Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học theo mô hình trường học mới cho giáo viên các trường tiểu học huyện thủy nguyên thành phố hải phòng (tt)

24 59 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2018, 00:06

1 MỞ ĐẦU chọn đề tài Xuất phát từ tình hình thực tiễn kinh tế- xã hội nay, phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học cơng nghệ, kinh tế tri thức đòi hỏi giáo dục đào tạo phải có bước chuyển để đáp ứng với yêu cầu xã hội Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) ngày tháng 11 năm 2013 đời có định hướng quan trọng mục tiêu đổi cho giáo dục đào tạo Trong Nghị rõ" chuyển hóa từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học".Từ yêu cầu phát triển lực phẩm chất cho người học, đặt yêu cầu phải thay đổi cách dạy cách học Trong năm gần đây, ngành giáo dục đào tạo huyện Thủy Ngun mạnh dạn đưa hình trường học Việt Nam vào trường tiểu học Việc triển khai hình trường học kéo theo nhiều nội dung đổi mới: đổi phương pháp dạy, phương pháp học, phương pháp đánh giá học sinh, cách tổ chức lớp học, đổi tài liệu dạy học, quan hệ với cha mẹ học sinh cộng đồng hình trường tiểu học đặt vấn đề phải thay đổi cách quản giáo viên cán quản nhà trường Phát triển lực tự học, tự BD GV; lực tự đánh giá; lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự BD GV nhà trường, phòng GD&ĐT sở GD&ĐT Với đó, tác giả mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài:“Quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu để đề xuất biện pháp quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, theo nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học địa bàn Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận việc quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Đề xuất biện pháp quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Quản đội ngũ giáo viên trường tiểu học 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 2 Giả thuyết khoa học Nếu đề biện pháp quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học địa bàn huyện Thủy Ngun có tính khả thi góp phần nâng cao lực đội ngũ giáo viên địa bàn huyện Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học Kỳ Sơn, Minh Tân, Núi Đèo, Tân Dương, Tam Hưng, Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hố, khái qt hố 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, điều tra phiếu hỏi, quan sát, vấn, nghiên cứu sản phẩm hoạt động phương pháp chuyên gia 7.3 Phương pháp hỗ trợ: xử số liệu thống kê tốn học - Xử lý, phân tích thơng tin thu để rút nhận định khoa học Cấu trúc luận văn Phần mở đầu Chương 1: Cơ sở luận việc quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Kết luận, khuyến nghị Tài liệu tham khảo phụ lục Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA QUẢN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CHO GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu lực dạy học bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên Đã có nhiều Chính phủ, tổ chức nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu lực chuyên môn, lực DH giáo viên Ở nước ta, nhiều nhà sư phạm tiến hành nghiên cứu cách toàn diện lực dạy học giáo viên: Nguyễn Vinh Hiển, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đình Vỳ, Nguyễn Khắc Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh… Qua cơng trình nghiên cứu tác giả nêu trên, rút số nhận xét sau: - Các nghiên cứu rõ nội hàm lực DH, biện pháp BD có hiệu lực DH cho GV - Các nghiên cứu BD đội ngũ GV tập trung vào hai mảng chính: nghiên cứu BD đội ngũ GV theo cấp bậc ngành học; nghiên cứu BD đội ngũ GV theo sở giáo dục thuộc bậc, cấp, ngành học 1.1.2 Những nghiên cứu quản bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Về vấn đề QL công tác BD đội ngũ GV nhận quan tâm, ý nhiều quốc gia giới Ở Việt Nam ta có số tác giả quan tâm như: Lục Thị Nga, Phạm Văn Giáp, Dương Văn Đức; Cao Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Nguyệt Quế, Trần Thị Hải Yến, Hoàng Quốc Vinh, Nguyễn Thị Tuyết Bên cạnh tác giả với nghiên cứu phải kể đến số luận văn thạc sĩ đề cập đến biện pháp QL BD lực cho giáo viên với nhiều nội dung khía cạnh khác Từ việc khảo sát nghiên cứu nước, người viết nhận thấy cơng trình nhiều có quan tâm nghiên cứu đến hoạt động BDGV nói chung rèn luyện lực DH nói riêng Việc thực nhiệm vụ BDGV hàng năm thể chế hóa Thơng tư 26/2012/TT-BGDĐT từ năm 2012 đến nên chưa có nghiên cứu cụ thể quản bồi dưỡng lực DH theo hình trường học cho GV HT trường tiểu học địa bàn, vùng miền nước Đây vấn đế cần quan tâm nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm có liên quan đến đề tài 1.2.1 Giáo viên tiểu học Trong luận văn sử dụng khái niệm Giáo viên tiểu học ghi Điều 33, Điều lệ trường tiểu học:“Giáo viên tiểu học giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trường tiểu học sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học” 1.2.2 Năng lực Có thể định nghĩa lực sau: Năng lực khả thực hoạt động dựa huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng, giá trị thân để giải hiệu vấn đề hay có cách hành xử phù hợp bối cảnh thực lực đánh giá thông qua kết hoạt động 1.2.3 Năng lực dạy học Năng lực dạy học GV tổ hợp thuộc tính tâm, sinh giáo viên (tư duy, tình cảm, xúc cảm, sáng tạo…) tri thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp GV trình DH đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp dạy học đặt ra, giúp GV dạy học có hiệu 1.2.4 Bồi dưỡng Theo tài liệu UNESCO, bồi dưỡng hiểu sau: BD trình cập nhật, bổ sung kiến thức, k năng, thái độ để nâng cao lực trình độ, phẩm chất người lao động lĩnh vực hoạt động mà người lao động có trình độ lực chun mơn định qua hình thức đào tạo Theo tác giả Nguyễn Minh Đường: BD trình cập nhật, bổ sung kiến thức k lạc hậu thiếu cấp học, bậc học, thường xác nhận chứng Trong luận văn tác giả sử dụng khái niệm BD theo tác giả Nguyễn Minh Đường 1.2.5 Bồi dưỡng lực dạy học Bồi dưỡng lực DH cho GV trình tổ chức cho giáo viên cập nhật, bổ sung tri thức chuyên môn nghiệp vụ kỹ sư phạm để nâng cao kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trình DH 1.2.6 Quản Có nhiều tác giả nước ngồi nước giới đưa khái niệm lực Trong đó, người viết lựa chọn khái niệm quản tác giả Harold Kontz sau:“Quản hoạt động thiết yếu, đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt mục đích nhóm thời gian, tiền bạc bất mãn cá nhân nhất” 1.2.7 Quản bồi dưỡng lực dạy học Trong luận văn Quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học hiểu trình nhà quản thực chức kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra việc GV thực nội dung BD lực dạy học phù hợp với yêu cầu triển khai hình trường học 1.3 Bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên tiểu học để thực đổi giáo dục tiểu học 1.3.1 Yêu cầu đổi giáo dục tiểu học - Những yêu cầu đổi giáo dục tiểu học khái quát là: Đổi mục tiểu dạy học, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức cách sử dụng phương tiện dạy học - DH kết hợp với dạy cho HS kỹ sống, liên hệ vấn đề học tập với thực tiễn sống cho HS 1.3.2 Yêu cầu đội ngũ giáo viên tiểu học thực đổi giáo dục tiểu học GV giảng dạy, GD đảm bảo chất lượng, phải ý đổi từ khâu soạn bài, tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS; QL dạy học hoạt động GD; tham gia hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giảng dạy GD GV phải gương mẫu trước HS, thương yêu, đối xử công tôn trọng nhân cách HS; bảo vệ quyền lợi ích đáng HS; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; Thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ 1.3.3 Yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh 5 Do yêu cầu đổi giáo dục tiểu học nên kéo theo mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức GD tiểu học cần phải thay đổi để phù hợp Mỗi phương pháp có mặt mạnh mặt hạn chế riêng Khơng có phương pháp vạn năng, phù hợp với tất nội dung hình thức tổ chức dạy học Do vậy, dạy học, GV phải biết lựa chọn phương pháp để phát huy hết khả học sinh, đảm bbaor vừa cung cấp kiến thức lại kết hợp rèn kỹ cho HS 1.3.4 hình trường học yêu cầu bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên tiểu học 1.3.4.1 Khái qt hình trường học hình trường học ý đến nội dung đổi như: Đổi phương pháp dạy; Đổi phương pháp học; Tài liệu Hướng dẫn học; Đánh giá trình học tập học sinh; Tổ chức lớp học; Sự tham gia phụ huynh cộng đồng 1.3.4.2 Những lực dạy họcgiáo viên cần có thực dạy học theo hình trường học Năng lực chẩn đốn nhu cầu đặc điểm đối tượng giáo dục Năng lực thiết kế kế hoạch giáo dục Năng lực tổ chức thực kế hoạch giáo dục Năng lực giám sát, đánh giá kết hoạt động Năng lực giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục Năng lực tảng nghề nghiệp giáo viên: Năng lực tầm nhìn, có hiểu biết đắn đổi giáo dục, đổi sư phạm, đổi phương pháp dạy học 1.3.4.3 Yêu cầu bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên: Xác định mục tiêu bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên: Chú ý đến lĩnh vực: kiến thức, kĩ thái độ - Xây dựng nội dung cần bồi dưỡng để phát triển lực dạy học cho giáo viên - Xác định phương pháp bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên: - Hình thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên: - Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên 1.4 Hiệu trưởng trường tiểu học quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên 1.4.1 Trách nhiệm hiệu trưởng trường tiểu học thực nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Hiệu trưởng phải lắng nghe nhu cầu cộng đồng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi xã hội Hiệu trưởng người phải biết huy động nguồn nhân lưc, tài lực, vật lực cộng đồng, hiệu trưởng người làm tốt công tác XHH GD để huy động lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục Chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu giáo dục nhà trường phụ thuộc không nhỏ vào nhận thức, trách nhiệm hiệu trưởng 1.4.2 Nội dung quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên 6 1.4.2.1 Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng lập kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên Khi tiến hành khảo sát, cần ý đến: - Tìm hiểu việc nhận thức cán quản giáo viên mục đích bồi dưỡng - Đánh giá nhu cầu đưa kết luận nội dung cần bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên Lập kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tự bồi dưỡng lực DH theo hình trường học 1.4.2.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Tổ chức thực kế hoạch BD lực DH theo hình trường học cho GV bao gồm cơng việc sau: a Hình thành máy phân cơng lực lượng phụ trách phù hợp b Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm phận thành viên c Xác lập chế phối hợp, hỗ trợ thực trách nhiệm (sự phân công lao động) phận thành viên d Cam kết thực trách nhiệm rõ ràng 1.4.2.3 Chỉ đạo thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học a Thống ngun tắc hoạt động triển khai kế hoạch b Sử dụng phương pháp quản cách khoa học trình triển khai kế hoạch bồi dưỡng GV c Đề định, truyền đạt thông tin đến tổ chuyên môn, đến giáo viên cách rõ ràng để giao nhiệm vụ cho cá nhân phận thực theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV lập hướng dẫn việc thực d Triển khai thực công việc mối quan hệ hợp tác GV - GV, GV- tổ chuyên môn, tổ chuyên môn với nhau, BGH- Tổ chuyên môn GV, GV- GV e Thực hoạt động giám sát, tư vấn, uốn nắn việc thực kế hoạch để đảm bảo kế hoạch BDGV triển khai hướng có cất lượng g Đơn đốc, động viên, tạo động lực cho giáo viên trình tham gia hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng 1.4.2.4 Kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Kiểm tra đánh giá tạo lập kênh thông tin ngược, nhờ người QL có thơng tin để đánh giá thành tựu công việc uốn nắn, điều chỉnh hoạt động cách hướng nhằm đạt mục tiêu Tiến hành kiểm tra đánh giá hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV thông qua nội dung sau: *Kiểm tra, đánh giá nội dung bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên theo hình trường học * Kiểm tra, đánh giá hình thức tổ chức, phương pháp bồi dưỡng *Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho đội ng giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học 1.5.1 Năng lực quản hiệu trưởng Năng lực hiệu trưởng bao gồm : - Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp - Năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm - Năng lực lãnh đạo nhà trường - Năng lực quản nhà trường 1.5.2 Nhận thức điều kiện giáo viên Để GV thực có nhận thức đắn BD lực DH, nhà quản cần ý đến định hướng trách nhiệm GV nghề nghiệp, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm nghề nghiệp người giáo viên Từ nhận thức đắn vai trò, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, GV ln có ý thức học tập, BD để nâng cao lực DH 1.5.3 Điều kiện nhà trường Cơ sở vật chất nhà trường điều kiện tối thiểu phục vụ cho GV thực hành, áp dụng kỹ thuật PPDH tích cực góp phần nâng cao hiệu công tác BD Môi trường khơng gian văn hóa nhà trường tạo điều kiện để GV tự sáng tạo, thử nghiệm trình BD tự bồi dưỡng Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CHO GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 Khái quát địa phương nhà trường 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng a) Vị trí địa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Huyện Thủy Nguyên nằm phía Bắc thành phố Hải Phòng Phía Bắc, Đơng Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây Nam giáp huyện An Dương nội thành Hải Phòng; Đơng Nam cửa biển Nam Triệu Quốc lộ 10 nối Quảng Ninh Nam Định chạy qua địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông phát triển kinh tế - xã hội b) Kinh tế - xã hội huyện Thủy Ngun, thành phố Hải Phòng Huyện có tiềm phát triển kinh tế mặt: nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, du lịch, thương mại dịch vụ Cơ sở hạ tầng thuận tiện cho việc phát triển ngành nghề, lĩnh vực sống, đảm bảo cho việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 2.1.2 Khái quát giáo dục tiểu học huyện Thủy Nguyên 2.1.2.1 Mạng lưới trường, lớp tiểu học Toàn huyện Thủy Nguyên có 38 trường Tiểu học với 52 điểm trường, có 33 trường đạt chuẩn quốc gia Số lớp, số học sinh thống kê rõ ràng qua bảng 2.2 Việc triển khai hình VNEN áp dụng từ năm 2013 địa bàn huyện Thủy Ngun hình 100% trường tham gia Đặc biệt với trường phạm vi khảo sát, tỉ lệ học sinh học theo hình trường học chiếm từ 18% đến nhiều 46,3% số học sinh tham gia theo bảng 2.1 Sau năm triển khai, hình tạo hiệu rõ ràng, chất lượng khảo sát mơn Tốn, Tiếng Việt HS theo biểu đồ hình 2.1 Kết thu trình triển khai hình trường học sau: * Đối với giáo viên: - GV cảm thấy yêu thích say mê với hình VNEN, ln có ý tưởng sáng tạo, có đóng góp xây dựng cho hình thức tổ chức, phương pháp dạy học đạt hiệu ngày cao *Đối với học sinh: - Kết khảo sát hai mơn Tốn, Tiếng Việt đạt cao( hình 2.1) Ngồi kiến thức đạt em phát triển nhiều kỹ khác, mạnh dạn tự tin có khả diễn đạt trước đơng người, biết xử tình sống *Đối với cộng đồng: Những trường triển khai tốt hình VNEN thực tạo niềm tin với cộng đồng Những kết làm cho CMHS tin tưởng vào việc triển khai hình trường học 2.1.2.2 Chất lượng giáo dục tiểu học Qua năm học, chất lượng học sinh đạt ổn định mặt theo bảng 2.3, 2.4, 2.5 Tỉ lệ HS đạt phẩm chất giữ vững với mức 100% tỉ lệ HS chưa đạt lực năm sau tăng so với năm trước( tăng từ 0,2 % lên 0,3%) Cách đánh giá yêu cầu, đòi hỏi GV phải cập nhật bồi dưỡng thêm nhiều kỹ trình dạy học 2.2.Tổ chức hoạt động khảo sát 2.2.1 Mục đích khảo sát Thu thập, xử số liệu, phân tích đánh giá thực trạng QL hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV, đề xuất biện pháp QL hoạt động BD trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 2.2.3.Phương pháp khảo sát - Nghiên cứu hồ sơ chuyên môn; Quan sát thực tế; Phương pháp vấn 2.2.4 Công cụ khảo sát - Tác giả xây dựng 01 mẫu phiếu khảo sát gồm 11 câu dành cho 385 GV tham gia dạy lớp học theo hình trường học 9 2.2.5 Xử kết Các phiếu thu tác giả tiến hành phân loại, tổng hợp kết điều tra theo đối tượng hỏi, tính điểm trung bình bảng theo cơng thức: X X : Điểm trung bình  X K i i n Xi: Điểm mức độ Ki: Số người cho điểm mức độ Xi n: Số người tham gia đánh giá 2.3 Thực trạng bồi dưỡng giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 2.3.1 Nhận thức cán quản giáo viên việc bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Đại đa số GV có nhận thức đắn nội dung, hình thức bồi dưỡng lực DH, cách đánh giá học sinh, vai trò phụ huynh hình trường học cần thiết quan trọng Việc BD thiết kế dạy, huy động tham gia cộng đồng, đổi SHCM theo hướng nghiên cứu học hình trường học nội dung quan trọng nhận ý kiến trái chiều Đối với việc dạy theo chuẩn kiến thức-kỹ nhận có tới 100/385 GV cho khơng phù hợp Có 100% GV cho việc bồi dưỡng ĐMPP dạy học theo hình trường học đổi cách đánh giá học sinh phù hợp, phù hợp Họ khẳng định: nội dung BD góp phần nâng cao lực DH theo hình trường học cho GV 2.3.2 Khái quát tình hình đội ngũ 2.3.2.1 Qui trình độ đào tạo Tổng hợp tình hình đội ngũ CBQL GV thống kê cụ thể theo bảng 2.6 Tỉ lệ GV có trình độ Đại học, Cao đẳng đạt cao( 99%) Nhưng đa số GV quen với lối dạy cũ, động, khả vận dụng chậm Thực tế phần hạn chế vận dụng ĐMPPDH đưa hình trường học vào trường tiểu học địa bàn huyện 2.3.2.2.Kết đánh giá lực dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Kết đánh giá GV năm học từ 2013 đến 2016 sau thống kê: Bảng 2.7 Kết đánh giá giáo viên tiểu học huyện Thủy Nguyên năm học: Năm 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Loại xuất sắc Số Tỷ lệ (%) lượng 437 ≈41.1% 372 ≈34.5% 456 ≈42.03% Loại Loại trung bình Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) 588 ≈55.3% 37 ≈3.5% ≈0.1% 679 ≈62.9% 28 ≈2.6% 0 608 ≈56.03% 21 ≈1.94% 0 Loại 10 2.3.3 Hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học 2.3.3.1.Nội dung dã bồi dưỡng cho giáo viên Qua nghiên cứu, trường tổ chức nhiều chun đề để BD lực DH theo hình trường học Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy: Các trường tổ chức nhiều chuyên đề thiết thực có liên quan trực tiếp đến việc củng cố nâng cao lực DH theo hình trường học mới(bảng 2.8, 2.9) cho GV như: chuyên đề “Xây dựng mơi trường học tập thân thiện hình trường học mới”, chuyên đề “Phát huy vai trò tự quản học sinh theo hình trường học mới”, chun đề “Đánh giá kết học tập học sinh theo hình trường học mới” Nhưng có chuyên đề có 3,9% số lượng GV đăng ký BD, chí khơng có GV đăng ký như: chuyên đề “Điều chỉnh lôgô hướng dẫn hoạt động kết hợp xây dựng hệ thống thống câu hỏi ba mức độ”, chuyên đề “K phối kết hợp với CMHS để đánh giá học sinh hình trường học mới” 2.3.3.2 Các hình thức phương pháp bồi dưỡng áp dụng Qua bảng hỏi GV hình thức GV tham gia BD lực DH theo hình trường học mới, GV có nhận định, nên BD nhiều đường, nhiều hình thức hiệu mang lại cao Qua kết khảo sát quan sát thực tế, GV tham dự nhiều hình thức: BD theo lớp - GV, học tập từ xa (qua mạng Internet), dự giờ, quan sát GV HS lớp, rút kinh nghiệm trực tiếp Hình thức Tự bồi dưỡng, Bồi dưỡng thơng qua kèm cặp công việc, nơi làm việc GV lựa chọn phù hợp cao phù hợp với việc triển khai hình trường học với hình thức tự học cho GV cho HS 2.3.3.3 Kết đạt sau bồi dưỡng Căn vào đánh giá GV tiểu học hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp ý kiến tự đánh giá GV sau tham gia lớp bồi dưỡng, chất lượng GV đạt cụ thể theo bảng sau: Bảng 2.10 Kết đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Trường Xuất sắc Khá TB Yếu TH Kỳ Sơn ≈31.03% ≈34.5% ≈31.03% ≈3.4% TH Núi Đèo ≈29.41% ≈52.9% ≈17.65% Năm học TH Tân Dương ≈23.33% ≈50% ≈26.67% 2014-2015 TH Minh Tân ≈21.05% ≈26.3% ≈26.32% TH Tam Hưng ≈33.33% ≈37.5% ≈29.17% TH Ngũ lão ≈27.5% ≈35% ≈37.5% TH Kỳ Sơn ≈30% ≈33.3% ≈33.33% TH Núi Đèo ≈31.25% ≈43.8% ≈25% ≈50% ≈26.67% Năm học TH Tân Dương ≈23.33% ≈21.05% ≈26.3% ≈26.32% 2015-2016 TH Minh Tân TH Tam Hưng ≈32% ≈40% ≈28% TH Ngũ lão ≈25.6% ≈35.9% ≈38.46% (Nguồn: báo cáo trường phạm vi khảo sát) 11 Bảng 2.11 Thống kê ý kiến tự đánh giá GV mức độ cải thiện lực dạy học theo hình trường học sau tham gia bồi dưỡng Mức độ đánh giá Cải Cải Không TT Nội dung thiện Cải thiện cải thiện nhiều thiện nhiều Năng lực thiết kế dạy theo Tài 5/385 40/385 340/285 liệu hướng dẫn học hình ≈1.3% ≈88.3% ≈10.4% trường học Dạy học theo chuẩn kiến thức-kỹ môn học hoạt 10/385 285/385 90/285 động giáo dục hình ≈ 2.6% ≈ 74% ≈23.4% trường học Kỹ sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính chủ 45/385 35/385 300/385 5/385 động sáng tạo, phát triển ≈11.7 ≈9.1% ≈77,4% ≈1.3% lực học sinh theo hình % trường học Kỹ tổ chức lớp học theo 100/38 15/385 265/285 5/385 hình trường học 5≈26% ≈3.9% ≈68.8% ≈1.3% Năng lực đánh giá trình học 25/385 305/285 55/285 tập học sinh theo hình ≈6.5% ≈79.2% ≈14.3% trường học Huy động tham gia cộng 30/385 260/385 85/385 10/385 đồng theo hình trường học ≈7.8% ≈67.5% ≈22.1% ≈2.6% Từ kết đánh giá xếp loại GV ý kiến GV bảng cho thấy, cơng tác tự BD chất lượng thấp Tỉ lệ GV xếp loại trung bình năm cao, lực thiết kế dạy, lực tổ chức lớp học, kỹ sử dụng phương pháp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo phát triển lực học sinh theo hình trường học hạn chế 2.3.3.4 Nhu cầu bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học giáo viên Qua điều tra phiếu hỏi, tác giả thu ý kiến về nội dung cần BD lực DH cho GV nội dung sau: - Bồi dưỡng nội dung xây dựng kế hoạch học - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy: - Bồi dưỡng hình thức tổ chức dạy học: - BD cách khai thác, sử dụng hiệu đồ dùng lớp học theo hình trường học - Tổ chức lớp BD kỹ cho GV lĩnh vực phối kết hợp với CMHS việc giúp học sinh tự học nhà 12 2.4 Thực trạng quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 2.4.1 Tình hình thực nội dung quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên 2.4.1.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên Qua nghiên cứu cho thấy: Mức độ xây dựng kế hoạch BDGV có nội dung liên quan đến BD lực DH theo hình trường học cho GV khác Trong kế hoạch, công tác hướng đẫn tổ chun mơn xây dựng kế hoạch hạn chế Điều thể cụ thể bảng 2.12 Việc xây dựng kế hoạch trường yếu, kế hoạch thiếu mục Những nội dung đánh giá yếu khâu đáp ứng nhu cầu BD cho GV tham gia hình trường học Về lựa chọn nội dung bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho GV đánh giá chi tiết bảng 2.13 GV đánh giá mức độ quan trọng nội dung BD mà Sở GD&ĐT Hải Phòng, Phòng GD&ĐT Thủy Nguyên triển khai Các nội dung bảng thống kê tập huấn kỹ trình BDGV Các đợt tập huấn dạy học theo hình trường học ý đến nội dung cụ thể với thời lượng cần thiết Cơng tác triển khai từ Sở GD&ĐT Hải Phòng đến Phòng GD&ĐT đến trường tiểu học trọng huyện tiến hành bản, chặt chẽ 2.4.1.2 Công tác tổ chức đạo thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Nội dung tổ chức đạo thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học tác giả điều tra thông qua phiếu hỏi kết cụ thể bảng 2.14 ý đến nội dung: - Xây dựng lực lượng tham gia bồi dưỡng - Phân công phụ trách - Xác định chế phối kết hợp - Tổ chức thực kế hoạch BD lực DH theo hình trường học - Tổ chức sơ kết, tổng kết năm triển khai hình mới, rút kinh nghiệm cách kịp thời Trên thực tế, tác giả nhận thấy, trường thường giao khoán cho GV tự BD theo nội dung chuyên đề Phòng GD& ĐT triển khai, số chuyên đề chép gợi ý từ tài liệu định hướng Bộ GD&ĐT theo Thơng tư 32/2011/TT-BGDĐT Vì vậy, hiệu cơng tác BD lực DH theo hình trường học cho GV không cao Về kết đánh giá mức độ thể việc đạo, điều hành bồi dưỡng lực theo hình trường học cho giáo viên, tác giả nhận nhiều ý kiến khác Cụ thể: 13 Bảng 2.15 Kết đánh giá mức độ thực việc đạo, điều hành bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên TT Nội dung Tạo điều kiện thời gian cho giáo viên tham gia bồi dưỡng Hướng dẫn tư vấn kịp thời giáo viên trình thực kế hoạch bồi dưỡng Đôn đốc việc thực giáo viên đảm bảo kế hoạch thực tiến độ Giám sát, điều chỉnh kịp thời sai lệch Có sách hỗ trợ giáo viên q trình bồi dưỡng Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi Mức độ thực (điểm trung bình) Kỳ Minh Núi Tân Tam Ng Sơn Tân Đèo Dương Hưng Lão 3.4 3.2 3.2 2.7 3.5 3.4 2.7 2.6 3.1 2.4 3.3 2.2 3.1 3.4 2.4 3.1 2.6 3.1 3.2 2.2 2.5 2.9 1.6 1.9 1.7 1.5 1.6 1.5 2.9 3.7 3.4 2.8 3.1 Kết thống kê bảng cho thấy, đa số nội dung đánh giá mở mức độ khá, tốt Tuy nhiên có nội dung trường có ý kiến đánh giá mức độ trung bình Những nội dung liên quan đến sách hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời, việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc GV tham gia BD tiến độ đạt hiệu Như vậy, muốn thực đồng bộ, hiệu công tác đạo, điều hành hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên đòi hỏi HT trường tiểu học địa bàn huyện cần có tích cực vào cuộc, đề biện pháp hữu hiệu có kiểm tra, giám sát, đạo điều hành quản 2.4.1.3 Việc kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Thực trạng cơng tác kiểm tra đánh giá BD lực DH theo hình trường học CBQL, GV đánh giá mức độ hầu hết tất nội dung qua phiếu hỏi Việc kiểm tra đánh giá lực DH theo hình trường học GV nhà trường thực theo định kỳ hình thức: đánh giá tiết dạy đợt đăng ký dạy tốt, dự đột xuất, kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn nhà trường; kiểm tra sổ học tập BDTX GV; chất lượng GD học sinh cuối học kỳ I cuối năm; kết kiểm tra toàn diện giáo viên, kết kiểm tra Phòng GD&ĐT hàng năm( có) Kết kiểm tra đánh giá GV dạy theo hình trường học trường phạm vi khảo sát minh thể bảng 2.16 Mặc dù theo báo cáo trường, kết đánh giá lực DH theo hình trường học GV đạt yêu cầu trở lên đối chiếu với việc kiểm tra, đánh giá Phòng GD&ĐT huyện Thủy Ngun có chênh lệch bảng 2.17 Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên nhiều vấn đề cần giải thời gian sớm nhằm 14 góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV tiểu học huyện Thủy Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi GD 2.5 Mức độ ảnh hưởng số yếu tố đến quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 2.5.1 Năng lực thực nhiệm vụ hiệu trưởng HT trường phạm vi khảo sát người vừa có trình độ chun mơn tốt, vừa có trình độ luận trị có hiểu biết QLGD Đây điều kiện thuận lợi cho việc quản BD lực DH theo hình trường học 2.5.2 Nhận thức việc bồi dưỡng lực dạy học điều kiện đội ngũ giáo viên Có thể khẳng định nguồn nhân lực trường tiểu học huyện Thủy Nguyên có đủ điều kiện thực nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi GD Tuy nhiên điều kiện thuận lợi đội ngũ lại không mang lại kết cao công tác BD lực DH theo hình trường học cho GV Đây trở ngại lớn cho việc triển khai dạy học theo hình trường học huyện Thủy Nguyên nói riêng đơn vị khác năm học 2.5.3 Các điều kiện sở vật chất phục vụ cho công tác bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Trong năm qua, Thủy Nguyên đơn vị đầu công tác đầu tư CSVC phục vụ cho việc dạy học Điều thể rõ thơng qua bảng 2.18 phiếu hỏi Trong nội dung đánh giá, điều kiện CSVC nhà trường phục vụ cho hoạt dạy học theo hình trường học 100% ý kiến đánh giá mức độ tốt BGH trường tham mưu làm tốt công tác huy động nguồn lực vật chất đầu tư cho dạy học.Vì tiêu chí nhận 100% ý kiến đồng tình đánh giá tốt Như vậy, muốn thực đồng bộ, hiệu công tác đạo, điều hành hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên đòi hỏi HT trường tiểu học cần có tích cực vào cuộc, đề biện pháp hữu hiệu có kiểm tra, giám sát, đạo điều hành QL hoạt động BD lực DH cho GV 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 2.6.1 Những điểm mạnh Từ phân tích đây, khái qt điểm mạnh công tác QL hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV HT trường tiểu học huyện Thủy Nguyên là: Quán triệt văn đạo cấp, Ngành; HT nhận thức vai trò CBQL GV, xây dựng kế hoạch có ý đến BD lực DH theo hình trường học mới; HT quan tâm lựa chọn BD đội ngũ GV cốt cán tạo động lực cho GV; Xây dựng máy tổ chức nguồn nhân lực thực quan tâm 15 2.6.2.Những điểm hạn chế - Khi xây dựng kế hoạch chưa tiến hành khảo sát nhu cầu BDGV định hướng cho GV xác định vấn đề cần BD nên dẫn đến tình trạng GV lựa chọn đăng kí chuyên đề chưa trọng tâm, chưa sát với yêu cầu - Một vài trường hạn chế việc tổ chức, đạo thực hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV; Công tác giám sát, tạo động lực cho GV tích cực tham gia BD HT chưa thường xuyên, liên tục - Công tác kiểm tra đánh giá chưa đạt hiệu cao, mang tính hình thức theo cảm tính 2.6.3 Ngun nhân - Việc quan tâm cấp công tác BD lực DH theo hình trường học cho GV trường hạn chế - Khả lập kế hoạch, tổ chức đạo bồi dưỡng CBQL chưa sáng tạo, chưa khoa học - Điều kiện sở vật chất nhà trường gặp nhiều khó khăn: thiếu phòng học, phòng chức điều kiện phương tiện phục vụ cho cơng tác BD lực DH theo hình trường học cho GV - Nguồn quỹ xã hội hóa hỗ trợ cơng tác BDGV hạn chế Chế độ sách cho cơng tác BD chưa thực hợp - Đội ngũ giáo viên chưa tham gia tập huấn BD nhiều nội dung cần thiết dạy học theo hình trường học 2.6.4 Những vấn đề đặt cần giải - Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tiểu học mục đích yêu cầu, ý nghĩa cách thức thực công tác BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học; - Bám sát chất lượng đội ngũ, phân tích thực trạng đơn vị kết hợp với nhu cầu ngành để xác định nhu cầu hàng năm nhà trường BD lực DH theo hình trường học cho GV; - Xây dựng kế hoạch phải cụ thể, gắn với thực tiễn, triển khai kế hoạch phải kịp thời, phân công thực rõ ràng, đảm bảo tính cam kết trách nhiệm thực hiện; Chú ý xây dựng đội ngũ cốt cán phù hợp, đáp ứng yêu cầu - Vận dụng kết kiểm tra, đánh giá hoạt động BD GV vào việc xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học; Tạo động lực cho GV trình tham gia BD lực DH theo hình trường học Kết luận chương 16 Chương BIỆN PHÁP QUẢN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CHO GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Đảm bảo tính mục tiêu, tính thực tiễn khả thi, tính kế thừa, tính hệ thống quán 3.2 Một số biện pháp quản bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản giáo viên việc thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học 3.2.1.1 Mục đích biện pháp Tác động đến nhận thức cán QL, GV tiểu học để giúp họ hiểu mục đích, ý nghĩa yêu cầu BD lực DH theo hình trường học cho GV; Hiểu rõ trách nhiệm bên thực nhiệm vụ BD lực DH theo hình trường học cho GV 3.2.1.2.Nội dung cách tiến hành Quán triệt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; Triển khai văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học văn đạo triển khai hình trường học đến CBQL GV Tổ chức phố biến văn qui định cụ thể; Cử GV cốt cán tham gia đầy đủ hội nghị tập huấn BDDH theo hình trường học cho GV; Giải đáp kịp thời vướng mắc GV trình triển khai thực 3.2.1.3 Điều kiện thực CBQL cập nhật nắm vững văn đạo; CBQL thấy rõ trách nhiệm tổ chức hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV; Xây dựng hệ thống thông tin QL trường thông suốt 3.2.2 Biện pháp 2: Đổi việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên 3.2.2.1 Mục đích biện pháp Xây dựng kế hoạch nhằm xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động, biện pháp cần thiết; Xây dựng kế hoạch BD sát với nhu cầu thực - Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên; lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng; lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường 3.2.2.2 Nội dung cách thực - Bồi dưỡng công tác xây dựng kế hoạch phải giúp cho GV thấy mục đích kế hoạch; kế hoạch phải đảm bảo nội dung hình thức, phải nêu rõ phần công việc, thời gian, lực lượng phối hợp điều kiện thực - HT nhà trường xây dựng kế hoạch dựa vào nhu cầu BD GV tình hình thực tế nhà trường gắn; HT phải có định hướng cụ thể cho GV đăng kí chuyên đề cần BD; HT hướng dẫn GV tổ chuyên môn xây dựng kế 17 hoạch BD lực DH theo hình trường học mới, GV báo cáo tổ chuyên môn, HT phê duyệt kế hoạch tự BD GV tổ chuyên môn Xây dựng kế hoạch BD lực DH theo hình trường học cho GV, HT trường tiểu học phải dựa cứ: Chỉ thị nhiệm vụ năm học; Thông tư hướng dẫn ngành; Hướng dẫn Sở GD&ĐT Hải Phòng, Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên; Thực trạng nhà trường khả QL HT CBQL trường học 3.2.2.3 Điều kiện thực - Có đạo kịp thời Sở GD&ĐT Hải Phòng, phòng GD&ĐT huyện Thủy Ngun cơng tác BD lực DH theo hình trường học cho GV - HT phải có lực lập kế hoạch có khả tập hợp, huy động lực lượng tham gia xây dựng kế hoạch BD lực DH theo hình trường học cho GV 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nội dung kỹ dạy học theo hình trường học 3.2.3.1 Mục đích biện pháp - Cập nhật kiến thức có liên quan đến môn học hoạt động giáo dục theo hình trường học đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục gắn với yêu cầu phát triển giáo dục địa phương - Thông qua bồi dưỡng kỹ dạy học theo hình trường học để phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo hình trường học cho GV theo u cầu nhiệm vụ năm học, cấp học 3.2.3.2 Nội dung cách thực - Bồi dưỡng nội dung dạy học hình trường học bao gồm nội dung môn học hoạt động giáo dục Nội dung phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức - kỹ đảm bảo rèn lực phẩm chất cho HS - Bồi dưỡng kỹ dạy học theo hình trường học cần ý đến nội dung: Kỹ vận dụng hình thức phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò cá nhân hoạt động nhóm; Vai trò hội đồng tự quản ; Kỹ quan sát, hỗ trợ học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện, hợp tác; Kỹ kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Khi tổ chức BD lực DH theo hình trường học mới, HT cần ý đến công việc sau: HT thông qua tổ chuyên môn cho GV đăng ký chuyên đề cần BD; Dựa phiếu đăng ký tham gia chuyên đề BD GV, HT phân loại chuyên đề; Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng; Dựa điều kiện nhà trường, điều kiện nhu cầu GV, HT lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức BD cho GV 3.2.3.3 Điều kiện thực - HT nắm vững văn đạo ngành công tác BDGV; Triển khai hoạt động bồi dưỡng nội dung kỹ dạy học; Xây dựng kế hoạch chuyên đề bồi dưỡng phải vào kế hoạch chung nhà trường 3.2.4 Biện pháp 4: Xây dựng tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cho hình trường học 3.2.4.1 Mục đích biện pháp Nhằm có đội ngũ giáo viênlực làm nòng cốt cho việc triển khai hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho GV đáp ứng u cầu dạy học theo hình theo phương châm "giải vấn đề chỗ" 18 3.2.4.2 Nội dung cách thực - Lựa chọn giáo viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có lực chuyên môn giỏi; Xây dựng kế hoạch, vạch rõ chức năng, nhiệm vụ lực lượng đồng thời phân công công việc cụ thể cho thành viên; Xây dựng định hướng chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy; Tổ chức đánh giá định kỳ, nhân điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm, xây dựng tiêu chí thi đua, chế độ khuyến khích vật chất tinh thần phù hợp; Tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm 2.2.4.3 Điều kiện thực - Lựa chọn GV cốt cán khách quan; Giao nhiệm vụ cho thành viên phải cụ thể, rõ ràng; Xây dựng chế phối hợp phải chặt chẽ, hợp lý; Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời 3.2.5 Biện pháp 5: Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực hoạt động theo hình trường học cho giáo viên 3.2.5.1 Mục đích Để đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy đánh giá kết BD lực DH theo hình trường học cho GV; đồng thời thu thập thông tin xác thực hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV nhà trường, phát thiếu sót, bất hợp lý, phi thực tế trình BD để điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng BDGV đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục tiểu học 3.2.5.2.Nội dung cách thực Xây dựng thống tiêu chí kiểm tra đánh giá hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV; Đánh giá việc QL hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV nhà trường; chất lượng báo cáo viên mời (nếu có) Để kiểm tra, đánh giá hoạt động BD lực CDH theo hình trường học cho GV theo nội dung trên, cần đa dạng hóa phương thức thực Thành lập hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm; Xây dựng biểu bảng kiểm tra để GV tự đánh giá đánh giá lẫn hoạt động; Kết hợp đánh giá thực hoạt động BD GV với đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp hàng năm; Đánh giá việc QL hiệu hình thức bồi dưỡng GV; Bên cạnh HT cần tổ chức lấy ý kiến phản hồi GV QL hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV hàng năm để điều chỉnh việc QL 3.2.5.3 Điều kiện thực - HT phải thấy tầm quan trọng kiểm tra đánh giá hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV; HT phải có lực kiểm tra đánh giá, sử dụng lực lượng kiểm tra hợp lý, xây dựng cơng cụ đo lường có kế hoạch kiểm tra khoa học; Có chế phối hợp chặt chẽ tổ nhóm chun mơn bên liên quan 3.2.6 Biện pháp 6: Đảm bảo điều kiện cần thiết có chế độ sách động viên khích lệ cho cán bộ, giáo viên thực công tác bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học 3.2.6.1 Mục đích biện pháp - Xác định điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác BD lực dạy học theo hình trường học cho GV, nhằm tạo điều kiện tốt hoàn cảnh cho phép để công tác bồi dưỡng đạt hiệu 19 - Động viên, khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên phát triển sáng tạo dạy học Chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên tích cực tham gia BD lực DH theo hình trường học 3.2.6.2 Nội dung, cách thực Kiện tồn Ban đạo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thiện sở vật chất nhà trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sống vật chất tinh thần cho giáo viên nguồn lực người, nguồn lực vật chất: Đảm bảo đầy đủ tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập, tham khảo; Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bồi dưỡng; Chăm lo đến đời sống tinh thần cho giáo viên; Chăm lo đến đời sống vật chất cho giáo viên 3.2.6.3 Điều kiện thực - Xây dựng chế phối hợp quan chuyên môn với quan nghiệp vụ, tranh thủ ủng hộ Ban ngành đoàn thể việc bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên; Dự trù kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học có chế độ khen thưởng GV đạt thành tích cao phong trào BD; Giữ mối liên hệ thường xuyên với Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên, Sở GD&ĐT Hải Phòng đối tác khác 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản đề xuất Tất nhóm biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ phụ thuộc lẫn nhau, nhóm biện pháp sở, tiêu đề cho nhóm biện pháp kia, tác động đến khía cạnh việc BD lực dạy học theo hình trường học cho GV Có thể hình dung mối quan hệ biện pháp QL đề xuất theo sơ đồ sau: Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ biện pháp quản lực dạy học theo hình trường học cho GV HT trường tiểu học huyện Thủy Nguyên 20 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp - Sử dụng phiếu lấy ý kiến: 80 cán quản giáo viên Tác giả thu số phiếu ghi đủ ý kiến phản hồi 80 người Kết ý kiến phản hồi tác giả tổng hợp điểm trung bình theo mức độ, cụ thể bảng tổng hợp sau: Bảng 3.1 Kết thăm dò tính cấp thiết tính khả thi biện pháp TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL giáo viên việc thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Đổi việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nội dung kỹ dạy học theo hình trường học Xây dựng tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cho hình trường học Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực hoạt động theo hình trường học cho giáo viên Đảm bảo điều kiện cần thiết có chế độ sách động viên khích lệ cho cán bộ, giáo viên thực công tác bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Tính cần thiết Tính khả thi Số Điểm Điểm Xếp Rất Xếp Rất Không phiếu trung trung Cần Khả Không hạng khả hạng cần cần thu bình thiết thi khả thi bình thiết thiết thi 80 67 13 2.8 73 2.9 80 73 2.9 66 14 2.8 80 76 78 80 49 30 2,62 30 50 2.4 80 58 22 2.7 14 66 2.2 80 25 55 2.3 58 22 2.7 21 Ý kiến khảo sát cho thấy biện pháp tác giả đề xuất cần thiết có tính khả thi QL BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên nói riêng Như HT trường tiểu học huyện Thủy Nguyên áp dụng biện pháp cách linh hoạt chắn nâng cao hiệu QL BD lực DH theo hình trường học cho GV tiểu học địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Từ kết khảo sát trên, tác giả thực tả mối tương quan thứ bậc biện pháp tác giả đề xuất theo cơng thức: Cơng thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman: r=1-  D2 N ( N  1) (-1  r  1) Trong đó: r hệ số tương quan (r < 0: tương quan nghịch, r > 0: tương quan thuận, giá trị r gần tới mối tương quan chặt) D hiệu số thứ bậc X thứ bậc Y N số biện pháp Ta có: r = 1-  D2 N ( N  1)  1  (12  12    2  2 )  0,71  (36  1) Với hệ số tương quan r = 0,71 cho phép tác giả khẳng định bước đầu mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho GV tương quan tỷ lệ thuận chặt chẽ, mức độ cần thiết đánh giá quan trọng mức độ khả thi đánh giá tương ứng Nghĩa mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đánh giá cao phù hợp Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1.Quản BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên cơng việc cần thiết, góp phần nâng cao lực chun mơn, kĩ nghề nghiệp đội ngũ GV nhân tố hàng đầu định chất lượng GD tiểu học Ngày nay, bối cảnh thực đổi toàn diện GD&ĐT, đặc biệt việc thực dạy học chuyển từ truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất lực người học đặt yêu cầu ngày cao phẩm chất, lực, trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ người GV nói chung, GV tiểu học nói riêng Chính vậy, cơng tác quản BD lực DH theo hình trường học cho GV trọng cấp QL ngành GD quan tâm, đạo sát Quản BD lực DH theo hình trường học trách nhiệm nhiều cấp QL Trong trường tiểu học, quản BD lực DH theo hình trường học cho GV trách nhiệm HT, thực thông qua chức là: lập kế hoạch BDGV sở khảo sát nhu cầu thực tế BD đội ngũ; tổ chức lực lượng tham gia hoạt động BD triển khai phương thức BG theo kế hoạch; Chỉ đạo, giám sát 22 đôn đốc việc thực hiện; kiểm tra đánh giá kết BD trường mình, tập hợp báo cáo Phòng GD&ĐT hàng năm theo qui định Thông tư 26 1.2 Qua khảo sát thực trạng việc BD lực DH theo hình trường học GV quản BD lực DH theo hình trường học HT trường tiểu học địa bàn huyện Thủy Nguyên cho thấy: Nhận thức hoạt động BD chuyên môn CBQL GV có chuyển biến Nhiều GV thực tự BD kết hợp với tham gia hoạt động BD nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động trường; Nhiều trường có ý thực cơng tác xây dựng kế hoạch, chương trình BD chuyên môn cho GV tương đối phù hợp với điều kiện trường Việc tổ chức, đạo hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV đánh giá tương đối tốt, đặc biệt tổ chức thực chuyên đề BD trường Công tác kiểm tra, đánh giá thực tương đối có hiệu q trình thực hoạt động BD lực DH theo hình trường học GV tiểu học Tuy nhiên, kết khảo sát phản ánh hạn chế công tác quản BD lực DH theo hình trường học cho GV HT trường tiểu học, là: Chưa tiến hành khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng BD chuyên môn GV kết hợp với kết đánh giá GV hàng năm để định hướng GV lựa chọn chuyên đề BD thật phù hợp; Các hình thức tổ chức BD triển khai chưa thật hợp để tạo hội cho GV tham gia đạt hiệu quả; Trong tổ chức, đạo hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV thiếu phối hợp lực lượng tham gia BD, chưa huy động hết lực lượng giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Hải Phòng tham gia BDGV, chưa phối hợp để có hỗ trợ tài liệu hướng dẫn từ số đơn vị giao nhiệm vụ chủ chốt BDGV CBQL Học viện Quản giáo dục, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam sở đào tạo Sư phạm khác; Chưa xây dựng sách, chế độ khen thưởng phù hợp để động viên, khích lệ GV tham gia BD lực DH theo hình trường học 1.3 Trên sở hệ thống hóa vấn đề luận liên quan kết phân tích đánh giá thực trạng, để khắc phục bất cập QL BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học địa bàn huyện Thủy Nguyên, tác giả đề xuất 06 biện pháp QL nhằm nâng cao hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV Các biện pháp là: (1) Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản giáo viên việc thực bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học (2) Đổi việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên (3) Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nội dung k dạy học theo hình trường học (4) Xây dựng tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cho hình trường học 23 (5) Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên (6) Đảm bảo điều kiện cần thiết có chế độ sách động viên khích lệ cho cán bộ, giáo viên thực công tác bồi dưỡng lực dạy học theo hình trường học Tác giả tiến hành khảo nghiệm mức độ cần thiết khả thi biện pháp với đánh giá cao mức độ Với hệ số tương quan r = 0,71 cho thấy có tương quan thuận mức độ cần thiết khả thi biện pháp Kết hợp với rà soát điều kiện thực cho thể khẳng định biện pháp hoàn toàn thực trường tiểu học địa bàn huyện Thủy Nguyên trường tiểu học khác có điều kiện tương tự Với kết đó, bước đầu khẳng định tác giả hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, đạt mục đích nghiên cứu Khuyến nghị Để nâng cao chất lượng công tác QL hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, tác giả có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng - Cần tập hợp đội ngũ chuyên viên chun trách BDTX có trình độ chun mơn hiểu biết sâu sắc nghiệp vụ để giải thắc mắc GV thời gian tập huấn, BD lực DH theo hình trường học - Đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc lớp BD, tránh bệnh thành tích, đảm bảo chất lượng khóa BD, lớp BD công tác tự BD lực DH theo hình trường học trường tiểu học địa bàn - Tăng cường, đầu tư sở vật chất cần thiết cho lớp BD - Có chế độ sách ưu tiên cho GD tiểu họcquan tâm đến chế độ trơng trưa, lớp bán trú cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường đảm bảo đời sống cho GV nâng cao chất lượng, hiệu công tác BD lực DH theo hình trường học GV tiểu học 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thủy Nguyên - Đầu tư kinh phí thỏa đáng cho lớp bồi dưỡng nâng cao lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên, đảm bảo điều kiện để bồi dưỡng giáo viên có hiệu quả, chất lượng - Có kế hoạch đạo, triển khai hoạt động BD lực DH theo hình trường học cho GV thực thường xuyên, liên tục Đặc biệt đạo việc tự BD theo chuyên đề tự chọn GV cho hiệu - Thường xuyên nắm bắt thông tin để đánh giá thực trạng lực dạy học theo hình trường học cho giáo viên - Tăng cường tổ chức hội thảo, chuyên đề cấp thành phố để GV có điều kiện tham gia giao lưu, học hỏi trường địa bàn thành phố - Cần ý tìm hiểu nhu cầu, nguyên vọng BD GV đơn 24 vị trường tiểu học - Hỗ trợ trường tài liệu BD lực DH theo hình trường học cho GV 2.3 Đối với ban giám hiệu trường tiểu học huyện Thủy Nguyên - Thực tốt công tác thi đua, khen thưởng để khích lệ GV tích cực, chủ động cơng tác BD lực DH theo hình trường học cho GV - Tạo điều kiện cho GV nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; hạn chế giao cơng việc hành kiêm nhiệm quy định gò bó khiến GV khơng phát huy khả sáng tạo - Đầu tư sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy việc BD lực DH theo hình trường học GV - HT chủ động tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng BD lực DH theo hình trường học GV tham gia dạy theo hình trường học cho phù hợp với điều kiện, lực chuyên môn GV - Áp dụng biện pháp đề xuất nghiên cứu cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường 2.4 Đối với giáo viên tiểu học - Giáo viên tiểu học tham gia giảng dạy theo hình trường học cần xác định đắn mục đích, u cầu cơng tác BD lực DH theo hình trường học mới, tích cực công tác BD để đạt mục tiêu; Mỗi GV phải chủ động tích cực việc học tập để nâng cao lực chuyên môn, kĩ nghề nghiệp; thực tốt "Mỗi Thầy Cô giáo gương tự học sáng tạo", phải coi hoạt động BD lực DH theo hình trường học nhu cầu tự thân việc học tập BD đạt hiệu cao - Tích cực tham gia phong trào, hội thi cấp tổ chức, đặc biệt hội thi giáo viên dạy giỏi năm ... dạy học cho giáo viên: - Hình thức bồi dưỡng lực dạy học cho giáo viên: - Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên 1.4 Hiệu trưởng trường tiểu học quản lý bồi dưỡng lực dạy học theo mơ hình trường. .. trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng lực dạy học theo mơ hình trường học cho giáo viên hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố. .. TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CHO GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2.1 Khái quát địa phương nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học theo mô hình trường học mới cho giáo viên các trường tiểu học huyện thủy nguyên thành phố hải phòng (tt) , Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học theo mô hình trường học mới cho giáo viên các trường tiểu học huyện thủy nguyên thành phố hải phòng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay