MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY6 XÂY DỰNG SỐ 6

70 59 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:18

1 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG KÝ TỰ VIẾT TẮT PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ 1.2.2.Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm sản phẩm thị trường 1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty Xây dựng số .7 1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.4.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ .12 PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TỐN TẠI CƠNG TYXÂY DỰNG SỐ 14 2.1.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ .14 2.2.TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 16 2.2.1.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 16 2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 16 2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 17 2.2.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 18 2.3 TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ .19 2.3.1.Tổ chức hạch toán tiền lương lao động .19 2.3.2 Tổ chức hạch toán TSCĐ 24 2.3.3.Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu 29 2.3.4.Tổ chức hạch toán toán 32 2.3.4.1.Kế toán vốn tiền 36 2.3.4.2.Kế toán toán 37 2.3.5.Tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .38 PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY6 XÂY DỰNG SỐ 44 3.1.ĐÁNH GIÁ KHÁI QT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 44 3.2.ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 45 3.2.1.Những mặt tích cực việc tổ chức cơng tác kế tốn 45 3.2.2.Những mặt hạn chế việc tổ chức công tác kế toán 47 PHỤ LỤC 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Biểu 1.1 Biểu 1.2 Biểu 1.3 Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 Biểu 2.8 Biểu 2.9 Biểu 2.10 Tên bảng biểu Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Sơ đồ máy quản lý Công ty Xây dựng số Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty Xây dựng số Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung Trình tự hạch tốn kế tốn tiền lương BHXH Trình tự hạch tốn TSCĐ Trình tự hạch tốn chi tiết NVL Trình tự hạch tốn NVL Trình tự hạch tốn tiền mặt Trình tự hạch tốn tiền gửi Trình tự hạch tốn tốn với người bán Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành Trang 8 11 14 18 24 28 31 32 34 35 37 44 KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Nhân cơng trực tiếp Ngun vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Tài sản cố định Ký hiệu BHXH BHYT KPCĐ NCTT NVL NVLTT TSCĐ PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁYQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 6: Từ năm 1971 Xí nghiệp Xây lắp thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Xây lắp Hải Phòng Từ năm 1993, theo Nghị định 388/CP doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Xây dựng số trực thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng, theo định số 149QĐ- TCCQ ngày 21/1/1993 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trụ sở giao dịch: Số 29 đường Lam Sơn- Lê Chân- Hải Phòng Điện thoại: 031.835430 Số FAX: 031.857160 Chứng hành nghề xây dựng: Số 0302-00-0-0-0014 ngày 2/6/1997 Giấy đăng ký kinh doanh: Số 105563 cấp ngày 10/2/1993 bổ sung năm 2001 Giấy chứng nhận đăng ký thuế: mã số 0200154857-1 ngày 16/10/1998 Công ty Xây dựng số đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ, sản xuất kinh doanh Ngày đầu thành lập, Cơng ty gặp khó khăn chồng chất, thiếu vốn, thiếu cán quản lý Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Cơng ty bước tháo gỡ khó khăn, ln hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giao, tạo niềm tin khách hàng chất lượng sản phẩm tiến độ thi công Đặc biệt năm gần đây, Cơng ty trúng thầu cơng trình lớn, nhỏ trị giá nhiều tỷ đồng như: xây dựng đường giao thơng, nhà văn hố, bệnh viện, trường học ngồi thành phố Cơng ty Bộ Xây dựng, Cơng đồn Xây dựng tặng Bằng khen cờ “Đơn vị đạt chất lượng cao cơng trình sản phẩm xây dựng Việt Nam” Trong năm qua Cơng ty Xây dựng số ln hồn thành nhiệm vụ, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước Đã hội đồng Nhà nước tặng thưởng: - Huân chương lao động hạng - Huân chương lao động hạng - Được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều lao động sáng tạo - Được Thành phố tặng thưởng nhiều cờ thi đua xuất sắc Đó kết phấn đấu tự khẳng định Ban lãnh đạo nỗ lực thành viên công ty Chúng ta hy vọng năm tiếp theo, công ty đạt thành tựu đáng kể việc tìm kiếm hợp đồng, mở rộng sản xuất uy tín cơng ty ngày nâng cao * Về tài chính: - Vốn pháp định: 1,7 tỷ - Vốn huy động: 21 tỷ đồng - Có tài khoản: 710A-03062 phòng giao dịch Tơ Hiệu Ngân hàng Cơng thương Thành phố Hải Phòng Ngân hàng sẵn sàng đáp ứng vốn cho Công ty thi công công trình có dự án khả thi * Mặt làm việc sản xuất: - Mặt làm việc:1.838 m2, trụ sở làm việc tầng 400 m2 - Nhà xưởng mặt sản xuất: 1.640 m2 * Thiết bị máy móc phục vụ thi cơng: Cơng ty có đầy đủ thiết bị chuyên dùng để thi công cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi cơng trình hạ tầng sở * Về lao động: Cơng ty có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi cơng lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề, sẵn sàng tổ chức, đạo thi công hạng mục cơng trình địa bàn đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng Tổng số cán cơng nhân viên: 480 người Trong đó: - Kỹ sư: 32 người - Trung cấp: 23 người - Công nhân kỹ thuật: 75 người Công nhân hợp đồng: 350 người 1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6: 1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ: Công ty Xây dựng số doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh thuộc ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo cải vật chất cho kinh tế quốc dân Chức Công ty xây dựng cơng trình cơng nghiệp dân dụng cho kinh tế quốc dân Nhiệm vụ Cơng ty thời gian nhận thầu cơng trình xây dựng tổ chức thi cơng hợp lý Thực thi cơng cơng trình phải theo Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng Nhà nước ban hành Thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, phát triển mở rộng quy mô kinh doanh Đồng thời không ngừng mở rộng thị trường nước góp phần thúc đẩy nần kinh tế phát triển Bên cạnh phải đảm bảo cho tất cán cơng nhân viên cơng ty có việc làm, thu nhập ổn định Thực tốt mặt văn hố thể thao, khơng ngừng quan tâm đến đời sống người lao động 1.2.2.Ngành nghề, quy mô kinh doanh, đặc điểm sản phẩm thị trường * Ngành nghề sản xuất chính: - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp dân dụng, kinh doanh phát triển nhà ở, xây dựng cơng trình giao thơng, thuỷ lợi, xây dựng cơng trình hạ tầng thị nơng thơn trang trí nội thất - Tư vấn xây dựng - Kinh doanh phát triển nhà - Sản xuất khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị - Dịch vụ vận tải, hàng hoá đường - Đại lý phân phối sản phẩm, ký gửi hàng hố * Quy mơ kinh doanh: Công ty thuộc hạng doanh nghiệp vừa nhỏ * Đặc điểm sản phẩm: - Sản phẩm Cơng ty cơng trình, vật kiến trúc , có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài - Sản phẩm tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước, đó, tính chất hàng hố sản phẩm thể không rõ ràng - Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất, điều kiện sản xuất( xe máy thi công, thiết bị vật tư, người lao động )phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm * Đặc điểm thị trường: Công ty phép hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi toàn quốc 1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất - kinh doanh, đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty Xây dựng số Cùng với phát triển sản xuất xã hội tiến nhanh chóng khoa học kỹ thuật kinh tế quốc dân, Công ty khơng ngừng đổi mới, đại hố, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nâng suất lao động chất lượng sản phẩm Thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài, vốn đầu tư lớn, nhân công thi cơng cơng cơng trình chủ yếu lao động phổ thơng cơng nhân kỹ thuật Q trình sản xuất thường phân tán theo cơng trình, tập trung trụ sở công ty Các đơn vị sản xuất cơng ty đội xây dựng 601, 602 đội có mơ hình tổ chức sản xuất sau: - Đội trưởng đội xây dựng có trách nhiệm tổ chức thi cơng cơng trình, phân cơng cơng việc cho nhân viên mình, chịu trách nhiệm trước giám đốc Cơng ty, thực điều khoản hợp đồng ký - Nhân viên kỹ thuật: kỹ sư có trình độ, thiết kế cơng trình, kiểm tra, giám sát kỹ thuật thi cơng, đảm bảo an tồn tiến độ thi công - Nhân viên kinh tế đội: theo dõi khoản chi phí phát sinh đội tập hợp chứng từ liên quan tới trình sản xuất kinh doanh đội gửi lên phòng kế tốn Cơng ty tính giá thành cơng trình mà đội thực - Các tổ thi công tiến hành thi công công trình báo cáo lên đội trưởng tiến độ thi cơng hồn thành trách nhiệm giao, quản lý nhân viên thi cơng theo kỹ thuật Biểu 1.1: 10 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH Đội trưởng Nhân viên kinh tế đội Nhân viên kỹ thuật Các tổ thi cơng Quy trìng công nghệ sản xuất sản phẩm Công ty Xây dựng số thể qua sơ đồ sau: Biểu 1.2: QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ Đấu thầu nhận hợp đồng xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình Thanh lý hợp đồng, bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành Lập kế hoạch dự tốn cơng trình hạng mục cơng trình Tổ chức vấn đề nhân công, vật liệu Duyệt tốn cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành Tổ chức thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình Nghiệm thu bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành 1.3.Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh công ty Xây dựng số Bộ máy Công ty tinh gọn, linh hoạt, có hiệu lực cao, lực lượng thi cơng đồng bộ, trẻ khoẻ có tính động cao, có hiệu sản phẩm hồn thành tồn chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp tới cơng trình, hạng mục cơng trình từ lúc khởi cơng đến hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng Với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng trình hạng mục cơng trình phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty hạch tốn chi phí theo cơng trình, hạng mục cơng trình Các chi phí sản xuất tập hợp chủ yếu theo khoản mục: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sản xuất chung Tính giá thành cơng trình xây dựng: Việc tính giá thành thực cho cơng trình, hạng mục cơng trình hay khối lượng công tác xây lắp chủ đầu tư chấp nhận tốn: Giá thành = Chi phí dở + Tổng chi phí - Chi phí dở thực tế SP dang đầu kỳ p/sinh tr.kỳ dang cuối kỳ Trong kỳ, có cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành nghiệm thu bàn giao, hay toán điểm dừng chưa tốn phần giá trị chưa chấp nhận tốn chi phí dở dang Cơng ty đánh giá tính tốn chi phí sản phẩm dở dang xác định giá vốn tiêu thụ kỳ (Nếu kỳ cơng trình, hạng mục cơng trình chủ đầu tư tốn) Khi đó, sản phẩm dở dang cuối kỳ tính: Dck = Dđk + Ctk - Z TT Trong đó: Dđk : Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ Dck : Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ C tk : Chi phí sản xuất kỳ Z TT: Giá vốn tiêu thụ kỳ Đối với cơng trình, hạng mục cơng trình kỳ khơng chủ đầu tư tốn, phần chi phí dở dang cuối kỳ tính: 56 Dck = Dđk + Ctk a)Chứng từ sử dụng: - Chi phí NVLTT: + Bảng phân bổ vật liệu, cơng cụ, dụng cụ + Hố đơn GTGT - Chi phí NCTT: + Hợp đồng lao động + Bản lý hợp đồng - Chi phí sản xuất chung: + Bảng phân bổ tiền lươngvà BHXH + Bảng tính phân bổ khấu hao + Phiếu thu + Phiếu chi b) Tài khoản sử dụng: * Tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất dùng trực tiếp cho hoạt động xây lắp, sản xuất kỳ hạch tốn Bên Có: - Trị giá ngun vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho - Kết chuyển giá trị nguyên vật liệu thực tế sử dụng cho hoạt động xây lắp kỳ vào tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chi tiết cho đối tượng để tính giá thành cơng trình xây lắp Tài khoản 621 khơng có số dư cuối kỳ * Tài khoản 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp”: Bên Nợ: - Chi phí nhân cơng trực tiếp tham gia trình xây lắp 57 - Riêng hoạt động xây lắp không bao gồm khoản trích lương bảo hiểm xã hội, bảơ hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Bên Có: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 622 khơng có số dư cuối kỳ * Tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung kỳ, bao gồm: Lương nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn ca nhân viên quản lý đội xây dựng, cơng nhân xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn tính theo tỷ lệ (%) quy định hành tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế công ty); khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động đội chi phí khác liên quan tới hoạt động đội Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung - Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 627 khơng có số dư cuối kỳ Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất yêu cầu quản lý, đồng thời phù hợp với thơng lệ kế tốn hành, công ty tiến hành tổng hợp phân bổ chi phí sản xuất chung theo nội dung sau: - Chi phí nhân viên phân xưởng - Chi phí vật liệu - Chi phí cơng cụ dụng cụ sản xuất 58 - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí tiền khác * Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Bên Nợ: Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng, chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ liên quan đến giá thành xây lắp theo giá khốn nội Bên Có: Giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao cho cơng ty Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ c)Hạch tốn chi tiết: * Kế tốn chi phí NVLTT: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp lập dự toán cho cơng trình Cơng ty xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tổ chức quản lý chặt chẽ Khối lượng công việc thi công xây lắp giao khoán cho đội xây dựng đảm nhiệm theo định mức, dự tốn lập Chi phí NVL Công ty thường liên quan trực tiếp đến cơng trình, hạng mục cơng trình Do tập hợp chi phí NVL trực tiếp thực theo phương pháp ghi trực tiếp Các chi phí NVL trực tiếp phát sinh cơng trình, hạng mục cơng trình tập hợp trực tiếp cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo giá thực tế đích danh NVL thường đội trưởng thu mua xuất thẳng đến cơng trình Nhân viên kinh tế đội tập hợp chứng từ liên quan đến chi phí NVLTT định kỳ gửi lên phòng kế tốn để tốn 59 Kế toán vào chứng từ nhân viên kinh tế đội gửi (hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, thẻ kho ) ghi vào sổ chi tiết TK 621 lập bảng tính chi phí NVLTT cho cơng trình, hạng mục cơng trình Kế tốn định khoản chi phí NVLTT: Nợ TK 621 Nợ TK 133 Có TK 111, 331, 336 * Kế tốn chi phí NCTT: Ở Cơng ty xây dựng số 6, chi phí nhân cơng trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn thứ hai sau chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân cơng tồn số tiền lương, công công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm Việc hạch toán đúng, đủ chi phí nhân cơng khơng có tác dụng tính giá thành sản phẩm xác, mà có tác dụng việc phân tích tình hình sử dụng lao động, quản lý thời gian lao động quỹ tiền lương Công ty NCTT chủ yếu lao động th ngồi nên kế tốn hạch tốn: Nợ TK 622 Có TK 111, 331 Nhân viên kinh tế đội tập hợp chi phí NCTT gửi chứng từ liên quan phòng kế tốn Căn bảng tổng hợp tiền lương đội kế toán tiền lương tổng hợp, kế toán tổng hợp ghi vào sổ chi tiết TK 622 lập bảng tính chi phí NCTT cho cơng trình, hạng mục cơng trình, bảng tổng hợp tiền lương * Kế tốn chi phí sản xuất chung:  Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng: 60 Chi phí bao gồm tồn tiền lương chính, khoản phụ cấp, phải trả khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ nhân viên quản lý đội như: đội trưởng, nhân viên kinh tế, nhân viên kỹ thuật Hàng tháng, phụ trách đội theo dõi thời gian, xếp loại lao động cho nhân viên bảng chấm cơng Việc tính tốn lương cho nhân viên quản lý đội vào bảng chấm công đội gửi lên Thu nhập nhân viên quản lý đội xây dựng bao gồm: - Lương - Phụ cấp trách nhiệm - Phụ cấp hàng tháng Các để tính tốn: - Ngày cơng làm việc, mức độ hồn thành cơng việc - Chức vụ đảm nhận, trình độ chun mơn - Mức phụ cấp chuẩn kỳ Trong đội xây dựng thi cơng nhiều cơng trình, số nhân viên gián tiếp đội không nhiều Hơn nữa, lại thực chế khoán gọn nên hàng tháng kế toán tập hợp chi phí nhân viên phân xưởng vào cơng trình có chi phí lớn đội tương ứng Căn vào chứng từ đội gửi lên bảng kế tốn tiền lương tính tốn kế tốn tổng hợp lập bảng tính chi phí sản xuất chung cho TK 6271 Kế toán định khoản lương gián tiếp đội: Nợ TK 6271 Có TK 111, 334  Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu phân xưởng (đội xây dựng): gồm khoản chi phí vật liệu dùng để sửa chữa lớn TSCĐ phân xưởng, chi làm lán trại, văn phòng 61 phẩm dùng cho phận quản lý đội Kế tốn tính giá thành thực tế vật liệu xuất dùng cho đội xây dựng tương tự kế tốn tính giá thành thực tế vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm Kế toán tổng hợp dựa vào chứng từ lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung cho TK 6272 cho cơng trình, hạng mục cơng trình định khoản Kế toán định khoản Nợ TK 6272 Có TK 152, 336  Chi phí dụng cụ sản xuất: Chi phí dụng cụ sản xuất chung đội xây dựng bao gồm bảo hộ lao động, xe cải tiến, cuốc, xẻng, Phần lớn công cụ dụng cụ mua phân bổ lần vào chi phí sản xuất chung Đối với số CCDC có giá trị lớn như: ván khn, giàn giáo kế toán vào giá trị thực tế xuất dùng để phân bổ thực tế CCDC vào chi phí sản xuất cho q Các cơng cụ dụng cụ phân bổ làm lần Khi xuất dùng, tiến hành phân bổ 50% giá trị thực tế CCDC xuất dùng vào chi phí sản xuất q thơng báo hỏng phân bổ nốt giá trị lại CCDC hỏng vào chi phí sản xuất q Kế tốn tổng hợp ghi tương tự chi phí NVL  Chi phí khấu hao TSCĐ: Căn vào bảng tính phân bổ khấu hao kế toán định khoản: Nợ TK 6274 Có TK 214  Chi phí dịch vụ mua ngồi: Bao gồm chi phí dịch vụ th ngồi phục vụ cho SXKD đội xây dựng chi phí th máy thi cơng, chi phí sửa chữa TSCĐ, chi phí 62 điện, nước, điện thoại Căn vào chứng từ, hoá đơn toán đội, kế tốn tập hợp chi phí dịch vụ mua ngồi cho đối tượng tập hợp chi phí Kế tốn lập bảng tính chi phí sản xuất chung TK 6277 cho cơng trình, hạng mục cơng trình định khoản: Nợ TK 6277 Có TK 111, 336  Chi phí tiền khác: Là chi phí tiền ngồi năm điều khoản chi phí nêu phục vụ cho yêu cầu sản xuất chung phân xưởng tiền vé xe, phép, Chi phí tiền hạch toán trực tiếp cho đội xây dựng Kế tốn lập bảng tính chi phí sản xuất chung cho TK 6278 cho cơng trình, hạng mục cơng trình Kế tốn định khoản chi phí tiền khác: Nợ TK 6278 Có TK 111 Kế tốn lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung Chi phí tập hợp TK 627 phần lớn liên quan đến nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình nên tập hợp chung vào cuối kỳ kế toán thực phân bổ chi phí SXC cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo chi phí NVL trực tiếp Từ kế tốn vào sổ chi tiết TK 627 lập bảng tính chi phí sản xuất chung TK 627 cho cơng trình, hạng mục cơng trình Tồn chi phí sản xuất sau tập hợp vào bên Nợ TK 621, 622, 623, 627 cuối kỳ kết chuyển hết sang bên Nợ TK 154 (chi tiết cho cơng trình, hạng mục cơng trình) Nhân viên kinh tế đội tập hợp chi phí sản xuất khơng tính giá thành sản phẩm 63 Sau toán, nhân viên kinh tế đội ghi: Nợ TK 136 Có TK 154 làm thủ tục tốn cơng trình hồn thành bàn giao: Nợ TK 336 Có TK 136 Kế tốn Cơng ty định khoản: Nợ TK 632 Có TK 154 xác định doanh thu, lỗ lãi cơng trình Cuối kỳ kế tốn lập bảng tổng hợp chi tiết chi phí sản xuất, tính giá thành, lập thẻ giá thành sản phẩm lập bảng tổng hợp giá thành công trình tồn Cơng ty Kế tốn lập tờ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh d) Hạch toán tổng hợp: Từ chứng từ gốc kế toán ghi vào Nhật ký chung (một số trường hợp dựa vào tờ chi tiết, Bảng phân loại bên Có TK 111 kế toán ghi vào Nhật ký thu, chi tiền mặt, tiền gửi) sau vào sổ Cái TK 621, 622, 627, 154, 632 64 Biểu 2.10: TRÌNH TỰ HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TỔNG GIÁ THÀNH Chứng từ gốc chi phí Nhật ký chung Sổ chi tiết TK621, 622, 627 Sổ Cái TK 621, 622, 627, 154 Bảng tổng hợp chi tiết chi phí sản xuất bảng tính giá thành Bảng cân đối SPS Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Quan hệ đối chiếu PHẦN III MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN 65 KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 3.1.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SÔ 6: Trước thời gian dài, nước ta xây dựng kinh tế theo mơ hình kế hoạch hoá tập trung Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhà nước cấp bù Do dẫn đến tình trạng doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả, gây ảnh hưởng lớn cho kinh tế Hiện bước sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhà nước giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, làm tròn nghĩa vụ với ngân sánh nhà nước Đây hội để doanh nghiệp nhà nước phát huy chủ động sáng tạo đồng thời áp lực lớn doanh nghiệp khơng thích nghi khơng thể tồn Công ty Xây dựng số doanh nghiệp nhà nước khơng nằm ngồi quy luật Cơng ty từ chỗ sở vật chất nhiều thiếu thốn, nghèo nàn, lạc hậu với đội ngũ cán chun mơn hạn chế Giờ cơng ty vươn lên biến động sâu sắc chuyển thành phố Hải Phòng nói riêng nước nói chung Với vị doanh nghiệp nhà nước hạng III với hàng trăm công trình liên tục xây dựng, cơng ty hồ vào tiến trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Trong vận động kinh tế thị trường, công ty động đưa định nhằm động viên, khuyến khích đội phòng ban trực thuộc, cá nhân cơng ty tự cọ xát với thị trường để tìm kiếm cơng trình địa bàn nước Mặt khác công ty mạnh dạn đầu tư chiều sâu vào việc đổi trang thiết bị công nghệ, đào tạo nhân lực tìm biện pháp tích cực để bảo toàn phát triển sản xuất kinh doanh 66 Trong q trình thi cơng xây lắp, cơng ty ln trọng tới mục tiêu an toàn, chất lượng bảo đảm tiến độ thi công Đồng thời, công ty tổ chức hội thi tay nghề, thi an tồn lao động nhằm làm cho cơng nhân nâng cao trình độ tay nghề, tinh thần trách nhiệm với cơng việc Chính cơng ty có nhiều khách hàng với cơng trình có giá trị lớn, đảm bảo đủ việc làm nâng cao đời sống cho cán cơng nhân viên Có thành tích nhờ đóng góp khơng nhỏ đội ngũ phòng kế tốn 3.2.ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ 6: 3.2.1 Những mặt tích cực việc tổ chức cơng tác kế tốn: * Về máy kế tốn: Phòng kế tốn cơng ty bố trí gọn nhẹ, hợp lý, phân công công việc cụ thể rõ ràng Đội ngũ cán kế tốn cơng ty có trình độ đại học, có kinh nghiệm lâu năm nhiệt tình, ln ln cố gắng trau dồi, bổ sung kiến thức cho phù hợp với công tác Cũng nhạy bén việc xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổng hợp thơng tin kế tốn Công ty tạo điều kiện tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên kế tốn để phù hợp với tình hình Bên cạnh đó, q trình cơng tác, dựa vào vấn đề thực tiễn nẩy sinh cán kế tốn ln mạnh dạn đề xuất ý kiến Đưa trao đổi, bàn bạc nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Trong điều kiện nay, bên cạnh nhiệm vụ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế phòng kế tốn tham gia nhiệm vụ bảo đảm vốn cho hoạt động sản xuất công ty Là công ty xây dựng nên cần nhiều vốn đầu tư vào sản xuất thi cơng cơng trình, mà phần lớn số vốn vốn vay Trong tình hình đó, Phòng kế toán biết kết hợp việc khai thác vốn gối đầu chuyển tiếp cơng trình thi 67 cơng trước hỗ trợ cho cơng trình thi cơng sau vay vốn cho đối tượng đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh công ty thường xuyên, giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận * Về hình thức kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung gọn nhẹ, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu quản lý Cơng ty Cơng ty áp dụng hình thức giao khốn cho đội xây dựng Đây hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất Cơng ty điều kiện Với hình thức khốn gọn cho đội thi công, Công ty quản lý chặt chẽ qua phòng kế hoạch kỹ thuật tiến độ, khối lượng chất lượng cơng trình Phòng kế tốn giám sát mặt tài chính, phối hợp với phòng kế hoạch kỹ thuật lập thủ tục toán với bên A Các đội trưởng đội xây dựng nhận khoán gọn chịu trách nhiệm pháp lý trước Giám đốc Công ty moị mặt theo điều khoản hợp đồng giao khốn nội Cơng ty chấp hành đầy đủ chế độ sách Nhà nước quy định, ghi chép đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hệ thống sổ sách * Các chứng từ kế toán sử dụng lập theo mẫu qui định Bộ Tài phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh đơn vị Việc tập hợp, luân chuyển chứng từ bảo quản, lưu trữ tổ chức thực cách khoa học, hợp lý theo qui định * Về hệ thống báo cáo tài chính: Cơng ty ln lập đủ thời hạn Báo cáo tài theo qui định bắt buộc Bộ Tài báo cáo quản trị theo yêu cầu nội * Về tổ chức kế toán nguyên vật liệu: Để thực q trình hạch tốn hàng tồn kho, Cơng ty áp dụng phương pháp khai thường xuyên Phương pháp có nhiều ưu việt hàng tồn kho đặc biệt nguyên vật liệu theo dõi, kiểm tra thường xuyên, liên tục, kịp thời phù hợp với đặc 68 điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơng ty Bởi Cơng ty doanh nghiệp xây lắp, nguyên vật liệu luôn biến động cần thiết đến khâu quản lý vật tư Đồng thời hoạt động kinh tế xảy trình nhập xuất nguyên vật liệu lập chứng từ đầy đủ, kịp thời, chế độ Điều góp phần quản lý chặt chẽ, hạn chế thất ngun vật liệu, cung cấp thơng tin kịp thời giúp nhà quản trị doanh nghiệp có giải pháp nhanh chóng sản xuất kinh doanh Cơng ty xây dựng chu trình quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ từ khâu mua, khâu bảo quản, khâu dự trữ khâu sử dụng Điều góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty * Về phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Cơng tác Công ty phản ánh thực trạng, đáp ứng yêu cầu quản lý mà Công ty đặt ra, đảm bảo thống phạm vi phương pháp tính tốn tiêu kế tốn phận có liên quan 3.2.2 Những mặt hạn chế tổ chức cơng tác kế tốn: Do chế khốn gọn Cơng ty số liệu tập hợp phòng kế tốn cơng ty phụ thuộc vào đội nhiều Khi nhân viên kinh tế đội, đội trưởng gửi chứng từ lúc phòng kế tốn tập hợp chi phí phát sinh tháng Khi định kỳ tính giá thành cơng trình để kết chuyển giá vốn chịu ảnh hưởng số tiền bên A toán chấp nhận tốn Do đó, khối lượng dở dang phản ánh chưa thật xác Hiện nay, vật liệu Công ty giao trực tiếp cho đội thi cơng tự mua, xuất thẳng tới cơng trình, hạng mục cơng trình Định kỳ đội trưởng chuyển hố đơn mua vật liệu công ty để tạm ứng toán số lượng vật liệu ghi hoá đơn, phòng kế tốn kiểm tra hố đơn hợp lệ làm thủ tục trình Giám đốc cho đội thi cơng tạm ứng tốn Như Cơng ty khơng 69 thể kiểm tra lượng vật liệu mua nhập kho cơng trình thực tế dùng hết hay khơng dùng hết lượng vật liệu Do Cơng ty chủ yếu sử dụng ngun vật liệu ngun vật liệu khác sử dụng khơng đáng kể mà Công ty lại phân thành nguyên vật liệu nguyên vật liệu phụ sử dụng TK 152 Chi phí quan hệ giao dịch tìm kiếm việc làm công ty lớn hầu hết cơng trình chưa ký hợp đồng, chưa có giá trị sản lượng nên cơng ty treo gác chi phí vào bên Nợ TK 142 "Chi phí trả trước" Hiện Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn thủ cơng Như khơng đáp ứng yêu cầu quản lý, giảm bớt khối lượng công việc, tiết kiệm chi phí văn phòng thời gian cho nhân viên kế toán, đảm bảo cung cấp số liệu nhanh chóng 70 ... SỐ Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán tiền Khấu hao Nguyên lương TSCĐ vật liệu toán Nhân viên kinh tế đội Phòng tài kế tốn Cơng ty có người: - Kế tốn trưởng - Kế toán. .. kiêm kế toán khấu hao TSCĐ - Kế toán tiền lương - Kế toán nguyên vật liệu - Kế toán toán - Thủ quỹ Dưới đội nhân viên kinh tế Các nhân viên phòng kế tốn phân chia trách nhiệm rõ ràng: 18  Kế toán. .. sách kế tốn: Cơng ty Xây dựng số mở sổ, ghi chép , quản lý, bảo quản lưu trữ sổ kế toán theo quy định chế độ sổ kế toán Các đội xây dựng mở đầy đủ sổ kế toán tuân theo quy định sổ kế toán Sổ kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY6 XÂY DỰNG SỐ 6, MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY6 XÂY DỰNG SỐ 6, PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KĨ THUẬT VÀ, KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT, SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH, SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ – CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 6, TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN TIỀN GỬI, TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay