BAO CAO THANG 12

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 12:01

HUYỆN ĐOÀN AN PHÚ BCH ĐOÀN XÃ ĐA PHƯỚC *** Số: 22-BC/ĐTN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Đa Phước, ngày tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐỒN - PHONG TRÀO TTN THÁNG 12 NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THÁNG NĂM 2015 *** Căn vào chương trình hành động năm 2014 Ban thường vụ huyện Đoàn An Phú Căn kế hoạch công tác năm 2014 Khối dân vận xã Đa phước Thực chương trình hành động năm 2014 Ban chấp hành xã Đoàn Đa Phước Nay BCH xã Đoàn Đa Phước báo cáo kết thực nhiệm vụ cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tháng 12 năm 2014 sau: I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC: - BCH xã Đoàn phối hợp với trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng lực lượng đoàn viên, học sinh việc chấp hành tốt lực giao thông đường bộ, tuyên truyền sâu rộng cho học sinh đồn viên phòng chống bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết tai nạn đuối nước lượt có 100 ĐV học sinh tham gia - Tham dự lễ mittinh ngày giới phòng chống AIDS trường THCS Đa Phước, với tham gia 5đ/c - Nâng cao ý thức đoàn viên, học sinh phòng chống tệ nạn xã hội, không mua bán, không tàn trữ, không sử dụng chất ma tuý,… II/ CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG: 1/ Phong trào : “4 đồng hành niên lập thân, lập nghiệp”: - Thực cơng trình niên trồng bồn hoa trước UBND xã chào mừng Đại hội Đảng xã Đa Phước, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tham gia 24 đ/v - Tham gia tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2014 Huyện Đoàn tổ chức với tham gia đ/c - Dự tập huấn cơng tác ủy thác NHCSXH Huyện, có 08 đ/c - Họp BTV huyện Đoàn họp BTV xã Đồn xét phân loại cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi chi đoàn trực thuộc, đ/c - Tiếp tục hỗ trợ ngân hàng sách xã hội huyện làm việc với hộ vay nợ hạn - Dự hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên Huyện, đ/c 2/ Chương trình: “5 xung kích tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ tổ quốc”: - Chi đồn Cơng an, Qn tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trị, trật tự an tồn xã hội an tồn giao thơng tồn xã, kết có tuần tra 08 cuộc, với 10 lượt chiến sĩ tham gia III/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỒN: - Trong tháng chi đồn trực thuộc tổ chức thành cơng Hội nghị đồn viên chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2014 – 2015 - Tiếp nhận sinh hoạt đoàn cho đ/c IV/ MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN: - Thường xuyên vận động ĐVTN tham gia tốt phong trào đơn vị, địa phương hoàn thành tốt công tác chuyên môn V/ XÂY DỰNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH: - Liên đội trường thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền bênh tay, chân, miệng, dịch sốt xuất huyết số bệnh truyền nhiễm khác,… kết tổ chức 12 lượt, 1.325 đoàn viên, học sinh tham dự PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG THÁNG NĂM 2015 *** 1/ Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN ( 22/12/1944 – 22/12/2014) 2/ Tổ chức tổng kết cơng tác đồn phong trào thiếu nhi năm 2014 Trên báo cáo kết hoạt động cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tháng 12 năm 2014 phương hướng hoạt động tháng năm 2014 BCH xã Đoàn Đa Phước * Nơi Nhận: - Đ/c Đồn Phú Trí – P.BT huyện Đồn (báo cáo); - Văn phòng Huyện Đồn (báo cáo); - TT Đảng uỷ xã (báo cáo); - Khối Dân Vận Xã (báo cáo); - Các đ/c UVTV, UV BCH xã Đoàn; (lãnh đạo thực hiện) - Các chi đoàn trực thuộc (thực hiện); - Lưu TM BCH XÃ ĐỒN BÍ THƯ Hồ Sỹ Tấn ... tổ chức 12 lượt, 1.325 đoàn viên, học sinh tham dự PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG THÁNG NĂM 2015 *** 1/ Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐNDVN ( 22 /12/ 1944 – 22 /12/ 2014)... phong trào thiếu nhi năm 2014 Trên báo cáo kết hoạt động cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi tháng 12 năm 2014 phương hướng hoạt động tháng năm 2014 BCH xã Đoàn Đa Phước * Nơi Nhận: - Đ/c Đồn Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO THANG 12 , BAO CAO THANG 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay