Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (666)

52 42 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 05:10

Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán LỜI NÓI ĐẦU Trong lịch sử phát triển xã hội lồi người, sản xuất ln sở để tồn phát triển “Nếu sản xuất dừng ngày thơi, khơng nói đến tuần, năm xã hội bị tiêu vong” Mác-Ănghen Sự nghiệp đổi đảng ta khởi xướng lãnh đạo đưa đất nước ta từ kinh tế tự cung tự cấp với chế quan liêu bao cấp sang nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Công đổi đặt Công ty xi măng Tam Điệp trước thách thức Để quản lý tố, có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dich vụ công ty nói riêng, kinh tế quốc dân nước nói chung dều cần sử dụng cơng cụ quản lý khác nhau, công cụ quản lý khơng thể thiếu kế tốn Qua thời gian thực tập Công ty xi măng Tam Điệp, sau tìm hiểu nhận thay tầm quan trọng “vốn tiền” công ty, sở kiến thức sở kiến thức có từ học tập, em lựa chọn đề tài “vốn tiền khoản tốn” Cơng ty xi măng Tam Điệp làm chuyên đề thực tập Mặc dù cố gắng xong trình độ hạn chế kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên q trình viết báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận giúp đỡ Thầy, Cô giáo trường D Cán nhân viên phòng kế tốn Cơng Ty Xi Măng Tam Điệp để chun đề đảm bảo mặt lí luận thực tiễn Chuyên đề gồm phần : Phần I : Đặc Điểm Tình Hình Cơ Bản Của Doanh Nghiệp Phần II : Thực Tập Kế Toán Viên Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Cơ giáo: Trần Thùy Linh Cán nhân viên phòng kế tốn Cơng Ty giúp em hồn thành tốt thời gian thực tập Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Phần I : Đặc Điểm Tình Hình Cơ Bản Của Cơng ty Xi măng Tam Điệp 1.1 Tìm hiểu q trình hình thành phát triển cơng ty Công ty xi măng Tam Điệp tiền thân Công ty xi măng Ninh Bình thành lập theo định số 506/QĐ-UB ngày 31/05/1995 Uỷ ban nhân dân Tỉnh Ninh Bình Và chuyển giao Tổng cơng ty xi măng Việt Nam (nay Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) từ ngày 15 tháng năm 2001, Quyết định số 1234/QĐ - UB, ngày 21 tháng năm 2001 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ký Theo văn số 4392BKH/VPXT, ngày 17 tháng 07 năm 2000 Bộ Kế hoạch Đầu tư , văn số 3253/VPCP-CN ngày 08 tháng 08 năm 2000 Văn phòng Chính phủ việc Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam – Bộ Xây Dựng Tổng mức vốn đầu tư Công ty xi măng Tam Điệp theo luận chứng kinh tế kỹ thuật phê duyệt là: 228.211.197 USD Đơn vị trúng thầu cung cấp Thiết kế, thiết bị - Vật tư cho dây chuyền cơng nghệ hãng FLSmidth (Vương quốc Đan Mạch) Công ty xi măng Tam Điệp khởi công Xây dựng ngày 19/05/2001 Ngày 28/11/2004 Công ty đưa cơng đoạn Nghiền xi măng đóng bao vào sản xuất đưa Sản phẩm mang tên Xi măng Tam Điệp thị trường, cạnh tranh với sản phẩm xi măng Tổng Cơng ty Ngày 15/12/2004 Cơng ty cho lò Clinker đạt chất lượng tốt Cuối tháng 12/2004 Công ty đưa dây chuyền vào sản xuất ổn định SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.2 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Kinh doanh Phó giám đốc Sản xuất Trung Tâm tiêu thụ Phòng CNTT Phòng BVQS Phó giám đốc Cơ điện Phòng TNKCS Xưởng NL-LN Xưởng Nghiền Đbao SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Kế Hoạch Phòng KTCơ điện Phòng BanTCLĐ KTAT Xưởng Điện - Điện tử Phòng KTTKTC Xưởng C.khí - Đ lực Vật tư thiết bị Xưởng Nước Khí nén Văn Phòng Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.2.2 Chức nămg nhiệm vụ phận Công ty xi măng Tam Điệp doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, chịu định hướng đạo vĩ mô từ Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam Hiện Công ty có tổng số Cán cơng nhân viên tồn Công ty 796 người + Lao động Nam: 630 Người + Lao động Nữ: 166 Người + Tổng hợp chất lượng lao động sau: STT Trình độ chun mơn Tổng số Đại học 243 Cao đẳng 48 Trung học chuyên nghiệp 64 CNKT, nhân viên nghiệp vụ 410 Lao động phổ thông 31 Bộ máy quản lý Công ty xi măng Tam Điệp tổ chức theo hình thức trực tuyến chức Đứng đầu Giám đốc chịu trách nhiệm đạo chung tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, người đại diện pháp nhân Công ty trước pháp luật Phụ trách trực tiếp Phòng Tổ chức – Lao động, Phòng Kế tốn Tài chính, Phòng Vật tư thiết bị, Phòng Kế hoạch, Văn phòng Phó giám đốc Cơ điện: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc tổ chức, đạo điều hành sản xuất, đảm bảo suất thiết bị an toàn dây chuyền sản xuất Phụ trách trực tiếp Phòng kỹ thuật Cơ điện, Xưởng Điện - Điện tử, Xưởng Cơ khí động lực, Xưởng Nước - Khí nén Phó giám đốc sản xuất: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc tổ chức đạo điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm an tồn tuyến cơng nghệ phân công phụ trách Chỉ đạo phương án sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, thí nghiệm, đảm bảo cho sản xuất hoạt động đồng bộ, liên tục với SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán chất lượng cao Phụ trách trực tiếp Phòng Cơng nghệ Trung tâm, Phòng Thí nghiệm – KCS, Xưởng nguyên liệu – Lò nung, Xưởng Nghiền - Đóng bao Phó giám đốc kinh doanh: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Công ty, phương án tiêu thụ sản phẩm tới địa bàn Phụ trách trực tiếp Trung tâm Tiêu thụ Phòng Bảo vệ quân Các phòng ban: Phòng Tổ chức lao động: Tham mưu cho Giám đốc chủ trương đường lối, vấn đề công tác tổ chức nhân sự, tổ chức máy, xếp điều động Cán công nhân viên tồn Cơng ty Thực xây dựng chế độ tiền lương, khen thưởng, xử phạt, đào tạo bồi dưỡng cán cơng tác an tồn lao động Phòng Kế hoạch: Tham mưu cho giám đốc việc quản lý đầu tư xây dựng bản; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; ký kết HĐKT Công ty mua bán vật tư cho sản xuất sản phẩm vật tư thiết bị lẻ cho công tác sửa chữa lớn dây chuyền sản xuất Nhà máy Ban Kỹ Thuật an toàn: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến nguyên tắc an toàn sản xuất, cơng tác phòng cháy chữa cháy, theo dõi việc cấp phát thiết bị, trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV tồn Cơng ty, tư vấn chịu trách nhiệm công tác đền bù giải phóng mặt Phòng Vật tư thiết bị: Tham mưu cho Giám đốc việc tìm kiếm nguồn hàng, chịu trách nhiệm cung ứng loại vật tư - thiết bị, phụ tùng đáp ứng nhu cầu sản xuất kịp thời nguyên tắc Đội Cơ giới thuộc Phòng Vật tư thiết bị: Thực việc điều động kịp thời xe, máy phục vụ sản xuất kinh doanh Phòng Kỹ thuật Cơ điện: Xây dựng tiêu định mức vật tư đạo đơn vị thuộc lĩnh vực khí, điện, điện tử, tự động hố….; lập dự trù thiết bị để SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán phục vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, Tham mưu cho giám đốc công tác xây dựng, sửa chữa nội toàn nhà máy Trung tâm Tiêu thụ: Chịu trách nhiệm việc tiêu thụ sản phẩm tổ chức mạng lưới tiêu thụ Công ty thông qua nhà phân phối Phòng Cơng nghệ Trung tâm: Chịu trách nhiệm điều hành toàn dây chuyền sản xuất thơng qua hệ thống máy tính điều khiển Quản lý sâu kỹ thuật công nghệ sản xuất Clinker, xi măng Phòng Thí nghiệm – KCS: Chịu trách nhiệm lấy mẫu đưa kết phân tích tất nguyên nhiên vật liệu đầu vào clinker, xi măng Công ty trước đưa thị trường tiêu thụ Văn phòng Cơng ty: Chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị thuộc vật tư văn phòng phẩm , lưu trữ cơng văn đến, điều động xe ô tô, phục vụ chế độ ăn nghỉ cho CBCNV, khách TCT đến Công ty làm việc Trạm y tế thuộc Văn phòng: Chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho CBCNV tồn Cơng ty… Phòng Bảo vệ Quân sự: Chịu trách nhiệm bảo vệ toàn vật tư, tài sản Công ty, đảm bảo ANTT tồn Nhà máy… Phòng Kế tốn - Thống - Tài chính: Chịu trách nhiệm tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn, quản lý tồn hoạt động tài doanh nghiệp Các xưởng sản xuất Xưởng Nguyên liệu - Lò nung: Quản lý theo dõi hoạt động thiết bị từ máy đập đá vôi, máy đập đá sét đến Silô chứa Clinker; thiết bị tiếp nhận than, thạch cao, phụ gia tổ hợp nghiền than, nhà nồi hệ thống cấp nhiệt, trạm khí nén trung tâm tiếp nhận cung cấp dầu FO SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán Xưởng Nghiền đóng bao: Quản lý thiết bị từ đáy Silô chứa Clinker đến hết máng xuất xi măng bao xi măng rời Quản lý sử dụng có hiệu vỏ bao, tổ chức vận hành máy đóng bao, thiết bị xuất xi măng rời, thiết bị vận chuyển đảm bảo suất… Xưởng Điện – điện tử: Có nhiệm vụ quản lý tổ chức vận hành tồn hệ thống cung cấp điện Cơng ty, đảm bảo nguồn điện cung cấp thường xuyên, liên tục ổn định phục vụ sản xuất sinh hoạt Sửa chữa xử lý cố thiết bị điện cố mạng điện thoại thông tin nội thuộc phạm vi tổng đài Xưởng Cơ khí - động lực: Thực cơng việc sửa chữa khí, gia công chế tạo phục hồi lắp đặt thiết bị khí Cơng ty, lập kế hoạch dự trù vật tư phụ tùng thay theo tháng, q, năm Xưởng Nước - Khí nén: Có nhiệm vụ tổ chức vận hành thiết bị cung cấp xử lý nước đủ cho sản xuất sinh hoạt cách liên tục, an toàn, chất lượng tốt Cùng với phòng kỹ thuật thực thi cơng xây dựng cơng trình bổ sung dọn vệ sinh khu vực Nhà máy SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.3 Đặc Điểm Quy Trình Cơng Nghệ Của Q Trình Sản Xuất Sản Phẩm 1.3.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ Qui trình cơng nghệ thể theo sơ đồ sản xuất xi măng Công ty xi măng Tam điệp Công suất thiết kế 1,4 triệu tấn/năm Đá vôi Máy đập Kho đồng sơ Két chứa Định lượng Đất sét Máy cán Kho đồng sơ Két chứa Định lượng Phụ gia Máy đập Két chứa Định lượng Két chứa Định lượng Xỉ sắt Than Nghiền, sấy , than Dầu Máy nghiền + Sấy Hâm, sấy dầu Thiết bị đồng Lò nung Clinker Thạch cao T.bị làm lạnh Clinker Máy đập Clinker Máy đập Máy nghiền Si lô chứa, ủ Clinker Si lơ chứa xi măng Máy đóng bao Xuất xi măng rời Xuất xi măng bao Phụ gia SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 1.3.2 Thuyết minh dây chuyền sản xuất sản phẩm Dây chuyền sản xuất Công ty Xi măng Tam Điệp bao gồm có cơng đoạn : (1)- Công đoạn đập, vận chuyển chứa (2)- Công đoạn nghiền ngun liệu: (3)- Cơng đoạn lò nung máy làm nguội Clinker: (4)- Công đoạn nghiền than: (5)- Cơng đoạn nghiền xi măng: (6)- Bảo quản, đóng bao vận chuyển xi măng: 1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh kì trước ĐVT 1000đ Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng doanh thu 630.545.000 820.550.800 1.050.000.000 Giá vốn hàng bán 520.141.600 680.543.000 840.070.000 Chi phí quản lý 11.130.100 20.173.300 47.150.000 Chi phí bán hàng 41.121.450 55.191.630 72.100.000 Lợi nhuận 58.853.000 64.642.870 90.680.000 Nộp ngân sách 30.400.000 50.800.000 60.800.000 Giá trị TSCĐ 3.080.000.000 3.098.000.000 3.102.000.000 Vốn lưu động 250.000.000 270.000.000 301.000.000 3.400 4.500 5.000 Thu nhập BQ người/tháng SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Tốn 1.5 Thực tập tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 1.5.1 Tổ chức máy kế tốn Phòng Kế tốn - Thống - Tài phòng ban thành lập dự án xây dựng Nhà máy xi măng Tam Điệp vào triển khai Phòng thành lập với số lượng cán nhân viên gọn nhẹ làm nhiệm vụ hạch toán, quản lý xây dựng Với việc hoàn thành dự án xây dựng chuyển sang sản xuất kinh doanh, Phòng Kế tốn - Thống - Tài dần chuyển sang nhiệm vụ hạch toán, quản lý sản xuất kinh doanh Sơ đồ 1.5.1:Bộ máy kế tốn cơng ty MƠ HÌNH BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP KẾ TOÁN TRƯỞNG P.P KẾ TỐN THỦ QUỸ TỔ XDCB K.Tố n TSCĐ TỔ TỔNG HỢP Kế toán Giá thành h Kế toán XĐ KQ TỔ THANH TỐN Kế tốn TM TU Kế tốn C nợ Kế toán T gửi TỔ VẬT TƯ Kế toán NV LC Kế toán VT TB TỔ TIÊU THỤ Kế toán PT DC 1.5.2 Chức nhiệm vụ máy kế toán: Việc tổ chức thực chức nhiệm vụ nội dung cơng tác kế tốn Cơng ty máy kế tốn đảm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng kế 10 SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế tốn Kế tốn VTS CL Trêng Đại Học Cơng Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG VIÊT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN (xe pordish) Căn vào đề nghị cơng ty TNHH Hồng Mai ngày 17/09/2013 việc mua lại tài sản công ty Căn vào điều lệ công ty Xi Măng Tam Điệp, vào biên họp hội đồng đánh giá lý tài sản công ty ngày 15/09/2013 việc bán xe pordish Hôm ngày 20/09/2013 trụ sở cơng ty Xi Măng Tam Điệp Chúng gồm: A – Bên bán: Công ty xi măng Tam Điệp Địa chỉ: Đường Chi Lăng – xã Quang Sơn – thị xã Tam Điệp – Ninh Bình Điện thoại: 0303.865.146 TK 48 310 000 001 207 Tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Ninh Bình Đại diện: Ơng Phạm Đình H Chức vụ: Giám đốc Cơng ty Bà Trần Thị Sáu Chức vụ: Kế toán B – Bên mua : Cơng ty TNHH Hồng Mai Địa chỉ:Số Đơng Thành – Ninh Bình ĐT : 0303875039 TK 35 810 000 462 Tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Đại diện: Ơng Vũ Đức Thơng Chức vụ: Giám đốc Công ty Bà Mai Thuỳ Linh Chức vụ: Kế toán Hai bên mua bán, thoả thuận hợp đồng với nội dung: Điều 1: Đối tượng hợp đồng xe tơ Pordish (01 chiếc) Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 38 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Điều 2: Giá phương thức toán Giá mua bán xe ô tô Pordish 750 000 2.Bên mua toán cho bên bán lần tiền mặt VNĐ Việc toán cho bên bán, giao nhận tài sản hai bên tự thoả thuận, thực chịu trách nhiệm trước pháp luật Điều 3: Trong trình thực hợp đồng có vướng mắc bên bàn bạc giải hai bên không thoả thuận đưa tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật Điều 4: Hai bên bàn bạc thống nhất, cam kết thực tất điều khoản hợp đồng Nếu bên thực sai bên phải có trách nhiệm đền bù cho bên theo thoả thuận Hợp đồng lập thành có giá trị pháp lý bên giữ hai Đại diện bên bán Đại diện bên mua GĐ Phạm Đình H GĐ Vũ Đức Thơng Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 39 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP Mẫu số : 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 17 tháng 09 năm 2013 Số 141 Họ tên người giao hàng: Lê Văn Minh Lý do: Thanh lý bán xe ôtô Pordish Xuất kho: Do ông Bùi Văn Đức quản lý TT Tên tài sản Mã ĐVT số Xe ô tô Pordish Chiếc Số lượng Yêu cầu Thực 01 xuất 01 Đơn giá Thành tiền 750 000 Cộng 750 000 TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 750 000 40 Mẫu số 01 - TT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Số 125 Họ tên : Vũ Đức Thông Địa chỉ: Số phường Đơng Thành – Thành phố Ninh Bình Lý nộp: Mua tài sản cố định lý Công ty xi măng Tam Điệp Số tiền số: 750 000 Số tiền chữ : Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng Thủ trưởng đơn Kế tốn Thủ quỹ Người nhận tiền vị (Ký, ghi rõ họ (Ký, ghi rõ họ (Ký, ghi rõ họ (Ký, ghi rõ họ tên) tên) tên) tên) BẢNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 11 năm 2013 TT Ngày Tên tài sản Nguyên giá giảm 16/09 Xe ô tô Pordish … Cộng KH luỹ kế Giá trị lại Ghi 16 571 400 580 340.625 991 059.375 401 567 067 233 063 100 168 504 043.900 Người lập bảng (Ký, ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 09 năm 2013 NTGS Chứng từ SH NT Diễn giải Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh ĐVT:vnđ Đã ghi TK đối sổ ứng 41 Số phát sinh Nợ Có GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Số trang trước chuyển 12/09 70 12/09 sang Mua TB phục vụ SX 13/09 71 13/09 Mua TB phục vụ BH 14/09 17/09 18/09 19/09 72 14 14 14 14/09 17/09 18/09 19/09 Mua TB phục vụ SX Thanh lý nhượng bán xe Pordish Thanh lý nhượng bán xe tải 10 Thanh lý nhượng bán máy in Canon 211 133 112 211 133 112 211 133 112 171 567 8006 578 390 811 991 059.375 214 211 580 340.625 811 157 568 484.5 214 211 215 927 182.5 811 555 500 214 211 944 500 180 146 190 70 810 000 540 500 74 350 500 942 680 680 47 134 034 989 814 714 16 571 400 373 495 776 11 500 000 Cộng chuyển sang TỔNG CÔNG TY XI trang sau MĂNG VIỆT Mẫu số : 01-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP PHIẾU NHẬP KHO Ngày 15 tháng 09 năm 2013 Nợ: 155 Số: Có: 154 Họ tên người mua hàng: Lê Thu Hoà Theo QĐ: Số 09531, ngày 15 tháng năm 2010 Công ty xi măng Tam Điệp Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 42 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Nhập kho: Thành phẩm Tên nhãn hiệu STT A quy cách phẩm chất vật tư B Xi măng bao PCB Mã số ĐVT C D bao 30 Số lượng Theo CT Thực nhập 46174 46 174 Đơn giá Thành tiền 32 654 507 581 100 Cộng tiền hàng 507 581 055 Số tiền chữ: Một tỷ năm trăm linh bẩy triệu năm trăm tám mốt nghìn khơng trăm năm lăm đồng / Người giao hàng Thủ kho Kế tốn trưởng Thủ trưởng đơn vị TỔNG CƠNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP BẢNG NHẬP Ghi có 155 Tháng 09 năm 2013 Ngày Số tháng CT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 15/09 40 Nhập thành phẩm Bao 46 174 32 650 507 581 100 15/09 41 PCB 30 kho Nhập thành phẩm Bao 47 525 32 650 551 691 250 PCB40 kho … … Cộng 225 840 … 32 650 373 676 000 Ngày 30 tháng 09 năm 2013 Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 43 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Thủ kho (Ký, ghi rõ họ tên) 2.3.5 Hạch tốn tiêu thụ thành phẩm Nhờ có phận bán hàng mà sản phẩm công ty sản xuất tiêu thụ đến tay người tiêu dùng Khi thành phẩm bán kế tốn ghi phiếu xuất kho: HỐ ĐƠN GTGT Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 17 tháng 09 năm 2013 Mẫu số: 01 GTKT- 3LL CS/2004B 001384 Đơn vị bán hàng: công ty Xi Măng Tam Điệp Địa chỉ: Đường chi lăng – quang sơn – tam điệp – Ninh Bình Số tài khoản:48310000001207 ( ngân hàng ĐT&PT) Điện thoại:0303.865.146 Họ tên người mua hàng: Lê Thu Hồ Tên đơn vị: Cơng ty TNHH Hoa Mai Địa chỉ: Tm Điệp - Ninh Bình Số tài khoản: 48 310 000 4786 ( ngân hàng DT&PT) Hình thức tốn: chuyển khoản Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 44 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp STT Tên hàng hoá, dịch vụ A B Xi măng PCB 30 Cộng tiền hàng Báo Cáo Thực Hành Tốt ĐVT C Bao Số lượng Đơn giá 50 000 50 000 Thuế GTGT 5% Tiền thuế GTGT 125 000 000 Tổng cộng tiền toán Số tiền chữ: Hai tỷ sáu trăm hai lăm triệu chẵn / Người mua hàng Thành tiền 500 000 000 500 000 000 Người bán hàng TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP 625 000 000 Thủ trưởng đơn vị Mẫu số : 01-VT Mẫu số : 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 19 tháng 09 năm 2013 Nợ TK: 155 Có TK: 154 Họ tên người nhận hàng: Đinh Xuân Quang Lý xuất kho: Xuất kho bán hàng Xuất kho: Thành phẩm Tên nhãn hiệu TT A quy cách, phẩm chất vật tư B Xi măng PCB 30 Số lượng Mã số ĐVT C D Bao Theo c.từ Thực xuất 50 000 Đơn giá Thành tiền 32 226 500 000 000 Tổng cộng 500 000 000 Số tiền chữ: hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn Thủ trưởng Kế tốn Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh Phụ trách cung 45 Người nhận Thủ kho GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp đơn vị trưởng Báo Cáo Thực Hành Tốt tiêu BẢNG XUẤT THÀNH PHẨM Ghi có TK 155 Chứng từ SH NT 15 16 17/09 19/09 Số lượng Diễn giải Xi măng bao PCB 30 Xi măng bao PCB 40 50 000 Bao 75 000 Bao Tổng cộng Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh ĐVT 125 000 46 Số tiền 500 000 000 750 000 000 250 000 000 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn công ty xi măng Tam Điệp 3.1.1 Ưu điểm Trong điều kiện thực tế cơng tác kế tốn hiên cơng ty, việc áp dụng hình thức kế tốn Nhật kí chung phù hợp để phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh Với đặc điểm đa dang, phức tạp, với yêu cầu cao việc quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn việc thực kế tốn thủ cơng bảng phân bổ, bảng kê, nhật ký chừng từ thích hợp để theo dõi cung cấp số liệu tình hình tài sản vận động tài sản Bên cạnh phòng tài vụ sử dụng hệ thống chứng từ sổ sách đầy đủ theo quy định tài vận dụng cho haọt động kế tốn cơng ty Cơng tác hạch tốn chứng từ ban đầu theo dõi cách chặt chẽ đảm bảo tính xác số liệu Việc luân chuyển chứng từ, sổ sách phòng kế tốn với thống phân xưởng thủ kho tổ chức nhịp nhàng, quy củ, tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán thực chức kiểm tra, giám sát Bộ máy kế toán cơng ty hoạt động có hiệu quả, đảm bảo chức cung cấp kịp thời tông tin cần thiết cho ban giám đốc phận liên quan Thành công trước hết nỗ lực đội ngũ phòng kế tốn cơng ty với tinh thần trách nhiệm trình độ nghiệp vụ cao Cơ cấu máy kế toán tổ chức cách hợp lý, có phân cơng chun mơn hố phần hành tạo điều kiện cho kế toán viên nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm cơng viẹc giám sát lẫn nhau, nâng cao hiẹu qủ hoạy động Mặt khác với máy tốn gọn nhẹ thích ứng nhanh với thay đổi, sở để Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 47 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty 3.1.2 Một số tồn cần khắc phục nội dung hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Trên nhận xét ban đầu cơng tác kế tốn cơng ty Qua thời gian ngắn thực tập tìm hiểu thực tế cơng ty, với góc độ sinh viên kiến thức hạn chế, em xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác kế tốn đơn vị sau : * Về kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm : Trong cơng tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu quan trọng nhà quảnquan tâm chúng gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua số liệu phận kế toán cung cấp nhà quản lý biết chi phí giá thành thực tế loại sản phẩm toàn kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để qua phân tích, đánh giá việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn Xuất phát từ vấn đề trên, qua thời gian thực tập nghiên cứu tình hình thực tập cơng ty em xin có vài suy nghĩ nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty + Về việc xây dựng thực định mức chi phí sản xuất : Trên thực tế cơng ty có số định mức kinh tế kỹ thuật cho chi phí Đây yếu tố giúp cho cơng ty sử dụng tiết kiệm, hợp lý khoản chi phí, phấn đấu hạ thấp giá thành Do cạnh tranh liệt sản phẩm thị trường nên việc sử dụng số định mức chưa bắt kịp với thay đổi thị trường, định mức chi phí chưa thực có tác dụng cơng tác quản lý chi phí, chưa tiêu sát thực để cơng ty có hướng phấn đấu thực Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 48 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Để phát huy định mức em có kiến nghị cơng ty nên thường xuyên xây dựng điều chỉnh định mức cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn, phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm * Về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ : Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ xác khâu quan trọng Trên thực tế đánh giá sản phẩm làm dở cơng ty kế tốn quan tâm đến phần ngun vật liệu trực tiếp tất chi phí khác tính cho sản phẩm hồn thành chịu Trong giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ bao gồm nguyên vật liệu chưa sử dụng hết kỳ mà cơng ty tính vào giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ Việc công ty xác định giá trị sản phẩm làm dở dựa vào biên kiểm tồn kho việc tính giá thành đơn giản, nhanh chóng, kịp thời độ xác khơng cao Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 49 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt KÕt luËn Trong phát triển kinh tế trị trường có phát triển nhanh chóng đa rạng ngày đóng góp hồn thiện khơng biết mệt mỏi cơng tác chun mơn nhà hạch tốn kế tốn Một lần ta cần khẳng định hạch toán kế toán có tác dụng to lớn thịnh suy kinh tế thị trường Mặt khác phát triển kinh tế thị trường thể trí tụê tài nhân loại qua thời kỳ Mỗi thời kỳ thể hình thái kinh tế riêng, thể tiến riêng Hoàn thiện cơng tác kế tốn vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật khơng đem lại lợi ích kinh tế cho nhà quản lý mà tương lai đảm bảo cho kinh tế doanh nghiệp phát triển vững mạnh Qua thời gian thực tập Công ty xi măng Tam Điệp phần giúp em tháo gỡ vướng mắc lý thuyết thực tế đồng thời giúp em chuyển tải việc đưa từ lý thuyết vào thực tiễn giúp cho em ngày hiểu sâu nắm bắt rõ cơng tác tài kế tốn Đây đòn bẩy vững cho cơng việc em sau Qua thời gian thực tập Công ty em thấy cơng tác tài tốn Cơng ty thực tốt chế độ kế toán Nhà nước luật doanh nghiệp Vì hạn chế thời gian thực tập kiến thức chuyên môn báo cáo em tránh khỏi sai xót Do em mong nhận ý kiến đánh giá từ phía thầy phòng kế tốn Cơng ty xi măng Tam Điệp ý kiến đóng góp quý báu để em hoàn thiện tốt nghiệp vụ Một lần em xin bày tỏ lòng biết chân thành em đến thầy cô giáo đặc biệt cô giáo Trần Thùy Linh ban lãnh đạo Công ty Xi măng Tam Điệp giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo Qua báo cáo cho phép em kính chúc thầy giáo tồn thể ban lãnh đạo Cơng ty xi măng Tam Điệp mạnh khoẻ thành đạt Em xin chân thành cảm ơn Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 50 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt Hà Nội, ngày …tháng … năm 2014 Sinh viên: Trần Thị Ngọc MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Phần I : Đặc Điểm Tình Hình Cơ Bản Của Cơng ty Xi măng Tam Điệp .2 1.1 Tìm hiểu trình hình thành phát triển cơng ty 1.2 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản 1.2.2 Chức nămg nhiệm vụ phận 1.3 Đặc Điểm Quy Trình Cơng Nghệ Của Q Trình Sản Xuất Sản Phẩm 1.3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 1.3.2 Thuyết minh dây chuyền sản xuất sản phẩm 1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh kì trước 1.5 Thực tập tổ chức cơng tác kế tốn công ty .10 1.5.1 Tổ chức máy kế toán 10 1.5.2 Chức nhiệm vụ máy kế tốn: 10 1.5.3 Trình tự ghi sổ kế tóan cơng ty .11 PHẦN 2:THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP .14 2.1 Văn quy phạm pháp luật vận dụng để quản lý vận dụng hoạch toán kế toán doanh nghiệp Tam Điệp 14 2.1.1 Hoạt động thu, chi toán 14 2.1.2 Hoạt động đầu tư, sử dụng, lý, nhượng bán tài sản cố định 14 2.1.3, Hoạt động mua bán, sử dụng, dự trữ vật tư hàng hoá: 14 2.1.4, Hoạt động quản lý lao động, tiền lương, khoản trích theo lương đơn vị: 15 2.1.5, Kế toán quản lý chi phí, giá thành đơn vị: 15 Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 51 GVHD: Trêng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Nghiệp Báo Cáo Thực Hành Tốt 2.1.6, Kế toán quản lý bán hàng, cung cấp dịch vụ: 15 2.1.7, Kế tốn quản lý tài doanh nghiệp: 15 8, Kế toán thuế thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 15 2.2 Thực trạng vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách hoạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Tam Điệp 16 2.2.1 Vận dụng hệ thống chứng từ 16 2.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản 17 2.3 Thực trạng kế tốn cơng ty xi măng Tam Điệp 17 2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17 2.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 21 2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 22 2.3.4 Kế toán tài sản cố định 26 2.3.5 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 43 3.1 Đánh giá chung công tác kế tốn cơng ty xi măng Tam Điệp 46 3.1.1 Ưu điểm 46 3.1.2 Một số tồn cần khắc phục nội dung hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 47 Sinh Viªn : Trần Thị Ngọc Trần Diệu Linh 52 GVHD: ... Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 22 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 23 Báo cáo thực tập kế tốn Trêng Đại Học Cơng Nghiệp Hà Nội Nghiệp. .. 699 020 49 291.72 17 227 20 Báo cáo thực tập kế toán 849 148 460 Trường ĐHCN Hà Nội SV: Trần Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Khoa Kế Toán – Kiểm Toán 21 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội SV:... Thị Ngọc Lớp: CĐN KT1– K5 Báo cáo thực tập kế toán Trường ĐHCN Hà Nội Khoa Kế Toán – Kiểm Tốn 1.5 Thực tập tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 1.5.1 Tổ chức máy kế tốn Phòng Kế tốn - Thống kê - Tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (666) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế kế toán quản trị (666) , Phần I : Đặc Điểm Tình Hình Cơ Bản Của Công ty Xi măng Tam Điệp, 2 Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công ty, 5 Thực tập về tổ chức công tác kế toán của công ty., PHẦN 2:THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XI MĂNG TAM ĐIỆP, 3 Thực trạng kế toán tại công ty xi măng Tam Điệp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay