MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM

62 60 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 06:07

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KINH TẾ, LUẬT ISO 9001:2008 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH BẢO LÂM Người hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S: VŨ THỊ THÊ NGUYỄN THỊ THU THẢO MSSV:DA1911119 Lớp: DA11KT01B Khóa: 2011 - 2015 Trà vinh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm quý Thầy Cô Trường Đại học Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập, suốt thời gian thực báo cáo Em xin chân thành cảm ơn quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình Th.S: Vũ Thị Thê tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Ngày 14 tháng 01 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Thảo i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thu Thảo MSSV: DA1911119 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Bảo Lâm Địa chỉ: Số 13, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.36444497 Fax: 04.36444497 Email: lanhuong@congtybaolam.com.vn Website: www.baolam.vn Ghi chú: - Đánh giá cách đánh dấu ( ) vào cột xếp loại nội dung đánh giá bảng sau: Xếp loại Nội dung đánh giá Tốt Khá T.Bình Kém I Tinh thần kỷ luật, thái độ Thực nội quy quan Chấp hành giấc làm việc Trang phục Thái độ giao tiếp với cán công nhân viên Ý thức bảo vệ cơng Tích cực cơng việc Đạo đức nghề nghiệp Tinh thần học hỏi công việc II Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Đáp ứng yêu cầu công việc Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kỹ tin học Kỹ sử dụng thiết bị nơi làm việc (máy fax, photocopy, máy in, máy vi tính…) Xử lý tình phát sinh Có ý kiến, đề xuất, động, sáng tạo công việc Kết luận: , ngày … tháng …… năm 2015 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  ii Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thu Thảo MSSV: DA1911119 Lớp: DA11KT01B Phần nhận xét: Về hình thức: Về nội dung: Về tinh thần thái độ làm việc: Phần chấm điểm: NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Về hình thức: - Trình bày theo mẫu hướng dẫn - Lỗi tả, lỗi đánh máy không đáng kể Về nội dung: - Cơ sở lý luận phù hợp với đề tài - Phần giới thiệu quan thực tập rõ ràng - Nội dung phản ánh thực trạng công ty, có đánh giá thực trạng - Đề xuất giải pháp phù hợp với thực trạng, có khả thực thi thực tế - Phần kết luận, kiến nghị phù hợp Tinh thần, thái độ làm việc: TỔNG CỘNG ĐIỂM ĐIỂM TỐI ĐA 1 1 GVHD 1 10 Trà Vinh, ngày .tháng năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn iii MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ii NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN ii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .iii MỤC LỤC .iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .6 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, phân loại lao động- tiền lương, quỹ lương 1.2 Các hình thức tiền lương 10 1.3 Quỹ tiền lương 14 + Chưa tìm việc làm mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định .16 1.4 Phân bổ chi phí tiền lương vào đối tượng sử dụng .16 1.5 phương pháp hạch toán .17 1.6 Các hình thức kế tốn 18 CHƯƠNG 19 PHÂN TÍCH THỰC TRANG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH BẢO LÂM .19 2.1 Quá trình hình thành phát triển chức hoạt động công ty 19 2.1.3 Tổ chức quản lý công ty 22 2.1.4 Quy trình kinh doanh 24 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty .25 2.1.6 Chiến lược phương hướng phát triển công ty tương lai .32 2.1.6.1 Chiến lược phát triển công ty .32 2.2 Thực trạng kế toán thức tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 32 2.3 Phương pháp phân tích số liệu 51 2.4 Kết thảo luận 53 iv CHƯƠNG 54 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH BẢO LÂM 54 3.1 Những giải pháp chủ yếu 54 3.2 Điều kiện thực .57 KẾT LUẬN 59 v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Tiền lương số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng chất lượng mà lao động họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất mức lao động, bù đắp hao phí lao động họ trình sản xuất kinh doanh Tiền lương phù hợp kích thích người lao động nâng cao tay nghề, nâng caothức kỷ luật, thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển Câu hỏi đặt là: Làm để tăng tính cạnh tranh sách lương bổng? Mức lương hợp lý? Đây vấn đề đặt cho doanh nghiệp nói chung Cơng ty thức ăn gia súcThiên Lộc nói riêng Đối với người lao động sức lao đông họ đặt để đạt mục tiêu cụ thể, tiền công(lương) mà người sử dụng lao động trả Vi nghiên cứu trinh phân tích hạch toán tiền lương khoản trich theo lưong (bao hiểm xã hội, chi phí cơng đồn,bảo hiểm y tế) đựoc người lao động quan tâm Trước hết họ muốn biết lương thức họ hưởng bao nhiêu, họ hưởng cho bảo hiểm xã hội, cho bảo hiểm y tế, kinh phi cơng đồn họ trách nhiệm với quỹ Sau việc hiểu biết lương khoản trích theo lương sẻ giúp họ đối chiếu với sách Nhà nước quy định khoản này,qua biết người sử dụng lao động trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa Cách tính lương củng giúp cán cơng nhân viên thấy quyền lợi việc tăng suất lao động, từ thúc đẩy nâng cao chất lượng lao động doanh nghiệp Còn doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu trình hạch tốn tiền lương doanh nghiệp giúp cán quán lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với sách Nhà nước, qua cán công nhân viên doanh nghiệp quan tâm đảm bảo quyền lợi yên tâm hăng hái lao động sản xuất Hồn thiện hạch tốn tiền lương giúp doanh nghiệp phân bổ xác chi phí nhân cơng vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường nhờ giá hợp lý Mối quan hệ chất lượng lao động(lương) kết sản xuất kinh doanh thể hạch toán giúp nhiếu cho máy quản lý doanh nghiệp việc đưa định chiến lược nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty khai thác cơng trình thủy lợi Bắc Đuống Từ đó, tìm điểm khác biệt lý thuyết thực tế q trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương - Phản ánh thực tế hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty - Đưa nhận xét chung hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng chúng tơi nghiên cứu tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Phạm vi khơng gian: Công ty TNHH Bảo Lâm - Phạm vi thời gian: + Nghiên cứu thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Bảo Lâm ngày 05/01/2015 đến 6/02/2015 + Thời gian thực tiểu luận 9/2/2014 đến 28/3/2014 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu công ty - Tìm hiểu, tham khảo văn (quy định hình thức kế tốn, hướng dẫn tác nghiệp kế toán…) tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ…) phòng tài kế tốn Công ty - Trao đổi trực tiếp với anh chị làm cơng tác kế tốn Cơng ty - Tham khảo sách học tìm hiểu thêm qua trang web CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, phân loại lao động- tiền lương, quỹ lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hóa Tiền lương biểu phận sản xuất xã hội mà người lao động sử dụng để bù đắp hao phí lao động sản xuất nhằm tái tạo sản xuất sức lao động Ngoài tiền lương mà người lao động hưởng khoản tiền theo quy định đơn vị thưởng thi đua tăng suất lao động số trường hợp người lao động bị đau ốm hay sức lao động hưởng khoản trợ cấp nhằm giảm bớt khó khăn sống, khoản trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Qũy BHXH tạo cách trích theo tỷ lệ phần trăm tền lương phải tốn cho cơng nhân để tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khấu trừ vào tiền lương cơng nhân Nhằm xã hội hóa việc khám chữa bệnh, người lao động hưởng chế độ khám chữa bệnh không tiền bao gồm khoản chi viện phí, thuốc men…Khi đau ốm 1.1.2 Phân loại tiền lương Trên phương diện hoạch toán tiền lương tiền lương cơng nhân viên gồm loại: tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: tiền lương trả cho cơng nhân viên thời gian công nhân viên thực nhiệm vụ chỉnh họ, bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo lương phụ cấp chức vụ - Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thời gian công nhân viên thực nhiệm vụ khác ngồi nhiệm vụ họ thời gian công nhân viên nghỉ theo chế độ hưởng lương nghỉ phép, họp, học… 47 Công ty TNHH Bảo Lâm Mẫu số 03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Số 13, Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, HN NHẬT KÝ CHUNG Tháng 12 năm 2014 Chứng từ Ngày tháng Số B 31-12-14 PC140 31-12-14 31-12-14 PC140 31-12-14 Diễn giải D … Thanh toán lương tháng 12 năm 2014 Phải trả công nhân viên 31-12-14 PC140 31-12-14 Tiền mặt Việt Nam A … 31-12-14 BPBL 130 31-12-14 BPBL 130 31-12-14 BPBL 130 BPBL 130 Ngày C Nhật ký chung Trang số STT dòng E F Số phát sinh Tài khoản G 462 620 462 621 3341 462 462 622 623 1111 462 654 462 655 622 462 656 627 462 462 462 658 659 660 642 3382 462 661 338 462 662 111 Nợ Có 689,601,886 689,601,886 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31-12-14 31-12-14 BPBL 130 31/12/2014 31/12/2014 31-12-14 PC 146 31/12/2014 31-12-14 PC 146 … 31/12/2014 Hoạch tốn KPCĐ vào chi phí T12.2014 Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí nhân viên quản lý Kinh phí cơng đồn Chi trả hộ BHXH tháng12 nhân viên Ánh Chi trả hộ BHXH tháng 12 nhân viên Ánh … 394,189,500 26,614,875 182,196,811 201.923 201.923 … … Sổ có … từ trang 01 đến trang … Ngày mở sổ: … Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên) Bảng 2.4 : Sổ nhật ký chung  Phương pháp lập sổ nhật ký chung - Tác dụng: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh théo trình tự thời gian - Cơ sở (căn cứ): Chứng từ gốc bảng tổng hợp chi tiết - Phương pháp ghi: + Nhật ký chung mở cho năm, ghi theo trang 48 + Mỗi chứng từ ghi dòng, theo trình tự TK ghi Nợ trước – Có sau (kể bút tốn điều chỉnh hay kết chuyển) + Cột A – D: Căn vào số ngày nội dung chứng từ để ghi Cột D: Dựa vào hóa đơn Cột E, F: Số trang số thứ tự dòng trang Cột F: Ghi số liệu tài khoản đối ứng vào phần định khoản chứng từ để ghi + Cột 1,2:Căn vào phần định khoản cột ( dòng ) số tiền tương ứng để ghi cho tài khoản + Cuối trang: Cộng nhật ký để chuyển sang trang sau, Sang trang sau lại ghi “ số trang trước chuyển sang” 49 Công ty TNHH Bảo Lâm Mẫu số 03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Số 13, Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, HN SỔ CHI TIẾT Tài khoản: 334: Phải trả CBCNV Đối tượng: Phân xưởng may Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày TK Số phát sinh đối Nợ Số Dư Có Nợ Có ứng tháng Dư đầu kỳ 31/12 PC 31/12 Thanh toán tiền lương NV phân 111 93.421.704 93.421.704 111 48.721.014 142.142.718 111 75.096.299 217.239.017 xưởng cắt T12 31/12 PC 31/12 Thanh toán tiền lương NVphân xưởng cắt T12 31/12 PC 31/12 Thanh toán tiền lương NVphân xưởng T12 31/12 PK 31/12 Hạch toán lương tháng 12.2014 622 394.189.500 … ……… CNTTSX ………………………………… Cộng phát sinh 689.601.886 Người ghi sổ Ngày… tháng… năm 2014 ( Ký, họ tên) Kế toán trưởng Bảng 2.5: Sổ chi tiết TK334 50 689.601.886 394.189.500 Công ty TNHH Bảo Lâm Mẫu số 03b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Số 13, Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, HN SỔ CÁI Năm 2014 Tên tài khoản : Phải trả CBCNV Số hiệu: 334 ĐVT: Đồng Ngày Chứng từ Diễn giải Trang sổ thán g NKC Số ghi Số phát TK đối ứng Ngày Sinh Nợ Có tháng sổ Số dư đầu kỳ tháng 12.2014 Số phát sinh tháng 12.2014 15/12 PC 15/12 Hoàn ứng lương cho nhân viên bán hang tháng 141 18.500.000 12.2014 31/12 PK 31/12 18.500.000 Hạch toán giảm trừ lương VNVP bảo hiểm 3383 10.931.808 xã hội trích nộp tháng 12.2014 31/12 PK 31/12 10.931.808 Hạch toán cp tiền lương nhân viên văn phòng T12 642 218.636.1 73 218.636.173 … ……………… … Cộng số phát sinh … … 473.027.4 00 … 473.027.4 00 Số dư cuối tháng 12.2014 Ngày… tháng … năm2014 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) 2.3 Phương pháp phân tích số liệu + Ưu điểm: Cùng với lớn mạnh chung Cơng ty, phận kế tốn không ngừng trưởng thành mặt, thật trở thành công cụ đắc lực giúp cho Ban giám đốc Công ty định quan trọng kịp thời xác Nhận 51 thức vai trò kế tốn, Cơng ty xây dựng máy kế tốn có tổ chức tương đối hồn chỉnh, đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn vững vàng phân công nhiệm vụ rõ ràng theo phần hành kế toán, phù hợp với lực kinh nghiệm làm việc người Do có phân chia trách nhiệm bất kiêm nhiệm nên cơng tác kế tốn chun mơn hố cao, nghiệp vụ kế toán đựơc tiến hành gọn hơn, giảm bớt nhiều sai sót gian lận Điều chứng tỏ tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty gọn nhẹ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo quy định Bộ tài Đặc biệt phận kế tốn tiền lương khoản trích theo lương thực tốt chức cách phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình lao động, tiền lương doanh nghiệp, đề xuất phương pháp tính lương có mức khen thưởng kịp thời tới người lao động Về tổ chức hệ thống sổ sách kế tốn ln chuyển chứng từ, kế tốn cơng ty thực nguyên tắc chế độ kế tốn hành, phù hợp với khả năng, trình độ đội ngũ cán kế toán, với đặc điểm kinh doanh Công ty Công ty chấp hành đúng, đầy đủ sách tài Nhà nước, thực quyền nghĩa vụ Doanh nghiệp Nhà nước, với quan cấp trên, với đơn vị chủ quản + Nhược điểm: Thứ nhất, kế tốn cơng ty khơng trích trước tiền lương phép cho công nhân sản xuất mà tháng có xét duyệt nghỉ phép phòng tổ chức tính tốn đến khoản chi hạch tốn vào chi phí kỳ phát sinh Điều bất hợp lý thời gian nghỉ phép người lao động 12 ngày/năm, phải hạch tốn cho tất tháng Do theo quy định chế độ kế tốn hàng tháng phải tiến hành trích trước lương phép cho cơng nhân sản xuất nhằm phân bổ chi phí, giúp ổn định chi phí tiền lương, doanh nghiệp có tổng quỹ lương khơng phải nhỏ Công ty TNHH Bảo Lâm Hơn nữa, khoản trích tiền lương nghỉ phép phận cấu thành phí nhân cơng trực tiếp việc cơng ty khơng đưa vào có nghĩa công ty chưa thực triệt để yêu cầu quản lý khoản mục chi phí, tháng có lượng cơng nhân nghỉ phép nhiều khơng số lượng sản phẩm sản xuất giảm mà chi phí nhân cơng tăng lên phần tăng tiền lương phép, lại đẩy giá thành sản phẩm lên cao khơng hợp ly, điều bất lợi công ty 52 Thứ hai, việc chấm cơng trả lương cho cơng nhân xí nghiệp người thực nên dễ xẩy tượng gian lận, dẫn đến bất bình đẳng cơng nhân Nhân viên phối hợp với quản lý phân xưởng hay móc nối với số công nhân để ghi tăng số sản phẩm công nhân này, ghi giảm số sản phẩm cơng nhân khác nhằm thu lợi riêng cho Mặc dù tổng số sản phẩm không thay đổi bậc thợ khác nên tiền lương nhận xí nghiệp tăng lên, tiền lương thực nhận công nhân tự ý thay đổi Mặt khác việc dẫn đến bất mãn số cơng nhân bị thiệt thòi mà khơng dám lên tiếng kêu oan, lâu dần dẫn đến tình trạng phân chia bè phái, hay chán nản bỏ việc Thứ ba, cơng ty chưa ý nhiều đến việc nâng cao tay nghề cho người lao động Hiện phần lớn công nhân tốt nghiệp THPT (82%), cơng nhân tham gia khóa đào tạo nghề ngắn hạn dài hạn Do trình độ thấp, lại khơng đào tạo nên phần lớn biết máy móc thực thao tác theo hướng dẫn ban đầu, biết vận hành thụ động theo máy mà khơng có ý thức sáng tạo, giảm thiểu thao tác, khơng biết cách sử dụng máy móc tốn nhiên liệu hao mòn hỏng hóc nhất, tạo sản phẩm có chất lượng cao đồng nhất, khơng chủ động điều khiển thao tác cho có phối hợp nhịp nhàng với loại máy để giảm thiểu mệt mỏi tiết kiệm công sức bỏ 2.4 Kết thảo luận Trong chế nay, vấn đề sống doanh nghiệp tạo ra, trì nâng cao lợi nhuận Hơn với tồn kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty việc hồn thiện cần thiết, cần quan tâm mực ban lãnh đạo cán kế toán đơn vị Việc hồn thiện phải tơn trọng sở chế độ kế toán hành nay, tuân thủ quy chế tài Đồng thời việc hồn thiện phải dựa sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hố nói riêng, song song với phản ánh giám đốc q trình kinh doanh Do cần hồn thiện 53 cơng tác kế tốn từ chứng từ, tài khoản, sổ sách đến máy kế tốn để góp phần nâng cao hiệu hoạt động Tổ chức khai thác thị trường sẵn có mặt hàng theo phương châm đa dạng hoá ngành hàng kinh doanh, giữ vững thị trường, nâng cao thị phần mặt hàng truyền thống -Đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khác khách hàng -Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ cho sản mới: Váy mùa hè áo phá cách CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM 3.1 Những giải pháp chủ yếu 54 Cơng tác kế tốn hàng xác định tốn bán hàng kinh doanh cơng ty có nhiều cố gắng việc cải tiến, đổi bên cạnh tồn số khâu cần sửa đổi hoàn thiện Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác kế hoạch công ty, em xin mạnh dạn đề xuất ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng để công ty xem xét Thứ nhất: doanh nghiệp nên thực việc trích đóng loại bảo hiểm cho người lao động đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ cơng ty Việc đóng bảo hiểm cho người lao động nhẳm đảm bảo chế độ sách cho người tham gia lao động Đây việc nhà nước quy định doanh nghiệp phảo đóng bảo hiểm cho người tham gia lao động Hiện tỷ lệ trích đóng bảo hiểm quy định sau: Doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động tính vào chi phí Bảo hiểm xã hội 17%, bảo hiểm y tế 3%, kinh phí cơng đồn 2%, bảo hiểm thất nghiệp 1% Doanh nghiệp hách tốn tỷ lệ đóng bảo hiểm tính vào chi phí: Nợ TK 622,627,641,642: 24% Có TK 338: 24% CT: 3384: BHYT 3% 3384: BHXH 18% 3382: KPCĐ 2% 3389: BHTN 1% Người lao động phảo đóng bảo hiểm trừ vào lương với tỷ lệ sau: Bảo hiểm xã hội 7%, bảo hiểm y tế 1.5%, bảo hiểm thất nghiệp 1% Việc hạch toán tỷ lệ đóng bảo hiểm trừ vào lương người lao động: Nợ TK 334: 10.5% Có TK 338: 10,5% 3384: 1,5% 3383: 7% 3389: 1% Thứ hai: việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi Để qn triệt ngun tác thận trọng kế toán doanh nghiệp nên tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi Thực chất công việc cho phép doanh 55 nghiệp tính dự phòng cách dành phần lợi nhuận năm trước chuyển sang năm sau nhằm trang trải nợ phải thu khó đòi phải xử lý năm sau, không làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh năm sau - Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi phải lập chi tiết cho khoản nợ phải thu khó đòi để lập dự phòng hoạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh kinh doanh, sang cuối niên độ kế toán sau xác định số dự phòng cần lập + Nếu dự phòng cần lập lớn số dự phòng lập năm trước lập số chênh lệch lớn + Nếu số dự phòng cần lập nhỏ số dự phòng lập hồn nhập sổ dự phòng Căn lập dự phòng phải thu khó đòi Căn vào số nợ tuổi nợ Theo thông tư 228/2009 việc lập dự phòng : Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ Đối với nợ phải thu hạn tốn mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị với khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Trình tự kế tốn lập dự phòng phải thu khó đòi + Cuối kỳ kế tồn doanh nghiệp khoản nợ phải thu xác định không chắn thu ( nợ phải thu khó đòi) kế tốn phải xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Nếu sổ dự phòng cần trích laapjcuar năm lớn số dư khoản dự phòng trích lập cuối niên độ trước chưa sủ dụng hết số chênh lệch lớn trích lập sau: Nợ TK 642 Có TK 139 - Ngược lại sổ trích lập năm nhỏ số dự phòng trích năm trước số - chênh lệch nhỏ hồn lập sau: Nợ TK 139 Có TK 642 Các khoản nợ phải thu khí đòi xác định thực khơng đòi phép xóa nợ: Nợ TK 139: Sổ thích lập Nợ TK 642: Sổ chưa trích lập Có TK 138, 131 + Đồng thời ghi có TK 004 56 Thứ ba: Việc phân bổ chi phí vận chuyển hàng bán, cơng ty thành lập 3-4 năm công ty chưa xây dựng bảng định mức cụ thể chi phí xăng dầu cho q trình vận chuyển hàng bán Với đặc điểm riêng doanh nghiệp khơng có đủ xe phục vụ cho việc vận chuyển hàng, doanh nghiệp phải thuê thêm xe cong ty khác vận chuyển.Doanh nghiệp cung cấp dầu cho xe chạy Bên cho thuê xe cung cấp xe chi trả lương Để đảm bảo việc phân bổ chi phí vận chuyển cách xac, tiết kiệm chi phí chi nhánh số vấn đề gian lận doanh nghiệp nên tính tốn cụ lập bảng định mức chi phí vận chuyển theo loại xe tuyến đường để theo dói, kiểm tra, cung cấp dầu cách xác Thứ tư: Để thúc đẩy nhanh việc toán tiền hàng đối tác, nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ doanh nghiệp nên thực chiết khấu toán, chiết khấu thương mại cho người mua Khoản chiết khấu tốn làm tăng chi phì giảm lợi nhuận nhiên lại kích thích khách hàng tốn sớm tiền hàng giúp doanh nghiệp quy vòng vốn nhanh -Điều kiện thực chiết khấu toán; Bên bán cung cấp hàng cho bên mua đưa điều khoản bên mua toán tiền hàng cho bên trước 15 ngày hưởng khoản chiết khấu 2% tổng giá trị tiền hàng -Hạch toán chiết khấu toán Nợ TK 635 Nợ TK 133: ( có) Có TK 131 Khoản chiết khấu thương mại làm giảm doanh thu để kích thích người mua với khối lượng lớn: -Hạch toán chiết khấu thương mại Nợ 521 Nợ 333 (nếu có) Có TK 131 Trên ý kiến đóng góp em nhằm hồn thiện thêm cơng tác kế tốn cơng ty 3.2 Điều kiện thực 3.2.1 Đối với công ty 57 - Nâng cao lực trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn Để đạt điều Cơng ty cần trọng cơng tác đào tạo, nâng cao trình đọ chun mơn cho đội ngũ nhân viên kế tốn đặc biêt đội ngũ nhân viên kế toán đơn vị trực thuộc, Công ty cần nhận thức tầm quan trọng đội ngũ nhân viên kế tốn Nếu nhân viên kế tốn có trình độ cao họ có khả xây dựn thơng tin hữu ích, thiết kế báo cáo kế tốn đặc thù cách nhanh chóng để trợ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp Như vậy, công ty cần quan tâm cử người học lớp tập huấn chế độ kế toán, bồi dưỡng kiến thức kế tốn tài chính, sử dụng máy vi tính cho cán kế tốn để nâng cao hiệu hạch tốn kế tốn nói chung hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí kết nói riêng, Ngồi phòng kế tốn Cơng ty tổ chức bưởi hướng dẫn trực tiếp nghiệp vụ kế toán cho kế đơn vị trực thuộc công ty 3.2.2 Đối với quan nhà nước -Nhà nước cần hoàn thiên chế quản lý doanh nghiệp tạo môi trường kinh tế môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp Về sách kế tốn: cần có sách kế toán phân định phạm vi phản ánh kế tốn tài với văn hướng dẫn thực dễ dàng Về phía tổ chức đào tạo, tư quản lý kinh tế, kế toán: Phân định rõ chương trình, cấp bậc đào tạo từ thấp đến cao để giúp doanh nghiệp có nhận thức đắn trình độ người học chiến lược xây dựng nhân 58 KẾT LUẬN Cơng tác tổ chức quản lý kế tốn tiền lương khoản trích theo lương BHXH nội dung bản, quan trọng công tác quản lý kinh tế Tổ chức quản lý tốt công tác lao động cơng ty phải tính tốn hợp lý khoa học việc lập kế hoạch lao động tiền lương, toán khoản chi trả cho cán cơng nhân viên góp phần khơng nhỏ cơng việc giảm giá thành sản phẩm Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương phản ánh xác kịp thời đáp ứng yêu cầu chung cơng ty giúp cho người lãnh đạo cơng ty nắm tình hình lao động đạo nhân viên có hiệu quả, đồng thời có biện pháp kịp thời, đắn với tình hình Cơng ty TNHH Bảo Lâm Do cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nói riêng cơng tác kế tốn nói chung phải ln ln khơng ngừng hồn thiện 59 Qua thời gian thực tập tìm hiểu tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Bảo Lâm, em thu nhiều kiến thức thực tế tổ chức kế toán với phần hành, sâu tìm hiểu tiền lương cơng ty Từ em xin đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiền lương Công ty Mặc dù cố gắng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cơng tác kế tốn, trình độ nhận thức hạn chế chắn viết khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp Th.S Vũ Thị Thê đến vấn đề để viết hoàn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Th.S Vũ Thị Thê cảm ơn Ban giám đốc cán phòng Kế tốn tài Cơng ty TNHH Bảo Lâm tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em thời gian thực tập hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! 60 61 ... QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Thu Thảo MSSV: DA1911119 Lớp: DA11KT01B Khoa: Kinh tế, Luật Thời gian thực tập: Từ ngày: 05/01/2015 Đến ngày: 06/02/2015 Đơn vị thực tập: ... chịu đạo trực tiếp nghiệp vụ Kế toán trưởng, trao đổi trực tiếp với Kế toán trưởng vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chế độ kế tốn, sách tài Nhà nước - Phó phòng Kế tốn: nhân viên kế toán tài sản cố... thời kế toán hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho cơng ty, kế tốn tính thưởng 50% giá trị thu hồi cho xí nghiệp Về mặt quản lý, nhân viên thống kê chịu quản lý Giám đốc xí nghiệp, mặt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM, MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM, 4 Phương pháp nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, 2 Các hình thức tiền lương., + Chưa tìm được việc làm mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định., PHÂN TÍCH THỰC TRANG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM, 1 Quá trình hình thành phát triển và chức năng hoạt động của công ty, Hạch toán tiền lương lao động khối phân xưởng, Hàng tháng kế toán theo dõi và lập bảng chấm công như sau:, MỘT SỐ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BẢO LÂM, 1 Những giải pháp chủ yếu, 2 Điều kiện thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay