Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây

19 66 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:26

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN Kinh Thơng - Khoa LỜI MỞ ĐẦU Tồn chế thị trường với cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp nỗ lực sức sản xuất kinh doanh để có chỗ đứng thị trường Do vậy, sản phẩm hàng hố cạnh tranh thị trường phải sản phẩm có chất lượng cao, kiểu dáng đẹp, đặc biệt phải phù hợp với nhu cầu túi tiền người tiêu dùng Mặt khác, mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp lợi nhuận Như vậy, để doanh nghiệp hoạt động có hiệu đạt lợi nhuận cao đầu vào đầu phải đảm bảo Nghĩa sản phẩm doanh nghiệp phải người tiêu dùng chấp nhận, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln phấn đấu tìm biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm đưa giá bán phù hợp Kinh doanh lĩnh vực cung cấp thiết bị văn phòng, Cơng ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây gặp phải cạnh tranh doanh nghiệp ngành, lĩnh vực Hiện Công ty bước thực kế hoạch hạ giá thành cách nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí kinh doanh Do vậy, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ln xác định khâu trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Vì vừa vấn đề có tầm quan trọng kế tốn tài vừa nội dung kế toán quản trị Nhận thức vai trò quan trọng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, kết hợp với tỡnh hỡnh Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 khóa Báo cáo thực tập cuối1 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN Kinh Th¬ng - Khoa thực tế Cơng ty kiến thức học trường em tiến hành lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây” Tìm hiểu kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây, sở đề xuất số biện pháp nhằm hạ giá thành, hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây Chuyên đề nghiên cứu em bao gồm: - Chương I: Tổng quan Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây - Chương II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây - Phần III: Phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây Mặc dù có cố gắng nỗ lực thân thời gian, kinh nghiệm nghiên cứu kiến thức em hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo góp ý q thầy, giáo, cán lãnh đạo cán nghiệp vụ Công ty để làm em hồn thiện Ngun Thị Thu Thảo-KT2K12 khóa Báo cáo thực tập cuối2 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN Kinh Thơng Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 khóa - Khoa Báo cáo thực tập cuối1 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY 1.1 Một số nét trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây 1.1 Sự hình thành cơng ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây Công ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây thành lập theo định số 907/ QĐ/ UB ngày 10/ 09/ 2004 UBND tỉnh Hà Tây Công ty có vốn điều lệ 4.023 000 000 đ, bao gồm 40.230.000 cổ phần với mệnh giá 100000 đ/CP Giấy phép ĐKKD 030300236 Sở KH đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 16/ 02/ 2005 Công ty đăng kí thuế cục thuế tỉnh Hà Tây với MST: 0500234285 Tài khoản: 102010000478551 Địa chỉ: Trần Phú, Q Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 33824236 1.2 Sự phát triển công ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây Công ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây thành lập từ năm 1959, thực chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 2004 công ty tiến hành cổ phần hóa theo hình thức bán tồn số vốn nhà nước doanh nghiệp cho người lao động Công ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây thành lập theo định số 907/ QĐ/ UB ngày 10/ 09/ 2004 UBND tỉnh Hà Tây Từ ngày 01/ 01/ 2005 cơng ty thức vào hoạt động theo phương án điều lệ phương án sản xuất kinh doanh thông qua Đại Hội cổ đông lần theo luật doanh nghiệp pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam Ngun ThÞ Thu Thảo-KT2K12 Báo cáo thực tập cuối khóa Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Bộ máy tổ chức Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây 2.1 Sơ đồ máy quản lý công ty Sơ đồ 1: Bộ máy hoạt động cơng ty ĐHĐCĐ B.Kiểm sốt HĐQT Giám Đốc CƠNG TY Phòng tổ chức hành Phòng Kế tốn tài Cửa hàng Phòng Kỹ thuật Phòng Xuất Nhập Phòng chăm sóc khách hàng Phòng Phòng Kinh bảo vệ Doanh KHO Cửa hàng Cửa hàng Cửa hàng Sơ đồ 2: Mơ hình vận động hàng hóa cơng ty ( Quy trình lưu thơng) Các cửa hàng Cơng ty Ngun ThÞ Thu Th¶o-KT2K12 cuèi khãa Người tiêu dùng Các cửa hàng lý thực tập Báoicáo Ngi tiờu dựng Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng i xe vận chuyển Đội xe vận chuyển 2.2.Chức nhiệm vụ phận 1.4 Đặc điểm tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty 1.4.1 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức máy trên, phù hợp với điều kiện trình độ, máy kế tốn Cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung thực trọn vẹn phòng kế tốn Cơng ty Tại phòng kế tốn tài vụ Cơng ty tổ chức theo phần hành kế toán sau: - Đứng đầu kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: theo dõi quản lý điều hành công tác kế toán Đồng thời tổng hợp số liệu để ghi vào sổ tổng hợp tồn Cơng ty, lập báo cỏo k toỏn Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Tip ú l hai phó phòng kế tốn, nhân viên thủ quỹ - Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng: hàng tháng lập kế hoạch tiền mặt gửi lên ngân hàng giao dịch quản lý tài khoản có liên quan, cuối kỳ lập nhật ký chứng từ - Kế toán vật tư: hoạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp ghi thẻ song song Cuối tháng, tổng hợp số liệu nộp báo cáo cho phận tính giá thành - Kế toán tài sản cố định nguồn vốn: quản lý theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, khấu hao, tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu - Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương: hàng tháng vào sản lượng Xí nghiệp, đơn giá lương hưởng hệ số lương gián tiếp để tính quỹ lương - Kế tốn cơng nợ: theo dõi khoản nợ phải thu, phải trả Công ty Công ty với khách hàng, ghi sổ chi tiết cho đối tượng - Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: hàng tháng nhận báo cáonghiệp gửi lên, tập hợp khoản CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC để tính giá thành sản phẩm - Thủ quỹ: chịu trách nhiệm quỹ tiền mặt Công ty Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Kế tốn trưởng Kế Kế Kế Kế tốn chi B¸o tốn c¸o thùc quỹ tËp phí sản vật tư TSCĐ tiền xuất giá TGNH (Kho) lương tốn thành SP Kế tốn Ngun Thảo-KT2K12 toỏn Thị Thu toỏn toỏn cuối khóa tin mt K Th Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng Nhân viên hạch tốn cửa hàng 1.4.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán chung Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Cơng ty, cơng tác kế tốn giữ vai trò quan trọng việc thực chức kế tốn mình, phản ánh giám đốc q trình hình thành vận động tài sản Cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ giai đoạn quy trình hạch tốn từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập hệ thống báo cáo kế tốn 1.4.2.1 Chính sách kế tốn áp dng ti Cụng ty Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Cụng ty ỏp dụng chế độ kế toán theo định số 48/2006/QĐBTC ngày 14 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Kỳ kế tốn Cơng ty tiến hành theo tháng Cuối tháng kế toán tiến hành tập hợp số liệu, chứng từ sổ sách để lập báo cáo tài đưa lên ban lãnh đạo Cơng ty 1.4.2.2 Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán Cơng ty Chứng từ kế tốn giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán Cơng ty gồm có: Chừng từ lao động tiền lương Chứng từ hàng tồn kho: Chứng từ bán hàng: Chứng từ tiền tệ: Chứng từ TSCĐ: 1.4.2.3 Tổ chức vận dụng tài khoản kế tốn Cơng ty Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hố nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo định số 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính gồm 10 loại từ đến 1.4.2.4 Tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chứng từ Ngun ThÞ Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng Chứng từ gốc bảng phân bổ Bảng Nhật ký chứng từ Sổ kế toán chi tiết Sổ TK Bảng tổng hợp BCTC Ghi chú: Ghi ngày Ghi đối chiếu Ghi cuối tháng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY Ngun ThÞ Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng 2.1 Tình hình tổ chức cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành SP Công ty cổ phần thương mại tổng hợp I Hà Tây 2.2 Kế tốn chi phí sản xuất 2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.2.1.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.2.1.2 Hạch tốn chi phí vật liệu phụ trực tiếp 2.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 2.2.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung 2.2.3.1 Chi phí nhân viên cửa hàng 2.2.3.2 Chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ 2.2.3.3 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.2.3.4 Chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí tiền khác 2.2.4 Tập hợp chi phí sản xuất Ngun ThÞ Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng 2.3 Kế tốn giá thành sản phẩm Cơng ty 2.3.1 Đối tượng tính giá thành 2.3.2 Kỳ tính giá thành 2.3.3 Phương pháp tính giá thành 2.3.4 Quy trình tính giá thành sản phẩm CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIẤ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty 3.1.1 Về ưu điểm Do công ty xác định tầm quan trọng việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng kinh tế thị trường có cạnh tranh đơn vị ngành nên cơng tác tổ chức quản lý chi phí tính giá thành phòng kế tốn tài vụ Công ty thực cách nghiêm túc đạo cấp lãnh đạo Đối với khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp việc cơng ty theo dõi hạch tốn chi tiết theo chi phí NVL chính, chi phí NVL phụ, chi phí bao bì hợp lý Với cách làm cơng ty theo dõi xác tình hình sử dụng loại NVL xuất dùng Đối với Chi phí ngun vật liệu cơng ty lựa chọn phương pháp hạch tốn bàn cắt NVL tiêu hao cho mã hàng theo dõi xác “Phiếu theo dõi bàn cắt”, cuối tháng xí nghiệp phải tổng hợp phiếu thành “Báo cáo toán bàn cắt” giúp kế toán hạch toán Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập72 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng xác lượng NVL tiêu hao cho mã hàng, tính tốn lượng NVL tiết kiệm so với định mức Đối với khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp, cơng ty lựa chọn hình thức trả lương theo sản phẩm, điều khuyến khích người lao động làm việc có trách nhiệm chăm Đây nhân tố quan trọng góp phần làm tăng suất lao động từ tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cho cơng ty Việc tính lương cơng ty phận lao động tiền lương văn phòng cơng ty thực phần mềm tính lương, việc tính lương cho cán bộ, cơng nhân cơng ty mang tính xác cao Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung, việc chi tiết theo khoản mục giúp cho cơng tác hạch tốn xác, rõ ràng Cơng ty có sáng kiến sử dụng đơn giá gia công sản phẩm mã hàng làm hệ số tính giá thành Đây vận dụng sáng tạo đem lại kết cao, sản phẩm phức tạp, yêu cầu cao đơn giá gia cơng phải cao đồng nghĩa với hệ số tính giá thành cao Do vậy, việc xác định hệ số tính giá thành hợp lý Hiện nay, Công ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chứng từ đảm bảo tính chun mơn hố cao sổ sách kế tốn, giúp cho việc thực chun mơn hố cơng tác phân cơng cơng tác kế tốn Phòng kế tốn Cơng ty bố trí hợp lý, hoạt động có nề nếp, có kinh nghiệm với đội ngũ kế tốn viên có trình độ, lực, lòng nhiệt tình Đó ưu lớn Cơng ty cơng tác kế tốn nói chung cơng tác quản lý chi phí tính giá thành nói riêng 3.1.2 Hạn chế Hiện đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cơng ty tồn quy trình cơng nghệ sản xuất, kế tốn tổ chc theo dừi v Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập73 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng hp chi phớ sản xuất phát sinh theo xí nghiệp, việc xác định đối tượng tập hợp chi phí làm giảm khả quản lý chi phí theo nơi phát sinh chi phí Các khoản chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung có theo dõi địa điểm phát sinh chi phí tính giá thành lại tổng cộng tồn Cơng ty lại phân bổ cho mã hàng làm giảm tác dụng theo dõi chi tiết Do đặc điểm ngành dệt may, q trình sản xuất có đầu đoạn nối hay vải thừa, vải vụn Đặc biệt loại hình sản xuất gia cơng, định mưc tiêu hao NVL thực tế thường thấp so với định mức ghi hợp đồng, phần chênh lệch theo dõi “Báo cáo tiết kiệm NVL” lại khơng tính làm giảm chi phí sản xuất Điều làm cho giá thành sản phẩm phản ánh khơng xác chi phí sản xuất tiêu hao Bên cạnh đó, phế liệu thu hồi bán lý cơng ty lại hạch tốn khoản doanh thu Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung, cơng ty tiến hành tập hợp cho tồn cơng ty khơng tập hợp theo xí nghiệp, điều dẫn đến cơng ty khơng thể theo dõi tình hình sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất 3.2 Phương hướng nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty * Xác định lại đối tượng tập hợp chi phí: Hiện nay, cơng ty tiến hành tập hợp chi phí cho tồn q trình cơng nghệ sản xuất Trong loại hình sản xuất chủ yếu cơng ty sản xuất gia công theo đơn đặt hàng, mặt khác kế toán tổ chức hạch toán khoản mục chi phí chi tiết theo xí nghiệp Vì theo em cơng ty nên xem xét lại việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, để thun Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập74 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng tiện cho việc tính giá thành quản lý chi phí theo nơi phát sinh chi phí cơng ty nên tập hợp CPSX theo xí nghiệp thành viên chi tiết cho đơn đặt hàng xí nghiệp Như đồng thời đánh giá hiểu kinh tế mà đơn đặt hàng đem lại làm sở để ký kết hợp đồng * Tổ chức hạch toán khoản mục chi phí: Đối với khoản mục chi phí NVL trực tiếp chi tiết thành ba khoản mục Trong có khoản mục CP NVL hạch toán theo phương pháp bàn cắt Do đặc điểm ngành dệt may nên thường xuất NVL thừa vải vụn, vải thừa…Chúng sử dụng để may chi tiết phụ cho mã hàng khác thu hồi để lý Nhưng hạch tốn cơng ty khơng trừ phần chi phí tiết kiệm này, làm cho giá thành sản phẩm tăng lên Do em nghĩ công ty nên trừ phần chi phí NVL tiết kiệm vào chi phí sản xuất Trong loại hình sản xuất gia cơng, chi phí vận chuyển NVL nên tập hợp theo xí nghiệp phân bổ cho mã hàng sản xuất xí nghiệp Đối với khoản mục CP NCTT công ty tập hợp theo xí nghiệp đến kỳ tính giá thành có đơn đặt hàng chưa hồn thành nên theo em cơng ty nên tổ chức tập hợp chi phí nhân cơng theo xí nghiệp chi tiêt cho đơn đặt hàng Đối với khoản mục CP SXC công ty tập hợp cho tồn cơng ty Theo em để theo dõi tình hình sử dụng tiết kiệm chi phí xí nghiệp cơng ty nên tập hợp CP SXC theo xí nghiệp chi tiết cho đơn đặt hàng để đảm bảo GTSP phản ánh xác * Phương pháp tính giỏ thnh sn phm: Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập75 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Hin nay, loi hỡnh sản xuất gia công chiếm tỷ lệ lớn hoạt động sản xuất công ty nên theo em công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng Các khoản mục CPSX tập hợp theo xí nghiệp sau chi tiết theo đơn đặt hàng Khoản mục CP SXC tập hợp cho xí nghiệp, đến cuối kỳ kế toán tiến hành phân bổ cho đơn đặt hàng Cuối kỳ, kế toán lập “Bảng chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng” lập thẻ tính giá thành cho đơn đặt hàng hồn thành tính giá thành cho đơn đặt hàng Từ tính GTSP đơn vị sản phẩm mã hàng đơn đặt hàng KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập em sâu tìm hiểu tổng quan Cơng ty tổ chức máy kế toán tổ chức hạch toán kế tốn Cơng ty TNHH Ngọc Bích Xanh Được bảo tận tình chú, anh chị phòng kế tốn, kết hợp với kiến thức học trường em hoàn thành luận văn tốt nghiệp gồm báo cáo tổng hợp báo cáo chuyên ngành Tuy nhiên kiến thức hạn chế có nhận thức chủ quan thân nên báo cáo em tránh thiếu xót Em mong giúp đỡ cô giáo hướng dẫn anh chị đồng nghịêp Cơng ty Tnhh Ngọc Bích Xanh để Báo cáo thực tập chuyên ngành em hoàn thiện t kt qu tt nht Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập76 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Em xin chõn thành cảm ơn Giảng viên TS.Trần Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc công ty cô: Mai Thị Minh Hiếu anh chị đồng nghịêp Công ty TNHH Ngọc Bích Xanh tận tình giúp đỡ để em hoàn thiện báo cáo thực tập chuyên ngành Em xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày tháng 04 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập77 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY 1.1 Một số nét trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây .2 Chứng từ tiền tệ: Chứng từ TSCĐ: CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN 72 Ngun ThÞ Thu Thảo-KT2K12 Báo cáo thực tập78 cuối khóa Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Thơng CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 72 VÀ TÍNH GIẤ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY .72 CỔ PHẦNTHƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY 72 76 KẾT LUẬN 76 Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuèi khãa B¸o c¸o thùc tËp79 ... Ngọc Bích Xanh để Báo cáo thực tập chuyên ngành em hoàn thiện đạt kết qu tt nht Nguyễn Thị Thu Thảo-KT2K12 cuối khóa Báo cáo thực tập7 6 Trờng CĐ bán công công nghệ QTDN - Khoa Kinh Th¬ng Em xin... dụng tài khoản kế tốn Cơng ty Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Công ty Quốc tế TNHH Đông Tài áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo định... hàng KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập em sâu tìm hiểu tổng quan Công ty tổ chức máy kế toán tổ chức hạch toán kế toán Cơng ty TNHH Ngọc Bích Xanh Được bảo tận tình chú, anh chị phòng kế toán, kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thương Mại tổng hợp I Hà Tây, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP I HÀ TÂY, Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty, * Phương pháp tính giá thành sản phẩm:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay