THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT

42 77 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 23:03

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.1.1 Thông tin chung 1.1.2 Giới thiệu Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt trình hình thành phát triển Công ty .6 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.3.2 Chức nắng nhiệm vụ phận .7 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất ( quy trình cơng việc dịch vụ ) .9 1.4.2 Nội dung bước cơng việc quy trình công nghệ 1.5 Đặc Điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 10 1.5.1 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 10 1.5.2 Chế độ kế toán hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CƠNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 14 2.1 Chứng từ ban đầu lao động, tiền lương lương bảo hiểm xã hội Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 14 2.1.1 Chứng từ lao động 14 2.1.2 Chứng từ tiền lương .14 2.1.3 Chứng từ khoản trích theo lương 15 2.1.4 Chứng từ đối chiếu tiền lương BHXH 15 2.2 Quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 15 2.3 Nội dung trình tự kế tốn tiền lương khoảng trích theo lương Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 16 2.3.1 Phương pháp tính lương, chia lương, khoản phụ cấp 16 2.3.2 Phương pháp lập bảng phân bổ tiền lương BHXH, lập bảng toán tiền lương .18 2.3.3 Phương pháp kế toán chi tiết kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 22 2.3.4 Phương pháp kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương công ty Thành Đạt 35 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CƠNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 38 3.1 Ưu điểm, mặt đạt Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 38 3.2 Nhược điểm mặt thiếu sót Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 40 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty .7 Sơ đồ 1.2: Quy trình cơng nghệ sản xuất Sơ đồ 1.3: Tổ chức máy kế toán Công ty 10 Sơ đồ 1.4: Trình tự kế tốn máy theo hình thức Nhật ký chung cơng ty 13 Sơ đồ 2.1: Quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 15 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Hệ thống thang lương, bảng lương 16 Biểu 2.2: Bảng hoa hồng vào doanh số 17 Biểu 2.3: Bảng chấm công 22 Biểu 2.4 : Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 23 Biểu 2.5: Bảng toán tiền lương 24 Biểu 2.6: Mẫu phiếu chi 25 Biểu 2.7: Bảng toán tiền lương phận CH1 26 Biểu 2.8: Bảng tốn tiền lương tồn Cơng ty 27 Biểu 2.9: Sổ chi tiết TK 334 29 Biểu 2.10: Sổ nhật ký chung 30 Biểu 2.11: Sổ chi tiết TK 3382 31 Biểu 2.12: Sổ chi tiết TK 3383 32 Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 3384 33 Biểu 2.14: Sổ chi tiết TK 3389 34 Biểu 2.15: Bảng phân bổ tiền lương BHXH .35 Biểu 2.16: Sổ TK 334 36 Biểu 2.17: Sổ TK 338 37 LỜI MỞ ĐẦU Tiền lương có vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động Chi phí nhân cơng chiếm tỉ trọng tương đối lớn tổng số chi phí sản xuất doanh nghiệp.Vì doanh nghiệp cần phải tăng cường cơng tác quản lí lao động, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cần xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân cơng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm Đối với người lao động tiền lương có ý nghĩa vơ quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Nhận thức tầm quan trọng vấn đề em lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt” Ngoài phần mở đầu kế luận, nội dung báo cáo em bao gồm chương sau: CHƯƠNG 1: Tổng quan Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt CHƯƠNG 3: Một số nhận xét kiến nghị khái qt tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.1.1 Thông tin chung CÔNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT Mã số thuế: 0106314863 Địa chỉ: Số ngách 59, ngõ 176, tổ 77 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số TK: 45010002720960 Ngân hàng: BIDV HÀ TÂY Tên giao dịch: DTD INTRA CO.,LTD Giấy phép kinh doanh: 0106314863 - ngày cấp: 20/09/2013 Ngày hoạt động: 23/09/2013 Điện thoại: 0485886632 - Fax: (hide) Giám đốc: VŨ THỊ HOÀNG NGÂN / VŨ THỊ HOÀNG NGÂN Ngành nghề kinh doanh : STT Tên ngành Mã ngành Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại 82300 Sản xuất linh kiện điện tử 26100 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video chương trình truyền hình 59130 Lập trình máy vi tính 62010 vấn máy vi tính quản trị hệ thống máy vi tính 62020 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090 Quảng cáo 73100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 74100 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu 7490 10 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông 4741 cửa hàng chuyên doanh 11 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên doanh 47420 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn 12 đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh 4759 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu 82990 13 14 Sửa chữa máy vi tính thiết bị ngoại vi 95110 15 Sửa chữa thiết bị liên lạc 95120 16 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 1.1.2 Giới thiệu Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt trình hình thành phát triển Cơng ty Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạtlà nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, cung ứng dịch vụ kho cảng, vận tải hàng hóa, san lấp mặt thi cơng cơng trình dân dụng, thủy lợi hàng đầu khu vực tỉnh Gia Lai Với lợi vị trí kho bãi, cảng bốc dỡ hàng hóa đầu mạnh mẽ máy móc thiết bị chuyên chở, khoảng 150 cán lao động giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết đội ngũ công nhân lành nghề, Công ty không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định thương hiệu mạnh lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng với dịch vụ sản phẩm chất lượng cao Trên sở mơ hình tổ chức tại, Công ty không ngừng củng cố mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh Qua q trình phát triển, Công ty mở rộng kinh doanh thêm loại nguyên vật liệu xây dựng khác xi măng, gạch, thép… đầu thêm lĩnh vực vận tải, chuyên vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy Song song với trình đa dạng loại hình kinh doanh, Công ty bước mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cung cấp vật liệu tỉnh đến ngồi tỉnh Tăng cường cơng tác quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, đại, ứng dụng công nghệ thông tin điều khiển, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, trì hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quản lý, phát triển Công ty lên tầm cao Trải qua chín năm phấn đấu trưởng thành, Cơng ty đạt thành tích đáng ghi nhận Với sức trẻ lòng nhiệt huyết sở phát huy mạnh Công ty, tập thể cán công nhân viên Công ty nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ngày phát triển lớn mạnh bền vững 1.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Theo giấy phép kinh doanh Công ty, công ty có nhiệm vụ sau: Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Bán buôn kim loại quặng kim loại 1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty TNHH đầu Thương Mại Đại Thành Đạt GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Phòng hành nhân Cửa hàng PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phòng tài kế tốn Phòng quản lý chất lượng Cửa hàng Phòng kinh doanh – XNK Cửa hàng Cửa hàng Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 1.3.2 Chức nắng nhiệm vụ phận Chức phòng ban sau: *Chức giám đốc: Là người lãnh đạo cao Công ty, có chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, giao nhiệm vụ cho phòng ban thực cơng việc cụ thể Đồng thời Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động Công ty *Chức phó Giám đốc: Phó Giám đốc: Kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, thị cấp trên.Với máy tổ chức nay, hai phó giám đốc thực cánh tay đắc lực giám đốc, làm cho máy quản lý thực có hiệu *Phòng Hành nhân sự: Quản lý mặt hành nhân cơng ty *Phòng Quản lý chất lượng: Phòng có chức tham gia đấu thầu, kiểm tra chất lượng sản phẩm Phụ trách an toàn lao động chịu trách nhiệm trước giám đốc kĩ thuật, chất lượng sản phẩm, có trách nhiệm quản lý tồn máy móc thiết bị phục vụ cho q trình sản xuất Cơng ty *Phòng kinh doanh – Xuất nhập khẩu: Thực công tác xuất nhập khai thác bán hàng nước theo kế hoạch Cơng ty *Phòng tài – kế tốn: Chức hạch tốn, tập hợp số liệu, thơng tin theo hạng mục cơng trình để hạch tốn lỗ lãi quản lý vốn, bảo tồn vốn Phòng có chức giúp giám đốc đạo kịp thời tình hình hoạt tài Cơng ty Tổ chức kế hoạch thu chi cách toàn diện sử dụng hiệu nguồn vốn, tổ chức điều hòa vốn cách chắn để vừa đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách, hay thực kỉ luật tín dụng Cách tổ chức máy hoạt động công ty khoa học nên mang lại hiệu cao Mặc dù cơng ty có hệ thống chi nhánh, hệ thống bán hàng lớn, phân bố rộng khắp nước nước với cách tổ chức máy hoạt động giúp công ty quản lý điều hành cách hiệu quả, linh hoạt, đáp ứng đòi hỏi nhanh nhạy hoạt động kinh doanh ngày phức tạp Công ty không ngừng cố gắng bước khẳng định uy tín, chất lượng tiến độ sản xuất sản phẩm Cố gắng để đưa công ty lên tầm cao nhất, khẳng định vị hương hiệu Các phòng chức tổ chức bao gồm cán bộ, nhân viên phân cơng chun mơn hóa theo chức quản trị có nhiệm vụ giúp giám đốc chuẩn bị cho việc định, theo dõi hướng dẫn phận sản xuất kinh doanh cán nhân viên cấp thực đắn, kịp thời định định quản lý 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.4.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất ( quy trình cơng việc dịch vụ ) HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA HÓA ĐƠN BÁN HÀNG KIÊM PHIẾU XUẤT KHO GHI THẺ KHO KHO HÀNG HĨA NHẬN LẠI LIÊN XUẤT KHO BÊN MUA KÍ, NHẬN PHIẾU NHẬN HÀNG Sơ đồ 1.2: Quy trình công nghệ sản xuất 1.4.2 Nội dung bước cơng việc quy trình cơng nghệ Vì công ty thương mại nên tiến hành bán hàng, kế tốn tiêu thụ chịu trách nhiệm lập Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho chuyển đến thủ kho yêu cầu xuất hàng theo số lượng hóa đơn Hàng hóa sau kiểm số lượng chất lượng đại diện bên mua kí nhận hàng Trong hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho bắt buộc phải có đầy đủ chữ kí đại diện bên mua, người giao hàng (bộ phận Kho) chữ kí người lập hóa đơn (nhân viên Kế tốn tiêu thụ) Hóa đơn phiếu GTGT lập lúc với Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho giao cho bên mua hàng Tất chứng từ lập thành liên giao cho bên mua bán, bên giữ liên Thủ kho vào số lượng hàng xuất kho hóa đơn để ghi Thẻ kho 1.5 Đặc Điểm tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 1.5.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Kế toán trưởng Kế toán tiền mặt BHXH Kế toán vật Kế toán ngân hàng theo dõi cơng nợ Kế tốn thuế tiền lương Thủ quỹ kế toán TSCĐ Sơ đồ 1.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Kế tốn tiền mặt + BHXH: Là người chịu trách nhiệm vào chứng từ gốc nhận được, kiểm tra ngày tháng phát sinh, nội dung thủ tục pháp lý, số tiền đối tượng có liên quan; lập phiếu thu, chi đầy đủ nội dung, người lập chứng từ ký tên chuyển đến kế tốn trưởng kiểm tra ký tên; trình giám đốc ký duyệt chứng từ sau chuyển giao thủ quỹ thực hiện…; mở sổ sách theo dõi BHXH cho đối tượng xác; giải tốn chế độ ốm đau thai sản phát sinh chế độ; theo dõi lập sổ thẻ BHXH cho NLĐ đầy đủ kịp thời theo dõi hợp đồng lao động lưu trữ hồ sơ quản lý lao động Kế toán vật : Là người chịu trách nhiệm nhập vật tư, hàng hoá Khi hàng mua hướng dẫn thủ kho người giao hàng tiến hành bước sau: -Kiểm tra kỹ số lượng, chất lượng, chủng loại vật trước nhập kho -Lập biên kiểm nhận hàng hố nhập kho( có mẫu in sẵn) Các bên ký chứng từ sau gửi hố đơn Biên kiểm nhận vật cho kế toán vật để lập phiếu nhập kho Kế toán vật phiếu nhập kho vào thẻ kho để theo dõi xuất nhập tồn Định kỳ hàng tuần, hàng tháng kế toán vật đối chiếu thẻ kho với thủ kho để xác minh điều chỉnh sai lệch có; cung cấp xác số liệu thiếu thừa qua kiểm để hội đồng kiểm xem xét định xử lý kiểm Ngồi ra, kế tốn vật phải mở sổ sách theo dõi toàn công cụ, dụng cụ dùng công ty chi tiết thứ loại người quản lý tài sản Qua kiểm phát tài sản mát 10 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt BẢNG TỔNG HỢP THANH TỐN TIỀN LƯƠNG TỒN CƠNG TY Tháng 10 năm 2016 ĐVT:VNĐ STT I … … … Tên Các phòng ban Ban lãnh đạo Phòng bán hàng Phòng hành kế tốn … … Tổng cộng Tổng Lương Phụ cấp Tổng cộng Trừ tạm ứng Trừ 10,5% BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ Còn nhận 19.568.230 53.995.000 2.431.000 2.025.500 21.999.230 56.020.500 2.810.000 2.054.664 2.620.275 17.134.566 53.400.225 37.065.000 … … 179.006.705 2.851.300 … … 19.774.400 39.916.300 … … 198.781.105 4.500.000 … … 46.770.500 3.891.825 … … 18.795.704 31.524.475 … … 133.214.901 28 Căn vào bảng tốn lương phòng ban, kế toán lập bảng tiền lương khoản trích theo lương cho tồn Cơng tyCơng ty thực kế tốn máy vi tính nên dựa sở bảng toán tiền lương, kế tốn nhập liệu vào máy tính Dữ liệu nhập vào máy tính xử lý ghi vào sổ kế toán liên quan Cuối tháng để phục vụ cho việc tính giá thành, cung cấp thơng tin cho lãnh đạo cơng ty, kế tốn việc chọn số cần thiết in để báo cáo lưu trữ Theo quy định Công ty, khoản toán với người lao động thực vào ngày mùng tháng Hàng ngày kế tốn tiền lương khoản trích theo lương vào chứng từ ban đầu tiền lương khoản trích theo lương Bảng toán tiền lương, Bảng toán tiền thưởng, Bảng toán BHXH, Chứng từ toán kiểm tra, dùng làm ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập liệu vào phần hành quản lý tiền lương khoản trích theo lương phần mềm Fast máy tính theo bảng biểu thiết kế sẵn phần mềm Cuối tháng, kế toán thực thao tác khóa sổ lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thơng tin nhập kỳ Kế tốn viên kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán với báo cáo tài sau in giấy 29 Biểu 2.9: Sổ chi tiết TK 334 Đơn vi:Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Mẫu số: S38-DN (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 334 Đối tượng sử dụng: Bộ phận Hành kế tốn Tháng 10 năm 2016 TK Chứng từ Ngày Số Diễn giải đối ứng Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu tháng - Số phát sinh tháng 31/10 Khấu trừ BHXH vào lương 3383 31/10 Khấu trừ BHYT vào lương 3384 555.975 31/10 Khấu trừ BHTN vào lương 3389 370.650 31/10 PTU16 Chi tạm ứng lương 141 31/10 Lương phải trả phát sinh 642 31/10 PCL18 Chi trả lương cho CNV 111 Cộng số phát sinh 2.965.200 4.500.000 39.916.300 31.524.475 39.916.300 Số dư cuối tháng 39.916.300 - NGƯỜI GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 31 tháng 10 năm 2016 TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu 2.10: Sổ nhật ký chung Đơn vi: Công ty TNHH Đầu Mẫu số: S03b-DN 30 Thương Mại Đại Thành Đạt (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 10 năm 2016 Chứng từ SH NT TK đối ứng Diễn giải Số tiền Nợ Có 641 334 101.721.790 642 334 97.059.315 334 338 18.795.704 - Số trang trước chuyển sang 15 31/10 Lương phải trả CNV bán hàng 16 31/10 19 31/10 16 31/03 Trừ tạm ứng vào lương 334 141 46.770.500 18 31/03 Chi trả lương cho CNV tồn cơng ty 334 111 133.214.901 18 31/10 641 338(2,3,4,9) 22.062.682 19 31/10 642 338(2,3,4,9) 21.285.416 12 31/10 3383 111 11.528.210 17 31/10 112 3383 11.528.210 31/10 334 338(3,4,9) 18.795.704 11 31/10 3382 112 3.975.622 12 31/10 3383 112 46.541.743 13 31/10 3384 112 8.055.302 14 31/10 3389 112 3.571.134 … … … … … Lương phải trả CNV quản lý doanh nghiệp Khấu trừ BHXH, BHTN, BHYT vào lương CNV tồn cơng ty Trích KPCĐ,BHXH, BHYT, BHTN vào chi phí Bán hàng Trích KPCĐ,BHXH, BHYT, BHTN vàochi phí QLDN Chi hộ chế độ BHXH BHXH chuyển trả chế độ cho người lao động Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương Chuyển khoản KPCĐ cho quan cấp Chuyển khoản BHXH cho quan bảo hiểm Chuyển khoản BHYT cho quan bảo hiểm Chuyển khoản BHTN cho quan bảo hiểm … Cộng chuyển sang trang sau Người lập Ngày 31 Tháng 10 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Cụ thể chứng từ liên quan đến tiền lương bhxh khoản trích theo lương Tháng /2015 cơng ty sau : 31 Sổ chi tiết tài khoản: Biểu 2.11: Sổ chi tiết TK 3382 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt SỔ CHI TIẾT Tk 3382 – Kinh phí cơng đồn ĐVT: VNĐ TK Chứng từ SH NT Diễn giải Số phát sinh đối ứng Nợ Số dư Có Số dư đầu kỳ 18 31/10 19 31/10 11 31/10 Trích KPCĐ phận BH Trích KPCĐ phận QLDN Nộp KPCĐ cho quan cấp Có - 641 2.034.436 642 1.941.186 112 3.975.622 Cộng phát sinh 3.975.622 3.975.622 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Người ghi sổ Nợ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.12: Sổ chi tiết TK 3383 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt 32 SỔ CHI TIẾT TK 3383 – Bảo hiểm xã hội ĐVT: VNĐ Chứng từ SH NT TK Diễn giải đối Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ - 18 31/10 Trích BHXH phận BH 19 31/10 20 31/10 12 31/10 641 Trích BHXH phận QLDN Trích BHXH khấu trừ vào lương Nộp BHXH cho quan bảo hiểm 16.394.110 642 15.827.097 334 112 Cộng phát sinh 14.320.536 46.541.743 46.541.743 46.541.743 Số dư cuối kỳ - Ngày 31 Tháng 10 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.13: Sổ chi tiết TK 3384 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt SỔ CHI TIẾT TK 3384 – Bảo hiểm y tế 33 ĐVT: VNĐ Chứng từ SH NT TK Diễn giải đối Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ - 18 31/10 Trích BHYT phận BH 641 2.732.352 19 31/10 Trích BHYT phận QLDN 642 2.637.849 20 31/10 13 31/10 Trích BHYT, khấu trừ vào lương Nộp BHYT cho quan bảo hiểm Cộng phát sinh 334 112 2.685.101 8.055.302 8.055.302 8.055.302 Số dư cuối kỳ - Ngày 31 Tháng 10 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu 2.14: Sổ chi tiết TK 3389 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt SỔ CHI TIẾT TK 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp 34 ĐVT: VNĐ Chứng từ SH NT TK Diễn giải đối Số phát sinh Nợ Số dư Có Nợ Có ứng Số dư đầu kỳ - 18 31/10 Trích BHYT phận BH 641 901.784 19 31/10 Trích BHYT phận QLDN 642 879.283 20 31/10 334 1.790.067 14 31/10 Trích BHTN khấu trừ vào lương Nộp BHTN cho quan bảo hiểm Cộng phát sinh 112 3.571.134 3.571.134 3.571.134 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 35 2.3.4 Phương pháp kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Thành Đạt Biểu 2.15: Bảng phân bổ tiền lương BHXH Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BHXH Tháng 10 năm 2016 ĐVT: VND 24% tính vào chi phí HĐSXKD TT Bộ phận Lương tính bảo hiểm xã hội Lương thực tế 10,5% người LĐ phải nộp BHXH BHYT KPCĐ BHTN -18% -3% -2% -1% Cộng BHXH BHYT BHTN -8% (1,5%) -1% Cộng Ban lãnh đạo 19,568,230 21,999,230 3,522,281 587,047 391,365 195,682 4,696,375 1,565,458 293,523 195,682 2,054,664 Phòng hành nhân sự- kế tốn 37,065,000 39,916,300 6,671,700 1,111,950 741,300 370,650 8,895,600 2,965,200 555,975 370,650 3,891,825 Phòng kinh doanh – XNK 15,627,000 16,451,000 2,812,860 468,810 312,540 156,270 3,750,480 1,250,160 234,405 156,270 1,640,835 Phòng quản lý chất lượng 16,065,000 17,056,005 2,891,700 481,950 321,300 160,650 3,855,600 1,285,200 240,975 160,650 1,686,825 Cửa hàng 24,955,000 53,995,000 4,491,900 748,650 499,100 249,550 5,989,200 1,996,400 374,325 249,550 2,620,275 Cửa hàng 17,022,500 15,512,000 3,064,050 510,675 340,450 170,225 4,085,400 1,361,800 255,338 170,225 1,787,363 Cửa hàng 12,430,540 10,430,570 2,237,497 372,916 248,611 124,305 2,983,330 994,443 186,458 124,305 1,305,207 Cửa hàng 36,273,435 23,421,000 6,529,218 1,088,203 725,469 362,734 8,705,624 2,901,875 544,102 362,734 3,808,711 Tổng cộng 179,006,705 198,781,105 32,221,207 5,370,201 3,975,622 1,790,067 43,357,097 14,320,536 2,685,101 1,790,067 18,795,704 Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Kế tốn trưởng ( kí,họ tên ) Người lập sổ ( kí,họ tên ) 36 Biểu 2.16: Sổ TK 334 Đơn vi: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Mẫu số: S03b-DN (Ban hành theo Thông số 200/2014/TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính) SỔ CÁI Tháng 10 năm 2016 Tên tài khoản: Phải trả người lao động Số hiệu: 334 CHỨNG TỪ SH NT SỐ TIỀN SH TK DIỄN GIẢI NỢ CÓ Số dư đầu tháng 15 31/10 16 31/10 19 31/10 16 31/10 18 31/10 Lương phải trả CNV bán hàng Lương phải trả CNV quản lý doanh nghiệp Khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN vào lương Trừ tạm ứng lương cho CNV tồn cơng ty Chi trả lương CNV tồn cơng ty 641 101.721.790 642 97.059.315 338 18.795.704 141 46.770.500 111 133.214.901 Cộng số phát sinh 198.781.105 198.781.105 Số dư cuối tháng - Sổ có .trang, đánh từ trang số 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng Ngày 31 Tháng 10 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu 2.17: Sổ TK 338 Đơn vị: Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt SỔ CÁI TÀI KHOẢN: 338 CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 37 Tháng 10 năm 2016 CHỨNG TỪ SH NT SH TK DIỄN GIẢI SỐ TIỀN NỢ CÓ Số dư đầu tháng 18 31/10 19 31/10 12 31/10 17 31/10 31/10 11 31/10 12 31/10 13 31/10 14 31/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN CNV CNV bán hàng Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN CNV CNV quản lý doanh nghiệp Chi hộ chế độ BHXH 641 22.062.682 642 21.285.416 111 Cơ quan BHXH chuyển trả chế độ cho người lao động Khấu trừ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN vào lương Chuyển khoản KPCĐ cho quan cấp Chuyển khoản BHXH cho quan cấp Chuyển khoản BHYT cho quan cấp Chuyển khoản BHTN cho quan cấp Cộng số phát sinh 11.528.210 112 11.528.210 334 18.795.704 112 3.975.622 112 46.541.743 112 8.055.302 112 3.571.134 73.672.011 73.672.011 Số dư cuối tháng - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 38 Giám đốc (Ký, họ tên) CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CƠNG TY TNHH ĐẦU THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 3.1 Ưu điểm, mặt đạt Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Nhìn chung cơng tác hạch tốn kế toán lao động – tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty thực cách chặt chẽ, chế độ kế toán Công ty áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm sản xuất – kinh doanh Công ty Các quy định Luật lao động tiền khoản trích theo lương Công ty chấp hành nghiêm chỉnh Công tác hạch tốn lao động tiền lương khơng thực phòng kế tốn mà phòng ban người lao động kiểm tra, đánh giá kết cơng việc mình, mức lương hưởng Cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung, hạch tốn lao động tiền lương nói riêng thực tốt chức cung cấp thơng tin cho nhà quản lý cách xác, kịp thời, đầy đủ, xác định khoản chi phí nhân cơng phân bổ theo đối tượng Hình thức trả lương Cơng ty đáng ý Nó thể khả phân tích, đánh giá, ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn kế toán tiền lương đơn vị cách khoa học, hợp lý Cơng ty áp dụng hình thức trả lương thời gian theo doanh số (như trình bày) để tính lương cho nhân viên tốt Trả lương linh hoạt theo hai hình thức trả lương theo phản ánh sách hiệu (kết quả) cơng việc, tính giá trị sức lao động nhân viên phận văn phòng Cơng ty Trong doanh nghiệp tiền lương yếu tố phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm tạo Đối với người lao động tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu để phục vụ cho đời sống vật chất, tinh thần gia đình họ Vì vậy, tiền lương có ý nghĩa vô quan trọng việc tạo động lực, tăng suất cho người lao động, tăng hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Hiểu tầm quan trọng việc tính tốn kịp thời cho người lao động, cơng ty áp dụng hình thức tiền lương linh hoạt Về cơng tác tính trả lương: Tiền lương khoản thu nhập khác người lao động ln tính tốn xác, kịp thời, chế độ, chi trả thời hạn Các quỹ trích theo lương (BHXH BHYT, KPCĐ) ln tính đúng, tính đủ phân bổ đối tượng vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời ghi sổ cộng dồn, chuyển sổ xác Kế tốn tính Tiền lương cho người lao động đầy đủ, 39 xác đảm bảo lợi ích cho nhân viên Công ty, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với cơng việc Về hạch tốn BHXH, BHYT, BHTN, KBCĐ Cơng ty quan tâm cách thích đáng, cụ thể Cơng ty ln hồn thành nộp quỹ đủ, thời hạn Điều thể tinh thần trách nhiệm cao Công ty quyền lợi người lao động Đối với lao động công ty việc trả lương theo thời gian phù hợp Hình thức trả lương có ưu điểm dễ tính tốn, dễ trả lương cho người lao động, phản ánh hiệu công việc khuyến khích người lao động chăm làm, hăng say làm việc.Việc trả lương cơng ty khuyến khích nhân viên sức học tập kỹ thuật nghiệp vụ để nâng cao trình độ tay nghề, sức phát huy sáng tạo cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp lao động, sử dụng máy móc thiết bị thành thạo để nâng cao suất lao động góp phần thúc đẩy việc cải tiến quản lý doanh nghiệp công tác lao động thực tốt kế hoạch kinh tế Nhìn chung, việc lựa chọn hình thức trả lương linh hoạt, phân loại bố trí lao động hợp lý phù hợp với đặc điểm hoạt động công ty việc xây dựng định mức lao động đơn giá trả lương đắn giúp công ty quản lý chặt chẽ khuyến khích người lao động hăng hái làm việc tạo suất lao động cao Trong cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương, Cơng ty thực nghiêm túc với quy định chế độ kế toán hệ thống chứng từ, sổ sách tiền lương Việc ghi sổ kế toán tiến hành thực theo trình tự quy định Việc tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương nói thống với kế toán tiền lương đơn vị khác Tổng Công ty Trong công tác quản lý lao động Cơng ty thực tương đối tốt, có phân công hợp lý, sử dụng tài hiệu quả.Việc bố trí lao động phòng ban hợp lý, thành viên ban lãnh đạo Công ty người có kinh nghiệm cơng tác quản lý, khơng ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ Cơng ty có phân cơng cán quản lý riêng việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN Việc bố trí, xếp lao động hợp lý, tính tốn trả cơng cho người lao động cách thoả đáng, góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động Từ mang lại hiệu kinh tế cao Thực tế, cán Tài – Kế tốn Cơng ty áp dụng quy định có vận dụng hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách phương pháp hạch tốn Nhờ có điều chỉnh kịp thời theo tiến chuyên môn đội 40 ngũ cán – nhân viên có lực, nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao công việc nên máy kế toán thực tốt chức năng, đồng thời góp phần quan trọng phát triển chung Cơng ty Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty thực cách có hiệu Cơng ty có đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm phối hợp nhịp nhàng phòng tổ chức hành nhân viên kế tốn nhân tố giúp cho q trình tính hạch tốn tiền lương, khoản trích theo lương thời gian quy định, nhanh chóng xác Tiền thưởng tính trả nhanh để khuyến khích công nhân viên làm việc đạt suất cao Riêng BHXH tính trả cho người hưởng nhanh gọn theo chế độ Công ty cập nhật áp dụng theo chế độ tài khoản Do đó, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phận kế toán hạch toán kịp thời đưa vào tài khoản cách hợp lý, theo chế độ Hệ thống sổ sách đơn vị theo nguyên tắc Bộ tài chính, phản ánh rõ khoản mục nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế tốn nói chung kế tốn tiền lương, khoản trích theo lương nói riêng 3.2 Nhược điểm mặt thiếu sót Công ty TNHH Đầu Thương Mại Đại Thành Đạt Kế tốn quản trị cơng cụ quan trọng thiếu công tác quản lý nội Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản trị để lập kế hoạch định cách đắn hiệu quả, trợ giúp nhà quản trị việc điều hành kiểm sốt hoạt động cơng ty, thúc đẩy nhà quản trị đạt mục tiêu công ty đo lường hiệu hoạt động nhà quản trị phận trực thuộc cơng ty Kế tốn quản trị thành phần cấu kiểm toán nội nhiên chưa công ty trọng thiết lập Các nhà quản lý công ty đưa định mang tính trực quan, khơng thông qua hệ thống thông tin nội Tiền thưởng có ý nghĩa lớn người lao động Nếu sử dụng tiền thưởng hợp lý công cụ hữu hiệu giúp Cơng ty khuyến khích người lao động phát huy hết khả sáng tạo công việc, tăng hiệu sản xuất – kinh doanh Tại Công ty tiền thưởng chưa khai thác triệt để Có hai hình thức thưởng thưởng thường xuyên thưởng định kỳ Công ty áp dụng hình thức thưởng định kỳ chưa thực thưởng thường xuyên 41 KẾT LUẬN 42 ... chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Thành Đạt 1.5.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Thành Đạt Kế toán trưởng Kế toán tiền mặt BHXH Kế toán vật tư Kế tốn... kế tốn Cơng ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Thành Đạt CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại. ..CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT 14 2.1 Chứng từ ban đầu lao động, tiền lương lương bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT, CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH ĐẠT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay