BAI GIANG DIEN TU chính tả LOP4

9 53 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 20:03

Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả : ( nghe – viết) Viết bảng : chăm sóc, biết nghĩ Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Hoa sầu riêng trổû vào cuối năm Gió đưa hương thơm ngát hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn Hoa đậu chùm, màu trắng ngà Cánh hoa nhỏ vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti cánh hoa Mỗi cuống hoa trái Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng cành trông giống tổ kiến Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Hoa sầu riêng trổû vào cuối năm Gió đưa hương thơm ngát hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn Hoa đậu chùm, màu trắng ngà Cánh hoa nhỏ vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti cánh hoa Mỗi cuống hoa trái Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Bài 2: Điền vào chỗ trống: b) ut hay uc ? Con đò tr… qua sơng Trái mơ tròn trĩnh, bòng đung đưa B… nghiêng, lất phất hạt mưa B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn Theo Hồ Hà Minh Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Bài 2: Điền vào chỗ trống: b) ut hay uc ? Con đò trúc qua sơng Trái mơ tròn trĩnh, bòng đung đưa Bút nghiêng, lất phất hạt mưa Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn Theo Hồ Hà Minh TiẾT HỌC KẾT THÚC n thành cảm ơn giáo em học si c sức khỏe hạnh p ...Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả : ( nghe – viết) Viết bảng : chăm sóc, biết nghĩ Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Hoa sầu riêng trổû... trái Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng cành trông giống tổ kiến Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Hoa sầu riêng trổû vào cuối năm Gió đưa hương thơm ngát hương cau,... ti cánh hoa Mỗi cuống hoa trái Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng Thứ hai ngày 29 tháng năm 2018 Chính tả: ( nghe – viết) Sầu riêng Bài 2: Điền vào chỗ trống: b) ut hay uc ? Con đò tr… qua sơng Trái
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG DIEN TU chính tả LOP4, BAI GIANG DIEN TU chính tả LOP4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay