cấu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn

26 287 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 10:22

TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ TUẦN HỒN Nhóm 2: TRẦN XN QUANG NGƠ THỊ THU THƯƠNG NGUYỄN THỊ TUYẾT 1.Tổng quan hệ tuần hoàn Đảm bảo lưu Bao gồm tim hệhệ thông máu thống mạch máu quan trọng hàng đầu để toàn thể đảm bảo sống  Tim động lực hệ tuần hồn, tim bơm máu vào động mạch hút máu từ tĩnh mạch tim  Động mạch dẫn máu từ tim đến mô  Tĩnh mạch dẫn máu từ mô tim  Mao mạch mạch máu nhỏ nối ĐM vàTM , đảm bảo trao đổi chất máu mơ 2.TIM Vị trí: Tim nằm trung thất giữa, lệch sang bên trái lồng ngực, đè lên hoành, hai phổi, trước thực quản Trục tim từ phía sau trước, hướng chếch sang trái xuống • Hình thể ngồi (Mặt ức sườn tim): 1Tiểu nhĩ phải Rãnh vành 3.Cung động mạch chủ 4.Thân động mạch phổi Rãnh gian thất trước Tiểu nhĩ trái  Hình thể tim Phần màng vách gian thất Phần vách gian thất 3.Val hai 4.Thừng gân Trụ Cơ tim • Hình 11.3 Hình thể tim • Phần màng vách gian thất • Phần vách gian thất • Val hai • Thừng gân • Trụ  Các sợi co bóp: chiếm đa số, bám vào bốn vòng sợi quanh bốn lỗ lớn tim hai lỗ nhĩ thất hai lỗ động mạch  Các sợi biệt hóa: tạo nên hệ thống dẫn truyền tim, tế bào thần kinh đặc biệt:nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó nhĩ thất (bó His) + có khả tạo nhịp, + kích thích cho tim đập theo chu kỳ + dẫn truyền xung động khắp vị trí tim Nội tâm mạc Hay màng tim, mỏng, bóng; phủ dính chặt lên bề mặt buồng tim, liên tiếp với nội mạc mạch máu Mạch máu tim Xoang ngang Động mạch vành phải Động mạch vành trái Động mạch mũ tim Động mạch gian thất trước Tim nuôi dưỡng động mạch vành phải động mạch vành trái 2.Hệ thống mạch máu + Động mạch: Các mạch máu dẫn máu từ mô tới tim mạch máu nhỏ dần gọi tiểu động mạch, mau mạch, nuôi dưỡng + tĩnh mạch: máu từ mạch máu mô trở qua mạch máu có đường kính lớn dần Đầu tiên mạch máu nhỏ, tĩnh mạch nhỏ, máu đổ tĩnh mạch chủ tim Động mạch  Thành động mạch có trun nằm xen ba lớp áo  Lượng sợi trun sợi trơn áo biến đổi theo kích thước động mạch Tiểu động mạch Áo tiểu động mạch hoàn toàn trơn tạo nên Nhờ trơn, động mạch tiểu động mạch có khả điều chỉnh lượng máu chảy qua mạch Động mạch chủ 1.Thân tay đầu Cung động mạch chủ Động mạch chủ ngực Động mạch thân tạng Động mạch chủ bụng Mao mạch  Các mao mạch vi mạch nối tiểu động mạch tiểu tĩnh mạch   Thành mao mạch lớp tế bào biểu mô (nội mạc) màng đáy tạo nên Mao mạch cho phép trao đổi chất dinh dưỡng chất cặn bã máu tế bào mô qua dịch kẽ Tĩnh mạch: tĩnh mạch có ba lớp áo động mạch mỏng Thành tĩnh mạch khơng có trun trơn động mạch  Khi bị đứt tĩnh mạch xẹp xuống động mạch miệng đứt mở Một số tĩnh mạch có van (valve) để giúp cho máu chảy tim, ngăn khơng cho máu chảy ngược lại Tuần hồn phổi đưa máu khử oxy từ tâm thất phải tới phổi đưa máu gắn oxy từ phổi tâm nhĩ trái Thân động mạch phổi (pulmonary trunk) từ tâm thất phải chạy lên chia thành động mạch phổi phải trái tới hai phổi Ở phổi động mạch phổi phân chia nhỏ dần tới mao mạch bao quanh phế nang   Sự trao đổi chất khí xảy máu mao mạch khơng khí phế nang Trong phổi, mao mạch kết hợp lại thành tiểu tĩnh mạch, tiểu tĩnh mạch hợp thành tĩnh mạch lớn dần cuối thành hai tĩnh mạch phổi Hoạt động hệ tuần hồn +tim đóng vai trò bơm đẩy máu vào động mạch hút máu từ tỉnh mạch +Nếu lấy điểm bắt đầu tuần hồn tâm thất trái tim, máu đưa vào động mạch chủ từ máu nhiều oxy vận chuyển đến động mạch nhỏ dần để đến mô quan +Tại quan có trao đổi chất khơng khí Máu nhiều carbonic tập trung vào tiểu tĩnh mạch sau đổ tĩnh mạch lớn cuối đổ tâm nhĩ phải tim hai tĩnh mạch chủ Từ tâm nhĩ phải máu xuống tâm thất phải Đó vòng tuần hoàn hệ thống hay tuần hoàn lớn Hoạt động tim (video) Cảm ơn cô bạn lắng nghe ... tim Xoang ngang Động mạch vành phải Động mạch vành trái Động mạch mũ tim Động mạch gian thất trước Tim nuôi dưỡng động mạch vành phải động mạch vành trái 2 .Hệ thống mạch máu + Động mạch: Các...1.Tổng quan hệ tuần hoàn Đảm bảo lưu Bao gồm tim hệ Là hệ thông máu thống mạch máu quan trọng hàng đầu để toàn thể đảm bảo sống  Tim động lực hệ tuần hồn, tim bơm máu vào động mạch hút máu... kích thước động mạch Tiểu động mạch Áo tiểu động mạch hoàn toàn trơn tạo nên Nhờ trơn, động mạch tiểu động mạch có khả điều chỉnh lượng máu chảy qua mạch Động mạch chủ 1.Thân tay đầu Cung động mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn, cấu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay