ĐỀ CƯƠNG ôn tập SINH học

9 70 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 19:53

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP SINH HỌC Câu 1: Cơng nghệ tế bào gì? - Cơng nghệ tế bào ngành kỹ thuật quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh Câu 2: Ứng dụng cơng nghệ tế bào: - Nhân giống vơ tính ống nghiệm trồng - Ứng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn giống trồng - Nhân vơ tính động vật Câu 3: Kĩ thuật gen gì? Cơng nghệ gen gì? - Kĩ thuật gen tập hợp phương pháp tác dộng định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể loài sang cá thể loài khác Kĩ thuật gen gồm khâu bản: tách; cắt, nối để tạo ADN tái tổ hợp; đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận - Cơng nghệ gen ngành kỹ thuật quy trình ứng dụng kỹ thuật gen Trong sản xuất, công nghệ gen ứng dụng công việc tạo sản phẩm sinh học, tạo giống trồng động vật biến đổi gen Câu 4: Ứng dụng công nghệ gen: - Tạo chủng vi sinh vật - Tạo giống trồng biến đổi gen - Tạo động vật biến đổi gen Câu 5: Vì tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật qua nhiều hệ gây tượng thối hố? Cho ví dụ - Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật qua nhiều hệ gây tượng thối hố gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp biểu kiểu hình Câu 6: Hiện tượng ưu thể lai: - Ưu lai tượng thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, tính trạng suất cao trung bình hai bố mẹ vượt trội hai bố mẹ Câu 8: Các phương pháp tạo ưu lai: - Phương pháp tạo ưu lai trồng - Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi Câu 9: Tại không dùng thể lai F1 để nhân giống? - Trong hệ sau, ưu lai giảm dần qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng, có gen đồng hợp lặn gây bệnh Câu 10: Môi trường sống sinh vật gì? - Mơi trường sống sinh vật nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất xung quanh chúng - Có loại môi trường: + Môi trường nước + Môi trường mặt đất – khơng khí + Mơi trường đất + Môi trường sinh vật Câu 11: Các nhân tố sinh thái môi trường: - Là yếu tố môi trường tác động đến sinh vật - Có nhóm nhân tố sinh thái: + Nhân tố vơ sinh: đất, đá, khơng khí, nước… + Nhân tố hữu sinh: Nhân tố người, nhân tố sinh vật khác Câu 12: Giới hạn sinh thái: - Là giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định Câu 13: Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: - Lồi vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ oC đến +90oC, điểm cực thuận +55oC - Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ oC đến +56oC, điểm cực thuận +32oC Câu 14: Dựa vào câu hỏi gợi ý đây, giải thích cành phía sống rừng lại sớm bị rụng - Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cành phía khác nào? - Khi bị thiếu ánh sáng khả quang hợp bị ảnh hưởng - Trong rừng mọc thành nhiều tầng khác nhau, ánh sáng chiếu xuống tầng khác Các tầng phía có ánh sáng mặt trời chiếu vào nhiều tầng phía dưới, nên tầng hứng nhiều ánh sáng - Khi tầng thiếu ánh sáng, diệp lục tạo thành hơn, khả quang hợp yếu, tạo chất hữu cơ, lượng chất hữu tích luỹ khơng đủ để bù lượng tiêu hao hô hấp, đồng thời khả hút nước kém, cành phía bị khơ héo dần sớm rụng để tập trung chất dinh dưỡng cho cành trên, tượng tỉa cành tự nhiên Câu 15: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật nào? - Ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết vật khả định hướng di chuyển không gian Ánh sáng nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả sinh trưởng sinh sản động vật Căn vào điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành hai nhóm: + Nhóm động vật ưa sáng: gồm động vật hoạt động ban ngày chích ch, chào mào, trâu, bò, dê, cừu… + Nhóm động vật ưa tối: động vật hoạt động ban đêm hay sống hang, đất, đáy biển như: vạc, diệc, sếu, cú mèo, chồn, cáo, sóc,… Câu 16 : Sinh vật nhiệt gì? Sinh vật biến nhiệt gì? - Sinh vật nhiệt có nhiệt độ thể khơng phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường Thuộc nhóm bao gồm động vật có tổ chức thể cao - Ví dụ: người, hổ, thỏ, vịt - Sinh vật biến nhiệt có nhiệt độ thể phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường Thuộc nhóm có vi sinh vật, nấm, thực vật, ĐVKXS… - Ví dụ: cá, ếch, rắn, giun đất Câu 17: Trong hai nhóm sinh vật nhiệt biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm có khả chịu đựng cao với thay đổi nhiệt độ môi trường? Tại sao? - Trong hai nhóm sinh vật nhiệt biến nhiệt nhóm sinh vật nhiệt có khả chịu đựng cao với thay đổi nhiệt độ môi trường sinh vật nhiệt sinh vật có tổ chức thể cao (chim, thú, người), phát triển chế điều hoà thân nhiệt giữ cho nhiệt độ thể ổn định không phụ thuộc vào mơi trường ngồi Câu 18: Hãy so sánh đặc điểm khác hai nhóm ưa ẩm chịu hạn Sự khác nhóm ưa ẩm chịu hạn: - Cây ưa ẩm: sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng phiến mỏng, rộng, mô giậu phát triển Cây sống nơi ẩm ướt có nhiều ánh sáng ven bờ ruộng, hồ ao có phiến hẹp, mơ giậu phát triển - Cây chịu hạn: thể mọng nước, tiêu giảm biến thành gai Chuyển hoạt động sinh lí vào sáng sớm chiều tối Câu 19: Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưu khơ: - Động vật ưa ẩm: giun đất, ếch, gián, ốc sên, sâu rau - Động vật ưa khô: rắn, rùa, cá sấu, chim, lạc đà Câu 20: Sự khác chủ yếu quan hệ hỗ trợ quan hệ đối địch sinh vật khác lồi gì? - Quan hệ hỗ trợ mối quan hệ có lợi ( khơng có hại) cho tất sinh vật - Trong quan hệ đối địch, bên sinh vật lợi bên bị hại, hai bị hại Câu 21: Các sinh vật loài hỗ trợ cạnh tranh lẫn điều kiện nào? - Quan hệ loài hỗ trợ cạnh tranh khi: + Ở khu vực sống có diện tích rộng rãi, nguồn thức ăn dồi dào, chúng hỗ trợ để tồn tại, phát triển kiếm mồi, chống lại kẻ thù, báo hiệu nơi trú ẩn tốt….Khi nguồn thức ăn dồi dào, điều kiện sống phù hợp chúng sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sinh sản cao làm tăng nhanh số lượng cá thể đàn + Khi gặp điều kiện bất lợi (môi trường thiếu thức ăn, nơi chật chội, số lượng cá thể tăng cao, đực tranh giành cái…) cá thể nhóm cạnh tranh gay gắt, dẫn tới số cá thể phải tách khỏi nhóm Câu 22: Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thực vật mối quan hệ gì? Trong điều kiện tượng tự tỉa diễn mạnh mẽ - Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thực vật mối quan hệ lồi khác lồi Hiện tượng cành phía nhận ánh sáng quang hợp kém, tổng hợp chất hữu cơ, lượng chất hữu tích luỹ không đủ bù lại lượng tiêu hao hô hấp Mặt khác khả lấy nước nên cành phía khơ héo rụng Khi trồng dày thiếu ánh sáng tượng tự tỉa diễn mạnh mẽ Câu 23: Hãy tìm thêm ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch sinh vật khác lồi Trong ví dụ đó, sinh vật sinh vật lợi bị hại? * Quan hệ đối địch: - Trong ruộng lúa có nhiều lồi cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa - Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm suất vườn dừa giảm - Cây tầm gửi kí sinh thân gỗ - Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tơm chim ăn cá, tơm bị độc - Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh * Quan hệ hỗ trợ: - Trong vườn xen canh dừa chuối Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất gốc dừa - Cây phong lan sống bám thân gỗ - Chim sáo ăn thức ăn thừa mắc trâu rừng - Trùng roi sống ruột mối Câu 24: Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm để tránh cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật, làm giảm suất vật nuôi, trồng - Để giảm cạnh tranh gay gắt cá thể sinh vật người ta thường áp dụng biện pháp sau: - Trong trồng trọt: trồng với mật độ thích hợp kết hợp tỉa thưa cây, bón phân tưới nước đầy đủ, tạo điều kiện cho trồng phát triển tốt, suất cao - Đối với chăn nuôi: Khi đàn đông, nhu cầu thức ăn, chỗ trở nên thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm ta cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng kết hợp vệ sinh môi trường sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt Câu 25: Thế quần thể sinh vật? - Là tập hợp cá thể lồi sống khoảng khơng gian định, thời điểm định Những cá thể quần thể có khả sinh sản tạo thành hệ - Ví dụ: rừng thơng, rừng cao su… Câu 26: Sự khác quần thể người với quần thể khác: - Ngoài đặc điểm chung quần thể sinh vật, quần thể người có đặc trưng mà quần thể sinh vật khác khơng có Đó đặc trưng kinh tế - xã hội pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa… Sự khác người có lao động tư Câu 27: Tháp dân số trẻ gì? Tháp dân số già gì? - Tháp dân số trẻ: nước có tỉ lệ trẻ em sinh năm nhiều, nước có tỉ lệ tử vong người trẻ tuổi cao, nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số cao, dạng tháp phát triển - Tháp dân số già: nước có tỉ lệ người già, dạng tháp ổn định, tỉ lệ trẻ em sinh năm Tháp dân số trẻ Tháp dân số già Dạng tháp phát triển: - Đáy tháp rộng - Cạnh tháp xiên nhiều - Đỉnh tháp nhọn - Nhóm tuổi trước sinh sản cao, nhóm tuổi sau sinh sản thấp - Tuổi thọ trung bình thấp Dạng tháp ổn định - Đáy tháp hẹp - Cạnh tháp gần thẳng đứng - Đỉnh tháp không nhọn - Nhóm tuổi trước sinh sản sau sinh sản cao - Tuổi thọ trung bình cao Câu 28: Ý nghĩa việc phát triển dân số hợp lí quốc gia gì? - Phát triển dân số hợp lí khơng để dân số phát triển q nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ, thiếu trường học, bệnh viện, thiếu kiến thức lĩnh vực khoa học kĩ thuật, dẫn đến đói nghèo,… - Việc phát triển dân số hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu việc tăng dân số nhanh đảm bảo chất lượng sống cho cá nhân, gia đình tồn thể xã hội hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường quốc gia Câu 29: Thế quần xã sinh vật? - Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, sống khơng gian định Các sinh vật có mối quan hệ gắn bó mật thiết với có cấu trúc tương đối ổn định - Ví dụ: QX rừng mưa nhiệt đới… Câu 30: Thế hệ sinh thái? - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã (sinh cảnh) - Trong hệ sinh thái sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định - Ví dụ: rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn… - Những thành phần chủ yếu hệ sinh thái: + Các thành phần vô sinh: đất, đá… + Các sinh vật sản xuất: thực vật + Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thị, động vật ăn thực vật + Sinh vật phân giải nấm, địa y, vi khuẩn… Câu 31: Thế chuỗi thức ăn? - Chuỗi thức ăn dãy nhiều loài sinh vật coa quan hệ dinh dưỡng với Mỗi loài chuỗi thức ăn vừa SV tiêu thụ mắt xích pía trước vừa SV bị mắt xích pía sau tiêu thụ - Ví dụ: cỏ → sâu ăn → chuột → cầy → hổ → vi khuẩn + SV sản xuất: cỏ + SV tiêu thụ: sâu ăn cây, chuột, cầy, hổ + SV phân giải: vi khuẩn Câu 32: Lưới thức ăn gì? - Lưới thức ăn bao gồm chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung Ví dụ: Câu 32: Vai trò người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên: - Hạn chế phát triển dân số nhanh - Sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên - Bảo vệ loài sinh vật - Phục hồi trồng rừng - Kiểm soát giảm thiểu nguồn chất thải gây ô nhiễm - Hoạt động khoa học người góp phần cải tạo nhiều giống trồng vật ni có suất cao Câu 33: Ơ nhiễm mơi trường gì? - Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn đồng thời tính chất vật lí, hóa học môi trường bị thay đổi gây tác hại đến đời sống người sinh vật khác - Hoạt động chủ yếu là: + Do người + Do tự nhiên Câu 34: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm mơi - Ơ nhiễm chất thải từ hoạt động cơng nghiệp sinh hoạt - Ơ nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học - Ơ nhiễm chất phóng xạ - Ô nhiễm chất thải rắn - Ô nhiễm sinh vật gây bệnh Câu 35: Hãy cho biết nguyên nhân việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau ăn rau - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không quy cách Không tuân thủ quy định thời gian thu hoạch rau sau phun thuốc bảo vệ thực vật Câu 36: Hạn chế ô nhiễm môi trường: - Hạn chế ô nhiễm không khí - Hạn chế ô nhiễm nguồn nước - Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật - Hạn chế chất thải rắn Câu 37: Biện pháp bảo vệ mơi trường - Có nhiều biện pháp phòng chống nhiễm mơi trường xử lí chất thải cơng nghiệp chất thải sinh hoạt, cải tiến cơng nghệ để sản xuất gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều loại lượng khơng gây nhiễm lượng gió, lượng mặt trời…, xây dựng nhiều công viên, trồng xanh để hạn chế bụi điều hòa khí hậu… Cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao hiểu biết ý thức người phòng chống nhiễm Câu 38: Tài ngun không tái sinh tái sinh khác nào? Tài nguyên không tái sinh Tài nguyên tái sinh Là nguồn tài nguyên sau khai thác Là nguồn tài nguyên sau khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, khơng có sử dụng hợp lí phục hồi khả phục hồi Gồm khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu Gồm nguồn tài nguyên nước, tài nguyên lửa đất, tài nguyên biển, tài nguyên sinh vật Câu 39: Vì phải sử dụng tiết kiệm hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên vô tận, không đáp ứng hết nhu cầu sử dụng người Nếu khơng sử dụng chúng cách hợp lí khơng thể trì chúng lâu dài cho hệ cháu mai sau Vì để đáp ứng nhu cầu sử dụng trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau cần phải sử dụng tiết kiệm hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên Câu 40: Nguồn lượng gọi nguồn lượng sạch? Nguồn lượng vĩnh cửu lượng mặt trời, lượng gió, lượng nhiệt từ lòng Trái đất., sử dụng khơng gây nhiễm mơi trường Đó lượng Câu 41: Sử dụng hợp lí tài ngun rừng có ảnh hưởng tới tài nguyên khác (như tài nguyên đất nước)? - Rừng không cung cấp nhiều loại lâm sản quý hiếm, mà giữ vai trò quan trọng điều hòa khí hậu, góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất… Rừng ngơi nhà chung lồi động vật, vi sinh vật Sinh vật rừng nguồn gen quý giá, góp phần quan trọng việc giữ cân sinh thái Trái Đất - Vì cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên rừng, phải kết hợp khai thác hợp lí, có mức độ tài ngun rừng với bảo vệ trồng rừng Câu 42: Bảo vệ tài nguyên sinh vật - Bảo vệ khu rừng già, rừng đầu nguồn,… - Trồng gây rừng tạo mơi trường sống cho nhiều lồi sinh vật - Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia để bảo vệ sinh vật hoang dã - Không săn bắn động vật hoang dã khai thác mức lồi sinh vật - Ứng dụng cơng nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý Câu 43:Mỗi học sinh cần phải làm để góp phần bảo vệ thiên nhiên? - Bản thân có trách nhiệm việc gìn giữ cải tạo thiên nhiên - Tuyên truyền với người thân, bạn bè, người xung quanh có ý thức hành động bảo vệ thiên nhiên Câu 44: Mỗi học sinh cần làm để thực tốt Luật bảo vệ môi trường Để bảo vệ môi trường vận động trồng nhiều xanh, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng lượng bền vững; hạn chế dùng túi nilon, đừng liệng chai nhựa, túi nilon môi trường; đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng; giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu khơng nóng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập SINH học, ĐỀ CƯƠNG ôn tập SINH học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay