TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

50 17 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:25

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Mục lục Lời nói đầu .2 Chơng I: Giới thiệu chung công ty cổ phần TRAPHACO I- tổng quan công ty Lịch sử hình thành phát triển c«ng ty 1.1 Giíi thiƯu chung .3 1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty Chức năng, nhiệm vụ Công ty Mạng lới khách hàng Những kết đạt đợc Công ty cổ phần TRAPHACO II Đặc điểm tổ chức sản xuất máy quản lý Công ty cỉ phÇn TRAPHACO Bộ máy quản lý Công ty cổ phần TRAPHACO Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty cổ phần TRAPHACO .12 2.1 C¬ cÊu tỉ chøc Công ty .12 2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm cđa C«ng ty 13 Chơng II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO 15 I Đặc điểm máy tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO .15 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty cỉ phÇn TRAPHACO .15 Chính sách kế toán áp dụng Công ty cỉ phÇn TRAPHACO .17 Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, BCTC Công ty cổ phần TRAPHACO 18 Phần mềm kế toán áp dụng Công ty cổ phần TRAPHACO .21 II Giíi thiƯu mét sè phÇn hành kế toán chủ yếu báo cáo kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO 22 Giíi thiƯu mét sè phần hành kế toán chủ yếu Công ty cổ phần TRAPHACO 22 1.1.Kế toán vËt t 22 1.2.Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 24 1.3.Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 27 1.4.Kế toán bán hàng .28 Tỉ chøc b¸o cáo kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO 31 Chơng III: Đánh giá khái quát công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO 32 KÕt luËn 34 LờI NóI ĐầU Sức khoẻ vốn quý, mối quan tâm hàng đầu xã hội Ngày với phát triển xã hội, đời sống nhân dân ngày đợc nâng cao nên nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngời dân ngày lớn Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thuốc kinh doanh dợc phẩm, công ty Traphaco đáp ứng đợc nhu cầu chăm lo sức khoẻ cộng đồng mà doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, góp phần xây dựng vị nớc ta trờng quốc tế Trải qua trình học tập nghiên cứu trờng Đại học Kinh tế quốc dân, nhờ giảng dạy bảo nhiệt tình thầy cô em nắm đợc phần kiến thức chuyên nghành kế toán tài Tuy nhiên, để thực mục tiêu đào tạo sau hoàn thành chơng trình học tập trờng em đợc thực tập công ty cổ phần TRAPHACO Mục đích đợt thực tập giúp em tìm hiểu sâu kiến thức học, kết hợp lý luận với thực tiễn, chuẩn bị tiền đề sau tốt nghiệp đảm nhận đợc công việc phù hợp với chuyên nghành đào tạo Đây nói tập bổ ích cho tất sinh viên chuẩn bị trờng Sau thời gian thực tập công ty, với giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo Nguyễn Quốc Trung anh chị phòng kế toán tài em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Bản báo cáo gồm phần sau: Chơng I: Giới thiệu chung công ty cổ phần TRAPHACO Chơng II: Thực trạng tổ chức công ty kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Chơng III: Đánh giá khái quát công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Chơng I: GiớI THIệU chung công ty cổ phần TRAPHACO I- tổng quan công ty Lịch sử hình thành phát triển công ty a/giới thiệu chung: Từ xởng dợc bé nhỏ đợc thành lập năm 1972 với nhiệm vụ sản xuất thuốc cho cán công nhân viên nghành đờng sắt Công ty cổ phần Traphaco ngày không ngừng lớn mạnh số lợng lẫn chất lợng, xứng đáng đơn vị sản xuất hàng đầu nghành y dợc Việt Nam Hiện nay, Công ty Doanh nghiệp cổ phần, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập chịu quản lý Bộ giao thông vận tải Công ty có t cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam, có dấu riêng, độc lập tài sản, đợc mở tài khoản kho bạc Nhà nớc, Ngân hàng nớc theo quy định pháp luật Tên đầy đủ: Công ty cổ phần TRAPHACO Tên giao dịch quốc tế: TRAPHACO( Pharmaceutical & Medical Stock Company) Trụ sở Công ty đặt tại: Số 75 Phố Yên Ninh Quận Ba Đình Hà Nội Đăng ký kinh doanh số: 058437 Ngành nghề kinh doanh: Thu mua dợc liệu, sản xuất thuốc, kinh doanh dợc phẩm thiết bị vật t y tÕ Email: Traphaco@fpt.vn Website: http://www.Traphaco.com Tel: (84-4) 6810724 - (84- 4) 537665 Fax: (84-4) 8430076 b/quá trình hình thành phát triển công ty: Lịch sử Công ty cổ phần TRAPHACO trải qua 34 năm xây dựng trëng thµnh cã thĨ chia thµnh thêi kú nh sau: Từ tháng 11 năm 1972 đến trớc tháng năm 1993 Xuất phát từ xởng sản xuất thuốc thuộc Ty Y Tế Đờng Sắt thành lập 28/11/1972 với nhiệm vụ sản xuất thuốc phục vụ cho cán công nhân ngành đờng sắt theo hình thức tự sản tự tiêu, quy mô nhỏ, sở vật chất nghèo nàn Với chức phục vụ không kinh doanh song 20 năm đầu thành lập Công ty hoàn thành kế hoạch đợc giao mà đạt đợc số thành tích đáng kể Từ tháng năm 1993 đến tháng trớc tháng 10 năm 1999: Tháng năm 1993, có chuyển đổi kinh tế, xởng đợc mở rộng thành lập xí nghiệp dợc phẩm đờng sắt, tên giao dịch: TRAPHACO Công ty chủ động vốn chuyển sang kinh doanh đảm bảo có lãi, thực theo Nghị Định số 388/HDBT Hội đồng Bộ trởng với chức sản xuất thuốc va thu mua dợc liệu Tháng năm 1993, Sở y tế Đờng sắt đợc chuyển sang Bộ GTVT quản lý, xí nghiệp dợc phẩm đờng sắt đợc đổi tên thành xí nghiệp dợc Traphaco trực thuộc Sở y tế GTVT theo định số 1087QD/TCCB- LĐ Tháng năm 1994, từ xí nghiệp dợc Traphaco đợc giao thông vận tải định thành lập công ty dợc Traphaco với chức năng, nhiệm vụ: - Thu mua dợc liệu sản xuất thuốc chữa bệnh - Sản xuất kinh doanh thiết bị y tế - Đáp ứng thuốc cho nhu cầu phòng chữa bệnh cán công nhân viên nghành GTVT nhân dân, với mục tiêu đảm bảo kinh doanh có lãi Tháng năm 1997 theo định số 535 QĐ/ TCCB- LĐ Bộ GTVT, công ty dợc TRAPHACO đợc đổi tên thành công ty dợc thiết bị vật t y tế TRAPHACO Từ đổi tên thành công ty dợc thiết bị vật t y tế Traphaco, công ty phải đối mặt với nhiều thử thách bối cảnh kinh tếquản lý Nhà nớc Công ty bớc đầu khó khăn vốn máy móc kỹ thuật cũ kỹ, đồng thời phải cạnh tranh kinh tế với công ty lớn khác có uy tín lâu nh: Xí nghiệp dợc phẩm TW1, Công ty dợc Hậu Giang, Từ tháng 10 năm 1999 đến trớc tháng năm 2001: Cho đến tháng 10 năm 1999, nhận thức đợc tầm quan trọng hiệu việc cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nớc kinh tế thị trờng, nh nhiều doanh nghiệp Nhà nớc khác, Công ty dợc thiết bị vật t y tế Traphaco tiến hành cổ phần hoá, với 45% vốn Nhà nớc theo QĐ2566/1999 Bộ GTVT Lúc Công ty đợc mang tên Công ty cổ phần Dợc Thiết bị vật t y tế giao thông vận tải Thời kỳ này, doanh nghiệp có thay đổi mạnh bạo mặt chiến lợc, đặc biệt định hớng phát triển chủ yếu tập trung vào nhóm thuốc y học cổ truyền Từ tháng năm 2001 đến nay: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần TRAPHACO với mục đích kinh doanh đa ngành nghề, gia tăng hội sử dụng sản phẩm công ty Mục đích đổi tên có nhiều ý nghĩa với công ty phù hỵp víi xu híng héi nhËp hiƯn Cã thĨ nói qua 30 năm tiến hành hoạt động sản xuất (kinh doanh) Công ty cổ phần TRAPHACO có nhiều biến đổi Biến đổi tên tuổi, quy mô đến hình thức hoạt động Đó tồn hai chế: Kế hoạch hoá tập trung chế thị trờng Trong chế kế hoạch hoá tập trung trớc đây, không đợc tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc Nhà nớc bao cấp giá lẫn số lợng sản phẩm sản xuất tiêu thụ, nh nhiều Doanh nghiệp Nhà nớc thời khác, Công ty cha phát huy đợc mạnh dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh thêi gian nµy cha cao Chun sang kinh tế thị trờng, với phát triển lực sản xuất xã hội, Công ty không ngừng biến đổi để theo kịp tốc độ Việc xây dựng kế hoạch đợc tự chủ, dựa sở nghiên cứu rõ thị trờng, cộng với việc trọng đầu t vào nguồn nhân lực, Công ty có bớc tiến vợt bậc Đặc biệt với tác dụng việc cổ phần hoá, Công ty thực khởi sắc, Traphaco trở thành thơng hiệu Dợc phẩm tiếng, sản phẩm Công ty đợc nhiều ngời yêu mến tin dùng Chức năng, nhiệm vụ Công ty Nhiệm vụ chÝnh cđa C«ng ty: C«ng ty Traphaco cã nhiƯm vơ sản xuất, kinh doanh dợc phẩm, tham gia cung ứng nhu cầu thuốc cho việc phòng khám chữa bệnh toàn ngành giao thông vận tải nhân dân Ngành nghề kinh doanh sản phẩm thuốc, mü phÈm, kinh doanh dỵc phÈm, kinh doanh trang thiÕt bị vật t y tế, nuôi trồng chế biến dợc liệu Thực khai thác thị trờng, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, thiết lập mối quan hệ hợp tác với Công ty nớc Theo phơng châm bình đẳng có lợi Chuyên gia kiểm tra giám sát khâu kỹ thuật sản phẩm, quản lý sở vật chất, tài sản, trang thiết bị Công ty Chức năng: Thu thập nghiên cứu, phân tích thông tin thị trờng, hoạt động Công ty để đa ý kiến điều chỉnh, bổ sung sách phân phối hàng hoá Công ty thị trờng nhằm mục đích tăng thu nhập nâng cao chất lợng sản phẩm Tổ chức thực sách phân phối đợc giám đốc phê duyệt Mạng lới khách hàng: Với phát triển ngày lớn mạnh Công ty, mạng lới khách hàng TRAPHACO ngày mở rộng Sản phẩm TRAPHACO có mặt 64 tỉnh thành nớc TRAPHACO xây dựng đợc mối quan hệ quen thuộc với nhiều khách hàng nh: - Công ty Dợc phẩm, Dỵc liƯu NghƯ An - XÝ nghiƯp dỵc phÈm TW II - Công ty Dợc Bộ y tế Hà Tĩnh - Xí nghiệp dợc liệu TWI - Công ty Dợc Lào Cai - Khi thị trờng nớc đa bắt đầu ổn định, thơng hiệu TRAPHACO đợc nhiều ngời tin dùng Con đờng trớc mắt Công ty đến với thị trờng quèc tÕ Trong thêi gian võa qua, C«ng ty TRAPHACO có nhiều hoạt động tích cực để tìm thị trờng mới, đối tác giới quảng cáo sản phẩm nh: Tham gia hội chợ Myanma, Nga, Ucraina, Đối với số thị trờng khã tÝnh nh: Hµn Qc, Indonesia, Nam Phi,… TRAPHACO còng có bớc thâm nhập ban đầu chủ động liên hệ gửi hàng mẫu, hồ sơ đến đối tác Những kết đạt đợc Công ty cổ phần TRAPHACO Kết kinh doanh: Sau năm cổ phần hoá, tốc độ tăng trởng TRAPHACO trì mức 25 - 35%/ năm, nộp ngân sách tăng trung bình 59,8%/ năm Tổng doanh thu năm 2003 314% so với năm 1999 (Thời điểm cha cổ phần hoá); doanh thu quý I năm 2004 đạt 28 tỷ đồng ( Tăng 30% so với cuối kỳ năm trớc) Những thành tựu kết sản xuất kinh doanh Công ty đợc thể rõ qua bảng sau: Đơ n vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2000 44.883 42.098 2.898 928 2001 55.940 54.982 13.078 4.185 2002 78.191 77.294 16.353 5.233 2003 141.047 139.800 57.663 18.443 5.Lỵi nhuận sau thuế 6.Số lao động bình quân (ngời) 1.970 330 8.893 367 11.112 434 39.190 515 7.Thu nhËp b×nh qu©n/ ngêi/ 1,9 2,0 Tỉng doanh thu Doanh thu 3.Lợi nhuận trớc thuế 4.Nộp ngân sách 2,2 Năm 2,5 tháng Bảng số liệu phản ánh kết kinh doanh Công ty Nguồn nhân lực: Khác với ngành nghề kinh doanh khác, tính chất lĩnh vực sản xuất kinh doanh dợc phẩm chăm sóc chữa bệnh cho ngời nên không đòi hỏi đội ngũ cán công nhân viên phải có tri thức đa ngành mà phải có tính nhân đạo sâu sắc Do đó, chiến lợc đầu t phát triển nguồn nhân lực đợc cấp lãnh đạo Công ty coi trọng Hàng năm, TRAPHACO thu hút hàng chục dợc sỹ đại học đại học Đội ngũ liên tục đợc đào tạo đào tạo lại với ngân sách hàng năm chiếm 0,5% doanh thu Ngoài dợc sỹ, TRAPHACO có đội ngũ kỹ s, cử nhân kinh tế, luật, mỹ thuật, đội ngũ công nhân với trình độ chuyên môn vững vàng Sự phát triển nguồn nhân lực Công ty đợc thể qua số liệu sau: Năm 1972: Đội ngũ cán công nhân viên gồm 15 ngời ( Trong có cán trình độ đại học) Năm 1993: Tổng số công nhân viên gồm 50 ngời Đến nay: Tổng số công nhân viên Công ty lên tới 560 ngời ( Trong 200 ngời có trình độ đại học đại học 146 cán chuyên ngành dợc) Kết khác: Chính đờng lối đạo phát triển bền vững mà Công ty cổ phần TRAPHACO thể đợc thị trờng - Liên tục trong7 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lợng cao ngời tiêu dùng bình chọn ( năm 1998 2004) 10 - Biên giao nhận TSCĐ ( MS 02-TSCĐ): Nhằm xác định việc giao nhận TSCĐ sau xây dựng hoàn thành, mua sắm, đợc biếu tặng, Biên giao nhận TSCĐ đợc lập thành 02 bản, bên ( giao, nhận ) giữ - Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành (MS 04 TSCĐ): Biên chứng từ theo dõi sữa chứa lớn hoàn thành kể sữa chữa nâng cấp Biên đợc lập thành 02 bản, hai bên giao nhận ký bên giữ bản, sau kế toán trởng ký duyệt chuyển cho kế toán TSCĐ - - Biên đánh giá lại TSCĐ ( MS 05- TSCĐ): Là chứng từ theo dõi việc đánh giá lại TSCĐ, chứng từ phải kèm với biên kiểm Biên đánh giá lại TSCĐ đợc lập thành 02 bản, lu phòng kế toán để ghi sổ kế toán lu với hồ sơ kỹ thuật TSCĐ Bớc 3: Các biên lập đợc chuyển cho kế toán TSCĐ kế toán TSCĐ thực công việc sau: - Lập thẻ TSCĐ - Lập bảng tính phân bổ khấu hao - Ghi sổ chi tiết tổng hợp TSCĐ Bớc 4: Tiến hành bảo quản lu trữ chứng từ lập * Đối với trờng hợp giảm TSCĐ: 36 Ban giám đốc Hội đồng đánh Kế toán TSCĐ giá lại ( ban lý TSCĐ) Bảo quản Lu trữ (1) (2) (3) (4) Quyết định giảm Lập biên - Huỷ thẻ TSCĐ TSCĐ liên quan - Ghi sổ Bớc 1: Ban giám đốc định giảm TSCĐ TSCĐ Công ty giảm nhiều nguyên nhân nhng có nguyên nhân chủ yếu là: - TSCĐ giảm lý - TSCĐ giảm đánh giá lại Bớc 2: Ta xÐt trêng hỵp chđ u sau: - TH 1: TSCĐ giảm lý Khi phát TSCĐ Công ty cũ không sử dụng đợc Ban giám đốc Công ty định lý TSCĐ lập Ban lý TSCĐ nhằm xem xét: Hiện trạng TSCĐ, giá trị hao mòn giá trị lại TSCĐ Biên lý phải có đầy đủ chữ ký trởng ban lý, kế toán trởng giám đốc Công ty - TH 2: TSCĐ giảm đánh giá lại 37 Khi có định đánh giá lại TSCĐ, Công ty phải thành lập Hội đồng đánh giá lại TSCĐ Sau đánh giá xong, Hội đồng có trách nhiệm lập biên đánh giá lại TSCĐ ghi rõ đầy đủ nội dung, có đầy đủ chữ ký họ tên thành viên hội đồng Bớc 3: Căn vào biên chuyển về, kế toán TSCĐ tiến hành công việc sau: - Huỷ thẻ TSCĐ - Định khoản - Ghi sổ chi tiết sổ tổng hợp Bớc 4: Kế toán TSCĐ tiến hành bảo quản lu trữ chứng từ lËp  Sỉ s¸ch sư dơng: - Sỉ c¸i c¸c TK 211,214… - Sỉ NhËt ký chung - Sỉ TSC§ Cuối năm, kế toán TSCĐ lập Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ báo cáo khấu hao TSCĐ trình lên ban giám đốc Quy trình ghi sổ: Sau kế toán viên tiến hành nhập liệu từ chứng từ ban đầu vào máy vi tính, máy tiến hành tự động ghi sổ theo quy trình sau: 38 Chứng từ gốc bảng phân bổ Sổ Nhật ký chung Thẻ TSCĐ Sổ chi tiết TSCĐ Sổ TK 211,213,214 Bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ Bảng cân đối số PS Báo cáo tài Sơ đồ 7: Quy trình ghi sổ kế toán TSCĐ Công ty cổ phần TRAPHACO Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm tra 39 1.3 Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng: Đặc điểm: Tiền lơng phần thu lao lao động đợc biểu tiền mà doanh nghiệp phải trả cho ngời lao động vào thời gian, khối lợng chất lợng công việc họ Về chất tiền lơng biểu tiền giá sức lao động, mặt khác tiền lơng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động cán công nhân viên, tiền lơng phận cấu thành phí sản xuất ảnh hởng trực tiếp đến đến hiệu sản xuất kinh doanh Do tiền lơng khoản trích theo lơng vấn đề đơc Công ty quan tâm Chứng từ sử dụng: - Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, - Bảng toán tiền lơng - Bảng chấm công - Bảng toán tiền thởng - Phiếu nghỉ hởng bảo hiểm xã hội - Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành - Tài khoản sử dụng: - TK 334- Phải trả công nhân viên Đợc chi tiết thành tiểu khoản: + TK 3341 Phải trả công nhân viên + TK 3342 Phải trả lao động thuê - TK 335 – “ Chi phÝ ph¶i tr¶” - TK 338 – Phải trả, phải nộp khác Đợc chi tiết thành tiĨu kho¶n: 40 + TK 3382 – “ Kinh phÝ công đoàn + TK 3383 Bảo hiểm x· héi ” + TK 3383 – “ B¶o hiĨm y tÕ ” + TK 3388 – “ Ph¶i tr¶ phải nộp khác Ngoài ra, sử dụng số tài khoản khác nh: TK 621, TK 627, TK111, Quy trình luân chuyển chứng từ Nơi sử dụng lao động theo dõi Thời gian LĐ Kt LĐ Lập:+Bảng chấm công +Các chứng t theo dõi kt lao động Phòng tổ chức hành chnh Bộ phận kế toán Xác đđnh: Cơ cấu, đđnh mức, đơn giá tin l ơng Lập: Chứng t toán l ơng, BHXH Ra quyt đđnh vv LĐ, TL, thởng, phụ cấp Ghi sổ * Nơi sử dụng lao động: Hằng ngày quản đốc phân xởng, trởng phòng ban ngời có trách nhiệm theo dõi kết lao động, thời gian lao động, thực tế tiến hành lập bảng chấm công cho ngời phận Cuối tháng, ngời chấm công tính số ngày làm việc, số sản phẩm hoàn thành lập bảng tổng hợp chấm công Sau chuyển bảng tổng hợp chấm công chứng từ kèm theo nh giấy nghỉ ốm, giấy công tác, Về phòng Tổ chức hành * Phòng Tổ chức hành chính: 41 Phòng tổ chức hành xem xét giấy tờ, chứng từ nơi sử dụng lao động chuyển nhằm xây dựng cấu lao động, định mức, đơn giá lơng định lơng, thởng, phụ cấp cho cán công nhân viên * Tại phòng Kế toán: Tại kế toán tiền lơng kiểm tra chứng từ phòng Tổ chức hành chuyển sang, tiến hành lập chứng từ toán lơng,thởng, phụ cấptrình lên kế toán trởng ban giám đốc Công ty ký duyệt Sau giấy tờ cần thiết đợc ký duyệt, Thủ quỹ vào phiếu chi chứng từ có liên quan tiến hành toán lơng cho cán công nhân viên, kế toán tiến hành định khoản ghi vào sổ có liên quan Sổ kế toán sử dụng: - Sổ tài kho¶n 334, 338,… - Sỉ NhËt ký chung - Sỉ chi tiết phải trả công nhân viên, phải trả phải nộp khác, - Quy trình ghi sổ: Kế toán viên nhập liệu ban đầu vào máyvà máy vi tính tự động ghi sổ theo quy trình sau 42 Chứng từ ban đầu Bảng phân bổ tiền lơng BHXH Sổ Nhật ký chung Sổ chi tiết TK 334,335,338, Sổ TK 334,338, Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số PS Báo cáo TC Sơ đồ 8: Quy trình ghi sổ kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần TRAPHACO Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm tra 1.4 Kế toán bán hàng: Đặc điểm: Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh Công ty Khi thực trình bán hàng vốn doanh nghiệp chuyển từ hình thái hàng hoá sang hình 43 thái giá trị Đây hoạt động chủ yếu thờng xuyên Công ty cổ phần TRAPHACO Chøng tõ sư dơng: - PhiÕu xt kho - Hỵp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp - Báo cáo bán hàng - Phiếu thu, giấy báo có - Tài khoản sử dụng: -TK 511, 155, 131, 632, 33311, Sổ kế toán sử dụng: - Sổ chi tiÕt hµng tån kho - Sỉ chi tiÕt theo dâi giá vốn hàng bán - Sổ chi tiết theo dõi doanh thu bán hàng - Sổ nhật ký mua hàng - Sổ nhật ký chung - Sổ tài khoản 155, 131, - Quy trình ghi sổ: Sau kế toán viên nhập liệu vào máy vi tính, máy tự động ghi sổ theo quy trình sau: 44 Chứng từ ban đầu Nhật ký bán hàng Nhật ký chung Sổ chi tiết HTK, GV, DT, Sổ TK 155,156,157,63 2, Bảng tổng chi tiết hàng bán Bảng cân đối số PS Báo cáo tài Sơ đồ 9: Quy trình ghi sổ kế toán bán hàng Công ty cổ phần TRAPHACO Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi định kỳ : §èi chiÕu kiĨm tra KÕ to¸n vèn b»ng tiỊn: Tỉ chøc b¸o c¸o kÕ to¸n B¸o c¸o kÕ toán sản phẩm cuối trình tổ chức công tác kế toán Báo cáo kế toán chứa đựng thông tin cần thiết phục vụ cho đối tợng thông tin: Nhà nớc để quản lý, lãnh đạo công ty để đáp ứng yêu cầu quản trị, thông tin hữu ích cho cổ đông, nhà đầu t, khách hàngDo báo 45 cáo kế toán phải đợc trình bày trung thực, hợp lý, xác, kịp thời Hiện danh mục báo cáo kế toán Công ty TRAPHACO gồm báo cáo tài báo cáo quản trị: Báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán (MS B01 DN) - Báo cáo kết kinh doanh (MS B02 DN) -Thuyết minh báo cáo tài (MS B09 BN) - Báo cáo luân chuyển tiền tệ (MS B03 DN) Báo cáo trị gồm: Công ty cổ phần TRAPHACO loại báo cáo đợc xây dựng nhiều nội dung lẫn hình thức cho phần hành kế toán Các báo cáo quản trị công ty thờng báo cáo tình hình thực cách chi tiết cụ thể theo đối tợng kế toán ví dụ nh: + Các báo cáo chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả: - Sổ chi tiết công nợ 01 khách hàng - Bảng cân đối số phát sinh công nợ phải thu khách hàng _ … + C¸c b¸o c¸o chi tiÕt vỊ vèn b»ng tiền: - Báo cáo số d quỹ ngân hàng - Sổ chi tiết 01 tài khoản - + Các báo cáo chi tiết kế toán kế toán bán hàng - Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng 46 - Báo cáo doanh số báo hàng theo khách hàng, theo hợp ®ång - …… + C¸c b¸o c¸o chi tiÕt vỊ chi phí tính giá thành - Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc hợp đồng - Bảng tổng hợp tính giá thành - + Các báo cáo chi tiết thuế: - Bảng chứng từ, hoá đơn hàng hoá mua vào - Sổ theo dõi thuế GTGT đợc hoàn lại - Chơng III: Đánh giá khái quát công tác kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần TRAPHACO, đợc trực tiếp tiếp cận với cách làm việc thực tế công ty, em xin đợc đa số nhận xét khái quát sau: VỊ bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n Công ty đợc tổ chức tơng đối phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt động Công ty Với đội ngũ kế toán viên tơng đối trẻ, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có tinh thần học hỏi cao, có lòng say mê nghề nghiệp lại đơc hớng dẫn, giám sát, đạo cách kịp thời kế toán trởng nên giúp kế toán viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Về hình thức sổ kế toán áp dụng: 47 Có thể nói hình thức sổ kế toán Nhật ký chung mà Công ty áp dụng hình thức sổ phù hợp Công ty Phù hợp với công tác kế toán máy Công ty nh quy mô đặc điểm Công ty nói chung máy kế toán Công ty nói riêng - Thuận lợi cho việc nhập số liệu vào máy - Hệ thèng mÉu sỉ phï hỵp, kÕt cÊu trang sỉ võa với khổ giấy chuẩn máy in nên công việc in ấn thuận lợi nhanh chóng Về tổ chøc hƯ thèng B¸o c¸o kÕ to¸n: - HƯ thèng Báo cáo tài đợc lập theo chế độ quy định, Báo cáo luân chuyển tiền tệ cha bắt buộc song Công ty lập, phản ánh việc hình thành sử dụng lợng tiền tệ phát sinh kỳ báo cáo Công ty, nguồn thông tin hữu ích, sở để đánh giá khả tạo khoản tiền việc sử dụng khoản tiền tạo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Hệ thống báo cáo quản trị đợc xây dựng đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin nội cho ban lãnh đạo Công ty Song hạn chế hệ thống báo cáo quản trị Công ty cha xây dựng đợc hệ thống danh mục Báo cáo kế toán quản trị phục vụ cung cấp thông tin cho loại tình cụ thể định, việc dẫn đến tình trạng định đa cha xem xét hết yếu tố ảnh hởng liên quan, từ làm giảm tính hiệu định, chí ảnh h- 48 ởng đến khả cạnh tranh, tài sản, nguồn vốn, Công ty Kết luận Một công ty mà tổ chức máy kế toán tốt hiệu giúp cho Công ty hoạt động ngày hiệu hơn, phận kế toán Công ty quản lý chủ yếu mặt tài đơn vị Do đó, phòng kế toán đóng vai trò quan trọng máy toàn Công ty 49 Với hớng dẫn thầy giáo giúp đỡ cô, chú, anh chị phòng kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO, thêi gian thc tËp cha dµi nhng em nắm bắt đợc phần tình hình tổ chức công tác kế toán Công ty nói riêng nh cấu tổ chức quảntoàn Công ty nói chung Qua thời gian này, giúp em có đợc nhìn tổng quan sát thực không chØ vỊ bé m¸y kÕ to¸n mét doanh nghiƯp mà giúp em hiểu thêm cấu tổ chức quảnkinh tế Công ty Có thể nói quãng thời gian bổ ích quan trọng, tiền đề để em tiếp cận sâu công tác kế toán công ty cổ phần TRAPHACO, giúp em hiểu rõ công việc thực nhân viên kế toán Do trình độ có hạn với thời gian thùc tËp cha dµi, bµi viÕt nµy míi chØ đề cập đến vấn đề nhất, chắn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận đợc góp ý sữa chữa thầy giáo để em hoàn thiện viết làm tốt công việc giai đoạn thực tập lại Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cô, chú, anh chị phòng tài chính- kế toán Công ty cổ phần TRAPHACO nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo 50 ... hoá, kế toán viên đợc trang bị máy vi tính phòng kế toán có 02 máy in Sau sơ đồ máy kế toán Công ty: Kế toán trởng Phòng kế toán trung tâm 75 Yên Ninh Kế toán tổng hợp Kế toán vật t, TSCĐ Kế toán. .. pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán báo cáo tài chính, thờng xuyên thông báo với hội đồng quản trị kết hoạt động, tham khảo ý kiến hội đồng quản trị trình báo cáo. .. rộng, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, Hiện toàn Công ty gồm 18 kế toán phòng kế toán trung tâm đợc đặt 75Yên Ninh Ba Đình Hà Nội bao gồm kế toán viên kế toán trởng Tại công tác kế toán đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO, TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay