BC MO HINH DAN VAN KHEO 2014

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 12:01

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC *** Số: 13-BC/ĐTN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Đa Phước, ngày 28 tháng năm 2014 BÁO CÁO SƠ KẾT HÌNH DÂN VẬN KHÉO CỦA BCH XÃ ĐỒN ĐA PHƯỚC Thực Kế hoạch số: 02/KH-KDV, ngày 16 tháng năm 2014 Khối dân vận xã Đa Phước việc thực hình “Dân vận khéo” năm 2014; BCH xã Đồn Đa Phước báo cáo kết tình hình thực hình “Dân vận khéo” năm 2014, cụ thề sau : I SỰ LÃNH ĐẠO CỦA XÃ ĐỒN THỰC HIỆN CƠNG TÁC DÂN VẬN Ban thường vụ xã Đoàn thường xuyên quán triệt Nghị quyết, thị Đảng công tác dân vận, đạo quyền Đồn cấp trên, sách Pháp luật Nhà nước chương trình hoạt động cấp ngành thực công tác vận động đoàn viên niên nhân dân hưởng ứng tham gia thực BCH xã Đoàn Đa Phước thực chế độ họp BCH xã Đoàn 01 lần/tháng nội dung kiểm điểm việc thực tháng trước kế hoạch tháng tới nhằm nắm diễn biến tình hình tư tưởng niên thực chủ trương, nhiệm vụ sinh hoạt trị rộng lớn Đồn cấp phát động để báo cáo họp Ban thường vụ xã Đoàn tham mưu cho thường vụ Xã Đoàn nội dung công tác dân vận II HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ ĐỒN Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, tháng, hàng quý có nhiệm vụ đột xuất, trọng điểm triển khai từ Xã Đoàn đến chi đoàn trực thuộc Lãnh đạo kết hợp đồng Ban thường vụ đồng chí Ban chấp hành chi đồn trực thuộc Tiến hành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên niên thực đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ địa phương lấy đảng viên tiên phong, hội viên, đồn viên nòng cốt III CÁC PHONG TRÀO TIÊU BIỂU CỦA ĐOÀN THANH NIÊN ĐANG THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG - Tính từ đầu năm đến nay, vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” xã Đồn chi đồn thực có hiệu quả, từ việc học tập chuyên đề, kế hoạch cá nhân trình đưa việc học tập vào thực tiễn thực tốt Bên cạnh đó, BCH xã Đồn thực tốt vận động “Dân ta phải biết sử ta”, tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm, vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” v v… tổ chức thực tốt chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết bệnh truyền nhiễm khác,… thơng qua hình thức tun truyền giáo dục trực quan sinh động, thi tìm hiểu, kết tổ chức 35 cuộc, có 4.200 lượt đồn viên, hội viên, niên tham dự - BCH xã Đoàn phối hợp với cán ngân hàng sách xã hội Huyện tổ trưởng tổ TT&VV làm việc với hộ vay nợ hạn 24 lượt có đ/c tham gia Bên cạnh tiến hành rà soát lại danh sách học sinh – sinh viên nghèo đồn viên nghèo chí thú làm ăn vay vốn từ NHCSXH huyện Qua giải ngân cho hộ SXKD HSSV hộ với số tiền 147.000.000đ Đồng thời họp triển khai phương án 25 NHCSXH huyện có đ/c tham gia - Vận động mạnh thường qn số tiền 750.000đ gói 60 đồn bánh tét cho đoàn viên Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 Ngoài ra, BCH xã Đoàn phối hợp với chi đồn Sở giao thơng vận tải tỉnh An Giang tặng 2.500 tập cho học sinh nghèo trường tiểu học B trường THCS Đa Phước - Tổ chức thực tốt Tháng niên Kế hoạch Sinh hoạt hè chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2014, với tổng số tiền 277.600.000 đ 30 ngày công lao động; kết Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tặng giấy khen Hoàn thành xuất sắc hoạt động IV KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN Tổ chức qn thực cơng trình “Rãi đá lộ nơng thôn Ấp Phước Thọ” - Kết : + Số lượng đoàn viên niên tham gia: 40đv + Số ngày công lao động: 20 ngày + Khối lượng đá: + Chiều dài: 1.000m - Tổng số tiền: 30.000.000đ Tổ chức qn thực cơng trình “Rãi đá lộ nông thôn Ấp Phước Quản” - Kết : + Số lượng đoàn viên niên tham gia: 70đv + Số ngày công lao động: 20 ngày + Khối lượng đá: 20m3 + Chiều dài: 400m - Tổng số tiền: 200.000.000đ V MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN Phong trào từ thiện, nhân đạo - Với hình thức tuyên truyền khơi dậy truyền thống "lá lành đùm rách", tinh thần tương thân tương “Một giọt máu cho đi, đời lại” với nghĩa cử cao đẹp đó, tính từ đầu năm đến BCH xã Đoàn tổ chức vận động ngành, tầng lớp đoàn viên niên tham gia tốt phong trào Hiến máu tình nguyện, qua 03 đợt có 14 Đồn viên niên tham gia, với 14 đơn vị máu Từ đó, dấy lên phong trào Đoàn ngày phát triển Ngoài ra, BCH xã Đồn tổ chức vận động đồn viên niên đơn vị kết nghĩa tiền vật tặng gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có cơng cách mạng nhân kỷ niệm ngày lễ lớn như: 26/3, 27/7,… cuộc, có 60 Đồn viên niên tham gia, với tổng số tiền vận động là: 1.000.000đ Phong trào xoá nhà tre tạm bợ: Thực chủ trương Ban thường vụ Tỉnh Đoàn BTV huyện Đoàn An Phú nhiệm kỳ cất 05 nhà tình bạn Thực tinh thần đạo Huyện Đoàn năm 2014 BCH xã Đoàn Đa Phước tổ chức vận động mạnh thường quân cất 01 nhà tình bạn Ấp Phước Quản, trị giá 25.000.000 đ Qua đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương tầng lớp niên nhân dân VI NHỮNG THỰC TRẠNG, VƯỚNG MẮC Đời sống nhân dân niên xã Đa Phước thu nhập thấp, tìm việc làm vấn đề xúc, đa số đồn viên làm ăn xa, tham gia hoạt động phong trào địa phương gây khó khăn cho hoạt động cơng tác Đồn thời gian định Nơi nhận: - Thường trực Đảng ủy xã; - Đ/c Trưởng KDV; - Các đ/c UVTV, UV BCH xã Đoàn; - Các chi đoàn trực thuộc; - Lưu TM BCH XÃ ĐỒN P.BÍ THƯ (Đã ký) Trần Thị Thanh Thảo ... viên, niên tham dự - BCH xã Đoàn phối hợp với cán ngân hàng sách xã hội Huyện tổ trưởng tổ TT&VV làm việc với hộ vay nợ hạn 24 lượt có đ/c tham gia Bên cạnh tiến hành rà soát lại danh sách học sinh... thường qn số tiền 750.000đ gói 60 đồn bánh tét cho đoàn viên Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 Ngoài ra, BCH xã Đoàn phối hợp với chi đồn Sở giao thơng vận tải tỉnh An Giang tặng 2.500 tập cho... Tỉnh Đoàn BTV huyện Đoàn An Phú nhiệm kỳ cất 05 nhà tình bạn Thực tinh thần đạo Huyện Đoàn năm 2014 BCH xã Đoàn Đa Phước tổ chức vận động mạnh thường quân cất 01 nhà tình bạn Ấp Phước Quản, trị
- Xem thêm -

Xem thêm: BC MO HINH DAN VAN KHEO 2014 , BC MO HINH DAN VAN KHEO 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay