Hợp Đồng Thanh Toán Nhân Công

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 09:33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Số: /2017/HĐNC Vv Nhân công, máy phục vụ thi công kè bảo vệ bờ Dự án: Cảng Nam Đình Vũ – Lơ CA1, KCN Nam Đình Vũ (khu 1), Phường Đơng Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng * Các để ký hợp đồng: Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Chính phủ qui định chi tiết Hợp đồng xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Căn nhu cầu lực hai bên, Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Mặt Trời Mọc, chúng tơi gồm: Đại diện bên A: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MẶT TRỜI MỌC - Người đại diện: Ông Bùi Vũ Trung - Chức vụ: Phó CT HĐQT - Địa chỉ: 168/75 D2 - Phường 25 - Q Bình Thạnh, Tp.HCM - Điện thoại: 08 3512.2525 - 08 3512.2626 Fax: 08 3512.2323 - Tài khoản: 2011103256002 Ngân hàng MB – CN Bắc Sài Gòn - Mã số thuế: 0313016978 Lưu ý: Địa chị giao nhận chứng từ: 168/75 đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.Hô Chí Minh (Lầu 5) Đại diện bên B: CÔNG TY TNHH LONG HOA - Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chức vụ: Giám đốc - Địa chỉ: 21 Khu dân cư Hồ Nam, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng - Điện thoại: 0985636921 Mr Thanh - Tài khoản ngân hàng số: 112000074886 Ngân hàng Vietinbank- chi nhánh Ngô Quyền, Hải Phòng - Mã số thuế: 0201019201 Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công với điều khoản sau: Điều 1: Nội dung hợp đồng Bên A đồng ý cho bên B phần nhân công, máy thi công hạng mục kè bờ theo hồ sơ thiết kế mà bên A gửi cho bên B quy định khác theo Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn thoả thuận khác hợp đồng Nội dung công việc, khối lượng, đơn giá tạm tính sau: 1.1 Nội dung công việc : - Nạo vét đất chân khay theo hồ sơ thiết kế duyệt - Sửa mái taluy kè phần đê tạm hữu - Rải vải địa kỹ thuật loại 50x50 Kn/M - Rải lưới địa kỹ thuật loại 200x50 Kn/M - Thi công lớp đá hộc chân khay, mái taluy kè, xếp đá hộc mặt kè - Lắp đặt xếp đá vào rọ theo hồ sơ thiết kế 1.2 Khối lượng đơn giá TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá Đào đất chân khay M3 23.000 Rải vải địa lớp M2 6.500 Rải lưới địa (lớp 2) M2 6.500 Thi công lớp đá hộc M3 120.000 Thi công lớp đá 4x6 đệm rọ M3 90.000 Xếp rọ đá vào vị trí rọ 350.000 Xếp đá hộc vào rọ M3 150.000 Thành tiền Cộng Thuế VAT 10% Tổng cộng Đơn giá lập sở vẽ bên A cung cấp cho bên B Trong q trình thi cơng có phát sinh hai bên bàn bạc trao đổi để thống đơn giá cho hạng mục phát sinh Đơn giá Hợp đồng giao bao gồm toàn chi phí : Đã bao gồm tiền chi phí lương tiền ăn chi phí sinh hoạt lại điều kiện an tồn cơng nhân bên B Để thực công việc theo Hợp đồng, đến lợi nhuận bên B tất loại thuế liên quan đến công việc theo quy định pháp luật Khối lượng nghiệm thu, toán theo thực tế hoàn thành trường Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu Điều 2: Chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm 2.1 Yêu cầu chất lượng sản phẩm: Bên B phải thi công theo hồ sơ thiết kế vẽ thi công duyệt, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ bên A, phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án quy định chất lượng cơng trình xây dựng Nhà nước có liên quan 2.2 Nghiệm thu sản phẩm cơng việc hồn thành: Bên A nghiệm thu sản phẩm Hợp đồng sản phẩm cơng việc hồn thành đảm bảo chất lượng theo quy định Khoản 2.1, Điều Điều 3: Thời gian thi công tiến độ - Tiến độ : 80 ngày kể từ ngày 1/05/2017 - Thời gian bắt đầu thực hiện: Ngay sau hợp đồng có hiệu lực - Thời gian thi cơng: Được tính từ ngày Bên A ứng tiền cho Bên B để thực việc di chuyển lán trại thiết bị máy móc Điều 4: Điều khoản tốn 4.1 Hình thức tốn: Chuyển khoản 4.2 Đồng tiền toán: Việt Nam Đồng 4.3 Thanh toán: Thanh toán theo đợt sau: Kỳ đầu: Tạm ứng cho bên B: 50.000.000 đồng sau ký hợp đồng Kỳ toán: bên A toán cho bên B tháng/1 lần Khối lượng toán chốt vào ngày 25 hàng tháng Bên A tạm toán cho bên B 80% khối lượng thực sơ khối lượng bên B thực cán trường bên A xác nhận Sau thi cơng xong bên A tốn cho bên B hết 100% giá trị hợp đồng sau bên nghiệm thu Điều 5: Trách nhiệm bên 5.1 Trách nhiệm bên A: - Cung cấp nguồn điện thi công cho bên B chân cơng trình - Cung cấp hệ thống chiếu sáng cho bên B để phục vụ việc thi công ban đêm - Cung cấp vẽ kỹ thuật cơng trình vẽ sửa đổi (nếu có) - Cử cán kỹ thuật hướng dẫn cho bên B thi công; giám sát thi công tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công, khối lượng chất lượng - Giải các thủ tục liên quan q trình thi cơng - Đảm bảo an ninh trật tự ngồi cơng trường - Thanh toán cho bên B theo Điều hợp đồng - Trong trường hợp bên B thi công khơng tiến độ, chất lượng (nếu có) bên A bổ xung thêm đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ chung dự án phần khối lượng đơn vị khác thi công trừ vào khối lượng bên B 5.2 Trách nhiệm bên B: - Thi công đảm bảo chất lượng, quy trình, quy phạm kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cơng trình - Tn thủ hướng dẫn bên A, xử lý kỹ thuật phải đồng ý bên A, bên B tự ý xử lý để xảy cố bên B hồn tồn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (nếu có) - Bên B chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có) tất vi phạm người lao động Bên B gây trình thực công việc theo Hợp đồng hai bên ký kết - Có biện pháp thi cơng hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu bên A - Trong q trình thi cơng làm sai, làm hỏng, lãng phí lỗi bên B bên B phải làm lại khơng tính tiền nhân cơng phải bồi hoàn vật liệu sai hỏng cho bên A, bồi thường thiệt hại (nếu có) - Chịu trách nhiệm bảo quản giữ gìn trang thiết bị thi công phục vụ thi công Bên A cấp cho Bên B Nếu để xảy mất, hư hỏng Bên B có trách nhiệm bồi thường cho Bên A - Tự tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt công nhân, chấp hành quy định trật tư, an ninh, khai báo tạm trú qui định khác địa phương - Chấp hành qui định chung công trường, đảm bảo an ninh trật tự địa phương vệ sinh môi trường - Cung cấp hoá đơn thuế cho bên A Điều 6: Điều khoản chung Hai bên cam kết thực đầy đủ, kịp thời điều khoản ghi hợp đồng; Trong q trình thực hiện, có khó khăn trở ngại thay đổi phải hai bên bàn bạc giải tinh thần hợp tác Nếu hai bên khơng tự giải khiếu nại lên Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng giải Phán tòa án cuối buộc hai bên phải tuân thủ Toàn án phí bên thua kiện chịu trách nhiệm chi trả Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A tốn hết cho bên B, hai bên khơng có khiếu nại hợp đồng xem lý Hợp đồng lập thành 04 có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 02 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ... 4.2 Đồng tiền toán: Việt Nam Đồng 4.3 Thanh toán: Thanh toán theo đợt sau: Kỳ đầu: Tạm ứng cho bên B: 50.000.000 đồng sau ký hợp đồng Kỳ toán: bên A toán cho bên B tháng/1 lần Khối lượng toán. .. phát sinh Đơn giá Hợp đồng giao bao gồm tồn chi phí : Đã bao gồm tiền chi phí lương tiền ăn chi phí sinh hoạt lại điều kiện an tồn công nhân bên B Để thực công việc theo Hợp đồng, đến lợi nhuận... kiện chịu trách nhiệm chi trả Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên A toán hết cho bên B, hai bên khơng có khiếu nại hợp đồng xem lý Hợp đồng lập thành 04 có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp Đồng Thanh Toán Nhân Công, Hợp Đồng Thanh Toán Nhân Công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay