Báo cáo thực tập kỹ thuật lê tuấn vũ VT14b

55 76 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2018, 12:46

BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CƠNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN LỜI NĨI ĐẦU Nhằm góp phần thực tốt nguyên lý giáo dục “học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”, tạo hội cho sinh viên kiểm chứng lý thuyết, rèn luyện kỹ thực hành tác phong làm việc môi trường thực tế kinh nghiệm làm việc sau Với mục tiêu đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận với cận thực tế sản xuất nhà máy đóng tàu người thợ đóng tàu Làm quen với cách sử dụng thao tác trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc đóng tàu, tìm hiểu cơng nghệ đóng tàu đóng tàu nước ta Khoa kỹ thuật tàu thủy trường Đại Học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho sinh viên khoa xâm nhập thực tế việc đưa sinh viên xuống nhà máy để thực tập công nhân Trong thời gian thực tập tuần em phần hiểu tình hình thực tế nhà máy đóng tàu Hơn em tiếp xúc với qui trình làm việc nhà máy,em học tập nhiều kinh nghiệm bổ ích thực tế sản xuất,điều giúp cho việc củng cố kiến thức học nhà trường giúp em làm quen thích nghi với áp lực cơng việc kỹ sư đóng tàu tương lai Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa kỹ thuật tàu thủy trường Đại Học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận với thực tế, giúp chúng em tìm công ty thực tập tốt hướng dẫn chúng em tận tình cho chúng em có kinh nghiệm quý báu, biết công việc tương lai để chúng em có hướng đắn Em xin cảm ơn q cơng ty TNHH MTV Đóng tàu Cơng nghiệp Hàng Hải Sài Gòn tiếp nhận chúng em, cảm ơn cô, chú, bác công nhân cơng ty tận tình giúp đỡ bảo chúng em tạo điều kiện tốt cho chúng em hồn thành tốt chương trình thực tập Sinh viên thực Tuấn – VT14 SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 1.1 Địa chỉ, trụ sở 1.2 Lĩnh vực kinh doanh CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CÁCH BỐ TRÍ CÁC PHÂN XƯỞNG TRONG NHÀ MÁY, CÁC THIẾT BỊ CỦA NHÀ MÁY 10 2.1 Cách bố trí phân xưởng nhà máy 10 2.1.1 Sơ đồ nhà máy Saigon Shipmarin .10 2.1.2 Xưởng vỏ .11 2.1.3 Xưởng khí 12 2.1.4 Phân xưởng gia công chi tiết .12 2.1.5 Bãi gia công chi tiết .13 2.2 Các trang thiết bị nhà máy 13 2.2.1 Ụ 14 2.2.2 Triền tàu kè bên triền 15 2.2.3 Bến phao .16 2.2.4 Cẩu tàu 20.000 DWT 16 2.2.5 Phương tiện vận tải thủy .17 2.2.6 Máy móc, thiết bị 17 2.3 Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc sử dụng trang thiết bị công nghệ nhà máy 18 2.3.1 Máy cắt CNC 18 2.3.2 Máy thủy lực .19 2.3.3 Máy chấn tôn .21 2.3.4 Máy cắt tôn 22 2.3.5 Máy lốc tôn 23 2.3.6 Dây chuyền xử lý tôn 24 2.3.7 Sơn phun cát 25 2.3.8 Các loại máy hàn nhà máy 26 2.3.9 Máy cắt 30 2.3.10 Máy mài 32 SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN 2.3.11 Thiết bị làm tơn trang trí vỏ tàu 32 2.3.12 Thiết bị đo, kiểm tra 32 2.3.13 Thiết bị cung cấp gas, ô xy, nén khí, phát điện 33 2.4 Lực lượng lao động nhà máy 34 CHƯƠNG III: CÁC SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY 35 3.1 Tàu Bình An Hà Tiên 01 35 3.2 Tàu Bình An Hà Tiên 02 37 CHƯƠNG IV: CÁC QUY TRÌNH PHỤC VỤ Q TRÌNH ĐĨNG TÀU CỦA NHÀ MÁY 39 4.1 Quy trình lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn 39 4.1.1 Khái niệm 39 4.1.2 Các nguyên tắc phân chia phân đoạn, tổng đoạn 39 4.1.3 Lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn .39 4.1.4 Công tác chuẩn bị 40 4.2 Quy trình hạ thủy 41 4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước cho hệ thống di chuyển 41 4.2.2 Giai đoạn hệ thống di chuyển triền 41 4.2.3 Giai đoạn hệ thống di chuyển xe nghiêng 42 4.2.4 Tổng kết trình di chuyển hệ thống 42 4.2.5 Giai đoạn tàu công tác sau chuẩn bị 42 CHƯƠNG V: TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY 44 5.1 Trang thiết bị an toàn lao động .44 5.2 Nội quy an toàn lao động biện pháp an toàn lao động nhà máy 44 5.2.1 Nội quy an toàn lao động 44 5.2.2 Các biện pháp an toàn lao động 45 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .49 6.1 Kết luận 49 6.2 Kiến nghị 49 SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tòa nhà hành cơng ty Saigon Shipmarin Hình 2.1 Sơ đồ nhà máy Saigon Shipmarin 10 Hình 2.2 Phân xưởng vỏ tàu 11 Hình 2.3 Bên phân xưởng vỏ tàu 12 Hình 2.4 Ụ 6000T .14 Hình 2.5 Ụ 8500T .15 Hình 2.6 Tàu khách triền 16 Hình 2.7 Cẩu tàu 20.000 DWT .17 Hình 2.8 Máy cắt CNC 18 Hình 2.8 Máy ép thủy lực 600T 19 Hình 2.10 Máy uốn thủy lực .20 Hình 2.11 Máy chấn tôn 21 Hình 2.12 Máy cắt tôn .22 Hình 2.13 Máy lốc tơn 23 Hình 2.14 Dây chuyền xử lý tơn .24 Hình 2.15 Máy hàn MIG 27 Hình 2.16 Máy hàn MIG tay 27 Hình 2.17 Sơ đồ hàn 28 Hình 2.18 Máy hàn bán tự động 29 Hình 2.19 Máy cắt .30 Hình 2.20 Cấu tạo máy cắt 31 Hình 2.21 Máy mài 32 Hình 2.22 Bình chứa CO2 axetylen 33 Hình 3.1 Tàu Bình An Hà Tiên 01 triền 36 Hình 3.2 Tàu Bình An Hà Tiên 01 36 Hình 3.3 Lễ hạ thủy tàu Bình An Hà Tiên 02 37 Hình 3.4 Tàu Bình An Hà Tiên 02 38 SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP KỸ THUẬT A MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN - Tiếp cận thực tế sản xuất, làm quen với cơng việc người thợ đóng tàu; Sử dụng thao tác trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc đóng tàu; Thực hành cơng nghệ lắp ráp hàn thân tàu; Tìm hiểu kết cấu hình thức kết cấu loại tàu khác nhau; Tìm hiểu điều kiện thi cơng đóng sửa chữa nhà máy; Thông qua thực tế sản xuất, rèn luyện cho sinh viên ý thức tổ chức kỷ luật tác phong làm việc công nghiệp B NỘI DUNG HỌC PHẦN - - - - - Tìm hiểu bố trí, xếp phân xưởng đóng tàu nhà máy Tham quan tìm hiểu kết cấu bố trí hệ thống thiết bị hạ thuỷ tàu mà nhà máy sẵn có âu tàu, ụ nổi, triền đà, v.v.; Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc sử dụng trang thiết bị công nghệ nhà máy máy cán tôn, máy dập, máy nâng hạ thiết bị kiểm tra trình đóng tàu nhà máy; Tìm hiểu kết cấu khung dàn, bệ lắp ráp chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn; Tìm hiểu cách lắp ráp hàn phân đoạn, tổng đoạn; Tìm hiểu kết cấu hình thức kết cấu loại tàu đóng nhà máy; Tìm hiểu phương pháp làm vỏ bao tàu, sơn tàu, thiết bị làm bề mặt tôn vỏ bao, yêu cầu kỹ thuật sơn tàu; Trang thiết bị an toàn lao động nội quy an toàn lao động nhà máy; Thực hành lắp ráp hàn thân tàu; thực hành vệ sinh công nghiệp; thực hành làm bề mặt sơn vỏ tàu SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY Hình 1.1: Tòa nhà hành cơng ty Saigon Shipmarin - - - - - - Công ty TNHH thành viên Đóng Tàu Cơng Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đơn vị trực thuộc Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy (SBIC) thành lập từ ngày 31-3-1977 Kể từ ngày thành lập, Saigon Shipmarin không ngừng phát triển với đội ngũ CB.CNV dầy dạn kinh nghiệm, tận tụy với công việc , làm việc chuyên nghiệp bạn hàng lớn ngồi nước tin tưởng Là Cơng ty lớn khu vực phía Nam thuộc Tổng Cơng ty Công nghiệp Tàu thủy, với bề dầy kinh nghiệm đóng sửa chữa tàu sơng – biển, phương tiện thủy, chế tạo gia công lắp ráp tổng đoạn dịch vụ khai thác cảng v.v… Saigon Shipmarin trở thành thương hiệu tiếng địa quen thuộc, gần gũi nghành Tàu biển Tên cơng ty tiếng việt: CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĨNG TÀU VÀ CƠNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GỊN Tên cơng ty tiếng anh: SAI GON SHIPBUILDING AND MARINE INDUSTRY COMPANY LIMITED Tên công ty viết tắt: SAIGON SHIPMARIN Mã số doanh nghiệp: 0300419137 Vốn điều lệ: 782.081.000.000 đồng SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN - Người đại diện pháp luật: Hồng Quang – Chủ tịch cơng ty 1.1 ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH - Số 2, Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 1.2 - - - - - LĨNH VỰC KINH DOANH Đóng sửa chữa hốn cải loại tàu sơng, tàu biển, phương tiện thủy, sửa chữa giàn khoan, cơng trình kỹ thuật thủy, cần cẩu, kết cấu thép thiết bị nâng loại Thiết kế kỹ thuật thiết kế công nghệ loại phương tiện thủy, phương tiện giao thơng vận tải khác, thiết bị cơng trình biển sản phẩm công nghiệp.Tư vấn, giám sát cho chủ đầu tư lĩnh vực thiết kế, chế tạo, phục hồi loại phương tiện giao thông vận tải Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, ven biển viễn dương Vận tải hành khách đường thủy nội địa quốc tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải: Khai thác cảng ( gồm bến cảng, bến phao, xếp dỡ chuyển tải hàng hóa, kiểm đếm hàng hóa, lai dắt dắt tàu sông, biển); Dịch vụ hoa tiêu hàng hải, cứu hộ hàng hải, súc rửa vệ sinh tàu dầu- tàu biển, phá dỡ tàu cũ Hoạt động kinh doanh dịch vụ hang hải : cung ứng tàu biển nước , môi giới mua bán tàu biển; đại lý tàu biển đại lý giao nhận hang hóa, nạo vét luồng lạch Mua bán xuất nhập máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng, phụ kiện phục vụ nghành tàu biển dân dụng SVTH: TUẤN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG SVTH: TUẤN GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG SVTH: TUẤN GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MSSV: 1451070133 Page: 10 CHƯƠNG III: CÁC SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁY 3.1 - - - - - TÀU BÌNH AN HÀ TIÊN 01 Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2016, Cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu Và Cơng Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn phối hợp Cơng ty TNHH TM DV Vận tải Đại lý Tàu biển Bình An tiến hành hạ thủy tàu chở khách – Ơ tơ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 Tàu Trung tâm tư vấn thiết kế công nghiệp tàu thủy (SESCO) thiết kế có thơng số sau: o Chiều dài toàn Lmax = 61.80 m o Chiều rộng lớn Bmax = 14.00 m o Chiều cao mạn D = 3.20 m o Máy Ne o Đăng kiểm: VR x 1300 HP Tàu có khả chuyên chở tới 250 khách cabin, hầm sàn boong chứa tới 70 xe 150 xe máy Tàu thiết kế đóng giám sát Đăng kiểm VR-Việt Nam, thỏa mãn cho khai thác hoạt động tuyến biển nội địa Buổi lễ diễn trang trọng với có mặt quan khách tham dự như: Chủ tàu, Đơn vị thi công, Đơn vị thiết kế SESCO, Đại diện Đăng Kiểm VR, Đại diện ngân hàng BIDV … Trong đợt phát động thi đua 120 ngày đêm để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 Tổng công ty CNTT (SBIC) phát động, CBCNV Saigon Shipmarin nỗ lực phấn đấu cho hạ thủy bàn giao nhiều sản phẩm như: tàu Container 200 Teus, tàu Container 128 Teus, 01 tàu chở dầu 60 tấn, 01 tàu kéo 500HP, sà lan … Hình 3.1: Tàu Bình An Hà Tiên 01 triền Hình 3.2: Tàu khách Bình An Hà Tiên 01 3.2 - - - - TÀU BÌNH AN HÀ TIÊN 02 Sau hạ thủy tàu BÌNH AN HÀ TIÊN tháng 12 năm 2016 Sáng ngày 13 tháng năm 2017, Cơng ty TNHH MTV Đóng Tàu Và Cơng Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn phối hợp Công ty TNHH TM DV Vận tải Đại lý Tàu biển Bình An tiến hành hạ thủy tàu chở khách – Ơ tơ BÌNH AN HÀ TIÊN 02 Tàu Trung tâm tư vấn thiết kế công nghiệp tàu thủy (SESCO) thiết kế có thơng số sau: o Chiều dài toàn Lmax = 61.80 m o Chiều rộng lớn Bmax = 14.00 m o Chiều cao mạn D = 3.20 m o Máy Ne o Đăng kiểm: VR x 1300 HP Tàu có khả chuyên chở tới 250 khách cabin, hầm sàn boong chứa tới 70 xe 150 xe máy Tàu thiết kế đóng giám sát Đăng kiểm VR-Việt Nam, thỏa mãn cho khai thác hoạt động tuyến biển nội địa Theo chủ tàu, vào trung tuần tháng 4.2017 tàu BÌNH AN HÀ TIÊN 01 đưa vào khai thác kinh doanh thương mại chuyến tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Hình 3.3: Lễ hạ thủy tàu Bình An Hà Tiên 02 Hình 3.4: Tàu Bình An Hà Tiên 02 CHƯƠNG IV: CÁC QUY TRÌNH PHỤC VỤ Q TRÌNH ĐĨNG TÀU CỦA NHÀ MÁY - 4.1 QUY TRÌNH LẮP RÁP PHÂN ĐOẠN, TỔNG ĐOẠN: 4.1.1 Khái niệm Phân đoạn: phận công nghệ cuối phân tàu thủy kết cấu riêng biệt thân tàu ( đáy, mạn, boong…) o Phân đoạn phẳng: vách ngang, vách dọc, mạn, boong, sàn o - - - - - - - - - - Phân đoạn khối: phân đoạn đáy, phân đoạn mũi, phân đoạn lái, hầm, thùng chứa lớn, khoang cách ly Tổng đoạn: tổng hợp kết cấu lớn bao gồm phân đoạn phẳng khối hợp lại Phân (tổng) đoạn chuẩn: phân (tổng) đoạn có đầu khơng có lượng dư để lắp ghép,còn tổng đoạn lại đầu có lượng 4.1.2 Các nguyên tắc phân chia phân đoạn, tổng đoạn: Việc phân chia thân tàu thành phân đoạn tổng đoạn phụ thuộc trước hết vào lực nhà máy:tải trọng thiết bị cẩu phân xưởng vỏ nơi lắp ráp trước hạ thủy Khi phân chia tổng đoạn phải cố gắng cho chiều dài tổng đoạn tương ứng với khoảng cách vách ngang.Bố trí cho tổng đoạn phải có vách ngang để đảm bảo độ cứng hình dáng tổng đoạn Khối lượng phân đoạn lớn tốt phải nằm phạm vi cho phép cần cẩu khả vận chuyển từ phân xưởng vỏ đến nơi lắp ráp Chiều dài chiều rộng phân đoạn bội số kìch thước tơn Đường bao phân đoạn cố gắng thẳng,liên tục khơng có chổ gẫy khúc hụt vào để thuận tiện cho việc lắp ráp Trình tự lắp ráp phân đoạn phải đảm bảo ứng suất hàn nhỏ chỗ kết cấu không liên tục để tránh rạng nứt Vị trí mép phân đoạn dọc theo thân tàu bố trí so le với nhau,hoặc mặt phẳng,hoặc hỗn hợp ,các mép phân đoạn cần phải để nơi có mã 4.1.3 Lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn: Lắp ráp thân tàu theo phương pháp sau: phương pháp phân đoạn phương pháp tổng đoạn Trong phương pháp phân đoạn lắp ráp theo phương pháp hình chóp, phương pháp ốc đảo phương pháp xây tầng Phương pháp hình chóp: phương pháp mà thân tàu lắp ráp từ phân đoạn phẳng phân đoạn khối thành hình chóp theo chiều dài tàu.Các phân đoạn - - - - - - - - - lắp rắp từ ngồi phía mũi tàu, đồng thời lắp ráp phía chiều cao boong tàu Phương pháp thường dùng để đóng tàu lớn Nhược điểm phương pháp diện tích làm việc hẹp tiến độ thi công chậm Phương pháp ốc đảo: phương pháp mà lúc ta xây dựng nhiều hình chóp phương pháp hình chóp dọc theo chiều dài tàu.Tùy theo điều kiện nhà máy, ốc đảo dịch chuyển triền để ráp lại với đứng vị trí cố định lắp ráp xong toàn tàu Sau lắp ráp xong ốc đảo thường phải tiến hành lắp ráp phân đoạn đệm Phương pháp xây tầng: tiến hành sau: trước hết ta lắp ráp toàn phân đoạn dọc chiều dài thân tàu sau đến phân đoạn trên, cuối phân đoạn boong cùng, phân đoạn mũi, lái Nhược điểm phương pháp không khống chế biến dạng hàn nên sử dụng 4.1.4 Công tác chuẩn bị: a Chuẩn bị triền đà: Dọn vệ sinh triền đà Kẻ đường tâm Lấy dấu sườn kiểm nghiệm tổng đoạn đà, lấy dấu chiều rộng tàu đà Trồng cột mốc, xác định chiều cao đường nước, chiều cao đường tâm trục đường kiểm nghiệm khác cột mốc b Kê Kiểm tra lại chất lượng gỗ, bê tông số lượng loại Đặt vào vị trí quy định theo vẽ bố trí kê c Mối liên kết hàn: tôn kết cấu Vệ sinh mối hàn Sau chuẩn bị mối nối tôn, trước kéo sát hai phân đoạn lại với nhau, phải làm bavia, xỉ cắt, mài có ánh kim từ mối nối hai bên 20 mm Hàn đính Khoảng cách mối hàn đính 300mm, chiều dài mối hàn đính 20-30 mm Mối hàn đính phải cách ngã ba, ngã tư đường hàn 100mm phía Mã lược: - - - - - - - Tất mối nối tôn lắp ráp phải hàn mã lược, phía tơn khơng có kết cấu phân đoạn đáy,boong Hàn mã lược phía (phía có kết cấu) phân đoạn mạn 4.2 QUY TRÌNH HẠ THỦY 4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước cho hệ thống di chuyển: Đưa xe triền vào vị trí, bố trí nêm gỗ theo vẽ “Sơ đồ đế kê” Cố định xe triền nghiêng với hố giằng Tháo tồn đơn kê tàu, lúc tàu hạ xuống nêm gỗ xe triền Đóng chặt nêm gỗ cho tàu nằm chắn xe triền bằng, cố định nêm gỗ với xe triền, buộc kẽm nối nêm gỗ với Kiểm tra lại toàn hệ thống, sẵn sàng cho hệ thống xe triền di chuyển 4.2.2 Giai đoạn hệ thống di chuyển triền Trong giai đoạn này, hệ thống dịch chuyển khoảng m, ta dừng hệ thống để đóng chặt lại nêm gỗ, kiểm tra ổn định hệ thống đồng tải trọng tời , cụ thể: Tốc độ kéo tàu : 1,5 m/ phút Khoảng cách hai lần dừng kiểm tra: m/ lần Thời gian dừng lần kiểm tra: 10 phút a Giai đoạn 1: Hệ thống di chuyển đến vị trí kết thúc đường triền Quãng đường hệ thống dịch chuyển giai đoạn này: 12,00 m Thời gian dịch chuyển giai đoạn này: phút Số lần dừng để kiểm tra đồng (3m/ lần): lần Thời gian dừng để kiểm tra đồng (10 phút/1 lần): 40 phút Tổng thời gian giai đoạn này: 48 phút b Giai đoạn 2: Hệ thống di chuyển đường triền xe triền nghiêng Quãng đường hệ thống dịch chuyển giai đoạn này: 12,00 m Thời gian dịch chuyển giai đoạn này: phút Số lần dừng để kiểm tra đồng (3m/ lần): lần Thời gian dừng để kiểm tra đồng (10 phút/1 lần): 40 phút Tổng thời gian giai đoạn này: 48 phút - - - 4.2.3 Giai đoạn hệ thống di chuyển xe nghiêng Trong giai đoạn này, hệ thống dịch chuyển khoảng m, ta dừng hệ thống 10 phút để kiểm tra ổn định hệ thống đồng tải trọng tời, cụ thể: Quãng đường hệ thống dịch chuyển giai đoạn này: 51 m Tốc độ kéo tàu : 0,75 m/ phút Thời gian dịch chuyển giai đoạn này: 70 phút Số lần dừng để kiểm tra đồng (5m/ lần): 10 lần Thời gian dừng để kiểm tra đồng (10 phút/1 lần): 100 phút Tổng thời gian giai đoạn này: 170 phút 4.2.4 Tổng kết trình di chuyển hệ thống: Tổng thời gian tàu di chuyển triền bằng: 01 40 phút Thời gian hệ thống dừng để chuẩn bị di chuyển triền nghiêng: 00 50 phút Tổng thời gian tàu di chuyển triền nghiêng: 02 50 phút Tổng quãng đường hệ thống di chuyển triền bằng: 24 m Tổng quãng đường hệ thống di chuyển giai đoạn 2: 51 m Chiều dài đường triền nghiêng phục vụ hạ thủy: 64,05 m  Vị trí tàu giai đoạn thể vẽ Các giai đoạn hạ thủy  Người huy hạ thủy cần đặc biệt ý đến đồng xe bánh xe, giảm thời gian lần dừng kiểm tra hệ thống phát bất ổn - 4.2.5 Giai đoạn tàu công tác sau hạ thủy: a Giai đoạn từ hệ thống đến vị trí hạ thủy đến tàu hoàn toàn: Giai đoạn kéo dài từ thời điểm mực nước 1,7 m lúc 15 00 đến thời điểm nước lớn 4,0 m lúc 21 Trong giai đoạn này, thủy triều lên khiến lực tăng, đến thời điểm nước lớn, tàu tự hoàn toàn Do thủy triều lên nhanh giai đoạn này, cần theo dõi để xử lý tình phát sinh xảy - b Cơng tác sau tàu hồn tồn: Dùng tàu lai dắt kéo tàu tiến phía mũi để tàu vượt qua đường triền số Lập tức kéo thu hồi xe triền số 3, giải phóng khu vực hạ thủy Đưa tàu khỏi âu tàu cập vào vị trí neo đậu Thu vớt tồn nêm Vệ sinh khu vực hạ thủy Kéo xe triềng nghiêng, xe triền vị trí ban đầu Tháo cáp, thu hồi cáp vào tang tời, thu hồi pu-ly Kiểm tra bảo dưỡng xe triền, cáp, pulley trang thiết bị phục vụ hạ thủy  Người huy hạ thủy cần đảm bảo phận phối hợp tốt giai đoạn - - - c Cơng tác an tồn q trình hạ thủy: Các thiết bị xe triền, đường triền, tời, pulley chuyển hướng, dụng cụ phục vụ hạ thủy phải kiểm tra trước đưa vào phục vụ hạ thủy Huấn luyện an toàn cho thành viên tham gia hạ thủy Khu vực hạ thủy phải khoanh vùng trước hạ thủy, cấm người khơng có trách nhiệm vào khu vực hạ thủy, cắm biển báo khu vực nguy hiểm Tất phải tuân theo yêu cầu người huy hạ thủy Bộ phận y tế cử cán trực cấp cứu, chuẩn bị dụng cụ sơ cấp cứu bố trí xe trực y tế, sẵn sàng trường hợp cần thiết - CHƯƠNG V: TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ NỘI QUY AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY 5.1 Trang thiết bị an toàn lao động: Quần áo bảo hộ Giày bảo hộ Nón bảo hộ Kính bảo hộ Găng tay Khẩu trang phòng độc Bịt tai chống ồn Dây an toàn 5.2 - - - - - - - Nội quy an toàn lao động biện pháp an toàn lao động nhà máy 5.2.1 Nội quy an toàn lao động: Điều 1: Nghiêm chỉnh chấp hnh nội quy Cơng ty, quy phạm, quy trình kỹ thuật an tòan lao động vệ sinh lao động Điều 2: Nghiêm cấm người khơng có trách nhiệm đến gần, điều khiển hay sửa chữa động cơ, máy phát điện, buồng đặt dao điện Điều 3: Cấm cơng nhân làm việc nơi đặt biển báo nguy hiểm Điều 4: Cấm đùa giỡn khu vực gần phận chuyển động dây curoa, trục truyền, bánh đà Điều 5: Phải sử dụng mặt nạ phòng độc hay bán mặt nạ phòng bụi, nút chống ồn làm việc nơi có nhiều bụi, độc, độ ồn cao (sơn, hàn, gõ rỉ, phun cát…) Điều 6: Làm việc cao phải có giàn giáo, chỗ đứng phải đảm bảo ý gia cường độ vững giàn, bề mặt công tác giàn phải ln kín, khơng dùng thang tre hay gỗ Phải sử dụng nịt an toàn Điều 7: Phải đeo kính bảo hộ làm việc tiếp xúc với mơi trường có nhiều mảnh vụn hàn cắt, phay bào… Điều 8: Khi làm việc hầm kín, khoang tàu kín phải: o Thơng tồn nơi làm việc o Kiểm tra khơng khí cho kết an toàn Với hầm chứa nguyên liệu xăng, dầu phải có giấy phép cán mơi trường thi cơng hàn cắt o Thiết bị cấp cứu sơ cấp cứu phải sẵn sàng lối vào o Có người trực lối vào Thiết lập phương thức thông tin liên lạc người canh gác lối vào với người vào khu vực kín o Lối vào phải thích hợp đủ độ chiếu sáng o Tất thiết bị sử dụng phải loại xác nhận cho phép sử dụng phù hợp với điều kiện thi công o Khi sử dụng thiết bị thở (mặt nạ,bình khí ) - - - o Người dùng thiết bị biết cách sử dụng thiết bị thành thục o Thiết bị phải kiểm tra cẩn thận tình trạng thoả mãn Điều 9: Phải bố trí cơng việc cho người lao động phù hợp với sức khoẻ họ Điều 10: Cấm sử dụng lửa lãnh xăng dầu phải có dụng cụ PCCC nơi chứa xăng dầu, nơi làm việc có chất dễ cháy Điều 11: Trước thi công, công nhân phải kiểm tra chuẩn bị đầy đủ trang bị an tòan ln sử dụng đồ bảo vệ theo quy định Nếu hư hao mát trước thời hạn cấp phát phải bồi thường Điều 12: Mọi công nhân nhận việc hay thay đổi chức danh công tác phải đuợc huấn luyện bước BHLĐ o Bước 1: Do cán BHLĐ công ty hướng dẫn o o - Bước 2: Do ban BHLĐ xí nghệp phân cơng hướng dẫn Bước 3: Tổ trưởng sản xuất hướng dẫn Điều 13: Các kỹ thuật viên, công nhân tổ chức học tập thảo luận chấp hành nghiêm chỉnh điều khoản Nếu cố tình sai phạm để xảy TNLĐ, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 5.2.2 Các biện pháp an toàn lao động: a Đánh giá rủi ro / giấy phép làm việc: Huấn luyện đánh giá rủi ro hệ thống giấy phép làm việc Có phệ duyệt từ cấp quản lý phụ trách Thông tin biện pháp kiểm sốt an tồn đến cá nhân có thiết bị ảnh hưởng Đảm bảo giấy phép làm việc cấp Đảm bảo giấy phép có hiệu lực suốt q trình thực cơng việc Cơng việc thường xuyên không cần xin giấy phép làm việc b Khóa thiết bị treo thẻ thiết bị: Huấn luyện quy trình khóa treo thẻ cảnh báo chi thiết bị Thử kiểm tra thiết bị để đảm bảo thiết bị lập hồn tồn Chỉ có người treo thẻ / khóa thiết bị phép gỡ bỏ thẻ cảnh báo/ khóa thiết bị Thẻ cảnh báo/ khóa thiết bị áp dụng cho hệ thống có chứa lượng điện, nước, ống dẫn nước, khí, thủy lực c Làm việc cao: - - - Huấn luyện an toàn làm việc cao Cấm làm việc cao 1,8 m trở lên khơng có dây an tồn Sân thao tác, giàn giáo có lan can kiểm tra vf treo người có đủ nằng lực chuyên môn giàn giáo Thiết bị chống ngã cao bao gồm dây tồn thân, điểm neo thích hợp hệ thông giám sát người làm việc Chọn điểm móc thích hợp với chiều dài dây móc để ngăn ngừa đập vào kết cấu, sàn bị ngã d Công tác luân chuyển thiết bị nâng: Huấn luyện an toàn sử dụng thiết bị nâng Sử dụng thiết bị nâng chứng nhận kiểm tra chúng trước nâng Nhận biết trọng tâm nâng Rào chắn khơng cho người có phận vào khu vực cẩu Trọng tải thiết bị nâng lớn trọng lượng vật tải Chỉ có thiết bị nâng chứng nhận phù hợp sử dụng để nâng hàng e Mang vác di chuyển vật nặng tay: Huấn luyện an toàn mang vác di chuyển vật nặng tay Sử dụng thiết bị nâng khí sẵn có Sử dụng kĩ thuật nâng vật nặng tư Không vội vàng Yêu cầu người giúp đỡ cần thiết Sử dụng kĩ thuật (đếm, hô to) người nâng vật nặng f Ra vào khơng gian hạn chế: Huấn luyện an tồn vào không gian hạn chế Cấm vào không gian kín chưa có giấy phép làm việc đánh giá rủi ro Cô lập cách ly nguồn lượng gây ảnh hưởng đến điều kiện làm việc khơng gian lớn Tiến hành đo khí khơng gian kín Đảm bảo đầy đủ ánh sáng thơng gió khơng gian kín Người thực bên ngồi khơng gian kín phải kiểm sốt người vào tuyệt đối khơng cho người khơng có phận vào Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng cứu diễn tập động tác cứu hộ hầm kín g Báo cáo sợ cố / yếu tố nguy hiểm, có hại: Huấn luyện sử dụng thẻ ACT quy trình báo cáo cố Báo cáo cố Báo cáo TH xuýt xảy tai nạn Báo cáo điều kiện hành vi an toàn sử dụng quyền dừng công việc cách ghi vào thẻ ACT Sử dụng quyền dừng công việc để ngăn ngừa tai nạn bệnh nghề nghiệp chấn thương h Phòng ngừa ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường: Huấn luyện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường Phân loại rác phát sinh Sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu rác thải theo nguyên tắc 3R: giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế Ngăn ngừa hóa chất chất hydrơcacbon tràn đổ ngồi mơi trường Báo cáo điều tra cố tràn dầu hóa chất i Quản lý thay đổi: Huấn luyện đầy đủ quản lý thay đổi Đánh giá rủi ro liên quan đến việc làm trệch quy trình làm việc Nhận biết thay đổi làm theo quy trình quản lý thay đổi Thông tin tới bên liên quan kế hoạch quy trình vẽ j Phương tiện bảo vệ cá nhân: Huấn luyện cách sử dụng bảo quản PTBVCN Đánh giá rủi ro lựa chọn PTBVCN Lựa chọn kiểm tra sử dụng PTBVCN để kiểm sốt mối nguy yếu tố có hại k Quyền dừng làm việc: Huấn luyện áp dụng quyền dừng làm việc Mọi người có trách nhiệm quyền dừng làm việc nhận thấy an toàn lao động không đảm bảo Sử dụng thẻ ACT báo cáo tình trạng an tồn quyền dừng làm việc - Trưởng phận khuyến khích thúc đẩy cấp sử dụng quyền dừng làm việc không đảm bảo an toàn l Thiết bị tự hành: Huấn luyện đầy đủ cho người điều khiển người có liên quan Lái xe phải có lái phù hợp đủ sức khỏe vận hành thiết bị Thắt dây an toàn lái xe tuân thủ biển báo, biển dẫn an toàn Cấm sử dụng điện thoại, đàm khi lái xe Bố trí người tín hiệu tầm nhìn bị che khuất, hạn chế Tuân thủ hướng dẫn sử dụng bảo trì nhà sản xuất Kiểm tra hàng ngày bảo trì định kì theo hướng dẫn nhà sản xuất CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - - - - 6.1 KẾT LUẬN Sau tuần thực tập Cơng ty TNHH MTV Đóng tàu Cơng Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn, thân tơi học hỏi nhiều điều từ anh chị nhân viên kỹ thuật phân xưởng vỏ tàu, phòng quản lý chất lượng cơng nghệ tích lũy học vô quý giá hẳn hữu ích cho cơng việc kỹ sư đóng tàu sau Các học cụ thể sau: Tìm hiểu Đối với cơng việc thi cơng, thân rút số kinh nhiệm hữu ích Khi chế tạo phân đoạn, tổng đoạn, phải cố gắng trao dồi kiến thức để đọc vẽ tốt, thực chế tạo phải thường xun kiểm xốt kích thước, theo u cầu vẽ chế tạo Trong môi trường công nghiệp hóa đại hóa ngày với xu phát triển toàn cầu, kỹ mềm cần thiết phải trao dồi kiến thức tiếng anh học hỏi q trình quản lý cơng việc Qua tuần thực tập, tơi có hội tiếp cận với thực tế công việc, tiếp xúc với nhiều cán có kinh nghiệm ngành đóng tàu trực tiếp trao đổi thông tin với kỹ sư dày dặn kinh nghiệm Từ đó, thân tơi mạnh dạn hơn, tự tin có nhiều kinh nghiệm việc làm để chuẩn bị tốt cho thân trước công việc 6.2 KIẾN NGHỊ ... dụng SVTH: LÊ TUẤN VŨ MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG SVTH: LÊ TUẤN VŨ GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG SVTH: LÊ TUẤN VŨ GVHD: Th.S... Triền hạ thủy SVTH: LÊ TUẤN VŨ MSSV: 1451070133 Page: 12 BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG SVTH: LÊ TUẤN VŨ GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MSSV: 1451070133 Page: 13 BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S... tốt cho chúng em hoàn thành tốt chương trình thực tập Sinh viên thực Lê Tuấn Vũ – VT14 SVTH: LÊ TUẤN VŨ MSSV: 1451070133 Page: BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT CÔNG GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN MỤC LỤC CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập kỹ thuật lê tuấn vũ VT14b, Báo cáo thực tập kỹ thuật lê tuấn vũ VT14b, Hình 2.22 : Bình chúa CO2 và acetylen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay