Hướng dẫn phân tíchBOD

20 67 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2018, 17:47

BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND NHU CẦU OXI SINH HÓA Phạm vi ứng dung: Mẫu nước mặt nước thải Tài liệu tham khảo: SMEWW 5210 B 2005 4500-O G  BOD: nhu cầu oxy sinh hóa lượng oxy cần thiết để oxy hóa chất hữu dễ phân hủy phương pháp sinh hóa  Dùng BOD để đánh giá mức độ ô nhiễm CHC nước, hàm lượng CHC dễ phân hủy nước; đánh giá khả tự làm thủy vực; đánh giá hiệu hệ thống xử lý nước … Ths.Đàm Thị Minh Tâm VSV  CHC + O2  Oxy tiêu tốn = lượng O2 oxy hóa CHC = DOo – DO5  BOD xác định gián tiếp đo lượng oxy hòa tan tiêu thụ thời gian ủ điều kiện tiêu chuẩn phương pháp pha loãng ni cấy vi sinh vật với mẫu phân tích  Phương pháp xác định BOD việc rót mẫu pha loãng cấy bổ sung vi sinh vật (nếu cần) vào đầy tràn chai chuyên dụng BOD, tránh khơng tạo bọt khí đọng thành chai, đậy nắp kín ủ nhiệt độ 20oC, ngày Đo oxy hòa tan trước sau ủ, lượng oxy tiêu thụ đo giá trị BOD ủ 200C, ngày   Cần phân tích Bảo quản lạnh : ◦ – 5oC giữ vòng 24 h, thời gian bảo quản lâu phải ghi lại báo cáo kết ◦ Trước phân tích cần đưa mẫu 200C Ths.Đàm Thị Minh Tâm   Nhiệt độ, pH, vi khuẩn nitrat hóa, chất độc hại, clo dư, rong tảo… pH: ◦ Nếu pH nằm khoảng -8 đưa mẫu nhiệt độ 20oC sau trung hòa mẫu pH =6,5 – 7,5 dung dịch H2SO4 NaOH 1N ◦ Khơng làm lỗng mẫu 0,5% Ths.Đàm Thị Minh Tâm  Clo dư: ◦ Nếu nên lấy mẫu trước giai đoạn khử trùng ◦ Nếu có clo dư phải khử clo trước thử nghiệm BOD ◦ Một vài mẫu loại trừ clo dư cách để mẫu thoáng ánh sáng 1-2h ◦ Đối với mẫu chứa clo nhiều không thời gian ngắn, khử clo dung dịch Na2S2O3 Xác định lượng thêm vào sau: thêm 10ml axit axetic 1:1 hay H2SO4 1:50 vào lít mẫu, thêm tiếp 10 ml KI 10%, sau chuẩn độ dung dịch Na2S2O3 điểm tương đương (chỉ thị hồ tinh bột) ◦ Lấy thể tích Na2S2O3 vừa xác định thêm vào mẫu trung hòa, lắc đều, để yên 10 – 20 phút, kiểm tra lại nồng độ clo dư ◦ Phải cấy thêm VSV cho mẫu có clo dư Ths.Đàm Thị Minh Tâm  Mẫu chứa H2O2: ◦ H2O2 có mẫu nước thải từ ngành cơng nghiệp tẩy ngành giấy, ngành dệt… Sự có mặt H2O2 mẫu thử nghiệm BOD làm oxy bão hòa gây sai lệch kết ◦ Khử H2O2 cách lắc mạnh mẫu becker có miệng thoáng với thời gian đủ để đuổi hết H2O2 (có thể 1-2h) trước phân tích BOD ◦ Kiểm tra lại nồng độ H2O2 cách đo DO thời gian dài lắc mẫu thuốc thử cho H2O2 Nếu hết H2O2 DO khơng tăng thời gian để mẫu 30 phút Ths.Đàm Thị Minh Tâm  Mẫu q bão hòa oxy: ◦ Có thể nước lạnh nước có xảy q trình quang hợp Lượng oxy dư bị trình ủ ◦ Mẫu cần để ổn định 20oC ◦ Có thể lắc sục khí mạnh để đuổi oxy dư   Q trình nitrat hóa sử dụng oxy  sai số dương  thêm chất ức chế q trình nitrat hóa Chất gây độc ức chế VSV  làm KQ thấp Ths.Đàm Thị Minh Tâm  Đệm photphat: Hoà tan hỗn hợp (8,5g KH2PO4 + 21,75g K2HPO4 + 33,4g Na2HPO4.7H2O + 1,7g NH4Cl) lít nước cất (pH hỗn hợp khoảng 7,2) Có thể thay bằng: 42,5g KH2PO4 54,3g K2HPO4 khoảng 700ml nước cất, chỉnh pH tới 7,2 NaOH 30%, định mức tới 1lit  Dung dịch MgSO4 : 22,5g MgSO4.7H2O/1 lit nước cất  Dung dịch CaCl2 : 27,5g CaCl2 khan/1 lit nước cất  Dung dịch FeCl3 : 0,25g FeCl3.6H2O/1 lit nước cất  Là dung dịch dinh dưỡng Ths.Đàm Thị Minh Tâm  Dung dịch axit sunfuric 1N dung dịch NaOH 1N để trung hòa mẫu axit kiềm  Hóa chất ức chế q trình nitrat hóa:  2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine (TCMP)  Dung dịch Allylthiourea C4H8N2S (ATU): 2,0 g ATU 500ml nước cất pha thành lit Giữ 4oC, ổn định tuần  Dung dịch Glucose-glutamic acid: 150 mg glucose and 150 mg glutamic acid (đã làm khơ 103°C 1h), hòa tan thành lít Chuẩn bị dung dịch dùng  Mẫu QC: 198 ± 30,5 mg/l Ths.Đàm Thị Minh Tâm 10 Yêu cầu:     Có thể sử dụng nước máy, nước khoáng, nước cất nước tự nhiên Nguồn nước khơng có kim loại nặng đặc biệt đồng chất độc hại clo dư, pH không phù hợp… làm ảnh hưởng đến kết BOD Bảo vệ nguồn nước cách sử dụng dụng cụ thủy tinh sạch, chai BOD DO < 0,2mg/l Khi pha loãng mẫu nước pha loãng cần bổ sung chất dinh dưỡng, bổ sung VSV (nếu cần) sục khí cho đủ oxi Ths.Đàm Thị Minh Tâm 11 Chuẩn bị nước pha loãng:   Thêm dung dịch dinh dưỡng (đệm photphat, MgSO4, CaCl2, FeCl3) loại 1ml vào lit nước pha lỗng Sục khí làm lạnh cho:  t0 = 20oC ± 3oC  DO  8-9mg/l  Sử dụng vòng 24h sau cho chất dinh dưỡng Ths.Đàm Thị Minh Tâm 12  Một số loại mẫu khơng có khơng chứa đủ mật độ vi khuẩn như: vài loại nước thải CN chưa xử lý, nước thải khử trùng, nước thải có nhiệt độ cao có pH q axit hay kiềm, phân tích BOD cần bổ sung thêm vi khuẩn  Vi khuẩn dùng để cấy bổ sung lấy từ nước thải đầu hệ thống xử lý sinh học từ nước thải sinh hoạt  Nước thải sinh hoạt trước dùng để cấy phải để lắng nhiệt độ phòng h khơng lâu 36h  Nếu nước thải hệ thống xử lý sinh học dùng để cấy bổ sung vi khuẩn cần phải thêm chất ức chế trình nitrat hóa  Mẫu cấy bổ sung vi khuẩn thêm vào nước pha lỗng cho trực tiếp vào chai BOD Ths.Đàm Thị Minh Tâm 13 Yêu cầu:    DOo  8-9 (20o C) DO5 ≥ DO >2; DO  – - Dự đoán BOD5 mẫu:   Dựa vào mẫu Từ giá trị COD  Chọn giá trị pha loãng: Ths.Đàm Thị Minh Tâm 14 BOD5 dự đốn Hệ số pha mg/l lỗng làm tròn KQ đến áp dụng cho 3-6 0,5 R (sông) - 12 0,5 R, E 10 - 30 0,5 R, E 20 - 60 10 E (thải SH) 40 -120 20 S(thải trong, CN ôN nhẹ) 100 - 300 50 200 - 600 100 10 S, C 400 - 1200 200 20 I, C 1000 - 3000 500 50 2000 - 6000 1000 100 S, C I Ths.Đàm Thị Minh Tâm (thải chưa XL) (thải CN ôn nặng) I 15 Yêu cầu:  DOo  -8  DO5 ≥  DO  – - Ví dụ: Mẫu nước thải thủy sản xđ COD = 200  đoán BOD5  80% COD = 160 mg/l  k = 160/4 = 40  đoán BOD5  40% COD = 80 mg/l  k = 80/4 = 20 Ths.Đàm Thị Minh Tâm 16 Mẫu: Điều chỉnh nhiệt độ, pH, loại clo dư… Pha loãng mẫu:     Bằng nước pha loãng (đủ oxy, đủ lạnh) Bổ sung chất dinh dưỡng Thêm chất ức chế trình nitrat hóa Ví dụ: pha lỗng k = 20: ◦ Hút 25ml mẫu thêm vào bình 500ml, thêm chất dinh dưỡng, định mức đến vạch nước pha loãng Chuyển mẫu pha lỗng vào chai BOD, đo DO0 Rót mẫu đầy chai, khơng để bọt khí, đậy kín Đem ủ 200C tối, ngày (Hằng ngày châm nước) Đo DO5 Ths.Đàm Thị Minh Tâm 17 Phân tích mẫu trắng: DO < 0,2mg/l Mẫu QC Mẫu nước cấy VSV Ths.Đàm Thị Minh Tâm 18 BOD5 = [(DO0 – DO5) – S.V nước cấy VSV ].k  k: Hệ số pha loãng mẫu S: lượng oxy tiêu thụ sau năm ngày mẫu cấy VSV (nếu dùng) DO/ ml nước cấy VSV  Vs: thể tích nước cấy VSV cấy vào mẫu, ml  Ths.Đàm Thị Minh Tâm 19 f DO0 DO5 DO BOD5 20 7,3 3,3 4,0 80 40 7,5 5,0 2,5 100 f DO0 DO5 DO BOD5 7,1 7,0 0,9 2.5 6,2 4,5 18 f DO0 DO5 DO BOD5 Kết 7,1 5,3 1,8 1,8 25 20 ... Tâm 19 f DO0 DO5 DO BOD5 20 7,3 3,3 4,0 80 40 7,5 5,0 2,5 100 f DO0 DO5 DO BOD5 7,1 7,0 0,9 2.5 6,2 4,5 18 f DO0 DO5 DO BOD5 Kết 7,1 5,3 1,8 1,8 2; DO  – - Dự đoán BOD5 mẫu:   Dựa vào mẫu Từ giá trị COD  Chọn giá trị pha loãng: Ths.Đàm Thị Minh Tâm 14 BOD5 ... đầy tràn chai chuyên dụng BOD, tránh khơng tạo bọt khí đọng thành chai, đậy nắp kín ủ nhiệt độ 20oC, ngày Đo oxy hòa tan trước sau ủ, lượng oxy tiêu thụ đo giá trị BOD ủ 200C, ngày   Cần phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn phân tíchBOD, Hướng dẫn phân tíchBOD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay