Khái quát về Máy tính điện tử

15 601 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:27

. MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 1. Quá trình xử lí thông tin bằng máy tính: Chương trình Dữ liệu 2. Cấu trúc chung của máy tính: Máy tính Kết. loại máy tính:  Siêu máy tính (supercomputer)  Máy tính lớn (mainframe)  Máy tính tầm trung (mini computer)  Trạm làm việc (Workstation)  Máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát về Máy tính điện tử, Khái quát về Máy tính điện tử, Khái quát về Máy tính điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn