chuyên đề nhiên liệu thay thế dme trên xe bus

48 59 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 23:03

CHUYÊN ĐỀ NHIÊN LIỆU THAY THẾ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ DME TRÊN XE BUS NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESL CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ D1146 TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DME KẾT LUẬN NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, Ngày … tháng … năm 2018 Giáo Viên Hướng Dẫn MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự Viết tắt Diễn giải DME Dimethyl Ether DO Diesel oil TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN Qui chuẩn Việt Nam BTDC Before Top Dead Centre (Trước điểm chết trên) BBDC Before Bottom Dead Centre (Trước điểm chết dưới) ATDC After Top Dead Centre (Sau điểm chết trên) ABDC After Bottom Dead Centre (Sau điểm chết ) GQTK Góc quay trục khuỷu 10 PM Particulate Matter (Chất thải dạng hạt) 11 PTCGĐB Phương tiện giới đường 12 QĐ-TTg Quyết định – Thủ tướng 13 NĐ-CP Nghị định – Chính phủ 14 TT-BGTVT Thơng tư – Bộ Giao thông Vận tải 15 BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ 16 HSU Hartridge Smoke Units (Độ khói khí thải) 17 ASTM - Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure - Phương pháp xác định thành phần cất áp suất Số thứ tự Viết tắt Diễn giải khí Lượng tiêu thụ nhiên liệu cấp cho chu trình cơng tác 18 gct 19 Ne Công suất động 20 Me Mô men xoắn động 21 ge Suất tiêu thụ nhiên liệu động 22 Gnl Lượng tiêu thụ nhiên liệu MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu chứng minh rằng, dimethyl ether (DME) sử dụng làm nhiên liệu cho động diesel, cho phép giải loạt vấn đề xuất động diesel sử dụng nhiên liệu diesel truyền thống (DO) như: Khơng có khói đen DME có hàm lượng ôxy cao liên kết cácboncácbon, giảm đáng kể NOx DME có số xê tan cao thời gian cháy trễ nhỏ, giảm ồn từ trình cháy tốc độ tăng áp suất xy lanh cháy thấp Trong nước có số nghiên cứu sử dụng nhiên liệu DME cho động diesel, song số lượng nghiên cứu hạn chế Mặt khác tiêu chuẩn khí thải động ngày thiết chặt, tiêu chuẩn nồng độ khói đen, với ưu điểm DME việc sử dụng DME làm nhiên liệu cho động diesel có triển vọng Đây lý để chọn đề tài nghiên cứu TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nâng cao tiêu môi trường động diesel đại toán quan trọng, lời giải cho toán sử dụng nhiên liệu thay Một nhiên liệu thay triển vọng nghiên cứu ứng dụng rộng rãi giới năm gần DME Hiện nước ta số lượng xe bus có lắp động diesel D1146 lưu hành lớn, với lượng khí thải chúng thải môi trường lớn Việc sử dụng nhiên liệu thay phương tiện nhằm giảm ảnh hưởng tiêu cực khí thải đến môi trường cần nghiên cứu ứng dụng, việc “ Ứng dụng phần mềm Diesel R-K mơ q trình phun nhiên liệu ; tính tốn tiêu môi trường động D1146 xe bus sử dụng nhiên liệu thay DME "là cấp thiết MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu đề tài Mô trình phun nhiên liệu tính tốn tiêu môi trường động diesel D1146 xe bus biện pháp sử dụng DME làm nhiên liệu, phần mềm chuyên dụng 3.2 Phương pháp nghiên cứu Dựa sở nghiên cứu lý thuyết tính tốn chu trình cơng tác động diesel để xác định tiêu môi trường động diesel sử dụng nhiên liệu DO DME, so sánh đối chiếu kết tính tốn khuyến cáo sử nhiên liệu DME cho động diesel NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu đề tài gồm chương: Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết tính tốn tiêu môi trường động Diesel Chương Tính tốn tiêu mơi trường động D1146 xe bus sử dụng nhiên liệu DME phần mềm Diesel–RK CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI TỪ CÁC PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI Vấn đề tiết kiệm lượng giảm phát thải từ phương tiện giới ngày trở nên vấn đề nóng mang tính tồn cầu Trên giới, nhiễm mơi trường khí thải nhiều nước quan tâm Các nước Châu Âu nôi nghành công nghiệp ô tô phát minh sáng chế động đời từ lục địa Sự phát triển vượt bậc thị trường ô tô giai đoạn 1960 – 1970 học chết 80 người dân New York ngày thời tiết đảo lộn nhiễm khơng khí buộc Chính phủ nước Châu Âu xây dựng chương trình cắt giảm khí thải xe vào năm 1970 Tuy nhiên phải đến năm 1987 dự luật hoàn chỉnh quy định giá trị nồng độ giới hạn loại khí thải thông qua người ta gọi EURO.O Trải qua 20 năm thêm tiêu chuẩn ban hành bao gồm EURO.1 (1991) EURO.2 (1996) , EURO.3 (2001) , EURO.4 (2005) , EURO.5 (2008) 2013 áp dụng tiêu chuẩn EURO.6 Các tiêu chuẩn EURO áp dụng cho tất nước liên minh Châu Âu nhiều nước khác giới áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Mỹ nước có tiêu chuẩn phát thải ngặt nghèo,các tiêu chuẩn phát thải khác bang Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA(Environmental Perotection Agency) đặt nhiều định mức tiêu chuẩn khác dựa tiêu chuẩn quan môi trường California đứng vị trí với yêu cầu tiêu chuẩn động đạt Tier Bin Theo 13 bang khác Mỹ áp dụng tiêu chuẩn Hiện British Colombia Quebec áp dụng tiêu chuẩn California bang lại Mỹ Canada áp dụng tiêu chuẩn EPA – Tier Bin Tại Châu Á, số nước phát triển Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, đưa tiêu chuẩn phát thải từ sớm Một số nước phát triển gần bắt đầu bước đưa quy định phát thải riêng Trong Việt Nam bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn khí thải EURO.2 từ năm 2007 Tại Việt nam, vấn đề bảo vệ môi trường quan tâm muộn so với nước khác giới, thời kỳ phát triển kinh tế Việt nam từ sau giải phóng hồn tồn miền Nam, thống đất nước (1975) đến cho thấy ảnh hưởng lớn khí thải tới chất lượng khơng khí mơi trường sống Chính phủ đề nhiều biện pháp nhằm quản lý giảm thiểu tác hại khí thải từ phương tiện giới Điều thể qua minh chứng sau đây: Quyết định số 249/2005/QĐ – TTg Chính phủ lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thơng giới đường ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2005 Theo từ ngày tháng năm 2007 tất phương tiện giao thông giới đường phải đạt tiêu chuẩn khí thải EURO.2 Đối với loại xe giới mà kiểu loại chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường trước ngày 10 2.1.2.4 Mơ hình truyền nhiệt thành vách Hohenberg Mơ hình Hohenberg (1979) cho truyền nhiệt tức thời quan tâm thực đến điều kiện động diesel phun trực tiếp Quan hệ dựa kết thực nghiệm rộng rãi động diesel phun nhiên liệu trực tiếp Truyền nhiệt tức thời vào thành vách sử dụng cơng thức sau: (2.10) Trong đó: - Hệ số truyền nhiệt, [W/m2K]; - Tốc độ pittong, [m/s]; - Thể tích tức thời xy lanh, [m3] - Nhiệt độ xy lanh, [K]; - Áp xuất xy lanh,[Pa]; Nhiệt độ bề mặt buồng cháy cho phép đánh giá xác việc truyền nhiệt tức thời (theo Gajendra Babu Murthy 1976): (2.11) Trong đó: - Diện tích vùng bề mặt tức thời, [m2] - Nhiệt độ thành vách, [K]; - Nhiệt độ xy lanh, [K]; - Hệ số truyền nhiệt tức thời, [W/m2K]; - Lượng nhiệt truyền tức thời, [J]; - Góc quay trục khuỷu,[độ]; - Tốc độ quay trục khuỷu động cơ, [v/ph] 2.2 MƠ HÌNH TÍNH TỐN HÀM LƯỢNG NOx Để xem xét cách đầy đủ sản phẩm cháy động diesel, cần phải tính tốn động học tất phản ứng trung gian Việc tính tốn chi tiết gặp nhiều khó khăn phức tạp Do trình cháy động diễn nhanh nên chất tham gia phản ứng có tốc độ nhỏ, bỏ qua hàm lượng chúng q trình tính tốn [5] Thuật ngữ chun ngành NOx dùng để gọi chung cho chất hình thành q trình cháy là: Monoxít Nitơ (NO), Dioxít Nitơ (NO2) Protoxít Nitơ (N2O) Theo lý thuyết cháy, chất sinh theo chế: NOx nhiệt, NOxtức thời NOx nhiên liệu Sự hình thành NOx kết họp N2 O2 có mặt hỗn hợp nhiệt 34 độ cháy cao (trên 1100°C) Với động đốt trong, nguồn tạo NOx nitơ phân tử có khơng khí nạp (NOx nhiệt) Sự hình thành NOx nhiên liệu không đáng kể nhiên liệu diesel chứa Nitơ Nhiều tác giả nghiên cứu tạo thành NOx cho khoảng thời gian cháy động đốt cần xem xét động học phản ứng tạo thành NO (chất chiếm tỷ lệ cao nhóm NOx) Các thành phần lại NO2 N2O xác định theo kết thống kê kinh nghiệm Để tính tốn hàm lượng NO khí thải sử dụng mơ hình tính khác nhau, với mức độ xác khác Mơ hình nhiều tác giả sử dụng mơ hình Zeldovich phần mềm Diesel – RK Theo mơ hình Zeldovich, điều kiện hệ số dư lượng khơng khí xấp xỉ 1, mơ hình hình thành NO gồm phản ứng thuận nghịch sau: ( 2.12 ) ( 2.13 ) ( 2.14 ) Theo Zeldovich, mơ q trình hình thành NO x, xy lanh chia làm hai vùng: vùng chưa cháy vùng khí cháy Vùng chưa cháy gồm khơng khí, nhiên liệu khí sót Trong thời gian cháy, thể tích vùng khí cháy tăng dần lên Khi tính tốn trình cháy, coi giá trị cục hệ số dư lượng khơng khí thay đổi tuyến tính từ giá trị αint < đến Giá trị tức thời hệ số dư lượng khơng khí q trình cháy α c hàm GQTK ϕ: ( 2.15 ) Trong : - Thời gian diễn trình cháy, [độ GQTK] ; - Hệ số dư lượng khơng khí q trình nạp ; - Thành phần thể tích NO rNO vùng cháy xác định theo cơng thức: ( 2.16 ) Trong : - Áp suất xy lanh [ Pa] - Nhiệt độ khu vực buồng cháy [K] - Hằng số khí [J / (mol K)]; - Vận tốc góc quay trục khuỷu [ 1/ giây ] rNO eq, rN2 eq, rO eq, rO2 eq - Nồng độ cân NO, N2, O, O2 35 - Hàm lượng NO xy lanh xác định theo công thức : RNOc = rNO rbc Trong đó: (2.17) rbc – Lượng khí cháy xy lanh 36 2.3 MƠ HÌNH TÍNH TỐN HÀM LƯỢNG PM Việc tính tốn độ khói Diesel – RK thực theo phương pháp giáo sư Razleisev, có tính đến ảnh hưởng đặc điểm trình cháy nhiên liệu phun vào xy lanh tới việc hình thành đốt cháy hạt PM Theo giáo sư Razleisev, hạt PM hình thành chủ yếu yếu tố: - Do phá hủy dây chuyền phân tử nhiên liệu, khuếch tán từ bề mặt hạt nhiên liệu vào vùng cháy; - Do phản ứng trùng hợp nhiệt độ cao trình khử hidro lõi hạt nhiên liệu bay Quá trình cháy hạt PM diễn song song với q trình giảm mật độ thể tích chúng giãn nở Vận tốc tạo PM vùng cháy xác định theo công thức: ( 2.18 ) Trong đó: - Thể tích tức thời xy lanh, [m3] gct - Lượng nhiên liệu cấp cho chu trình, [kg] - Tốc độ cháy [ 1/ độ GQTK ] K - Hằng số bay Vận tốc hình thành PM theo chế trùng hợp nhân giọt nhiên liệu tỷ lệ với vận tốc biến hạt nhiên liệu lỏng bay hồn tồn chúng Đối với q trình khác nhau, chúng tính tốn theo biểu thức sau: - Trong trình phun nhiên liệu: ( 2.19) Trong đó: - Thời gian tính từ thời điểm bắt đầu phun, [s]; - Mức độ kéo dài trình phun, [s]; - Đặc tính phân tán; - Đường kính trung bình hạt nhiên liệu, [ m] - Vận tốc đốt cháy hạt PM: ( 2.20 ) 37 Trong đó: - Áp suất tức thời xy lanh, [MPa]; - Mật độ tức thời PM tính theo thể tích xy lanh; n - Tốc độ vòng quay trục khuỷu, [ v / ph] - Vận tốc thay đổi hàm lượng PM xy lanh giãn nở: ( 2.21 ) Hàm lượng PM khí thải (quy dẫn điều kiện tiêu chuẩn), xác định theo công thức: (2.22 ) Trong đó: - Áp suất xy lanh thời điểm 600 BTDC, [MPa] - Hệ số đoạn nhiệt khí thải Trong phần mềm Diesel – RK, nồng độ [C] tính theo thang đo Bosch diễn biến theo độ khói khí thải K, [1/m] 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG Mơ hình tính tốn hàm lượng NOx theo động lực phản ứng Zeldovic sử dụng Diesel-RK chế hình thành NOx đủ xét đến thông số nhiệt động bên buồng cháy (diễn biến áp suất nhiệt độ vùng sản phẩm cháy) nên cho phép đánh giá ảnh hưởng thông số kết cấu, chế độ vận hành (tải tốc độ), thơng số điều chỉnh, thuộc tính nhiên liệu … đến đến mức phát thải NOx động diesel Trong phần mềm Diesel-RK, hàm lượng chất thải dạng hạt (PM) xác định gián tiếp qua độ khói khí thải K theo phương pháp giáo sư Razleisev Phương pháp có xét đến đặc điểm trình cháy tia phun diesel với điều kiện nhiệt độ cụ thể xy lanh, trình hình thành đốt cháy hạt PM Do mơ hình cho phép tính tốn mức độ khói động có xét đến ảnh hưởng thông số kết cấu, chế độ vận hành, thơng số điều chỉnh, thuộc tính nhiên liệu 39 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ D1146 TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DME 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Động D1146 động diesel kỳ, xy lanh bố trí hàng, hãng Doosan, Hàn Quốc chế tạo Trên bảng 3.1 trình bày thơng số kỹ thuật động D1146 STT Các thông số Động Mã động D1146 Số xy lanh Đường kính xylanh (mm) 111 Hành trình pittong (mm) 139 Thể tích cơng tác (cm3) 8071 Tỷ số nén 17,5:1 Công xuất định mức (mã lực)/vòng quay (v/ph) 182/2500 Mơ men cực đại (kG.m)/vòng quay (v/ph) 57,5/1600 Thứ tự cơng tác 10 11 12 13 14 15 1-5-3-6-2-4 Khe hở xupáp (nạp - xả) 0,6 – 0,3 150 BTDC Thời điểm phun (trước ĐCT) Áp suất phun nhiên liệu (kG/cm2) 210 Thể tích dầu bơi trơn (max/min)(lít) 15,5/12 Thể tích nước làm mát (trong động cơ)(lít) 14 Số xéc măng khí 40 STT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Các thông số Động Số xéc măng dầu Aluminum alloy Vật liệu chế tạo Pittong (Hợp kim nhôm) Chiều dài truyền (mm) 340 Số vòi phun máy Số lỗ phun vòiphun Đường kính lỗ phun 0,29 Chiều dài đường nạp (mm) 180 Đường kính cổ nạp (mm) 48,7 Số xupáp xả xy lanh Số xupáp nạp xy lanh Chiều dài đường xả (mm) 161 Đường kính cổ xả (mm) 43,4 Góc mở sớm xupap xả (trước điểm chết dưới) 46 BBDC Góc đóng muộn xupap xả (sau điểm chết trên) 14 ATDC Góc mở sớm xupap nạp (trước điểm chết trên) 16 BTDC Góc đóng muộn xupap nạp (sau điểm chết dưới) 36 ABDC 41 STT 32 Các thông số Động Lượng nhiên liệu lần phun chế độ định mức ( g ) 0,07296 Bảng 1: Các thông số kỹ thuật động D1146 42 Động D1146 có đặc tính ngồi trình bày hình 3.1 Hình 1: Đặc tính ngoài động D1146 3.2 KẾT QUẢ MƠ PHỎNG, TÍNH TỐN CÁC CHỈ TIÊU MƠI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL TRÊN ỨNG DỤNG DIESEL - RK 3.2.1 Khai báo thơng số đầu vào Tính tốn chu trình cơng tác động thực chế độ làm việc định mức (Ne = 134 kW, n = 2500 vg/ph) Sau khai báo đầy đủ thông số đầu vào, hiệu chỉnh quy luật cung cấp nhiên liệu sử dụng cơng cụ tối ưu hóa (Optimization), thu kết tính tốn 3.2.2 Kết tính tốn Kết tính tốn CTCT động D1146 thể (Error: Reference source not found) đồ thị diễn biến áp suất xylanh (Error: Reference source not found), đồ thị diễn biến nhiệt độ xy lanh động theo góc quay trục khuỷu (Error: Reference source not found), tốc độ tỏa nhiệt (Error: Reference source not found), tiêu môi trường (nồng độ NOx, nồng độ khói đen PM) (Error: Reference source not found) (Error: Reference source not found) Các kết tính tốn CTCT chế độ định mức α = 1,75 thể phụ lục Tốc độ n, vg/ph Cơng suất có ích Ne, kW DO DME Suất tiêu hao nhiên ge, g/kW.h DO DME 43 Nồng độ NOx, ppm DO DME Nồng độ PM, g/KWh DO DME 2500 131 116 231 417 1609 1215 4,9 0,2 Bảng 2: Kết tính toán chu trình cơng tác động D1146 Từ (Error: Reference source not found)cho thấy, kết tính tốn cơng suất có ích động D1146 tốc độ 2500 vg/ph sử dụng nhiên liệu DO 131 kW Mặt khác, cơng suất có ích Nhà sản xuất động công bố 134 kW, nên sai số tính tốn theo mơ hình Razleisev- Kuleshov (|131 - 134|)/134 = 2,2% < 5%, chứng tỏ mô hình tính tốn có độ xác cao P Hình 2: Đồ thị diễn biến áp suất xylanh động D1146 sử dụng nhiên liệu DO và DME 44 T Hình 3: Đờ thị diễn biến nhiệt độ xy lanh động D1146 sử dụng nhiên liệu DO và DME d Hình 4: Đồ thị diễn biến tốc độ tỏa nhiệt xy lanh động D1146 sử dụng nhiên liệu DO và DME N Hình 5: Đờ thị diễn biến hình thành NOx xy lanh động D1146 sử dụng nhiên liệu DO và DME Hình 6: Đờ thị diễn biến hình thành PM xy lanh động D1146 sử dụng nhiên liệu DO và DME 45 Quan sát (Error: Reference source not found)ta thấy, DME có nhiệt trị thấp nhỏ DO nên công sinh CTCT, áp suất cháy cực đại nhỏ sử dụng nhiên liệu DO, cơng suất có ích nhỏ hơn, suất tiêu hao nhiên liệu lớn (khi sử dụng DO Ne = 131 kW, ge = 231 g/kW.h, sử dụng DME Ne = 116 kW, ge = 417 g/kW.h Error: Reference source not found) Quy luật tương tự diễn biến nhiệt độ xy lanh động cơ, (Error: Reference source not found) Trên (Error: Reference source not found)cho thấy, nồng độ NOx động làm việc nhiên liệu DME thấp (1609 ppm/1215 ppm ≈ 1,5 lần Error: Reference source not found) so với làm việc nhiên liệu DO, điều giải thích nhiệt độ cháy sử dụng DO cao (Error: Reference source not found), tốc độ tỏa nhiệt mạnh hơn, tốc độ tỏa nhiệt cực đại đạt sớm (Error: Reference source not found) Trên (Error: Reference source not found) cho thấy sử dụng DME, PM tạo thành thời điểm nhiệt độ cháy cực đại, tốc độ tỏa nhiệt cao (Error: Reference source not found Error: Reference source not found), sau gần khơng hình thành PM, điều giải thích DME khơng có liên kết C-C, nghĩa gần khơng có khói đen sử dụng DME làm nhiên liệu (trong Error: Reference source not found) sử dụng DME PM = 0,2 g/kW.h) Kết cho thấy trị số xê tan nhiên liệu ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ NOx PM khí thải động cơ, điều giải thích trị số xê tan lớn khả bén lửa nhiên liệu cao, thời gian cháy trễ nhỏ, nhiên liệu cháy kiệt (DME có trị số xê tan 60, DO có trị số xê tan 48) Trên sở kết tính tốn CTCT động D1146 sử dụng nhiên liệu DO DME kết luật rằng: DME loại nhiên liệu sạch, sử dụng động diesel để giảm thiểu ô nhiễm môi trường Đặc biệt động làm việc khơng hình thành khói đen, điều thích hợp sử dụng cho động D1146 xe bus hoạt động thành phố Mặt khác sử dụng DME giữ nguyên lượng nhiên liệu cấp cho CTCT công suất động giảm (do nhiệt trị thấp DME nhỏ DO), nên cần tăng lượng cung cấp nhiên liệu cho CTCT để đảm bảo công suất cần thiết khai thác động 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở kết tính tốn CTCT động D1146 sử dụng nhiên liệu DO DME kết luật rằng: DME loại nhiên liệu sạch, sử dụng động diesel để giảm thiểu ô nhiễm môi trường Đặc biệt động làm việc khơng hình thành khói đen, điều thích hợp sử dụng cho động D1146 xe bus hoạt động thành phố Mặt khác sử dụng DME giữ ngun lượng nhiên liệu cấp cho CTCT cơng suất động giảm (do nhiệt trị thấp DME nhỏ DO), nên cần tăng lượng cung cấp nhiên liệu cho CTCT để đảm bảo công suất cần thiết khai thác động Nhiên liệu DME hoan toan thay nhiên liệu diesel, cơng st có phần khơng đạt tương lai khơng xa khắc phục nhược điểm đó, nhằm đảm bảo mơi trường cho người 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài nguyên môi trường,Hệ thống tiêu chuẩn môi trường quy định bảo vệ môi trường Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội – 2008 [2] Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 249/2005/TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 Quy định lộ trình áp dụng Tiêu chuẩn khí thải phương tiện giao thơng giới đường [3] TCVN 5947:1996 “Chất lượng khơng khí – Tiêu chuẩn phát thải phương tiện vận tải đường Phần 1: Phương tiện lưu hành” [4] TCVN 6438: 2005 “Phương tiện giao thông đường - Giới hạn lớn cho phép khí thải” Đinh Xuân Thành, Nghiên cứu giảm khí thải độc hại cho động diesel, Luận án TS KT Đại học Bách khoa Hà Nội 2012 48 ... lỏng DME 20oC 0,5 MPa, 38oC 0,6 MPa DME sản xuất chế biến thành loại khí gas hố lỏng 20 biết tên methoxymethane, oxybismethane, methyl ether, ether gỗ hay DME Một số tính chất quan trọng DME thể... nguồn nhiên liệu thay Bên cạnh đó, Việt Nam theo xu hướng chung giới tìm nguồn nhiên liệu thay để tránh gây ô nhiễm môi trường DME nhiên liệu thay kinh tế, sử dụng làm nhiên liệu thay hoàn toàn... chứa, DME thường tồn chứa dạng lỏng bình có áp suất từ bar đến 10 bar DME thể khí có khối lượng riêng lớn khơng khí thể lỏng khối lượng riêng DME 2/3 so với nước Hình 7: Cấu trúc phân tử DME DME
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề nhiên liệu thay thế dme trên xe bus, chuyên đề nhiên liệu thay thế dme trên xe bus, Bảng 1. 3: Điều kiện phản ứng tổng hợp DME trực tiếp, Hình 3. 5: Đồ thị diễn biến hình thành NOx trong xy lanh động cơ D1146

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay