Vấn đề quản trị hoạt động tại công ty cổ phần tài chính dầu khí PVFC

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 16:03

VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ PVFC Để phân tích và chỉ những vấn đề cạnh tranh ưu tiên, các rào cản chiến lược cạnh tranh hay những lãng phí với những phương án loại bỏ các lãng phí đó các hoạt động hiện tại doanh nghiệp của chúng Tôi xin trình bày một cách khái quát sau: Có tên gọi là Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam - PVFC được coi là một định chế tài chính lớn mạnh thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Với mong muốn vươn biển lớn hòa nhập và khẳng định vị thế thị trường tài chính quốc tế, PVFC đã xác định rõ nét mục tiêu và chiến lược đối với từng giai đoạn phát triển Nhưng bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng hiện thì PVFC không tránh khỏi những khó khăn và trở ngại đường mục tiêu đã định Việc xác định cụ thể, định vị rõ những khó khăn, thách thức và cạnh tranh của PVFC đối với các đối thủ thị trường là điểm mấu chốt nhằm xác định mục tiêu cạnh tranh Với mục tiêu điều chỉnh, nắm bắt hội phù hợp với tình hình thực tế của bối cảnh thị trường, PVFC cần phải xác định cho mình một hướng đúng việc nâng cao chất lượng và tốc độ cung cấp dịch cụ Theo tôi, đó chính là lựa chọn phù hợp các hướng cạnh tranh bằng chi phí, bằng chất lượng, bằng tốc độ cung cấp dịch vụ hay bằng đa dạng của những sản phẩm được cung cấp Với hình thức cạnh tranh có những điểm mạnh và yếu, thích hợp hay chưa thích hợp đối với từng công ty và từng thời điểm mà công ty đó trải qua Với những yếu tố tác động tạo nên đa dạng chiến lược cạnh tranh, thời kỳ nền kinh tế hiện trải qua những giai đoạn khó khăn nhất khiến công ty cần phải khẳng định tồn tại và tạo nền tảng để phát triển Do đó chiến lược của công ty đều phải gắn liền với việc cắt giảm tối đa những chi phí Và 1/6 PVFC không phải là trường hợp ngoại lệ Vậy việc áp dụng phương pháp cạnh tranh bằng chi phí thời điểm hiện là điều không phù hợp Còn đối với việc phát triển phương án cạnh tranh bằng việc tạo đa dạng sản phẩm đòi hỏi nhiều nữa những chi phí cần phải bỏ thời điểm hiện tại Đó là phương án tạo nên không thuận lợi việc cân đối các nguồn tài chính của PVFC PVFC là một định chế tài chính phi ngân hàng phục vụ cho phát triển các chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì với thời kỳ hiện là hội tốt để PVFC nâng cao chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ Đó chính là hội để PVFC xếp, củng cố, phát triển và hệ thống lại đội ngũ nhân nhằm tạo nên thế mạnh, ưu điểm so với các đối thủ cạnh tranh Năm 2009 được dự báo là năm rất khó khăn cho hoạt động của PVFC Do vậy, lựa chọn ưu tiên một chiến lược cạnh tranh thích hợp nhất với tiêu chí được đặt nhằm đảm bảo khả khoản và tồn tại, đứng vững bối cảnh hiện Cụ thể:  Chiến lược thị trường: - Không mở rộng mạng lưới chi nhánh nước tại giai đoạn này - Duy trì những Chi nhánh hoạt động chưa hiệu quả (cần thiết thì đóng cửa nếu các Chi nhánh này hoạt động thua lỗ) - Tập trung trì và phát triển những Chi nhánh/thị trường mà thương hiệu mạnh, hoạt động hiệu quả  Chiến lược sản phẩm:  Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ (tín dụng, tư vấn,…) 2/6 Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống - Tranh thủ thời gian và hội để nâng cao nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và mở rộng triển khai đại lý sàn giao dịch vàng tại các Chi nhánh (hiện nghiệp vụ sàn giao dịch vàng thực hiện rất tốt tại Phòng Giao dịch Long Biên chưa triển khai tại trụ sở chính) - Thận trọng đối với quyết định giải ngân tín dụng giai đoạn khó khăn hiện  Đối với hoạt động đầu tư: - Cơ cấu lại danh mục đầu tư: thường xuyên đánh giá lại các khoản đầu tư; chuyển nhượng một phần toàn bộ các khoản đầu tư không hiệu quả nếu tiếp tục nắm giữ; kiên quyết dừng giải ngân giãn tiến độ giải ngân vào các dự án không hiệu quả - Tạm dừng việc góp vốn thành lập công ty mới - Cơ cấu tỷ trọng đầu tư vào dự án, chứng từ có giá (cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ…) cho phù hợp, đảm bảo tính khoản cho nguồn vốn của PVFC - Đầu tư có chọn lọc vào các cổ phiếu của các công ty niêm yết có kết quả hoạt động SXKD tốt, không đầu tư vào các cổ phiếu OTC giai đoạn hiện  Chiến lược giá cả: - Điều chỉnh tăng mức lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay để phù hợp với tình hình chung của thị trường  Chiến lược marketing: Đưa chương trình chăm sóc khách hàng trung thành; giảm lãi suất huy động để thu hút khách hàng mới  Chiến lược quản trị: 3/6 - Đảm bảo tính khoản cho hoạt động của PVFC là mục tiêu hàng đầu - Tăng cường xây dựng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực - Chú trọng đến hệ thống quản lý chất lượng Và đó chính là lựa chọn phù hợp nhất đối với PVFC hiện cho chiến lược cạnh tranh để có thể đứng vững và từng bước phát triển cho thời kỳ mới Trong quá trình triển khai các phương án cạnh tranh, PVFC bất kỳ những doanh nghiệp nào khác đều gặp phải những rào cản và đó là:  Trình độ và nhận thức của lãnh đạo và nhân viên Tổng Công ty: - PVFC có đội ngũ cán bộ trẻ, đông về số lượng không đồng đều về trình độ nên việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần phải có thời gian - Một thực tế là đa số cán bộ của PVFC đều là em ngành Dầu khí nên một số cán bộ thường hay “cậy thế”, ỷ lại, thiếu tính sáng tạo và chủ động công việc Những đối tượng này không hoàn thành công việc việc luân chuyển và sa thải là không dễ, điều này đã làm ảnh hưởng đến văn hoá và hiệu quả công việc của Tổng Công ty - Sự không thống nhất giữa các bộ phận Tổng Công ty: Chiến lược cạnh tranh ấy có thể thuận lợi cho hoạt động của bộ phận này có thể gây khó khăn cho bộ phận khác - Quyền lợi của một số bộ phận có thể mâu thuẫn nhau: Điều này gây khó khăn việc thực hiện các chiến lược cạnh tranh nói riêng và tất cả hoạt động của PVFC nói chung 4/6 - Việc không hiểu đúng ý của chiến lược cạnh tranh: Đó là việc mà cấp dưới có thể không hiểu đúng ý của cấp trên, dẫn đến việc làm sai chỉ đạo và làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai  Hành lang pháp lý: Trong quá trình hội nhập, hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung, PVFC nói riêng đều phải chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ và phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế Trong đó, chế quản lý chưa hoàn thiện, nhất là về tra, giám sát, thiếu phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan Và hết đó chính là những rào cản lớn các ngân hàng nước ngoài ngày càng mở rộng qui mô và phạm vi hoạt động thị trường Việt Nam Thật vậy, quá trình triển khai thực hiện chiến lược cạnh tranh tạo dựng nền tảng cho phát triển của thời kỳ mới, PVFC đã gặp phải những rào cản và nữa lãng phí có thể tạo những cản trở lớn nữa cho phát triển sau này Để nói về lãng phí hoạt động sản xuất của PVFC thì việc sản xuất thừa, đợi chờ, vận chuyển, lưu kho, thao tác, gia công thừa và sản phẩm hỏng đều có thể xảy đối với PVFC Tất nhiên, đối với PVFC, việc kinh doanh và sản xuất mang tính đặc thù của loại hình cung cấp các dịch vụ tài chính, đầu tư và tư vấn tài chính thì những lãng phí được liệt kê mô hình loại lãng phí theo Ohno nêu được hiểu khía cạnh bản chất Việc sản xuất thừa chúng ta có thể hiểu về hệ thống dịch vụ rườm rà có nhiều yếu tố thừa không gọn nhẹ và linh động cung ứng Việc lãng phí lưu kho có thể được hiểu khía cạnh đọng vốn với dòng tiền thiếu linh hoạt và không tạo nên luân chuyển cần thiết tạo nên lợi nhuận vốn có Với cách hiểu vậy với loại hình lãng phí thì việc thao tác, gia công thừa hay sản phẩm hỏng đều có thể xảy đối với một doanh nghiệp hoạt động khía cạnh tài chính ngân hàng Đó chính là những vấn đề của chất 5/6 lượng dịch vụ, gọn nhẹ và linh hoạt của tổ chức của nhân sự, cách điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty Do đó, để PVFC có thể triển khai và thực hiện loại bỏ chi phí với mô hình LEAN thì việc tái cấu trúc hệ thống, tăng cường chất lượng dịch vụ, gọn nhẹ các thủ tục mang tính hành chính hay linh hoạt vận hành bộ máy là những điểm mấu chốt loại bỏ lãng phí, nâng cao tính cạnh tranh và hạn chế những rào cản cho phát triển của doanh nghiệp Như vậy đó chính là hội để PVFC chuyển mình, chuẩn bị cho vận hội mới phía trước của phát triển 6/6 ... này đã làm ảnh hưởng đến văn hoá và hiệu quả công việc của Tổng Công ty - Sự không thống nhất giữa các bộ phận Tổng Công ty: Chiến lược cạnh tranh ấy có thể thuận lợi... thành lập công ty mới - Cơ cấu tỷ trọng đầu tư vào dự án, chứng từ có giá (cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ…) cho phù hợp, đảm bảo tính khoản cho nguồn vốn của PVFC - Đầu... những rào cản và đó là:  Trình độ và nhận thức của lãnh đạo và nhân viên Tổng Công ty: - PVFC có đội ngũ cán bộ trẻ, đông về số lượng không đồng đều về trình độ nên việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề quản trị hoạt động tại công ty cổ phần tài chính dầu khí PVFC , Vấn đề quản trị hoạt động tại công ty cổ phần tài chính dầu khí PVFC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay