Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt

107 24 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:15

LờI NóI ĐầU Trong chế tập trung hoá vấn đề tiền lơng cha có quan tâm thích đáng, quan điểm tiền lơng bộc lộ thiếu sót nhận thức nh tiền lơng giá sức lao động, chế phân phối tiền lơng phụ thuộc vào chế phân phối thu nhập quốc dân Điều cho thấy tiền lơng chế kế hoạch hóa không làm đợc vai trò đòn bảy kinh tế Chuyển sang chế thị trờng với định hớng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp thực chế độ tự hạch toán đảm bảo tiền lơng cán bộ, công nhân bù đắp hao phí lao động họ cách hợp lý, đồng thời tiết kiệm đợc chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Chính tổ chức kế toán tiền lơng nội dung quan trọng công tác kế toán tiền lơng doanh nghiƯp, nã cã quan hƯ mËt thiÕt víi ngời lao động, đến mặt sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Giải quan hệ tiền lơng tốt làm cho ngời lao động thoả mãn lợi ích vật chất mình, đồng thời quan tâm đến thành lao động, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bên cạnh tổ chức hạch toán tiền lơng cách hợp lý việc trích nộp sử dụng quỹ BHXH, BHYT có ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiƯp Q BHXH, BHYT đợc thành lập để tạo nguồn tài trợ đảm bảo quyền lợi cho cán công nhân viên Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, trình thực tập Công ty Mặt Trời Việt sâu nghiên cứu hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp: "Công tác tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích nộp theo lơng Công ty Mặt Trời Việt" Việc nghiên cứu nhằm mục đích hệ thống hoá vấn đề lơng, phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lơng công ty sở hiểu biết thân trình học tập đề suất biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích nộp theo lơng Nội dung gồm ba phần sau: Phần I : Đặc điểm, tình hình chung Công ty Mặt Trời Việt Phần II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền luơng Công ty Mặt Trời Việt Phần III : Nhận xét số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích nộp theo lơng Mặc dù cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết áp dụng lý thuyết vào tình hình thực trạng Công ty nhng thời gian có hạn, nên chắn báo cáo nhiều thiếu sót Em mong đợc đóng góp cô giáo để bổ sung vào báo cáo thực tập tốt nghiệp khắc phục thiếu sót Ngày 25 tháng 07 năm 2005 Học viên Trơng Minh Hùng PHầN I ĐặC ĐIểM, TìNH HìNH CHUNG CủA CÔNG TY mặt trời việt I/ Đặc điểm chung Công ty 1) Quá trình phát triển Doanh nghiệp Công ty Mặt trời Việt doanh nghiệp t nhân chịu quản lý sở Kế Hoạch Đầu T Hà Nội Đợc thành lập theo số đăng ký kinh doanh: 0102020255 sở Kế Hoạch Đầu T Hà Nội cấp ngày13/12/1999 Đánh dấu bớc quan trọng ngành quảng cáo, thiết kế dàn dựng triển lãm Những ngày đầu thành lập Công ty Mặt Trời Việt có gần 40 cán công nhân viên, diện tích lúc 600m thuộc địa 60/80 Hoàng Cầu - Hà Nội.Công ty Mặt Trời Việt hệ thống tổ chức chuyên dàn dựng thiết bị quảng cáo hội chợ, triển lãm, nhà hàng, khách sạn, có t cách pháp nhân đầy đủ hạch toán kinh tế độc lập Thực hạch toán kinh tế tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh,đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng, nhằm bảo toàn phát triển vốn Công ty Đồng thời giải thoả đáng hài hoà lợi ích cá nhân ngời lao động khuôn khổ luật pháp quy định Cùng với thành tựu công đổi đất nớc thủ đô Hà Nội, Công ty Mặt Trời Việt có bớc phát triển vững đạt đợc thành tựu đáng kêtrong công tác quảnkinh doanh: Năm 2000 đa dàn máy thiết bị vào cải tiến kỹ thuật đổi trang bị dàn dựng quảng cáo, nhằm nâng cao đảm bảo mục tiêu toàn khu vực triển lãm đợc đánh giá chất lợng cao Năm 2001 hội chợ triển lãm Giảng Võ Công ty Mặt Trời Việt dàn dựng thành công 115 gian hàng, sau hội chợ triển lãm đơn vị đợc Công ty dàn dựng gian hàng đánh giá cách khách quan Công ty không ngừng đào tạo, xây dựng đội ngũ nâng cao trình độ cho cán công nhân viên.Với cán có trình độ tay nghề cao (cử nhân) với đội ngũ công nhân lành nghề nhiều kinh nghiệm Với tổng số gần 100 cán công nhân viên, tiền lơng thu nhập đợc cải tiến rõ rệt năm sau cao so với năm trớc Thu nhập bình quân năm 2000 658.000đ/ngời/tháng.Và năm 2002 1.100.u000đ/ngời/tháng Hiện tại, có 100% ngời lao động Công ty đợc ký hợp đồng lao động theo quy định Nhà nớc ban hành Với kết quả, thành tựu đạt đợc năm gần cho ta thấy Công ty Mặt Trời Việt không ngừng phấn đấu xây dựng hoạt động giữ lấy chữ tín làm hàng đầu để thu hút thêm nhiều hợp đồng mới, mang lại cho Công ty nhiều nguồn lợi nhuận Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Mặt Trời Việt đợc thành lập nhằm để đáp ứng nhu cầu thị trờng Nhiệm vụ Công ty tiến hành hoạt ®éng kinh doanh bao gåm lÜnh vùc thĨ: Kinh doanh dịch vụ Cung cấp thiết bị quảng cáo, giàn dựng cho Công ty khác Việt Nam, cho khách hàng có nhu cầu thiết kế quảng cáo Hoạt động kinh doanh Công ty đợc phép nhập mặt hàng phục vụ cho sản xuất hàng hoá phục vụ tiêu dùng cho Sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cho phép dới hình thức uỷ thác trực tiếp Ngày nay, với đòi hỏi bách thị trờng, Công ty Mặt Trời Việt đợc bổ sung chức nhiệm vụ sau : + Tổ chức dịch vụ lắp đặt, thiết quảng cáo + Tổ chức kinh doanh dịch vụ sửa chữa cho Công ty đơn vị Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Mặt Trời Việt Bộ máy quản lý Công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến đứng đầu Giám đốc Giúp việc cho Giám ®èc cã phã Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc : Ngời nắm toàn quyền hành đạo chung cho toàn Công ty Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách phòng sau: + Văn phòng Công ty đơn vị tổng hợp hành quản trị giúp Giám đốc đạo quản lý công tác pháp chế, thi đua, tuyên truyền + Phòng kế hoạch vật t : Giúp Giám đốc Công ty đạo công tác kế hoạch, thống hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cung ứng vật thiết kế quản lý sử dụng có hiệu vật t thiết bị toàn Công ty + Phòng tổ chức nhân : đơn vị tham mu giúp Giám đốc đạo quản lý tổ chức cán bộ, lao động tiền lơng, đào tạo bồi dỡng cán bộ, công tác tra, pháp chế ban hành quy chế nội - Phòng tài Kế toán : đơn vị tham mu giúp Giám đốc quản lý tài chình tổ chức công tác hạch toán kế toán toán Coong ty - Phòng công nghệ: Giúp Giám đốc việc nghiên cứu áp dụng công nghệ vào sản xuất + Phó Giám đốc Kinh doanh: Giúp Giám đốc việc đạo điều hành lĩnh vực Kinh doanh Công ty trực tiếp phụ trách - Phòng Kinh doanh : Giúp Giám đốc đạo Công ty Kinh doanh - Phòng giao dịch thơng mại : có nhiệm vụ việc xúc tiến thơng mại - Tổ bán hàng : thực việc bán sản phẩm Công ty sản xuất + Phó Giám đốc kỹ thuật : Giúp Giám đốc Công ty lĩnh vực kỹ thuật lập phơng án xây dựngcác công trình điện tử, quảng cáo công tác tra an toàn Phòng kỹ thuật đợc chia làm tổ kỹ thuật với nhiệm vụ sửa chữa lắp đặt máy móc thiết bị quảng cáo cho đơn dặt hàng Công ty Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Kế toán trởng Phòn g kế toán (kế toán tổng hợp) Thủ quỹ Kế toán tiền lơng Kế toá n côn g nợ Kế toá n vốn b»n g tiỊ n KÕ to¸n vËt liƯu KÕ to¸n TSCĐ Phó phòng (kế toán giá thành đạo công tác TCKT) Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Bộ máy kế toán đợc tổ chức theo kiểu tập trung 4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Kế toán công cụ quan trọng để điều hành, quản lý hoạt động, tính toán kinh tế kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh, chủ động tài Công ty Phòng kế toán tài vụ Công ty có chức nhiệm vụ nh tham mu cho Giám đốc lên kế hoạch tài vốn nguồn vốn, kết doanh thu quý năm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để đảm bảo thực chức nhiệm vụ mình, phòng kế toán tài vụ Công ty gồm có 06 nhân viên nhân viên phải chịu trách nhiệm phần việc mình: - Một kế toán trởng kiêm trởng phòng - Một kế toán lơng kiêm TSCĐ, vật t, hàng hoá - Một kế toán toán kiêm giao dịch ngân hàng - Một kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành - Kế toán vốn tiền toán công nợ - Thủ quỹ *Kế roán trởng kiêm trởng phòng - Giúp Giám đốc Công ty đạo, thực công tác kế toán thống Công ty - Tổ chức thực kiểm tra thực chế độ, thể lệ kế toán, sách, chế độ tài Công tycũng nh chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, chế độ sổ kế toán, sách thuế, chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng - Có nhiệm vụ báo cáo tài theo yêu cầu quản lý theo quy định Tung ơng thành phố nh ngành có chức *Kế toán tiền lơng kiêm TSCĐ, vật t, hàng hoá - Về tiền lơng, BHXH, BHYT: Tổ chức hạch toán cung cấp thông tin tính hình sử dụng lao động Công ty, chi phí tiền lơng khoản nộp BHXH, BHYT - Về TSCĐ : Xác định giá trị TSCĐ, tham gia kiểm tài sản theo dõi vào sổ sách tình hình tài sản phát sinh Công ty - Về vật t, hàng hoá : Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình có biến động loại vật t, hàng hoá, đông thời chấp hành đầy đủ quy định thủ tục nhập, xuất, bảo quản vật t *Kế toán toán kiêm giao dịch ngân hàng Chịu trách nhiệm mở TK, ghi séc, uỷ nhiệm chi, toán tiền gửi ngân hàng, hớng dÉn thđ tơc to¸n, kiĨm tra chøng tõ, kiĨm tra viƯc më sỉ, ghi sỉ xt, nhËp vËt t, hàng hoá Công ty *Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành Thu thập, lập kiểm tra chứng từ kế toán, tham gia giúp lãnh đạo xét duyệt chi phí cho hoạt động kinh doanh Công ty *Kế toán vốn tiền toán công nợ Theo dõi tình hình công nợ, tạm ứng khách hàng, thủ tục khai nộp thuế, tổ chức đối chiếucông nợ, thu hồi khoản nợ khách hàng, cân đối nhu cầu vốn, tránh tình trạng thiếu vốn kinh doanh *Thủ quỹ Chịu trách nhiệm quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt cã nhiƯm vơ thu chi tiỊn mỈt cã sù đạo cấp 4.2.Hệ thống tài khoản Công ty sử dụng, hệ thống tài khoản kế toán thống Bộ Tài quy định 4.3.Hình thức sổ kế toán Để phù hợp quy mô nh điều kiện thực tế, Công ty Mặt Trời +Việt áp dụng hình thức hạch toán chứng từ ghi sổ loại sổ hình thức gồm có: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ sổ chi tiết tài khoản 10 chínhcủa Công ty giúp cho lãnh đạo Công ty định đắn quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Bộ phận Kế toán Công ty hoàn thành việc toán tiề lơng cho cán công nhân viên Công ty cụ thể xác đáp ứng nhu cầu cán Công ty Việc trả tiền lơng thực theo quy định hành Nhà nớc chế độ BHXH, BHYTĐảm bảo quyền lợi trực tiếp cho ngời lao động Công ty sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán quy định chế độ ghi chép ban đầu tiền lơng toán chế độ BHXH Bên cạnh đó, thực chế độ hởng lơng theo thuận lợi nên Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt doanh thu cao mức thu nhập cán công nhân viên Công ty đợc nâng cao đảm bảo sống sinh hoạt cho ngời lao động khuyến khích đợc tinh thần nâng cao trách nhiệm họ công việc Nhợc điểm Công ty Mặt Trời Việt loại hình doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động hạch toán kinh tế độc lập Hiện tại, Công ty áp dụng hình thức hởng lơng theo lợi nhận Theo hình thức trả lơng Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu thu nhập cán công nhân viên Công ty đợc nâng cao Nh dảm bảo mc thu nhập họ có đợc ổn định không hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không đạt hiệu hay không đạt đợc mức doanh thu nh kế hoạch đề Do đó, Công ty cần phải có 76 sách khen thởng hợp lý để khuyến khích ngời lao động công việc phần cải thiện đuợc sống ngời lao động Điều đòi hỏi ban lãnh đạo Công ty tăng cờng công tác quản lý phải luôn quan tâm củng cố đội ngũ cán có lực chuyên môn để góp phần phát triển Công ty giúp cho tình hình hoạt động kinh doanh Công ty đạt hiệu quả, đạt doanh thu cao Về hệ thống sổ kế toán, chừng từ kế toán áp dụng theo hình thøc chøng tõ ghi sỉ nªn viƯc ghi chÐp nghiệp vụ phát sinh có trùng lặp để nhầm lẫn tốn nhiều công III/ Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền l ơng khoản trích theo lơng Công ty Mặt Trời Việt 1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Ta biết tiền lơng vấn đề quan trọng Một sách tiền lơng hợp lý sở, đòn bẩy cho phát triển doanh nghiệp Còn ngời lao động tiền lơng nhận đợc thoả đáng động lực thúc đẩy lực sáng tạo, nhiệt tình công việc góp phần không nhỏ nhằm tăng suất lao động, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt kết cao Do doanh nghiệp, tuỳ theo loại hình kinh doanh cđa doanh nghiƯp, quy mo cđa doanh nghiƯp nh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà có chế độ kế toán cho hợp lý, nghiên cứu 77 hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng nh BHXH, BHYT, chế độ hởng BHXH, chế độ khen thởng khuyến khích lơngđẻ cho quyền lợi ngời lao động đảm bảo đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao thu nhập cho ngời lao động, khuyến khích đợc ngời lao động sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng - Tiền lơng góp phần định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Đối với nông dân sản xuất kinh doanh, tiền lơng phần không nhỏ chi phí sản xuất Do doanh nghiệp vận dụng chế độ thiền lơng hợp lý tạo động lực tăng suất lao động Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp cần thiết quan trọng nhng đòi hỏi phải đảm bảo nguyên tắc công bằngvà xứng đáng với sức lao động mà ngời lao động bỏ Tiền lơng nhận đợc thoả đáng ngời lao động sẵn sàng nhận công việc đợc giao cho dù đâu, làm điều kiện sức lực trí tuệ họ cho phép Bên cạnh việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc : tuân thủ theo quy định hành Nhà nớc, Bộ tài vấn đề nh: cách tính lơng, phân bổ tiền lơngcũng nh thực hệ thống, sổ sách kế toán có liên quan 78 Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Tuỳ theo tình hình thực tế doanh nghiệp mà có phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp cho phù hợp Doanh nghiệp cần áp dụng sách, quy định ban hành Nhà nớc chế độ tiền lơng khoản trích theo lơng Để đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động doanh nghiệp cần quantam đến đội ngũ Kế toán doanh nghiệp, mà doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để họ hoàn thành tốt công việc thích nghi với chế độ sách kế toán Đảm bảo cho ngời lao động đợc hởng đầy đủ chế độ hành Nhà nớc nh quyền lợi họ Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải lập quỹ khen thởng, quỹ phúc lợi, chế độ trợ cấp chế độ khen thởng thiết thực, công hợp lý ®èi víi ngêi lao ®éng ®Ĩ khun khÝch hä công việc góp phần giúp họ đảm bảo nâng cao sống thân gia đình 79 Kết luận Trong công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng yêu cầu tổ chức tốt công tác kế toán ngày khoa học hợp lý đợc dặt lên hàng đầu Việc hoàn thành tổ chức công tác kế toán góp phần quan trọng việc phát huy vai trò kế toán công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng Trong chế quản lý này, việc cung cấp thông tin kế toán cách nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ xác giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đợc định phù hợp trở thành yêu cầu cấp bách có tính chất sống có tồn phát triển doanh nghiệp Trên sở phân tích đặc điểm tình hình chung công tác tổ chức kế toán tiền lơng Công ty Mặt Trời Việt, đề tài u, nhợc điểm công tác tổ chức kế toán tiền lơng Công ty Mặt Trời Việt, từ rút nguyên nhân, phân tích đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Công ty, để công tác kế toán Công ty ngày khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý chế độ tài kế toán hành Với hớng dẫn tận tình cô giáo : Ninh Thị Hằng Nga giúp đỡ hết lòng cán phòng Tài Kế toán Giám đốc Công ty Mặt Trời Việt, cộng với nỗ lực, cố gắng thân, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cách tơng đối, đầy đủ vấn đề nghiên cứu, song báo cáo thực tập tốt nghiệp 80 khó tránh khỏi thiếu sót VËy em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cđa cô giáo hớng dẫn báo cáo thực tốt nghiệp em đợc hoàn thiện 81 Tự kiểm điểm thân trình thực tập Trong trình thực tập Công ty Mặt Trời Việt em chấp hành tốt, thời gian quy định Công ty, thực nghiêm chỉnh nguyên tắc, quy định kỷ luật Công ty đề Luôn tích cực tìm tòi, chịu khó học hỏi anh, chị phòng kế toán nói riêng ban lãnh đạo toàn thể phòng ban nói chung Thuận lợi : Đợc hớng dẫn tận tình anh, chị phòng kế toán ban lãnh đạo, cung cÊp sè liƯu cÇn thiÕt cho em, híng dÉn tØ mỉ lý thuyết mà em đợc học nhà trờng gắn lion vào thực tế Ngoài ra, giúp em nhiều trình viết báo cáo tốt nghiệp, tạo điều kiện tốt để em hiểu sâu kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Khó khăn: Trong trình thực tập em nhiều lúc em gặp số khó khăn định nh: - Đôi lúc phòng kế toán công tác, nên em cha thể kịp thời có số liệu áp dụng vào viết báo cáo - Do trình độ kiến thức hạn chế, cha đợc nhiều nên em gặp số hạn chế việc học lý thuyết nhà trờng gắn lion với việc thực tế Công ty Cuối cùng, cho em đợc gửi lời cảm ơn đến cô giáo, Ban Giám đốc phòng Kế toán tạo điều kiện tốt cho em để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp 82 Em xin chân thành cảm ơn ! 83 Mục lục Lời nói đầu1 Phần I : Đặc điểm, tình hình chung Công ty Mặt Trời Việt I> I/ Đặc điểm chung Công ty Mặt Trời Việt Quá trình phát triển doanh nghiệp Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty 4.1 Tổ chức máy kế toán Công ty 4.2 Hệ thống tài khoản.8 4.3 Hình thức sổ kế toán 4.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Công ty9 Phần II : Thực trạng công tác kế toán Công ty Mặt Trời Việt 10 84 A - Thực trạng chung công tác kế toán Công ty Mặt Trời Việt.10 I/ Kế toán vốn tiền, đầu t ngắn hạn, khoản phải thu ứng trả trớc 10 1.Kế toán vồn tiền 10 2.Kế toán khoản phải thu.12 3.Kế toán khoản ứng trớc, trả trớc 13 II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ14 1.Phơng pháp kế toán chi tiết vật liệu 14 III/ Kế toán TSCĐ đầu t dài hạn 17 1.Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ 17 2.Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 18 3.Trích khấu hao TSCĐ 18 IV/ Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng20 V/ Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành.20 85 VI/Kế toán nguồn vốn 21 1.Kế toán nợ phải trả 21 2.Kế toán nguồn chủ sở hữu22 VII/ Báo cáo tài 22 B Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty 25 I/ Các vấn đề chung kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp 25 1.Vai trò lao động trình sản xuất kinh doanh.25 2.Phân loại lao động sản xuất kinh doanh.26 3.ý nghĩa, tác dụng công tác quản lý, tổ chức lao động 27 4.Các khái niệm, ý nghĩa tiền lơng, khoản trích theo lơng 27 4.1 Các khái niệm 27 4.2 ý nghĩa tiền lơng.29 4.3 Quỹ tiền lơng 29 86 Các chế độ tiền lơng, trích lập sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT 30 5.1 Chế độ Nhà nớc quy định tiền lơng30 5.2 Chế độ Nhà nớc quy định khoản trích theo tiền lơng.32 5.3 Chế độ tiền ăn ca.33 5.4 Chế độ tiền thởng quy định 33 Các hình thức trả lơng.33 6.1 Hình thức trả lơng theo thời gian lao động 33 6.1.1 Khái niệm hình thức trả lơng theo thời gian lao động 33 6.1.2 Các hình thức tiền lơng thời gian phơng pháp tính lơng 33 6.1.3 Lơng công nhật.35 6.2 Hình thức tiền lơng trả theo sản phẩm.36 6.2.1 Khái niệm hình thức trả lơng theo sản phẩm36 6.2.2 Phơng pháp xác định mức lao động đơn giá tiền lơng 36 6.2.3 Các phơng pháp trả lơng theo sản phẩm.36 87 Nhiệm vụ kế toán tiền lơngvà khoản trÝch theo l¬ng……… 38 TrÝch tríc tiỊn l¬ng nghØ phép công nhân sản xuất trực tiếp39 Kế toán chi tiết tiền lơng khoản trích theo lơng 40 10 Kế toán tổng hợp tiền lơng, KPCĐ, BHXH, BHYT41 10.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng.41 10.2 Phơng pháp kế toán nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 43 II/ Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Mặt Trời Việt 46 1.Công tác tổ chức quản lý lao động Công ty 46 2.Nội dung quỹ tiền lơng thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lơng Doanh nghiệp.46 2.1.Nội dung quỹ tiền lơng 46 2.2.Thực trạng công tác quản lý quỹ tiền lơng Doanh nghiệp46 3.Hạch toán lao động tính lơng, trợ cấp BHXH.48 3.1Hạch toán lao động48 88 3.2.Trình tự tính lơng BHXH phải trả tổng số lơng53 3.3.Trình tự tính lơng BHXH phải trả tổng số liệu54 4.Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo l¬ng .62 4.1.C¸c TK kÕ to¸n ¸p dơng Doanh nghiƯp khoản trích theo lơng Doanh nghiệp 62 4.2.Trình tự kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng Doanh nghiệp 62 Phần III : Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Mặt Trời Việt I/ Nhận xét chung công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty 72 II/ Đánh giá thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng cđa C«ng ty .72 ¦u ®iĨm .72 Nhợc điểm 73 III/ Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng 74 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản phải trích theo lơng 74 Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản phải trích theo lơng 74 Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản phải trích theo lơng 75 Kết luận 76 89 90 ... thiết bị quảng cáo cho đơn dặt hàng Công ty Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Mặt Trời Việt Kế toán trởng Phòn g kế toán (kế toán tổng hợp) Thủ quỹ Kế toán tiền lơng Kế toá n côn g nợ Kế toá n... cáo kế toán Công ty Công ty Mặt Trời Việt sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo chế độ quy định Nhà nớc thực tốt báo cáo hoạt động tài Công ty *Hệ thống báo cáo tài Công ty Mặt Trời Việt - Báo cáo. .. sau trình kế toán truởng kiểm tra 28 trình giám đốc kiểm tra, duyệt gửi phòng kế toán Công ty Kế toán trởng cán kế toán vào báo cáo kế toán lập ra, từ tiến hành phân tích sở tình hình kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt, Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt, I> I/ Đặc điểm chung của Công ty Mặt Trời Việt..3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay