Huong dan hoc lap trinh java cho nguoi moi bat dau

11 83 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 11:11

Lập trình Java là một trong những kỹ năng được tuyển dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, ngoài ra bạn sẽ có được mức lương cao ngất ngưởng nếu có kiến thức JavaJava được xây dựng trên tư tưởng lập java coffee là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mạnh mẽ, bảo mật cao và là ngôn ngữ hướng đối tượng (objectoriented programming – OOPs) rất phổ biến hiện nay.Java còn được gọi là một nền tảng (platform) bởi vì nó có thể chạy trên mọi nền cấu hình phần cứng và mọi hệ điều hành như linux, Window, OSX,…Một ví dụ đơn giản về lập trình Java :Class Simple { Public static void main(String args) { System.out.println(“Xin chào, Viêt Nam”); } }Kết quả: “Xin chào, Việt Nam” in ra trên màn hình.Java có lịch sử bắt nguồn từ một nhóm có tên là Green Team của tập đoàn Netscape. Họ đã khởi đầu nhiệm vụ phát triển một ngôn ngữ cho các thiết bị số như các đầu thu phát song hay tivi,… Vì thế lúc bấy giờ công nghệ Java chỉ được sử dụng cho việc lập trình các thiết bị di động, games hay các ứng dụng chạy trên internet và thương mại điện tử. Hướng dẫn học Lập trình Java cho người mới  bắt đầu Lập trình Java kỹ tuyển dụng nhiều toàn giới, ngồi bạn có mức lương cao ngất ngưởng có kiến thức Java Java xây dựng tư tưởng lập java coffee ngôn ngữ lập trình bậc cao, mạnh mẽ, bảo mật cao ngôn ngữ hướng đối tượng (object-oriented programming – OOPs) phổ biến Java gọi tảng (platform) chạy cấu hình phần cứng hệ điều hành linux, Window, OSX,… Một ví dụ đơn giản lập trình Java : Class Simple { Public static void main(String args[]) { System.out.println(“Xin chào, Viêt Nam!”); } } Kết quả: “Xin chào, Việt Nam!” in hình Java có lịch sử bắt nguồn từ nhóm có tên Green Team tập đoàn Netscape Họ khởi đầu nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho thiết bị số đầu thu phát song hay tivi,… Vì lúc cơng nghệ Java sử dụng cho việc lập trình thiết bị di động, games hay ứng dụng chạy internet thương mại điện tử  Học lập trình Java để làm gì  ? Hiện có tỷ thiết bị chạy java (theo ghi nhận Sun) Nếu bạn thành thạo lập trình Java bạn làm nhiều điều với nó: - Ứng dụng cho máy tình để bàn, laptop trình chơi nhạc, quét virus,… - Các ứng dụng web (Web site) trang java.sun.com, … - Các ứng dụng cho doanh nghiệp chạy máy chủ ứng dụng cho ngân hàng, hãng hàng không,… - Ứng dụng di động ứng dụng android code java tùy biến lại, hay ứng dụng chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone (Standalone application) Nó biết ứng dụng cho máy tính cá nhân, hay máy tính để bàn Bạn dùng cơng nghệ Swing, AWT hay JavaFX để tạo ứng dụng - Ứng dụng web (Web application) Hiện có nhiêu framework hỗ trợ bạn làm web công nghệ Java Spring framework, Strut framework, jsf, jsp servlet, … - Ứng dụng dành cho doanh nghiệp (Enterprise application) Đây thường ứng dụng lớn chạy nhiều máy chủ khác đòi hỏi hiệu cao, tính ổn định độ bảo mật cao Trong java, EJB công nghệ sử dụng để tạo ứng dụng loại - Ứng dụng cho thiết bị di động (Mobile application) Với việc đánh giá cẩn thận nhu cầu phát triển thị trường sau nghiên cứu xu hướng thị trường tương lai, Stanford ln nâng cấp tinh chỉnh chương trình giảng dạy khóa học lập trình Java phù hợp với nhu cầu ngành công nghiệp phần mềm cần Kết đạt sau khóa học: - Rèn luyện tư lập trình tư giải vấn đề thực tế - Nền tảng vững lập trình Java - Nắm vững kỹ thuật thao tác với Array String thực tế - Nắm vững triệt để tinh thần lập trình hướng đối tượng - Sử dụng linh hoạt collecton vấn đề lưu trữ danh sách - Biết cách vận dụng kiến thức học việc xây dựng ứng dụng thực tế - Xây dựng ứng dụng với JAVA - Dễ dàng chinh phục lập trình ứng dụng Android - Trở thành lập trình viên JAVA Full Stack, đáp ứng đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: goo.gl/1HcJq7 STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Hướng dẫn học Lập trình Java cho người mới  bắt đầu Lập trình Java kỹ tuyển dụng nhiều toàn giới, ngồi bạn có mức lương cao ngất ngưởng có kiến thức Java Java xây dựng tư tưởng lập java coffee ngôn ngữ lập trình bậc cao, mạnh mẽ, bảo mật cao ngôn ngữ hướng đối tượng (object-oriented programming – OOPs) phổ biến Java gọi tảng (platform) chạy cấu hình phần cứng hệ điều hành linux, Window, OSX,… Một ví dụ đơn giản lập trình Java : Class Simple { Public static void main(String args[]) { System.out.println(“Xin chào, Viêt Nam!”); } } Kết quả: “Xin chào, Việt Nam!” in hình Java có lịch sử bắt nguồn từ nhóm có tên Green Team tập đoàn Netscape Họ khởi đầu nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho thiết bị số đầu thu phát song hay tivi,… Vì lúc cơng nghệ Java sử dụng cho việc lập trình thiết bị di động, games hay ứng dụng chạy internet thương mại điện tử  Học lập trình Java để làm gì  ? Hiện có tỷ thiết bị chạy java (theo ghi nhận Sun) Nếu bạn thành thạo lập trình Java bạn làm nhiều điều với nó: - Ứng dụng cho máy tình để bàn, laptop trình chơi nhạc, quét virus,… - Các ứng dụng web (Web site) trang java.sun.com, … - Các ứng dụng cho doanh nghiệp chạy máy chủ ứng dụng cho ngân hàng, hãng hàng không,… - Ứng dụng di động ứng dụng android code java tùy biến lại, hay ứng dụng chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone (Standalone application) Nó biết ứng dụng cho máy tính cá nhân, hay máy tính để bàn Bạn dùng cơng nghệ Swing, AWT hay JavaFX để tạo ứng dụng - Ứng dụng web (Web application) Hiện có nhiêu framework hỗ trợ bạn làm web công nghệ Java Spring framework, Strut framework, jsf, jsp servlet, … - Ứng dụng dành cho doanh nghiệp (Enterprise application) Đây thường ứng dụng lớn chạy nhiều máy chủ khác đòi hỏi hiệu cao, tính ổn định độ bảo mật cao Trong java, EJB công nghệ sử dụng để tạo ứng dụng loại - Ứng dụng cho thiết bị di động (Mobile application) Với việc đánh giá cẩn thận nhu cầu phát triển thị trường sau nghiên cứu xu hướng thị trường tương lai, Stanford ln nâng cấp tinh chỉnh chương trình giảng dạy khóa học lập trình Java phù hợp với nhu cầu ngành công nghiệp phần mềm cần Kết đạt sau khóa học: - Rèn luyện tư lập trình tư giải vấn đề thực tế - Nền tảng vững lập trình Java - Nắm vững kỹ thuật thao tác với Array String thực tế - Nắm vững triệt để tinh thần lập trình hướng đối tượng - Sử dụng linh hoạt collecton vấn đề lưu trữ danh sách - Biết cách vận dụng kiến thức học việc xây dựng ứng dụng thực tế - Xây dựng ứng dụng với JAVA - Dễ dàng chinh phục lập trình ứng dụng Android - Trở thành lập trình viên JAVA Full Stack, đáp ứng đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: goo.gl/1HcJq7 STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 Hướng dẫn học Lập trình Java cho người mới  bắt đầu Lập trình Java kỹ tuyển dụng nhiều toàn giới, ngồi bạn có mức lương cao ngất ngưởng có kiến thức Java Java xây dựng tư tưởng lập java coffee ngôn ngữ lập trình bậc cao, mạnh mẽ, bảo mật cao ngôn ngữ hướng đối tượng (object-oriented programming – OOPs) phổ biến Java gọi tảng (platform) chạy cấu hình phần cứng hệ điều hành linux, Window, OSX,… Một ví dụ đơn giản lập trình Java : Class Simple { Public static void main(String args[]) { System.out.println(“Xin chào, Viêt Nam!”); } } Kết quả: “Xin chào, Việt Nam!” in hình Java có lịch sử bắt nguồn từ nhóm có tên Green Team tập đoàn Netscape Họ khởi đầu nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho thiết bị số đầu thu phát song hay tivi,… Vì lúc cơng nghệ Java sử dụng cho việc lập trình thiết bị di động, games hay ứng dụng chạy internet thương mại điện tử  Học lập trình Java để làm gì  ? Hiện có tỷ thiết bị chạy java (theo ghi nhận Sun) Nếu bạn thành thạo lập trình Java bạn làm nhiều điều với nó: - Ứng dụng cho máy tình để bàn, laptop trình chơi nhạc, quét virus,… - Các ứng dụng web (Web site) trang java.sun.com, … - Các ứng dụng cho doanh nghiệp chạy máy chủ ứng dụng cho ngân hàng, hãng hàng không,… - Ứng dụng di động ứng dụng android code java tùy biến lại, hay ứng dụng chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone (Standalone application) Nó biết ứng dụng cho máy tính cá nhân, hay máy tính để bàn Bạn dùng cơng nghệ Swing, AWT hay JavaFX để tạo ứng dụng - Ứng dụng web (Web application) Hiện có nhiêu framework hỗ trợ bạn làm web công nghệ Java Spring framework, Strut framework, jsf, jsp servlet, … - Ứng dụng dành cho doanh nghiệp (Enterprise application) Đây thường ứng dụng lớn chạy nhiều máy chủ khác đòi hỏi hiệu cao, tính ổn định độ bảo mật cao Trong java, EJB công nghệ sử dụng để tạo ứng dụng loại - Ứng dụng cho thiết bị di động (Mobile application) Với việc đánh giá cẩn thận nhu cầu phát triển thị trường sau nghiên cứu xu hướng thị trường tương lai, Stanford ln nâng cấp tinh chỉnh chương trình giảng dạy khóa học lập trình Java phù hợp với nhu cầu ngành công nghiệp phần mềm cần Kết đạt sau khóa học: - Rèn luyện tư lập trình tư giải vấn đề thực tế - Nền tảng vững lập trình Java - Nắm vững kỹ thuật thao tác với Array String thực tế - Nắm vững triệt để tinh thần lập trình hướng đối tượng - Sử dụng linh hoạt collecton vấn đề lưu trữ danh sách - Biết cách vận dụng kiến thức học việc xây dựng ứng dụng thực tế - Xây dựng ứng dụng với JAVA - Dễ dàng chinh phục lập trình ứng dụng Android - Trở thành lập trình viên JAVA Full Stack, đáp ứng đầy đủ nhu cầu doanh nghiệp Bạn xem qua video hướng dẫn lập trình Java hiệu miễn phí từ Stanford nhé: goo.gl/1HcJq7 STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 - 024 6275 2212 ... chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone... chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone... chạy máy Nokia cũ - Java cho thiết bị smart card - Java cho hệ thống nhúng - Java cho điều khiển Robot - Java cho game,… Các loại ứng dụng mà bạn xây dựng ngơn ngữ lập trình Java - Ứng dụng Standalone
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan hoc lap trinh java cho nguoi moi bat dau, Huong dan hoc lap trinh java cho nguoi moi bat dau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay