Phương hướng hoạt động

4 80 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:42

ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐỒN CĐM 18-K11 PHƯƠNG HƯỚNG Hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 -Căn kế hoạch cơng tác Đồn phong trào niên 2017- 2018 ban chấp hành đoàn trường đại học CNDM Hà Nội -Căn tình hình thực tế Chi đoàn - Căn nhiệm vụ năm học 2017 -2018 Nay BCH Chi đoàn CĐM 18-K11 đề phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2018 sau: I.Đặc điểm tình hình: Tổng số Đồn viên : 52 đồng chí, có đồn viên nam 47 đoàn viên nữ Số lượng Đoàn viên theo học lớp đối tượng Đảng: đồng chí Trong nhiệm kì 2016-2017,Chi Đồn CĐM 18-K11 có đồng chí đạt rèn luyện xuất sắc, 39 đồng chí đạt loại tốt đồng chí đạt loại II.Mục tiêu, phương hướng cơng tác Đồn phong trào niên Chi đoàn CĐM 18-K11 nhiệm kỳ 2017-2018 Trên sở kết kinh nghiệm đạt nhiệm kỳ lâm thời tồn cần khắc phục nhiệm kỳ tới, Chi Đoàn CĐM 18-K11 xây dựng mục tiêu, phương hướng cơng tác Đồn phong trào niên với nội dung chủ yếu sau đây: Mục tiêu chung Công tác giáo dục trị, tư tưởng cho Đồn viên niên;tuyên truyền, giáo dục để Đoàn viên, niên nắm bắt kịp thời chủ trương, sách lớn Đảng, Nhà nước; giữ gìn phát huy yếu tố truyền thống tốt đẹp dân tộc, xây dựng nhân cách Đoàn viên gương mẫu Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, rèn luyện, ngày mai lập nghiệp” Không ngừng đổi mới, nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ cán Đoàn viên niên Chi đồn Xây dựng mơi trường học đường lành mạnh, văn hoá, văn minh, ngăn chặn tệ nạn xã hội 2.Chỉ tiêu phấn đấu: Cơng tác giáo dục trị tư tưởng - 100% đoàn viên niên học tập thực thị, nghị Đảng Đoàn -100% Đoàn viên niên tham gia tích cực hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhà trường nơi cư trú -100% đoàn viên niên ký cam kết thực nghiêm túc thực không vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội Học tập rèn luyện đạo đức - 100% đoàn viên niên xếp loại đạo đức xuất sắc, tốt,khá; 100% Đồn viên đủ cách khơng có Đồn viên niên xếp loại yếu, -100% đoàn viên niên xếp loại học lực từ trung bình trở lên, loại giỏi đạt từ 30 đến 40% ,không có đồn viên xếp loại yếu -100% đồn viên niên không vi phạm quy chế thi kiểm tra -100% ĐVTN hoàn thành tốt tiến độ học tập 3.Cơng tác phong trào -100% đồn viên niên đóng đồn phí đầy đủ - 100% đồn viên niên tham gia hoạt động tình nguyện nhân,nhân đạo đạo đoàn trường -100% đoàn viên chi đoàn đạt loại tốt III.Một số biện pháp thực - Làm tốt công tác giáo dục, động viên đoàn viên niên nâng cao ý thức học tập, rèn luyện để có nhân cách, có sức khỏe, có kiến thức thực chất cho thân, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức tuân thủ nội quy nhà trường pháp luật nhà nước Tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện có thái độ động học tập nghiêm túc, tránh xa tệ nạn xã hội -Tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên niên ý thức lịch sử,các ngày lễ trọng đại củaĐảng nhà nước.Đẩy mạnh chương trình “Thắp Sáng Ước mơ tuổi trẻ Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh” hay phong trào thi đua “Học tập, rèn luyện, ngày mai lập nghiệp” - Tổ chức hoạt động giáo dục tư vấn đạo đức lối sống kỹ sống cho đoàn viên niên, giúp đoàn viên niên có ứng xử phù hợp, có lối sống văn hóa, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh Chủ động nắm bắt tình hình từ nhiều nguồn thơng tin khác định hướng tư tưởng xã hội cho Đoàn viên TN - Tổ chức buổi sinh hoạt tập thể trao đổi phương pháp học tập ,trao đổi kinh nghiệm cho ĐVTN.Phát huy tinh thần sáng tạo không ngừng, thúc đẩy ĐVTN tham gia kì thi sinh viên giỏi, thi Olympic hay hoạt động văn hóa văn nghệ Đoàn trường,… IV Tổ chức thực - Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế chi đồn để thực chương trình cơng tác đồn phong trào niên trường học năm 20172018, chủ động tham gia có hiệu chương trình Đồn trường tổ chức, triển khai thực tốt hoạt động theo chủ điểm năm học -Tiếp thu ý kiến đạo giáo viên chủ nhiệm, thực tốt nhiệm vụ Đồn trường giao, thực tốt cơng tác báo cáo, triển khai thông tin kịp thời -Tiếp tục phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua chi Đoàn, động viên Đồn viên niên tích cực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh -Phát huy vai trò ban chấp hành việc điều hành đạo hàng tháng mặt chưa được, có hướng giải vấn đề tồn tại.Bên cạnh đó,tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đáng Đoàn viên niên chi đoàn Trên phương hướng hoạt động Chi đoàn CĐM 18-K11 nhiệm kỳ tới, mong cấp Đoàn cấp tồn thể đồn viên niên tích cực tham gia đóng góp xây dựng để báo cáo thực tiếng nói Chi đồn TM.BCH CHI ĐỒN CĐM 18-K11 (Kí tên) ... đề tồn tại.Bên cạnh đó,tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đáng Đoàn viên niên chi đoàn Trên phương hướng hoạt động Chi đoàn CĐM 18-K11 nhiệm kỳ tới, mong cấp Đoàn cấp tồn thể đồn viên niên tích cực... luyện đạo đức tuân thủ nội quy nhà trường pháp luật nhà nước Tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện có thái độ động học tập nghiêm túc, tránh xa tệ nạn xã hội -Tổ chức tuyên truyền cho đoàn... Tổ chức hoạt động giáo dục tư vấn đạo đức lối sống kỹ sống cho đoàn viên niên, giúp đoàn viên niên có ứng xử phù hợp, có lối sống văn hóa, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh Chủ động nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng hoạt động, Phương hướng hoạt động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay