Hướng dẫn giải chi tiết đề văn HDedu (20)

6 86 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 14:15

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC ĐỀ KSCL CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: NGỮ VĂN 12 (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề) I.ĐỌC – HIỂU (ID:219737) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu: Tết năm chuyển tiếp hai kỉ, nữa, chuyển tiếp hai thiên niên kỉ Trong thời khắc vậy, ai nói tới việc chuẩn bị hành trang vào kỉ mới, thiên niên kỉ Trong hành trang ấy, có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng Từ cổ chí kim, người động lực phát triển lịch sử Trong kỉ tới mà ai thừ nhận kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ vai trò người lại trội Cần chuẩn bị cần thiết hành trang mang vào kỉ mới, chứng kiến phát triển huyền thoại khoa học công nghệ, làm cho tỉ trọng trí tuệ sản phẩm ngày lớn Chắc chiều hướng ngày gia tăng Một phần tác động tiến khoa học công nghệ, giao thoa, hội nhập kinh tế chắn sâu rộng nhiều Trong giới vậy, nước ta phải lúc giải ba nhiệm vụ: khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu kinh tế nông nghiệp; đẩy mạng công nghiệp hóa, đại hóa đồng thời lại phải tiếp cận với kinh tế tri thức Làm nên nghiệp đương nhiên người Việt Nam với điểm mạnh điểm yếu Cái mạnh vủa người Việt Nam không nhận biết mà giới thừa nhận thông minh, nhạy bén với Bản chất trời phú có ích xã hội ngày mai mà sáng tạo yêu cầu hàng đầu Nhưng bên cạnh mạnh tồn khơng yếu Ấy lỗ hổng kiến thức thiên hướng chạy theo môn học “thời thượng”, khả thực hành sáng tạo bị hạn chế lối học chay, học vẹt nặng nề Khơng nhanh chóng lấp lỗ hổng thật khó bề phát huy trí thơng minh vốn có khơng thể thích ứng với kinh tế chứa đựng đầy tri thức biến đổi khơng ngừng (Trích Chuẩn bị hành trang vào kỉ mới, Vũ Khoan – tạp chí Tia sáng năm 2001) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích (nhận biết) Câu 2: Chỉ nêu tác dụng biện pháp tu từ sử dụng hai đoạn văn: Tết năm chuyển tiếp hai kỉ, nữa, chuyển tiếp hai thiên niên kỉ Trong thời khắc vậy, ai nói tới việc chuẩn bị hành trang vào kỉ mới, thiên niên kỉ Trong hành trang ấy, có lẽ chuẩn bị thân người quan trọng Từ cổ chí kim, người động lực phát triển lịch sử Trong kỉ mà ai thừ nhận kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ vai trò người lại trội (vận dụng) Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Câu 3: Theo tác giả, mạnh yếu người Việt Nam gì? (thơng hiểu) Câu 4: Thơng điệp gửi gắm qua đoạn trích (vận dụng) II.LÀM VĂN Câu (ID: 219751) Qua gợi ý phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ thân về: Trong hành trang ấy, chuẩn bị thân người quan trọng (vận dụng) Câu (ID: 219754) Phân tích đoạn thơ sau: Nhớ nhớ người yêu Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương Nhớ khói sương Sớm khuya bếp lửa người thương Nhớ rừng nứa bờ tre Ngòi Thia, sơng Đáy, suối lê vơi đầy Ta ta nhớ ngày Mình ta đó, đắng cay bùi… Thương nhau, chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp Nhớ người mẹ nắng cháy lưng Địu lên rẫy, bẻ bắp ngô (Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ Văn 12 tập một, NXB Giáo dục 2008, trang 110, 111) (vận dụng) Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM I.ĐỌC – HIỂU Câu 1: *Phương pháp: Dựa vào kiến thức học phương thức biểu đạt Có phương thức biểu đạt chính: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành – cơng vụ *Cách giải: Phương thức biểu đạt chính: nghị luận Câu 2: *Phương pháp: Dựa vào kiến thức học biện pháp tu từ điệp từ - điệp ngữ Dùng phương pháp phân tích tìm hiệu biểu đạt biện pháp tu từ *Cách giải: _Biện pháp nghệ thuật: Điệp từ - điệp ngữ : chuyển tiếp ; ai _Tác dụng: Nhằm nhấn mạnh người chuẩn bị bước sang trang chuẩn bị hành trang điều cần thiết, mà hành trang quan trọng chuẩn bị thân người Câu 3: *Phương pháp: Đọc, phân tích, tìm ý văn *Cách giải: Theo tác giả: _Điểm mạnh người Việt Nam: Thông minh, nhạy bén với _Điểm yếu người Việt Nam: Lỗ hổng kiến thức thiên hướng chạy theo môn học “thời thượng”, khả thực hành hạn chế lối học chay, học vẹt nặng nề Câu 4: *Phương pháp: Phân tích, tổng hợp *Cách giải: Thơng điệp gửi gắm qua đoạn trích: Chuẩn bị hành trang vào kỉ điều vô quan trọng cần thiết Hành trang quan trọng chuẩn bị thân người Để có hành trang tốt nhất, hệ trẻ cần thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu người Việt Nam để phát huy điểm mạnh, sửa đổi hạn chế cho thích ứng tốt với đòi hỏi nhân loại thời đại II.LÀM VĂN Câu 1: *Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận để tạo lập đoạn văn nghị luận (bàn luận, so sánh, tổng hợp,…) *Cách giải:  Yêu cầu hình thức: _Viết 01 đoạn văn khoảng 200 từ _Trình bày mạch lạc, rõ ràng, khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu _Hiểu yêu cầu đề, có kĩ viết đoạn văn nghị luận  Yêu cầu nội dung: Mở đoạn _Giới thiệu vấn đề _Khẳng định chuẩn bị thân người quan trọng Thân đoạn Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! a Giải thích: * Hành trang gì? Hành trang đồ dùng mang theo thứ trang bị xa Ở đây, dùng với nghĩa hành trang tinh thần tri thức, kỹ năng, thói quen … * Vì chuẩn bị hành trang thân người quan trọng nhất? _Từ cổ chí kim, người động lực phát triển lịch sử _Đặc biệt kỉ (sự phát triển vũ bão khoa học công nghệ, kinh tế tri thức) vai trò người lại quan trọng b Phân tích _Mỗi người cần chuẩn bị hành trang gì? + Chuẩn bị tri thức, học vấn + Chuẩn bị kĩ _ Cần chuẩn bị hành trang cách nào? + Xác định mục tiêu, lí tưởng sống rõ ràng, đắn + Ý chí, tâm theo đuổi mục tiêu + Phát huy điểm mạnh loại trừ điểm yếu _ Chứng minh: Quán quân đường lên đỉnh Olympia mùa Trần Ngọc Minh, chị chuẩn bị hành trang kiến thức vững vàng để trở thành gương mặt đạt thành tích cao thi đường lên đỉnh Olympia Sau chị học tập đạt kết xuất sắc Australia Hiện chị làm việc cho công ty mạng di động danh tiếng đất nước c Bàn luận, mở rộng vấn đề: + Hiện phận niên chưa xác định mục tiêu sống, sống hoang phí tuổi trẻ + Ngồi có bạn có mục đích sống khơng lành mạnh, cho sống hưởng thụ, khơng có cống hiến cho xã hội + Cần lên án thái độ sống thiếu tích cực thiếu lành mạnh + Để chuẩn bị hành trang cho người, thân cần xác định mục tiêu, lí tưởng sống rõ ràng, đắn Có lòng kiên trì tâm theo đuổi mục tiêu đó, khơng sợ khó khăn, gian khổ d Liên hệ thân: Em làm để chuẩn bị hành trang vào kỉ mới? Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề lần Thế hệ trẻ Việt Nam phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu, hình thành đức tính thói quen tốt đất nước vào cơng nghiệp hóa, đại hóa kỉ Câu 2: *Phương pháp: _Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng) _Sử dụng thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập văn nghị luận văn học *Cách giải:  u cầu hình thức: _Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ làm nghị luận văn học để tạo lập văn _Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trơi chảy, bảo đảm tính liên kết; khơng mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp  Yêu cầu nội dung:  Giới thiệu vài nét tác giả, tác phẩm: _Tố Hữu cờ đầu thơ ca Cách mạng Việt Nam Thơ ơng thơ trữ tình – trị Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! đậm đà tính dân tộc _Bài thơ Việt Bắc trích tập thơ tên, viết nhân kiện thời có tính lịch sử: tháng 10/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc giải phóng, người kháng chiến từ chiến khu Việt Bắc trỏ thủ đô Hà Nội Bài thơ coi thi phẩm xuất sắc, tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu _Đoạn thơ tái hình ảnh Việt Bắc hồi tưởng với tình cảm gắn bó ân nghĩa, khăng khít  Phân tích đoạn thơ:  Nhớ cảnh Việt Bắc bình: Nhớ nhớ người yêu Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương Nhớ khói sương ớm khuya bếp lửa người thương Nhớ rừng nứa bờ tre Ngòi Thia, sơng Đáy, suối ê vơi đầy + Hình ảnh so sánh “như nhớ người yêu” diễn tả nỗi nhớ thường trực, bồi hồi, da diết, thể gắn bó tha thiết tình cảm +Đối tượng nỗi nhớ: + Những hình ảnh gợi cảm đầy thi vị: trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, khói sương, bếp lửa, rừng nứa, bờ tre gợi nhớ vẻ đẹp nên thơ riêng miền rừng núi + Những địa danh ngòi Thia, sơng Đáy, suối ê khơng trải dài đồ địa lí Việt Bắc; khơng khắc ghi lịch sử Cách mạng - nơi diễn nhiều chiến công oanh liệt; mà ghi dấu bao kỉ niệm người  Nhớ ngày khó khăn gian khổ đậm đà tình nghĩa: Ta ta nhớ ngày Mình ta đó, đắng cay bùi… Thương chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp _Hai câu đầu diễn tả tình cảm gắn bó nỗi nhớ thời đồng cam cộng khổ _Hai câu thơ sau cụ thể hóa đắng cay bùi mà ta trải qua: chia sắn lùi mùi tro bếp, chia bát cơm đầu mùa – dư vị quên, chia sẻ ấm – chăn sui đắp _Tác giả sử dụng loạt từ đồng nghĩa “chia”, “sẻ”, “cùng” nhấn mạnh chia sẻ bùi, đồng cam cộng khổ đồng bào Việt Bắc cán kháng chiến đồng thời nhấn mạnh ân tình mà cán kháng chiến chịu ơn đồng bào Việt Bắc  Nhớ người mẹ Việt Bắc: Nhớ người mẹ nắng cháy lưng Địu lên rẫy, bẻ bắp ngơ _Hình ảnh người mẹ bối cảnh nắng cháy lưng – thời điểm nắng gắt gao, địu lên rẫy làm việc, cần mẫn chăm bẻ bắp ngô gợi tần tảo chắt chiu, cần cù lao động bà mẹ kháng chiến đùm bọc, cưu mang chiến sĩ, cán cách mạng _Qua hình ảnh người mẹ, ta thấy biết ơn cán kháng chiến với đồng bào Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! Việt Bắc  Đánh giá: _Đoạn thơ không tái nối nhớ khung cảnh người Việt Bắc mà lời khẳng định tình cảm thủy chung son sắt đồng bào Việt Bắc với cán kháng chiến _Với kết cấu thể thơ lục bát truyền thống, đoạn thơ khúc hát ân tình, lời thơ giản dị mà gần giũ học lòng người mn hệ, trở thành điệu hồn chung dân tộc Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! ... Hữu, Ngữ Văn 12 tập một, NXB Giáo dục 2008, trang 110, 111) (vận dụng) Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất! HƯỚNG DẪN LÀM BÀI... vi dẫn chứng) _Sử dụng thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập văn nghị luận văn học *Cách giải:  u cầu hình thức: _Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ làm nghị luận văn. .. bùi mà ta trải qua: chia sắn lùi mùi tro bếp, chia bát cơm đầu mùa – dư vị quên, chia sẻ ấm – chăn sui đắp _Tác giả sử dụng loạt từ đồng nghĩa “chia”, “sẻ”, “cùng” nhấn mạnh chia sẻ bùi, đồng cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải chi tiết đề văn HDedu (20) , Hướng dẫn giải chi tiết đề văn HDedu (20)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay