Phân tích những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng

15 52 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 15:44

Phân tích yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngành Ngân Hàng Kinh doanh Ngân hàng lĩnh vực "kinh doanh rủi ro" Điều có nghĩa tất sản phẩm dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp cho khách hàng tiềm ẩn rủi ro rủi ro khác Rủi ro nhận diện chấp nhận mức độ khác việc cấu sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú tương ứng Vì vậy, để hạn chế rủi ro xảy ra, quy trình xây dựng để kiểm sốt rủi ro hoạt động Ngân hàng phải áp dụng cách khoa học quán Môn học Quản trị sản xuất tác nghiệp chương trình giảng dạy Đại học Griggs mang lại ý nghĩa thiết thực trình xây dựng cải tiến quy trình quản lý hoạt động kinh doanh đơn vị tôi_ Một chi nhánh Ngân hàng Để đánh giá thông tin, đánh giá môi trường bên bên ngoài, lực lượng cạnh tranh, phát triển khoa học công nghệ… việc xây dựng cải tiến quy trình quản lý hoạt động, xin đề cập tới vấn đề sau: Hãy cho biết có yếu tố bên tác động đến hoạt động sản xuất tác nghiệp công ty/tổ chức anh/chị? Để đánh giá yếu tố bên tác động đến hoạt động kinh doanh tác nghiệp đơn vị, Tơi cho chia làm nhóm yếu tố : 1) Những yếu tố thuộc môi trường vi mô 2) Những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô a Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp Thứ nhất, lực lượng bên đơn vị (Đối tác đơn vị) Những tổ chức cá nhân xếp vào nhóm bao gồm: Đơn vị(cá nhân) cho Ngân hàng thuê địa điểm hoạt động, quan quản lý nhà nước ngành(Ngân hàng nhà nước), quan thuế, Điện lực, Bưu chính- Viễn Thơng, Cty hoạt động lĩnh vực quảng cáo, in ấn Những tổ chức, cá nhân không trực tiếp mang lại lợi nhuận hoạt động có ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai hoạt động kinh doanh chi nhánh ngân hàng Thứ hai, đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh yếu tố khó khăn phức tạp việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh Các đối thủ cạnh tranh ln tìm cách đưa sản phẩm mới, ln tung chương trình khuyến mại, tăng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay để giành khách hàng Tuy nhiên, hấp dẫn đối thủ cạnh tranh khác khách hàng có cách thức khác việc lựa chọn sản phẩm cạnh tranh Vì vậy, áp lực khác thay đổi chiến lược chiến thuật đối thủ cạnh tranh, tạo nguy đe doạ tình hình hoạt động tác nghiệp đơn vị Vì vậy, việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất tác nghiệp doanh nghiệp Sự cạnh tranh thị trường khốc liệt Do đó, để thành công, cần hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, từ có chiến lược phù hợp nâng cao hiệu hoạt động đơn vị Thứ ba, khách hàng Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp Ngày nay, môi trường cạnh tranh quốc tế, khách hàng trở thành trung tâm kế hoạch chiến lược Khách hàng có ảnh hưởng lớn tới hoạt động doanh nghiệp Mỗi biến đổi nhu cầu định mua sắm sản phẩm dịch vụ khách hàng buộc doanh nghiệp phải xem xét định sản xuất kinh doanh Có nhóm khách hàng: nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhóm khách hàng tổ chức, cơng ty Mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu khác doanh nghiệp khác Việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng đóng vai trò quan trọng việc vạch kế hoạch hoạt động cung cấp dịch vụ b Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: b.1 Yếu tố Chính trị: Vấn đề điều hành phủ, hệ thống luật thơng tư, thị, vai trò nhóm xã hội,.các sách thuế, sách ưu đãi có tác động trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh đơn vị Chính trị ổn định, kinh tế phát triển Có thể nói, hầu hết ngành nghề xã hội chịu ảnh hưởng trị Rõ ràng, quốc gia có tình hình trị khơng ổn định, không dần sức hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, mà nhà đầu tư nước khó tổ chức sản xuất kinh doanh bình thường được! Trong bối cảnh việt nam vừa hội nhập kinh tế thị trường điều khiến doanh nghiệp phải đối đầu với cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp thị trường quốc tế.ngoài năm qua kinh tế việt Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp nam chịu ảnh hưởng tình trạng suy thối chung kinh tế tồn cầu doanh nghiệp nước gặp khơng khó khăn việc sản xuất kinh doanh có hoạt động kinh doanh Ngân hàng Điển hình năm 2008, lãi suất bản, lãi suất huy động cho vay thay đổi chóng mặt với báo động tính khoản ngân hàng b.2 Yếu tố Kinh tế Nhu cầu mua sắm sử dụng dịch vụ phụ thuộc nhiều vào khả kinh tế(thu nhập) khách hàng Rõ ràng, người dân có thu nhập cao, tiềm lực kinh tế mạnh khả huy động vốn cao hơn, khả trả nợ vay tốt Mặt khác, tham gia tầng lớp dân cư có chênh lệch chênh lệch diễn thành thị nông thôn, đồng miền núi, vùng sâu vùng xa Do vậy, việc đặt địa điểm kinh doanh quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng kết kinh doanh Ngày nay, dịch vụ Ngân hàng triển khai đến tận nhà với dịch vụ Home banking, Internet banking giao dịch trực tiếp chiếp ưu Do đó, địa điểm kinh doanh lựa chọn chiến lược cho đơn vị ngân hàng b.3.Yếu tố Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên yếu tố quan trọng hoạt động doanh nghiệp Vì điều kiện tự nhiên yếu tố tác động vào định mua hàng hoá, dịch vụ cá nhân tổ chức, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Ví dụ vấn đề thiên tai: lũ lụt, hạn hán, rõ ràng ảnh hưởng nhiều sản xuất doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng người dân Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp b.4 Yếu tố Khoa học Kỹ thuật Khoa học kỹ thuật yếu tố bên ngồi có vai trò quan trọng tác động dến hoạt động doanh nghiệp Ví dụ như: Cơng nghệ thơng tin ứng dụng công tác quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động nhanh hơn, xác hơn, tiết kiệm chi phí, cơng sức thời gian Từ đó, giúp nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Việc triển khai áp dụng phần mềm Core banking giúp nhà quản lý có nhiều thơng tin theo tiêu chí khác nhau, đánh giá phân loại rủi ro tốt b.5.Yếu tố Nhân Nhân yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm Vì nhân tạo khách hàng cho doanh nghiệp Nhân hay dân số tác động tới hoạt động doanh nghiệp chủ yếu phương diện sau:  Quy mô tốc độ tăng dân số khía cạnh quan trọng tác động tới quy mơ nhu cầu Bất kể doanh nghiệp bị hấp dẫn thị trường có quy mơ dân số lớn Việc dân số tăng nhanh hay chậm tạo ảnh hưởng định tới hoạt động doanh nghiệp  Cơ cấu dân số có tác động lớn đến nhu cầu dịch vụ Ngoài ra, cấu dân số xem xét góc độ cấu nghề nghiệp, cấu theo thành thị nơng thơn, theo trình độ học vấn vấn đề có ảnh hưởng lớn mà doanh nghiệp cần phải quan tâm b.6.Yếu tố Văn hoá Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp Con người sống xã hội mang sắc văn hố tương ứng với xã hội Bản sắc văn hố khác hình thành nên quan điểm khác giá trị chuẩn mực Xem xét yếu tố văn hoá cần phải trọng vấn đề tôn giáo, quan điểm người dân sản phẩm doanh nghiệp, … Hiểu văn hoá khách hàng, khu vực dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty triển khai hoạt động 2) Theo anh/chị lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp cho doanh nghiệp gì? Vì sao? Cạnh tranh tất yếu khách quan thương trường Sự cạnh tranh liệt thương trường thực thách thức lớn doanh nhân Doanh nhân người chủ doanh nghiệp, cần phải nhạy cảm với tình thế, nắm vững vận dụng tốt nguyên lý cạnh tranh đảm bảo thành cơng cho doanh nghiệp Cạnh tranh đua, đối chứng sức mạnh doanh nghiệp Những đe doạ, thách thức hay hội doanh nghiệp, chủ yếu có từ trình đối kháng sức mạnh Trong bối cảnh đó, mặt doanh nghiệp phải nhận diện xác đối thủ cạnh tranh, mặt khác phải theo dõi kịp thời có đối sách thích hợp với diễn biến từ phía đối thủ cạnh tranh Việc xác định lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp cho doanh nghiệp có vai trò quan trọng Xác định lựa chọn ưu tiên cạnh tranh thích hợp giúp doanh nghiệp phát huy tiềm năng, mạnh mình, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Ưu tiên cạnh tranh thích hợp cho doanh nghiệp thoả mãn nhu cầu khách hàng Bởi, mục đích cốt lõi cạnh tranh vấn Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp đề thu hút khách hàng ngày tốt Muốn vậy, doanh nghiệp phải thoả mãn nhu cầu khách hàng cách tốt Khách hàng mua sản phẩm hay dịch vụ để thoả mãn nhu cầu sống họ, họ lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với Doanh nghiệp đáp ứng nhiều nhu cầu họ nghĩa doanh nghiệp đảm bảo việc thu hút khách hàng, thể vượt trội so với đối thủ cạnh tranh Không ngừng thoả mãn nhu cầu khách hàng yếu tố giúp doanh nghiệp cạnh tranh hiệu phát triển bền vững  Nâng cao quy mô lực tài chính: Cả Hệ thống Ngân hàng đơn vị tiếp tục phát huy lợi phục vụ đầu tư phát triển việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện phát triển bền vững với doanh nghiệp lớn ngày nâng cao uy tín cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng cho lực lượng kinh tế đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu lĩnh vực phục vụ dự án, chương trình phát triển đất nước Bên cạnh tăng cường quan hệ hợp tác với doanh nghiệp lớn, Ngân hàng trọng đến việc mở rộng khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp vừa nhỏ Nền khách hàng đa dạng loại hình sở hữu ngành nghề  Cơ cấu lại hoạt động theo hướng hợp lý: Ngân hàng tích cực chuyển dịch cấu khách hàng để giảm tỷ dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp quốc doanh Ngân hàng tích cực Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp chuyển dịch cấu tín dụng, giảm bớt tỷ trọng cho vay trung dài hạn, chuyển sang tập trung nhiều cho khoản tín dụng ngắn hạn đồng thời trọng phát triển dịch vụ ngân hàng đại, nhằm tăng thu dịch vụ tổng nguồn thu ngân hàng  Đầu tư phát triển công nghệ thông tin: Ngân hàng đại hóa cơng nghệ việc hồn thành triển khai dự án đại hoá giai đoạn I, xây dựng móng cơng nghệ cho ngân hàng đại đa năng, tạo bước phát triển chất lượng dịch vụ, tiến tới trình độ ngân hàng khu vực Đơn vị cung cấp 20 sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, đại hoá mở hội cho công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng theo hướng tập trung, minh bạch, hiệu kịp thời  Tái cấu trúc mô hình tổ chức - quản lý, hoạt động: Một thành cơng có tính định đến hoạt động toàn hệ thống giai đoạn là: củng cố phát triển mơ hình tổ chức hệ thống, hình thành phân định rõ theo khối chức năng: khối ngân hàng, khối công ty trực thuộc, khối đơn vị nghiệp, khối liên doanh Cùng với q trình cấu lại mơ hình tổ chức, cơng tác quản lý hệ thống liên tục củng cố, tăng cường, phù hợp với mơ hình tổ chức yêu cầu phát triển Ngân hàng xây dựng hoàn thiện kế hoạch phát triển thể chế, ban hành đầy đủ hệ thống văn nghiệp vụ, tạo dựng khung pháp lý đồng cho hoạt động ngân hàng theo luật pháp, phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp  Đầu tư mở rộng kênh phân phối sản phẩm: Với mục tiêu phát triển mạng lưới, kênh phân phối để tăng trưởng hoạt động, sở, tảng để triển khai hoạt động kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đồng thời nâng cao hiệu quảng bá khẳng định thương hiệu ngân hàng Đến tồn hệ thống có 41 chi nhánh nhánh điểm giao dịch toàn quốc  Đầu tư cho chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Ngân hàng quan tâm thoả đáng tới đời sống vật chất, tinh thần người lao động Bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán nòng cốt cho ngành, đào tạo đào tạo lại cán bộ, Ngân hàng liên tục tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ có tri thức kỹ đáp ứng yêu cầu hội nhập Ngân hàng thực thi sách sử dụng lao động tương đối đồng bộ, trả lương xứng đáng với lực kết làm việc cá nhân đồng thời tạo môi trường làm việc cạnh tranh có văn hố, khuyến khích sức sáng tạo thành viên…  Tiếp tục mở rộng nâng tầm quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới: Song song với việc tiếp tục trì mối quan hệ truyền thống với định chế tài chính, tổ chức ngân hàng quốc tế, vài năm trở lại đây, Ngân hàng bắt đầu mở rộng quan hệ hợp tác sang thị trường Các hoạt động toán quốc tế đạt bước tiến đáng kể Liên tục năm liền Ngân hàng nhà nước xếp loại A tạp chí The Banker(Anh Quốc) bình chọn ngân hàng năm 2007 Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 3) Xác định điều kiện cần thiết bên doanh nghiệp/tổ chức để thực ưu tiên Hệ thống sản xuất tác nghiệp đóng góp vào việc đạt ưu tiên cạnh tranh này? Để thực ưu tiên cạnh tranh thoả mãn nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp phải có điều kiện cần thiết bên trong, như: Một là, phải có đội ngũ kỹ sư cơng nhân lành nghề, có kỷ luật gắn bó với doanh nghiệp Chính đội ngũ thực hoá ước muốn chinh phục thị trường doanh nghiệp Hai là, phải có sở vật chất kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị phù hợp, đầy đủ, đại Đây điều kiện cần thiết để tạo sản phẩm dịch vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng Ba là, phải có máy phương pháp lãnh đạo, quản lý hiệu Có phát huy tiềm năng, mạnh, góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Hệ thống sản xuất tác nghiệp đóng góp vào việc đạt ưu tiên cạnh tranh sau: Một là, nhờ áp dụng hệ thống sản xuất tác nghiệp đại (Lean/JIT), phận bên doanh nghiệp hoạt động đồng hiệu hơn, suất cao hơn, đồng thời lại tránh nhiều lãng phí, làm chi phí giảm, từ góp phần tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp Hai là, nhờ áp dụng hệ thống sản xuất tác nghiệp đại (Lean/JIT), tính kỷ luật chặt chẽ, tính trách nhiệm sáng tạo thực nhiệm vụ Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 10 cơng tác khuyến khích, thúc đẩy, từ tạo tiền đề phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Ba là, nhờ áp dụng hệ thống sản xuất tác nghiệp đại (Lean/JIT), dần hình thành nét văn hoá riêng cho doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp tổng thể phức tạp bao gồm nhiều yếu tố cấu thành quan hệ biện chứng với để tạo nên khác biệt khẳng định vị doanh nghiệp thị trường Những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt doanh nghiệp gồm tri thức, kiến thức người lãnh đạo đội ngũ nhân viên, đạo đức, phong cách sống cá nhân, tập thể, quy chế, nội quy ban hành Hệ thống sản xuất tác nghiệp đại (Lean/JIT) với đặc trưng riêng nó, góp phần quan trọng tạo nên văn hoá doanh nghiệp yếu tố để xây dựng, phát triển, quảng bá bảo vệ thương hiệu Ngày người tiêu dùng không quan tâm đến quan tâm đến thương hiệu cơng ty Chính tạo dựng cho thương hiệu coi thành công lớn doanh nghiệp Dưới xin liệt kê ưu tiên (không phải tất cả) hệ thống hoạt động doanh nghiệp:  Với hệ thống sản xuất: - Xây dựng qui trình cơng nghệ sản xuất hợp lý dây chuyền sản xuất phù hợp - Chú trọng xây dựng qui trình làm việc tới vị trí với cơng cụ ISO9001, SA8000, Six Sigmar Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 11 - Lựa chọn phương pháp quản lý chất lượng chất lượng phù hợp để áp dụng toàn hệ thống - Tăng cường vào khâu bảo hành dịch vụ sau bán hàng  Hệ thống marketing phân phối: - Chú trọng vào xây dựng thương hiệu mạnh - Triển khai hệ thông phân phối đa cấp phù hợp với ngành hàng  Về hệ thống tài chính: - Xây dựng phòng tài mạnh bên cạnh phòng kế tốn - Xây dựng giám sát kế hoạch tài theo chu kỳ thời gian ngắn (tháng nhiều quý) - Tăng cường hệ thống kiểm soát nội  Hệ thống nguồn nhân lực: - Chú trọng vào khâu đào tạo nội - Không cắt giảm nhân lực mà “tinh hóa” nguồn nhân lực  Hệ thống nghiên cứu phát triển: - Đặc biệt lưu tâm vấn đề khâu then chốt chiến lược cạnh tranh với đối thủ (tính tiên phong, đổi mới, sáng tạo) - Ln tạo sản phẩm mới, công để dẵn dắt thị trường tiêu chí để xây dựng phận doanh nghiệp - Chấp nhận kinh phí cho hoạt động cao thường lệ Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 12 4) Theo anh/chị trình triển khai chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp/đơn vị, rào cản gặp phải? Việc triển khai chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp gặp phải số rào cản sau: Một là, bất hợp tác va chạm quyền lợi số phận, cá nhân doanh nghiệp Bởi chiến lược cạnh tranh đề thuận lợi cho hoạt động phận gây khó khăn cho hoạt động phận Quyền lợi số phận, cá nhân bị ảnh hưởng, mâu thuẫn Điều gây khó khăn việc thực chiến lược cạnh tranh nói riêng hoạt động cơng ty nói chung Hai là, nhận thức thiếu đầy đủ, thiếu đắn số phận, cá nhân doanh nghiệp chiến lược cạnh tranh, cần thiết phải triển khai cách thức triển khai chiến lược cạnh tranh Rõ ràng, điều ảnh hưởng lớn đến việc triển khai chiến lược cạnh tranh Ba là, phối hợp hành động triển khai thiếu đồng lực yếu số phận, cá nhân doanh nghiệp Điều đòi hỏi phận doanh nghiệp phải chuẩn bị chu đáo mặt Bốn là,Ý thức hệ trị xã hội chuyển đổi từ kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường Năm là, Nhận thức lao động người lao động hạn chế từ yếu tố: người lao động xuất pháp từ nông dân chưa qua đào tạo hay việc người lao động miền Bắc gần CNXH miền Nam nên ý thức lao động môi trường kinh tế thị trường thấp hơn,… Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 13 Sáu là,Trình độ lao động thấp hầu hết chưa qua đào tạo qua đào tạo khơng đến nơi đến chốn Tư tưởng người lao động mang nặng tính đối phó, tâm lý hưởng thụ nặng nề thiếu tính liên kết Qua mơn học Quản trị sản xuất tác nghiệp cung cấp cho tơi nhiều kiến thức bổ ích cơng việc Nó trang bị cho tơi mơ hình quản lý hoạt động tác nghiệp khoa học để từ có đánh giá ưu nhược điểm nhằm vận dụng mơ hình mang tính lý luận vào thực tiễn cách linh hoạt khoa học Từ xây dựng cải tiến quy trình quản lý hoạt động kinh doanh quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng đơn vị tốt Trong giới hạn viết này, vấn đề đề cập chưa sâu rộng mang tính đại diện cho tồn hệ thống Vì mong thầy giáo độc giả góp ý để viết có tính thực tiễn có ý nghĩa Tơi xin chân thành cảm ơn! Bắc Ninh, ngày 24/05/2009 Học Viên NGUYỄN VĂN THÀNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình hướng dẫn làm tập mơn Quản trị sản xuất tác nghiệp Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 14 Giáo trình”MBA tầm tay - Tổng quan: Nhà xuất Thống Kê: Các văn đạo Ngân hàng nhà nước liên quan tới việc điều hành sách vĩ mô năm 2008 Các trang web http://doanhnhanvietnam.com/; Vietnamnet http://Vietnamnet.vn; www.doanhnhan360.com trang web khác “Good to Great”, Jim Collins Bài tập cá nhân: Quản trị sản xuất tác nghiệp 15 ... địa điểm kinh doanh lựa chọn chiến lược cho đơn vị ngân hàng b.3 .Yếu tố Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên yếu tố quan trọng hoạt động doanh nghiệp Vì điều kiện tự nhiên yếu tố tác động vào... giá phân loại rủi ro tốt b.5 .Yếu tố Nhân Nhân yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm Vì nhân tạo khách hàng cho doanh nghiệp Nhân hay dân số tác động tới hoạt động doanh nghiệp chủ yếu. .. tác nghiệp b.4 Yếu tố Khoa học Kỹ thuật Khoa học kỹ thuật yếu tố bên ngồi có vai trò quan trọng tác động dến hoạt động doanh nghiệp Ví dụ như: Công nghệ thông tin ứng dụng công tác quản lý doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng , Phân tích những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay