Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5 ( Luận án tiến sĩ)

87 32 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 15:20

Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG THU HƢỜNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN CHO HỌC SINH LỚP 4, LỚP Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Bùi Văn Nghị Thái Nguyên – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Thu Hường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô) Khoa Tốn, phòng Khoa học cơng nghệ phòng Quản lý đào tạo sau đại học trường Đại học Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu đồng nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm Lạng Sơn, nơi công tác Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy GS.TS Bùi Văn Nghị tận tình hướng dẫn suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối tơi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, người động viên tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn Thái Ngun, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Tác giả Hoàng Thu Hƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS SGK Sách giáo khoa TNSP Thực nghiệm sư phạm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên iii http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt, iv MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬNTHỰC TIỄN 1.1 Hoạt động 1.1.1 Khái niệm “Hoạt động” 1.1.2 Các dạng hoạt động học tập mơn Tốn 1.2 Vai trò hoạt động dạy học 1.2.1 Quan điểm hoạt động Leonchiev 1.2.2 Quan điểm hoạt động Nguyễn Bá Kim 1.2.3 Các đưa hoạt động 1.3 Quan niệm tìm tòi phát tri thức học sinh q trình học Tốn 11 1.3.1 Khái niệm hoạt động tìm tòi, phát 11 1.3.2 Các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động tìm tòi, phát tri thức học sinh lớp 4, 13 1.4 Cách thức hướng dẫn học sinh lớp 4, tìm tòi phát tri thức 14 1.4.1 Làm cho học sinh tập trung, ý vào học 14 1.4.2 Phát triển tri giác cho học sinh lớp 4, 15 1.4.3 Phát triển trí nhớ cho học sinh lớp 4, 16 1.4.4 Phát triển tư cho học sinh lớp 4, 17 1.4.5 Phát triển trí tưởng tượng cho học sinh lớp 4, 19 1.4.6 Hình thành biểu tượng từ quan sát: mơ hình, hình ảnh trực quan 20 1.4.7 So sánh tính chất hình, đồ vật 22 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.5 Điều tra thực tiễn 22 1.5.1 Nội dung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4, lớp 22 1.5.2 Phiếu điều tra 24 1.5.3 Phân tích kết điều tra 25 Chương 2: BIỆN PHÁP THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, PHÁT HIỆN TRI THỨC CHO HỌC SINH LỚP 4, TRONG DẠY HỌC MƠN TỐN 27 2.1 Phương hướng thiết kế 27 2.1.1 Tạo hoạt động ăn khớp với trình điều hành lớp 27 2.1.2 Tạo nhiều hình thức hoạt động giúp học sinh nắm vững kiến thức 27 2.1.3 Vận dụng tư tưởng triết học tạo hoạt động 28 2.2 Thiết kế tình dạy học khái niệm Toán lớp 4, 30 2.2.1 Một số vấn đề cần nắm vững liên quan đến dạy học khái niệm Toán lớp 4, 30 2.2.2 Các hoạt động để thiết kế tình dạy học khái niệm Tốn cho học sinh lớp 4, 31 2.2.3 Thiết kế tình dạy học khái niệm Tốn cụ thể 33 2.3 Thiết kế tình dạy học tính chất cho HS lớp 4, 38 2.3.1 Một số vấn đề liên quan đến hoạt động dạy học tính chất cho HS lớp 4, 38 2.3.2 Các hoạt động để thiết kế tình dạy học tính chất cho HS lớp 4, 38 2.3.3 Thiết kế tình dạy học tính chất cụ thể 39 2.4 Thiết kế tình dạy học cơng thức, qui tắc tính cho học sinh lớp 4, 41 2.4.1 Một số vấn đề liên quan đến dạy học công thức, qui tắc tính 41 2.4.2 Các hoạt động để thiết kế tình dạy học cơng thức, qui tắc tính 42 2.4.3 Thiết kế tình dạy học cơng thức, qui tắc tính cụ thể 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.5 Thiết kế tình dạy học thực hành mơn tốn lớp 4, 47 2.5.1 Một số vấn đề liên quan đến việc dạy học thực hành cho học sinh lớp 4, 47 2.5.2 Các hoạt động để thiết kế tình dạy học thực hành 47 2.5.3 Thiết kế tình dạy học thực hành cụ thể 48 2.6 Thiết kế tình dạy học luyện tập, ơn tập 52 2.6.1 Một số vấn đề liên quan đến việc dạy học luyện tập, ôn tập 52 2.6.2 Các hoạt động để thiết kế tình dạy học luyện tập, ơn tập 53 2.6.3 Thiết kế tình dạy học luyện tập, ôn tập cụ thể 54 2.7 Kết luận chương 58 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 60 3.1 Mục đích tổ chức thực nghiệm sư phạm 60 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 60 3.1.2 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 60 3.2 Nội dung giáo án thực nghiệm sư phạm 61 3.2.1 Nội dung thực nghiệm sư phạm 61 3.2.2 Giáo án thực nghiệm sư phạm 61 3.3 kết thực nghiệm sư phạm 70 3.3.1 Cách thức đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 70 3.3.2 Kết thực nghiệm sư phạm 70 3.4 Kết luận chương 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên vi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Những kết nghiên cứu Tâm lí học, Giáo dục học kỉ XX, Jean Piagie, Leonchiev, Vygotski… tập trung nghiên cứu trình nhận thức trẻ bắt đầu học lớp đầu cấp Jean Piagie giành đời nghiên cứu trình nhận thức tìm hiểu xem kiến thức đến với trẻ nào? Ơng tìm nhận thức q trình thích nghi, bao gồm đồng hóa, điều tiết tri thức cần phải tạo nên chủ thể tiếp thu thụ động từ bên Trong năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu Lí luận phương pháp dạy học mơn Tốn, Nguyễn Bá Kim, Đào Tam, Nguyễn Hữu Châu, Bùi Văn Nghị ([20],[29], [5], [26]) … quan tâm đến việc vận dụng quan điểm, lí thuyết, phương pháp vào thực tiễn dạy học mơn Tốn trường phổ thơng Riêng phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học, kể đến cơng trình Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung ([14],[6], [7]) … “Hoạt động” đóng vai trò quan trọng q trình nhận thức, đặc biệt trẻ em Ở lứa tuổi bắt đầu học, tri thức thu nhận em chủ yếu nhận thức cảm tính, thơng qua cảm nhận giác quan Bởi vậy, việc thiết kế hoạt động nhận thức cho trẻ có vai trò vơ quan trọng GV áp đặt cho trẻ tri thức cần thiết, mà quan trọng phải vị trí trẻ để hướng dẫn em “khám phá” giới xung quanh Bởi nghiên cứu bổ sung cho HĐ nhận thức trẻ cần bổ sung cho phong phú thêm bổ sung có ý nghĩa định Là giáo viên dạy Toán trường Cao đẳng Sư phạm, quan tâm nhiều đến phương pháp dạy học mơn Tốn trường Tiểu học Từ đề tài chọn là: “Thiết kế hoạt động tìm tòi phát tri thức dạy học mơn tốn cho học sinh lớp 4, lớp 5” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu + Mục đích đề tài thiết kế số HĐ cho học sinh tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn lớp 4, trường Tiểu học + Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu hệ thống lí luậncho HS tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn - Nghiên cứu nội dung dạy học mơn Tốn lớp 4, - Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế số HĐ cho học sinh tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn lớp 4, - Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi hiệu đề tài Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng biện pháp thiết kếcho học sinh đề xuất luận văn HS tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn tốn, nâng cao hiệu dạy học chủ đề trường Tiểu học Đối tƣợng, phạm vi khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là trình thiết kếcho HS dạy học mơn Tốn lớp 4, - Phạm vi nghiên cứu: Một số trường Tiểu học thuộc thành phố Lạng Sơn - Khách thể nghiên cứu: chương trình, nội dung mơn Tốn Tiểu học Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu lí luậntìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn Tiểu học - Phương pháp điều tra quan sát: Sử dụng phiếu điều tra tình hình dạy học mơn tốn lớp 4, Tiểu học - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm sư phạm số giáo án dạy học mơn Tốn lớp 4, lớp số trường Tiểu học, đánh giá tính khả thi hiệu qủa đề tài - Phương pháp thống toán học: Dùng phương pháp thống tốn học để xử lí số liệu trước sau TNSP Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chương 2: Thiết kế số HĐ cho học sinh lớp 4, tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn Chương 3: Thực nghiệm sư phạm ... ý vào học 14 1.4.2 Phát tri n tri giác cho học sinh lớp 4, 15 1.4.3 Phát tri n trí nhớ cho học sinh lớp 4, 16 1.4.4 Phát tri n tư cho học sinh lớp 4, 17 1.4 .5 Phát tri n trí... 1.3.2 Các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động tìm tòi, phát tri thức học sinh lớp 4, 13 1.4 Cách thức hướng dẫn học sinh lớp 4, tìm tòi phát tri thức 14 1.4.1 Làm cho học sinh tập trung,... lí luận HĐ cho HS tìm tòi, phát tri thức dạy học mơn Tốn - Nghiên cứu nội dung dạy học mơn Tốn lớp 4, - Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế số HĐ cho học sinh tìm tòi, phát tri thức dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5 ( Luận án tiến sĩ), Thiết kế hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức trong dạy học môn toán cho học sinh lớp 4, lớp 5 ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay