Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần viglacera hà nội

11 53 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:04

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI Hoạt động tác nghiệp hoạt động nhằm tạo giá trị dạng sản phẩm dịch vụ thơng qua chuyển hóa yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu Đối với doanh nghiệp sản xuất Công ty cổ phần Viglacera Hà nội, nơi công tác từ năm 1995 đến 2007, toàn hoạt động sản xuất tạo sản phẩm gạch ốp lát hoạt động tác nghiệp Từ yếu tố đầu vào là: - Nguyên liệu: đất sét, felspar, men, màu…; Nhiên liệu: than, dầu; - Vật tư phụ tùng khác - Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất - Nhân lực - Tiền (vốn) - Quản lý yếu tố đầu vào khác Qua hoạt động tác nghiệp để chuyển thành đầu sản phẩm gạch ốp lát Lập kế hoạch sản xuất hoạt động tác nghiệp thông thường, song đặc biệt quan trọng cơng ty Phòng Kế hoạch sản xuất cơng ty giao chủ trì thực hoạt động lập kế hoạch sản xuất dài hạn ngắn hạn nhà máy Qui trình lập kế hoạch sản xuất (ISO9000) công ty ban hành thực từ năm 2003 nhằm kiểm sốt tồn trình lập kế hoạch sản xuất để điều độ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Qui trình gồm bước sau: • Đối với lập kế hoạch sản xuất dài hạn Người chịu trách nhiệm Phòng Báo cáo thực KHSX, Phòng KD, Các nhà máy, Phòng Sơ đồ cơng việc Tài liệu Hướng dẫn lập kế hoạch TCLD, Phòng Kế tốn, Dự thảo kế hoạch sản xuất Phòng Kỹ thuật cơng nghệ Cân đối kế hoạch Nhân viên lập KHSX Xét duyệt Thơng báo KHSX Các biểu mẫu Trưởng phòng người KHSX ủy quyền Giám đốc người Đạt ủy quyền Phòng KHSX đạt K Kế hoạch SXKD năm Việc lập kế hoạch sản xuất dài hạn (1 năm) thực dựa số liệu thực năm mà phòng ban tập hợp mảng lĩnh vực mà đảm nhận Từ dự kiến kế hoạch cho năm Nhân viên lập kế hoạch vào báo cáo phận trên, tập hợp đưa dự thảo kế hoạch sản xuất năm tới Trưởng phòng KHSX xem xét dự thảo kế hoạch sở cân đối thị trường, cân đối lực thiết bị, nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, chi phí, nguồn vốn… để đưa kế hoạch sản xuất hồn chỉnh trình Giám đốc phê duyệt Sau phê duyệt phòng KHSX có nhiệm vụ thông báo kế hoạch sản xuất năm tới phận liên quan Ngược lại khơng đạt, trưởng phòng KHSX tiếp tục cân đối điều chỉnh trình duyệt lại • Đối với lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn Người chịu trách nhiệm Sơ đồ công việc Tài liệu Yêu cầu GD, Phòng KD Đặt hàng Khách hàng tra KHSX Trưởng Kiểm phòng Danh mục vật tư tồn kho quyền người ủy Lập kế hoạch Qui trình KT Đạt sản phẩm Xét duyệt Nhân viên phòng KHSX K.đạt Giám Thơng báo đốcthựchoặc ủy quyền Phòng KHSX Báo cáo người Trả lời Kế hoạch SXKD P năm KD Trưởng phòng người KHSX ủy quyền Kế hoạch sản xuất ngắn hạn lập hàng tháng, hàng tuần sở nhu cầu đặt hàng khách hàng dự kiến thị trường phòng kinh doanh đưa Trưởng phòng KHSX kiểm tra danh mục vật tư nguyên liệu tồn kho qui trình kỹ thuật sản phẩm để cân đối sản lượng sản xuất chủng loại sản phẩm đặt hàng Nếu cân đối so với nhu cầu đặt hàng phải có trách nhiệm trả lời phòng KD để có giải pháp phù hợp khách hàng Nếu điều kiện thỏa mãn tiến hành lập kế hoạch sản xuất, trình duyệt thơng báo tới phận thực Trưởng phòng KHSX có trách nhiệm theo dõi việc thực kế hoạch báo cáo Giám đốc Trong qui trình lập kế hoạch cơng ty, theo tơi có số nhược điểm sau: - Chưa có gắn kết hay mối liên hệ kế hoạch sản xuất dài hạn kế hoạch sản xuất ngắn hạn - Việc dự đoán, dự báo thị trường chưa có sở khoa học Chưa có bước điều tra khảo sát phân tích thị trường trước lập kế hoạch sản xuất - Việc lập kế hoạch sản xuất ngắn hạn thực theo nguyên tắc phương pháp sản xuất kéo (Pull system), nghĩa có nhu cầu thị trường tổ chức sản xuất Song khơng có gắn kết với kế hoạch sản xuất dài hạn nên việc chuẩn bị vật tư nguyên liệu, đặc biệt nguyên liệu có thời gian giao hàng dài gặp nhiệu khó khăn, tồn kho lớn gây nên lãng phí Cách thức cải tiến qui trình để việc thực trở nên tốt hơn: • Đối với lập kế hoạch sản xuất dài hạn nên bổ sung bước khảo sát phân tích thị trường , đồng thời với việc khảo sát lực nguồn cung đối thủ • Phân bổ kế hoạch dài hạn theo theo khoảng thời gian ngắn có tính đến số thời vụ • Cần có bước theo dõi giám sát để điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp nhằm có kế hoạch chuẩn bị vật tư nguyên liệu sát với thực tế Câu Lãng phí thứ khơng mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm Nhận thức lãng phí nguyên tắc mơ hình sản xuất LEAN Đứng từ góc độ khách hàng vật liệu, qui trình hay tính khơng tạo thêm giá trị xem thừa, lãng phí nên loại bỏ Khi thực hoạt động tác nghiệp doanh nghiệp, theo nhìn nhận tơi tồn đủ loại lãng phí liệt kê theo mơ hình LEAN • Lãng phí sản xuất thừa Việc dự đoán thị trường lập kế hoạch sản xuất chưa sát với thực tế, thiếu xác dẫn đến việc sản xuất thừa Sản xuất thừa làm tăng rủi ro lỗi thời xuống cấp sản phẩm • Lãng phí khuyết tật Mặc dù việc giám sát chất lượng, thông số công nghệ thực công đoạn sản xuất Song biến động nhiều yếu tố đầu vào, biến động thời tiết ảnh hưởng tới tỷ lệ khuyết tật sản phẩm • Lãng phí dự trữ nhiều Như phần đầu nêu việc dự đoán thị trường lập kế hoạch sản xuất thiếu xác, điều dẫn đến kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu có nhiều thay đổi Do làm tăng lượng chủng loại tồn kho gây lãng phí lớn Lượng tồn kho phụ trội dẫn tới chi phí tài tăng, chi phí bảo quản tỷ lệ khuyết tật cao • Lãng phí di chuyển Do trình sản xuất sản phẩm thực theo dây chuyền tự động lãng phí phụ thuộc vào việc thiết kế dây chuyền công nghệ từ đầu tư dự án Vấn đề doanh nghiệp việc qui hoạch bố trí kho sản phẩm chưa hợp lý nguyên nhân dẫn tới loại lãng phí chủ yếu • Lãng phí chờ đợi: Loại lãng phí hay xảy ý thức cơng nhân chưa cao, có vấn đề quản lý • Lãng phí thao tác • Lãng phí gia cơng thừa: thường xảy công đoạn sản xuất bán thành phẩm việc chuyển đổi sản phẩm sản xuất không cân đối loại nguyên liệu sử dụng Giải pháp loại bỏ lãng phí: Cũng doanh nghiệp khác để loại bỏ lãng phí trước tiên cần nhận diện lãng phí nguyên nhân gây lãng phí nội dung phân tích Xem xét loại lãng phí lớn để tập trung giải trước Có nhiều giải pháp loại bỏ lãng phí, giải pháp áp dụng đồng thời riêng rẽ tùy thuộc vào điều kiện doanh nghiệp Cụ thể sau: - Áp dụng sản xuất kéo (Pull system): luồng sản xuất nhà máy điều tiết cơng đoạn cuối qui trình kéo hoạt động đầu qui trình, trái ngược với hoạt động sản xuất truyền thống Sản phẩm lôi kéo q trình sản xuất dựa nhu cầu cơng đoạn sau Điều hạn chế lãng phí sản xuất thừa lãng phí dự trữ nhiều sản xuất - Giảm mức dự trữ giúp loại bỏ phế phẩm lãng phí dự trữ cao kéo theo lãng phí sau: + Lãng phí lỗi kiểm sốt + Hư hỏng lãng phí lưu kho di chuyển + Khó phân biệt trách nhiệm trực tiếp cơng đoạn - Thực qui trình liên tục việc phối hợp thao tác hoạt động thiết bị trở thành luồng hài hòa hoản hảo, bán thành phẩm liên tục trạng thái chuyển đổi kết hợp với đào tạo công nhân Việc thực qui trình loại bỏ lãng phí chờ đợi - Cải tiến liên tục / Kaizen tham gia công nhân Trọng tâm việc cải tiến liên tục nhắm vào việc xác định nguyên nhân tiềm tàng hoạt động không tạo giá trị gia tăng thêm loại bỏ chúng cải tiến qui trình sản xuất Khuyến khích tham gia cơng nhân hoạt động cải tiến liên tục - Tiêu chuẩn hóa cơng việc: qui trình hướng dẫn sản xuất qui định truyền đạt rõ ràng chi tiết nhằm tránh thiếu quán giả định sai cách thức thực (ISO 9000) - Kiểm soát chất lượng từ gốc nhằm hạn chế điều kiện phát sinh khuyết tật - Áp dụng phương pháp 5S nhằm hướng dẫn tổ chức nơi làm việc khoa học tối ưu hiệu công việc Sàng lọc loại bỏ thứ không cần 10 thiết xếp thứ cần thiết dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy Giữ gìn máy móc thiết bị khu vực làm việc nhằm ngăn ngừa nguyên nhân gây lỗi Sẵn sàng thực thường xuyên cách qui định rõ ràng thủ tục thực công việc sàng lọc, xếp Sâu sát kiểm tra giám sát việc tuân thủ qui định - Tổ chức bảo trì ngăn ngừa nhằm hạn chế khuyết tật tiềm tàng - Cân sản xuất nhắm tới việc bố trí lưu lương sản xuất chủng loại sản phẩm ổn định theo thời gian nhằm giảm thiểu đột biến khối lượng công việc Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị hoạt động Chương trình MBA, Đại học Griggs, Hoa Kỳ ban hành - Bài giảng chương trình - Qui trình tiêu chuẩn ISO 9000 Công ty cổ phần Viglacera Hà nội 11 ... điều kiện doanh nghiệp Cụ thể sau: - Áp dụng sản xuất kéo (Pull system): luồng sản xuất nhà máy điều tiết công đoạn cuối qui trình kéo hoạt động đầu qui trình, trái ngược với hoạt động sản xuất truyền... trì thực hoạt động lập kế hoạch sản xuất dài hạn ngắn hạn nhà máy Qui trình lập kế hoạch sản xuất (ISO9000) công ty ban hành thực từ năm 2003 nhằm kiểm sốt tồn q trình lập kế hoạch sản xuất để...Qua hoạt động tác nghiệp để chuyển thành đầu sản phẩm gạch ốp lát Lập kế hoạch sản xuất hoạt động tác nghiệp thông thường, song đặc biệt quan trọng công ty Phòng Kế hoạch sản xuất cơng ty giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần viglacera hà nội , Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần viglacera hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay