Chủ đề 8

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 11:57

Chủ đề 8: Sống gia đình lớn (gia đình có nhiều người) Một gia đình hạnh phúc mang đến nhiều thành cơng sống Bởi gia đình tảng cho Nó thứ quan trọng đời người Có nhiều thuận lợi bất lợi sống gia đình có nhiều hệ Thuận lợi gia đình đơng có nhiều người Họ giúp đỡ lẫn khó khăn Ví dụ: người gia đình cho bạn lời khun cơng việc, học tập tư vấn rắc rối sống Bạn cảm thất tự tin Thuận lợi thứ hai bà mẽ bạn chăm sóc bạn Khi bạn làm bạn cảm thấy an tâm so với giữ trung tâm giữ trẻ Bên cạnh bạn chia cơng việc với bà Ví dụ: bạn giúp họ mua sắm nấu ăn cho người bạn làm, thuận lợi thứ ba bạn cảm thấy thoái mái hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ sau làm quan Tuy nhiên có nhiều bất lợi sống gia đình có nhiều hệ Trước hết việc tranh cãi quan điểm sống khoảng cách hệ Ví dụ: người lớn thích yên lặng bọn trẻ lại thích ồn Tiếp theo chi phí sống vấn đề mà gia đình đơng người gặp phải Cuối bạn thời gian sử dụng chung tiện ích gia đình phòng tắm, phòng khách, nhà bếp Mặc dù sống gia đình đơng có thuận lợi bất lợi tơi thích sống gia đình đơng tơi nghĩ gia đình điều quan trọng đời tơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề 8 , Chủ đề 8

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay