY 16 2.1 Chọn máy biến áp 16 2.2 Vạch phương án dây mạng phân xưởng 18 2.2.1 Yêu cầu .18 2.2.2 Phân tích phương án dây 18 2.2.3 Xác định phương án dây phân xưởng 19 2.3 Xác định phương án lắp đặt dây 20 2.4 Sơ đồ mặt dây 20 SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI CHƯƠNG III:CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ BẢO VỆ 22 3.1 Chọn dây dẫn CB 22 3.1.1 Chọn dây dẫn cho phụ tải 22 3.1.2 Chọn dây theo điều kiện phát nóng 22 3.1.2.1 Chọn dây dẫn từ nhóm máy đến tủ động lực .23 3.1.2.2 Chọn dây dẫn từ tủ động lực đến tủ phân phối 31 3.2 Chọn tủ phân phối tủ động lực 34 CHƯƠNG IV: KIỂM TRA TỔN THẤT ĐIỆN ÁP VÀ TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG .35 4.1 Kiểm tra tổn thất điện áp .35 4.1.1 Kiểm tra tổn thất điện áp từ trạm biến áp tủ phân phối phân xưởng .35 4.1.2 Kiểm tra tổn thất điện áp từ tủ phân phối phân xưởng phụ tải 36 4.2 Kiểm tra tổn thất công suất 41 4.2.1 Tổn thất công suất từ trạm biến áp đến tủ phân phối 41 4.3 Xác định tổn thất điện 51 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO MỘT XƯỞNG SẢN XUẤT NHỰA 52 5.1 Giới thiệu phương pháp quang thông 52 5.2 Chọn số lượng công suất bóng đèn 53 5.3 Thiết kế mạng điện chiếu sáng 59 5.3.1 Sơ đồ dây cho mạng điện chiếu sáng 59 5.3.2 Chọn dây dẫn CB cho mạng điện chiếu sáng 61 5.4 Tổng thất công suất điện áp .66 5.5 Tổng thất điện mạng điện chiếu sáng 70 CHƯƠNG VI: THỰC HÀNH LẮP RÁP MƠ HÌNH TRANG BỊ ĐIỆN 71 6.1 Bảng thiết kế Auto CAD mơ hình trang bị điện 71 6.2 Mơ hình trang bị điện 72 KẾT LUẬN 73 SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI CHƯƠNG I TÍNH TỐN PHỤ TẢI PHÂN XƯỞNG 1.1 Giới thiệu sơ phân xưởng Phân xưởng khí có dạng hình chữ nhật, xi măng, trần lợp tơn hai mái Tồn phân xưởng có bốn cửa Phân xưởng có kích thước sau: - Chiều dài: 54m - Chiều ngang: 18m - Chiều cao: 7m Phân xưởng cấp điện từ trạm biến áp khu vực có cấp điện áp 22/0,4 kV 1.1.1.Bảng chia nhóm thiết bị phân xưởng nhựa Nhóm I II Thiết bị Số lượng P(kW) Cosφ Ksd Uđm 15 0.8 0.4 380 10 0.9 0.5 380 22 0.85 0.6 380 0.85 0.5 380 0.9 0.4 380 0.8 0.5 380 12 0.8 0.6 380 0.95 0.7 380 22 0.85 0.6 380 0.85 0.5 380 0.9 0.4 380 0.8 0.5 380 18 0.85 0.6 380 10 0.9 0.7 380 12 0.8 0.6 380 SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI 12 10 10 12 12 1 1 2 3 6 KCS 7 KHO 12 7 9 10 12 1.1.2 Sơ đồ mặt phân xưởng 1.2 Tính toán phụ tải phân xưởng Trong thiết kế cung cấp điện phụ tải tính tốn số liệu quan trọng Vì nhờ có phụ tải tính tốn ta chọn thiết bị điện : MBA, dây dẫn thiết bị SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI đóng cắt thiết bị bảo vệ khác …, đồng thời tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện ta chọn thiết bị bù.Để xác định phụ tải tính tốn cách xác khó khăn phụ tải điện phụ thuộc vào yếu tố : Công suất, số lượng thiết bị chế độ vận hành quy trình cơng nghệ thiết bị vận hành Nếu ta xác định phụ tải tính tốn khơng xác xảy số trường hợp sau : -Nếu phụ tải tính tốn Ptt< Pthực tế (phụ tải thực tế) làm giảm tuổi thọ thiết bị khơng gây cháy nổ thiết bị bảo vệ chọn không đảm bảo yêu cầu tác động xảy cố -Nếu phụ tải tính tốn Ptt > Pthực tế dẫn đến lãng phí cho đầu tư vốn không mang lại hiệu kinh tế kỹ thuật 1.2.1 Xác định phụ tải tính tốn cho phân xưởng nhựa Hiện có nhiều phương pháp xác định phụ tải tính toán Dựa vào sơ đồ mặt cách bố trí máy móc, thiết bị, cơng suất thiết bị nên ta dùng phương pháp số thiết bị hiệu quả, phương pháp cho kết tương đối xác Theo bảng chia nhóm máy, thiết bị phân xưởng ta tính tốn phụ tải sau: Phụ tải tính tốn động lực phân xưởng a Phụ tải tính tốn nhóm I Tổng số thiết bị nhóm 1: n=18 Tổng cơng suất thiết nhóm: P=208kW Thiết bị có cơng suất lớn nhất:PMax=22kW Số thiết bị có cơng suất khơng nhỏ nửa cơng suất thiết bị có cơng suất lớn nhất: n1=6 Tổng công suất n1 thiết bị là: P1=104kW Xác định: n*,p* n1   0.33 n* = n 18 p1 104   0.5 p 208 Tra bảng phục lục 1.4 giáo trình cung cấp điện ta được: n*hq=0,8 � nhq =18.0,8=14,4 chọn nhq=14 Hệ số sử dụng trung bình: p  n �P i 1 Ksdtb = dmi �ksdi n �P i 1  24  20  26,  13,5   4,5  5,  0, 47 208 dmi SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 10 KCS K2 K1 KHO GVHD: TRẦN VĂN HẢI TCS ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN Hình 5.3: Sơ đồ dây mạng điện chiếu sáng SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 62 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI 5.3.2 Chọn dây dẫn CB cho mạng điện chiếu sáng a Chọn dây dẫn từ tủ phân phối đến tủ phân phối chiếu sáng cos tb  2550 �0,9  259, �0.8  345, �0.8  0,88 2550  259,  345, Tổng công suất : Pttcspx  �Pttcs  2550  259,  345,6  3154,8W Qttcspx  tg �Pttcspx  0,54 �3154,8  1703,59Var  3154,8  16,3 220 � 0,88 Ittcs = (A) Ilvmax=Itt=16,3 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax Tra Catalogue hãng Schneider ta chọn CB: DPNN = 20A Icphc=kr =0,82 �20 =16,4A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần, đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=0,995 (đã tính mục 3.2.1) I 16  Icp lv max 16,5( A) K 0,995 Với Icp �16,1 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây cáp đồng lõi cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định Cường độ tối đa mm (A) 1,5 21 b Chọn dây dẫn CB từ tủ phân phối chiếu sáng đến tủ điều khiển kho khu chiết suất Tổng công suất thiết nhánh: Pttcs  �Pkho  kcs  259,  345,  604,8W Qtt  tg �P  0,75 �604,8  453,6Var � I tt  Pđm 604,8   3, 44( A) U dm �cos  220 �0,8 SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 63 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI Itt =3,44(A) Ilvmax=Itt=3,44 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax Tra Catalogue hãng Schneider ta chọn CB: DPNN = 5A Icphc=kr =0,69 �5=3,45A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần , đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=0,995 (đã tính mục 3.2.1)  Icp I lv max K 3,45 3,47( A) 0,995 Với Icp �3,47 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây lõi, ruột đồng cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 14 c Chọn dây dẫn CB tủ phân phối chiếu sáng đến tủ điều khiển phân xưởng Tổng công suất thiết nhánh: Pttcs  Nbd �Nbong /bo �Pden  N bd �N bong /bo �P  30 �� 85  2550W Qtt  tg �P  0, 75 �2550  1912,5Var � I ttn  Pđm 1912,5   10( A) U dm �cos  380 �0,8 Itt nhómI =10(A) Ilvmax=Itt=10 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax Tra Catalogue hãng Mistubishi chế tạo ta chọn CB: DPNN= 15A Icphc=kr =0,67 �15=10,1A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần, đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 64 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN  GVHD: TRẦN VĂN HẢI K=0,995 (đã tính mục 3.2.1) I 10,1 Icp lv max 10,15( A) K 0,995 Với Icp �10,15 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây lõi, ruột đồng cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 14 d Chọn dây dẫn CB cho nhánh đèn Tổng công suất thiết nhánh: P =85 �6=510W Qtt  tg �P  0,5 �510  255Var � I ttn  Pđm 255   1, 29( A) U dm �cos  220 �0,9 Itt nhómI =1,29(A) Ilvmax=Itt=1,29 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax Tra Catalogue hãng Mistubishi chế tạo ta chọn CB: DPNN = 2A Icphc=kr =0,65 �2=1,3A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần , đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=0,995 (đã tính mục 3.2.1)  Icp I lv max K 1,3 1,31( A) 0,995 Với Icp �1,31 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây lõi, ruột đồng cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 14 e Chọn dây dẫn CB cho kho SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 65 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI Tổng công suất thiết Pttcs  259, 2W Qtt  tg �P  0,75 �259,  194, 4Var � I tt  Pđm 194,   1,11( A) U dm �cos  220 �0,8 Ilvmax=Itt=1,11 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax Tra Catalogue hãng Mistubishi chế tạo ta chọn CB: DPNN = 2A Icphc=kr =0,56 �2=1,12A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần , đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=0,995 (đã tính mục 3.2.1)  Icp I lv max K 1,12 1,13( A) 0,995 Với Icp �1,13 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây lõi, ruột đồng cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 14 f Chọn dây dẫn CB cho khu chiết xuất Tổng công suất thiết nhánh: Pttcs  345, 6W Qtt  tg �P  0, 75 �345,  259, 2Var � I tt  Pđm 345,   1, 23( A) U dm �cos  220 �0,8 Ilvmax=Itt=1,23 (A) Điều kiện phát nóng dây dẫn Icp hiệu chỉnh ≥ Ilvmax Từ điều kiện ta chọn dòng cho phép CB ≥ Ilvmax SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 66 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI Tra Catalogue hãng Mistubishi chế tạo ta chọn CB: DPNN = 2A Icphc=kr =0,62 �2=1,24A Với kr : hệ số hiệu chỉnh CB Dây trần , đặt ống nhựa PVC, hệ số hiệu chỉnh dây cáp CADIVI: K=0,995 (đã tính mục 3.2.1)  Icp I lv max K 1,24 1,25( A) 0,995 Với Icp �1,25 (A) tra bảng 4.11 (ST-Ngô Hồng Quang) ta lựa chọn loại dây lõi, ruột đồng cách điện PVC CADIVI chế tạo Tiết diện danh định mm2 Cường độ tối đa (A) 14 Bảng 5.1:Kết dây dẫn TT Loại dây Số lõi Tiết diện danh định Cườn độ tối đa(A) Từ tủ PP đến tủ PPCS CCV 1,5 21 CCV 1 14 CCV 1 14 Từ tủ ĐKCS kho đến đèn CCV 1 14 Từ tủ ĐKCS khu chiết suất đến đèn CCV 1 14 Số cực Số lượng Từ tủ PPCS đến kho khu chiết suất Từ tủ ĐKCS phân xưởng đến nhánh đèn Bảng 5.2:Chọn CB chiếu sáng TT Loại SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Dòng định mức(A) Trang 67 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI CB tổng DPNN 20 CB khu phân xưởng DPNN 15 CB nhánh phân xưởng DPNN CB tổng kho khu chiết suất DPNN CB kho DPNN 2 CB khu chiết suất DPNN 2 5.4 Tổng thất công suất điện áp a Tổn thất điện áp cơng suất từ tủ phân phối đến tủ phân phối chiếu sáng, có chiều dài 7m Cơng suất phụ tải: Stt=3154,8 + j1703,59 (VA)  18,84 r0  F  1,5  12,56( / km) , dây cáp x0  0,08( / km) Vậy tổn thất điện áp đường dây là: P �r �l  Q �x �l U %  � i i i i i i �100 U đm 3,16 �12,56 �0,007  1,7 �0,08 �0,007 �100 380  0,0002%  cáp chọn thỏa mãn Vậy tổn thất công suất tác dụng : SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 68 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI Pi  Qi2 P  R.10 3 U dm 3,162  1,7 �12,56 � 10 3 �0, 007 0,38  0, 008(W)  Tổn thất công suất phản kháng: P2  Q2 Q  i i X 10 3 U dm 3,162  1,  �0,08 �103 �0,007 0,382  0,00005(V ar) b Tổn thất điện áp công suất từ tủ chiếu sáng đến kho khu chiết suất,chiều dài 14m Công suất phụ tải: Stt=604,8 + j453,6 (VA)  18,84 r0  F   18,84( / km) , dây cáp x0  0,08( / km) Vậy tổn thất điện áp đường dây là: P �r �l  Q �x �l U %  � i i i i i i �100 U đm 0, 605 �18,84 �0, 014  0, 454 �0, 08 �0,014 �100 3802  0,0001%  cáp chọn thỏa mãn Vậy tổn thất công suất tác dụng : P2  Q2 P  i i R.10 3 U dm 0, 6052  0, 454 �18,84 �103 �0, 014 0,38  0, 001(W)  Tổn thất công suất phản kháng: SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 69 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI Pi  Qi2 Q  X 103 U dm 0,6052  0, 454  �0,08 �103 �0,014 0,38  0,000004(V ar) c Tổn thất điện áp công suất từ tủ diều khiển phân xưởng đến nhánh đèn, chiều dài 43m Công suất phụ tải: Stt=510 + j255 (VA)  18,84 r0  F   18,84( / km) , dây cáp x0  0,08( / km) Vậy tổn thất điện áp đường dây là: P �r �l  Q �x �l U %  � i i i i i i �100 U đm 0,510 �18,84 �0, 043  0, 255 �0,08 �0, 043 �100 380  0, 0003%  cáp chọn thỏa mãn Vậy tổn thất công suất tác dụng : Pi  Qi2 P  R.103 U dm 0,5102  0, 2552  � 18,84 � 10 3 �0, 043 0,38  0, 002(W) Tổn thất công suất phản kháng: P2  Q2 Q  i i X 103 U dm 0,6052  0, 4542 �0,08 �103 �0,014 0,38  0,000008(V ar)  SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 70 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI d Tổn thất điện áp công suất kho từ tủ điều khiển đến nhánh đèn,chiều dài 10m Công suất phụ tải: Stt=259,2 + j199,4 (VA) r0   18,84   18,84( / km) F , dây cáp x0  0,08( / km) Vậy tổn thất điện áp đường dây là: P �r �l  Q �x �l U %  � i i i i i i �100 U đm 0, 259 �18,84 �0,01  0,194 �0,08 �0,01 �100 380  0,00003%  cáp chọn thỏa mãn Vậy tổn thất công suất tác dụng : Pi  Qi2 P  R.103 U dm 0, 259  0,194  �18,84 � 10 3 �0, 01 0,38  0, 0001(W) Tổn thất công suất phản kháng: P2  Q2 Q  i i X 103 U dm 0, 259  0,1942 �0,08 �103 �0,01 0,38  0,0000006(V ar)  e Tổng thất điện áp công suất từ tủ điều khiển đến nhánh đèn, chiều dài 8m Công suất phụ tải: Stt=345,6 + j259,2 (VA)  18,84 r0  F   18,84( / km) , dây cáp x0  0,08( / km) Vậy tổn thất điện áp đường dây là: SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 71 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI P �r �l  Q �x �l U %  � i i i i i i �100 U đm 0,345 �18,84 �0,008  0, 259 �0, 08 �0, 008 �100 3802  0,00004%  cáp chọn thỏa mãn Vậy tổn thất công suất tác dụng : P2  Q2 P  i i R.103 U dm 0,3452  0, 259 � 18,84 � 10 3 �0, 008 0,38  0, 0002(W)  Tổn thất công suất phản kháng: Pi  Qi2 Q  X 10 3 U dm 0,3452  0, 259  �0,08 �10 3 �0,008 0,38  0,000008(V ar) 5.5 Tổng thất điện mạng điện chiếu sáng   (0.124  Tmax ).8760 104 (giờ /năm) Tmax thời gian sử dụng công suất cực đại (tra bảng ta 4140)   (0.124  4140 ) 8760  2535,5 104 Vậy tổn thất điện toàn phân xưởng là: P  0, 0113 � A  �P.  0,0113 �2535,5  28,65Wh SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 72 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI CHƯƠNG VI THỰC HÀNH LẮP RÁP MƠ HÌNH TRANG BỊ ĐIỆN 6.1 Bảng thiết kế Auto CAD mơ hình trang bị điện Hình 6.1: Bảng thiết kế Auto Cad SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 73 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI 6.2 Mơ hình trang bị điện Hình 6.2: Mơ hình thực hành trang bị điện SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 74 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI KẾT LUẬN Qua việc làm đồ án thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất nhựa em nhận việc tính tốn thiết kế cung cấp điện cần phải đầu tư kỹ lưỡng, phải đảm bảo tiêu chí an tồn cho người vận hành, công nhân…và thiết bị nhà máy phân xưởng, phải kết hợp đảm bảo tối ưu kỹ thuật lẫn kinh tế Bằng nỗ lực thân, với giúp đỡ bạn nhóm đồ án Đặc biệt góp ý, khích lệ hướng dẫn trực tiếp thầy Trần Văn Hải, động lực giúp em hoàn đồ án chuyên ngành điện: - Kết đạt được: + Tính tốn phụ tải phân xưởng +Lựa chọn máy biến áp phương án dây + Chọn dây dẫn khí cụ bảo vệ + Kiểm tra tổn thất điện áp tính tổn thất cơng suất tổn thất điện + Thiết kế chiếu sáng + Thực hành lắp ráp mơ hình trang bị điện - Hướng phát triển đề tài: + Áp dụng thiết kế cung điện phân xưởng sản nhựa vào thực tế + Sử dụng mô hình lắp ráp trang bị điện vào giảng dạy SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 75 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN GVHD: TRẦN VĂN HẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Văn Hiền, Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng, Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, 2017 [2] Bùi Văn Hiền (chủ biên), Giáo trình Mạng cung cấp điện, Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, 2017 [3] Dương Lan Hương, Kỹ thuật chiếu sáng, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2007 [4] Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0.4-500KV, Ngô Hồng Quang, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2002 [5] Chiêm Trọng Hiển, Nguyễn Trọng Thắng, Giáo trình máy điện, Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM,2016 [6] Điện công nghiệp: http://sinhvienfx.com/files/ups/1/files/datafree/012016/3718.pdf [7] CATALOGUE SCHNEIDER: https://sites.google.com/site/salethietbidien/home/catalogue-schneider SVTH: NGUYỄN NGỌC TRUNG Trang 76 ... tải cho phân xưởng Sau nghiên cứu đặt điểm phân xưởng ta chọn cách lắp đặt dây sau: - Phân xưởng cấp điện từ trạm biến áp hạ cách phân xưởng 50m Trong phân xưởng đặt năm tủ phân phối: Một tủ phân. .. tủ phân phối lấy điện từ đường dây hạ cấp điện cho bốn tủ phân phối lại (một tủ phân phối chiếu sáng ba tủ động lực cấp điện cho ba nhóm phụ tải) - nguồn điện cung cấp cho phân xưởng ta lấy từ... dây mạng phân xưởng 2.2.1 u cầu Bất kỳ phân xưởng nào, ngồi việc tính toán phụ tải tiêu thụ để cung cấp điện cho phân xưởng mạng dây phân xưởng quang trọng Nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng điện năng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng nhựa, Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng nhựa, LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY, 1 Chọn máy biến áp, CHỌN DÂY DẪN VÀ KHÍ CỤ BẢO VỆ, KIỂM TRA TỔN THẤT ĐIỆN ÁP VÀ TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG, THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO MỘT XƯỞNG SẢN XUẤT NHỰA, 3 . Thiết kế mạng điện chiếu sáng, THỰC HÀNH LẮP RÁP MÔ HÌNH TRANG BỊ ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay