CHUYÊN đề LUYỆN IELTS LISTENTING

83 113 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 11:14

Unit - Identifying letters of the alphabet - tầm quan tr ọng nghe b ảng chữ IELTS Unit - Common abbreviations - Những từ viết tắt phổ biến IELTS Unit 3: Common places in IELTS - Nh ững địa danh th ường xu ất hi ện IELTS Unit 4: Introduction (Name, Nationality) IELTS Listening Unit 5: Cardinal numbers - Số đếm IELTS Unit 6: Ordinal number - Số thứ tự IELTS Unit 7: Decimal numbers - Dạng thập phân IELTS Unit 8: Money - Thông tin tiền tệ IELTS Unit 9: Telephone - Nghe số điện thoại IELTS Unit 10: Time - Thời gian IELTS Unit 11: Date - Ngày tháng IELTS Unit 12: Health problems - Các vấn đề sức khỏe IELTS Unit 13: Giving directions – Chỉ đường IELTS Unit 14: In a restaurant - bối cảnh nhà hàng Unit 15: Holidays Unit 16: Marriage - chủ đề hôn nhân IELTS Unit 17: Hotel Unit 18: Mẹo làm IELTS listening Multiple Choice Unit 19: Những từ "gây nhiễu" Listening Unit 20: Dạng Map Labeling (Dán nhãn đồ) listening Unit 21: Luyện tập "dự đoán" làm Listening Unit 22: Signposting Language ( Ngôn ngữ dẫn) Unit 23: Cách kiểm soát làm chủ Section Unit 24: Topic Details of JOB Unit - Identifying letters of the alphabet - tầm quan tr ọng nghe b ảng chữ IELTS Để chinh phục phần thi IELTS Listening việc bạn luyện thi IELTS cần luyện tập kĩ nghe bảng ch ữ Nghe đơn giản nhiều bạn gặp vấn đề học Hãy tìm hiểu xem tầm quan trọng nh ph ương pháp nghe hiệu IELTS Listening qua học sau nhé! Tại lại quan trọng: Trong tiếng Việt, nguyên âm/ phụ âm có cách đọc Ví d ụ: Âm a từ ta, ma, xa… giống Ngược lại tiếng Anh, nguyên âm/ phụ âm có nhiều cách đọc, việc đọc chúng lên thường khơng có quy luật mà thói quen c ng ười b ản ng ữ Ví d ụ: Âm a từ car /kɑː/ khác âm a từ save /seɪv/, khác âm a từ India /ˈɪndɪə/… Đặc biệt, với tên riêng người, địa danh… lại quy t ắc Đến người ngữ khơng thể biết xác dạng viết nghe âm Đấy lí mà câu hỏi: “How you spell this …” phổ biến, đặc biệt Listening task 1, bạn thường phải điền vào form, đòi hỏi độ xác cao Dưới bảng chữ phiên âm: Có chữ khơng có bảng chữ tiếng Việt : F /ef/, J /d ʒeɪ/, W / ˈdʌb(ə)ljuː/, Z //zed/ziː/ Chú ý: Các bạn hay nghe nhầm A /eɪ/, H /eɪtʃ/ /eit/ Ba âm khác âm cuối, chữ H có âm / tʃ/ cuối, số có âm /t/ cuối Các bạn nên tập trung vào ending sound để chép tả cho thật Tương tự âm L, M, N dễ bị nhầm lẫn với Ngoài bạn hay nhầm E/i:/ I /ai/ M ột cặp t ương t ự G /dʒiː/ J /dʒeɪ/ Nhớ phát âm tiếng Anh tiếng Việt nhé! Unit - Common abbreviations - Những từ viết tắt phổ biến IELTS Trong đời sống hàng ngày hay cơng việc, có nh ững c ụm t th ật dài, nói rắc rối thời gian, mà từ viết tắt (Abbreviation – abbr) đời Chính nên m ột ph ần thường đưa vào thi IELTS Listening Chính nên để chinh phục IELTS tiếng Anh nói chung việc luy ện t ập ph ần thường xun tìm hiểu điều vơ cần thiết với bạn Ví dụ thay nói International English Language Testing System (Hệ thống đánh giá trình độ Tiếng Anh quốc tế), ta cần dùng từ IELTS / ˈaɪɛlts/ mà người hiểu trở nên phổ biến không gây nhầm lẫn với cụm từ khác Abbreviation thường viết tắt chữ đầu từ Abbreviation xuất nhiều phần Listening c IELTS, đặc biệt Task với đòi hỏi xác đến chữ Dưới tổng hợp từ viết tắt phổ biến Tiếng Anh: Có cách đọc từ viết tắt này: Phát âm chữ (như hầu hết từ bảng), lúc tr ọng âm thường rơi vào chữ cuối Ví dụ: UK /juːˈkeɪ/, USA /juːɛsˈeɪ/ Đọc từ ASEAN / ˈasɪən/ hay RAM /ram/ : Random Access Memory Unit 3: Common places in IELTS - Nh ững địa danh th ường xu ất hi ện IELTS Như bạn biết, thi IELTS Bài thi đồng điều hành ba tổ chức ESOL Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) tổ chức giáo dục IDP Úc triển khai từ năm 1989 Chính vậy, địa danh xuất phần Listening chủ y ếu thuộc UK – The United Kingdom – Vương Quốc Anh (được tạo thành từ England, North Ireland and Scotland) Chắc hẳn người không lạ lẫm với thành phố câu lạc bóng đá tiếng Anh London, Manchester, Liverpool… Ngồi Anh có nhiều thành phố tiếng khác: Bên cạnh để đảm bảo tính đa dạng nói, nh giọng tiếng Anh vùng (Anh – Anh, Anh – Mỹ, Anh – Úc…), d ưới số địa danh bạn nên thuộc lòng: USA: New York, Washington DC, Chicago, Los Angeles (LA), Philadelphia, Detroit, Seattle… Canada: Toronto, Montreal, Vancouver, Quebec, Ottawa… Australia: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide… Others: Hong Kong, Tokyo, Seoul… Unit 4: Introduction (Name, Nationality) IELTS Listening Today we are going to talk about… The topic of today’s lecture is… This morning we are going to take a look at… Giới thiệu chủ đề diễn thuyết Today I’ll be talking about / discussing What I’m going to be talking about today is… The purpose of today’s lecture is… The subject/topic of my talk is In today’s lecture I’m going to cover three points I’m going to divide this talk into three Giải thích cấu trúc diễn thuyếtparts (các mục nhỏ) First we’ll look at… Then we’ll go on to … And finally I’ll… Let’s start by talking about Giới thiệu mục luận điểm To begin,… loạt luận điểm Firstly,… I’ll start with,… The first advantage / reason / cause etc is We've looked at Kết thúc mục I’ve talked about… Let’s move on to… Now, let’s turn to… And I’d now like to talk about… Bắt đầu mục The next / second … I'd like now to discuss The next issue/topic/area I’d like to focus on … Kết thúc diễn thuyết Tổng kết lại To sum up, … diễn thuyết So it is clear from what we have discussed today that… I'd like now to recap Let's summarise briefly what we've looked at In conclusion, … To summarise, … In summary, … Overall, … The three main points are … Practice Nghe nge tìm Signposting language (Ngơn ngữ dẫn) sử dụng gì? So you need to listen and identify the phrases or words you here such as "What I’m going to be talking about today is…", "I’m going to divide this talk into three parts", "To begin, " etc Write it in the box below Practice 1: Listen the audio: https://goo.gl/4nHr3K Cụm từ từ dùng để giới thiệu chủ đề Cụm từ từ dùng để giới thiệu phần Đáp án: Tonight I'm going to talk to you about that remarkable continent, Antarctica First, some facts and figures Practice 2: Listen the audio: https://goo.gl/DGy7PB Cụm từ từ sử dụng để Giới thiệu chủ đề: Cụm từ từ dùng để giải thích cấu trúc Đáp án: I have been asked to talk to you today about the urban landscape There are two major areas that I will focus on in my talk Practice 3: Listen the audio: https://goo.gl/wmhi1x Cụm từ từ sử dụng để Giới thiệu chủ đề: 2&3 Hai cụm từ từ sử dụng để giải thích cấu trúc học: Đáp án: And this morning we're continuing with a look at life in the area called the East End 'll start with a brief history of the district and then focus on life in the first half of the 20th century Unit 23: Cách kiểm soát làm chủ Section Đôi nét Section Section thường cho ph ần khó nh ất thi Listening thường chứa nhiều thơng tin học thuật chun mơn, gây khó hiểu lo sợ không đủ từ vựng Tuy nhiên, nắm cách thức làm bài, Section đơi l ại dễ section monologue th ường gi ảng hay nói nên tốc độ chậm rõ ràng Nếu người nghe bắt số từ keyword nắm nội dung H ơn n ữa, phần lớn, section thường hỏi dạng Completion (đi ền vào chỗ trống) bạn yên tâm từ điền vào từ ph ổ thơng, khơng phải từ chun ngành đó, IELTS dành cho m ọi ng ười không riêng nhà vật lý hay sinh học Cách thức làm Dưới hướng dẫn hoàn thành section (completion) theo cách đơn giản Dự đốn xác định keyword ln yếu tố định B1: đọc giới hạn số từ (lưu ý thật kỹ Theo kinh nghiệm ph ần đa số người ta hay giới hạn No more than ONE word đó, th ế nữa, kiểm tra lại chắn hơn) B2: Đọc gạch keyword ➢ Thoạt nghe, thí sinh làm bước nh ưng ch ưa áp dụng triệt để Một số lưu ý sau: ➢ Khác với phần trước, section play lượt t câu 31 đ ến 40 mà khơng có break để đọc tiếp câu hỏi Nên l ưu ý b ạn phân tích lượt hết 10 câu ➢ Trong trình đọc, đừng bỏ qua headings in đậm, từ dấu hiệu cho biết speaker nói đến phần đó.→ giảm áp lực phải nghe 100% thông tin không cần thiết ➢ Đọc gạch keyword câu có chứa câu h ỏi trước Có noun hay tên riêng xuất câu không để biết • người nói nói qua câu Xác định loại từ cần điền (adj/verb/noun/adv), có quan hệ • với từ đứng gần Dự đốn thông tin (content) Chú ý từ xung quanh: such as (for • example) biết sau người nói đưa ví dụ đứng tr ước or/ and/ not only… but also…/ as well as yếu tố song song nhau, tức phương án cần điền liệt kê tương đương gần v ới từ cho sẵn Cuối cùng, paraphrasing Luôn linh hoạt không ngừng nghe • viết để nắm bắt nhanh chóng từ dùng để thay cho từ B3: Nghe bắt key word Lúc này, vừa nghe vừa để ý đọc đề xem nói tới đâu câu khơng chứa câu hỏi Lưu ý nhỏ cho thí sinh: Một số bạn phân vân liệu đáp án có thêm “s” hay khơng mẹo nhanh cho bạn Nhìn xem đáp án ghi xuống làdanh t đếm đ ược hay không đếm → danh từ đếm mà phía trước khơng có mạo từ a/an/ the/ this/ that→ chắn chỗ cần danh từ số nhiều bạn nhé! Ví dụ section Write ONE word only for each answer The effects of environmental change on birds Mercury (Hg) Hi ghly toxic Re leased into the atmosphere from coal In water, it may be consumed by fish has also recently been found to affect birds which feed on (31) Research on effects of mercury on birds Cl aire Varian-Ramos is investigating: Th e effects on birds’ (32) or mental processes, e.g: memory Th e effects on bird song (usually learned from a bird’s (33) Fi ndings: So ngs learned by birds exposed to mercury are less (34)……… Th is may have a negative effect on birds’ (35) La b-based studies: all ow more (36) for the experimenter Implication for humans Mi grating birds such as (37) containing mercury may be eaten by humans M ercury also causes problems in learning (38)……… M ercury in a mother’s body from (39) may affect the unborn child Ne w regulations for mercury emissions will affect everyone’s energy (40) Phân tích cách làm section đáp án nghe: word only Đọc tên tiêu đề Ví dụ, trước nói đến vị trí 31, có th ể nói vòng vòng lâu qua từ Mercury 31/ gạch từ birds, feed on, affected→ đốn đến có từ birds tên loài birds→ đợi nghe food/ eat (synonym) Key: but what wasn’t known until quite recently is that those that eat insects can also be affected 32/ đến nghe Claire Varian-Ramos chuẩn bị nghe The bird’s… → cần tìm something of the song: Mental → brain/ cognitive… (synonym) bird Yếu tố song Key: these may be to with the behaviors of the birds or with the effect of Mercury n the way their brain works, so whether it leads to problems with memory, for example 33/: với từ song, tương tự something of the bird→ their/ its Nhưng với từ learn→ acquire/ gain/ obtain… Key: and what you may not know is that a young bird seems to acquire this skill by listening to the song produced by its father 34/: Cần adj bổ sung cho từ songs từ less → not as…as… Key: if they eat food contaminated with mercury, then the songs they produce aren’t as complex as those produced by other birds 35/: negative effect → adverse impact/ affect Key: it can affect their chances of reproduction 36/: đợi từ lab (laboratory) Cần noun với từ experimenter từ more Key: the lab-based studies have the advantage that you don’t get all the variables you would in natural setting, so theexperimenter has a much higher level of control 37/ với từ such as, cần ví dụ tên lồi bird Key: For example, it’s been found that ducks who’d been feeding… 38/ với từ problem/ learning (cần noun) Key: in human, mercury causes developmental delays in acquisition of language 39/unborn child key → cần noun mà có chứa Mercury Key: unborn child can be affected if the food eaten by its mother contains high level of mercury 40/ regulations key→ cần noun, problem energy (power) Key: there are new regulations for mercury emissions from power plant, but these will need billions of dollars to implement and increase costs for everyone Unit 24: Topic Details of JOB I Giới thiệu chung Section Nếu section đầu, từ vựng thuộc chủ đề gần gũi, quen thuộc section thử thách bạn Các chủ đề bắt đ ầu vào lĩnh vực cụ thể đòi hỏi bạn hiểu biết l ượng từ Khi bước sang section 3, khả tập trung bạn có th ể gi ảm d ần, nhiên lại phần khó, u câu tập trung tồn nghe b ởi có nhiều bẫy Rèn luyện độ tập trung yếu tố cần thiết bên cạnh bổ sung từ v ựng cho section II Các dạng câu hỏi: • Điền từ vào bảng, đoạn văn, quy trình Nếu bạn gặp điền từ khơng q khó để theo dõi m ạch nói biết từ cần điền phù hợp, đoạn không bị paraphrase nhiều từ cần điền khơng mực độ khó Tuy nhiên so v ới section trước tốc độ nhanh có nhiều bẫy • Chọn đáp án phù hợp (multiple choice) Điều gây khó khăn cho bạn phần paraphrase Nh ững t ừ, cụm từ, diễn đạt câu phần không xuất mà biến đổi thành dạng câu khác, từ đồng nghĩa Tuy nhiên, việc đọc phân tích đề trước nghe giúp đ ỡ b ạn nhiều Việc tham khảo viết bắt đ ầu tạo thói quen luyện tập nghe giúp bạn cải thiện phần thi Nối (matching information) • Ở dạng này, bạn cung cấp vế thông tin đ ể n ối với D ạng thường gây nhiễu bạn thí sinh nói đề c ập t ới tất đáp án, đòi hỏi bạn phải tập trung nghe tồn b ộ đ ể lo ại thơng tin sai Có đáp án có nhiều câu, có đáp án lại không đ ược dùng cho câu hỏi Trả lời câu hỏi • Dạng có tần suất xuất h ơn, th ường đòi h ỏi b ạn tr ả l ời với – từ * Các chủ đề có Section - Thảo luận giáo viên sinh viên tập/ d ự án/ đ ề tài nghiên cứu - Thảo luận sinh viên tập nhóm/ dự án/ đề tài nghiên c ứu - Phỏng vấn đề tài chuyên môn Xem thêm video bước giúp bạn chinh phục Listening dễ dàng t cô Trang Anna: III Cách thức làm B1 Xem giới hạn từ (Đối với dạng điền từ, dạng trả lời câu hỏi) B2 Đọc gạch chân keywords Ở dạng multiple choice: - Gạch chân thông tin câu hỏi câu trả lời - Signals (dấu hiệu đến đoạn nghe) thường danh từ (các danh t có th ể bị paraphrase động từ) Còn thơng tin ch ứa câu tr ả l ời th ường nằm tính từ, động từ,trạng từ (đã paraphrase) - Gạch chân từ loại mà khác câu trả lời (đó có th ể điểm then chốt phân biệt câu trả lời đúng/ sai) * Lưu ý: Các đáp án nhắc đến, nhiên c ần xem x ết nghe keywords để loại đáp án không phù h ợp Lời khuyên cho dạng chọn đáp án là, không may bạn không th ể nghe được, chọn đáp án có khả nh ất ch ứ đ ừng b ỏ qua b ất kì câu hỏi Khả 25% mà IV Ví dụ No Keywords Key 21 Use, I’m going to useSignal: câu hỏi giáo sư “How presentation theelectronic Analysis are you going to present the material? whiteboard Going Prepare, 22 power-point presentation to have a power-point presentation for Signal: power-point presentation aback-up … a few websites ISignal: few websites 23 Few website, obtain, more should look at forObtain = look up for morespecific “More” giữ nguyên ý background lắng nghe thông tin liền sau material All you need to is to skim the 24 C … It cuts out having to read A must read everything B It’s not that recent 25 articles G C abstracts, quickly 26 abstracts of the articles D Check link E references there are very fewthings that you need to read (= limited use) Just to read those that have come B out in the last term (= recent) or so F useful 27 G limited useful… F 28 D 29 Avoid A, B It is beneficial (= useful) and so I think it is worth a look Worth looking and trying out the links(= check link) that it gives Avoid crowding the screen (= too much information) 30 Visuals are very they must be releant useful, but ... tầm quan tr ọng nghe b ảng chữ IELTS Để chinh phục phần thi IELTS Listening việc bạn luyện thi IELTS cần luyện tập kĩ nghe bảng ch ữ Nghe đơn giản nhiều bạn gặp vấn đề học Hãy tìm hiểu xem tầm quan... - Số đếm IELTS Unit 6: Ordinal number - Số thứ tự IELTS Unit 7: Decimal numbers - Dạng thập phân IELTS Unit 8: Money - Thông tin tiền tệ IELTS Unit 9: Telephone - Nghe số điện thoại IELTS Unit... IELTS Unit 10: Time - Thời gian IELTS Unit 11: Date - Ngày tháng IELTS Unit 12: Health problems - Các vấn đề sức khỏe IELTS Unit 13: Giving directions – Chỉ đường IELTS Unit 14: In a restaurant
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề LUYỆN IELTS LISTENTING, CHUYÊN đề LUYỆN IELTS LISTENTING, II. Cách đọc và viết ngày tháng trong tiếng Anh, Cách thức làm bài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay