Quản lý đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng tại học viện ngân hàng (tt)

24 57 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:22

1 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Giáo dục đào tạo có vị trí, vai trò quan trọng phát triển quốc gia, dân tộc Nhiều quốc gia giới đạt thành tựu to lớn trình phát triển nhờ coi trọng vai trò giáo dục đào tạo Nhật Bản với quan điểm coi “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu; cần kết hợp hài hồ sắc văn hóa lâu đời phương Đông với tri thức phương Tây đại” Hiểu vấn đề này, Đảng Nhà nước ta coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục đào tạo nhằm thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tạo nguồn lực có ý nghĩa định phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc - nguồn lực người “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” – Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại kim nam cho hành động Đảng Nhà nước việc xây dựng giáo dục nước nhà Nghị Trung Ương khoá VIII khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nay” Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 thông qua Đại hội XI, vai trò giáo dục đào tạo lại làm rõ: “Giáo dục đào tạo cần tập trung vào việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao” 2 Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ tồn Quy mơ cấu đào tạo nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu cân đối đồng với phát triển kinh tế - xã hội Cơ cấu ngành đào tạo chưa hợp Chất lượng, hiệu đào tạo nhiều hạn chế, phát triển quy mô chưa gắn với chất lượng đào tạo Học viện Ngân hàng bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa vào năm 1999 theo định số 179/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng năm 1999 Đến nay, sau trình gần 20 năm đào tạo cao học, Học viện Ngân hàng góp phần tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao lĩnh vực tài - ngân hàng Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, Học viện Ngân hàng gặp khơng khó khăn q trình đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Đứng trước thách thức thời kỳ mới, Học viện Ngân hàng ln nỗ lực để trở thành trường đại học hàng đầu lĩnh vực tài - ngân hàng, hướng tới mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từ lí trên, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tác giả lựa chọn thực đề tài: “Quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Học viện Ngân hàng 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản đào tạo Học viện Ngân hàng 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng Giả thuyết nghiên cứu Công tác quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng năm vừa qua đạt kết định, nhiên đứng trước yêu cầu phát triển đất nước nhu cầu xã hội bất cập Nếu có biện pháp đồng tác động đến tất khâu trình đào tạo góp phần nâng cao chất lượng Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa sở luận quản đào tạo trình độ thạc sĩ 5.2 Nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng cơng tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng 5.3 Đề xuất khảo nghiệm biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Học viện Ngân hàng Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu trình đào tạo trình độ thạcHọc viện Ngân hàng, sở đề xuất biện pháp quản đào tạo nhà trường 6.2 Địa điểm nghiên cứu: Học viện Ngân hàng – Số 12 đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp xử số liệu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở luận quản đào tạo trình độ thạc sĩ Chương 2: Thực trạng công tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng Chương 3: Biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành Tài - Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Học viện Ngân hàng Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam Từ Việt Nam có trường đại học đến giáo dục đại học Việt Nam thấy ảnh hưởng ba mơ hình giáo dục đại học: Liên Xô, Pháp, Mỹ Riêng kinh tế, ảnh hưởng mạnh đến giáo dục đại học kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Về luận quản giáo dục tổ chức quản q trình đào tạo có tác giả nghiên cứu như: Phạm Minh Hạc, Đặng Quốc Bảo, Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền, … Các chuyên đề nghiệp vụ quản đào tạo như: xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo Lê Đức Ngọc, hay quản đào tạo trường học Bộ Y tế 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản chức quản 1.2.1.1 Quản Như vậy, hiểu: Quản tác động có tổ chức, có hướng đích, hợp quy luật chủ thể quản lên đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề 1.2.1.2 Chức quản - Chức kế hoạch hóa - Chức tổ chức - Chức đạo - Các chức kiểm tra 1.2.2 Đào tạo Đào tạo hoạt động mang tính phối hợp chủ thể dạy học (người dạy người học), thống hữu hai mặt dạy học tiến hành sở giáo dục, mà tính chất, phạm vi, cấp độ , cấu trúc, quy trình hoạt động quy định cách chặt chẽ, cụ thể mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, sở vật chất, thiết bị dạy học, đánh giá kết đào tạo, thời gian đối tượng đào tạo cụ thể 1.2.3 Đào tạo trình độ thạcĐào tạo trình độ thạc sĩ nội dung đào tạo sau đại học Đào tạo SĐH đào tạo bậc cao bậc ĐH Đây trình phát triển CL nhằm tạo người có tư nhận thức tổng quan, có khả tổ chức QL điều hành nhóm người làm việc Đào tạo SĐH bao gồm ĐT trình độ thạc sĩ, ĐT trình độ tiến sĩ bồi dưỡng SĐH 1.2.4 Quản đào tạo trình độ thạcQuản đào tạo trình độ thạc sĩ việc xây dựng biện pháp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng ĐT xây dựng, hoàn thiện đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện giảng dạy, phát triển đội ngũ GV, QL học viên, … nhằm đạt hiệu cao trình ĐT đồng thời phát hiện, ngăn chặn xử kịp thời tồn tại, yếu để hướng tới mục tiêu ĐT đặt 7 1.3 Nội dung quản đào tạo trình độ thạc sĩ 1.3.1 Quản công tác tuyển sinh 1.3.2 Quản tổ chức đào tạo 1.3.2.1 Quản nội dung, chương trình đào tạo 1.3.2.2 Quản hoạt động giảng dạy giảng viên 1.3.2.3 Quản hoạt động học tập học viên: 1.3.3 Quản hoạt động đánh giá kết học tập 1.3.4 Quản đội ngũ giảng viên 1.3.5 Quản sở vật chất điều kiện phục vụ trình đào tạo 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản đào tạo trình độ thạc sĩ 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 1.4.1.1 Yếu tố chất lượng đội ngũ giảng viên, cán quản lý, nhân viên phục vụ 1.4.1.2 Yếu tố sở vật chất phục vụ trình đào tạo 1.4.1.3 Yếu tố công nghệ thông tin truyền thông 1.4.2 Các yếu tố khách quan 1.4.2.1 Yếu tố thể chế, quy chế đào tạo quy định pháp luật 1.4.2.2 Yếu tố môi trường đào tạo Kết luận chương Trước yêu cầu nghiệp đổi hội nhập quốc tế sâu rộng đặt hội thách thức sở đào tạo Điều đòi hỏi người CBQL phải nắm vững vấn đề khoa học QL nói chung, QLGD nói riêng, có nội dung, nguyên tắc quản đào tạo nhà trường QL đào tạo trình độ thạc sĩ thực chất QL yếu tố: QL công tác tuyển sinh, mục tiêu ĐT, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, hoạt động dạy học, đáp ứng sở vật chật, thiết bị, phương tiện, môi trường ĐT, yêu cầu QL CL đào tạo, … Trong q trình QL cơng tác đào tạo trình độ thạc sĩ với yếu tố vận động tác động qua lại lẫn làm nảy sinh tình QL Đồng thời nhà QL phải nắm nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến trình ĐT Do vậy, nhà QL phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, xử sai lệch để kịp thời điều chỉnh nhằm làm cho công tác GDĐT nhà trường phát triển liên tục Nếu hạn chế tối đa yếu tố bất lợi, tiêu cực phát huy yếu tố tích cực việc QL đào tạo trình độ thạc sĩ phát huy hiệu tối đa, góp phần nâng cao CL đào tạo trình độ thạc sĩ Khung luận nghiên cứu, trình bày chương sở luận vững để giúp tác giả tiến hành việc đánh giá thực trạng chương nghiên cứu biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng chương 9 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠCCHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 2.1 Một vài nét chung Học viện Ngân hàng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Học viện Ngân hàng Học viện Ngân hàng sở đào tạo Nhà nước, thành lập theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg ngày 09/02/1998 Thủ tướng Chính phủ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu khoa học Ngân hàng mà tiền thân trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (được thành lập theo Quyết định số 3032/GV ngày 13/09/1961 Thủ tướng Chính phủ) Học viện Ngân hàng phép đào tạo bậc học từ trung cấp, cao đẳng, đại học sau đại học lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng 2.1.2 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Học viện Ngân hàng 2.1.3 Đội ngũ cán giảng viên, sở vật chất phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo 2.2 Thực trạng đào tạo trình độ thạcHọc viện Ngân hàng 2.3 Thực trạng cơng tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 10 2.3.1 Nhận thức cần thiết quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Bảng 2.5 Sự cần thiết quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Nhận thức CBQL, GV học viên Mức độ Số lượng Tỉ lệ % Rất cần thiết 81 81% Cần thiết 17 17% Không cần thiết 2% TT 2.3.2 Quản công tác tuyển sinh Bảng 2.8 Đánh giá thực trạng công tác tuyển sinh cao học Học viện Ngân hàng Kết Nội dung TT Tốt Bình Chưa Điểm TB Thứ thường tốt 3đ 2đ 1đ 84 11 2,79 76 15 2,61 79 14 2,72 81 13 2,75 ( ) bậc Thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh công bố rộng rãi, kịp thời Tổ chức ôn tập kịp thời, nội dung đầy đủ, bám sát nội dung thi Công tác tuyển sinh thực theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực Đảm bảo công bằng, khách 11 quan, minh bạch Công tác tổ chức thi thực nghiêm túc, quy chế 86 11 2,83 77 19 2,73 78 18 2,74 Bộ Giáo dục Đào tạo Kết thi tuyển sinh công bố công khai, theo thời gian quy định Tuyển học viên đáp ứng yêu cầu đầu vào chương trình đào tạo 2.3.3 Quản tổ chức đào tạo 2.3.3.1 Quản nội dung, chương trình đào tạo Bảng 2.9 Thực trạng quản nội dung, chương trình đào tạo kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Kết Nội dung TT Điểm Đồng Phân Không ý vân đồng ý 3đ 2đ 1đ 81 11 2,73 74 15 11 2,63 77 16 2,70 TB ( ) Thứ bậc Chương trình đào tạo mềm dẻo, bám sát với chương trình khung theo quy định, có kết hợp thuyết thực tế Có bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo cách kịp thời, theo quy định quan QL nhà nước Thực nghiêm túc, kế hoạch nội dung, chương trình ĐT 12 Nội dung giảng dạy GV thường xuyên cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình 78 13 2,69 72 17 11 2,61 74 18 2,66 hình Kiểm tra việc thực chương trình, kế hoạch giảng dạy GV Kế hoạch đào tạo xây dựng khoa học, hợp 2.3.3.2 Quản hoạt động giảng dạy giảng viên 2.3.3.3 Quản hoạt động học tập học viên cao học: 2.3.4 Quản hoạt động đánh giá kết học tập 2.3.4.1 Quản hoạt động đánh giá kết học phần học viên cao học chuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Bảng 2.12 Thực trạng quản hoạt động đánh giá kết học tập học viên cao học chuyên ngành TàiNgân hàng Mức độ thực T Nội dung quản hoạt động T đánh giá kết Tốt Bình Chưa Điểm TB Thứ thường tốt 3đ 2đ 1đ 75 18 2,68 79 16 2,74 71 21 2,63 ( ) bậc Kế hoạch tổ chức đánh giá kết học tập công bố rộng rãi từ đầu năm học GV thông báo cụ thể hình thức đánh giá kết học phần Việc tổ chức đánh giá kết 13 học tập thực nghiêm túc, công bằng, theo quy định Việc thông báo kết đánh giá thực kịp thời, 68 24 2,60 76 15 2,67 công khai Hoạt động đánh giá kết phản ánh thực trạng học tập học viên 2.3.4.2 Quản hoạt động đánh giá chất lượng luận văn thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Bảng 2.13 Thực trạng quản hoạt động đánh giá chất lượng luận văn thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Nội dung quản hoạt động TT đánh giá chất lượng luận văn thạc sĩ QL việc phân công người hướng dẫn học viên thực đề tài luận văn thạc sĩ Tổ chức hoạt động phê duyệt đề cương luận văn thạc sĩ theo quy định Tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn nhà khoa họctrình độ chun môn cao, chuyên ngành ĐT Tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ nghiêm túc, xác, khách quan Mức độ thực Tốt Bình Chưa Điểm TB Thứ thường tốt 3đ 2đ 1đ 72 19 2,63 71 17 12 2,59 75 18 2,68 75 15 10 2,65 ( ) bậc 14 2.3.5 Quản đội ngũ giảng viên Bảng 2.14 Thực trạng quản đội ngũ giảng viên Mức độ thực TT Nội dung quản đội ngũ giảng viên Điểm Bình Chưa thường tốt 3đ 2đ 1đ 71 18 11 2,60 73 17 10 2,63 76 16 2,68 70 18 12 2,58 74 14 12 2,62 Tốt TB ( ) Thứ bậc Thường xuyên cập nhật danh sách GV tham gia giảng dạy hướng dẫn khoa học Định kỳ đánh giá chất lượng giảng dạy GV tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ Dân chủ, khách quan việc lấy ý kiến đóng góp học viên GV Công khai kết khảo sát lấy ý kiến học viên GV Tiến hành rà soát, thỉnh giảng GV có chun mơn cao, nghiệp vụ sư phạm tốt có đánh giá tích cực từ người học 2.3.6 Quản điều kiện phục vụ trình đào tạo 2.4 Đánh giá thực trạng cơng tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 15 2.4.1 Những thành công đạt 2.4.2 Những hạn chế, tồn 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn Kết luận chương Học viện Ngân hàng sở ĐT có bề dày truyền thống có uy tín ĐT lĩnh vực TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng có đóng góp định cơng tác ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nghiệp phát triển KT-XH đất nước Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng quan tâm thực chức QL hoạt động ĐT nói chung ĐT trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng nói riêng, giúp cho hoạt động ĐT trình độ thạc sĩ vào nề nếp, yếu tố quan trọng tạo nên hiệu trình ĐT trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng gần 20 năm qua Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng thực tốt phương châm “Học đơi với hành”, có nhiều biện pháp, sáng tạo việc quản lý, khai thác sử dụng thiết bị, đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng vào ĐT, tạo môi trường học tập cho học viên sát với thực tiễn công tác nên sau kết thúc chương trình ĐT, học viên đáp ứng u cầu vị trí cơng việc Trong QL hoạt động ĐT vào chiều sâu, nội dung nội quy, quy chế, quy định thực nghiêm túc, công tác tuyên truyền tạo nên phong trào thi đua học tập Kết tốt nghiệp hàng năm đạt tỉ lệ cao, thu hút người học tham gia 16 chương trình ĐT trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Qua phân tích thực trạng từ QL hoạt động ĐT trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng, cơng tác tuyển sinh đầu vào đến sở vật chất phục vụ ĐT, đội ngũ giảng viên, hoạt động đánh giá kết học tập nguyên nhân làm ảnh hưởng đến cơng tác QLĐT trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng, nói cơng tác QLĐT trình độ thạcHọc viện Ngân hàng thời gian qua có nhiều cố gắng, tạo chuyển biến tích cực hoạt động ĐT Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày cao ĐT trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng đòi hỏi Học viện Ngân hàng phải có đột phá cơng tác QL, tìm biện pháp hữu hiệu để nâng cao CLĐT trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng giai đoạn tới 17 Chương BIỆN PHÁP QUẢN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUN NGÀNH TÀI CHÍNHNGÂN HÀNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 3.1.2 Nguyên tác đảm bảo tính hệ thống 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Một số biện pháp quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 3.2.2 Tổ chức quy trình tuyển sinh khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh cao học chuyên ngành TàiNgân hàng 3.2.3 Quản việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa quốc tế 3.2.4 Quản thực đánh giá kết học tập học viên theo hướng kết hợp đánh giá trình đánh giá kết 3.2.5 Đổi công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo quy trình chuẩn hóa quốc tế 18 3.2.6 Tăng cường quản đầu tư sở vật chất phương tiện, thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Các vấn đề chung Số lượng CBQL GV tham gia khảo sát: 40 người Nguyên tắc đánh giá cho điểm: - Khảo nghiệm tính cần thiết có mức đánh giá: Rất cần thiết, cần thiết không cần thiết với mức điểm tương ứng điểm, điểm điểm - Khảo nghiệm tính khả thi có mức đánh giá: Rất khả thi, khả thi không khả thi với mức điểm tương ứng điểm, điểm điểm 3.4.2 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 3.4.3 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 3.4.4 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng 19 Bảng 3.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp TT Biện pháp quản Tính cần Tính khả Hiệu thiết thi số Xi Yi (d = Xi - Yi) Nâng cao nhận thức tầm quan trọng QLĐT trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân 2,83 2,80 -1 2,78 2,85 2 2,90 2,90 2,70 2,65 2,80 2,73 -1 hàng Học viện Ngân hàng Tổ chức quy trình tuyển sinh khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh cao học chuyên ngành TàiNgân hàng Quản việc xây dựng nội dung, chương trình ĐT theo hướng chuẩn hóa quốc tế Quản thực đánh giá kết học tập học viên theo hướng kết hợp đánh giá q trình đánh giá kết Đổi cơng tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo quy trình chuẩn hóa quốc tế 20 Tăng cường quản đầu tư sở vật chất phương tiện, thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất 2,68 2,60 lượng đào tạo 2.832.802.782.852.902.90 2.702.652.802.732.682.60 2.5 Tính cần thiết 1.5 Tính khả thi 0.5 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Biểu đồ 3.1 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Từ biểu đồ cho thấy tranh toàn cảnh tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 21 Kết luận chương Trên sở nghiên cứu luận từ thực tiễn khảo sát, tác giả đề xuất biện pháp quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạcHọc viện Ngân hàng - Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng QLĐT trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng - Biện pháp 2: Tổ chức quy trình tuyển sinh khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh cao học chuyên ngành TàiNgân hàng - Biện pháp 3: Quản việc xây dựng nội dung, chương trình ĐT theo hướng chuẩn hóa quốc tế - Biện pháp 4: Quản thực đánh giá kết học tập học viên theo hướng kết hợp đánh giá trình đánh giá kết - Biện pháp 5: Đổi công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo quy trình chuẩn hóa quốc tế - Biện pháp 6: Tăng cường quản đầu tư sở vật chất phương tiện, thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo Các biện pháp đề xuất luận văn tập trung khắc phục tồn phát huy mặt tích cực cơng tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Qua khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất thấy mối quan hệ chặt chẽ biện pháp, đảm bảo tính hiệu thực 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao chất lượng ĐT hệ thống trường đại học nói chung Học viện Ngân hàng nói riêng nhu cầu tất yếu, khách quan giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước giai đoạn đổi hội nhập với giới Qua trình nghiên cứu thực đề tài luận văn, tác giả xin đưa số kết luận sau: - Luận văn làm sáng tỏ khái niệm quản lý, đào tạo, đào tạo trình độ thạcquản đào tạo trình độ thạc sĩ; nghiên cứu xác định rõ nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao ngành Ngân hàng - Luận văn làm sáng tỏ nội dung quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng bao gồm nhiều vấn đề quản công tác tuyển sinh, quản nội dung chương trình đào tạo, quản hoạt động đánh giá kết học tập, quản đội ngũ giảng viên, quản sở vật chất phục vụ q trình đào tạo Thơng qua q trình khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng, tác giả làm rõ điểm tích cực tồn cơng tác quản đào tạo trình độ thạc sĩ Thực tế cho thấy, công tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng đạt nhiều thành tựu đáng tự hào Tuy nhiên, từ kết khảo sát cho thấy cơng tác 23 quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng số bất cập chưa tạo quy trình thống việc quản đào tạo, chưa có đồng biện pháp quản lý, chưa có quán việc xây dựng kế hoạch, phương pháp đào tạo chưa đổi kịp thời để thích ứng với nhu cầu xã hội, việc biên soạn tài liệu giáo trình phục vụ trình đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, sở vật chất phục vụ cơng tác đào tạo nhiều hạn chế,… Trên sở luận quản đào tạo, từ kết khảo sát thực trạng quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng năm gần đây, tác giả đề xuất biện pháp nhằm tăng cường hiệu công tác quản đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Đồng thời tác giả tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất, làm rõ mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp, qua đảm bảo tính hiệu thực đồng biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy, quy định, quy chế liên quan đến cơng tác quản đào tạo trình độ thạc sĩ - Tạo điều kiện để mở rộng quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 24 - Có đạo kịp thời, sát trường đại học công tác quản đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 2.2 Đối với Học viện Ngân hàng - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ cán quản lý, giảng viên học viên công tác quản đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng Học viện Ngân hàng Xác định nhiệm vụ chung toàn thể đội ngũ cán công nhân viên Học viện Ngân hàng, cần có phối hợp tất đơn vị Học viện Ngân hàng - Cần có đầu tư thỏa đáng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trình đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động đào tạo - Có chế sách hợp việc thu hút người tài, khuyến khích đội ngũ cán QLGD có lực, tâm huyết với nghề gắn bó lâu dài với Học viện Ngân hàng Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo trình độ thạc sĩ chun ngành TàiNgân hàng - Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạcchuyên ngành TàiNgân hàng ngày đại, đáp ứng nhu cầu xã hội ... pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng Giả thuyết nghiên cứu Công tác quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài - Ngân hàng Học viện Ngân hàng. .. quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài – Ngân hàng Học viện Ngân hàng chương 9 Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI HỌC... pháp quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài – Ngân hàng Học viện Ngân hàng 3.2.1 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài – Ngân hàng Học viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng tại học viện ngân hàng (tt) , Quản lý đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng tại học viện ngân hàng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay