Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 chuẩn kỹ năng mới nhất

13 295 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2018, 08:24

PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC TRƯỜNG THCS AN PHÚ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2017-2018 MÔN:GDCD LỚP Cả năm: 35 tiết/ 37 tuần Học kỳ I: 18 tiết/ 19 tuần Học kỳ II: 17 tiết/ 18 tuần TIẾT THEO PPCT NỘI DUNG Bài 1: Sống giản dị Bài 2: Trung thực ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Thế sống giản dị không giản dị - Tại phải sống giản dị Thái độ: - Hình thành học sinh thái độ quý trọng giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức Kỹ năng: - Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi thân người khác lối sống giản dị khía cạnh: lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc, thái độ giao tiếp với người - Biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập gương sống giản dị người xung quanh để trở thành người sống giản dị Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Thế trung thực, biểu lòng trung thực - Vì cần phải trung thực Thái độ: CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ - Câu chuyện, tình thể lối sống giản dị, câu thơ, cao dao, tục ngữ - SGK, sách GV GDCD - Tranh ảnh ,câu chuyện,thể lối sống giản dị - Thơ, ca dao ,tục ngữ nói tính giản - Chuyện kể ,tục ngữ ,ca dao nói trung thực - Bài tập tình huống.Giấy ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC CHO HS - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm - Năng lực xử lí tình - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm PHƯƠNG PHÁP Thảo luận nhóm, kích thích tư duy, đối thoại Thảo luận nhóm, đối thoại, kích thích tư hệ thống câu Bài 3: Tự trọng Bài 4: Hướng dẫn Đạo đức học sinh đọc kỷ luật thêm Bài 5: Câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc không yêu cầu học sinh trả lời Câu hỏi gợi - Hình thành học sinh thái độ quý trọng ủng hộ việc làm trung thực, phản đối hành vi thiếu trung thực Kỹ năng: - Giúp học sinh có hành vi thể tính trung thực tránh hành vi không trung thực sống hàng ngày - Tự kiểm tra hành vi rèn luyện để trở thành người trung thực Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Thế tự trọng khơng tự trọng - Vì cần phải có lòng tự trọng Thái độ: - Hình thành học sinh nhu cầu rèn luyện tính tự trọng điều kiện, hoàn cảnh sống Kỹ năng: - Tự đánh giá hành vi thân người khác biểu tính tự trọng - Học tập gương lòng tự trọng nhiều người sống xung quanh, có ý thức rèn luyện để trở thành người có lòng tự trọng Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Thế đạo đức, kỷ luật - Mối quan hệ đạo đức kỷ luật - Ý nghĩa rèn luyện đạo đức kỷ luật Thái độ: Học sinh có thái độ tơn trọng kỷ luật phê phán thói vơ kỷ luật Kỹ năng: Học sinh biết tự đánh giá, xem xét hành vi thân, cộng đồng theo chuẩn mực đạo đức kỷ luật Kiến thức: khổ lớn,bút hỏi có vấn đề - Truyện kể - Tục ngữ ,ca dao,danh ngơn - Bài tập tình - Phiếu học tập - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm - NL phân tích xử lí tình Đàm thoại, kích thích tư duy, thảo luận nhóm - Bài tập tình - Kể chuyện - Tục ngữ ,ca dao,danh ngôn - Bài tập tình - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm Đàm thoại, kích thích tư duy, thảo luận nhóm - Bài tập Đàm thoại, Yêu ý b phần thương truyện đọc người không yêu cầu học sinh trả lời Bài 5: Yêu thương người Bài 6: Tôn sư trọng đạo Bài 7: Đoàn kết,tương trợ Câu hỏi gợi ý c phần truyện đọc không yêu cầu học sinh Giúp học sinh hiểu được: - Thế yêu thương người? Thái độ: Giúp học sinh có thái độ quan tâm đến người, ghét thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, lên án hành vi độc ác người Kỹ năng: Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đồn kết, u thương người từ gia đình đến người xung quanh 1.Kiến thức: - Biểu yêu thương người - Ý nghĩa yêu thương người Thái độ: Giúp học sinh có thái độ quan tâm đến người, ghét thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, lên án hành vi độc ác người Kỹ năng: Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đồn kết, u thương người từ gia đình đến người xung quanh Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Thế tôn sư trọng đạo? - Vì phải tơn sư trọng đạo? - Ý nghĩa tôn sư trọng đạo Thái độ: - Học sinh có thái độ biết ơn kính trọng thầy giáo - Phê phán có thái độ hành vi vô ơn thầy cô Kỹ năng: Giúp cho học sinh biết tự rèn luyện để có thái độ tơn sư trọng đạo Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu đoàn kết, tương trợ - Ý nghĩa đoàn kết tương trợ quan hệ người với người - Câu chuyện tính tự trọng - Tục ngữ ,ca dao ,danh ngơn nói tự trọng - Giấy khổ lớn,bút -Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm kích thích tư duy, thảo luận nhóm Đàm thoại, kích thích tư duy, thảo luận nhóm - Truyện kể - Tục ngữ ,ca dao,danh ngôn - Bài tập tình - Giấy khổ to,giấy màu,hồ dán - Bài tập tình - Chuyện kể kịch có nội dung Năng lực giao tiếp, NL đàm thoại, NL thuyết trình -Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác nhóm Đàm thoại, kích thích tư duy, thảo luận nhóm Sắm vai, kích thích tư duy, thảo luận nhóm trả lời Kiểm tra tiết 10 Bài 8: Khoan dung 11 Bài 11: Tự tin Thái độ: Giúp học sinh có ý thức đồn kết, giúp đỡ sống Kỹ năng: - Rèn luyện để trở thành người biết đồn kết tương trợ với người khác - Biết tự đánh giá với người biểu đồn kết tương trợ với người - Thân ái, tương trợ giúp đỡ bạn bè, hàng xóm - Học sinh biết vận dụng kiến thức học hiểu biết để làm - Học sinh biết đánh giá, nhận xét, tìm cách ứng xử, cách giải tình thân, người khác - Học sinh thể sáng tạo, động hành động nhận thức Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu: - Thế khoan dung? - Ý nghĩa lòng khoan dung? - Cách rèn luyện để trở thành người có lòng khoan dung Thái độ: Học sinh quan tâm tôn trọng người, khơng mặc cảm, khơng có định kiến hẹp hòi Kỹ năng: Biết lắng nghe hiểu người khác, biết chấp nhận tha thứ, cư xử tế nhị với người, sống cởi mở, thân ái, biết nhường nhịn Kiến thức: -Hiểu tự tin, ý nghĩa tự tin sống Hiểu cách rèn luyện để trở thành người tự tin Thái độ: -Những biểu tính tự tin - hình thành cho thân Kỹ năng: nói đồn kết tương trợ Tục ngữ ,ca dao,danh ngơn đoàn kết tương trợ - Giấy khổ to - Đề,đáp án - HS: ôn tập kiến thức Năng lực tự kiểm tra đánh giá Xây dựng hệ thống câu hỏi có ma trận - SGK, SGV: GDCD - tình việc làm thể lòng khoan dung - Giấy khổ to,bút dại - Phiếu học tập Năng lực giao tiếp, lực thuyết trình, lực hợp tác nhóm Sắm vai, kích thích tư duy, thảo luận nhóm Truyện lòng tự tin, tranh ảnh ( sưu tầm) SGK,SGV Năng lực giao tiếp, lực thuyết trình, lực hợp tác nhóm Sắm vai, kích thích tư duy, thảo luận nhóm -Phân biệt với thiếu tự tin 12 Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa 13 Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa 14 Bài 10: Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu nội dung ý nghĩa việc xây dựng gia đình văn hố Thái độ: Hình thành học sinh tình yêu thương gắn bó, q trọng gia đình mong muốn tham gia xây dựng gia đình văn hố, văn minh, hạnh phúc Kỹ năng: - Học sinh biết giữ gìn danh dự gia đình Kiến thức: - Mối quan hệ quy mơ gia đình chất lượng sống - Bổn phận trách nhiệm thân xây dựng gia đình văn hố Thái độ: mong muốn tham gia xây dựng gia đình văn hố, văn minh, hạnh phúc Kỹ năng: - Có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hố - Tránh xa thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Thế giữ gìn phát huy truyền thống - Ý nghĩa việc giữ gìn phát huy - Bổn phận trách nhiệm người việc giữ gìn phát huy Thái độ: - Học sinh có tình cảm trân trọng tự hào truyền thống gia đình, dòng họ - Biết ơn hệ trước - Mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống Kỹ năng: - Học sinh biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp xoá bỏ tập tục lạc hậu, bảo thủ - Phân biệt hành vi sai truyền - Tranh quy mơ gia đình - Giấy khổ lớn ,bút - Bài tập tình đạo đức - Tranh quy mơ gia đình - Giấy khổ lớn ,bút - Bài tập tình đạo đức - Phiếu học tập - Bài tập - Tình - Tài liệu sách báo,tạp chí nói truyền thống văn hóa Năng lực giao tiếp, lực thuyết trình, lực hợp tác nhóm Năng lực giao tiếp, lực thuyết trình, lực hợp tác nhóm Kích thích tư duy, thảo luận nhóm Kích thích tư duy, thảo luận nhóm Năng lực giao Kích thích tiếp, lực tư duy, thảo thuyết trình, luận nhóm lực hợp tác nhóm 15 Ơn tập học kỳ I 16 Kiểm tra học kỳ I 17 Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội dung học Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội 18 thống gia đình dòng họ - Tự đánh giá thực tốt bổn phận thân để giữ gìn phát huy -Hệ thống kiến thức học học kỳ I Biết làm BT, liên hệ thân -Hình thành phẩm chất tốt đẹp học sinh -Củng cố kiến thức cần thiết Ôn tập tốt để kiểm tra học kỳ đạt kết cao gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ - Kiểm tra, củng cố kiến thức học sinh học học kỳ I - Biết liên hệ thân, làm tốt câu hỏi trắc nghiệm - Có kỹ làm giáo dục cơng dân - Rèn ý thức tự giác, nghiêm túc, tự lực kiểm tra Hệ thống câu hỏi, tập, tình có vấn đề Năng lực tự đánh giá kiến thức thân Hệ thống câu hỏi có vấn đề -GV: Đề, đáp án - Hs ôn tập Kiểm tra, đánh giá Kích thích tư -Tổ chức ngoại khố vấn đề địa phương, an tồn giao thơng, tệ nạn XH -Hình thành ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn XH -Nhận biết sai phạm để phòng tránh -Tranh ảnh an tồn giao thơng, tệ nạn XH, bảo vệ mơi trường -Giáo án - Biết liên hệ thực tế, sâu chuỗi kiến thức Thực hành -Tổ chức ngoại khoá vấn đề địa phương, an tồn giao thơng, tệ nạn XH -Hình thành ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tệ nạn XH -Nhận biết sai phạm để phòng tránh -Tranh ảnh an tồn giao thông, tệ nạn XH, bảo vệ môi trường -Giáo án Thực hành NT 19 20 21 dung học Bài 12: Sống làm việc có kế hoạch (Tiết 1) Bài 12: Sống làm việc có kế hoạch (Tiết 2) Bài 13: Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Thế sống làm việc có kế hoạch? - Ý nghĩa, hiệu làm việc làm việc có kế hoạch Thái độ: - Có ý chí, nghị lực, tâm xây dựng kế hoạch - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch - Phê phán lối sống khơng có kế hoạch người xung quanh Kỹ năng: - Biết xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần - Biết điều chỉnh, đánh giá kết hành động theo kế hoạch Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Thế sống làm việc có kế hoạch? - Ý nghĩa, hiệu làm việc làm việc có kế hoạch Thái độ: - Có ý chí, nghị lực, tâm xây dựng kế hoạch - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch - Phê phán lối sống khơng có kế hoạch người xung quanh Kỹ năng: - Biết xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần - Biết điều chỉnh, đánh giá kết hành động theo kế hoạch Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững số quyền bổn phận trẻ em Việt Nam - Học sinh phải thực quyền Thái độ: - Bài tập tình - Mẫu kế hoạch GV vẽ khổ giấy lớn (3 mẫu) - Kịch bản, tiểu phẩm - Giấy khổ lớn ,bút - Bài tập tình - Mẫu kế hoạch GV vẽ trê khổ giấy lớn (3 mẫu) - Kịch bản, tiểu phẩm - Giấy khổ lớn ,bút - Sách giáo khoa ,sách giáo viên - Hiến pháp 1992, luật Năng lực xử lý tình huống, lực giao tiếp tự lập NT Năng lực hợp tác nhóm, lực giao tiếp xử lí tình Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm dục trẻ em Việt Nam 22 23 - Biết ơn quan tâm, chăm sóc gia đình, nhà trường, xã hội - Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm quyền trẻ em Kỹ năng: - Học sinh tự giác rèn luyện thân - Biết tự bảo vệ quyền làm tốt bổn phận - Nhắc nhở người thực Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên (Tiết 1) Phần thông tin kiện cập nhập số liệu Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2) Phần thông tin kiện cập nhập số liệu Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: Thế môi trường, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Thái độ: - Bồi dưỡng cho học sinh lòng u q mơi trường xung quanh, có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường, tài nguyên thiên nhiên Kỹ năng: - Hình thành cho học sinh tính tích cực tham gia hoạt động giữ gìn, bảo vệ mơi trường, tài ngun thiên nhiên Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu: Thế môi trường, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Thái độ: - Hình thành cho học sinh tính tích cực tham gia hoạt động giữ gìn, bảo vệ mơi trường, tài ngun thiên nhiên Kỹ năng: - Lên án, phê phán, đấu tranh, ngăn chặn biểu hành vi phá hoại làm ô nhiễm môi hình ,luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em ,luật giáo dục - Tranh ảnh,phiếu học tập - Sách giáo khoa - sách GV GDCD7 - Tranh ảnh ,băng hình ,bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Các thông tin bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Phiếu học tập - Giấy khổ to,bút - Sách giáo khoa - sách GV GDCD7 - Tranh ảnh ,băng hình ,bảo vệ mơi trường tài nguyên thiên nhiên - Các thông tin bảo vệ mơi trường tài - Năng lực xử lí liệu, xử lí tình Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm NL giao tiếp, xủ lí tình Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm trường 24 25 Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1) Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 2) Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm di sản văn hố gì? Sự khác di sản văn hoá vật thể di sản văn hoá phi vật thể, ý nghĩa việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hố, quy định pháp luật sử dụng bảo vệ di sản văn hoá Thái độ: - Học sinh có ý thức giữ gìn bảo vệ tơn trọng di sản văn hoá Ngăn ngừa hành động cố tình hay vơ ý xâm phạm đến di sản văn hố Kỹ năng: - Học sinh có hành động cụ thể bảo vệ di sản văn hoá - Tuyên truyền cho người tham gia, giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá - Câu hỏi gợi ý e phần quan sát ảnh không yêu cầu học sinh trả lời - Bài tập a không yêu cầu học sinh làm Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm di sản văn hố gì? Sự khác di sản văn hoá vật thể di sản văn hoá phi vật thể, ý nghĩa việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hố, quy định pháp luật sử dụng bảo vệ di sản văn hoá Thái độ: - Học sinh có ý thức giữ gìn bảo vệ tơn trọng di sản văn hoá Ngăn ngừa hành động cố tình hay vơ ý xâm phạm đến di sản văn hố Kỹ năng: - Học sinh có hành động cụ thể bảo vệ di sản nguyên thiên nhiên - Phiếu học tập - Giấy khổ to,bút - Tranh ảnh ,băng hình di sản văn hóa - Bài tập - Tình - Giấy khổ to,bút - Tài liệu sách báo ,tạp chí nói di sản văn hóa - Tranh ảnh ,băng hình di sản văn hóa - Bài tập - Tình - Giấy khổ to,bút - Tài liệu sách báo ,tạp chí nói di sản văn hóa NT NT Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm 26 Kiểm tra tiết 27 Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo (Tiết 1) 28 Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo (Tiết 2) Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần thông tin kiện không yêu cầu học sinh trả lời văn hoá - Tuyên truyền cho người tham gia, giữ gìn, bảo vệ di sản văn hố - Học sinh biết vận dụng kiến thức học hiểu biết để làm - Học sinh biết nhận xét, đánh giá, tìm cách giải quyết, cách ứng xử tình thân người xung quanh - Học sinh thể động sáng tạo hành động nhận thức Kiến thức: Giúp học sinh hiểu tơngiáo?Thế tín ngưỡng? Thái độ: - Học sinh có thái độ tơn trọng quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Kỹ năng: - Học sinh phân biệt tín ngưỡng mê tín dị đoan Kiến thức: Thế mê tín dị đoan tác hại Thế quyền tự tín ngưỡng tơn giáo? Và trách nhiệm cơng dân quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Thái độ: - Có ý thức tơn trọng nơi thờ tự, phong tục tập quán, lễ nghi tín ngưỡng, tơn giáo - Ý thức, cảnh giác với tượng mê tín dị đoan Kỹ năng: Tơn trọng quyền tự tín ngưỡng người khác, đấu tranh chống tượng mê tín dị đoan, vi phạm quyền tự tín ngưỡng tơn giáo nhân dân - Tố cáo với quan chức kẻ lợi dụng tín ngưỡng tơn giáo để làm trái pháp 10 Câu hỏi kiểm tra, đáp án - Tranh ảnh qui mơ gia đình - Giấy khổ lớn ,bút - Bài tập - Tình đạo đức - Hiên pháp Việt nam năm 1992,điều 70 - Tranh ảnh qui mơ gia đình - Giấy khổ lớn ,bút - Bài tập - Tình đạo đức - Hiên pháp Việt nam năm 1992,điều 70 - Bộ luật hình nước CHXHCN VN năm 1999, NL tự kiểm tra đánh giá NL NL xử lí tình huống, lực phân tích, lực giao tiếp Kiểm tra, đánh giá Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm 29 Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 1) 30 Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiết 2) Thông tin phần thông tin, kiện: đọc thêm - Sơ đồ phân công máy nhà nước: đọc thêm, tập b,c,đ không yêu cầu học sinh làm luật điều 129 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước ai, đời từ bao giờ, Đảng lãnh đạo? Thái độ: - Hình thành học sinh ý thức tự giác thực sách, pháp luật tinh thần trách nhiệm bảo vệ quan nhà nước Kỹ năng: - Giúp học sinh biết thực pháp luật, quy định địa phương, quy chế nội quy trường học, giúp đỡ cán nhà nước làm nhiệm vụ - Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD7 - Tranh ảnh - Sơ đồ (GV HS chuẩn bị ) phân công phân bố cấp máy nhà nước - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 ( chương I, VI,VIII,IX,X) - Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD7 - Tranh ảnh - Sơ đồ (GV HS chuẩn bị ) phân công phân bố cấp máy nhà nước - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 ( chương I, VI,VIII,IX,X) Kiến thức: - Cơ cấu tổ chức Nhà nước ta gồm loại quan nào? Phân cấp nào? - Chức năng, nhiệm vụ quan Nhà nước? Thái độ: - Hình thành học sinh ý thức tự giác thực sách, pháp luật tinh thần trách nhiệm bảo vệ quan nhà nước Kỹ năng: - Đấu tranh với tượng tự vơ kỷ luật 11 - NL xử lí tình huống, giải tập nâng cao -NL giao tiếp NTrên Đàm thoại, đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm Đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm 31 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp sở (Xã, phường, thị trấn) (Tiết 1) Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Bộ máy nhà nước cấp sở (xã, phường, thị trấn) gồm có quan nào? Thái độ: - Hình thành học sinh ý thức tự giác thực sách Đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa phương Kỹ năng: - Học sinh xác định quan nhà nước địa phương có chức giải cơng việc cá nhân gia đình -SGK, tranh Năng lực thực ảnh, hành, liên hệ -Hiến pháp thực tiễn nước CHXHCNVN -Luật tổ chức Hội đồng nhân dân UBND Đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm 32 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp sở(Xã, phường, thị trấn) ( tiết 2) Kiến thức: - Nhiệm vụ, quyền hạn quan Thái độ: - Học sinh có ý thức tơn trọng giữ gìn an ninh, trật tự cơng cộng an tồn xã hội địa phương Kỹ năng: - Tôn trọng ý kiến việc làm cán địa phương - Giúp đỡ tạo điều kiện cho cán địa phương hoàn thành nhiệm vụ Đối thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm 33 Ôn tập học kỳ II -Giúp học sinh hệ thống kiến thức học học kì từ 12 đến 18 -Củng cố, khắc sâu kiến thức học; Biết vận dụng vào sống -SGK, tranh ảnh, -Hiến pháp nước CHXHCNVN -Luật tổ chức Hội đồng nhân dân UBND -Băng hình, tranh ảnh ngày bầu cử HĐND địa phương -SGK, SGV -Câu hỏi ơn tập -Bài tập tình 12 -NL giải tập, giải tình NL tự sâu Hệ thống chuỗi kiến kiến thức thức, liên hệ so sánh 34 Kiểm tra học kỳ II -Kiểm tra kiến thức mà học sinh thu nhận chương trình học kì -Kỹ làm bài, vận dụng kiến thức vào sống -Đề, đáp án chấm - hs: ôn tập đủ kiến thức 35 Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội dung học - SGK - SGV giáo dục cơng dân - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam ,năm 1992 - Luật tổ chức Hội đồng nhân dân ủy ban nhan dân - Băng hình, tranh ảnh bầu cử - Sơ đồ máy nhà nước cấp sở - SGK - SGV - NL thực hành giáo dục công tự liên hệ dân thực tiễn - Hiến pháp nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam ,năm 1992 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân ủy ban nhan dân 13 NL Tự kiểm tra đánh giá Kiểm tra, đánh giá Hệ thống hóa kiến thức, liên hệ thực tiễn ... kế hoạch Thái độ: - Có ý chí, nghị lực, tâm xây dựng kế hoạch - Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch - Phê phán lối sống khơng có kế hoạch người xung quanh Kỹ năng: - Biết xây dựng kế hoạch. .. làm việc có kế hoạch - Phê phán lối sống khơng có kế hoạch người xung quanh Kỹ năng: - Biết xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần - Biết điều chỉnh, đánh giá kết hành động theo kế hoạch Kiến... giá kết hành động theo kế hoạch Kiến thức: Giúp học sinh hiểu: - Thế sống làm việc có kế hoạch? - Ý nghĩa, hiệu làm việc làm việc có kế hoạch Thái độ: - Có ý chí, nghị lực, tâm xây dựng kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 chuẩn kỹ năng mới nhất , Kế hoạch dạy học môn GDCD 7 chuẩn kỹ năng mới nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay