ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:29

Phần1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần ĐTTM và dịch vụ Ô Tô Liên Việt Phần 2. Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ Phần ĐTTM và dịch vụÔ Tô Liên Việt Phần 3. Đánh giá chung và phương hướng cải thiện tình hình tài chính tạicông ty Cổ Phần ĐTTM và dịch vụ Ô Tô Liên Việt. LỜI MỞ ĐẦU Trong kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường có quản lý Nhà nước trước pháp luật kinh doanh ,bởi nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Để tồn phát triển doanh nghiệp cần chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động tài nói riêng Điều đạt cho doanh nghiệp yêu cầu đòi hỏi đáp ứng kịp thời với thay đổi tồn tiếp tục phát triển Bởi chủ doanh nghiệp phải có đối sách thích hợp, nhằm tạo nguồn tài đáp ứng cho cho yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu Nếu việc cung ứng sản xuất việc tiêu thụ tiến hành bình thường, với tiến độ tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài có hiệu ngược lại việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối sử dụng nguồn vốn hợp lý tạo điều kiện tối đa cho hoạt đông sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục có lợi nhuận cao, để đáp ứng phần u cầu mang tính chiến lược doanh nghiêp cần tiến hành định kì, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài để từ đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế hoạt động tài chính, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt này, từ đề xuất cá c biện pháp cần thiết để cải thiện hoạt động tài tạo tiền đề tăng hiệu sản xuất kinh doanh thực tiễn viêc phân tich tài với mong muốn kết hợp kiến thưc quý báu thu thập từ học tập, kinh nghiệm bổ ích tiếp thu tập lớn công Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ơ Tơ Liên Việt với giúp đỡ, tạo điều kiện quý công ty Song thời gian tiếp cận thực tế nên tập lớn em nhiều thiếu sót em mong nhận bảo thầy cô để tập em hoàn thiện hơn, em xin chân thành cảm ơn Bài tập lớn em gồm phần: Phần1 Giới thiệu chung công ty Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần Phân tích tình hình tài cơng ty Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ơ Tơ Liên Việt Phần Đánh giá chung phương hướng cải thiện tình hình tài cơng ty Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ơ Tơ Liên Việt PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT 1.1 Giới thiệu khái quát công ty Cổ Phần ĐTTM Dịch Vụ tơ Liên Việt Tên cơng ty: CƠNG TY CP ĐTTM VÀ DV Ô TÔ LIÊN VIỆT  Trụ sở tại: Số Lê Quang Đạo, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  Giám đốc: Ông Vũ Xuân Lâm  Điện thoại: (04) 73 088 806 | Fax: (04) 73 088 804 Nắm bắt nhu cầu mua xe sửa chữa xe ngày cao, Công ty xây dựng công ty chuyên cung cấp phân phối phụ tùng ô tô với đầy đủ trang thiết bị tân tiến khu dịch vụ tơ Mỹ Đình, Hà Nội Vào ngày 19 tháng 05 năm 2007 công ty ô tô Liên Việt thức vào hoạt động, với diện tích nhà văn phòng kho hàng gần 1000 m gần 60 đội ngũ nhân viên, Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng loại phụ tùng với giá mẫu mã khác Qua năm công ty dần thu hồi vốn vào hoạt động có hiệu 1.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Với lợi cổ đông Công ty cung cấp phụ tùng ô tô lâu năm thị trường miền Bắc, Cơng ty ln có kho phụ tùng, linh kiện thay với đủ chủng loại, đáp ứng khối lượng công việc sửa chữa, đại tu lớn nhỏ Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động cho khách hàng có nhu cầu sửa chữa, bán buôn, đại lý ô tô xe có động khác, bán mơ tơ xe máy, tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, bán phụ tùng phận phụ trợ khác ô tô, mô tô xe máy cho xưởng sửa chữa dịch vụ thời gian hàng hóa theo yêu cầu Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác, Bán buôn kim loại quặng kim loại, Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại, Đại lý, môi giới, đấu giá 1.3 Các dịch vụ chủ yêu công ty Hiện công ty có lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ sửa chữa, dọn rửa nội thất đánh bóng sơn xe, may đệm da cho gara, dịch vụ khách hàng, cửa hàng bán buôn bán lẻ phụ tùng ô tô thị trường Hà Nội, tỉnh thành lân cận Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vinh, Hà Tĩnh, Nam Định… 1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty BAN GIÁM ĐỐC Hệ thống kinh doanh Hệ thống chức khác Phòng kế tốn, tài vụ Phòng dự án Phòng marketing Khối văn phòng Bộ phận bán hàng Để tổ chức doanh thu tốt, máy sản xuất quản lý Công ty xếp cách gọn nhẹ hợp lý theo chế độ thủ trưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh Ban giám đốc Công ty gồm: Ba lãnh đạo đạo trực tiếp kinh doanh - Giám đốc: người đứng đầu Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động - Phó giám đơc kinh doanh : người giúp việc cho giám đốc, điều hành, đôn đốc phận thuộc lĩnh vực kinh doanh Để giúp việc cho ban giám đốc có phòng ban với chức nhiệm vụ khác - Phòng tổ chức hành chính: Là phận tham mưu giúp cho giám đốc tổ chức lao động theo quy mơ sản xuất Phòng tổ chức hành phụ trách việc tổ chức tốt cơng tác quản lý, bảo vệ tài sản mua sắm phương tiện giúp GD thực cơng việc hành như: Bảo quản dấu, cơng văn đi, cơng văn đến… Phòng tiêu thụ bán hàng (phòng kinh doanh): Đây phận quan trọng Cơng ty tác động trực tiếp đến khối lượng tiêu thụ, khối lượng sản phẩm sản xuất phận bán hàng đem tiêu thụ bán buôn, bán lẻ, bán đại lý… - Phòng tài vụ kế tốn- hạch tốn: Là phận quan trọng thực chức năng: Thu quản lý nguồn thu: toán khoản chi, kiểm tra, kiểm sốt tình hình chấp hành dự tốn thu – chi, tình hình thực tiêu kinh tế tài tiêu chuẩn định mức Phân viện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Phân viện theo quy định, mục đích có hiệu - Thu thập, xử lý toán số liệu kế tốn theo đối tượng nội dung cơng việc theo chuẩn mực chế độ kế toán - kiểm toán; kiểm tra, giám sát khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản; phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế tốn; phân tích thơng tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quảnkinh tế, tài Phân viện; tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế tốn, giữ bí mật tài liệu số liệu kế toán theo quy định - Lập nộp hạn báo cáo tài chính, báo cáo thuế báo cáo khác Phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh phí, vốn, quỹ PHẦN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ LIÊN VIỆT 2.1 Phân tích khái qt tình hình tài qua báo cáo tàu 2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn Bảng 2.1 Bảng cân đối kế tốn năm 2012 dạng tóm tắt Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN 100 163.671.562.637 165.373.333.736 I - Tiền 110 3.934.603.859 3.329.030.093 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 III - Các khoản phải thu 130 129.970.305.009 133.843.132.940 IV - Hàng tồn kho 140 10.995.924.048 11.647.130.703 V - Tài sản lưu động khác 150 18.770.729.971 16.554.040.000 B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 200 18.035.828.007 17.450.155.461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 II - Tài sản cố định 220 17.235.828.007 16.450.155.461 III - Bất động sản đầu tư 240 0 IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V - Tài sản dài hạn khác 260 800.000.000 1.000.000.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 181.707.390.644 182.823.489.197 NGUỒN VỐN MÃ SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI NĂM A - NỢ PHẢI TRẢ 300 166.863.362.677 166.692.481.347 I - Nợ ngắn hạn 310 166.863.362.677 166.692.481.347 II - Nợ dài hạn 330 0 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 14.844.027.967 16.131.007.850 I - Nguồn vốn, quỹ 410 14.748.073.690 16.051.755.960 II- Nguồn kinh phí quỹ khác 430 95.954.270 79.251.890 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 181.707.390.644 182.823.489.197 (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn Cơng ty) Biểu đồ 2.1 : Cơ cấu nguồn vốn tài sản công ty qua năm 2011, 2012 183,000,000,000 182,800,000,000 182,600,000,000 182,400,000,000 182,200,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 182,000,000,000 181,800,000,000 181,600,000,000 181,400,000,000 181,200,000,000 181,000,000,000 Năm 2011 Năm 2012 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản Công ty năm 2011, 2012 Tên loại tài sản Tỷ trọng (%) Xu biến đổi Năm 2011 Năm 2012 Tiền khoản tương đương tiền 2,16 1,82 Giảm Các khoản phải thu 71,53 73,21 Tăng Hàng tồn kho 6,05 6,37 Tăng Tài sản lưu động khác 10,33 9,05 Giảm Tài sản cố định ròng 9,48 9,00 Giảm Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 0,44 0,55 Tăng Biều đồ 2.2 Cơ cấu tài sản công ty qua năm 80 70 60 50 40 30 20 Tỷ trọng (%) Năm 2011 Tỷ trọng (%) Năm 2012 10 ph ải n kh oả Cá c th u Hà n Tà gt is ồn ản kh lư o u độ Cá ng Tà ck is kh ho ản ác ản cố ký đị qu nh ỹ, rò ký ng cư ợc dà ih ạn Ti ền cá c kh oả n tư ơn gđ ươ ng tề n Qua bảng số liệu biểu đồ ta thấy:  Năm 2012, tỷ trọng khoản phải thu tổng tài sản tăng 1,68% so với năm 2011 Dấu hiệu không tốt công ty vốn công ty bị người khác chiếm dụng nhiều, dễ dẫn đến thiếu vốn trình hoạt động, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh Cơng ty.( Chính sách huy động vốn chưa tốt)  Tỷ trọng hàng tồn kho tổng tài sản năm 2012 tăng 0,32% so với năm 2011 Đây dấu hiệu khơng tốt Hàng hóa, ngun vật liệu tồn đọng nhiều dẫn đến vốn công ty bị ứ đọng Quản lý vốn cơng ty có hạn chế Hàng tồn kho ứ đọng dẫn đến số vòng quay vốn bị chậm lại  Ngoài tỷ trọng loại tài sản khác tổng tài sản như: Tiền khoản tương đương tiền, tài sản lưu động khác, tài sản cố định ròng năm 2012 giảm so với năm 2011 Riêng tỷ trọng khoản ký quỹ, ký cược dài hạn năm 2012 tăng so với năm 2011  Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn Công ty năm 2011, 2012 Tên loại nguồn vốn Tỷ trọng (%) Xu biến đổi Năm 2011 Năm 2012 Nợ ngắn hạn 90,61 91,18 Tăng Nợ khác 1,22 Giảm Nguồn vốn, quỹ 8,12 8,78 Tăng Nguồn kinh phí, quỹ khác 0,05 0,04 Giảm Biểu đồ 2.3 Biểu đồ cấu nguồn vốn công ty qua năm 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Tỷ trọng (%) Năm 2011 Tỷ trọng (%) Năm 2012 3000 2000 1000 há c ph í, q uỹ k kin h vố n, qu ỹ Ng uồ n Nợ kh ác Ng uồ n Nợ ng ắn hạ n Qua bảng ta thấy:  Nợ ngắn hạn Công ty chiếm tỷ trọng cao nguồn vốn Năm 2012, tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng 0,57% so với năm 2011 Đây dấu hiệu tốt, chứng tỏ công ty chiếm dụng nhiều vốn đối tượng khác như: khách hàng, nhà cung cấp, nhà nước, người lao động,…để sử dụng trình sản xuất kinh doanh  Trong năm 2012, nguồn vốn quỹ Công ty tăng 0,66% so với năm 2011 Ngồi ra, nợ khác nguồn kinh phí, quỹ khác năm 2012 giảm so với năm 2011 2.1.2 Bảng kết kinh doanh công ty Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty (ĐVT: Triệu đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Hàng bán bị trả lại Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng Lợi nhuận Thu nhập khác Chi phí tài Doanh thu từ hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế 2011 SO SÁNH +/_ 2012 % 199.600 295 199.305 117.329 81.976 3.846 13.407 64.722 1.513 280.420 591 279.828 159.709 120.118 5.223 23.159 91.736 -1.290 80.819 296 80.523 42.380 38.142 1.376 9.752 27.103 -2.803 40.5 0.14 40.4 21.26 19.13 0.69 4.89 13.55 -1.4 230 66.466 66.466 1.864 64.602 532 90.978 90.978 5.994 84.984 301 24.512 24.512 4.130 20.381 0.15 12.29 12.29 2.07 10.22 (Nguồn phòng tài kế tốn cơng ty) Qua bảng ta thấy doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2012 tăng 80.819 triệu đông so với năm 2011 Doanh thu năm 2012 tăng 80.523 triệu đông so với năm 2011 tương đương 40,4% điều chứng tỏ cố gắng phấn đấu làm tăng lợi nhuận công ty Doanh thu từ hoạt đơng tài năm 2012 la 532 triệu đông gần không tăng so với năm 2011 230 triệu đồng Tương đương 0.15% cơng ty có đủ nguồn vốn để đầu tư vào máy móc thiết bị cơng nghệ khơng phải vay Sự ổn định tài vốn kinh doanh Để có ổn định doanh thu cơng ty phải có ổn định chi phí đầu vào chi phí người vật chất Đầu ổn đinh lượng khách hàng quen thuộc thường xuyên mở rông thị trường khách hàng Về chi phí bán hàng tăng năm 2011 13.407 năm 2012 tăng lên 23.159 sản lượng tiêu thu tăng hàng xuất sang nước châu âu ,châu tăng Chi phí bán hàng tăng chi phí vận chuyển, sư chuẩn bị hàng hóa chuyển xa, chi phí quảng cáo sản phẩm thị trường Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 tăng so với năm 2011 24.512 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 12.9% điều chứng tỏ chiến lược kinh doanh cơng ty có hiệu Lợi nhuận tăng tỉ lê tăng thuận chi phí doanh thu tăng nhiên tăng doanh thu cao so với tỉ lệ tăng chi phí nhiều Doanh thu tăng 40% chi phí tăng 5% Sự quản lí sản xuất kinh doanh chiến lươc kinh doanh phù hơp với sản phẩm Giá vốn bán hàng năm 2012 tăng 42.380 triệu đồng với năm 2011 la công ty tập chung vào sản xuât hàng xuất điều dẫn đến lợi nhuận gộp tăng theo Giá vốn hàng bán tăng trị giá hàng xuất tăng đòi hỏi cao chất lượng mẫu mã sản phẩm tri giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí cho sản phẩm cao Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tăng không đáng kể công ty dần hồn thiện cách thức quản lý cơng ty điều dẫn chứng cho việc hàng bị trả lại cung tăng không đáng kể công tác quản lý công ty tốt nên hàng bán thị trường bị trả lại gần không tăng Sự cải tiến máy quản lí Lợi nhuận khác giảm năm 2012 so với năm 2011 2.803 triệu đông tương đương 1.4% điều dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm theo Sự không ổn đinh nguồn thu khác Lợi nhuận sau thuế tăng tăng chậm lợi nhuận khác giảm lợi nhuận khác mà tăng lợi nhuận sau thuế tăng Lợi nhuận sau thuế giảm lợi nhuận từ kinh doanh tăng song lợi nhuân khác bị giảm nhiều so với phần tăng mà lơi nhuận từ kinh doanh 10 2.2 Phân tích hiệu tài cơng ty 2.2.1 Các số khả sinh lời Bảng 2.5: Các tỷ số khả sinh lời qua năm 2011 2012 công ty Các tỷ số tài Ký hiệu Cơng thức tính Năm 2011 Năm 2012 Xu Các tỷ số khả sinh lời Doanh lợi doanh thu (ROS) Doanh lợi vốn chủ (ROE) Doanh lợi tổng tài sản (ROA) Lợi nhuận sau thuế LDT Doanh thu Lợi nhuận sau thuế LVC NVCSH bq Lợi nhuận sau thuế LTTS Tổng tài sản bq Lợi nhuận trước thuế lãi Sức sinh lợi sở ( BEP) Tổng tài sản bq 11 2,44% 2,33% Giảm 5,15% 4,72% Giảm 0,42% 0,40% Giảm 0,23% 0,2% Giảm Biểu đồ 2.4 : Các số khả sinh lời qua năm 2011 2012 công ty 000 000 000 Năm 2011 Năm 2012 000 000 000 000 ROS ROE ROA BEP *Doanh lợi tiêu thụ năm 2012 2,33% tức đồng doanh thu mà công ty thu có 0,0233 đồng lãi thuộc chủ sở hữu cơng ty Doanh lợi tiêu thụ năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 ( 2,44% ) Tình hình tiêu thụ có xu hướng giảm.Lợi nhuận sau thuế tăng, doanh thu tăng nhiên tỉ lệ tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế không đồng dẫn đến doanh lợi tiêu thụ, doanh lợi vốn, tài sản giảm *Doanh lợi vốn chủ năm 2012 4,72% tức đồng mà chủ sở hữu bỏ chủ sở hữu thu 0,0472 đồng lãi Doanh lợi vốn chủ năm 2012 Các tỷ số doanh lợi công ty năm không cao giảm so với năm 2011 Chứng tỏ tình hinh kinh doanh năm 2012 công ty không tốt Doanh lợi tổng tài sản bị giảm tài sản năm 2012 tăng so với năm 2011 là:1,116,098,553 (đ), lợi nhuận trước thuế tăng tăng tỉ lệ so với tài sản 12 2.2.2 Các số khả quản lý tài sản Bảng 2.6 : Các tỷ số khả hoạt động qua năm 2011 2012 công ty Năm 2011 Các tỷ số khả hoạt động Tỷ số vòng quay tài sản lưu động Tỷ số vòng quay tổng tài sản Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Kì thu nợ bán chịu Thời gian toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp Doanh thu VTSLĐ TSLĐ&ĐTNH bq Doanh thu VTTS Tổng tài sản bq Doanh thu VHTK Hàng tồn kho bq Các khoản phải thu bq x 365 TPThu Doanh thu bán chịu Các khoản phải trả bq x 365 TPTrả Giá trị hàng mua có thuế 13 Năm 2012 Xu 0,7786 0,8009 Tăng 0,6969 0,6877 Giảm 10,832 11,0714 Tăng 359 ngày 381 ngày Tăng 481 ngày 357 ngày Giảm Biểu đồ 2.5 : Chỉ số khả quản lý tài sản qua năm 2011, 2012 công ty 120 100 80 Năm 2011 Năm 2012 60 40 20  VTSLĐ VTTS VHTK Tỷ số vòng quay tài sản lưu động năm 2012 0,8009 Tức đồng tài sản lưu động mà cơng ty bỏ thu lại 0,8009 đồng doanh thu Tỷ số vòng quay tài sản lưu động năm 2012 tăng so với năm 2011 (0,7786 < 0,8009 )  Tỷ số vòng quay tổng tài sản năm 2012 0,6877 Tức đồng tài sản mà công ty bỏ thu lại 0,6877 đồng doanh thu Tỷ số vòng quay tổng tài sản năm 2006 giảm so với năm 2011 ( 0,6877 < 0,6969 ).→ Tỷ số vòng quay TSLĐ tỷ số vòng quay tài sản năm 2012 công ty thấp, chứng tỏ khả tạo doanh thu hay khả luân chuyển tài sản không cao  Tỷ số vòng quay hàng tồn kho năm 2012 11,0714 Tức đồng hàng tồn kho mà công ty bỏ thu lại 11,0714 đồng doanh thu Tỷ số vòng quay hàng tồn kho năm 2006 tăng so với năm 2005 ( 11,0714 > 10,8325 ) → Tỷ số vòng quay hàng tồn kho năm 2012 cao, chứng tỏ khả tạo doanh thu từ hàng tồn kho cao  Thời gian thu tiền bán hàng công ty năm 2012 381 ngày ( năm ) dài Do vốn công ty bị chiếm dụng nhiều Tuy nhiên đặc điểm công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp nên sau hoàn thành hợp đồng thi công xây lắp với chủ đầu tư thi chủ đầu tư thường yêu cầu trả chậm khoản tiền khoảng % giá trị hợp 14 đồng để làm điều kiện bắt công ty phải cam kết bảo dưỡng, sửa chữa cơng trình thời gian bảo hành Sau hết thời gian bảo hàng công trình chủ đầu tư tốn nốt phần lại cho cơng ty Do làm cho khoản phải thu khách hàng công ty cao thời gian thu tiền dài  So với năm 2011 thời gian thu tiền bán hàng năm 2012 tăng ( 359 ngày < 381 ngày ) Như không tốt vốn công ty bị người khác chiếm dụng lâu  Thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp công ty năm 2012 357 ngày Thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp dài chứng tỏ công ty chiếm dụng vốn người khác lâu Tuy nhiên thời gian toán tiền hàng cho nhà cung cấp năm 2012 có xu hướng giảm so với năm 2011 ( 481 ngày ) 124 ngày, thời gian chiếm dụng vốn người khác ngắn → Do cơng ty cần lựa chọn nhà cung cấp vừa đảm bảo chất lượng yêu cầu mà lại có sách mua bán tín dụng cho lợi cho cơng ty 15 2.3 Phân tích rủi ro tài công ty 2.3.1 Các số khả khoản Bảng 2.7: Các tỷ số khả tốn qua năm 2011 2012 cơng ty Các tỷ số tài Ký hiệu Cơng thức tính Năm 2011 Năm 2012 Xu 0,9809 0,9921 Tăng 0,3262 0,9222 Tăng 0,0239 0,0200 Giảm Các tỷ số khả toán Tỷ số khả toán hành Tỷ số khả toán nhanh Tỷ số khả toán tức thời TSLĐ&ĐTNH KHH Nợ ngắn hạn TSLĐ&ĐTNH – HTK KN Nợ ngắn hạn KTT Tiền Nợ ngắn hạn 16 Biều đồ 2.6: Các số khả khoản công ty qua năm 2011, 2012 0.9 0.8 0.7 0.6 Năm 2011 Năm 2012 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 KHH KN KTT  Tỷ số khả toán chung (hiện hành) công ty năm 2012 0,9921, tỷ số nhỏ Do cơng ty gặp khó khăn tốn nợ ngắn hạn  Trong năm 2011 2012, công ty gặp khó khăn việc tốn khoản nợ ngắn hạn Tỷ số khả toán chung cơng ty năm 2012có xu hướng tăng so với tỷ số khả toán chung năm 2011 Do đó, khả tốn nợ ngắn hạn năm 2012 khó khăn khả quan năm 2011 Nguyên nhân năm 2012 TSLĐ&ĐTNH tăng nợ ngắn hạn giảm so với năm 2011 Do công ty khơng có khoản vay chi phí tài không nên số khả quản lý vốn vay, khả tốn lãi vay khơng 17 PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT 3.1 Đánh giá ,nhận xét chung tình hình tài doanh nghiệp 3.1.1 Thành tựu đạt Qua phân tích ta thấy tình hình tài cơng ty Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ơ Tơ Liên Việt qua năm tương đối ổn định, lợi nhuận năm sau cao năm trước Để đạt hiệu kinh doanh cố gắng tồn thể cơng nhân, viên chức công ty không ngừng học hỏi kinh nghiệm trao dòi kiến thức chun mơn Doanh thu ln tăng với tốc độ nhanh giá vốn hàng bán thể tỷ suất giá bán doanh thu giảm qua năm Cơng ty quảntốt tình hình chi phí, đặc biệt chi phí quản lý liên tục giảm qua năm Bên cạnh cơng ty có đội ngũ nhân viên trang bị tốt chun mơn, giàu kinh nghiệm sản xuất, có tinh thần đoàn kết cao, phấn đấu để mang lại lợi nhuận cho cơng ty lợi ích cho khách hàng Công ty đảm bảo chi trả tốt khoản nợ vay có khả độc lập mặt tài ngày khẳng định thơng qua hệ số tốn hành ln mức cao tỷ suất tự tài trợ có xu hướng tăng qua năm Thể qua năm công ty lạm dụng vốn kinh doanh mà không chi phí cho tài chính, lãi vay, số nợ 3.1.2 Những tồn nguyên nhân dẫn đến tồn Việc phân tích tình hình tài qua năm hoạt động chưa đủ để đánh giá kết luận cách xác toàn diện, song bên cạnh kết đạt hạn chế cần khắc phụ sau:  Lượng hàng tồn kho trữ chiếm tỷ trọng lớn cấu sử dụng vốn - nguyên nhân làm cho chi phí kinh doanh tăng, 18 ảnh hưởng đến khả tốn nhanh cơng ty  Các khoản nợ chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn chi phí tài tăng qua năm khoản lãi vay tăng, nguyên nhân ảnh hưởng đến khả tốn cơng ty  Chính sách thu tiền hạn chế thể qua kỳ thu tiền bình quân cao làm khoản thu cao  Việc đầu tư tài sản công ty chưa đạt hiệu cao thơng qua tiêu hoạt động vòng quay tổng tài sản, vòng quay vốn lưu động vốn cố định thấp có xu hướng giảm qua năm 3.2 Phương hướng cải thiện tình hình tài cơng ty Cổ Phần ĐTTM dịch vụ Ô Tô Liên Việt Căn vào tồn em xin đưa số giải pháp mang tính chất trao đổi sau:  Giảm lượng hàng tồn kho Sản phẩm chủ yếu công ty sản phẩm thương mại tồn kho lâu làm ảnh hưởng đến khả quay vòng vốn, hàng hóa dự trữ nhiều phát sinh chi phí tồn kho ảnh hưởng đến lợi nhuận cơng ty cơng ty cần có sách tồn kho hợp lý cách nghiên cứu doanh số bán ra, dự đoán tình hình tiêu thụ hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới để có kế hoạch hàng hóa phù hợp  Nâng cao khả toán Căn vào phân tích ta thấy tiêu tốn cơng ty chưa tốt, cơng ty cần xác định mức dự trữ vốn lưu động lượng hàng tồn kho cho hợp lý cần ý đến khả phản ứng nhanh khoản nợ ngắn hạn để hạn chế rủi ro có khả xảy khách hàng thời khơng tốn nợ hạn Cơng ty thu hút vốn từ việc phát hành cổ phiếu giảm thiểu việc vay nợ từ bên  Nâng cao khả thu hồi nợ Đối với khoản phải trả cần phân loại để kịp thời có biện pháp xử lý, hạn chế rủi ro tổn thấp cho công ty Công ty cần xây dựng cụ thể 19 quy chế quản lý khoản phải thu, phân công giao trách nhiệm cho kế tốn cơng nợ kịp thời đơn đốc thu hồi nợ Ngồi cơng ty nên đưa sách thu hồi nợ hấp dẫn khen thư ởng nhân viên thu hồi nợ trước hạn, cho khách hàng hưởng chiết khấu toán toán nợ trước hạn hưởng chiết khấu thương mại khách hàng mua hàng với số lượng lớn trả tiền  Nâng cao hiệu sử dụng tài sản, giảm rủi ro chênh lệch tỷ giá đa dạng hóa hình thức phân phối Thanh lý máy móc cũ, lỗi thời, mua sắm trang thiết bị đạt thay trang thiết bị cũ chất lượng nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Nền kinh tế không ngừng biến động kéo theo biến động tăng giảm tỷ giá ngoại tệ, để giảm bớt rủi ro việc chênh lệch tỷ giá ngoại tệ công ty cần nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước thay nguyên liệu nhập mà chất lượng không thay đổi Đa dạng hóa việc cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng đào tạo đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp xây dựng hệ thống bán lẻ đến địa phương, cho nhân viên tiếp thị đến khách hàng tư để giới thiệu sản phẩm Tăng cường quảng cáo thông tin đại chúng 20 ... bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế tốn, giữ bí mật tài liệu số liệu kế toán theo quy định - Lập nộp hạn báo cáo tài chính, báo cáo thuế báo cáo khác Phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh. .. Phòng tài vụ kế tốn- hạch toán: Là phận quan trọng thực chức năng: Thu quản lý nguồn thu: toán khoản chi, kiểm tra, kiểm sốt tình hình chấp hành dự tốn thu – chi, tình hình thực tiêu kinh tế tài tiêu... việc quản lý, sử dụng tài sản; phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật tài chính, kế tốn; phân tích thơng tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LIÊN VIỆT, 1 Giới thiệu khái quát về công ty Cổ Phần ĐTTM và Dịch Vụ ô tô Liên Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay