Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ giai đoạn 2012 2016

87 40 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 08:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ PHƯƠNG HIỀN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 20122016 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN – 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ PHƯƠNG HIỀN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 20122016 Ngành: Quản đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN – 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Đỗ Phương Hiền ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu Phòng Tài ngun mơi trường huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu Trường Đại hoc Nông lâm Thái Nguyên phòng chức tồn thể thầy giáo, cô giáo tận tụy dạy dỗ suốt thời gian học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Trong thời gian nghiên cứu, nhiều chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian nội dung luận văn không tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Phương Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Y nghĩa khoa học đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Cơ sở luận quản đất đai tổ chức 1.1.1 Khái quát đất đai 1.1.2 Quản đất đai tổ chức 1.1.3 Cơ sở pháp công tác giao đất, cho thuê đất 1.2 Cơ sở thực tiễn tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức 20 1.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Việt Nam 20 1.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức tỉnh Phú Thọ 23 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu .27 2.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: Đề tài thực từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2017 27 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 27 2.2.3 Nội dung nghiên cứu .27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phương pháp tham khảo, kế thừa tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 27 2.3.2 Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liêu, số liệu .27 2.3.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp xử tài liệu, số liệu 29 2.3.4 Phương pháp so sánh .29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phù Ninh 34 3.2 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện Phù Ninh .36 3.2.1 Tình hình quản Nhà nước đất đai 36 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2016 .42 3.3 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 - 2016 .44 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức theo mục đích sử dụng đất .44 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh 58 3.3.3 Kết xử tổ chức sử dụng đất khơng mục đích địa bàn huyện Phù Ninh 76 3.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất tổ chức kinh tế 78 3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức 78 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh 80 3.5.1 Giải pháp sách pháp luật 80 3.5.2 Giải pháp kinh tế 81 3.5.3 Các giải pháp khác 82 KẾT LUẬN ĐÊ NGHỊ .84 Kết luận 84 Đề nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Ninh 42 Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng đất tổ chức theo mục đích sử dụng đất địa bàn huyện năm 2016 57 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức theo loại hình sử dụng .59 Bảng 3.4: Tình hình giao đất tổ chức 60 Bảng 3.5: Tình hình giao đất sản xuất kinh doanh số tổ chức 61 địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 - 2016 .61 Bảng 3.6: Tình hình giao đất xây dựng sở hạ tầng số tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 - 2016 62 Bảng 3.7: Tình hình thuê đất tổ chức 63 Bảng 3.8: Tình hình cơng nhận quyền sử dụng đất tổ chức .64 Bảng 3.9: Tình hình sử dụng đất theo hình thức khác tổ chức 65 Bảng 3.10 Tổng hợp tình hình sử dụng đất mục đích tổ chức 66 Bảng 3.11 Tình hình sử dụng đất khơng mục đích tổ chức .68 Bảng 3.12 Tình hình tranh chấp, lấn chiếm bị lấn chiếm DT TC 69 Bảng 3.13 Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép diện tích đất giao, thuê tổ chức .71 Bảng 3.14 Tình hình đất chưa đưa vào sử dụng tổ chức .72 Bảng 3.15 Những nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng đất khơng mục đích loại hình tổ chức giao, thuê đất 73 Bảng 3.16 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 75 Bảng 3.17 Tình hình thu hồi đất tổ chức 77 Bảng 3.18 Hiệu sử dụng đất tổ chức địa bàn 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Cơ cấu loại đất huyện Phù Ninh năm 2016 42 Hình 3.2: Cơ cấu loại đất nông nghiệp huyện Phù Ninh năm 2016 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện Việt Nam vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai Nhà nước thể qua quản lý, khai thác, sử dụng đất đai với tư cách tư liệu sản xuất mà thể qua việc khai thác, sử dụng nguồn lực tài quan trọng từ đất đai phục vụ nghiệp phát triển kinh tế đất nước Nhờ có sách đổi mà đời sống người dân ngày cải thiện, kinh tế đất nước ngày phát triển Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực vấn đề đặt với quan quản đất đai làm để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngày gia tăng thành phần kinh tế, tổng quỹ đất định đất nước Đây vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm, trọng giải Sự quan tâm thể qua Luật Đất đai năm 2013 hàng loạt văn Chính phủ Bộ, Ngành có liên quan với mục đích quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu bền vững tài nguyên đất Tổng diện tích đất tổ chức quản lý, sử dụng nước ta xấp xỉ 3.700.000 ha, chiếm tới 11,16% diện tích tự nhiên nước Nhưng nhìn chung diện tích quản sử dụng chưa chặt chẽ, hiệu thấp, xảy nhiều tiêu cực, sử dụng khơng diện tích, sử dụng khơng mục đích, bị lấn chiếm, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn trái phép Huyện Phù Ninh huyện miềm núi tỉnh Phú Thọ có 19 đơn vị hành chính, diện tích tự nhiên 15.736,97 ha, huyện nằm phía Đơng Bắc tỉnh Phú Thọ, phía Bắc giáp huyện Đoan Hùng, phía Nam giáp thành phố Việt Trì huyện Phù Ninh, phía Tây giáp thị xã Phú Thọ huyệnThanh Ba, phía Đơng có tuyến sơng Lơ bao bọc ranh giới với huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Có 4km quốc lộ qua huyện Phù Ninh, có đường Cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua Với lợi đó, huyện Phù Ninh thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh góp phần quan trọng vào tăng ngân sách cho huyện, nhiên vấn đề cần đặt với quỹ đất đai có huyện Phù Ninh cần phải có kế hoạch quản lý, sử dụng cho hợp lý, hiệu tiết kiệm để không lãng phí nguồn tài nguyên đất đai địa phương Xuất phát từ thực tiễn trên, việc đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tổ chức việc làm có ý nghĩa thiết thực việc tăng cường vai trò quản Nhà nước nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng đất đai nói chung diện tích mà tổ chức huyện Phù Ninh quản sử dụng nói riêng Từ kịp thời đưa giải pháp nhằm nâng cao việc sử dụng đất, tránh việc để lãng phí việc làm thiết Đánh giá cao tầm quan trọng đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2016" với mong muốn đưa giải pháp thiết thực tích cực nhằm tăng cường vai trò quản đất đai Nhà nước - đại diện chủ sở hữu đất đai nước ta Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng sử dụng đất huyện Phù Ninh - Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức giao đất, thuê đất địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 – 2016, xác định nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm địa phương nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức sử dụng đất địa bàn huyện Phù Ninh Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài nghiên cứu cơng trình khoa học có ý nghĩa luận thực tiễn thiết thực, luận văn nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quản sử dụng đất tổ chức đồng thời đưa số giải pháp giúp cho việc sử dụng đất có hiệu cao góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện sống án bồi thường, đơn giá bồi thường thấp, khó khăn giải phóng mặt thi công xây dựng Các dự án đầu tư lĩnh vực du lịch tiến độ xây dựng chậm chưa phát huy hiệu Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, sử dụng lãng phí đất diễn số doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất giao, chưa quan tâm đến vấn đề môi trường; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực nghiã vụ Nhà nước cấp huyện với số doanh nghiệp tỉnh định giao, cho thuê đất, cấp phép đầu tư gặp nhiều khó khăn Kết kiểm tra việc sử dụng đất giao số tổ chức cho thấy hầu hết đơn vị vi phạm sử dụng đất lãng phí, sai mục đích, sử dụng đất bất hợp pháp UBND huyện Phù Ninh đưa kiến nghị xử nghiêm khắc cho trường hợp vi phạm Giai đoạn 20122016 xử phạt hành 33 tổ chức, tổng số tiền xử phạt 387 triệu đồng Huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quản việc sử dụng đất sau giao cho thuê Rà soát lại chi tiết số doanh nghiệp giao đất từ năm 2003 đến đề nghị làm rõ việc chênh lệch số liệu (bao gồm số đơn vị số diện tích) so với tổng hợp Sở Tài nguyên - Môi trường Trong trình quản lý, huyện phải tăng cường kiểm tra việc tác động đến môi trường đơn vị doanh nghiệp sản xuất Kiên xử thu hồi lại đất trường hợp vi phạm, lấn đất, sử dụng sai mục đích; tăng cường quản quỹ đất 5% cấp xã, tránh tình trạng lấn đất công sử dụng đất hiệu Bảng 3.17 Tình hình thu hồi đất tổ chức Tên tổ chức giao đất thu hồi Địa Công ty CP VICEM thương Không có nhu cầu TT Phong mại xi măng sử dụng Châu Chi nhánh Ngân hàng NN Khơng có nhu cầu PTNT huyện Phù Ninh sử dụng đất Xã Tử Đà (Nguồn: Phòng Tài ngun mơi trường huyện Phù Ninh) Diện tích (m2) 607,0 753,0 3.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất tổ chức kinh tế Bảng 3.18 Hiệu sử dụng đất tổ chức địa bàn Số lượng TT Nội dung Đạt mục tiêu dự án 60/69 86,96 Góp phần phát triển kinh tế - xã hội 31/69 44,93 Đảm bảo quy định bảo vệ môi trường 27/69 39,13 Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 22/69 31,88 Tăng doanh thu cho đơn vị 29/69 42,03 Thu hút lao động địa phương 31/69 44,93 Nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên 30/69 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 43,48 (phiếu) Tỷ lệ (%) Qua bảng 3.13 cho ta thấy ý kiến tổ chức kinh tế sử dụng đất địa bàn huyện Phù Ninh hiệu sử dụng đất Đối với tổ chức kinh tế, hiệu sử dụng đất phải đạt mục tiêu dự án chiếm tới 86,96% số tổ chức kinh tế điều tra; 44,93% số tổ chức cho hiệu sử dụng đất gồm đạt mục tiêu dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội; Số tổ chức đánh giá đảm bảo quy định bảo vệ môi trường chiếm 39,13%; Y kiến sử dụng đất tiết kiệm, hiệu chiếm 31,88%; Tăng doanh thu cho đơn vị chiếm 42,03%; Thu hút lao động địa phương chiếm 44,93%; Nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức nhân viên chiếm 43,48% Qua ý kiến ta thấy mục đích lớn tổ chức kinh tế đạt mục tiêu dự án, đạt hiệu kinh tế cho tổ chức, sau đến giải công việc địa phương, nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Hiệu sử dụng đất chưa quan tâm đắn nhiều phương diện phát triển kinh tế - xã hội - mơi trường; hay nói cách khác chưa thực phát triển bền vững nhiều mặt 3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng đất tổ chức Thời gian qua, công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn huyện dần chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa bàn huyện Nhìn chung đa số tổ chức sử dụng đất địa bàn huyện Phù Ninh chấp hành tốt quy định pháp luật đất đai, sử dụng đất mục đích giao, thuê hồn thành nghĩa vụ tài với nhà nước diện tích giao, th góp phần không nhỏ cho phát triển huyện Tuy nhiên, số địa phương, qua số liệu phân tích cho thấy tình hình quản sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Nhà nước giao, cho thuê số tồn sau: Việc sử dụng quỹ đất giao cho thuê khơng phù hợp gây lãng phí việc sử dụng tài nguyên đất, thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều tiêu cực quản sử dụng đất gây xúc nhân dân Qua kiểm kê quỹ đất tổ chức sử dụng đất số liệu trích lục đồ địa trích đo địa đất theo trạng sử dụng so sánh với số liệu có giấy tờ liên quan tổ chức tự kê khai hồ sơ địa lưu trữ UBND cấp xã, phường, huyện nguyên nhân biến động sử dụng đất tổ chức chủ yếu nguyên nhân sau: Quyết định giao đất, thuê đất cho tổ chức trước vào số liệu hồ địa quản (bản đồ đo đạc 299…) trích đo đất thủ cơng nên diện tích có chênh lệch lớn Một số tổ chức tự lấn, chiếm đất UBND cấp xã quản chủ yếu tập trung vào đất công cộng Một số tổ chức tự ý cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác thuê lại đất Một số tổ chức sử dụng đất giảm so với thực tế phần trước giao đất, cho thuê đất thiếu xác phần mở rộng đường Một số địa phương quản đất chưa chặt chẽ, buông lỏng công tác quản đất đai dẫn đến tình trạng chủ lân cận lấn, chiếm đất tổ chức; tổ chức tự ý cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn trái pháp luật Về phía quan quản Nhà nước điều bất cập như: Hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai chồng chéo, có nhiều điểm chưa thống nhất, làm cho quan quản Nhà nước khó áp dụng pháp luật khơng thống nhận thức pháp luật cộng đồng, số quy định phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần thể nhiều văn gây khó khăn trình tổ chức thực hiện, số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, số vấn đề phát sinh chưa quy định văn pháp luật đất đai gây khó khăn cho việc quản sử dụng đất đai Diện tích đất định giao đất, cho thuê đất khơng trùng với diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp cơng tác đo đạc thành lập đồ địa không kịp thời so với biến động sử dung đất ngồi thực địa, ứng dụng cơng nghệ khoa học vào cơng tác quản chưa đồng Việc quản sử dụng đất UBND xã chưa tốt, công tác theo dõi cập nhập biến động sử dụng đất tổ chức chưa đề cập Để so sánh số liệu tài liệu liên quan với số liệu xác định theo trích lục trích đo trạng đất gặp nhiều khó khăn Năng lực chuyên môn số cán địa cấp xã chưa chuẩn hóa chun mơn nắm bắt nghiệp vụ yếu; tin học hạn chế nên đa phần số liệu phục vụ công tác quản đất đai xử thủ công Nhiều tổ chức quản lý, sử dụng đất chưa có định giao đất, thuê đất tổ chức không lập thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định; chủ yếu tổ chức lập thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến công tác xây dựng sửa chữa nâng cấp chấp cho tổ chức tín dụng vay vốn 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh 3.5.1 Giải pháp sách pháp luật Qua kết nghiên cứu cho thấy việc quản sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh chưa thật chặt chẽ, có số tổ chức sử dụng đất khơng mục đích nguyên nhân sách pháp luật thường xuyên thay đổi, chưa có quy định cụ thể quản đất tổ chức, địa phương khơng sửa đổi kịp thời dẫn đến công tác quản gặp khơng khó khăn Các tổ chức sử dụng đất thiếu ý thức, chí cố tình khơng chấp hành quy định pháp luật cho thuê lại chuyển nhượng, số tổ chức sử dụng đất lãng phí, khơng hiệu Vì để nâng cao hiệu quản việc sử dụng đất tổ chức cần phải: Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc sử dụng đất tổ chức giao, cho thuê tránh sử dụng lãng phí đặc biệt có tác động xấu đến môi trường xung quanh Xây dựng khung giá đất thực sát với giá thị trường, xây dựng khung giá đất cần lấy ý kiến cụ thể người dân hướng đến sát giá thị trường Có chế tài mạnh hơn, thực xử kiên đơn vị vi phạm Pháp luật đất đai, môi trường, kiên thu hồi diện tích sử dụng khơng hiệu Quy định thu tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất không đưa vào sử dụng phải đóng cao so với đưa vào sử dụng, thay cho tra kiểm tra phạt lại cho tồn Đẩy nhanh cơng tác đo đạc lập đồ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại hình tổ chức địa bàn Xây dựng định mức sử dụng đất tổ chức, đặc biệt định mức sử dụng đất tổ chức giao đất không thu tiền sử dụng đất để sở rà soát, thu hồi (hoặc bổ sung) đất phù hợp với quy định, tránh sử dụng lãng phí quỹ đất Nên có quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị để xảy tình trạng đất đai bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, sử dụng hiệu lấn, chiếm đất để từ tổ chức trọng đến việc quản sử dụng đất theo mục đích giao, thuê 3.5.2 Giải pháp kinh tế Kết điều tra cho thấy địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức vi phạm sử dụng đất chủ yếu tổ chức kinh tế tổ chức khơng đủ lực tài để thực dự án dẫn đến xây dựng chậm tiến độ để hoang hóa Trên địa bàn huyện Phù Ninh có cảnh quan thiên nhiên phong phú đa dạng, nhiều khu du lịch sinh thái, nhiều dự án phê duyệt khơng có kinh phí để đầu tư xây dựng Mặt khác việc đầu tư kinh phí cho cơng tác quy hoạch chưa lập quy hoạch chi tiết đến cấp xã để làm cho cơng tác giao đất, cho th đất Do cần phải thực nội dung sau: Đối với nơi địa phương có ưu đãi kêu gọi đầu tư: Để hạn chế trường hợp Chủ đầu tư thực dự án dở dang chuyển nhượng thu lợi chấp giao dịch quyền sử dụng đất Yêu cầu chủ đầu tư tạm nộp số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất - dạng ký quỹ tương ứng với số tiền phải nộp vào tài khoản Nhà nước, sau đơn vị triển khai dự án mục đích, tiến độ theo phương án đầu tư duyệt hồn trả lại tồn số tiền tạm ứng (có thể linh hoạt hoàn trả dần theo tiến độ thực dự án theo tháng, quý, … cho phù hợp nhằm hạn chế chiếm dụng vốn nhà đầu tư) Nếu không thực theo cam kết dự án đầu tư sung vào cơng quỹ số tiền ký quỹ đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thu hồi dự án Đầu tư kinh phí để thực quy hoạch chi tiết đến cấp xã, phường cho kịp thời giai đoạn Vì có quy hoạch chi tiết vừa làm sở pháp vừa chuẩn để kiểm tra đối chiếu trình quản lý, sử dụng đất Phát huy tốt vai trò tổ chức phát triển quỹ đất việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm nhận mặt để thực dự án Như diện tích có vi phạm củng cố sở pháp để lập thủ tục thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất, lập kế hoạch khai thác, sử dụng để giao cho tổ chức đơn vị có nhu cầu sử dụng; kiên không để tổ chức tự khắc phục hậu Việc tư vấn, giới thiệu, bố trí cho đơn vị có nhu cầu sử dụng đất phải dựa sở ưu tiên phát triển vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung để dễ quản vấn đề khác trình sử dụng đất 3.5.3 Các giải pháp khác Kết nghiên cứu cho thấy việc kiểm tra, tra sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh chưa thường xuyên; Nhận thức pháp luật đất đai số tổ chức hạn chế; Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, nhiều tổ chức chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trình độ chun mơn nghiệp vụ số cán hạn chế Do để quản sử dụng đất tổ chức pháp luật ngồi giải pháp nêu cần phải có số giải pháp sau: Đối với tổ chức sử dụng đất mà chưa có giấy tờ quyền sử dụng đất (chưa Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp) cần tiến hành rà sốt lại tính pháp lý, phù hợp quy mô sử dụng đất để hợp thức hoá thu hồi Đội ngũ cán bộ, công chức phải thường xuyên bồi dưỡng đào tạo, tham quan học hỏi kinh nghiệm trao đổi thông tin địa phương nhằm nâng cao lực chun mơn, trị cơng tác quản nhà nước đất đai Đồng thời xây dựng hệ thống thông tin quản đất đai, thường xuyên cập nhật, chỉnh biến động thông tin đất đai kịp thời Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sách Pháp luật đất đai tồn xã hội nhằm tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm Tổ chức việc quản sử dụng đất KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Kết luận Huyện Phù Ninh có vị trí địa thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng cơng nghiệp hố đại hố Tổng diện tích tự nhiên huyện 15.637,32 ha, dân số 102.498 người, có 19 đơn vị hành tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 12,5%/năm Về tình hình quản đất đai: Công tác quản đất đai theo 13 nội dung quy định điều 6, Luật đất đai 2003 huyện Phù Ninh tổ chức thực theo tinh thần nội dung quy định; Văn quy phạm pháp luật đất đai ban hành chủ yếu cụ thể hoá văn pháp luật Trung ương tỉnh; Toàn 19 đơn vị hành địa bàn huyện có đầy đủ hệ thống hồ sơ địa giới hành chính, đồ địa chính quy, đồ trạng đồ quy hoạch sử dụng đất Kết nghiên cứu thực trạng sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện cho thấy: - Huyện Phù Ninh có 217 tổ chức sử dụng đất với 355 khu đất sử dụng chủ yếu tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức xã hội, tổ chức nghiệp công quan hành nhà nước, UBND xã - Tổng diện tích tổ chức sử dụng địa bàn huyện Phù Ninh 3756,34 ha, đất nơng nghiệp 3.455,83 ha; đất phi nông nghiệp 300,51ha Diện tích sử dụng tổ chức chủ yếu diện tích đất nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất chủ yếu tổ chức kinh tế - Hầu hết tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Có 99 tổ chức (45,62%) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích cấp giấy chứng nhận 270,46 đạt 7,2 % diện tích tổ chức quản sử dụng Trên sở đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nang cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giải pháp sách pháp luật, giải pháp kinh tế tăng cường công tác tra, kiểm tra; công tác tuyên truyền phổ biến sách pháp luật Đề nghị Để kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác quản Nhà nước đất đai nói chung đưa công tác thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất cơng ích địa bàn huyện thật vào nề nếp, tác giả xin kiến nghị sau: Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Kịp thời kiên xử trường hợp vi phạm pháp luật đất đai như: tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, lấn chiếm quỹ đất Nhà nước theo thẩm quyền, quy định pháp luật Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc xây dựng cơng trình địa bàn Tăng cường công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai theo quy định từ sở Đối với Phòng Tài ngun Mơi trường: Lập kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tham mưu xử nghiêm trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất theo quy định Tăng cường công tác quản nhà nước đất đai, đặt biệt lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất cơng ích xã, thị trấn; tập trung rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích đất cần cấp, chỉnh biến động hoàn thiện sở liệu địa để vận hành, khai thác, cập nhật đồng bộ, đại hóa hệ thống quản đất đai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Báo cáo ngày 20 tháng năm 2015 công tác quản Nhà nước đất đai năm 2014, tháng đầu năm 2015 tình hình triển khai thi hành Luật đất đai 2013 vấn đề cần giải tháo gỡ Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Kinh nghiệm nước quản pháp luật đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo số 22/BC-BTNMT ngày 29/10/2010 kết thực trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XII Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; Chính phủ (2004), Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003; Chính phủ (2005), Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Chính phủ quy định việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 11 Chính phủ (2010), Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 12 Chính phủ (2014), Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Luật Đất đai 2013; 13 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai năm 2013; 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất; 15 Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất; 16 Chính phủ (2014), Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 17 Chính phủ (2014), Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 việc kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014; 18 Phòng Tài ngun Mơi trường, Kết kiểm kê quỹ đất năm 2016 tổ chức quản lý, sử dụng Nhà nước giao đất, cho thuê đất toàn huyện xã, thị trấn 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 21 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1987), Luật Đất đai năm 1987 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai năm 1993 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 25 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 quy định cụ thể số nội dung quản lý, sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 26 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (2016), Báo cáo tổng kết tình hình quản sử dụng đất giai đoạn 20122016 27 Đỗ Thị Tám Nguyễn Huy Hoàng (2014), Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tạp chí Khoa học đất, số 45/2014 28 UBND huyện Phù Ninh, Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh đến năm 2020 29 UBND huyện Phù Ninh (2015), Báo cáo thống kê đất đai năm 2015 30 UBND huyện Phù Ninh (2015), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 31 http://www.monre.gov.vn/ 32 http://tnmtphutho.gov.vn/ 33 http://phuninh.phutho.gov.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO CHO THUÊ ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VÊ TỔ CHỨC - Tên tổ chức: - Địa trụ sở chính: - Loại hình tổ chức:……………………………………………………… II TÌNH HÌNH QUẢN LY, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC: 1- Địa đất thực dự án:………………………………………… 2- Mục đích sử dụng đất (ghi theo định giao, cho thuê đất): …………………………………………………………………………… 3- Hình thức sử dụng đất: Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng Cho thuê đất trả tiền lần năm Giao đất có thu tiền 4- Tình hình sử dụng đất theo trạng: - Diện tích đất giao có thu tiền:……………: m2, - Diện tích đất giao cho thuê:………… m2; - Diện tích sử dụng mục đích giao, cho thuê:………… m2; - Diện tích cho thuê, cho mượn: cho thuê…………m2; cho mượn:………m2; + cho thuê, cho mượn: Do khơng có nhu cầu sử dụng; Vì lợi ích kinh tế; khác: …………………… - Diện tích đất chuyển nhượng: …………….m2 Trong đó: Chuyển nhượng pháp luật:………… m2 Chuyển nhượng trái pháp luật:…………….m2 + chuyển nhượng: Do khơng có nhu cầu sử dụng; Vì lợi ích kinh tế; khác: …………………… - Diện tích đất bị lấn, chiếm: ……… m2; + bị lấn chiếm: Do khơng có nhu cầu sử dụng; Không quản được; khác: …………………… - Diện tích sử dụng khơng mục đích : ………… m2; Vì lợi ích kinh tế; khác: …………………… - Diện tích chưa sử dụng, để hoang: …………m2; Do thiếu vốn; Do khơng có nhu cầu sử dụng; khác: …………………… 5- Đơn vị ký hợp đồng thuê đất (trường hợp nhà nước cho thuê đất) chưa? Đã ký Chưa ký 6- Đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền đất (GCNQSDĐ) chưa? Đã cấp Chưa cấp , diện tích:…………….m2; , diện tích: ………… m2 7- Y kiến tổ chức quản lý, sử dụng đất: - Các văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất Dễ hiểu ; Hiểu ; Khó hiểu - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Rất khó khăn Có chút khó khăn Khó khăn Khơng gặp khó khăn - Lo ngại sách thay đổi : Rất sợ không sợ khác: 8- Đại diện quan nhà nước có thường xuyên kiểm tra, tra việc sử dụng đất đơn vị ông (bà) không? Không Thỉnh thoảng Thường xuyên Thường xuyên Luôn 9- Đơn vị ông (bà) quan quản nhà nước tra, kiểm tra việc sử dụng đất lần giai đoạn 2017-2017 ? lần 10- Ông (bà) tự đánh giá hiệu sử dụng đất đơn vị giao, cho thuê đất Rất hiệu Ít hiệu Hiệu Khơng có hiệu Xin trân trọng cảm ơn Ông/ Bà cung cấp thông tin Ngày Người điều tra tháng năm Đại diện tổ chức điều tra ... HIỀN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT... thuê đất 1.2 Cơ sở thực tiễn tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức 20 1.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Việt Nam 20 1.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức tỉnh Phú Thọ. .. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2012 - 2016 .44 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức theo mục đích sử dụng đất .44 3.3.2 Đánh giá tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ giai đoạn 2012 2016 , Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện phù ninh, tỉnh phú thọ giai đoạn 2012 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay